Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 003904 21767755 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 13 - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 13 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 947
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5353-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.

Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

Ponadto komentarz zawiera omówienie dwóch projektów ustaw nowelizujących KPA. Pierwszy dotyczy dalszej informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Druk sejmowy Nr 1637), natomiast zgodnie z drugim, jednostka samorządu terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 pozostaje stroną postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (Druk sejmowy Nr 1699).

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Barbara Adamiak/Janusz Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 13. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania administracyjnego KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania administracyjnego Komentarz Autorzy prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski 13. wydanie B. Adamiak, J. Borkowski, KPA. Komentarz, wyd. 13, Warszawa 2014 Propozycja cytowania: Redakcja: Aleksandra Dró¿d¿ Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne ISBN 978-83-255-5352-4 ISBN e-book 978-83-255-5353-1 Autorzy Barbara Adamiak – prof. dr hab., prof. zw. Uniwersytetu Wrocławskiego, kie- rownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorka i współautorka wielu opracowań (mo- nografii, podręczników, artykułów, studiów, glos) z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa postępowania sądowoadministracyjnego. Wprowadzenia i objaśnienia do art.: 6–23, 29a, 57–66, 75–103, 114–122, 127–153, 164–181, 248–256; do przepisów przechodnich ustawy z 31.1.1980 r. i do przepisów dekretu z 25.8.1980 r. Janusz Borkowski† – prof. dr hab., prof. zw. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, organizator i długoletni kierownik Katedry Postępowa- nia Administracyjnego, były sędzia Sądu Najwyższego (w latach 1990–1993), sędzia w stanie spoczynku Naczelnego Sądu Administracyjnego (czynny w latach 1993–2000). Dorobek naukowy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego gromadzony od 1958 r. obejmuje ponad 250 publikacji, w tym kilka monografii, udział w opracowaniach zbiorowych, liczne artykuły oraz znaczną liczbę glos do orzeczeń sądowych, współautorstwo dwóch komentarzy do KPA oraz podręcznika postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (kilkanaście wydań), współautorstwo komentarza do części procesowej Ordynacji podatkowej. Wprowadzenia i objaśnienia do art.: 1–5, 24–29, 30–56, 66a, 67–74, 104–113, 123–126, 154–163, 182–247, 257–269; do przepisów przechodnich ustawy z 14.6.1960 r.; przepisów ustawy z 19.12.1980 r., z 17.5.1990 r., z 24.5.1990 r., z 12.10.1994 r., z 11.5.1995 r., z 29.8.1997 r., z 29.12.1998 r., z 2.3.2000 r.; obwieszczenia Prezesa RM z 9.10.2000 r.; ustawy z 11.4.2001 r., z 30.8.2002 r., ustawy z 17.6.2004 r., ustawy z 17.2.2005 r., ustawy z 11.3.2005 r., z 24.9.2009 r., z 23.10.2009 r., z 12.2.2010 r., z 5.8.2010 r., z 3.12.2010 r. – aktualizacja Barbara Adamiak V Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zakres obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Właściwość organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24–27a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Załatwianie spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50–56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66a–72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–88a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89–96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97–103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104–113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 114–122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 123–126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Udostępnianie akt Rozdział 6. Strona Rozdział 7. Decyzje Rozdział 8. Ugoda XI XV 3 3 3 37 37 49 96 96 110 110 144 144 187 187 239 239 242 253 253 283 283 292 292 307 307 307 335 335 344 344 352 352 353 388 388 400 400 414 414 485 485 494 494 VII Spis treści Rozdział 11. Zażalenia Dział VI. Rozdział 10. Odwołania Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 127–140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141–144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 145–153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 154–163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . Art. 164–181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Udział prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 182–189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 190–195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 196–216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Wydawanie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 217–220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skargi i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 221–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241–247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 248–252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 253–256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Nadzór i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 257–260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Opłaty i koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 261–267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział X. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 268–269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Skargi Rozdział 3. Wnioski Przepisy uchylające i przejściowe oraz zmieniające Kodeks postępowania administracyjnego (wybór wyciągów) 1. Kodeks postępowania administracyjnego (z 1960 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dekret zmieniający ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustawa o zobowiązaniach podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych po- między organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . VIII 503 503 507 559 559 562 562 571 623 623 704 704 707 707 709 721 721 724 724 725 725 727 736 736 738 738 746 746 766 766 770 770 772 772 774 774 779 779 787 787 793 801 811 813 815 817 Spis treści 7. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Ustawa – Ordynacja podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Ustawa o rzecznikach patentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . 16. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . . 17. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . 18. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . 19. Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów . . . . . . . . . . . . 20. Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za- dania publiczne oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Ustawa o ochronie informacji niejawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące na- ruszenie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców . . . 25. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu pro- wadzenia metryki sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w któ- rych obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 821 823 827 831 835 837 839 843 845 849 851 853 855 859 861 869 873 875 877 885 891 893 917 IX Przedmowa Przepisy prawa materialnego są w wielu sytuacjach wystarczającą podstawą unor- mowania prawnej sytuacji jednostki, jej praw lub obowiązków. W dziedzinach zaliczanych do prawa prywatnego jest to nawet zasadą, ale zupełnie inaczej wygląda stosowanie prawa w sferze prawa publicznego, a więc przede wszystkim w prawie administracyjnym, chociaż to dotyczy nie tylko tej gałęzi prawa. Z reguły bowiem na podstawie materialnego prawa administracyjnego musi być dokonana konkrety- zacja praw lub obowiązków jednostki, ażeby mogła ona z nich korzystać, i do tej konkretyzacji prawa materialnego powołane są organy administracji publicznej. Na podstawie jednej i tej samej normy prawa materialnego powinny one skonkretyzo- wać prawa lub obowiązki jednostek, które, znajdując się w najróżniejszych sytuacjach prawnych i faktycznych, ubiegają się o ten sam rodzaj uprawnienia lub też o indywi- dualizację obowiązku. Te wszystkie różnice statusu jednostki, jej uwikłań w różne okoliczności prawne i faktyczne, zależne i niezależne od jej woli, rzadko kiedy będą uregulowane przez przezornego prawodawcę w akcie prawnym stanowiącym źró- dło prawa materialnego. A trzeba je brać pod uwagę przy konkretyzowaniu praw lub obowiązków jednostki, jeżeli ma być zachowana konstytucyjna zasada równości wszystkich wobec prawa. Gwarancje poszanowania zróżnicowania prawnej sytuacji jednostki przy konkretyzacji prawa materialnego ustanawia procedura, zapewnia- jąca stronom nawiązywanego stosunku prawnego zachowanie określonego standardu czynności podejmowanych w procesie stosowania prawa. Procedura wyznacza obo- wiązki organu i uprawnienia stron, tworzy system gwarancji poprawności działania w dochodzeniu do prawdy obiektywnej i ustalaniu stanu prawnego, otwiera drogę weryfikacji rozstrzygnięć z różnych przyczyn i dla ochrony zróżnicowanych interesów prawnych. Procedura spełnia zatem w określonym zakresie rolę służebną w proce- sie stosowania prawa materialnego, a jednocześnie realizuje samodzielne funkcje ochrony jednostki i jej interesów, zapewnienia dbałości o respektowanie wymagań interesu publicznego i poszanowanie prawa przez organy administracji publicznej i wszystkich uczestników postępowania. Procedura najpełniej realizuje opisane funkcje wtedy, gdy jest ujednolicona w podstawowych jej rozwiązaniach, standardach i gwarancjach. Nie można bowiem zapewnić przestrzegania zasady równości jednostki wobec prawa, gdy w po- szczególnych sprawach obowiązują różne proceduralne unormowania, zróżnicowane są gwarancje procesowe, pozycja jednostki wobec organu administracyjnego jest osłabiana lub wzmacniana zależnie od tego, w jakiej sprawie ubiega się ona o skon- kretyzowanie jej praw lub obowiązków. W państwie prawa maksymalna jednolitość podstawowych standardów postępowania organów administracyjnych stanowi jedną z istotnych gwarancji praworządnego i zgodnego z porządkiem konstytucyjnym dzia- łania tych organów oraz jest podstawą realizowania praw jednostki na zasadzie równości wobec prawa. Tę oczywistą prawdę wypada zawsze przypomnieć, bo ten- dencje do zaściankowości i separatyzmów resortowych nie od dziś dają o sobie znać właśnie w dziedzinie postępowania administracyjnego. Były takie próby two- rzenia „własnych” resortowych postępowań w Drugiej Rzeczypospolitej, były one podejmowane w okresie powojennym pod hasłami dobra zbiorowego, w którym szczęście znajduje każda jednostka, a niestety i dziś ta niezdrowa tendencja odradza XI Przedmowa się w zamierzeniach niektórych resortów, które nie mogąc sobie poradzić z nowym kształtem i zakresem działań swych organów, szukają drogi poprawy własnej sytuacji w projektach ogołacania obywatela z nabytych już praw do solidnej procedury, stwa- rzającej gwarancje rzetelnego rozstrzygania spraw i dochodzenia swych racji przed administracją publiczną – przez każdego, chociażby i najsłabszego przedstawiciela społeczeństwa. Komitet Ministrów Rady Europy w zaleceniu z 28.9.1977 r. (31/77) określił kilka podstawowych reguł, które powinny kształtować prawną pozycję jednostki w jej sto- sunkach z organami administracji publicznej, dając jej gwarancje tego, że nie będzie pod niczym nieskrępowanym dyktatem tej administracji przy ubieganiu się o roz- strzygnięcie jej spraw. W następnych zaleceniach rekomendowano wprowadzenie do porządku prawnego państw członkowskich szeregu unormowań zapewniających jednostce ochronę różnych uprawnień w stosunkach z administracją publiczną. Pod- sumowanie tego kierunku działania znalazło się w zaleceniu R(2007)7 z 20.7.2007 r. w sprawie dobrej administracji, do którego załączono Kodeks dobrej administracji określający w 23 artykułach ogólnie ujęte prawa jednostki w stosunkach z orga- nami administracji publicznej i obowiązki spoczywające na tych organach. Kodeks tworzy podstawę wyrównywania poziomu standardów prawnej regulacji działania ad- ministracji państw członkowskich Rady Europy, albowiem nie we wszystkich z nich uznawano doniosłą rolę spełnianą w ochronie praw jednostki przez kodyfikację lub chociażby szerszą ustawową regulację procedury administracyjnej. Szczególne wartości proceduralnej regulacji tkwią w dobrze pojętym formali- zmie procesowym, któremu S. Cieślak trafnie przypisuje doniosłe wartości dla uczestników postępowania, przede wszystkim dla jego stron. Wartości te wyni- kają z: a) utrwalenia wzorów działania w procesie; b) możliwości przewidywania działań innych uczestników postępowania (dodajmy – wraz z działaniami organu administracyjnego w toku postępowania administracyjnego); c) umiejscowienia w postępowaniu różnych czynności, ustalenia ich kolejności i odgraniczenia ich od siebie; d) określenia wpływu różnych czynności wzajemnie na siebie oddziałują- cych; e) pełnienia wobec stron postępowania roli gwarancyjnej (tenże, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008, s. 118–119). Wspomnieć trzeba również o tym, że poszerzający się stale obszar unijnej regulacji prawnej powoduje, iż „co- raz częściej mówi się o proceduralizacji prawa. Procedura zaczyna być lustrem, w którym odbijają się fundamentalne kwestie wolności i sprawiedliwości, wielkie zagadnienia wzajemnego stosunku pomiędzy obywatelami, grupami społecznymi i państwami” (T. T. Koncewicz, Wspólnotowy kodeks proceduralny, Warszawa 2008, s. 12–13). Długoletnia polska tradycja stosowania skodyfikowanego nowoczesnego postępowania administracyjnego stanowi znacznej wartości dorobek nauki prawa ad- ministracyjnego i praktyki administracji publicznej. W Drugiej Rzeczypospolitej działania legislacyjne zmierzające do uregulowania zasad postępowania administracyjnego podjęto wkrótce po odzyskaniu niepodle- głości. Pierwsza regulacja prawna o toku instancji w sprawach administracyjnych indywidualnych, a więc dotycząca prawa do wnoszenia odwołań, pojawiła się już w 1919 r. Konstytucja marcowa z 1921 r. zawierała przepisy o prawie do odwoła- nia od decyzji administracyjnych oraz o sądowej kontroli ich zgodności z prawem. W 1922 r. wydano ustawę o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, który w tym samym roku rozpoczął działalność, swym orzecznictwem kształtując poglądy na za- sady postępowania administracyjnego. W 1923 r. została zaś wydana ustawa, która jednolicie dla całego obszaru państwa unormowała podstawowe zasady wnoszenia odwołań od decyzji administracyjnych oraz wznowienia postępowania administra- cyjnego. Wkrótce potem, bo w 1926 r., rozpoczęły się prace nad kodyfikacją XII Przedmowa postępowania administracyjnego uwieńczone wydaniem w 1928 r. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnym. Polska znalazła się wśród niewielu krajów Europy, które miały skodyfikowane aktem ustawowym postę- powanie administracyjne, a także postępowanie egzekucyjne w administracji. Wybitny znawca prawa porównawczego prof. J. St. Langrod z całą stanowczością stwierdził w jednym ze swoich artykułów opublikowanym w „Revue internationale des Sciences administratives” (1960, Nr 4, s. 399), że „kraj mający skodyfikowaną procedurę administracyjną nie zdecyduje się nigdy potem wrócić – z jakiejkolwiek racji – do dawnego systemu unormowań fragmentarycznych, prawdziwej «wolności procesowej» administracji publicznej”. A bezpośrednią inspiracją do wypowiedzenia tego stwierdzenia była druga kodyfikacja postępowania administracyjnego dokonana w Polsce w 1960 r. Pełnego kształtu kodyfikacja ta nabrała w 1980 r., gdy przy- wrócona została w Polsce kontrola administracji publicznej wykonywana przez sąd administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny swoim orzecznictwem kształtował prawidłowe stosowanie i rozumienie przepisów procedury administracyjnej, wydo- bywał jej głębsze walory gwarancyjne i uwidoczniał ich znaczenie w stosowaniu prawa materialnego. Kodeks postępowania administracyjnego dzięki temu przestaje być zbiorem suchych formułek prawnych, a staje się zbiorem żywych reguł rzą- dzących stosunkami pomiędzy administracją publiczną a jednostką, według zasad państwa prawnego. Dobitnie potwierdzają to kolejne nowelizacje związane z refor- mami administracji publicznej terenowej i centralnej, poczynając od tej z 1990 r., a na reformie z 1998 r. kończąc. Każda z nich dawała podstawę do zmian sze- regu uregulowań lub ich wzbogacenia, a także pewnej modernizacji terminologii prawnej bez podważania założeń podstawowych kodyfikacji postępowania admini- stracyjnego. Kodeks pozostaje stale mocnym fundamentem stosunków pomiędzy administracją publiczną a jednostką, zapewniając takie relacje pomiędzy uprawnie- niami i obowiązkami procesowymi oraz zespół różnych gwarancji proceduralnych, które mają szczególne znaczenie w dobie doniosłych przemian ustrojowych. Polski Kodeks postępowania administracyjnego w kształtowaniu pozycji prawnej jednostki w jej stosunkach z administracją publiczną znacząco wyprzedził swoimi uregulowa- niami, i wynikającymi z nich gwarancjami procesowymi, standardy wprowadzane przez organy Unii Europejskiej. Doskonale jest to widoczne na przykładzie ogól- nikowych przepisów Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 6.9.2001 r. (por. J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Wyd. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2007) oraz wzorowanym na nim Kodeksie dobrej administracji załączonym do zalecenia R(2007)7, o którym była już mowa wcześniej. Bogate orzecznictwo sądownictwa administracyjnego nie tylko utrwala te wartości prawne, którym służą przepisy po- stępowania administracyjnego, lecz również ujawnia w wielu przypadkach głębsze ich treści, pozwalające na dostosowanie procedury do nowych spraw administracyj- nych powstających w wyniku przemian ustrojowych Polski i stosowania prawa Unii Europejskiej. * * * Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego ma służyć objaśnieniu – w kilku różnych płaszczyznach ważnych dla praktyki stosowania prawa – przepisów normujących: procedurę administracyjną ogólną, rozstrzyganie części sporów o wła- ściwość w administracji publicznej, czynności związanych z wydaniem zaświadczeń oraz z rozpatrywaniem skarg i wniosków. W szeregu wypadków konieczne było stosowanie wykładni historycznej, bo albo dana regulacja prawna wyróżniała się dużą trwałością jako element skodyfikowanej procedury, albo też odwrotnie – prze- XIII Przedmowa chodziła wyraźną ewolucję widoczną w porównaniu z dawniejszymi rozwiązaniami prawnymi. W objaśnieniu przepisów należało wykorzystać dorobek doktryny, po- większający się znacząco w miarę doceniania rosnącej roli i rangi przepisów postępowania administracyjnego w ochronie praw jednostki i wyważaniu racji jej interesów w proporcji do wymagań interesu publicznego. Poglądy wyrażane w dok- trynie mogą niekiedy oddziaływać bezpośrednio na praktykę administracyjną, ale częściej następuje to poprzez orzecznictwo sądowe. Przeważająca część przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego jest objaśniona z pomocą orzecznictwa sądów administracyjnych, kilkoma stale aktualnymi orzeczeniami i uchwałami Naj- wyższego Trybunału Administracyjnego, przede wszystkim licznymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego, utrwalającymi stanowiska i poglądy co do tre- ści regulacji prawnych lub ujawniającymi nowe ich elementy i znaczenia, a również orzeczeniami Sądu Najwyższego odnoszącymi się do postępowania administracyj- nego. W nowej strukturze dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego główny ciężar kontroli zgodności z prawem działalności administracji publicznej spoczął na wojewódzkich sądach administracyjnych, co samo przez się nie powoduje jednak zmiany w podstawowej linii orzecznictwa odnośnie do oceny zgodności działalno- ści administracji publicznej z przepisami postępowania administracyjnego ani też zerwania ciągłości z dorobkiem orzeczniczym Naczelnego Sądu Administracyjnego z czasów, gdy prawomocnie orzekał w jednej instancji. W nowej regulacji prawnej dotyczącej sądownictwa administracyjnego przewidziano instrumenty proceduralne służące zapewnieniu jednolitości orzecznictwa obu instancji, co wywiera skutki w dłuższej perspektywie. Dostrzegalna natomiast od kilku lat pewna stabilizacja stanowiska orzecznictwa sądowego w odniesieniu do kluczowych elementów unor- mowania postępowania administracyjnego pozwala na wykorzystanie całego dorobku orzecznictwa do komentowania przepisów, zwłaszcza gdy nie pomija się rozbieżno- ści będących nieodłącznym zjawiskiem orzekania przez niezawisłe sądy. Komentarz w zamyśle autorów musi uwidaczniać nie tylko treść słów i zdań składających się na przepisy, lecz również różnorodność ich rozumienia wynikającą z kontekstu spraw administracyjnych, w których są stosowane jako gwarancje dochodzenia do prawidło- wego stosowania prawa, zapewniającego legalne i celowe rozstrzyganie tych spraw. Tekst trzynastego wydania komentarza został przygotowany do druku według stanu prawnego na październik 2013 r. Autorzy XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRządU . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o administracji rządowej w woje- wództwie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) AdmTerU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o zmianie ustawy o terenowych or- ganach rządowej administracji ogólnej (Dz.U. Nr 106, poz. 498) d.AdmRządU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.3.1990 r. o terenowych organach rządo- wej administracji ogólnej (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176) d.NSAU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1980 r. o Naczelnym Sądzie Administra- cyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.) d.SamTerU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwnecja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Rzeczyposplitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KK z 1969 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 553 ze zm.) poz. 94 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KompetGminU . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1990 r. o podziale zadań i kompeten- cji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) XV Wykaz skrótów KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPAZmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 34, poz. 201) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 584 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 482) nowelizacja z 2010 r. . . . . . ustawa z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Ko- deks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj- nymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18 ze zm.) NSAU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administra- OrdPod . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst cyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PodElU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2012 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) PodzTerU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.7.1998 r. o wprowadzeniu zasadni- czego trójstopniowego podziału terytorialnego pań- stwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 22.3.1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. Nr 36, poz. 341 ze zm.) PostAdmR . . . . . . . . . . . . . . PrBud . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Prezydenta Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynaro- dowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów admi- nistracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) SamKolOdwołU . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) XVI Wykaz skrótów SamPowU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst SamWojU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) TUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej z 9.5.2008 r. (Dz.Urz. UE C Nr 115, s. 13; wersja skonsolidowana) WojAdmRządU . . . . . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rzą- dowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) WprowAdmU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami ad- ministracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . . . . . . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) ZobPU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka TSUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sę- NSA (5) . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie pięciu sę- dziów dziów NTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najwyższy Trybunał Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Zbiory urzędowe orzecznictwa ONSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNP . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNCP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990 r.; do 1989 r. – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych) OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wych XVII Wykaz skrótów 4. Organy promulgacyjne Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw M.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski 5. Czasopisma AUwr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biuletyn SN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego GAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gospodarka – Administracja Państwowa Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SP-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda 6. System System PrAdm . . . . . . . . . . System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Instytucje prawa ad- ministracyjnego, Warszawa 2010; t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012; t. 4, Wykładnia w prawie admi- nistracyjnym, Warszawa 2012; t. 5, Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013; t. 6, Podmioty administrujące, Warszawa 2011; t. 7, Prawo admini- stracyjne materialne, Warszawa 2012; t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013; t. 8B, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013; t. 9, Prawo proce- sowe administracyjne, Warszawa 2010; t. 11, Stosunek służbowy, Warszawa 2011; t. 12, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, Warszawa 2010 7. Komentarze i zbiory orzecznictwa nieurzędowe Borkowski, Komentarz . . . . J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliń- ski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen- tarz, wyd. II, Warszawa 1989; aneks – Warszawa 1991 Iserzon, Komentarz . . . . . . E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania admi- nistracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, wyd. IV, Warszawa 1970 XVIII Wykaz skrótów Janowicz, Komentarz Jaśkowska, Komentarz . . . . Z. Janowicz, Komentarz postępowania administracyj- nego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 1995 . . . M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania ad- ministracyjnego. Komentarz, Kraków 2000 KPA z orzecznictwem . . . . Kodeks postępowania administracyjnego z orzecz- nictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, R. Hau- ser (red.), Warszawa 1995 KPA z orzecznictwem NSA i SN . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznic- twem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, R. Hauser (red.), Warszawa 1998 Smoktunowicz, Orzecznictwo E. Smoktunowicz, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kodeks postę- powania administracyjnego, Warszawa 1994 8. Podręczniki Adamiak, Postępowanie ad- ministracyjne . . . . . . . . . . . B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administra- cyjne i sądowoadministracyjne, wyd. XI, Warszawa 2013 Dawidowicz, Ogólne postę- powanie administracyjne . . W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administra- Dawidowicz, Postępowanie administracyjne . . . . . . . . . W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys cyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962 Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego . . . . . . . W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, wykładu, Warszawa 1983 Warszawa 1989 Janowicz, Postępowanie administracyjne . . . . . . . . . Z. Janowicz, Postępowanie administracyjne i postę- powanie przed sądem administracyjnym, Warszawa– –Poznań 1987 Ochendowski, Postępowanie administracyjne . . . . . . . . . E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i po- stępowanie przed sądem administracyjnym. Wybór orzecznictwa, Toruń 1995 Pokrzywnicki, Postępowanie administracyjne . . . . . . . . . J. Pokrzywnicki, Postępowanie administracyjne. Ko- mentarz. Podręcznik, Warszawa 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł 9. Inne skróty art. CBOSA . . . . . . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych ePUAP . . . . . . . . . . . . . . . . . elektroniczna platforma usług administracji publicznej lit. nast. Nb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litera XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 13
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: