Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 004072 21716977 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 611
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0275-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wprowadzającymi. Dołączono również ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji oraz wykazy aktów zmieniających i wykonujących Kodeks.

Publikacja ta jest skierowana do studentów, aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych, którym może być pomocna przy nauce skomplikowanej materii postępowania cywilnego.

Stan prawny: wrzesień 2013 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Stan prawny: wrzesień 2013 roku Wydanie 13 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracował: Robert Stępień Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Stańczak Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-278-0275-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA. PROCES Tytuł I. Sąd (art. 15–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Właściwość sądu (art. 15–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepis wstępny (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16–18) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19–26) . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27–30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31–371) . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38–42) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skład sądu (art. 47–471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Prokurator (art. 55–60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61–63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633–634) . . . . . . . . . . Tytuł IV. Strony (art. 64–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64–71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72–74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75–83) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Przypozwanie (art. 84–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Koszty procesu (art. 98–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.P.C. 17 17 17 18 18 20 22 22 22 24 25 26 27 30 31 32 33 33 33 36 37 38 39 43 43 48 3 Spis treści Tytuł VI. Postępowanie (art. 125–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125–183) . . . . Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125–1305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Doręczenia (art. 131–147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148–163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Terminy (art. 164–166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167–172) . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173–183) . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 1831–226) . Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831–186) . . Oddział 1. Mediacja (art. 1831–18315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184–186) . . . . . . . . . Rozdział 2. Pozew (art. 187–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rozprawa (art. 206–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Dowody (art. 227–315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227–234) . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235–309) . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Dokumenty (art. 244–257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258–277) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278–291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Oględziny (art. 292–298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299–304) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305–309) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310–315) . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Orzeczenia (art. 316–366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wyroki (art. 316–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316–332) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333–338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339–349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531–3532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354–3621) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363–366) . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Środki odwoławcze (art. 367–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Apelacja (art. 367–391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Kasacja (art. 392–39320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zażalenie (art. 394–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 54 54 62 69 75 75 77 82 82 82 86 87 95 102 102 103 103 105 108 113 115 116 117 118 120 120 120 124 126 129 130 130 133 134 134 141 142 4 K.P.C. Spis treści Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981–39821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822–39823) . . Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399–4161) . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art. 417–424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Postępowania odrębne (art. 425–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425–452) . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425–435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436–446) . . . . . . . . . Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447–452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459–476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 146 153 154 159 159 163 163 163 165 169 170 174 174 (art. 477–4777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478–479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 47928–47935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 4791–47927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 188 Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936–47945) . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946–47956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957–47967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968–47978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480–505) . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480–484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841–497) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971–505) . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051–50514) . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515–50520) . . K.P.C. 194 197 200 203 203 203 209 212 216 216 5 Spis treści Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . 218 219 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506–525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526–6948) . . . . . . . . . Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526–5601) . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526–543) . . Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526–534) . Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535–538) . . Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539–543) . . . . Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544–5601) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544–547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548–551) . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie (art. 552–5601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561–605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561–5675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568–59821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568–5781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585–589) . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590–598) . . . . . . . . . . . Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzi- 223 230 230 230 230 232 233 234 234 236 237 241 241 245 245 249 252 254 cielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981–59814) 256 Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599–605) . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606–62613) . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606–608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609–610) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101–6107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101–6105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106–6107) . . . . . . . . . . . . . . 259 261 263 263 263 264 264 265 6 K.P.C. Spis treści Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617–625) . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261–62613) . . . . . Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627–691) . . . . . . . . . Przepisy wstępne (art. 627–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art. 633–639) . Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640–645) . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646–654) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655–660) . . Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego 266 267 269 270 275 275 275 277 279 281 (art. 661–663) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664–665) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (art. 666–668) . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669–679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Dział spadku (art. 680–689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690–691) . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwo- wych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911–6919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692–69322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692–69310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie 283 284 285 288 290 291 294 294 depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311–69317) . . . 296 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318–69322) . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941–6948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 299 KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art. 695–715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art. 716–729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730–746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747–7541) . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755–757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 312 317 K.P.C. 7 Spis treści CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758–843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólno- ści (art. 758–7751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776–795) . . . Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego 320 331 (art. 7951–7955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956–7957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958–7959) . . Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne Dział I. (art. 796–817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818–828) . . . . . . Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829–839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840–843) . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egzekucja z ruchomości (art. 844–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zajęcie (art. 844–863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888) . . . . . . . . Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889–894) . . . . . . . . . Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908) . . . . . . . . . . Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912) . . . . . . . Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913–9202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–1013) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921–922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zajęcie (art. 923–941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942–951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952–961) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962–971) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Licytacja (art. 972–986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przybicie (art. 987–997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998–1003) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użyt- kowania wieczystego (art. 1004–1013) . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131–10136) . . . Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014–10224) . . . . . . . . . . . Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040) . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023–1028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 344 344 354 360 365 368 368 368 373 379 384 390 396 402 406 406 407 413 417 420 422 426 428 430 432 435 437 437 8 K.P.C. Spis treści Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodze- nia za pracę (art. 1029–1032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033–1034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041–1059) . . . . . . . . . Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060–1064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641–106413) Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodar- stwa rolnego (art. 106414–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 443 445 445 454 454 456 460 Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066–1071) . . . . . . . . . . . . 463 Dział IV. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (art. 1072–1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081–1088) . . . . . . Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1089–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 465 468 CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Przepis wstępny (art. 1096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA Tytuł I. Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (w postępowaniu procesowym Przepisy ogólne (art. 1097–10991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i nieprocesowym) (art. 1100–1102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103–11051) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym 469 471 471 (art. 1106–11102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyj- nym (art. 11103–11104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY (art. 1111–1116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 K.P.C. 9 Spis treści KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117–1118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119–1128) . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) . . . . . . . . Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130–1136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139–1142) . . . . Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) . . . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń 486 486 489 489 494 495 495 497 (art. 1144–11441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145–11491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150–1153) . . . . . . . . . . . 502 Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531–11533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534–11536) . . . . . . . . . . 506 Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537–11539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 115310–115312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154–1160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161–1168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169–1179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180–1182) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183–1193) . . . . . . . . . Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194–1204) . . Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205–1211) . . . . . Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego 506 507 508 510 512 515 517 520 522 lub ugody przed nim zawartej (art. 1212–1217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 10 K.P.C. Spis treści * * * Wykaz aktów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . 528 538 * * * PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I–XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XIV) . . . . . . . Rozdział 3. Przepisy przechodnie (art. XV–XXII) . . . . . . . . . . . . . . . . 542 542 547 548 * * * USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) (wyciąg) . . . . . . 551 USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy- wilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699) ( wyciąg) . . . 557 USTAWA z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 831) (wyciąg) . . . . . . . 561 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) . . . . . . . . . . 562 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) (wyciąg) . . . . . . . 563 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) (wyciąg) . . . 565 * * * USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu gru- powym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY DO KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO . . . 574 * * * K.P.C. 11 KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. z 1 grudnia 1964 r. Nr 43, poz. 296; sprost.: Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113; zm.: Dz.U. z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231; z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210; z 1983 r. Nr 5, poz. 33; z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242; z 1985 r. Nr 20, poz. 86; z 1987 r. Nr 21, poz. 123; z 1988 r. Nr 41, poz. 324; z 1989 r. Nr 4, poz. 21, Nr 33, poz. 175; z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i 306, Nr 55, poz.  318, Nr  79, poz.  464; z  1991  r. Nr  7, poz.  24, Nr  22, poz.  92, Nr  115, poz.  496; z 1993 r. Nr 12, poz. 53; z 1994 r. Nr 84, poz. 386, Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 83, poz. 417; z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149, poz. 703; z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757; z 1999 r. Nr 52, poz. 532; z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552, 554, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz.  764, Nr  126, poz.  1069 i  1070, Nr  129, poz.  1102, Nr  153, poz.  1271, Nr  219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356, Nr 237, poz. 2384; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i  1417, Nr  172, poz.  1438, Nr  178, poz.  1478, Nr  183, poz.  1538, Nr  267, poz.  2258; z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 235, poz. 1699; z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 50, poz. 331, Nr  99, poz.  662, Nr  106, poz.  731, Nr  112, poz.  766 i  769, Nr  115, poz.  794, Nr  121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 116, poz. 731, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr  228, poz.  1507, Nr  231, poz.  1547, Nr  234, poz.  1571; z  2009  r. Nr  26, poz.  156, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, K.P.C. 13 Art. 1–2 Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ogólne poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1391; z 2012 r., poz. 908, poz. 1254, poz. 1445, poz. 1529; z 2013 r., poz. 142, poz. 403, poz. 654, poz. 880) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Sprawa cywilna Art. 1.1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńcze- go oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Droga sądowa Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. § 1a (uchylony)2). § 2 (uchylony)3). § 3.4) Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. 1) Art. 1 rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, jest niezgodny z  art.  45 ust.  1 w  związku z  art.  31 ust.  3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r., SK 12/99, Dz.U. Nr 55, poz. 665); zmiana weszła w życie 17 lipca 2000 r. 2) Uchylony przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 3) Uchylony przez ustawę z 24 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 175); zmiana weszła w życie 1 października 1989 r. 4) W  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  24 maja 1989  r. (Dz.U. Nr  33, poz.  175); zmiana weszła w życie 1 października 1989 r. 14 K.P.C. Przepisy ogólne Art. 3–7 Zasada prawdy materialnej Art. 3.5) Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czyn- ności procesowych zgodnie z  dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przed- stawiać dowody. Art. 4 (uchylony)6). Udzielanie pouczeń Art. 5.7) W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczest- nikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie- zbędnych pouczeń co do czynności procesowych. Zasada szybkości Art. 6.8) § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dą- żyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. § 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być prze- prowadzone sprawnie i szybko. Udział prokuratora Art. 7.9) Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokura- tor może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. 5) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381); zmiana weszła w życie 3 maja 2012 r. 6) Uchylony przez ustawę z 13 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 318); zmiana weszła w życie 1 października 1990 r. 7) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381); zmiana weszła w życie 3 maja 2012 r. 8) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381); zmiana weszła w życie 3 maja 2012 r. 9) W  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  13 lipca 1990  r. (Dz.U. Nr  55, poz.  318); zmiana weszła w życie 1 października 1990 r. K.P.C. 15 Art. 8–12 Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ogólne Udział organizacji pozarządowej Art. 8.10) Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywate- li, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu. Zasada jawności Art. 9. §  1.11) Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo prze- glądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. § 2.12) Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt spra- wy zapisu dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Ugodowe załatwianie spraw Art. 10.13) W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd po- winien w  każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem. Wiążąca moc wyroku skazującego Art. 11. Ustalenia wydanego w  postępowaniu karnym prawomocnego wy- roku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w  postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w po- stępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Roszczenie adhezyjne Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być docho- dzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym. 10) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381); zmiana weszła w życie 3 maja 2012 r. 11) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398); zmiana weszła w życie 2 marca 2006 r. 12) Dodany przez ustawę z 29 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 684); zmiana weszła w życie 1 lipca 2010 r. 13) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1438); zmiana weszła w życie 10 grudnia 2005 r. 16 K.P.C. Sąd Art. 13–15 Tryby i rodzaje postępowania Art. 13. § 1.14) Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępo- wań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne sta- nowią inaczej. Art. 14 (uchylony)15). CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA PROCES TYTUŁ I SĄD DZIAŁ I Właściwość sądu Przepis wstępny Perpetuatio fori Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. 14) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 24 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 554); zmiana weszła w życie 1 lipca 2000 r. 15) Uchylony przez ustawę z 13 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 318); zmiana weszła w życie 1 października 1990 r. K.P.C. 17 Art. 16–17 Kodeks postępowania cywilnego. Proces § 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. Rozdział 1 Właściwość rzeczowa Oddział 1 Podstawy właściwości Właściwość sądu rejonowego Art. 16.16) Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Właściwość sądu okręgowego Art. 17.17) Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1)18) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia, 2)19) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wyna- lazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę in- nych praw na dobrach niematerialnych, 3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego, 4)20) o  prawa majątkowe, w  których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o  ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, 16) Ostatnio w  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  2 lipca 2004  r. (Dz.U. Nr  172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 17) Ostatnio w  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  2 lipca 2004  r. (Dz.U. Nr  172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 18) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431); zmiana weszła w życie 13 czerwca 2009 r. 19) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 20) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381); zmiana weszła w życie 3 maja 2012 r. 18 K.P.C. Sąd Art. 18 o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, 41)21) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni, 42)22) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 43)23) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 44)24) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomoc- nego orzeczenia niezgodnego z prawem. 5) (uchylony)25). 6) (uchylony)26). Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu Art. 18. § 1.27) Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym po- wstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może prze- kazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekaza- niu sprawy wymaga uzasadnienia. § 2.28) Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia spra- wy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważ- ne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w  składzie trzech sędziów i  wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne. 21) Dodany przez ustawę z 3 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1024); zmiana weszła w życie 22 lipca 2005 r. 22) Dodany przez ustawę z 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1699); zmiana we- szła w życie 20 marca 2007 r. 23) Dodany przez ustawę z 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1699); zmiana we- szła w życie 20 marca 2007 r. 24) Dodany przez ustawę z 22 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1037); zmiana weszła w życie 25 września 2010 r. 25) Uchylony przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 26) Uchylony przez ustawę z  19 grudnia 2002  r. (Dz.U. Nr  240, poz.  2058); zmiana weszła w życie 15 stycznia 2003 r. 27) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 28) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. K.P.C. 19 Art. 19–231 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Oddział 2 Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych Art. 19. § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. § 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w po- zwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając postanowienia zawarte w artykułach poniższych. Roszczenia akcesoryjne Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Kumulacja roszczeń Art. 21. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia powtarzające się Art. 22. W  sprawach o  prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lub dzierżawy Art. 23. W  sprawach o  istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierża- wy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas ozna- czony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy. Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych Art. 23 1.29) W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, ist- nienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jed- nego roku. 29) Dodany przez ustawę z 24 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 554); zmiana weszła w życie 1 lipca 2000 r. 20 K.P.C. Sąd Art. 232–26 Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości Art. 23 2.30) W  sprawach o  wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzy- miesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw, hipotekę Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przed- miotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpie- czenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu Art. 25. § 1. Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przed- miotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. § 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut po- zwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. § 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właś- ciwych – przekaże temu z nich, który wskaże powód. Niedopuszczalność ponownego badania wartości przedmiotu sporu Art. 26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania. 30) Dodany przez ustawę z 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398); zmiana weszła w życie 2 marca 2006 r. K.P.C. 21 Art. 27–31 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Rozdział 2 Właściwość miejscowa Oddział 1 Właściwość ogólna Actor sequitur forum rei Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. § 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego. Właściwość według miejsca pobytu pozwanego Art. 28. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właś- ciwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono zna- ne lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Właściwość w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według sie- dziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się do- chodzone roszczenie. Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym i innym podmiotom Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Oddział 2 Właściwość przemienna Definicja właściwości przemiennej Art. 31. Powództwo w  sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych. 22 K.P.C. Sąd Art. 32–37 Właściwość w sprawach o alimenty, ustalenie ojcostwa Art. 32.31) Powództwo o  roszczenie alimentacyjne oraz o  ustalenie pocho- dzenia dziecka i  związane z  tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Właściwość w sprawach przeciwko przedsiębiorcy Art. 33.32) Powództwo o  roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w  którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału. Właściwość w sprawach ze sporów wynikających z umów Art. 34.33) Powództwo o  zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o  zmianę umowy oraz o  ustalenie istnienia umowy, o  jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienale- żytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone do- kumentem. Właściwość w sprawach z deliktów Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Właściwość w sprawach o należność pełnomocnika Art. 36. Powództwo o zapłatę należności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie pełnomocnik procesowy sprawę prowadził. Właściwość w sprawach o roszczenie z najmu lub dzierżawy nieruchomości Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nierucho- mości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości. 31) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431); zmiana weszła w życie 13 czerwca 2009 r. 32) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 33) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381); zmiana weszła w życie 3 maja 2012 r. K.P.C. 23 Art. 371–40 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Właściwość w sprawach z weksla i czeku Art. 37 1.34) §  1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z  weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności. § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku. Oddział 3 Właściwość wyłączna Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości Art. 38. §  1. Powództwo o  własność lub o  inne prawa rzeczowe na nieru- chomości, jak również powództwo o  posiadanie nieruchomości można wyto- czyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej. §  2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Właściwość w sprawach spadkowych Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytu- łu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wy- łącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Właściwość w sprawach ze stosunku członkostwa Art. 40. Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowa- rzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby. 34) Dodany przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. 24 K.P.C. Sąd Art. 41–45 Właściwość w sprawach małżeńskich Art. 41.35) Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jed- no z  nich w  okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Właściwość w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającymi a przysposobionymi Art. 42. Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa we- dług przepisów o właściwości ogólnej. Oddział 4 Przepisy szczególne Wybór sądu w przypadku właściwości kilku sądów Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli po- wództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda. § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest pod- stawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych. Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony Art. 44. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać spra- wy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedze- niu niejawnym inny sąd. Oznaczenie sądu przez Sąd Najwyższy Art. 45. Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okolicz- ności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu nie- jawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. 35) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571); zmiana weszła w życie 1 lipca 2009 r. K.P.C. 25 Art. 46–47 Prorogatio fori Kodeks postępowania cywilnego. Proces Art. 46. § 1.36) Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierw- szej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wy- nikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie posta- nowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowa- niu upominawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów. § 2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. DZIAŁ II Skład sądu Skład sądu pierwszej instancji Art. 47.37) § 1.38) W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jed- nego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2.39) W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodni- czącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy: 1) z zakresu prawa pracy o: a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uzna- nie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z  nimi dochodzone roszczenia i  o  odszkodowanie w  przypadku nieuza- sadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, b) naruszenia zasady równego traktowania w  zatrudnieniu i  o  roszczenia z tym związane, c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 36) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 156); zmiana weszła w życie 1 stycznia 2010 r. 37) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 1 marca 1996 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 189); zmiana weszła w życie 1 lipca 1996 r. 38) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 15 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 766); zmiana weszła w życie 28 lipca 2007 r. 39) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 15 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 766); zmiana weszła w życie 28 lipca 2007 r. 26 K.P.C. Sąd Art. 471–48 2) ze stosunków rodzinnych o: a) rozwód, b) separację, c)40) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, d) rozwiązanie przysposobienia. § 3.41) Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący. § 4. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sę- dziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawi- łość lub precedensowy charakter sprawy. Kompetencje referendarza Art. 47 1.42) Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. DZIAŁ III Wyłączenie sędziego Iudex inhabilis Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim sto- sunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do dru- giego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub ku- rateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 40) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431); zmiana weszła w życie 13 czerwca 2009 r. 41) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 15 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 766); zmiana weszła w życie 28 lipca 2007 r. 42) Dodany przez ustawę z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804); zmiana weszła w życie 5 lutego 2005 r. K.P.C. 27 Art. 49–50 Kodeks postępowania cywilnego. Proces 5)43) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskar- żonego orzeczenia, jako też w  sprawach o  ważność aktu prawnego z  jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w  sprawach, w których występował jako prokurator; 6)44) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wy- daniu tego orzeczenia. § 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeń- stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. § 3.45) Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wzno- wienie, nie może orzekać co do tej skargi. Iudex suspectus Art. 49.46) Niezależnie od przyczyn wymienionych w  art.  48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sę- dziego w danej sprawie. Wniosek o wyłączenie Art. 50. §  1. Wniosek o  wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. § 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna uprawdopodobnić ponad- to, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. § 3. Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki. 43) Art. 48 § 1 pkt 5 w związku z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296) w zakresie, w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzy- ganiu brał udział w  instancji bezpośrednio niższej jest niezgodny z  art.  45 ust.  1 Kon- stytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2004 r., SK 19/02, Dz.U. Nr 169, poz. 1783); zmiana weszła w życie 30 lipca 2004 r. 44) Dodany przez ustawę z 22 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1037); zmiana weszła w życie 25 września 2010 r. 45) Ostatnio w  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  1 marca 1996  r. (Dz.U. Nr  43, poz. 189); zmiana weszła w życie 1 lipca 1996 r. 46) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571); zmiana weszła w życie 1 lipca 2009 r. 28 K.P.C. Sąd Art. 51–54 Zawiadomienie o podstawie wyłączenia Art. 51. Sędzia powinien zawiadomić sąd o  zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie. Rozpoznanie wniosku o wyłączenie Art. 52. §  1. O  wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w  którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecz- nej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony. §  2. Postanowienie wydaje sąd w  składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane na po
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: