Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00157 013496 21745424 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1332
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5357-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza pozycja,  Komentarz do ustawy Kodeks postępowania karnego, to kontynuacja niezwykle popularnego komentarza wydanego ostatnio w limitowanej serii Duże Komentarze Becka, obecnie w nowej serii Komentarze Kompaktowe.

Czytelnik może się zapoznać z dogłębna analizą zagadnień dotyczących:

Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny - zarówno starszych, jak i tych najnowszych.

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Obecne, 5 wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian, w tym m.in.:

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków (adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych), stanowi również nieocenioną pomoc  doktorantom i studentom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania karnego Komentarz | 5. wydanie K.T. Boratyńska | A. Górski A. Sakowicz | A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK strBoratynska 10/28/13 2:37 PM Page 1 Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE strBoratynska 10/28/13 2:37 PM Page 2 strBoratynska 10/28/13 2:37 PM Page 3 Kodeks postępowania karnego Komentarz | 5. wydanie Autorzy: dr Katarzyna T. Boratyńska, dr hab. Adam Górski, dr hab. Andrzej Sakowicz, dr Andrzej Ważny Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Boratyńska, Górski, Sakowicz, Ważny, KPK. Komentarz, Propozycja cytowania: wyd. 5, Warszawa 2014 Poszczególne części komentarza opracowali: Katarzyna T. Boratyńska: art. 45–91, 167–336, 425–443, 459–467, 552–559 Adam Górski: art. 517a–517j, 578–589a, 590–607, 608–611fm, 611g–611ts, 612–615 Adam Górski / Andrzej Sakowicz: art. 589b–589u, 607a–607zc Andrzej Sakowicz: art. 1–23a, 92–166, 337–347, 444–458, 518–551, 569–577, 607zd–607zn, 611fn–611fze, 611u–611uj Andrzej Ważny: art. 24–44, 348–424, 468–507, 560–568, 616–673 art. 1–14 PWKPK Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5356-2 ISBN e-book 978-83-255-5357-9 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kodeks postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–23a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Właściwość i skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Powód cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62–70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Oskarżony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82–89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90–91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Czynności procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92–107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Narada i głosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 108–115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Porządek czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 116–121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 122–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128–142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Protokoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 143–155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 156–159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI XIII 1 3 6 91 91 91 109 109 118 120 120 128 128 141 141 151 151 155 155 166 166 192 192 206 206 209 211 211 239 239 247 247 262 262 274 274 291 291 308 308 V Spis treści Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 160–166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 19. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 167–174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 175–176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 21. Świadkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 177–192a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 193–206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy . . . . . . . . . . . . . Art. 207–212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego . . . . . . . . . . . . . Art. 213–216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 217–236a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 237–242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 27. Zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 243–248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 28. Środki zapobiegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 249–277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 278–280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 30. List żelazny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 281–284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 31. Kary porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 285–290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 291–296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 33. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 297–302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 303–308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 35. Przebieg śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 309–320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 321–325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 36a. Dochodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 325a–325i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym . . . . . . . . Art. 326–328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . Art. 329–330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 39. Akt oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 331–336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 337–347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 321 326 329 329 351 351 355 355 399 399 420 420 424 424 428 428 443 443 454 455 455 466 466 516 516 519 519 522 522 528 528 537 539 539 545 545 557 557 570 570 577 577 586 586 590 590 592 592 603 606 606 VI Spis treści Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 348–354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 355–364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 365–380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 381–384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 45. Przewód sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 385–405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 46. Głosy stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 406–407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 47. Wyrokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 408–424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 48. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 425–443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 49. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 444–458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 50. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459–467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział X. Postępowania szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 51. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 468–484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego . . . . . . . . . . . . . . Art. 485–499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 53. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 500–507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 54. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 508–517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 517a–517j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 55. Kasacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 518–539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 56. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 540–548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 549–551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 552–559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 59. Ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 560–568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 60. Wyrok łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 569–577 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych . Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 578–584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 585–589f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 637 644 644 650 650 666 666 670 670 707 707 709 709 741 742 742 791 791 821 821 834 835 835 842 842 848 848 854 854 854 854 864 865 865 918 918 946 947 947 949 949 961 961 967 967 991 993 993 997 997 VII Spis treści Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wyko- nanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 589g–589k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia . Art. 589l–589u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 590–592f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 593–601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 602–607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeka- zanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania . . . . . . . . . Art. 607a–607j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania . . . . . . . . . . . . . Art. 607k–607zc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wyko- nanie środka zapobiegawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed art. 607zd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 607zd–607zg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania . . . . . Przed art. 607zh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 607zh–607zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 608–611f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wyko- nanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty pro- cesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611fa–611fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611ff–611fm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wyko- nanie orzeczenia przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed Art. 611fn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611fn–611ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed Art. 611fu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611fu–611fze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym . . . . . . . . . . Przed Art. 611g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611g–611s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykona- nie kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611t–611tf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 1013 1021 1021 1032 1032 1041 1041 1046 1046 1055 1055 1077 1077 1118 1118 1119 1127 1127 1127 1141 1141 1149 1149 1155 1155 1162 1162 1163 1171 1171 1171 1187 1187 1189 1198 1198 VIII Spis treści Art. 611ud–611uj Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611tg–611ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wy- konanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611u–611uc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 67. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 612–615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XIV. Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 68. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 616–622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 623–625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 626–641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem od- szkodowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 642–645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów woj- skowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 72. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 646–662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . Art. 663–668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 74. Postępowanie przed sądem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 669–673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 674–682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 75. 1206 1206 1214 1214 1221 1221 1233 1233 1237 1237 1237 1252 1252 1254 1254 1266 1266 1268 1268 1268 1285 1285 1287 1287 1290 1290 1291 1301 IX Przedmowa Oddajemy do rąk Czytelników już piąte, rozszerzone oraz uzupełnione o najnowszą literaturę i orzecznictwo wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania karnego. Zawiera ono najnowsze ustawy nowelizujące. Komentarz przedstawia analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Ilość ustaw nowelizujących przepisy Kodeksu postępowania karnego przerosła najśmielsze oczekiwania, zarówno twórców Kodeksu, jak i teoretyków oraz praktyków. Wprowadzone zmiany są nie tylko efektem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zdecydowana większość z nich jest następstwem wzmożonej aktywności władzy wykonawczej na polu inicjatyw ustawodaw- czych. Drugim czynnikiem sprawczym zmian stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dostosowanie prawa polskiego do regulacji unijnych, które rozpoczęło się wprawdzie 1.5.2004 r., wciąż stanowi wyzwanie dla polskiego ustawodawcy. Dowodzą tego rozdziały 65c oraz 65d miesz- czące się w Dziale XIII. Białystok–Kraków–Warszawa, październik 2013 r. Autorzy XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne Decyzja Ramowa . . . . . decyzja ramowa Rady 2005/214/WSiSW z 24.2.2005 r. w sprawie sto- sowania zasady wzajemnego uznania do kar o charakterze pieniężnym (Dz.Urz. UE L 76, s. 16 ze zm.) DyscyplWojU . . . . . . . . ustawa z 9.10.2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, EKE . . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ekstradycji z 13.12.1957 r. (Dz.U. z 1994 r. poz. 1474 ze zm.) Nr 70, poz. 307) EKPwK . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych, spo- rządzona w Strasburgu 20.4.1959 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KK z 1969 r. KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 186 ze zm.) poz. 557 ze zm.) poz. 483 ze zm.) poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Nr 43, poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) poz. 96 ze zm.) KPK z 1969 r. KPK z 1928 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.3.1928 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 33, poz. 313 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro- KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. czenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) poz. 714 ze zm.) poz. 1030) XIII Wykaz skrótów KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) KWUS . . . . . . . . . . . . . Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen z 14.6.1985 r. (Dz.Urz. UE z 2000 r. Nr 239, poz. 19 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) i Politycznych NielU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, OpłKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. PolU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) poz. 1228) ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, Nr 146, poz. 1188 ze zm.) poz. 1599 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. PrUSW . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (t.j. Dz.U. PWKK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) z 2012 r. poz. 952 ze zm.) Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RegUProkR . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.3.2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) RegUSądR . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin RSMTK . . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) SNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. ŚwKorU . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 499) poz. 232 ze zm.) TechWarOkR . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (Dz.U. Nr 104, poz. 981) TKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, TUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat Unii Europejskiej podpisany 7.2.1998 r. (Dz.U. z 2004 r. TSU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 643 ze zm.) Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) poz. 925 ze zm.) 2. Czasopisma Seria A . . . . . . . . . . . . Publications of the European Court of Human Rights. Serie A: Judg- Apel. W-wa . . . . . . . . . Apelacja Warszawa ments and Decisions. Council of Europe XIV Wykaz skrótów AMSiK . . . . . . . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii An. UMCS . . . . . . . . . . Annales UMCS Lublin Biul. PK . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego Biul. SA w Katowicach . Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Orzecznictwo Sądu Ape- lacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . Informacja Prawnicza . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Biul. SA w Łodzi Biul. SA w Lublinie . . . Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Lublinie Biul. SA w Warszawie . Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego CzPKiNP . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DP . . . . . . . . . . . . . . . . Doradca Podatkowy Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Inf. Praw. Jur. KPPubl. KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Official Journal OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSAK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSAW . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNMS . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Ministerstwa Sprawiedliwości OSNWSK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury Gene- . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski ralnej OSP, OSPiKA . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecznictwo OSProk. i Pr. Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego (Prokuratura i Prawo, dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OSS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Prawa i Zabezpieczenia Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PPK . . . . . . . . . . . . . . . Przeglad Prawa Karnego PPol. Prob.Krym. . . . . . . . . . Problemy Kryminalistyki ProbPK . . . . . . . . . . . . Problemy Prawa Karnego Prob.Praw. . . . . . . . . . . Problemy Praworządności Prok. . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Policyjny . . . . . . . . . . . . . . Prokurator XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PSejm . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy Rej. RP . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rz . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNIBPS . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUK . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNURz . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ZO . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . Wokanda 3. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości ETPCz . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka MTK . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SKO . . . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze SO . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Literatura Bafia i in., Komentarz . . J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976 Bratoszewski i in., Komentarz . . . . . . . . . . Z. Gostyński, J. Bratoszewski, L. Gardocki, S. M. Przyjemski, R. A. Ste- fański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I–III, Warszawa 2003 Bratoszewski i in., Komentarz . . . . . . . . . . Z. Gostyński, J. Bratoszewski, L. Gardocki, S. M. Przyjemski, R. A. Ste- fański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I–III, Warszawa 2004 Bulsiewicz i in., Proces . A. Bulsiewicz, M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, A. Lach, Bulsiewicz i in., Przebieg A. Bulsiewicz, M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, Przebieg Przebieg procesu karnego, Toruń 2003 postępowania karnego, Toruń 1999 Cieślak, Polska procedura M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teore- Daszkiewicz, Prawo karne W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Byd- tyczne, Warszawa 1984 goszcz 2000 Daszkiewicz, Proces XVI . . . W. Daszkiewicz, Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996 Wykaz skrótów Grajewski, Przebieg procesu . . . . . J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004 Grajewski, Paprzycki, Komentarz . . . . . . . . . . J. Grajewski, L. K. Paprzycki, Kodeks postępowania karnego z ko- Grajewski, Skrętowicz, Komentarz . . . . . . . . . . J. Grajewski, E. Skrętowicz, Kodeks postępowania karnego z komen- mentarzem, Sopot 2000 tarzem, Gdańsk 1996 Grajewski i in., Komentarz . . . . . . . . . . J. Grajewski, L. K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, t. I–II, Kraków 2003 Grajewski i in., Komentarz . . . . . . . . . . J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2006, t. I i II Grajewski i in., Komentarz . . . . . . . . . . J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Grzegorczyk, Komentarz . . . . . . . . . . T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków Warszawa 2010 Grzegorczyk, Komentarz . . . . . . . . . . T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków Grzegorczyk, Tylman, Polskie postępowanie . . . T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa Grzegorczyk, Tylman, Polskie postępowanie . . . T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa Grzeszczyk, Komentarz . W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa Hofmański i in., Komentarz . . . . . . . . . . P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, t. I–II, Warszawa 2011, t. III, Warszawa 2007 Hofmański i in., Komentarz 2004 . . . . . . P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, t. I–III, Warszawa 2004 2003 2005 2003 2005 2006 2002 2003 1994 Hofmański (red.), Kodeks. Suplement Kmiecik, Skrętowicz, Proces . . . . P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz. Suplement do t. I –III, Warszawa 2004 . . . . . . . . . . . . . R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków–Lublin Kruszyński, Wykład . . . P. Kruszyński (red.), B. Bieńkowska, C. Kulesza, P. Piszczek, Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2003, 2004 Kryże i in., Komentarz . A. Kryże, P. Niedzielak, K. Petryna, T. E. Wirzman, Kodeks postę- powania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001 Marszał, Proces Marszał i in., Proces . . . K. Marszał (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice . . . . . . K. Marszał, Proces karny, Katowice 1998 Murzynowski, Istota . . . A. Murzynowski, Istota i zasady postępowania karnego, Warszawa XVII Wykaz skrótów Siewierski, Tylman, Olszewski, Postępowanie M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski, Postępowanie karne w zarysie, Waltoś, Proces . . . . . . . S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2003 Warszawa 1971 . . . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . . . cytat, cytowany (-a,-e) . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (a) . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . . . Minister i tak dalej i tym podobne jak wyżej litera 5. Inne ABW . . . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego art. AW . . . . . . . . . . . . . . . Agencja Wywiadu CBA . . . . . . . . . . . . . . Centralne Biuro Antykorupcyjne cyt. ENA . . . . . . . . . . . . . . Europejski Nakaz Aresztowania ESS . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Sieć Sądowa IK . . . . . . . . . . . . . . . . Izba Karna IKiW . . . . . . . . . . . . . . Izba Karna i Wojskowa IPN . . . . . . . . . . . . . . . Instytut Pamięci Narodowej itd. itp. jw. lit. m.in. Min. MSWiA . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji n. Nb . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy np. niepubl. Nr ob. orz. pkt por. post. poz. r. RE . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Europy red. RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie RPO . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich s. SG . . . . . . . . . . . . . . . . Straż Graniczna SIS . . . . . . . . . . . . . . . System Informacji Schengen t. t.j. tj. tzn. tzw. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. uw. WE . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnoty Europejskie w zw. . . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . . . . obecnie . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała tom tekst jednolity to jest to znaczy tak zwany (a,e) . . . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . uwaga . . . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . . . . strona XVIII . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymienione . . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . w zbiegu wg . . . . . . . . . . . . . . . . według ww. wyr. w zb. z. zd. zm. zob. ŻW . . . . . . . . . . . . . . . Żandarmeria Wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . . . zmiana . . . . . . . . . . . . . . . zobacz Wykaz skrótów XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: