Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00306 004691 22932158 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-969- Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one nowych zasad wydawania świadectw pracy. Po zmianie przepisów obowiązkiem pracodawcy jest – podobnie jak dotychczas niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Wówczas pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy tylko na jego wniosek. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. zmienione zostały przepisy dotyczące wprowadzania regulaminów pracy i wynagradzania. Dotychczas konieczność ich posiadania dotyczyła pracodawców zatrudniających przynajmniej 20 pracowników. Po zmianach regulamin pracy i wynagradzania muszą wprowadzać pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników.

Od 1 stycznia 2017 r. pracownicy zyskali też dłuższy termin na odwołanie do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę. Po zmianach przepisów na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę oraz na odwołanie od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje 21 dni. Dotychczas pracownicy mieli 7 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę oraz 14 dni na zakwestionowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Publikacja „Kodeks pracy 2017 z komentarzem” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie w 2017 r. Komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2017 premium Kodeks pracy 2017 Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Wprowadzają one ułatwienia dla pracodawców w wydawaniu świadectw pracy. Po zmianie przepisów obowiązkiem pracodawcy jest – podobnie jak dotychczas – niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Wówczas pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy tylko na jego wniosek. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. zmienione zostały przepisy dotyczące wprowadzania regulaminów pracy i wynagradzania. Dotychczas konieczność ich posiadania dotyczyła pracodawców zatrudniających przynajmniej 20 pracowników. Po zmianach regulamin pracy i wynagradzania muszą wprowadzać pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. pracownicy zyskali też dłuższy termin na odwołanie do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę. Po zmianach przepisów na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę oraz na odwołanie od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje 21 dni. Dotychczas pracownicy mieli 7 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę oraz 14 dni na zakwestionowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Publikacja „Kodeks pracy 2017” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie w 2017 r. Komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne. Monitor prawa pracy i ubezpieczeń i platforma IFK Zamów już dziś www.sklep.infor.pl INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-7440-968-1 Cena 159 zł (w tym 5 VAT) K o d e K s p r a c y 2 0 1 7 prawo pracy Praca zbiorowa KodeKs pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami R E KO M E N D U J E publikacja zawiera praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Dotyczy on m.in. obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. zmian w Kodeksie pracy w zakresie wprowadzania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy, udzielania urlopów wypoczynkowych, nowych terminów na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę do sądu pracy. Komentarz został przygotowany przez ekspertów- -praktyków. Kodeks pracy 2017 zawiera wyjaśnienia przedstawione na praktycznych przykładach, wzory dokumentów oraz najważniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Kodeks_pracy_2017_Akcept.indd 1,5 2017-01-09 13:46:40 2017 premium Kodeks pracy 2017 Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Wprowadzają one ułatwienia dla pracodawców w wydawaniu świadectw pracy. Po zmianie przepisów obowiązkiem pracodawcy jest – podobnie jak dotychczas – niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Wówczas pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy tylko na jego wniosek. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. zmienione zostały przepisy dotyczące wprowadzania regulaminów pracy i wynagradzania. Dotychczas konieczność ich posiadania dotyczyła pracodawców zatrudniających przynajmniej 20 pracowników. Po zmianach regulamin pracy i wynagradzania muszą wprowadzać pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. pracownicy zyskali też dłuższy termin na odwołanie do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę. Po zmianach przepisów na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę oraz na odwołanie od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje 21 dni. Dotychczas pracownicy mieli 7 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę oraz 14 dni na zakwestionowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Publikacja „Kodeks pracy 2017” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie w 2017 r. Komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne. Monitor prawa pracy i ubezpieczeń i platforma IFK Zamów już dziś www.sklep.infor.pl INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-7440-968-1 Cena 159 zł (w tym 5 VAT) K o d e K s p r a c y 2 0 1 7 prawo pracy Praca zbiorowa KodeKs pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami R E KO M E N D U J E publikacja zawiera praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Dotyczy on m.in. obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. zmian w Kodeksie pracy w zakresie wprowadzania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy, udzielania urlopów wypoczynkowych, nowych terminów na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę do sądu pracy. Komentarz został przygotowany przez ekspertów- -praktyków. Kodeks pracy 2017 zawiera wyjaśnienia przedstawione na praktycznych przykładach, wzory dokumentów oraz najważniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Kodeks_pracy_2017_Akcept.indd 1,5 2017-01-09 13:46:40 Praca zbiorowa kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami R E KO M E N D U J E Autorzy: Marta Jendrasik – komentarz: działy I, V Rafał Krawczyk – komentarz: dział XII Jadwiga Krukowska – komentarz: działy III, IV Sebastian Kryczka – komentarz: działy II, X Aleksander P. Kuźniar – komentarz: działy I–XV Bożena Lenart – komentarz: działy III, IV, VI, VIII Anna Łukaszewska – komentarz: dział III Izabela Nowacka – komentarz: dział III Maurycy Organa – komentarz: dział IV Mariusz Pigulski – komentarz: działy IV, VII Małgorzata Podgórska – komentarz: działy II, IV, VI, VIII Marek Rotkiewicz – komentarz: działy III, XV Aldona Salamon – komentarz: działy III, VIII Marek Skałkowski – komentarz: działy I, II, IV Katarzyna Wrońska-Zblewska – komentarz: dział V Jakub Ziarno – komentarz: działy V, VIII Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Marek Skałkowski – redaktor Bożena Goliszewska-Chojdak – redaktor Dorota Majcher – sekretarz redakcji Anna Seroczyńska – korekta Agnieszka Zuchowicz – DTP Druk: Tinta © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2017 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30 infolinia: 0 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl strona:www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-968-1 SPIS TREŚCI DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział.I ... Przepisy.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział.II .. Podstawowe.zasady.prawa.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział.IIa .. Równe.traktowanie.w.zatrudnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozdział.IIb .. Nadzór.i.kontrola.przestrzegania.prawa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział.III .. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 KOMENTARZ. Dział.I ..Przepisy.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pracodawca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pracownik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Akty.prawa.wewnątrzzakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zawieszenie.prawa.wewnątrzzakładowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . Warunki.zawieszenia.przepisów.prawa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . Jakie.przepisy.można.zawiesić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . Okres.trwania.porozumienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . .Warunki,.na.jakich.są.zatrudniani.pracownicy.w.czasie.zawieszenia.. przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . Zawieszenie.zapisów.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Podstawowe.zasady.prawa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Równe.traktowanie.w.zatrudnieniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . Zróżnicowanie.wynagrodzeń.a.dyskryminacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . .Dodatkowe.świadczenia.po.ustaniu.stosunku.pracy.. . . a.dyskryminacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 .Co.powinien.zrobić.pracodawca,.aby.uniknąć.zarzutu.. dyskryminacji.płacowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . Różnice.między.dyskryminacją.a.nierównym.traktowaniem. . . . . . . . . . . . 32 Ochrona.pracowników.w.razie.dochodzenia.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Obowiązek.udostępnienia.pracownikom.przepisów.o.równym.traktowaniu . . . . . 32 Nadzór.i.kontrola.przestrzegania.prawa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rozdział.II .. Umowa.o.pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zawarcie.umowy.o.pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Oddział.1 .. Przepisy.ogólne.o.rozwiązaniu.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . 42 Oddział.2 .. Oddział.3 .. Rozwiązanie.umowy.o.pracę.za.wypowiedzeniem . . . . . . . . . . . . . 43 .Uprawnienia.pracownika.w.razie.nieuzasadnionego.. Oddział.4 .. lub.niezgodnego.z.prawem.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.. przez.pracodawcę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . 48 .Uprawnienia.pracownika.w.razie.niezgodnego.z.prawem.. rozwiązania.przez.pracodawcę.umowy.o.pracę.. bez.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .Uprawnienia.pracodawcy.w.razie.nieuzasadnionego.rozwiązania.. przez.pracownika.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia . . . . . . . . . . . 51 Oddział.7 .. Wygaśnięcie.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Oddział.5 .. Oddział.6 .. Oddział.6a .. 3 Spis treści Rozdział.IIa .. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdział.IIb .. Zatrudnianie.pracowników.w.formie.telepracy. . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdział.III .. .Stosunek.pracy.na.podstawie.powołania,.wyboru,.mianowania.. oraz.spółdzielczej.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stosunek.pracy.na.podstawie.powołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stosunek.pracy.na.podstawie.wyboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Stosunek.pracy.na.podstawie.mianowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Stosunek.pracy.na.podstawie.spółdzielczej.umowy.o.pracę. . . . . . 58 Oddział.1 .. Oddział.2 .. Oddział.3 .. Oddział.4 .. KOMENTARZ..Dział.II ..Stosunek.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Stosunek.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Udostępnianie.danych.osobowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kwestionariusz.osobowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Umowa.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Elementy.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . Określenie.stron.umowy.o.pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . Data.zawarcia.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Rodzaj.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . Miejsce.wykonywania.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . Wynagrodzenie.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . Wymiar.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Termin.rozpoczęcia.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . Limit.godzin.ponadwymiarowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Systemy.czasu.pracy.w.umowie.o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . Wskazanie.okoliczności.zawarcia.umowy.terminowej.powyżej.limitów. . . . . . 69 . Nieobowiązkowe.elementy.umowy.o.pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Rodzaje.umów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Umowa.na.okres.próbny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . Ponowne.zawieranie.umowy.na.okres.próbny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . Skutki.zawarcia.umowy.na.okres.próbny.dłuższy.niż.3.miesiące. . . . . . 76 Umowa.o.pracę.na.czas.określony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . . . Brak.limitów.w.zawieraniu.umów.na.czas.określony. . . . . . . . . . . . . . . . 80 . Wypowiedzenie.umowy.na.czas.określony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . . . Przepisy.przejściowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Umowa.na.czas.wykonania.określonej.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . Umowa.na.zastępstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . Umowa.na.czas.nieokreślony.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Informacja.o.warunkach.zatrudnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przejście.zakładu.pracy.na.innego.pracodawcę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Przejęcie.praw.i.obowiązków.przez.nowego.pracodawcę. . . . . . . . . . . . . . . . 94 . Pracownicy.zatrudnieni.na.innej.podstawie.niż.umowa.o.pracę. . . . . . . . . 95 . . Osoby.zatrudnione.na.innej.podstawie.niż.stosunek.pracy . . . . . . . . . . . . . 95 Tryb.przejścia.zakładu.i.związane.z.tym.obowiązki.wobec.pracowników . . . . . 96 . . Uprawnienia.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Rozwiązanie.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . Porozumienie.stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Rozwiązanie.umowy.za.wypowiedzeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . 4 Spis treści . . . . Okresy.wypowiedzenia.umów.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Liczenie.terminów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Przyczyna.wypowiedzenia.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .Konsultacje.zamiaru.wypowiedzenia.umowy.. ze.związkami.zawodowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . Wręczenie.wypowiedzenia.pracownikowi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . Wydłużenie.okresu.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . Skrócenie.okresu.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . Zwolnienie.z.obowiązku.świadczenia.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Zwolnienie.dyscyplinarne.pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . Rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia.i.bez.winy.pracownika.. . . . . . . . 107 . . Rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia.przez.pracownika. . . . . . . . . . . . . 108 Wygaśnięcie.stosunku.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Śmierć.pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . Śmierć.pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . Tymczasowe.aresztowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Niezgodne.z.prawem.wypowiedzenie.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Umowa.na.czas.nieokreślony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . Umowa.na.okres.próbny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . Umowa.na.czas.określony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Niezgodne.z.prawem.rozwiązanie.umowy.bez.wypowiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . 111 Przywrócenie.do.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . Telepraca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Rozpoczęcie.pracy.w.formie.telepracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . . Zaprzestanie.wykonywania.telepracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Obowiązki.pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . Dodatkowa.umowa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . Kontrola.telepracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . Dokumentacja.pracownicza.i.obowiązki.pracodawcy.w.zakresie.bhp. . . . . 117 Delegowanie.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.. . . . . . . . . . . . . . 122 Rozdział.I .. .Ustalanie.wynagrodzenia.za.pracę.i.innych.świadczeń.. związanych.z.pracą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Rozdział.Ia .. Wynagrodzenie.za.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozdział.II .. Ochrona.wynagrodzenia.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Rozdział.III .. .Świadczenia.przysługujące.w.okresie.czasowej.niezdolności.. do.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Rozdział.IIIa .. Odprawa.rentowa.lub.emerytalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rozdział.IV .. Odprawa.pośmiertna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 KOMENTARZ ..Dział.III ..Wynagrodzenie.za.pracę.i.inne.świadczenia . . . . . . . . . 130 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Regulamin.wynagradzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Regulamin.wynagradzania.a.układ.zbiorowy.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . Zasady.tworzenia.regulaminu.wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Jakie.postanowienia.powinien.zawierać.regulamin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . 5 Spis treści Najczęściej.popełniane.błędy.w.regulaminie.wynagradzania. . . . . . . . . . . . 135 . Jak.prawidłowo.określić.datę.wejścia.w.życie.regulaminu. . . . . . . . . . . . . . . 140 . Jak.podać.regulamin.do.wiadomości.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 . . Jak.zmieniać.postanowienia.regulaminu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Podróż.służbowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Dieta.krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . Dieta.zagraniczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 . Podróż.pracowników.mobilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 . . Nocleg.w.kabinie.samochodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 . Trybunał.Konstytucyjny.o.podróżach.służbowych.kierowców. . . . . . . . . . . 156 Wynagrodzenie.za.wykonaną.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Przestój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . Przestój.z.powodu.warunków.atmosferycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ochrona.wynagrodzenia.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Prawo.niezbywalne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 . Wypłata.wynagrodzenia.za.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 . . Forma.i.sposób.wypłaty.wynagrodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Potrącenia.z.wynagrodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . Granice.potrąceń.i.kwota.wolna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Wynagrodzenie.za.okres.niezdolności.do.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Odprawa.rentowa.lub.emerytalna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Odprawa.pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozdział.I .. Obowiązki.pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozdział.II .. Obowiązki.pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Rozdział.IIa .. Zakaz.konkurencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Rozdział.III .. Kwalifikacje.zawodowe.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Rozdział.IV .. Regulamin.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Rozdział.V .. Nagrody.i.wyróżnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Rozdział.VI .. Odpowiedzialność.porządkowa.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . 191 KOMENTARZ..Dział.IV ..Obowiązki.pracodawcy.i.pracownika . . . . . . . . . . . . . . . 193 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Zakres.obowiązków.pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Mobbing.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Świadectwo.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Termin.wydania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 . . Szczególne.zasady.wypełniania.i.wydawania.świadectwa.pracy. . . . . . . . . . 200 . Najczęstsze.błędy.w.świadectwach.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Sprostowanie.świadectwa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Zakaz.konkurencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 . .Wskazówki.dla.pracodawcy.zawierającego.umowę.. o.zakazie.konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 .Odpowiedzialność.materialna.pracownika.za.złamanie.zakazu.. konkurencji.podczas.zatrudnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Odszkodowanie.z.klauzuli.konkurencyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Sposób.obliczania.odszkodowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . . . 6 Spis treści Kwalifikacje.zawodowe.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Skierowanie.lub.zgoda.pracodawcy.na.dokształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 . Uprawnienia.pracowników.podnoszących.kwalifikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . 220 . Umowa.pracodawcy.z.pracownikiem.podnoszącym.kwalifikacje.. . . . . . . . 222 . . Indywidualny.czas.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Świadczenia.dobrowolne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 . . Dokształcanie.niezwiązane.z.zatrudnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Regulamin.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 . Zasady.przyznawania.środków.ochrony.indywidualnej. . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Systemy.i.rozkłady.czasu.pracy.oraz.przyjęte.okresy.rozliczeniowe. . . . . . . 232 . Pora.nocna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 . Termin.i.miejsce.wypłaty.wynagrodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . Wykaz.prac.wzbronionych.młodocianym.i.kobietom. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Obowiązki.bhp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 . Sposób.potwierdzania.przybycia.i.obecności.w.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 . Informacja.o.karach.porządkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 . . Inne.postanowienia.zamieszczone.w.regulaminie.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . 236 . Ustalenie.i.wejście.w.życie.regulaminu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Odpowiedzialność.porządkowa.pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Procedura.stosowania.kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 . Odwołanie.od.zastosowanej.kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 . . Zatarcie.kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . . . . . . . . . . . 243 Rozdział.I ... .Odpowiedzialność.pracownika.za.szkodę.wyrządzoną.. pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Rozdział.II .. Odpowiedzialność.za.mienie.powierzone.pracownikowi. . . . . . . . 244 KOMENTARZ..Dział.V ..Odpowiedzialność.materialna.pracowników. . . . . . . . . . 246 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Granice.odpowiedzialności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 . Wysokość.odszkodowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 . Ciężar.dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 . . Szkoda.wyrządzona.osobie.trzeciej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 . Przyczynienie.się.do.powstania.szkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Odpowiedzialność.za.mienie.powierzone.pracownikowi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Wspólna.odpowiedzialność.za.powierzone.mienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 . . Inwentaryzacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Wypowiedzenie.i.odstąpienie.od.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 . Nieobecność.pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 . Rozwiązanie.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 . . Ustanie.umowy.o.odpowiedzialności.materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Udział.pracowników.w.inwentaryzacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 . DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Rozdział.II .. Normy.i.ogólny.wymiar.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 7 Spis treści Rozdział.III .. Okresy.odpoczynku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Rozdział.IV .. Systemy.i.rozkłady.czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Rozdział.V .. Praca.w.godzinach.nadliczbowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Rozdział.VI .. Praca.w.porze.nocnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Rozdział.VII .. Praca.w.niedziele.i.święta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 KOMENTARZ. Dział.VI ..Czas.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Doba.pracownicza.i.tydzień.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Normy.czasu.pracy.i.okres.rozliczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Normy.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 . Pięciodniowy.tydzień.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 . . Okres.rozliczeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Wymiar.czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Rozkład.czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Prawo.pracownika.do.odpoczynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 . Odpoczynek.dobowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 . Odpoczynek.tygodniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Przerwa.w.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Systemy.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 System.podstawowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 . . .System.równoważny.z.przedłużeniem.normy.dobowej.do.12.godzin. . . . . 288 .System.równoważny.z.przedłużeniem.normy.dobowej.. . do.16.lub.24.godzin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 System.przerywanego.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 . System.zadaniowego.czasu.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 . System.pracy.weekendowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 . System.skróconego.tygodnia.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 . . Ruchomy.czas.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Czas.pracy.kadry.kierowniczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Ewidencja.czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Praca.w.godzinach.nadliczbowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Odrabianie.wyjść.prywatnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 . Limit.pracy.nadliczbowej.(dobowy,.tygodniowy,.roczny). . . . . . . . . . . . . . . 298 . . Rekompensata.pracy.w.godzinach.nadliczbowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Praca.w.niedziele.i.święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 . . . Praca.w.placówkach.handlowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Rekompensata.za.pracę.w.niedzielę.i.święto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Rozdział.I .. Urlopy.wypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Rozdział.II .. Urlopy.bezpłatne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 KOMENTARZ..Dział.VII ..Urlopy.wypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Nabycie.prawa.do.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Wymiar.urlopu.wypoczynkowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Udzielanie.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 8 Spis treści . .Urlop.pracowników.pracujących.w.równoważnym.systemie.. czasu.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Urlop.proporcjonalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 . Urlop.po.okresie.niewykonywania.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Zwiększenie.wymiaru.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Termin.wykorzystania.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Przerwanie.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Odwołanie.z.urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Przesunięcie.terminu.urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 . Zwrot.kosztów.odwołania.i.przesunięcia.urlopu.pracownika.. . . . . . . . . . . . 326 Dzielenie.urlopu.na.części. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Urlop.na.żądanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Ekwiwalent.za.urlop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Wynagrodzenie.urlopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem . . . . . . 333 KOMENTARZ..Dział.VIII ..Uprawnienia.pracowników.związane.. z.rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Zakaz.zatrudniania.kobiet.przy.pracach.szczególnie.uciążliwych.. i.szkodliwych.dla.zdrowia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Ochrona.stosunku.pracy.kobiet.w.ciąży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 . .Zakaz.wypowiadania.i.rozwiązywania.umowy.o.pracę.. z.pracownicą.w.ciąży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyjątki.od.zakazu.wypowiadania.umów.pracownicom.w.ciąży . . . . . . . . . 352 . Obowiązek.przedłużania.umów.terminowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 . Uprawnienia.związane.z.rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Pracownica.w.ciąży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 . Pracownica.karmiąca.dziecko.piersią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 . . Pracownica.wychowująca.dziecko.w.wieku.do.4.lat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 . Pracownica.wychowująca.dziecko.w.wieku.do.14.lat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Urlop.macierzyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Przejęcie.urlopu.przez.samotnego.ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 . Przejęcie.urlopu.w.razie.śmierci.matki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 . . Podjęcie.pracy.przez.ubezpieczoną.matkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 . Rozpoczęcie.urlopu.macierzyńskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Urlop.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Urlop.rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 . Tak.zwany.długi.wniosek.o.urlop.rodzicielski.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Łączenie.urlopu.rodzicielskiego.z.wykonywaniem.pracy . . . . . . . . . . . . . . . 367 . Rezygnacja.z.urlopu.rodzicielskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 . . Urlop.rodzicielski.dla.rodziców.adopcyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Urlop.ojcowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Warunki.zatrudnienia.pracownika.powracającego.z.urlopu.. macierzyńskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Urlop.wychowawczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 . .Pomniejszanie.liczby.części.urlopu.wychowawczego.ze.względu.. na.wykorzystany.urlop.rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 9 Spis treści . . . . . .Zakaz.rozwiązywania.i.wypowiadania.umowy.o.pracę.. w.czasie.urlopu.wychowawczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Podjęcie.pracy.na.urlopie.wychowawczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Przerwanie.urlopu.wychowawczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dopuszczenie.pracownika.do.pracy.po.urlopie.wychowawczym. . . . . . . . . 374 .Obniżenie.wymiaru.czasu.pracy.zamiast.urlopu.wychowawczego. . . . . . . . 376 DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 .Zawieranie.i.rozwiązywanie.umów.o.pracę.. Rozdział.II .. w.celu.przygotowania.zawodowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Rozdział.III .. Dokształcanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Rozdział.IIIa .. .Zatrudnianie.młodocianych.w.innym.celu.niż.przygotowanie.. zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Rozdział.IV .. Szczególna.ochrona.zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Rozdział.V .. Urlopy.wypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Rozdział.VI .. Rzemieślnicze.przygotowanie.zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 KOMENTARZ..Dział.IX ..Zatrudnianie.młodocianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Umowa.o.pracę.w.celu.przygotowania.zawodowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Rozwiązanie.umowy.o.pracę.zawartej.w.celu.przygotowania.zawodowego. . . . . 385 Ochrona.pracowników.młodocianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Czas.pracy.młodocianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Zatrudnianie.pracowników.przy.pracach.lekkich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Urlopy.wypoczynkowe.młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Rozdział.I .. Podstawowe.obowiązki.pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Rozdział.II .. Prawa.i.obowiązki.pracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Rozdział.III .. Obiekty.budowlane.i.pomieszczenia.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Rozdział.IV .. Maszyny.i.inne.urządzenia.techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Rozdział.V .. .Czynniki.oraz.procesy.pracy.stwarzające.szczególne.. zagrożenie.dla.zdrowia.lub.życia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Rozdział.VI .. Profilaktyczna.ochrona.zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Rozdział.VII .. Wypadki.przy.pracy.i.choroby.zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Rozdział.VIII ..Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Rozdział.IX .. .Środki.ochrony.indywidualnej.oraz.odzież.i.obuwie.. robocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Rozdział.X .. Służba.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Rozdział.XI .. .Konsultacje.w.zakresie.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.. oraz.komisja.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Rozdział.XII .. .Obowiązki.organów.sprawujących.nadzór.. nad.przedsiębiorstwami.lub.innymi.jednostkami.. organizacyjnymi.państwowymi.albo.samorządowymi. . . . . . . . . . 412 Rozdział.XIII ...Przepisy.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.dotyczące.. wykonywania.prac.w.różnych.gałęziach.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . 412 10 Spis treści KOMENTARZ..Dział.X ..Bezpieczeństwo.i.higiena.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Podstawowe.obowiązki.pracodawcy.w.zakresie.bhp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Osoba.do.udzielania.pierwszej.pomocy.i.ochrony.przeciwpożarowej . . . . . . . . . 414 Informowanie.o.ryzyku.zawodowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Badania.lekarskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Szkolenia.bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Odzież.i.obuwie.robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Pranie.odzieży.roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Środki.ochrony.indywidualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Informowanie.o.wypadkach.przy.pracy.i.chorobach.zawodowych. . . . . . . . . . . . 424 DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Rozdział.II ... Ponadzakładowy.układ.zbiorowy.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Rozdział.III .. Zakładowy.układ.zbiorowy.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 KOMENTARZ. Dział.XI ..Układy.zbiorowe.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Zawarcie.układu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Układ.zbiorowy.a.treść.stosunku.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Zawieszenie.stosowania.układu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Rozdział.I .. Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Rozdział.II .. Postępowanie.pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Rozdział.III .. Sądy.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 KOMENTARZ. Dział.XII ..Rozpatrywanie.sporów.o.roszczenia.. ze.stosunku.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Sąd.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Ugoda.z.pracownikiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Terminy.dochodzenia.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Rozdział.II. ..(uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 KOMENTARZ..Dział.XIII ..Odpowiedzialność.za.wykroczenia. przeciwko.prawom.pracownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Katalog.wykroczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Zawarcie.umowy.cywilnoprawnej.zamiast.umowy.o.pracę. . . . . . . . . . . . . . 457 . .Niepowiadomienie.PIP.o.zawarciu.umowy.na.czas.określony. . przekraczającej.dopuszczalną.długość.i.liczbę.takich.umów. . . . . . . . . . . . . 458 .Niepotwierdzenie.umowy.o.pracę.na.piśmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 . 11 Spis treści . . . . . .Wypowiedzenie.lub.rozwiązanie.umowy.z.rażącym.naruszeniem.. przepisów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 .Stosowanie.kar.porządkowych.innych.niż.przewidziane.. w.Kodeksie.pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 .Naruszenie.przepisów.o.czasie.pracy,.uprawnieniach.związanych.. z.rodzicielstwem,.zatrudnianiu.młodocianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 .Nieprowadzenie.dokumentacji.pracowniczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 .Pozostawienie.dokumentacji.pracowniczej.w.warunkach.grożących.. jej.uszkodzeniem.lub.zniszczeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Wykroczenia.związane.z.podstawowymi.prawami.pracowniczymi. . . . . . . . . . . . 462 Wynagrodzenia.i.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 . . Urlopy.wypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Niewydanie.świadectwa.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 . . Niewykonanie.orzeczenia.sądu.pracy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 465 Odpowiedzialność.za.stan.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 . Projekt.budowlany.niespełniający.wymagań.bhp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 .Urządzenia.i.środki.ochrony.niespełniające.wymagań.dotyczących.. . oceny.zgodności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Szkodliwe.procesy.technologiczne.i.substancje.chemiczne . . . . . . . . . . . . . 466 . Ukrywanie.wypadków.lub.chorób.zawodowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 . Niewykonanie.decyzji.inspektora.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 . Utrudnianie.kontroli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 . Niedozwolona.praca.dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 . Wysokość.kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 KOMENTARZ..Dział.XIV ..Przedawnienie.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Terminy.przedawnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 DZIAŁ CZTERNASTYA ..(uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 KOMENTARZ..Dział.XV ..Przepisy.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Zagadnienia.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 War
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: