Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 003512 21724890 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Wydanie 1 - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 556
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0530-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wprowadzającymi. Dołączono również ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji oraz wykazy aktów zmieniających i wykonujących Kodeks.

Uwzględniono tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2014 r., poz. 101.

Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Stan prawny: luty 2014 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KPCKPC Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA. PROCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tytuł I. Sąd (art. 15–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dział I. Właściwość sądu (art. 15–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Przepis wstępny (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27–30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31–371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38–42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Dział II. Skład sądu (art. 47–471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tytuł II. Prokurator (art. 55–60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61–63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633–634) . . . . . . . . . . . . 29 Tytuł IV. Strony (art. 64–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64–71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72–74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75–83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Dział IV. Przypozwanie (art. 84–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3 Spis treści Tytuł V. Koszty procesu (art. 98–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Tytuł VI. Postępowanie (art. 125–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125–183) . . . . . . . . 48 Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125–1305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozdział 2. Doręczenia (art. 131–147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148–163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Rozdział 4. Terminy (art. 164–166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167–172) . . . . . . . . . . 67 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173–183) . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 1831–226) . . . . . 73 Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831–186) . . . . . . 73 Oddział 1. Mediacja (art. 1831–18315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184–186) . . . . . . . . . . . . . . 77 Rozdział 2. Pozew (art. 187–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Rozdział 3. Rozprawa (art. 206–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Dział III. Dowody (art. 227–315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227–234) . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235–309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Oddział 2. Dokumenty (art. 244–257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258–277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278–291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Oddział 5. Oględziny (art. 292–298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299–304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305–309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310–315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dział IV. Orzeczenia (art. 316–366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Rozdział 1. Wyroki (art. 316–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316–332) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333–338) . . . 112 Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339–349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531–3532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354–3621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363–366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Dział V. Środki odwoławcze (art. 367–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Rozdział 1. Apelacja (art. 367–391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4 K.P.C. www.lexisnexis.pl Spis treści Rozdział 11. Kasacja (art. 392–39320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Rozdział 2. Zażalenie (art. 394–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981–39821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822–39823) . . . . 137 Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399–4161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art. 417–424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Tytuł VII. Postępowania odrębne (art. 425–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425–452) . . . . . . . . . . . . . 145 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425–435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436–446) . . . . . . . . . . . . . . 147 Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447–452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459–476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477–4777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478–479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 47928–47935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 4791–47927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji . . . . . . 166 Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936–47945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946–47956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957–47967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968–47978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480–505) . . . . . . . . . . 177 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480–484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841–497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971–505) . . . . . . . . . . . . . . . 182 K.P.C. 5 Spis treści Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051–50514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515–50520) . . . . . . 187 Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528–50537) 190 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506–525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526–6948) . . . . . . . . . . . 200 Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526–5601) . . . . . . . . . . . . . . . 200 Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526–543) . . . 200 Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526–534) . . . . . 200 Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535–538) . . . . . . 202 Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539–543) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544–5601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544–547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548–551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Oddział 3. Postępowanie (art. 552–5601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561–605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561–5675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568–59821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568–5781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585–589) . . . . . . . . . . . . . . . 219 Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590–598) . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981–59814) 222 Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599–605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606–62613) . . . . . . . . . . . . . 229 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606–608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 6 K.P.C. www.lexisnexis.pl Spis treści Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609–610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101–6107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101–6105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106–6107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617–625) . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261–62613) . . . . . . . . . 236 Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627–691) . . . . . . . . . . . . . . 240 Przepisy wstępne (art. 627–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art. 633–639) . . . . . 241 Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640–645) . . . . . . . . . . . . 242 Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646–654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655–660) . . . . . . . 245 Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661–663) . 247 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664–665) . . . . 247 Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (art. 666–668) . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669–679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Rozdział 9. Dział spadku (art. 680–689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690–691) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911–6919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692–69322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692–69310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311–69317) . . . . . . . . . . . . . . . 260 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318–69322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941–6948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art. 695–715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art. 716–729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 K.P.C. 7 Spis treści CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730–746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747–7541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755–757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758–843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758–7751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776–795) . . . . . . . . . 291 Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 7951–7955) 299 Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956–7957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958–7959) . . . . . . 301 Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796–817) . 302 Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818–828) . . . . . . . . . . . . 310 Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829–839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840–843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Dział I. Egzekucja z ruchomości (art. 844–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Rozdział 1. Zajęcie (art. 844–863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888) . . . . . . . . . . . . . . . 333 Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889–894) . . . . . . . . . . . . . . . 337 Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908) . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912) . . . . . . . . . . . . 347 Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913–9202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–1013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921–922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Rozdział 2. Zajęcie (art. 923–941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942–951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952–961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962–971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Rozdział 6. Licytacja (art. 972–986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Rozdział 7. Przybicie (art. 987–997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998–1003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004–1013) . . . . . . . . . . . . . . . . 378 8 K.P.C. www.lexisnexis.pl Spis treści Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131–10136) . . . . . . . 380 Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014–10224) . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040) . . . . . . . . . . . . 384 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023–1028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029–1032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033–1034) . . . 388 Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041–1059) . . . . . . . . . . . . . 391 Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060–1064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641–106413) . . . . 401 Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066–1071) . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Dział IV. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (art. 1072–1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081–1088) . . . . . . . . . . . 410 Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1089–10951) . . . . . . . . . 412 CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Przepis wstępny (art. 1096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1097–10991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (art. 1100–1102) . . . . . . . . . . . . . . . 415 Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103–11051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106–11102) 420 Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 11103–11104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY (art. 1111–1116) 425 K.P.C. 9 Spis treści KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117–1118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119–1128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) . . . . . . . . . . . 431 Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130–1136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139–1142) . . . . . . 436 Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) . . . . . . . . . . . . . . . 438 Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144–11441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI . . . . . . . . . . . . . 440 Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145–11491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150–1153) . . . . . . . . . . . . 442 Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531–11533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534–11536) . . . . . . . . . . . 446 Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537–11539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 115310–115312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154–1160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161–1168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169–1179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180–1182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 10 K.P.C. www.lexisnexis.pl Spis treści Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183–1193) . . . . . . . . . . . . . 457 Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194–1204) 461 Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205–1211) . . . . . . . 464 Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212–1217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Wykaz aktów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 * * * * * * PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) . . . . . . . . . . . . 485 Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I–XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XIV) . . . . . . . . . . . . 491 Rozdział 3. Przepisy przechodnie (art. XV–XXII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 * * * USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 USTAWA z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) (wyciąg) . . . . . . . . . . . 502 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 831) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) . . . . . . . . . . 505 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 K.P.C. 11 Spis treści USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 * * * USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . 519 * * * USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (tekst pierwotny Dz.U. z 1 grudnia 1964 r. Nr 43, poz. 296; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ogólne Przepisy ogólne TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Sprawa cywilna Art. 1.1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuń- czego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń spo- łecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Droga sądowa Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy po- wszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. 1) Art. 1 rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi de- cyzja administracyjna, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Kon- stytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r., SK 12/99, Dz.U. Nr 55, poz. 665); zmiana weszła w życie 17 lipca 2000 r. 13 Art. 3–8 Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ogólne § 1a–2 (uchylone). § 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. Zasada prawdy materialnej Art. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czyn- ności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Art. 4 (uchylony). Udzielanie pouczeń Art. 5. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczest- nikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawne- go, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych. Zasada szybkości Art. 6. § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dą- żyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. § 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszyst- kie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. Udział prokuratora Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli we- dług jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzin- nego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Udział organizacji społecznej Art. 8. Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli, 14 K.P.C. www.lexisnexis.pl Przepisy ogólne Art. 9–14 w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu. Zasada jawności Art. 9. § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. § 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pi- semnie. Ugodowe załatwianie spraw Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd po- winien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem. Wiążąca moc wyroku skazującego Art. 11. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wy- roku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograni- czające jej odpowiedzialność cywilną. Roszczenie adhezyjne Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być do- chodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewi- dzianych w postępowaniu karnym. Tryby i rodzaje postępowania Art. 13. § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy we- dług przepisów o postępowaniach odrębnych. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postę- powań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Art. 14 (uchylony). K.P.C. 15 Art. 15–16 Kodeks postępowania cywilnego. Proces CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE Kodeks postępowania cywilnego. Proces Sąd KSIĘGA PIERWSZA PROCES TYTUŁ I SĄD DZIAŁ I Właściwość sądu Przepis wstępny Perpetuatio fori Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. § 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. Rozdział 1 Właściwość rzeczowa Oddział 1 Podstawy właściwości Właściwość sądu rejonowego Art. 16. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. 16 K.P.C. www.lexisnexis.pl Sąd Właściwość sądu okręgowego Art. 17–18 Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia mająt- kowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przyspo- sobienia; 2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wy- nalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towa- rowych, oznaczeń geografi cznych i topografi i układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych; 3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sie- demdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upomi- nawczym; 41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; 42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebę- dących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomoc- nego orzeczenia niezgodnego z prawem; 5–6) (uchylone). Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu Art. 18. § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym po- wstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o prze- kazaniu sprawy wymaga uzasadnienia. § 2. Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne prze- kazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne. K.P.C. 17 Art. 19–231 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Oddział 2 Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych Art. 19. § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w za- mian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmio- tu sporu. § 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając posta- nowienia zawarte w artykułach poniższych. Roszczenia akcesoryjne Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Kumulacja roszczeń Art. 21. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia powtarzające się Art. 22. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lub dzierżawy Art. 23. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzier- żawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy. Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych Art. 231. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, 18 K.P.C. www.lexisnexis.pl Sąd Art. 232–26 przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości Art. 232. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomo- ści i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego ro- dzaju nieruchomości. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw, hipotekę Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przed- miotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpie- czenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga war- tość mniejsza. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu Art. 25. § 1. Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu docho- dzenie. § 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. § 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych – przekaże temu z nich, który wskaże powód. Niedopuszczalność ponownego badania wartości przedmiotu sporu Art. 26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przed- miotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępo- wania. K.P.C. 19 Art. 27–31 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Rozdział 2 Właściwość miejscowa Oddział 1 Właściwość ogólna Actor sequitur forum rei Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. § 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywil- nego. Właściwość według miejsca pobytu pozwanego Art. 28. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Właściwość w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według sie- dziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym i innym podmiotom Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fi zyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Oddział 2 Właściwość przemienna Defi nicja właściwości przemiennej Art. 31. Powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych. 20 K.P.C. www.lexisnexis.pl Sąd Art. 32–371 Właściwość w sprawach o alimenty, ustalenie ojcostwa Art. 32. Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pocho- dzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Właściwość w sprawach przeciwko przedsiębiorcy Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału. Właściwość w sprawach ze sporów wynikających z umów Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub niena- leżytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykona- nia. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem. Właściwość w sprawach z deliktów Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć moż- na przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Właściwość w sprawach o należność pełnomocnika Art. 36. Powództwo o zapłatę należności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie pełnomocnik procesowy sprawę prowadził. Właściwość w sprawach o roszczenie z najmu lub dzierżawy nieruchomości Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieru- chomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości. Właściwość w sprawach z weksla i czeku Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności. § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystaw- cy weksla własnego lub czeku. K.P.C. 21 Art. 38–42 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Oddział 3 Właściwość wyłączna Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nierucho- mości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wy- łącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej. § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Właściwość w sprawach spadkowych Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytu- łu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wy- łącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Właściwość w sprawach ze stosunku członkostwa Art. 40. Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub sto- warzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby. Właściwość w sprawach małżeńskich Art. 41. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miej- sca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Właściwość w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającymi a przysposobionymi Art. 42. Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz mię- dzy przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd 22 K.P.C. www.lexisnexis.pl Sąd Art. 43–46 miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia po- wództwa według przepisów o właściwości ogólnej. Oddział 4 Przepisy szczególne Wybór sądu w przypadku właściwości kilku sądów Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli po- wództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami na- leży do powoda. § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach są- dowych. Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony Art. 44. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy na po- siedzeniu niejawnym inny sąd. Oznaczenie sądu przez Sąd Najwyższy Art. 45. Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okolicz- ności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. Prorogatio fori Art. 46. § 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierw- szej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego sto- sunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pi- semną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów. § 2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. K.P.C. 23 Art. 47–471 Kodeks postępowania cywilnego. Proces DZIAŁ II Skład sądu Skład sądu pierwszej instancji Art. 47. § 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jed- nego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewod- niczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy: 1) z zakresu prawa pracy o: a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uzna- nie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz roz- wiązania stosunku pracy, b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane, c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 2) ze stosunków rodzinnych o: a) rozwód, b) separację, c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, d) rozwiązanie przysposobienia. § 3. Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodni- czący. § 4. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Kompetencje referendarza Art. 471. Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowa- niu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa sta- nowi inaczej. 24 K.P.C. www.lexisnexis.pl Sąd Art. 48–49 DZIAŁ III Wyłączenie sędziego Iudex inhabilis Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim sto- sunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 5)2) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskar- żonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator; 6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wy- daniu tego orzeczenia. § 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je mał- żeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. § 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie, nie może orzekać co do tej skargi. Iudex suspectus Art. 49. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sę- dziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. 2) Art. 48 § 1 pkt 5 w związku z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 w zakresie, w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzy- ganiu brał udział w instancji bezpośrednio niższej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Kon- stytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2004 r., SK 19/02, Dz.U. Nr 169, poz. 1783); zmiana weszła w życie 30 lipca 2004 r. K.P.C. 25 Art. 50–54 Wniosek o wyłączenie Kodeks postępowania cywilnego. Proces Art. 50. § 1. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabnia- jąc przyczyny wyłączenia. § 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. § 3. Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki. Zawiadomienie o podstawie wyłączenia Art. 51. Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie. Rozpoznanie wniosku o wyłączenie Art. 52. § 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dosta- tecznej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony. § 2. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Art. 53 (uchylony). Ponowny wniosek o wyłączenie Art. 531. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędzie- go, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Przepis art. 51 stosuje się odpowiednio. Postanowienie może być wydane na posie- dzeniu niejawnym. Wyłączenie ławników, innych organów i prokuratora Art. 54. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do wyłącze- nia referendarza sądowego, ławnika, jak również innych organów sądowych oraz prokuratora. Wniosek o wyłączenie referendarza sądowego oraz ławnika sąd rozstrzyga zgodnie z przepisami poprzedzającymi, a wniosek o wyłącze- nie pozostałych osób przekazuje odpowiedniemu organowi nadrzędnemu. 26 K.P.C. www.lexisnexis.pl Prokurator Prokurator TYTUŁ II PROKURATOR Art. 55–60 Powództwo na rzecz oznaczonej osoby Art. 55. Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakre- su prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wstąpienie do sprawy Art. 56. § 1. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do udzia- łu prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnic- twie jednolitym. § 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu. Pozew przeciwko wszystkim stronom Art. 57. Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz oznaczonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo. Zakres rei iudicatae Art. 58. Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokura- tora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainte- resowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone. Zawiadomienie prokuratora Art. 59. Sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny. Uprawnienia prokuratora Art. 60. § 1. Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać K.P.C. 27 Art. 61–62 Kodeks postępowania cywilnego. Proces oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fak- ty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o ter- minach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe. § 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowio- ne dla stron, wiążą również prokuratora. TYTUŁ III ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Organizacje pozarządowe Zdolność postulacyjna organizacji społecznej Art. 61. § 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statuto- wych mogą, za zgodą osoby fi zycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powódz- twa na jej rzecz w sprawach o: 1) alimenty; 2) ochronę środowiska; 3) ochronę konsumentów; 4) ochronę praw własności przemysłowej; 5) ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośred- nie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli. § 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fi zycznej wyrażoną na piś- mie, przystąpić do niej w toczącym się postępowaniu. § 3. Za zgodą przedsiębiorcy będącego osobą fi zyczną, wyrażoną na piś- mie, organizacja pozarządowa, której jest on członkiem, może na jego rzecz wytoczyć powództwo lub przystąpić do niego w toczącym się postępowaniu w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z prowadzonej dzia- łalności gospodarczej. § 4. Do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie organizacja pozarzą- dowa dołącza wyrażoną na piśmie zgodę osoby fi zycznej. Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze Art. 62. § 1. Do organizacji pozarządowych wytaczających powództwa na rzecz osób fi zycznych stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze wyta- 28 K.P.C. www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: