Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00289 003841 21330089 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Kazusy - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Kazusy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 233
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-732-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Podręcznik do ćwiczeń praktycznych z umiejętności stosowania przepisów prawa Kodeks spółek handlowych. Kazusy zawiera przykłady sytuacji występujących na tle prawa handlowego – w dużej części takich, z którymi Autorka spotkała się, orzekając w sprawach
rejestrowych. Kazusy te wiążą się z zasadami odpowiedzialności za zobowiązania spółek, sposobem zawierania umów przez spółki, możliwościami wyegzekwowania od spółek ich obowiązków informacyjnych czy podjęcia bądź wznowienia działalności przez niedziałające faktycznie spółki.
Podręcznik ogranicza się do przypadków, które najczęściej można spotkać w praktyce działalności doradcy prawnego lub orzekania w sprawach wynikających z prawa spółek handlowych. Rozwiązania kazusów opierają się na unormowaniach nie tylko Kodeksu spółek handlowych, ale także tych przepisów, z których korzystanie jest niezbędne przy zetknięciu się z problematyką prawa handlowego: m.in. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Opracowanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla aplikantów sądowych, radcowskich i adwokackich, którzy mogą zweryfikować swoją znajomość przepisów w praktycznym zastosowaniu.
Dorota Bugajna-Sporczyk jest sędzią sądu rejestrowego w Warszawie. Od lat zajmuje się problematyką prawa handlowego i gospodarczego, jak również tworzenia i funkcjonowania innych organizacji społecznych i zawodowych. Wieloletni wykładowca na aplikacji radcow-skiej w Warszawskiej Izbie Radców Prawnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Warszawa 2013 Schematy opracowane przez Łukasza Zamojskiego pochodzą z publikacji Kodeks spółek handlowych ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012 Pytania testowe opracowane przez Piotra Kamińskiego i Urszulę Wilk pochodzą z publikacji Aplikacje prawnicze 2012. Egzamin wstępny i końcowy. Testy, t. 3, Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Zdjecia na okładce: Fotolia Wszystkie zamieszczone w kazusach przykładowe dane osób, organizacji oraz wymienione w nich miejsca są fikcyjne. Żadne skojarzenia z jakimikolwiek rzeczywistymi osobami nie są zamierzone ani nie należy się ich doszukiwać. © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-732-0 Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa LexisNexis Polska Sp. z o.o. tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 KAZUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kazus 1. Zbywanie udziałów. Stosunek prawa cywilnego i handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kazus 2. Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników. Stosunek prawa cywilnego i handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kazus 3. Kurator dla spółki kapitałowej na tle połączenia spółek . . . 20 Kazus 4. Wniesienie aportu w postaci nieruchomości w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 5. Wady wkładu niepieniężnego, zawyżenie wartości aportu w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 6. Nieaktualność danych rejestrowych spółki a możliwość 24 26 rozwiązania spółki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kazus 7. Dopłaty w spółce z o.o. Zastosowanie przepisów o unieważnieniu uchwał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kazus 8. Zbycie udziałów w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kazus 9. Zbycie udziałów a zmiana wpisu w rejestrze w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kazus 10. Zastawienie udziałów w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kazus 11. Spółka z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy sp. z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym . . . . . . . . . 44 Kazus 12. Wkłady do spółki jawnej. Forma umowy spółki jawnej . . . . 48 Kazus 13. Prowadzenie spraw spółki jawnej i reprezentacja . . . . . . . . 51 Kazus 14. Zmiany w składzie wspólników spółki jawnej . . . . . . . . . . 54 5 Spis treści Kazus 15. Zakończenie działalności spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kazus 16. Wkłady w spółce partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kazus 17. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . 63 Kazus 18. Spółka partnerska. Reprezentacja w spółce partnerskiej . . . 66 Kazus 19. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kazus 20. Spółka komandytowa – odpowiedzialność komandytariusza a firma spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 21. Spółka komandytowa – skutki śmierci komandytariusza . . Kazus 22. Stosowanie przepisów dotyczących spółki jawnej i akcyjnej w spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . 77 Kazus 23. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, nazwa spółki . . . 80 Kazus 24. Spółka akcyjna – wpis do rejestru członków zarządu 72 75 banku, stosowanie art. 23 ustawy o KRS . . . . . . . . . . . . . . Kazus 25. Założenie spółki akcyjnej. Termin na zgłoszenie spółki do rejestru w świetle przepisów materialnych oraz procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 26. Wkłady do spółki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 27. Upoważnienie do zwołania walnego zgromadzenia 84 87 90 w spółce akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kazus 28. Spółka akcyjna – zamiana akcji imiennych na okaziciela . . 96 Kazus 29. Kontrola indywidualna w spółce akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . 99 Kazus 30. Głosowanie przez pełnomocnika w spółce akcyjnej . . . . . . . 103 Kazus 31. Spółka akcyjna – podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Kazus 32. Kapitał docelowy spółki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kazus 33 . Obniżenie kapitału w spółce akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Kazus 34. Połączenie spółek jawnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Kazus 35. Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kazus 36. Zmiana umowy spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Kazus 37. Reprezentacja spółki a różne rodzaje umów zawieranych przez spółkę jawną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Kazus 38. Prokura w spółce jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Kazus 39. Przeszkody w prowadzeniu spółki jawnej leżące po stronie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kazus 40. Likwidacja spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Kazus 41. Wynagrodzenie dla likwidatora ustanowionego przez sąd w spółce jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 6 Spis treści Kazus 42. Spółka partnerska – utrata uprawnień do wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 43. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zbycie jej udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 142 Kazus 44. Nierówne udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Kazus 45. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Kazus 46. Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 47. Ustanie funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Kazus 48. Powołanie spółki, uprawnienia rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 49. Obniżenie kapitału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kazus 50. Akcjonariusz w spółce akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 163 155 SCHEMATY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Schemat 1. Wzajemny stosunek przepisów k.s.h. i k.c. . . . . . . . . . . . 177 Schemat 2. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę (art. 10) . . . . . . . . . . . . . 177 Schemat 3. Odpowiedzialność wspólnika/akcjonariusza za zobowiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Schemat 4. Forma niezbędna do zawarcia umowy spółki . . . . . . . . . 179 Schemat 5. Dodatki do firmy spółki handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Schemat 6. Zasady reprezentacji w spółce jawnej . . . . . . . . . . . . . . . 180 Schemat 7. Wkład wspólnika spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Schemat 8. Prowadzenie spraw spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Schemat 9. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej (art. 58) . . . . . . . . 182 Schemat 10. Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej . . . . 182 Schemat 11. Zasady reprezentacji w spółce partnerskiej . . . . . . . . . . . 183 Schemat 12. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu (art. 95) . . . . . . . . . 184 Schemat 13. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Schemat 14. Reprezentacja spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Schemat 15. Sposób reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . 187 Schemat 16. Spółka z o.o. oparta na wzorcu umowy „S24” . . . . . . . . . 188 7 Spis treści Schemat 17. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . Schemat 18. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników 190 spółki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Schemat 19. Tryby podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej . . . . . . . 192 Schemat 20. Przesłanki podwyższenia kapitału w trybie zwykłym . . . 192 Schemat 21. Podwyższenie kapitału do wysokości docelowej (art. 444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Schemat 22. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Schemat 23. Łączenie spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Schemat 24. Skutki połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Schemat 25. Przekształcenia spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 PYTANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Wykaz skrótów – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.c. k.p.c. k.s.h. Lex – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska LexPolonica – Serwis Prawniczy LexisNexis OSG OSNC OSP pr.bank – Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądów Polskich – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa o KRS – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 9 Wstęp W tej książce przedstawiłam przykłady sytuacji występujących na tle prawa handlowego – w dużej części takich, z którymi się spotkałam, orzekając w sprawach rejestrowych. Kazusy obejmują też sytuacje, które nie dotyczą problemów związanych ze sprawami typowo reje- strowymi lub z innymi sprawami należącymi do właściwości sądów rejestrowych, jak również te, które dotykają przedsiębiorców oraz ich wspólników bądź osoby trzecie w związku z działalnością spółek pra- wa handlowego. Kazusy te wiążą się z zasadami odpowiedzialności za zobowiązania spółek, sposobem zawierania umów przez spółki, możli- wościami wyegzekwowania od spółek ich obowiązków informacyjnych czy „pobudzenia” niedziałających faktycznie spółek do działalności. Podręcznik ogranicza się do przypadków, które najczęściej można spotkać w praktyce działalności doradcy prawnego lub orzekające- go w sprawach wynikających z prawa spółek handlowych. Skoncen- trowałam się w nim na najpopularniejszych i najbardziej typowych rodzajach spółek występujących w życiu gospodarczym: na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce jawnej, których konstruk- cje i rozwiązania są stosowane także w innych typach spółek. Nie mogłam jednak nie przedstawić przykładowych kazusów dotyczą- cych spółki akcyjnej, które traktuję jako bazę wiedzy z dziedziny prawa spółek handlowych. W książce znajdziecie Państwo dwa rodzaje kazusów: 1) kazusy proste, które koncentrują się na jednym problemie – prze- znaczone dla osób próbujących opanować podstawowe konstruk- cje prawa spółek handlowych; 11 Wstęp 2) kazusy złożone, w których należy czerpać z wielu przepisów pra- wa i umiejętnie je interpretować. Rozwiązania kazusów opierają się na unormowaniach Kodeksu spółek handlowych, a także na tych przepisach, z których korzy- stanie jest niezbędne przy zetknięciu się z problematyką prawa handlowego. Stojąc przed problemem, który znajduje swoje źródło w  Kodeksie spółek handlowych, nie sposób nie zauważyć, że do jego rozwiązania niezbędne będzie wykorzystanie przepisów Ko- deksu cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy usta- wy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ponieważ książkę tę traktuję jako podręcznik do ćwiczeń prak- tycznych z umiejętności stosowania przepisów prawa, starałam się w  niej pominąć własne poglądy, które nie mają jeszcze potwier- dzenia w utrwalonym orzecznictwie czy doktrynie. Nie znajdziecie w niej Państwo rozwiązań na temat problemów może popularnych i wymagających rozstrzygnięcia, ale do dziś „nierozwiązywalnych” z uwagi na sprzeczne ze sobą, choć bogate, orzecznictwo (np. kwe- stia podwyższenia kapitału bez zmiany umowy spółki). Opracowanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla aplikantów sądowych, radcowskich i adwokackich, którzy mogą zweryfikować swoją znajomość przepisów w praktycznym zastosowaniu. Życzę Państwu satysfakcji z rozwiązywania kazusów. Dorota Bugajna-Sporczyk Kazusy KAZUS 1. Zbywanie udziałów. Stosunek prawa cywilnego i handlowego W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspól- nik Dominik Kowalski ma 50 udziałów po 100 zło- tych, wspólnik Tomasz Borowski ma 40 udziałów po 100 złotych, wspólnik Jan Książek ma 20 udziałów po 100 zło- tych każdy. Wspólnicy zawarli w umowie spółki klauzulę, mocą któ- rej każdy z nich zobowiązał się nie dokonywać w przyszłości zbycia udziałów. Udziały mogły być jedynie dziedziczone i oddawane w za- staw. Umowa nie zawiera innych regulacji co do zbywania udziałów. Dominik Kowalski zamierza sprzedać swoje udziały Janowi Książko- wi. Tomasz Borowski sprzeciwia się transakcji. Pytanie Czy Tomasz Borowski może skutecznie sprzeciwić się zbyciu udziałów przez Dominika Kowalskiego? Umowny zakaz zbywania udziałów jest sprzeczny z art. 57 § 1 k.c., który nie zezwala na wyłącze- nie uprawnienia do sprzedaży udziałów w spółce. Wspólnik Tomasz Borowski nie może powoływać się na ten za- pis umowny jako sprzeczny z prawem cywilnym. Wspólnik To- masz Borowski nie ma możliwości skutecznie przeszkodzić zbyciu udziałów pomiędzy wspólnikami Dominikiem Kowalskim i Janem Książkiem. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Kazusy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: