Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00266 003773 24128570 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1442
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5213-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: 31 sierpnia 2013 r.

Dzieła z serii KOMENTARZE KODEKSOWE tworzą kanon literatury prawniczej. Prawo polskie opiera się na kodeksach. Ich nazwa odwołuje się do tradycji prawnej i podkreśla rangę tych ustaw, jako trzonu systemu prawnego.

Komentarze publikowane w tej serii wydawniczej wyróżniają się jednolitym opracowaniem. Uporządkowana struktura tekstu i czytelnych haseł, śródtytuły i żywa pagina są cenna pomocą w korzystaniu z komentarza.

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych zawiera omówienie poszczególnych tytułów kodeksu: przepisów ogólnych wspólnych dla wszystkich spółek, dla spółek osobowych oraz dla spółek kapitałowych. Autorzy komentują następnie spółki osobowe:

Szczegółowo została przedstawiona problematyka dotycząca spółek kapitałowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Część komentarza dotycząca spółki akcyjnej jest poświęcona powstaniu spółki, prawom i obowiązkom akcjonariuszy, organom spółki, zmianie statutu i zwykłemu podwyższeniu kapitału zakładowego, warunkowemu podwyższeniu kapitału zakładowego, obniżeniu kapitału zakładowego, rozwiązaniu i likwidacji spółki, odpowiedzialności cywilnoprawnej. Autorzy omawiają także zmienione przepisy poświęcone łączeniu, podziałowi i przekształcaniu spółek. Szczegółowo została przedstawiona problematyka odpowiedzialności karnej. Komentarz zawiera również omówienie zmian w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe.

Ogromnym atutem komentarza jest powołana, bardzo bogata literatura przedmiotu, znajdująca się na początku każdego komentowanego rozdziału oraz szczegółowe odwołania do innych pozycji literatury w treści komentarza.

Duży walor praktyczny stanowi także powoływane licznie orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych przez autorów. Bardzo wartościowa w przypadku tej książki jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, które praktyk, korzystający z komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji.

Zalety publikacji

Publikacja omawia szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania, m.in.:

Publikacja przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Janusz A. Strzępka (redaktor) Kodeks spółek handlowych Komentarz 6. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks spó³ek handlowych KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks spó³ek handlowych Komentarz Redaktor prof. dr hab. Janusz A. Strzêpka Autorzy dr Piotr Pinior, prof. UŒ dr hab. Wojciech Popio³ek, prof. dr hab. Janusz A. Strzêpka, dr Ewa Zieliñska 6. wydanie J. A. Strzêpka, w: KSH. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Redakcja: Aleksandra Dró¿d¿ Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5212-1 ISBN e-book 978-83-255-5213-8 Autorzy Piotr Pinior dr, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego Objaśnienia do art. 6–7, 102–150 oraz 491–633 Wojciech Popio“ek prof. dr hab. Uniwersytetu Śląskiego, pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywat- nego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny Objaśnienia do art. 301–490 Janusz A. Strzƒpka prof. dr hab. Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, radca prawny Objaśnienia do art. 1–5, 8–101, art. 151–300 Ewa Zieli«ska dr, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny Objaśnienia do art. 1–5, 8–101, art. 151–300 V Spis treści XI Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Kodeks spółek handlowych Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37–57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika . . . . . . . . . . . . . Art. 58–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67–85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86–94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95–97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111–119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 120–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125–128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 129–134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135–139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki Rozdział 3. Rozwiązanie spółki Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki Rozdział 2. Powstanie spółki 3 3 6 49 49 59 59 80 80 80 82 100 101 114 114 132 133 139 139 148 149 149 160 160 167 167 172 174 174 201 201 232 232 248 248 250 262 262 279 279 VII Spis treści Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki Rozdział 3. Organy spółki Oddział 2. Nadzór Rozdział 4. Zmiana umowy spółki Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział 1. Powstanie spółki Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 140–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 212–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 255–265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 266–269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 270–290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 291–300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 301–327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 328–367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 368–380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 381–392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 393–429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 430–433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Subskrypcja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 434–441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 442–443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakłado- wego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 444–454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 455–458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459–478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 479–490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki Oddział 2. Nadzór Oddział 3. Walne zgromadzenie Rozdział 1. Powstanie spółki Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Rozdział 3. Organy spółki Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki VIII 292 292 318 318 325 325 325 333 392 399 450 450 456 496 496 513 513 570 571 590 590 594 598 619 623 660 660 663 712 715 834 839 839 876 876 899 899 1022 1023 1023 1042 1042 1053 1053 1057 1057 1079 1079 1087 1087 1107 1108 Spis treści Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 491–497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 498–516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki ko- mandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych . . . . . . . Art. 5161–51618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej Art. 51619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . Art. 517–527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Podział spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 528–5501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przekształcenia spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 551–570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 571–574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 575–576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 577–580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 581–584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową . . . . . . . . Art. 5841–58413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 585–595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 596–609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 610–630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 631–633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową 1119 1119 1121 1121 1147 1147 1192 1192 1192 1215 1215 1215 1215 1228 1229 1301 1301 1302 1345 1345 1351 1351 1353 1353 1361 1361 1368 1368 1383 1383 1394 1394 1394 1398 1398 1406 1406 1409 IX Przedmowa Prezentowany Komentarz do Kodeksu spółek handlowych został opracowany przez pra- cowników Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach. Uwzględnia zmiany wprowadzone w latach 2011–2013 w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Dokonane zmiany mają różnoraki charakter. Niektóre prze- pisy zostały zmienione i dostosowane do potrzeb praktyki – usunięto dotychczasowe błędy, nieścisłości bądź pojawiające się wątpliwości. Niektóre zmiany uwzględniają tendencje wy- pracowane przez coraz liczniejsze orzecznictwo sądowe. W niezbędnym zakresie dostosowano rozwiązania polskiego prawa spółek do prawa wspólnotowego, na tych płaszczyznach zwłasz- cza, gdzie jeszcze to nie nastąpiło. Pojawienie się licznych zmian do Kodeksu spółek handlowych stworzyło potrzebę opraco- wania aktualnego wydania Komentarza do tego aktu prawnego, mającego służyć potrzebom nauki, judykatury i praktyki gospodarczej, który byłby pomocny przy rozwiązaniu problemów wynikających z zastosowania jego przepisów. Można tutaj wskazać następujące zmiany: 1. Art. 4023 § 2 otrzymał brzmienie: „2. Jeżeli formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka pu- bliczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) każ- demu akcjonariuszowi na jego żądanie” (ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). 2. Art. 5842 § 2 otrzymał brzmienie: „§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej”. Do art. 5847 dodano § 3: „Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra- chunkowości, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewiden- cji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania” (ustawa z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz.U. z 2012 r. poz. 1342). 3. W art. 4 w § 1 pkt 7 otrzymał brzmienie: „7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”. W art. 611 uchylono pkt 1 (ustawa z 30.3.2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 596). 4. W art. 441 § 3 otrzymał brzmienie: „§ 3. W przypadku objęcia akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4 należy dołączyć ten dokument wraz z oświadczeniem zarządu, że dokument został opublikowany zgodnie z tymi przepisami” (ustawa z 8.3.2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych XI Przedmowa do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r. poz. 433). W art. 497 § 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. Do łączenia się spółek stosuje się przepis art. 441 § 3 oraz odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej, utworzonej w wyniku połączenia, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej” (Dz.U. z 2013 r. poz. 433). W art. 532 § 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. Do podziału spółki stosuje się przepis art. 441 § 3 oraz odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych, jeżeli przepisy ni- niejszego działu nie stanowią inaczej” (Dz.U. z 2013 r. poz. 433). Założeniem wydania Komentarza do Kodeksu spółek handlowych było przedstawienie no- wych rozwiązań legislacyjnych oraz ustosunkowanie się do zmian unormowań obowiązujących dotychczas. W komentarzu uwzględniono dostępny dorobek nauki i orzecznictwa sądowego, wiele problemów i instytucji zostało poddanych szczegółowej analizie prawnej. Podjęto próby rozwiązania pojawiających się już w praktyce wątpliwości interpretacyjnych bądź zasygna- lizowano powstające trudności wykładni niektórych rozwiązań zastosowanych w Kodeksie spółek handlowych. Przedstawienie poszczególnych instytucji i rozwiązań prawnych zostało znacznie pogłębione i rozszerzone z uwzględnieniem stanowiska bądź kierunków orzecznic- twa sądowego. Sięgnięto do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, które mogą być pomocne przy wykładni niektórych instytucji zastosowanych w Kodeksie spółek handlowych. W komentarzu w niezbędnym zakresie uwzględniono aktualny dorobek prawa cywilnego i handlowego oraz judykatury. Warszawa, wrzesień 2013 r. Janusz A. Strzępka XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AgRU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) rozporządzenie MS z 9.3.1968 r. w sprawie czynności ko- morników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) CzynKomR . . . . . . . . . . . . . EgzAdmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EZIGiSEU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) FinPPU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. o gospodarce finansowej przedsię- biorstw państwowych (t.j. Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, GiełdyTowU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. poz. 203 ze zm.) z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kodeks cywilny austriacki k.c.a. KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r. KomPrywU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji ze zm.) poz. 758) Nr 90, poz. 557 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216) KomSEgzU . . . . . . . . . . . . . ustawa 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz 1376 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- Nr 21, poz. 94 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) XIII Wykaz skrótów KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece KZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowa- nego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OgrGospU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal- ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. PrAdw . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. PrASC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. PrCzek . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, PrDew . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) poz. 283 ze zm.) poz. 826) XIV Wykaz skrótów PrEnerg . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. PrNot . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. PrOchrŚrod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. ProkU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. z 2012 r. poz. 1059) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Nr 270, poz. 1599 ze zm.) poz. 1529) PrPoczt . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. PrPapW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papie- rami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 80, poz. 432) z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) poz. 145 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. PWKC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cy- PWKH . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1934 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) handlowy (Dz.U. 57, poz. 503 ze zm.) (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny PWKPC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) PWPU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. RejHR . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 10, poz. 65 ze zm.) rozporządzenie MS z 1.7.1934 r. o rejestrze handlowym (Dz.U. Nr 59, poz. 511 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SamGmU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. SamPowU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. SamWojU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. SamZałU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) z 2013 r. poz. 594) z 2013 r. poz. 595) z 2013 r. poz. 596) XV Wykaz skrótów TAdwR . . . . . . . . . . . . . . . . TRadPrR . . . . . . . . . . . . . . . SNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499) SwobDziałGospU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) rozporządzenie MS z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czyn- ności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 461) rozporządzenie MS z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 490) UbezpU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) UczestPracTransU . . . . . . . . . ustawa z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525) WłLokU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze za- stawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZmKC z 2003 r. . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) ZnTowU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZSpadR . . . . . . . . . . . . . . . . poz. 17 ze zm.) rozporządzenie MS z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządza- niu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki; obecnie Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma Acta UL . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUŁ FI Acta UNC . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici BSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego BSNwSK . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa Jurysta Jurysta Podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa Gl. GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSP Prz. Orz. GSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska Jur. Jur. Pod. KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MoPrH . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Handlowego MSiG . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy OG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Official Journal (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europej- skich) . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Prawne Orz. Pr. OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywil- nej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach: 1963–1981: Izby Cywil- nej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej, od 2003 r.: Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) OSNAPiUS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba i Ubezpieczeń Społecznych Administracyjna, Pracy (od 1.7.1994 r.) OSNKW . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Izba Woj- OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecz- nictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OwSS . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny POSAwG . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo skowa XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . Przegląd Gospodarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Pr. Sp. Przegl. Gosp. PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. R. Pr. RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI SPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. Wspóln. Zb. Orz. ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica 4. Piśmiennictwo Allerhand, Komentarz KH . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Allerhand, Kodeks handlowy . M. Allerhand, Kodeks handlowy z komentarzem, reprint Bielsko-Biała 1996 Bieniak, Bieniak, Nita-Jagielski, Oplustil, Pabis, Rachwał, Spyra, Suliński, Tofel, Zawłocki, Ko- mentarz KSH . . . . . . . . . . . . J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pa- bis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011; Warszawa 2012 Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz KH 1935 . . . . . . . T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz KH . . . . . . . . . . . T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Bytom 1991; Łódź 1995 EPPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska- -Krześ, Komentarz KSH . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 . . . . . . . . . . A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. 1, Kraków 2001; wyd. 2, Kraków 2004; wyd. 3, Kra- ków 2005; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5, Warszawa 2007; wyd. 6, Warszawa 2008; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; wyd. 9, Warszawa 2013; t. II, wyd. 1, Kra- ków 2001; wyd. 2, Kraków 2002; wyd. 3, Kraków 2005; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5, Warszawa 2007; wyd. 6, Warszawa 2008; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; wyd. 9, Warszawa 2013 Kidyba, KSH . . . . . . . . . . . . A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2001 Kidyba, Kodeks XVIII Wykaz skrótów Kidyba, Spółka z o.o. . . . . . . A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ko- mentarz, wyd. 1, Warszawa 1999; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2005; wyd. 5, Warszawa 2009 Kruczalak, Komentarz KH . . Kodeks handlowy. Komentarz (red. K. Kruczalak), War- Kruczalak, Komentarz KSH . Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. K. Kruczalak), szawa 1998; Warszawa 1999 Warszawa 2001 Litwińska-Werner, Komentarz KSH . . . . . . . . . . M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komen- tarz, wyd. 1, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2005; wyd. 3, Warszawa 2007 Merlewska-Budzik, WZP, t. IX B. Merlewska-Budzik, Warszawski Zbiór Pism, t. 9, Spółka z o.o. Prawo spółek handlowych, Warszawa 2002 J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, War- szawa 1934; t. II, Warszawa 1935; t. III, Warszawa 1937 . . . . Spółka akcyjna. Komentarz (red. J. Okolski), Warszawa 2001 Namitkiewicz, Komentarz KH Okolski, Komentarz S.A. Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz (R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski), t. I, Spółki osobowe Warszawa 2001; t. II, Tytuł III. Spółki kapitałowe, Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2011 Pyzioł, Komentarz KSH . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. W. Pyzioł), Warszawa 2008 Rodzynkiewicz, Komentarz KSH M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2005; wyd. 2, Warszawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2009; wyd. 4, Warszawa 2012 Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KH . . . . . . . . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, wyd. 1, Warszawa 1994; wyd. 2, Warszawa 1997; t. II, wyd. 1, Warszawa 1996; wyd. 2, Warszawa 1998 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja i inni, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. 1, War- szawa 2001; wyd. 2, Warszawa 2006, wyd. 3, Warszawa 2012; t. II, wyd. 1, Warszawa 2002, wyd. 2, Warszawa 2005; t. III, wyd. 1, Warszawa 2003; wyd. 2, Warszawa 2008; t. IV, wyd. 1, Warszawa 2004, wyd. 2, Warszawa 2009; t. V, wyd. 1, Warszawa 2004; wyd. 2, Warszawa 2008 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Herbet, Mataczyński, Tarska, Komentarz KSH. Suplement . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, A. Herbet, M. Mataczyński, M. Tarska, Kodeks spółek han- dlowych. Suplement do t. I–IV, Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2010 Strzępka, Orzecznictwo KH . . Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym (red. J.A. Strzęp- ka), Warszawa 1999 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: