Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 003743 21769200 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wydanie 7 - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wydanie 7 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 1909
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5927-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

STAN PRAWNY: STYCZEŃ 2014 R.

Kodeks postępowania cywilnego, jako jedna z najobszerniejszych polskich ustaw, jest również jedną z najczęściej nowelizowanych, dlatego przygotowane zostało kolejne, siódme wydanie uwzględniające największą, nowelizację niniejszej ustawy z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 654), która weszła w życie 7.7.2013 r. i która zakłada m.in.: zmiany w treści pisma procesowego i regulacji dotyczącej niemożności doręczenia pisma, wprowadzenie nowej regulacji w przepisach dotyczących postępowania upominawczego, doprecyzowanie dochodzenia roszczeń oraz treści pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz wprowadzenie zmian w przepisach regulujących postępowanie egzekucyjne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzej Zieliński (redaktor) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 7. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego Komentarz Redaktor prof. WSPiA w Poznaniu dr hab. Andrzej Zieliñski Autorzy prof. WSPiA w Poznaniu dr hab. Andrzej Zieliñski prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyñska 7. wydanie A. Zieliñski, K. Flaga-Gieruszyñska, KPC. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2014 Propozycja cytowania: Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5926-7 ISBN e-book 978-83-255-5927-4 Autorzy Andrzej Zieli«ski – em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr hab., em. adwokat. Obecnie prof. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Pozna- niu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego i prawa rodzinnego. Opublikował (licząc kolejne wydania) ponad 40 książek prawniczych i ok. 130 artykułów, glos i recenzji z wyżej wymienionych dziedzin. Objaśnienia do art. 1, 3–60, 64–226, 316–353, 354–39823, 4241–458, 478–479, 506–525, 561–605, 627–691, 692–6948, 730–757, 1154–1217. Kinga Flaga-Gieruszy«ska – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab., kierownik Kate- dry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, radca prawny. Zajmuje się problematyką postępowania cywilnego, w szczególności postępowa- nia odrębnego w sprawach gospodarczych, międzynarodowego postępowania cywilnego, a także prawa upadłościowego i naprawczego. Jest Autorką licznych artykułów i opracowań z tej tema- tyki, w tym monografii i skryptów. Objaśnienia do art. 2, 61–634, 227–315, 3531–3532, 399–4161, 459–47716, 47928–47978, 4841–50537, 526–5601, 606–62613, 6911–6919, 716–729, 758–1088. V Spis treści Przedmowa do wydania siódmego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII XIX Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza. Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepis wstępny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Podstawy właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Właściwość ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Właściwość przemienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31–371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Właściwość wyłączna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47–471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Organizacje pozarządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 631–632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 633–634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zdolność sądowa i procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64–71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 68 68 68 69 69 69 70 70 70 78 78 92 92 92 94 94 101 101 101 106 106 111 111 114 114 114 130 130 136 137 144 144 147 147 148 149 149 VII Spis treści Dział II. Współuczestnictwo w sporze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Interwencja główna i uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84–85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Pełnomocnicy procesowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86–97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zwrot kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Pomoc prawna z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Pisma procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125–1305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Posiedzenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 164–166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 167–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1831–18315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 184–186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 187–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 235–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244–257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zeznania świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 258–277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Opinia biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 278–291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji 166 166 176 176 176 186 186 187 187 218 218 218 219 247 248 265 266 266 266 292 292 292 315 315 331 331 331 335 335 345 345 365 365 365 366 366 375 375 378 380 432 433 461 461 462 476 476 476 487 488 507 507 524 525 VIII Spis treści Art. 3531–3532 Oddział 5. Oględziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 292–298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Przesłuchanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 299–304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Inne środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 305–309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 310–315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wyroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 316–332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 333–338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wyroki zaoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 339–349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków . . . . . . . . . Art. 350–353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1a. Nakazy zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postanowienia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 354–3621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 363–366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 367–391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 392–39320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 394–398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Va. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3981–39821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39822–39823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 399–4161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 417–424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze- czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4241–42412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 425–435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 436–446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Inne sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 447–452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Dział VII. 537 537 540 540 545 546 550 550 553 555 555 555 586 586 593 593 605 605 613 613 615 615 624 624 633 637 637 637 694 694 694 694 719 719 720 786 786 789 790 816 816 816 817 817 840 840 841 841 846 846 855 855 IX Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi Art. 453–458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo- łecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459–476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . Art. 477–4777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych . Art. 4778–47716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 478–479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4791–47927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47928–47935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47936–47945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki . . . . . . . . Art. 47946–47956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47957–47967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego Art. 47968–47978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 480–484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4841–497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4971–505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5051–50514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych . . . . . . . . . Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50515–50520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń . . . . . Art. 50521–50527a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Postępowania elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50528–50537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga druga. Postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 506–525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 526–534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 860 867 867 868 890 891 894 895 906 906 906 909 910 910 910 910 919 919 927 927 932 932 937 937 940 940 940 940 941 955 956 962 962 973 973 973 979 979 985 985 985 992 992 993 1039 1039 1039 1039 1039 X Spis treści Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 535–538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 539–543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 544–547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Doradca tymczasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 548–551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 552–5601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli . . . . . . Rozdział 1. Sprawy małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 561–5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 568–5781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi . . . Art. 579–584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Sprawy o przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 585–589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 590–598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5981–59814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem . . . . Art. 59815–59821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 599–605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 606–608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 609–610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Przepadek rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepadek pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem . . . . . . . Art. 611–616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 617–625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu . . . . . . . Art. 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6261–62613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 627–632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 633–639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zniesienie współwłasności Art. 6101–6105 Art. 6106–6107 1045 1045 1047 1047 1050 1050 1050 1056 1056 1059 1059 1070 1072 1072 1090 1090 1090 1101 1101 1109 1109 1113 1113 1118 1118 1128 1128 1132 1132 1136 1138 1138 1140 1140 1144 1144 1144 1147 1147 1149 1149 1152 1152 1164 1164 1167 1167 1182 1184 1184 1185 1185 XI Spis treści Art. 6911–6919 Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 640–645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 646–654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 655–660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego . . . . . . . . . . . . . . Art. 661–663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 664–665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 666–668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyj- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 669–679 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 680–689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 690–691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Sprawy depozytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego . . . . . Art. 692–69310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu są- dowego uprawnionemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69311–69317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69318–69322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga trzecia. (uchylona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 695–715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt . . . . . . . . . . . Art. 716–729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część druga. Postępowanie zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 730–746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 747–7541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 755–757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności . . . . . . Art. 758–7751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 776–795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6941–6948 Art. 7951–7955 XII 1193 1193 1196 1196 1200 1200 1203 1203 1204 1204 1206 1206 1208 1208 1221 1221 1235 1235 1236 1237 1242 1242 1242 1253 1253 1256 1256 1259 1260 1269 1269 1269 1269 1276 1278 1279 1279 1301 1301 1322 1322 1327 1336 1336 1336 1373 1373 1414 1414 Spis treści Art. 7956–7957 Art. 7958–7959 Dział I. Egzekucja z ruchomości Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępo- waniu w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . Art. 796–817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 818–828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Ograniczenia egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 829–839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 840–843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 844–863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 864–879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 880–888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 889–894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 895–908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 909–912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 913–9202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 921–922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 923–941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Opis i oszacowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 942–951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 952–961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Warunki licytacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 962–971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Licytacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 972–986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przybicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 987–997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przysądzenie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 998–1003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1004–1013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10131–10136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Egzekucja ze statków morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości Art. 1014–10224 Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji 1419 1419 1420 1420 1421 1421 1447 1447 1467 1467 1481 1481 1496 1496 1496 1496 1514 1514 1533 1533 1544 1544 1557 1557 1572 1572 1586 1586 1594 1594 1594 1597 1597 1615 1615 1623 1623 1630 1630 1636 1636 1646 1646 1653 1653 1660 1660 1664 1664 1668 1668 1674 XIII Spis treści Art. 106414–106423 sprzedaży publicznej 1674 1674 1689 1689 1692 1692 1693 1693 1699 1699 1699 1725 1725 1725 1730 1730 1738 1738 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1023–1028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę Art. 1029–1032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytel- ności i innych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1033–1034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości . . . . . . Art. 1035–1040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1041–1059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przed- siębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1060–1064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10641–106413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rol- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1066–1071 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1072–1080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1081–1088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego . . Art. 1096–115312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1100–1102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 1744 1747 1747 1747 1747 1753 1753 1754 1754 1754 1754 1754 1755 1755 1755 1755 1759 1759 Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym 1761 1761 1762 1762 1764 1764 1764 1764 1764 1766 1766 1766 1766 Art. 11103–11104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1111–1116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga druga. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1117–1118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1119–1128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Pomoc prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1130–1136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1089–10951 Art. 1097–10991 Art. 1103–11051 Art. 1106–11102 XIV Art. 1144–11441 Art. 1145–11491 członkowskich Unii Europejskiej Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1139–1142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej . . . . Art. 11442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1150–1153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych za- świadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11531–11533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11534–11536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . Art. 11537–11539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1154–1160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zapis na sąd polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1161–1168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Skład sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1169–1179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1180–1182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1183–1193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . Art. 1194–1204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1205–1211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1212–1217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ugody przed nim zawartej Spis treści 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1770 1770 1770 1770 1771 1771 1771 1771 1771 1773 1773 1774 1774 1775 1775 1775 1775 1776 1776 1777 1780 1781 1781 1789 1789 1802 1802 1811 1811 1815 1815 1822 1822 1832 1832 1841 1841 1851 XV Art. 115310–115312 Przedmowa do wydania siódmego Od ostatniego wydania Komentarza (marzec 2012) nastąpiły liczne zmiany Kodeksu postę- powania cywilnego, które spowodowały, że poprzednie wydanie stało się w znacznej mierze nieaktualne. Zmiany legislacyjne oraz wyczerpanie nakładu poprzedniego wydania stały się przy- czyną przygotowania wydania 7. Komentarza. Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nastąpiła kolejno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ustawą z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 908); ustawą z 16.11.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445); ustawą z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529); ustawą z 8.3.2012 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403); ustawą z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 654); ustawą z 13.6.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 880); ustawą z 11.10.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289). Wszystkie wymienione zmiany Kodeksu postępowania cywilnego weszły już w życie i zostały uwzględnione w Komentarzu. Kodeks postępowania cywilnego jest najczęściej zmienianą polską ustawą. Do czasu niniej- szego wydania Komentarza nastąpiło już 179 nowelizacji tego Kodeksu. Stwarza to trudności prawnikom praktykom (sędziom, adwokatom, radcom prawnym) w sto- sowaniu zmienionych lub wręcz nowych przepisów. Wydawnictwo C.H. Beck stara się przyjść im z pomocą, wydając możliwie szybko nowy Ko- mentarz, uwzględniający te zmiany w celu ułatwienia dokonywania właściwej wykładni nowych przepisów. W Komentarzu Autorzy uwzględnili zarówno dorobek doktryny, jak i judykatury. W Komentarzu przytaczamy też bogatą literaturę przedmiotu w celu ułatwienia P.T. Czytelni- kom – w razie potrzeby – pogłębienia wiedzy dotyczącej poszczególnych instytucji postępowania cywilnego. Warszawa–Szczecin, grudzień 2013 r. Autorzy XVII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BiegSR . . . . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 24.1.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) CzynKomR . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 9.3.1968 r. w sprawie czynności komorników dKK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) dKPC . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego powstały z połączenia rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651 ze zm.) i z 27.10.1932 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 803 ze zm.), ogłoszo- nych jako tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z 25.8.1950 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 394 ze zm.) DorPismR . . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 12.10.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 190, poz. 1277) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. FundInwU . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, FundU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 poz. 885 ze zm.) poz. 1546 ze zm.) ze zm.) FunkKonsRPU . . . . . . . ustawa z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.) FUSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie- czeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) InstrSądZ . . . . . . . . . . . zarządzenie MS z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działa- nia sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 186 ze zm.) poz. 557 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wydanie 7
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: