Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 003972 21521845 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny ze schematami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Kodeks karny ze schematami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Język publikacji:
ISBN: 978-83-278-0779-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: wrzesień 2014 roku

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających ten Kodeks oraz przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadnień i instytucji.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem.

Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.

Publikacja ta jest skierowana zarówno do prawników praktyków, jak i do studentów, aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych, którym może być pomocna przy nauce skomplikowanej materii unormowanej tym Kodeksem.

Jeżeli jesteś studentem lub aplikantem – bezpłatnie sprawdzaj zmiany prawa w Serwisie Prawniczym Lexis.pl.

 

Więcej na www.lexis.lexisnexis.pl

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KKKK Tekst ustawy + schematy Kodeks karny Stan prawny: wrzesień 2014 roku Olga Sitarz Wydanie 1 SPIS TREŚCI KODEKS KARNY ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI. Rozdział VII. Rozdział VIII. Rozdział IX. Rozdział X. Rozdział XI. Rozdział XII. Rozdział XIII. Rozdział XIV. Rozdział XV. Zasady odpowiedzialności karnej (art. 1–12) . . . . . . . . . . . . . . Formy popełnienia przestępstwa (art. 13–24) . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie odpowiedzialności karnej (art. 25–31) . . . . . . . . . Kary (art. 32–38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środki karne (art. 39–52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady wymiaru kary i środków karnych (art. 53–63) . . . . . . Powrót do przestępstwa (art. 64–65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (art. 66–84a) . . Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (art. 85–92a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środki zabezpieczające (art. 93–100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedawnienie (art. 101–105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatarcie skazania (art. 106–108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (art. 109–114a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115) . . . . . . . . . . . . . . Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116) . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział XVI. Rozdział XVII. Rozdział XVIII. Rozdział XIX. Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117–126b) . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127–139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko obronności (art. 140–147) . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148–162) . . . . . . Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163–172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 13 15 17 27 32 33 42 45 49 51 52 55 61 61 66 70 73 78 3 K.K. Rozdział XXI. Rozdział XXII. Rozdział XXIII. Rozdział XXIV. Rozdział XXV. Rozdział XXVI. Rozdział XXVII. Rozdział XXVIII. Rozdział XXIX. Rozdział XXX. Rozdział XXXI Rozdział XXXII. Rozdział XXXIII. Rozdział XXXIV. Rozdział XXXV. Rozdział XXXVI. Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173–180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181–188) . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189–193) . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194–196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206–211a) . . . . Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (art. 212–217a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218–221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222–231a) . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (art. 232–247a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 248– 251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252–264a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265–269b) . Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270–277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278–295) . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296–309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310–316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (art. 317–337) . . . . . . . . Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. 338–342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (art. 343–349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym (art. 354–355) . . . . . . . . . Rozdział XL. Rozdział XLI. Rozdział XLII. 4 81 84 88 90 90 95 97 99 101 106 112 114 119 122 124 129 136 138 143 144 146 147 K.K.Spis treści Rozdział XLIII. Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (art. 356– 357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358–363) . . . 148 148 * * * Wykaz aktów zmieniających Kodeks karny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 * * * Przepisy wprowadzające Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy ogólne (art. 1–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy karne (art. 8–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 10) . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 11–18) . . . . . . . . . . . . . . 155 155 174 175 175 Wykaz aktów zmieniających Przepisy wprowadzające Kodeks karny . . . . . . . . . . . 178 * * * * * * Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. Nr 132, poz. 1109) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 * * * Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Schematy do Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–142 * * * K.K. Spis treści KODEKS KARNY USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2 sierpnia 1997 r. Nr 88, poz. 553; sprost.: Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216; z 2001 r. Nr 98, poz. 1071; z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426; z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr  132, poz.  1109, Nr  163, poz.  1363, Nr  178, poz.  1479, Nr  180, poz.  1493; z  2006  r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648; z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344; z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602; z 2011 r. Nr 17, poz. 78; sprost.: Dz.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 130; Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381, Nr 240, poz. 1431; z 2012 r., poz. 611; z 2013 r., poz. 849, poz. 905, poz. 1036, poz. 1247; z 2014 r., poz. 538) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Struktura czynu zabronionego. Warunki odpowiedzialności Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn za­ broniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodli­ wość jest znikoma. 7 K.K. Art. 2–6 Kodeks karny § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Przestępstwa skutkowe z zaniechania Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowią­ zek zapobiegnięcia skutkowi. Zasada humanitaryzmu Art. 3. Kary oraz inne środki przewidziane w  tym kodeksie stosuje się z  uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w  szczególności z  poszanowaniem godności człowieka. Zasady stosowania ustawy karnej Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. § 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą, której górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie. § 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegają­ cą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyj­ mując że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności. § 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa. Zasada terytorialności Art. 5. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn za­ broniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpo­ spolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego Art. 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. 8 K.K. Zasady odpowiedzialności karnej Art. 7–10 § 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. § 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekra­ czającą miesiąc. Zasada ustalania strony procesowej Art. 8. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma za­ miar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. § 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostroż­ ności wymaganej w  danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. § 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć. Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. § 2.1) Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz 1) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 26 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1602); zmiana weszła w życie 22 marca 2011 r. 9 K.K. Art. 11–13 Kodeks karny w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a  w  szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. § 3. W  wypadku określonym w  §  2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przy­ pisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złago­ dzenie kary. § 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności spra­ wy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają. Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy Art. 11. § 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. § 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepi­ sach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. § 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w  ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Czyn ciągły Art. 12. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w  krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego. Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa Usiłowanie. Udolność i nieudolność Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. 10 K.K. Formy popełnienia przestępstwa Art. 14–18 § 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze  względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego. Odpowiedzialność za usiłowanie Art. 14. § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia prze­ widzianego dla danego przestępstwa. § 2. W wypadku określonym w art. 13 § 2 sąd może zastosować nadzwyczaj­ ne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Czynny żal Art. 15. § 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. § 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w  stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Przygotowanie. Odpowiedzialność za przygotowanie Art. 16. § 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popeł­ nienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szcze­ gólności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przy­ sposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania. § 2. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Niekaralność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania – czynny żal Art. 17. § 1. Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzy­ staniu z nich w przyszłości; w razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu. § 2. Nie podlega karze za przygotowanie osoba, do której stosuje się art. 15 § 1. Formy zjawiskowe czynu karalnego Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn za­ broniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto 11 K.K. Art. 19–22 Kodeks karny kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczegól­ ności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim za­ niechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo Art. 19. § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. § 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Niezależna odpowiedzialność współdziałających Art. 20. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego od­ powiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpo­ wiedzialności pozostałych współdziałających. Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej Art. 21. §  1. Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo za­ ostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. § 2. Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałają­ cy podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła. § 3. Wobec współdziałającego, którego nie dotyczy okoliczność określona w § 2, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Złagodzona odpowiedzialność podżegacza i pomocnika Art. 22. § 1. Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podmiot określony w art. 18 § 2 i 3 odpowiada jak za usiłowanie. § 2. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 12 K.K. Wyłączenie odpowiedzialności karnej Art. 23–25 Zaniechanie ukarania sprawcy. Czynny żal Art. 23. § 1. Nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego. § 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w  stosunku do współdziałającego, który dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego. Karalność prowokacji Art. 24. Odpowiada jak za podżeganie, kto w  celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronio­ nego; w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23. Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej Kontratyp obrony koniecznej Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W  razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w  szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa za­ machu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 3.2) Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpły­ wem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. § 4.3) Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cu­ dze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. § 5.4) Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby. 2) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 3) Dodany przez ustawę z 26 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1602); zmiana we­ szła w życie 22 marca 2011 r. 4) Dodany przez ustawę z 26 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1602); zmiana we­ szła w życie 22 marca 2011 r. 13 K.K. Art. 26–28 Kodeks karny Stan wyższej konieczności. Kolizja obowiązków Art. 26. §  1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w  celu uchylenia bez­ pośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświę­ cone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. § 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione pra­ wem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. § 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może za­ stosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 4. Przepisu §  2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z  narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste. § 5. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony. Kontratyp ryzyka nowatorskiego Art. 27. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, je­ żeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gos­ podarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. § 2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o  spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. § 3. Zasady i  warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego Art. 28. § 1. Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błę­ dzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. § 2. Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpo­ wiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w  usprawiedliwionym błęd­ nym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronio­ nego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy. 14 K.K. Kary Art. 29–32 Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność Art. 29. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłącza­ jąca bezprawność albo winę; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Błąd co do bezprawności Art. 30. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej Art. 31. §  1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z  powodu choroby psychicz­ nej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w  czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. § 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znacze­ nia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczo­ na, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nie­ trzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalno­ ści, które przewidywał albo mógł przewidzieć. Rozdział IV Kary Wykaz kar Art. 32. Karami są: 1) grzywna, 2) ograniczenie wolności, 3) pozbawienie wolności, 4) 25 lat pozbawienia wolności, 5) dożywotnie pozbawienie wolności. 15 K.K. Art. 33–35 Grzywna. Granice kary Kodeks karny Art. 33. § 1.5) Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. § 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął. § 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; staw­ ka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych. Ograniczenie wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego Art. 34. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. § 2.6) W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: 1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, 2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, 3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Zasady wykonywania obowiązku pracy Art. 35.7) § 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wyko­ nywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. § 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd zamiast obowiązku, o którym mowa w art. 34 § 2 pkt 2, może orzec potrącenie od 10 do 25 wynagrodze­ nia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd; w  okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu sto­ sunku pracy. 5) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 6) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 7) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 16 K.K. Środki karne Art. 36–39 Dodatkowe obowiązki związane z ograniczeniem wolności Art. 36. § 1 (uchylony)8). § 2.9) Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec wobec skaza­ nego obowiązki wymienione w art. 72. § 3. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio. Pozbawienie wolności. Granice kary Art. 37. Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 trwa najkró­ cej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Obniżenie lub obostrzenie kary Art. 38. §  1. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne ob­ ostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, w wypadku alternatywnego zagrożenia karami wymienionymi w art. 32 pkt 1–3 obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar. § 2.10) Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolno­ ści; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. § 3. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagroże­ nia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawie­ nia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestęp­ stwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności. Rozdział V Środki karne Wykaz środków karnych Art. 39. Środkami karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych, 8) Uchylony przez ustawę z  5 listopada 2009  r. (Dz.U. Nr  206, poz.  1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 9) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 10) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 17 K.K. Art. 40 Kodeks karny 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego za­ wodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 2a)11) zakaz prowadzenia działalności związanej z  wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, 2b)12) obowiązek powstrzymania się od przebywania w  określonych środowis­ kach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, 2c)13) zakaz wstępu na imprezę masową, 2d)14) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 2e)15) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, 3) zakaz prowadzenia pojazdów, 4)16) przepadek, 5)17) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 6) nawiązka, 7) świadczenie pieniężne, 8) podanie wyroku do publicznej wiadomości. Pozbawienia praw publicznych Art. 40. § 1. Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i bier­ nego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawo­ dowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwo­ 11) Dodany przez ustawę z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1363); zmiana weszła w życie 26 września 2005 r. 12) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 10 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 842); zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2010 r. 13) Dodany przez ustawę z 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504); zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2009 r. 14) Dodany przez ustawę z 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540); zmiana we­ szła w życie 1 stycznia 2010 r. 15) Dodany przez ustawę z 10 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 842); zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2010 r. 16) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 1061); zmiana weszła w życie 1 lipca 2003 r. 17) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589); zmiana weszła w życie 8 czerwca 2010 r. 18 K.K.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny ze schematami. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: