Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 003636 21002496 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa - ebook/pdf
Kodeks karny skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789570 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-36%), audiobook).

Publikacja zawiera:

• Ujednolicony tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, oraz

• Wyciąg z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z przepisami regulującymi m.in. zasady kontroli celno-skarbowej, audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia.

Kodeks karny skarbowy i ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zawierają fundamentalne przepisy regulujące zasady odpowiedzialności podatników za przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz zasady kontroli celno-skarbowej. Ich znajomość może się przydać każdemu podatnikowi, szczególnie w kontaktach z urzędnikami kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI 3 Spis treści TYTUŁI USTAWA z dniA 10 WrześniA 1999 r. KodeKS KArny SKArboWy ...................... 5 PRZESTĘPSTWASKARBOWEIWYKROCZENIASKARBOWE............................5 DZIAŁI Częśćogólna...................................................................................................................5 Rozdział1 Przepisywstępne.....................................................................................5 Rozdział2 Zaniechanieukaraniasprawcy...............................................................8 Rozdział3 Przestępstwaskarbowe.......................................................................... 10 Rozdział4 Wykroczeniaskarbowe........................................................................... 18 Rozdział5 Objaśnieniewyrażeńustawowych........................................................ 20 DZIAŁII Częśćszczególna............................................................................................................ 24 Rozdział6 Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoobo- wiązkompodatkowymirozliczeniomztytułudotacjilubsubwen- cji................................................................................................................ 24 Rozdział7 Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoobo- wiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami iusługami................................................................................................. 32 Rozdział8 Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoobro- towidewizowemu.................................................................................... 35 Rozdział9 Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoorga- TYTUŁII nizacjigierhazardowych........................................................................ 37 Rozdział10 (uchylony).................................................................................................. 39 POSTĘPOWANIEWSPRAWACHOPRZESTĘPSTWASKARBOWEIWYKRO- CZENIASKARBOWE...................................................................................................... 39 DZIAŁI Przepisywstępne............................................................................................................. 39 Rozdział11 Przepisyogólne........................................................................................ 39 Rozdział12 Stronyiichprocesowiprzedstawiciele................................................ 41 Rozdział13 Zatrzymanierzeczy.Zabezpieczeniemajątkowe................................ 44 Rozdział14 Właściwośćorganówpostępowaniaprzygotowawczego................. 45 DZIAŁII Pociągnięciedoodpowiedzialnościzazgodąsprawcy............................................ 46 Rozdział15 Postępowaniemandatowe..................................................................... 46 Rozdział16 Zezwolenienadobrowolnepoddaniesięodpowiedzialności........... 48 Oddział1 Przebiegnegocjacji.............................................................. 48 Oddział2 Zezwolenie............................................................................. 50 DZIAŁIII Postępowanieprzygotowawcze.................................................................................... 50 DZIAŁIV Postępowanieprzedsądem........................................................................................... 53 Rozdział17 Postępowanieprzedsądempierwszejinstancji................................. 53 Rozdział18 Postępowanieodwoławczeinadzwyczajneśrodkizaskarżenia...... 55 DZIAŁV Postępowanienakazowe................................................................................................ 55 DZIAŁVI Postępowaniewstosunkudonieobecnych................................................................ 56 Rozdział19 Przesłanki.................................................................................................. 56 Rozdział20 Przebiegpostępowania.......................................................................... 56  KODEKSksięgowego IFK 4 SPIS TREŚCI TYTUŁIII POSTĘPOWANIEWYKONAWCZEWSPRAWACHOPRZESTĘPSTWA SKARBOWEIWYKROCZENIASKARBOWE............................................................. 56 DZIAŁI Częśćogólna................................................................................................................... 56 Rozdział21 Zakresobowiązywania............................................................................ 56 Rozdział22 Postępowanie........................................................................................... 57 DZIAŁII Częśćszczególna............................................................................................................ 58 Rozdział23 Wykonywaniekar..................................................................................... 58 Rozdział24 Wykonywanieśrodkówkarnych............................................................. 59 USTAWA z dniA 16 liSTopAdA 2016 r. o KrAjoWej AdminiSTrAcji SKArboWej (wyciąg) .................................................................................................. 60 DZIAŁI Przepisyogólne(pominięty)......................................................................................... 60 DZIAŁII OrganyKrajowejAdministracjiSkarbowej(pominięty)............................................. 60 DZIAŁIII JednostkiorganizacyjneKrajowejAdministracjiSkarbowej(pominięty)............... 60 DZIAŁIV Pomociinformacje.......................................................................................................... 60 DZIAŁV Kontrolacelno-skarbowa,audyt,czynnościaudytowe,urzędowesprawdzenie orazszczególneuprawnieniaorganówKrajowejAdministracjiSkarbowejoraz funkcjonariuszySłużbyCelno-Skarbowej.................................................................... 63 Rozdział1 Kontrolacelno-skarbowa........................................................................ 63 Rozdział2 Audyt.......................................................................................................... 78 Rozdział3 Czynnościaudytowe............................................................................... 79 Rozdział4 Urzędowesprawdzenie........................................................................... 80 Rozdział5 SzczególneuprawnieniaorganówKrajowejAdministracjiSkarbo- wejorazfunkcjonariuszySłużbyCelno-Skarbowej........................... 82 DZIAŁVI PracawKrajowejAdministracjiSkarbowejisłużbawSłużbie Celno-Skarbowej(pominięty)........................................................................................ 94 USTAWA z 16 liSTopAdA 2016 r. przepiSy WproWAdzAjące USTAWę o KrAjoWej AdminiSTrAcji SKArboWej (wyciąg) ................................................ 95 Rozdział1 Przepisy ogólne ......................................................................................... 95 Rozdział 2 Zmiany w przepisach (pominięty)............................................................................ 95 Rozdział3 Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe.......................... 95 kwiecień2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: