Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 003657 21770503 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 1 - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0533-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Publikacja zawiera tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi oraz tekst ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem.

Książka zawiera skorowidze przedmiotowe do ustaw, ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień.

Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Stan prawny: luty 2014 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy KRO KRO PASC PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Kodeks Kodeks rodzinny rodzinny i opiekuńczy i opiekuńczy SPIS TREŚCI KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) TYTUŁ I. MAŁŻEŃSTWO (art. 1–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa (art. 1–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ II. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23–30) . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31–54) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31–46) . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe (art. 47–515) . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 47–471) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wspólność majątkowa (art. 48–501) . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozdzielność majątkowa (art. 51–511) . . . . . . . . . . Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 512–515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52–54) . . . . . . . DZIAŁ IV. Ustanie małżeństwa (art. 55–61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ V. Separacja (art. 611–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ II. POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO (art. 617–1441) . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 617–618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ Ia. Rodzice i dzieci (art. 619–1136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Pochodzenie dziecka (art. 619–86) . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Macierzyństwo (art. 619–6116) . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Ojcostwo (art. 62–86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87–1136) . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 87–91) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Władza rodzicielska (art. 92–112) . . . . . . . . . . . . . Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 1121–1128) . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113–1136) . . . . . . . . . . DZIAŁ II. Przysposobienie (art. 114–127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ III. Obowiązek alimentacyjny (art. 128–1441) . . . . . . . . . . . . . . . K.R.O. 5 5 12 14 14 19 19 19 20 21 22 23 26 27 27 28 28 28 30 35 35 37 43 45 46 52 3 Spis treści TYTUŁ III. OPIEKA I KURATELA (art. 145–184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Opieka nad małoletnim (art. 145–174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustanowienie opieki (art. 145–153) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Sprawowanie opieki (art. 154–164) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki (art. 165–168) . . . Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (art. 169–174) . DZIAŁ II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175–177) DZIAŁ III. Kuratela (art. 178–184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 56 56 58 61 62 63 63 * * * Wykaz aktów zmieniających Kodeks rodzinny i opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 * * * PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I–III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. IV) . . . . . . Rozdział III. Przepisy przejściowe (art. V–XIII) . . . . . . . . . . . . . . . Przepis końcowy (art. XIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * * USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) (wyciąg) . . . . USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) (wyciąg) . . . . SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY DO KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * * 67 67 68 68 70 71 73 75 4 K.R.O. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny Dz.U. z 5 marca 1964 r. Nr 9, poz. 59; tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788; zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; z 2013 r., poz. 1439) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Przesłanki zawarcia małżeństwa Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześ- nie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawiera- jący związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesne- go zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i  kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnio- ne powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w  chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umo- wa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościo- łem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania K.R.O. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: