Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00552 004164 24091321 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1859
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0710-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wydanie trzecie Komentarza uwzględnia obszerną nowelizację KRO dokonaną ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wejdzie w życie 13.6.2009 r. Wprowadziła ona szereg zmian do dotychczas obowiązującej treści KRO, głównie w zakresie pokrewieństwa
i powinowactwa, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Znowelizowano również te przepisy, które w praktyce budziły poważne wątpliwości interpretacyjne lub okazały się oczywiście błędne.

Komentarz obejmuje również - poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym - najnowsze orzecznictwo rodzinne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Krystyna Gromek - doktor nauk prawnych, mgr pedagogiki specjalnej, sędzia Sądu Okręgowego, autorka licznych prac z zakresu prawa rodzinnego, postępowania z nieletnimi
i kurateli sądowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuń- czego: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Jacek Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE. KOMENTARZ, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka Wojciech Maciejko, Aneta Korcz-Maciejko ŚWIADCZENIA RODZINNE. KOMENTARZ, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Henryk Haak PRAWO RODZINE, wyd. 2 Wielki Zbiór Pism Magdalena Rozwadowska-Herrmann KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KodeksSystem KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 14 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz dr Krystyna Gromek 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009 Propozycja cytowania: K. Gromek, KRO. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009 Redakcja: Anna Łubińska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978-83-255-0710-7 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Kodeks rodzinny i opiekuńczy 3 3 3 152 152 275 275 275 848 848 848 848 885 885 919 919 Tytuł I. Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zawarcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Prawa i obowiązki małżonków . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy . . . . . . . . . . . Art. 31–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47–471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wspólność majątkowa . . . . . . . . . . . . Art. 48–501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozdzielność majątkowa . . . . . . . . . . Art. 51–511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrówna- niem dorobków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 512–515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy . . . . . . . . Art. 52–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Ustanie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 922 930 930 968 968 Dział V. Separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 Art. 611–616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 V Spis treści Art. 619–6116 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 Art. 617–618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 Dział Ia. Rodzice i dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 Rozdział I. Pochodzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 Oddział 1. Macierzyństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 Oddział 2. Ojcostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 Art. 62–86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi . . . . 1367 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Art. 87–91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Oddział 2. Władza rodzicielska . . . . . . . . . . . . . 1382 Art. 92–1122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382 Oddział 3. Kontakty z dzieckiem . . . . . . . . . . . . 1540 Art. 113–1136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540 Dział II. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 Art. 114–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552 Dział III. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641 Art. 128–1441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641 Tytuł III. Opieka i kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781 Dział I. Opieka nad małoletnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1783 Rozdział I. Ustanowienie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . 1783 Art. 145–153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1783 Rozdział II. Sprawowanie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792 Art. 154–164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792 Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki . . . . . . 1804 Art. 165–168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki . . . . 1807 Art. 169–174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807 Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie . . . . 1813 Art. 175–177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813 Dział III. Kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815 Art. 178–184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 VI Przedmowa Kodeks rodzinny i opiekuńczy obejmuje swym zakresem szeroką problematykę stosunków rodzinnych i opiekuńczych z uwypukle- niem małżeństwa, pokrewieństwa i opieki oraz kurateli zarówno w płaszczyźnie materialnej, jak i niematerialnej. Dotyczy tak problemów życia codziennego, jak i teoretycznych zagadnień prawnych oraz pozaprawnych, szczególnie z pogranicza ekonomii, pedagogiki i psychologii. Zważyć należy, że rodzina polska bywa też źródłem wielu problemów natury emocjonalnej dla osób pełniących różne role społeczne: małżonków, rodziców i opiekunów – dorosłych i ma- łoletnich dzieci, coraz częściej zachowujących się nie tylko w domowych pieleszach, ale i w szkole oraz w innych miejscach publicznych w sposób prowokacyjny, a zarazem prowokujący sytu- acje stresujące dla wszystkich członków rodziny oraz społeczności lokalnych. Kodeks bez komentarza gromadzi wiele informacji interdy- scyplinarnych, nierzadko jednak skomplikowanych przy pobieżnej analizie tekstu. Z tych względów jego stosowanie w praktyce wywołuje dyskusje, jest źródłem pytań i wątpliwości, tak profesjonalistów zawodowo stosujących przepisy komentowanej ustawy, jak i w życiu prywat- nym obywateli. Kodeks z komentarzem w wielu sytuacjach może stanowić reme- dium na te bolączki. Zawiera bowiem wiele odpowiedzi na pytania stawiane przez zwaśnione strony oraz ich pełnomocników w toku przewodów sądowych przed sądami rodzinnymi i cywilnymi. Szczególnie skomplikowane wydaje się konstruktywne ujęcie w prawnych ramach zagadnień pedagogiki i wychowania, które stanowią waży element komentowanej ustawy. VII Przedmowa W tym kontekście zwraca uwagę fakt, iż autorka książki wykorzystała przy jej opracowaniu swoje bogate doświadczenia sędziego rodzinnego oraz cywilisty z sali rozpraw, a także kwalifikacje pedagogiczne. Komentarz ten przeznaczony jest dla bardzo dużego kręgu odbiorców. Powinni z niego korzystać przede wszystkim prawnicy: sędziowie, notariusze, adwokaci oraz prokuratorzy, aplikanci peda- gogiki i psychologii, a ponadto lekarze, studenci prawa, ale także pedagodzy, psychologowie, zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi, kadra zakładów dla nieletnich, pracownicy socjalni i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Mogą się nim wreszcie posiłkować rodzice małoletnich, którzy w związku z wychowaniem swoich dzieci mają problemy natury prawnej. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszcze- gólnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, wyjaśniających trudniejsze tezy, a także orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i naj- nowsze piśmiennictwo w tym zakresie. Każdy przepis zaopatrzony jest w poszczególne tezy, pisane językiem zrozumiałym nie tylko dla prawników, ale również dla przedstawicieli innych zawodów i osób z pozaprawnym przygotowaniem zawodowym. Pierwsze wydanie Komentarza ukazało się na rynku edytorskim w 2004 r., drugie w 2006 r. z założeniem systematycznej aktualizacji w miarę zmiany stanu prawnego oraz kształtowania się orzecznictwa i piśmiennictwa z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wydanie trzecie Komentarza czyni zadość poczy- nionym zapowiedziom. Obecnie Komentarz obejmuje dodatkowo przepisy ustawy z 16.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) – zwanej nowelą listopadową. Wprowadziła ona wiele zmian do dotychczas obowiązującej treści KRO, głównie w zakresie pokrewieństwa i powinowactwa, władzy rodzicielskiej oraz kontaków z dzieckiem. Znowelizowano również te przepisy, które w praktyce budziły poważne wątpliwości interpretacyjne lub okazały się oczywiście błędne. Powołane zmiany w prawie rodzinnym wchodzą w życie 13.6.2009 r., czyli po upływie VIII Przedmowa sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, które nastąpiło 12.12.2008 r. Komentarz obejmuje również – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo rodzinne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Ape- lacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nadal zakładana jest również dalsza aktualizacja Komentarza w jego kolejnych wydaniach, w miarę dokonywania kolejnych zmian legislacyjnych oraz poszerzania się bazy orzeczniczej i piśmiennictwa w tym zakresie. Warszawa, maj 2009 r. Krystyna Gromek IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wyko- nawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KombU . . . . . . . . ustawa z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) Konkordat . . . . . . Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecz- pospolitą Polską podpisany 28.7.1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) Konstytucja PRL . Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludo- wej z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) Konstytucja RP . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPA . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KR . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądo- wych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NajLokU . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkal- nych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) NierCudzU . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieru- chomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) OchrLokU . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) XII Wykaz skrótów POPC . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PostEgzAdmU . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PPM . . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PPSA . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PSpDarU . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrASC z 1955 r. . dekret z 8.6.1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 25, poz. 151 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrNot PrSpółdz . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpadNapr . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe PrWeksl . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) (Dz.U. Nr 37 poz. 282 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadza- jące Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) XIII Wykaz skrótów SamGminU . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SpółMieszkU . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz- kaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SNU z 1962 r. . . . ustawa z 15.2.1962 r. o Sądzie Najwyższym SNU z 1984 r. . . . ustawa z 20.9.1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 11, poz. 54 ze zm.) SNU z 1989 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 241 ze zm.) . . . ustawa z 20.12.1989 r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyj- nym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 73, poz. 436) SNU z 1990 r. . . . ustawa z 20.9.1984 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924 ze zm.) SysUbSpołU . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) UznOrzU . . . . . . . ustawa z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjono- wanych za działalność na rzecz niepodle- głego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) ZaopEmU . . . . . . ustawa z 14.12.1982 r. o zaopatrzeniu eme- ich rodzin (Dz.U. rytalnym pracowników i Nr 40, poz. 267 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) TK . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów XIV 3. Czasopisma Wykaz skrótów . . . . . . Apelacja Lublin Apel. Lub. Apel. W-wa . . . . . Apelacja Warszawa Biul. SN . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego CzPKiNP . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. Gl. GSP . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSP–Prz.Orz. . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecz- . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . Glosa nictwa KPP . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . Monitor Podatkowy M.P. NP . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny ONSA . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra- . . . . . . . . . . . Monitor Polski cyjnego OSA, OSAiSN . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych (w latach 1993–1994: Orzecznictwo Sądów Apelacyj- nych i Sądu Najwyższego) Izby Cywilnej OSN . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orze- czenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Kar- nej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w la- tach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej) i XV Wykaz skrótów OSNAPiUS . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzę- dowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego se- ria A . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pal. PiM . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenia Społeczne PPH . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PB . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe Pr. Gosp. PES . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej Prok. i Pr. Pr. Pracy . . . . . . . Prawo Pracy Pr. Sp. PPod . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPE . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PS . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PWP . . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego Rej. RPEiS . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo- . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . Rejent giczny . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Rz. SI SPE . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SP . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze TPP . . . . . . . . . . . Transformacja Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . Wokanda Wspól. . . . . . . . . . Wspólnota XVI 4. Inne skróty Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . między innymi inny (-a, -e) i temu podobne jak wyżej litera . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . cytat, cytowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . niepublikowany . . . . . . . . . . . . na przykład . . . . . . . . . . . . . dawny (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. cyt. cz. . . . . . . . . . . . . . część d. in. itp. jw. lit. MF . . . . . . . . . . . . Minister Finansów m.in. MO . . . . . . . . . . . . Milicja Obywatelska MPPiSS . . . . . . . . Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych nast. niepubl. np. Nr . . . . . . . . . . . . . numer orz. pkt por. post. poz. przep. wprow. przyp. publ. r. red. RM . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) . . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . tj. tzn. . . . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . . uchw. tom tekst jednolity to jest to znaczy tak zwany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . pozycja . . . przepisy wprowadzające . . . . . . . . . . przypis . . . . . . . . . . . publikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . uchwała XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . uzupełnienie . . . . . . . . . . . . volumen . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) USC . . . . . . . . . . . urząd stanu cywilnego ust. uw. uzup. vol. w zw. wyd. wyr. z. zd. zm. zob. ZUS . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . zmiana (-y) . . . . . . . . . . . zobacz XVIII Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) (zm.: Dz.U. 1975, Nr 45, poz. 234; 1986, Nr 36, poz. 180; 1995, Nr 83, poz. 417; 1998, Nr 117, poz. 757; 1999, Nr 52, poz. 532; 2000, Nr 122, poz. 1322; 2001, Nr 128, poz. 1403; 2003, Nr 83, poz. 772, Nr 130, poz. 1188; 2004, Nr 162, poz. 1691; 2007, Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947, Nr 192, poz. 1378; 2008, Nr 220, poz. 1431)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: