Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 005060 22441069 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1073
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4550-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych przedstawia problemy międzynarodowego  postępowania cywilnego przede wszystkim pod kątem potrzeb praktyków.

Komentarz składa się z dwóch części:

Część I. to komentarz omawiający art. 1096–1217 Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowym komentarzem opatrzono przepisy dotyczące przebiegu postępowania sądowego, w tym zabezpieczenia kosztów procesu, pomocy prawnej oraz uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów lub innych organów państw obcych. Wiele miejsca poświęcono przepisom dotyczącym sądu polubownego (arbitrażowego), uwzględniając zapis na sąd polubowny, skład i właściwość sądu oraz przebieg postępowania, a także przepisy w zakresie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.

Praca zawiera wszystkie nowelizacje przepisów komentowanej części Kodeksu postępowania cywilnego, mających miejsce od poprzedniego wydania, w tym w szczególności najnowsze zmiany wprowadzone:

Część II. komentarza dotyczy międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W tej części omawiane są następujące akty:

Elementy międzynarodowe coraz częściej pojawiają się na tle stosowania przepisów prawa, dlatego konieczna okazuje się znajomość zasad i reguł rządzących postępowaniem cywilnym w aspekcie międzynarodowym. Prezentowana publikacja wychodzi pod tym względem naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Czytelników – praktyków prawa.

W aktualnym, piątym już wydaniu komentarza, czytelnik może zapoznać się nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z udziałem czynnika międzynarodowego. Udziela jasnych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania i wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne, ułatwiając ich właściwą wykładnię i praktyczne stosowanie.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz aplikantów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego Tom IV Kodeks postępowania cywilnego Tom IV Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego Sąd polubowny (arbitrażowy) Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych Komentarz Prof. dr hab. Kazimierz Piasecki sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Wyższa Szkoła Menedżerska 5. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 K. Piasecki, KPC. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego Propozycja cytowania: postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013 Redakcja: Iwona Duda Koordynator: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4549-9 ISBN e-book 978-83-255-4550-5 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI XV I. Kodeks postępowania cywilnego Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępo- wania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1097–10991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1100–1102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1103–11051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieproceso- wym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1106–11102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpie- czającym i egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11103–11104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny . . . . . . . . . Art. 1111–1116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aneks do art. 1111–1116 KPC. Immunitet państw obcych . Księga druga. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1117–1118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1119–1128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 72 73 74 74 74 74 86 86 87 87 88 118 118 119 144 144 148 148 158 165 165 165 166 166 V Spis treści Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych . Art. 1129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Pomoc prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1130–1136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe . . . . . . . . . . . . . Art. 1138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach . Art. 1139–1142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności . . . . . Art. 1143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawa- nie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1144–11441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności . . . . . . . . . Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub roz- strzygnięć innych organów państw obcych . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1145–11491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1150–1153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkow- skich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz doku- mentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu eg- zekucyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11531–11533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wyda- nych przez sądy państw członkowskich Unii Europej- skiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11534–11536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 176 183 183 216 216 218 218 222 222 226 226 246 246 249 249 251 251 253 266 286 286 305 318 318 320 320 VI Spis treści Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkow- skich Unii Europejskiej wydanych w europejskim po- stępowaniu w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . . . . . . Art. 11537–11539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i doku- mentów urzędowych z państw członkowskich Unii Eu- ropejskiej w sprawach alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . Art. 115310–115312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aneks do art. 1145–115312 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1154–1160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zapis na sąd polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1161–1168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Skład sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1169–1179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1180–1182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym . . . . . . . . . . . . Art. 1183–1193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania Art. 1194–1204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego . . . . . Art. 1205–1211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1212–1217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aneks do art. 1154–1217 KPC. Konwencje międzynaro- dowe. Prawo Modelowe. Regulaminy . . . . . . . . . . . . . . 321 321 323 323 326 373 377 391 391 397 397 420 420 432 432 436 436 449 449 457 457 474 474 475 486 II. Międzynarodowe postępowanie cywilne w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych . . 531 534 534 VII Spis treści 2. Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orze- czeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych . . . . . . . . 3. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listo- pada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wyko- nywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające roz- porządzenie (WE) Nr 1347/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Problematyka proceduralna spraw alimentacyjnych trans- granicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wy- konywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywil- nych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Euro- pejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania . . . . . . . . . . . . . 7. Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspól- nych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych . . 8. Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Eu- ropejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych . D. Międzynarodowe (transgraniczne) postępowanie upadło- ściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . E. Pomoc prawna i sądowa w prawie Unii Europejskiej . . . . . 10. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkow- skich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 651 685 777 777 823 869 889 903 903 929 929 982 982 Spis treści 11. Rozporządzenie Nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w pań- stwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000 . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 1039 IX Przedmowa Opracowanie niniejsze przedstawia panoramę źródeł prawnych w spra- wach transgranicznych w stosunkach między Polską a państwami spoza Unii Europejskiej oraz regulacje dotyczące postępowania w sprawach transgra- nicznych w stosunkach między Polską jako państwem członkowskim UE a pozostałymi państwami członkowskimi UE. Są to przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (art. 1096–115312 KPC) wraz z odpowiednimi konwencjami międzynaro- dowymi, przepisami o sądzie polubownym (arbitrażowym) (art. 1154–1217 KPC). W tym zakresie uwzględnione zostały zmiany dokonane ustawą z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która wprowadziła wiele bardzo istotnych zmian w regulacji międzynarodowego postępowania cywilnego. Dotychczasowe unormowanie międzynarodowego postępowania cywilnego pochodziło z okresu uchwalenia Kodeksu postępowania cywil- nego i od tego czasu nie było poddawane poważniejszym zmianom. Podstawowym założeniem przyjętym w ustawie z 5.12.2008 r. jest dąże- nie do daleko idącego zbliżenia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego zawartych w Części czwartej do regulacji prawa UE, w tym w szczególności rozporządzeń: Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywil- nych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 12, s. 1); Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowie- dzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L Nr 338, s. 1), rozporządzenie Nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i poza sądowych w sprawach cywil- nych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000 (Dz.Urz. UE L Nr 324, s. 79). Chodzi także o rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, s. 15; por. ustawę z 17.2.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 66, poz. 466) oraz o dyrektywę Rady 2003/8/WE z 27.1.2003 r. przyjętą w celu uspraw- XI Przedmowa nienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 41), która wdrożona została w przepisach ustawy z 17.12.2004 r. o prawie po- mocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 ze zm.). Zmiany wprowadzone do postępowania międzynarodowego według Ko- deksu postępowania cywilnego dotyczą przede wszystkim uznawania wyko- nalności orzeczeń zagranicznych. Na źródła prawne UE składają się następujące akty prawne: rozporzą- dzenie Rady (WE) Nr 44/2001, Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych spo- rządzona w Lugano 30.10.2007 r. (Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 3), rozporzą- dzenie Rady (WE) Nr 2201/2003, rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2001 r. o postępowaniu w sprawach niewypłacalności (upadłości) (Dz.Urz. UE L Nr 160, s. 1); rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000; rozporządzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 z 28.5.2001 r. w sprawie współ- pracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowo- dów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 174, s. 1); ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzo- nym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępo- wania; dyrektywa 2003/8/WE oraz rozporządzenie Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Późniejsze akty prawne UE to: rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wyko- nywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 7 z 10.1.2009 r., s. 1). Rozporządzenie ma charakter kompleksowy. W tej materii należy mieć na uwadze decyzję Rady z 30.11.2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z 23.11.2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (2009/941/WE) (Dz.Urz. UE L Nr 331, s. 17). Należy podkreślić, że w celu zapewnienia przejrzystości źródeł prawnych w niniejszym tomie, podobnie jak w poprzednim t. III, została przyjęta koncepcja panoramy źródeł prawnych, według ich klasyfikacji w postaci dwóch układów, a mianowicie krajowego (Kodeks postępowania cywilnego) oraz UE. Niniejszy tom nie obejmuje materiałów dotyczących sądów własnych UE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu powszechnego – Ge- XII neral Court ani Sądu do spraw Służby Cywilnej). W tej materii odsyłam do mojego opracowania: K. Piasecki, Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Warszawa 2009. Przedmowa * * * Przed ówczesnym Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Warszawskiego, profesorem dr. J. Jodłowskim, zdawałem egzamin z postępowania cywilnego. Przez kilka lat uczestniczyłem w seminarium doktoranckim z postępowania cywilnego i międzynarodowego postępowania cywilnego prowadzonym przez prof. dr. J. Jodłowskiego. Pod jego patrona- tem uzyskałem stopień magistra, doktora i doktora habilitowanego. W 1989 r. ukazał się trzytomowy Kodeks postępowania cywilnego z ko- mentarzem pod redakcją prof. dr. Jerzego Jodłowskiego i sędziego SN dr. hab. Kazimierza Piaseckiego z udziałem T. Erecińskiego, M. Jędrzejew- skiej, J. Jodłowskiego, J. Krajewskiego, Z. Krzemińskiego, K. Piaseckiego, J. Pietrzykowskiego, E. Wengerka, A. Zielińskiego. Związki naukowe z prof. dr. Jerzym Jodłowskim ośmielają mnie do na- stępującej dedykacji niniejszego tomu: „Znakomitemu prawnikowi, Wiel- kiemu Mistrzowi w dziedzinie międzynarodowego postępowania cywilnego poświęcam to opracowanie z zakresu międzynarodowego postępowania cy- wilnego, będące ciągle pod wpływem Jego koncepcji”. Warszawa, 15 lutego 2013 r. prof. dr hab. Kazimierz Piasecki XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkoholU . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwo- ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) AMopU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu prakty- kom monopolistycznym i ochronie interesów kon- sumentów (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) CzynKomR . . . . . . . . . BankFGwU . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Fundu- szu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.1.2002 r. w sprawie szczegółowych czyn- ności sądów w sprawach z zakresu międzyna- rodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. Nr 17, poz. 164 ze zm.) CzynSądMiędzR . . . . . DepSU . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych DoręczanieDokR . . . . depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie doręczania w Pań- stwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 160, s. 37) DrogPublU . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) dyrektywa 96/71/WE . dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotycząca delegowa- nia pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE L z 1997 r. Nr 18, s. 1 ze zm.) XV Wykaz skrótów dyrektywa Rady 2003/8/WE . . . . . . . . . . dyrektywa Rady 2003/8/WE z 27.1.2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwo- ści w sporach transgranicznych poprzez ustano- wienie minimalnych wspólnych zasad odnoszą- cych się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 41) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EurTytEgzR . . . . . . . . EmRentyFUSU . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, s. 15) EwidLudU . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i do- wodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FunKonsulRPU . . . . . ustawa z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów Rze- czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodar- czej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Nr 88, poz. 553 ze zm.) KL . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja z Lugano z 30.10.2007 r. o jurys- dykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 3) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) KomSEgzU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) XVI KPC z 1930 r. . . . . . . . KPC z 1932 r. . . . . . . Prezydenta ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) rozorządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 83, poz. 651) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) uwzględniająca rozp. Prezydenta RP z 27.10.1932 r. – Prawo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz.U. Nr 93, poz. 803) Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KRU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSCU z 1967 r. . . . . . ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4.7.1990 r. w sprawie wysokości należno- ści świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 48, poz. 284 ze zm.) NalŚwR . . . . . . . . . . . NSAU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Admi- nistracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) XVII Wykaz skrótów OchrKonkurU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrZdrPsychU . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psy- chicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) PodElU . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym PostInsolwR . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadło- ściowego (Dz.Urz. UE L Nr 160, s. 1 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrAut PrASC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrawoPomocyU . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o prawie pomocy w po- stępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego zała- twienia sporu przed wszczęciem takiego postępo- wania (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrBank z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowi- ska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrSpółdz XVIII Wykaz skrótów PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) PrUSP z 1985 r. PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWKPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. RPOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Oby- watelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SkargaNaruszU . . . . . . ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na narusze- nie prawa strony do rozpoznania sprawy w po- stępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowa- niu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) SłCywU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) SNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) XIX RegSądR . . . . . . . . . . . rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 . . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 . . . . . Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. ustana- wiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE L Nr 399, s. 1 ze zm.) (WE) Nr rozporządzenie Rady 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa wła- ściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyj- nych (Dz.Urz. UE L z 2009 Nr 7, s. 1 ze zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: