Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 003808 24090484 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy 2016 z komentarzem uwzględnia zmiany przepisów od 2016 roku - ebook/pdf
Kodeks pracy 2016 z komentarzem uwzględnia zmiany przepisów od 2016 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-589-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2016 r. wejdą w życie dwie duże nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy zmian w zawieraniu i rozwiązywaniu terminowych umów o pracę. Nowe przepisy zakładają, że maksymalny czas trwania umów o pracę na czas określony będzie wynosić
33 miesiące. Będzie też można zawrzeć najwyżej trzy takie umowy z tym samym pracownikiem. Ponadto zmiana uzależnienia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz eliminuje możliwość zawierania umów na czas wykonywania określonej pracy.

Druga nowelizacja wejdzie w życie od 2 stycznia 2016 r. i wprowadza zmiany w udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Przewiduje rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, m.in. poprzez zmianę terminu udzielania urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UWAGA! REWOLUCYJNE ZmiaNY Praca zbiorowa Kodeks pracy 2016 z komentarzem  Zmiany w umowach terminowych  Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie  Badania lekarskie na nowych zasadach Praca zbiorowa Kodeks pracy 2016 z komentarzem  Zmiany w umowach terminowych  Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie  Badania lekarskie na nowych zasadach Autorzy: Marta Jendrasik – komentarz: działy I, V Rafał Krawczyk – komentarz: dział XII Jadwiga Krukowska – komentarz: działy III, IV Sebastian Kryczka – komentarz: działy II, X Aleksander P. Kuźniar – komentarz: działy I–XV Bożena Lenart – komentarz: działy VI, VIII Anna Łukaszewska – komentarz: dział III Izabela Nowacka – komentarz: dział III Maurycy Organa – komentarz: dział IV Mariusz Pigulski – komentarz: działy IV, VII Małgorzata Podgórska – komentarz: działy IV, VI, VIII Marek Rotkiewicz – komentarz: działy III, XV Aldona Salamon – komentarz: działy III, VIII Marek Skałkowski – komentarz: działy I, II, IV Katarzyna Wrońska-Zblewska – komentarz: dział V Jakub Ziarno – komentarz: działy V, VIII Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Pionu Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Marek Skałkowski – redaktor Bożena Goliszewska-Chojdak – redaktor Dorota Majcher – sekretarz redakcji Anna Seroczyńska – korekta Agnieszka Zuchowicz – DTP Druk: Tinta, Działdowo © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2015 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 212 07 30, faks 22 212 07 32 infolinia: 0 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl strona:www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-386-3 Spis treści DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział.I .. Przepisy.wstępne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział.II .. Podstawowe.zasady.prawa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział.IIa .. Równe.traktowanie.w.zatrudnieniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozdział.IIb ..Nadzór.i.kontrola.przestrzegania.prawa.pracy.. . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział.III .. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 KOMENTARZ ..Dział.I ..Przepisy.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pracodawca... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pracownik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Akty.prawa.wewnątrzzakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . Zawieszenie.prawa.wewnątrzzakładowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . Warunki.zawieszenia.przepisów.prawa.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . Jakie.przepisy.można.zawiesić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . Okres.trwania.porozumienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . .Warunki,.na.jakich.są.zatrudniani.pracownicy.w.czasie.zawieszenia.. przepisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . Zawieszenie.zapisów.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Podstawowe.zasady.prawa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . Równe.traktowanie.w.zatrudnieniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . Zróżnicowanie.wynagrodzeń.a.dyskryminacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . Dodatkowe.świadczenia.po.ustaniu.stosunku.pracy.a.dyskryminacja. . . . 29 . . . .Co.powinien.zrobić.pracodawca,.aby.uniknąć.zarzutu.dyskryminacji.. płacowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . Różnice.między.dyskryminacją.a.nierównym.traktowaniem. . . . . . . . . . . 32 Ochrona.pracowników.w.razie.dochodzenia.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Obowiązek.udostępnienia.pracownikom.przepisów.o.równym.traktowaniu.. . . . . 32 Nadzór.i.kontrola.przestrzegania.prawa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rozdział.II .. Umowa.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Oddział.1 .. Zawarcie.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Oddział.2 .. Przepisy.ogólne.o.rozwiązaniu.umowy.o.pracę . . . . . . . . . . . . . 43 Oddział.3 .. Rozwiązanie.umowy.o.pracę.za.wypowiedzeniem. . . . . . . . . . . 44 Oddział.4 .. .Uprawnienia.pracownika.w.razie.nieuzasadnionego.lub.. niezgodnego.z.prawem.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.. przez.pracodawcę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 .Rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . 50 .Uprawnienia.pracownika.w.razie.niezgodnego.z.prawem.. rozwiązania.przez.pracodawcę.umowy.o.pracę.. bez.wypowiedzenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 .Uprawnienia.pracodawcy.w.razie.nieuzasadnionego. rozwiązania.przez.pracownika.umowy.o.pracę.. bez.wypowiedzenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Oddział.7 .. Wygaśnięcie.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Oddział.5 .. Oddział.6 .. Oddział.6a .. 3 Spis treści Rozdział.IIa .. .Warunki.zatrudnienia.pracowników.skierowanych.. do.pracy.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.. z.państwa.będącego.członkiem.Unii.Europejskiej. . . . . . . . . . . . 55 Rozdział.IIb ..Zatrudnianie.pracowników.w.formie.telepracy . . . . . . . . . . . . . 56 Rozdział.III .. .Stosunek.pracy.na.podstawie.powołania,.wyboru,.. mianowania.oraz.spółdzielczej.umowy.o.pracę . . . . . . . . . . . . . 60 Stosunek.pracy.na.podstawie.powołania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Oddział.1 .. Stosunek.pracy.na.podstawie.wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Oddział.2 .. Stosunek.pracy.na.podstawie.mianowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Oddział.3 .. Oddział.4 .. .Stosunek.pracy.na.podstawie.spółdzielczej.umowy.o.pracę. . . . 62 KOMENTARZ..Dział.II ..Stosunek.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Stosunek.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Udostępnianie.danych.osobowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . Kwestionariusz.osobowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Umowa.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . Elementy.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . Określenie.stron.umowy.o.pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Data.zawarcia.umowy.o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Rodzaj.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Miejsce.wykonywania.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Wynagrodzenie.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . Wymiar.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . Termin.rozpoczęcia.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . Limit.godzin.ponadwymiarowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . Systemy.czasu.pracy.w.umowie.o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . Wskazanie.okoliczności.zawarcia.umowy.terminowej.powyżej.limitów . . . . 72 . Nieobowiązkowe.elementy.umowy.o.pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Rodzaje.umów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . Umowa.na.okres.próbny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . Ponowne.zawieranie.umowy.na.okres.próbny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . Skutki.zawarcia.umowy.na.okres.próbny.dłuższy.niż.3.miesiące. . . . . . . . 79 Umowa.o.pracę.na.czas.określony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . Brak.limitów.w.zawieraniu.umów.terminowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . Wypowiedzenie.umowy.na.czas.określony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . Przepisy.przejściowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Umowa.na.czas.wykonania.określonej.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Umowa.na.zastępstwo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Umowa.na.czas.nieokreślony.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Informacja.o.warunkach.zatrudnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Przejście.zakładu.pracy.na.innego.pracodawcę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Przejęcie.praw.i.obowiązków.przez.nowego.pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . Pracownicy.zatrudnieni.na.innej.podstawie.niż.umowa.o.pracę. . . . . . . . 97 . Osoby.zatrudnione.na.innej.podstawie.niż.stosunek.pracy . . . . . . . . . . . . 98 . Tryb.przejścia.zakładu.i.związane.z.tym.obowiązki.wobec.pracowników. . . . . 98 . Uprawnienia.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4 Spis treści Rozwiązanie.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . Porozumienie.stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . Rozwiązanie.umowy.za.wypowiedzeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . Okresy.wypowiedzenia.umów.o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . Liczenie.terminów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . Przyczyna.wypowiedzenia.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . .Konsultacje.zamiaru.wypowiedzenia.umowy.ze.związkami.. zawodowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . Wręczenie.wypowiedzenia.pracownikowi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . Wydłużenie.okresu.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . Skrócenie.okresu.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . Zwolnienie.dyscyplinarne.pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . Rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia.i.bez.winy.pracownika.. . . . . . . 110 . Rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia.przez.pracownika. . . . . . . . . . . . 111 Wygaśnięcie.stosunku.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . Śmierć.pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . Śmierć.pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . Tymczasowe.aresztowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Niezgodne.z.prawem.wypowiedzenie.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . Umowa.na.czas.nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . Umowa.na.okres.próbny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . Umowa.na.czas.określony.i.na.czas.wykonania.określonej.pracy. . . . . . . . 114 Niezgodne.z.prawem.rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . 114 Przywrócenie.do.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Telepraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . Rozpoczęcie.pracy.w.formie.telepracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . Zaprzestanie.wykonywania.telepracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . Obowiązki.pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . Dodatkowa.umowa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . Kontrola.telepracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 . Dokumentacja.pracownicza.i.obowiązki.pracodawcy.w.zakresie.bhp. . . . 121 DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. . . . . . . . . . . . 124 Rozdział.I .. .Ustalanie.wynagrodzenia.za.pracę.i.innych.świadczeń.. związanych.z.pracą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozdział.Ia .. Wynagrodzenie.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Rozdział.II .. Ochrona.wynagrodzenia.za.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Rozdział.III .. .Świadczenia.przysługujące.w.okresie.czasowej.. niezdolności.do.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rozdział.IIIa ..Odprawa.rentowa.lub.emerytalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rozdział.IV .. Odprawa.pośmiertna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 KOMENTARZ ..Dział.III ..Wynagrodzenie.za.pracę.i.inne.świadczenia . . . . . . 132 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Regulamin.wynagradzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . Regulamin.wynagradzania.a.układ.zbiorowy.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5 Spis treści . Zasady.tworzenia.regulaminu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 . Jakie.postanowienia.powinien.zawierać.regulamin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 . Najczęściej.popełniane.błędy.w.regulaminie.wynagradzania. . . . . . . . . . . 137 . Jak.prawidłowo.określić.datę.wejścia.w.życie.regulaminu. . . . . . . . . . . . . . 141 Jak.podać.regulamin.do.wiadomości.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . . Jak.zmieniać.postanowienia.regulaminu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Podróż.służbowa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . Dieta.krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . Dieta.zagraniczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 . Podróż.pracowników.mobilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . Nocleg.w.kabinie.samochodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Wynagrodzenie.za.wykonaną.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Przestój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 . Przestój.z.powodu.warunków.atmosferycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ochrona.wynagrodzenia.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 . Prawo.niezbywalne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 . Wypłata.wynagrodzenia.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 . Forma.i.sposób.wypłaty.wynagrodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . Potrącenia.z.wynagrodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . Granice.potrąceń.i.kwota.wolna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Wynagrodzenie.za.okres.niezdolności.do.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Odprawa.rentowa.lub.emerytalna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Odprawa.pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika. . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozdział.I .. Obowiązki.pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozdział.II .. Obowiązki.pracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Rozdział.IIa .. Zakaz.konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Rozdział.III .. Kwalifikacje.zawodowe.pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Rozdział.IV .. Regulamin.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Rozdział.V .. Nagrody.i.wyróżnienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Rozdział.VI .. Odpowiedzialność.porządkowa.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . 190 KOMENTARZ..Dział.IV ..Obowiązki.pracodawcy.i.pracownika . . . . . . . . . . . . 192 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Zakres.obowiązków.pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Mobbing.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Świadectwo.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . Termin.wydania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . Sprostowanie.świadectwa.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . .Okresy.pracy.w.„zbiorczym”.świadectwie.pracy,.jeżeli.pracownik... otrzymał.świadectwo.pracy.za.niektóre.zakończone.umowy . . . . . . . . . . . 200 .Świadectwo.pracy.dla.pracownika,.z.którym.umowę.zawarto.wcześniej,.. niż.nastąpiło.przystąpienie.do.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 .Wystawianie.świadectwa.pracy,.jeżeli.po.umowie.terminowej.zawarto.. umowę.na.czas.nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . . 6 Spis treści . Wydanie.świadectwa.pracy.przed.upływem.24.miesięcy. . . . . . . . . . . . . . . 202 . Najczęstsze.błędy.w.świadectwach.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Zakaz.konkurencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 . .Odpowiedzialność.materialna.pracownika.za.złamanie.zakazu.. konkurencji.podczas.zatrudnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 .Odszkodowanie.z.klauzuli.konkurencyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 . . .Sposób.obliczania.odszkodowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Kwalifikacje.zawodowe.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Skierowanie.lub.zgoda.pracodawcy.na.dokształcanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . Uprawnienia.pracowników.podnoszących.kwalifikacje. . . . . . . . . . . . . . . . 225 . Umowa.pracodawcy.z.pracownikiem.podnoszącym.kwalifikacje.. . . . . . . 227 . Indywidualny.czas.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 . Świadczenia.dobrowolne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 . Dokształcanie.niezwiązane.z.zatrudnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Regulamin.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . Zasady.przyznawania.środków.ochrony.indywidualnej. . . . . . . . . . . . . . . . 236 . Systemy.i.rozkłady.czasu.pracy.oraz.przyjęte.okresy.rozliczeniowe. . . . . . 237 . Pora.nocna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 . Termin.i.miejsce.wypłaty.wynagrodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 . Wykaz.prac.wzbronionych.młodocianym.i.kobietom. . . . . . . . . . . . . . . . . 239 . Obowiązki.bhp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 . Sposób.potwierdzania.przybycia.i.obecności.w.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . 241 . Informacja.o.karach.porządkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 . Ustalenie.i.wejście.w.życie.regulaminu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Odpowiedzialność.porządkowa.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . Procedura.stosowania.kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . Odwołanie.od.zastosowanej.kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 . Zatarcie.kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . . . . . . . . 248 Rozdział.I .. .Odpowiedzialność.pracownika.za.szkodę.wyrządzoną.. pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Rozdział.II .. Odpowiedzialność.za.mienie.powierzone.pracownikowi . . . . . 249 KOMENTARZ ..Dział.V ..Odpowiedzialność.materialna.pracowników. . . . . . . 251 Zagadnienia.ogólne .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 251 Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . Granice.odpowiedzialności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 . Wysokość.odszkodowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 . Ciężar.dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 . Szkoda.wyrządzona.osobie.trzeciej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 . Przyczynienie.się.do.powstania.szkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Odpowiedzialność.za.mienie.powierzone.pracownikowi. . . . . . . . . . . . . . . . . 257 . Wspólna.odpowiedzialność.za.powierzone.mienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Inwentaryzacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 . 7 Spis treści . Wypowiedzenie.i.odstąpienie.od.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 . Nieobecność.pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 . Rozwiązanie.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 . Ustanie.umowy.o.odpowiedzialności.materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 . Udział.pracowników.w.inwentaryzacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Rozdział.II .. Normy.i.ogólny.wymiar.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Rozdział.III .. Okresy.odpoczynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Rozdział.IV .. Systemy.i.rozkłady.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Rozdział.V .. Praca.w.godzinach.nadliczbowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Rozdział.VI .. Praca.w.porze.nocnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Rozdział.VII ..Praca.w.niedziele.i.święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 KOMENTARZ..Dział.VI ..Czas.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Doba.pracownicza.i.tydzień.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Normy.czasu.pracy.oraz.okres.rozliczeniowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 . Normy.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 . Pięciodniowy.tydzień.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 . Okres.rozliczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Wymiar.czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Rozkład.czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Prawo.pracownika.do.odpoczynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 . Odpoczynek.dobowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 . Odpoczynek.tygodniowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Przerwa.w.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Systemy.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 . System.podstawowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 . System.równoważny.z.przedłużeniem.normy.dobowej.do.12.godzin. . . . 292 . .System.równoważny.z.przedłużeniem.normy.dobowej.do.16.. lub.24.godzin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 . System.przerywanego.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 . System.zadaniowego.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 . System.pracy.weekendowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 . System.skróconego.tygodnia.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 . Ruchomy.czas.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Czas.pracy.kadry.kierowniczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Ewidencja.czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Praca.w.godzinach.nadliczbowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 . Odrabianie.wyjść.prywatnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 . Limit.pracy.nadliczbowej.(dobowy,.tygodniowy,.roczny). . . . . . . . . . . . . . 302 . Rekompensata.pracy.w.godzinach.nadliczbowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 . Praca.w.niedziele.i.święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . . Praca.w.placówkach.handlowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rekompensata.za.pracę.w.niedzielę.i.święto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 8 Spis treści DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Rozdział.I .. Urlopy.wypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Rozdział.II .. Urlopy.bezpłatne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 KOMENTARZ..Dział.VII ..Urlopy.wypoczynkowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Nabycie.prawa.do.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Wymiar.urlopu.wypoczynkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Udzielanie.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 . .Urlop.pracowników.pracujących.w.równoważnym.systemie.czasu.. pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Urlop.proporcjonalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 . Urlop.po.okresie.niewykonywania.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Zwiększenie.wymiaru.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Termin.wykorzystania.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Przerwanie.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Odwołanie.z.urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 . Zwrot.kosztów.odwołania.i.przesunięcia.urlopu.pracownika. . . . . . . . . . . 327 Dzielenie.urlopu.na.części. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Urlop.na.żądanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Ekwiwalent.za.urlop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Wynagrodzenie.urlopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. . . . . . 334 KOMENTARZ..Dział.VIII ..Uprawnienia.pracowników.związane.. z.rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Zakaz.zatrudniania.kobiet.przy.pracach.szczególnie.uciążliwych.. i.szkodliwych.dla.zdrowia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Ochrona.stosunku.pracy.kobiet.w.ciąży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 . .Zakaz.wypowiadania.i.rozwiązywania.umowy.o.pracę.z.pracownicą.. w.ciąży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 . Wyjątki.od.zakazu.wypowiadania.umów.pracownicom.w.ciąży . . . . . . . . 363 . Obowiązek.przedłużania.umów.terminowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Uprawnienia.związane.z.rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 . Kobieta.w.ciąży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 . Pracownica.karmiąca.dziecko.piersią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 . Pracownica.wychowująca.dziecko.w.wieku.do.4.lat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 . Pracownica.wychowująca.dziecko.w.wieku.do.14.lat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Urlop.macierzyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 . Przejęcie.urlopu.przez.samotnego.ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 . Przejęcie.urlopu.w.razie.śmierci.matki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 . Podjęcie.pracy.przez.ubezpieczoną.matkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 . Rozpoczęcie.urlopu.macierzyńskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatkowy.urlop.macierzyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 . Wniosek.o.dodatkowy.urlop.macierzyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 9 Spis treści . Łączenie.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.z.wykonywaniem.pracy. . . . . 376 Urlop.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Urlop.rodzicielski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 . Wniosek.o.urlop.rodzicielski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 . Łączenie.urlopu.rodzicielskiego.z.wykonywaniem.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Jeden.wniosek.o.dodatkowy.urlop.macierzyński.i.urlop.rodzicielski.. . . . . . . . . . . 382 Rezygnacja.z.urlopów.macierzyńskich.i.rodzicielskich.lub.z.ich.części. . . . . . . . . . 385 Urlop.ojcowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Warunki.zatrudnienia.pracownika.powracającego.z.urlopu.macierzyńskiego.. . . . . . 387 Urlop.wychowawczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 . .Pomniejszanie.liczby.części.urlopu.wychowawczego.ze.względu.. na.wykorzystany.urlop.rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 .Zakaz.rozwiązywania.i.wypowiadania.umowy.o.pracę.w.czasie.urlopu.. wychowawczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 . .Podjęcie.pracy.na.urlopie.wychowawczym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 . Przerwanie.urlopu.wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 . Dopuszczenie.pracownika.do.pracy.po.urlopie.wychowawczym . . . . . . . . . . . . 391 Obniżenie.wymiaru.czasu.pracy.zamiast.urlopu.wychowawczego. . . . . . . . . . . 392 . DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Rozdział.II .. .Zawieranie.i.rozwiązywanie.umów.o.pracę.w.celu.. przygotowania.zawodowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Rozdział.III .. Dokształcanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Rozdział.IIIa ...Zatrudnianie.młodocianych.w.innym.celu.niż.przygotowanie. zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Rozdział.IV .. Szczególna.ochrona.zdrowia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Rozdział.V .. Urlopy.wypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Rozdział.VI .. Rzemieślnicze.przygotowanie.zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 KOMENTARZ..Dział.IX ..Zatrudnianie.młodocianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Umowa.o.pracę.w.celu.przygotowania.zawodowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Rozwiązanie.umowy.o.pracę.zawartej.w.celu.przygotowania.zawodowego. . . . . . 400 Ochrona.pracowników.młodocianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Czas.pracy.młodocianych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Zatrudnianie.pracowników.przy.pracach.lekkich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Urlopy.wypoczynkowe.młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Rozdział.I .. Podstawowe.obowiązki.pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Rozdział.II .. Prawa.i.obowiązki.pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Rozdział.III .. Obiekty.budowlane.i.pomieszczenia.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . 411 Rozdział.IV .. Maszyny.i.inne.urządzenia.techniczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Rozdział.V .. .Czynniki.oraz.procesy.pracy.stwarzające.szczególne.. zagrożenie.dla.zdrowia.lub.życia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Rozdział.VI .. Profilaktyczna.ochrona.zdrowia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 10 Spis treści Rozdział.VII .. Wypadki.przy.pracy.i.choroby.zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Rozdział.VIII ..Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 .Środki.ochrony.indywidualnej.oraz.odzież.i.obuwie.robocze. . . . 422 Rozdział.IX .. Służba.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Rozdział.X .. Rozdział.XI .. .Konsultacje.w.zakresie.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.. oraz.komisja.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.. . . . . . . . . . . . . . 425 Rozdział.XII .. .Obowiązki.organów.sprawujących.nadzór.. nad.przedsiębiorstwami.lub.innymi.jednostkami.. organizacyjnymi.państwowymi.albo.samorządowymi. . . . . . . 426 Rozdział.XIII ...Przepisy.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.dotyczące.. wykonywania.prac.w.różnych.gałęziach.pracy . . . . . . . . . . . . . 427 KOMENTARZ. Dział.X ..Bezpieczeństwo.i.higiena.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Zagadnienia.ogólne .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 428 Podstawowe.obowiązki.pracodawcy.w.zakresie.bhp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Osoba.do.udzielania.pierwszej.pomocy.i.ochrony.przeciwpożarowej . . . . . . 429 Informowanie.o.działalności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Informowanie.o.ryzyku.zawodowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Badania.lekarskie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Szkolenia.bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Odzież.i.obuwie.robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 . Pranie.odzieży.roboczej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Środki.ochrony.indywidualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Informowanie.o.wypadkach.przy.pracy.i.chorobach.zawodowych.. . . . . . . . 439 DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Rozdział.II .. Ponadzakładowy.układ.zbiorowy.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Rozdział.III .. Zakładowy.układ.zbiorowy.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 KOMENTARZ. Dział.XI ..Układy.zbiorowe.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Zawarcie.układu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Układ.zbiorowy.a.treść.stosunku.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Zawieszenie.stosowania.układu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Rozdział.II .. Postępowanie.pojednawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Rozdział.III .. Sądy.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 KOMENTARZ..Dział.XII ..Rozpatrywanie.sporów.o.roszczenia.. ze.stosunku.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Sąd.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Ugoda.z.pracownikiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Terminy.dochodzenia.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Rozdział.II .. 11 Spis treści . . KOMENTARZ..Dział.XIII ..Odpowiedzialność.za.wykroczenia.przeciwko.. prawom.pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Zagadnienia.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Katalog.wykroczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 . Zawarcie.umowy.cywilnoprawnej.zamiast.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . 472 . .Niepowiadomienie.PIP.o.zawarciu.umowy.na.czas.określony. przekraczającej.dopuszczalną.długość.i.liczbę.takich.umów . . . . . . . . . . . . . . . . 473 . Niepotwierdzenie.umowy.o.pracę.na.piśmie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 . .Wypowiedzenie.lub.rozwiązanie.umowy.z.rażącym.naruszeniem.. przepisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 .Stosowanie.kar.porządkowych.innych.niż.przewidziane.w.Kodeksie. pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 .Naruszenie.przepisów.o.czasie.pracy,.uprawnieniach.związanych.. z.rodzicielstwem,.zatrudnianiu.młodocianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 . Nieprowadzenie.dokumentacji.pracowniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 . .Pozostawienie.dokumentacji.pracowniczej.w.warunkach.grożących. jej.uszkodzeniem.lub.zniszczeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Wykroczenia.związane.z.podstawowymi.prawami.pracowniczymi. . . . . . . . . . . . . 477 . Wynagrodzenia.i.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 . Urlopy.wypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 . Niewydanie.świadectwa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 . Niewykonanie.orzeczenia.sądu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Odpowiedzialność.za.stan.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 . Projekt.budowlany.niespełniający.wymagań.bhp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 . .Urządzenia.i.środki.ochrony.niespełniające.wymagań.dotyczących.. oceny.zgodności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 . Szkodliwe.procesy.technologiczne.i.substancje.chemiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . 481 . Ukrywanie.wypadków.lub.chorób.zawodowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 . Niewykonanie.decyzji.inspektora.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 . Utrudnianie.kontroli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 . Niedozwolona.praca.dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Wysokość.kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 KOMENTARZ ..Dział.XIV ..Przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Terminy.przedawnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 DZIAŁ CZTERNASTYa..(uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 KOMENTARZ. Dział.XV ..Przepisy.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Zagadnienia.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Warunki.bhp.osób.niebędących.pracownikami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Praca.dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 . Zgoda.inspektora.i.cofnięcie.wniosku.przez.rodziców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Odpowiednie.stosowanie.przepisów.Kodeksu.cywilnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 12 art. 1–5 Kodeks pracy USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, zm.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1662, z 2015 r., poz. 1066, poz. 1224, poz. 1240, poz. 1268)* Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. [Zakres regulacji]** Kodeks.pracy.określa.prawa.i.obowiązki.pracowników.i.pracodawców . Art. 2..[Definicja pracownika] Pracownikiem.jest.osoba.zatrudniona.na.podstawie.umowy.o.pracę,.powo- łania,.wyboru,.mianowania.lub.spółdzielczej.umowy.o.pracę . Art. 3..[Definicja pracodawcy] Pracodawcą.jest.jednostka.organizacyjna,.choćby.nie.posiadała.osobowości. prawnej,.a.także.osoba.fizyczna,.jeżeli.zatrudniają.one.pracowników . Art. 31..[Czynności z zakresu prawa pracy] § 1..Za.pracodawcę.będącego.jednostką.organizacyjną.czynności.w.sprawach. z.zakresu.prawa.pracy.dokonuje.osoba.lub.organ.zarządzający.tą.jednostką.albo. inna.wyznaczona.do.tego.osoba . § 2..Przepis.§.1.stosuje.się.odpowiednio.do.pracodawcy.będącego.osobą.fizycz- ną,.jeżeli.nie.dokonuje.on.osobiście.czynności,.o.których.mowa.w.tym.przepisie . Art. 4..(uchylony) . Art. 5..[Przepisy szczególne] Jeżeli.stosunek.pracy.określonej.kategorii.pracowników.regulują.przepisy.szcze- gólne,.przepisy.kodeksu.stosuje.się.w.zakresie.nieuregulowanym.tymi.przepisami . .* . .W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.uwzględniono.wszystkie.dotychczasowe.zmiany ..Najnowsze. zmiany.zostały.wyróżnione.pogrubioną czcionką. **.Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji . 13 Kodeks pracy art. 6–91 Art. 6..(uchylony) .. Art. 7..(uchylony) . Art. 8..[Nadużycie prawa podmiotowego] Nie. można. czynić. ze. swego. prawa. użytku,. który. byłby. sprzeczny. ze. spo- łeczno-gospodarczym. przeznaczeniem. tego. prawa. lub. zasadami. współżycia. społecznego ..Takie.działanie.lub.zaniechanie.uprawnionego.nie.jest.uważane. za.wykonywanie.prawa.i.nie.korzysta.z.ochrony . Art. 9. [Definicja prawa pracy] § 1..Ilekroć.w.Kodeksie.pracy.jest.mowa.o.prawie.pracy,.rozumie.się.przez. to.przepisy.Kodeksu.pracy.oraz.przepisy.innych.ustaw.i.aktów.wykonawczych,. określające. prawa. i. obowiązki. pracowników. i. pracodawców,. a. także. postano- wienia.układów.zbiorowych.pracy.i.innych.opartych.na.ustawie.porozumień. zbiorowych,. regulaminów. i. statutów. określających. prawa. i. obowiązki. stron. stosunku.pracy . § 2.. Postanowienia. układów. zbiorowych. pracy. i. porozumień. zbio- rowych. oraz. regulaminów. i. statutów. nie. mogą. być. mniej. korzystne. dla. pracowników.niż.przepisy.Kodeksu.pracy.oraz.innych.ustaw.i.aktów.wyko- nawczych . § 3..Postanowienia.regulaminów.i.statutów.nie.mogą.być.mniej.korzystne. dla.pracowników.niż.postanowienia.układów.zbiorowych.pracy.i.porozumień. zbiorowych . § 4..Postanowienia.układów.zbiorowych.pracy.i.innych.opartych.na.usta- wie.porozumień.zbiorowych,.regulaminów.oraz.statutów.określających.prawa. i. obowiązki. stron. stosunku. pracy,. naruszające. zasadę. równego. traktowania. w.zatrudnieniu,.nie.obowiązują . Art. 91..[Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy] § 1..Jeżeli.jest.to.uzasadnione.sytuacją.finansową.pracodawcy,.może.być.za- warte.porozumienie.o.zawieszeniu.stosowania.w.całości.lub.w.części.przepisów. prawa.pracy,.określających.prawa.i.obowiązki.stron.stosunku.pracy;.nie.dotyczy. to. przepisów. Kodeksu. pracy. oraz. przepisów. innych. ustaw. i. aktów. wykonaw- czych . § 2.. Porozumienie,. o. którym. mowa. w. §. 1,. zawiera. pracodawca. i. repre- zentująca.pracowników.organizacja.związkowa,.a.jeżeli.pracodawca.nie.jest. objęty. działaniem. takiej. organizacji,. porozumienie. zawiera. pracodawca. i. przedstawicielstwo. pracowników. wyłonione. w. trybie. przyjętym. u. tego. pracodawcy . § 3..Zawieszenie.stosowania.przepisów.prawa.pracy.nie.może.trwać.dłużej. niż.przez.okres.3.lat ..Przepis.art ..24127.§.3.stosuje.się.odpowiednio . § 4..Pracodawca.przekazuje.porozumienie.właściwemu.okręgowemu.inspek- torowi.pracy . § 5..Przepisy.§.1–4.nie.naruszają.przepisów.art ..24127 . 14 art. 10–15 Kodeks pracy Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy Art. 10. [Prawo do pracy] § 1..Każdy.ma.prawo.do.swobodnie.wybranej.pracy ..Nikomu,.z.wyjątkiem. przypadków.określonych.w.ustawie,.nie.można.zabronić.wykonywania.zawodu . § 2..Państwo.określa.minimalną.wysokość.wynagrodzenia.za.pracę . § 3.. Państwo. prowadzi. politykę. zmierzającą. do. pełnego. produktywnego. zatrudnienia . Art. 11..[Nawiązanie stosunku pracy] Nawiązanie. stosunku. pracy. oraz. ustalenie. warunków. pracy. i. płacy,. bez. względu.na.podstawę.prawną.tego.stosunku,.wymaga.zgodnego.oświadczenia. woli.pracodawcy.i.pracownika . Art. 111..[Poszanowanie dóbr osobistych pracownika] Pracodawca.jest.obowiązany.szanować.godność.i.inne.dobra.osobiste.pracownika . Art. 112..[Równe prawa pracowników] Pracownicy.mają.równe.prawa.z.tytułu.jednakowego.wypełniania.takich.sa- mych.obowiązków;.dotyczy.to.w.szczególności.równego.traktowania.mężczyzn. i.kobiet.w.zatrudnieniu . Art. 113..[Zakaz dyskryminacji] Jakakolwiek. dyskryminacja. w. zatrudnieniu,. bezpośrednia. lub. pośrednia,. w. szczególności. ze. względu. na. płeć,. wiek,. niepełnosprawność,. rasę,. religię,. narodowość,. przekonania. polityczne,. przynależność. związkową,. pochodzenie. etniczne,.wyznanie,.orientację.seksualną,.a.także.ze.względu.na.zatrudnienie. na.czas.określony.lub.nieokreślony.albo.w.pełnym.lub.w.niepełnym.wymiarze. czasu.pracy.–.jest.niedopuszczalna . Art. 12..(uchylony) . Art. 13..[Prawo do godziwego wynagrodzenia] Pracownik.ma.prawo.do.godziwego.wynagrodzenia.za.pracę ..Warunki.realiza- cji.tego.prawa.określają.przepisy.prawa.pracy.oraz.polityka.państwa.w.dziedzinie. płac,.w.szczególności.poprzez.ustalanie.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę . Art. 14..[Prawo do wypoczynku] Pracownik. ma. prawo. do. wypoczynku,. który. zapewniają. przepisy. o. czasie. pracy,.dniach.wolnych.od.pracy.oraz.o.urlopach.wypoczynkowych . Art. 15..[Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy] Pracodawca.jest.obowiązany.zapewnić.pracownikom.bezpieczne.i.higienicz- ne.warunki.pracy . 15 Kodeks pracy art. 16–183a Art. 16..[Zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pra- cowników] Pracodawca,.stosownie.do.możliwości.i.warunków,.zaspokaja.bytowe,.socjal- ne.i.kulturalne.potrzeby.pracowników . Art. 17..[Podnoszenie kwalifikacji zawodowych] Pracodawca.jest.obowiązany.ułatwiać.pracownikom.podnosze
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy 2016 z komentarzem uwzględnia zmiany przepisów od 2016 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: