Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 003998 24093497 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1902
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-424-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tom V obejmuje, oprócz szczegółowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych, komentarz do przepisów: W dziele uwzględniono, w stosunku do poprzedniego wydania, ostatnie zmiany do wymienionych aktów prawnych, a także nowe poglądy w doktrynie i judykaturze.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spółek handlowych Pozakodeksowe prawo handlowe Tom V Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, Tom I–V Duże Komentarze Becka M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Stanisław Włodyka (red.) PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, Tom 2a i 2b System Prawa Handlowego Tadeusz Wiśniewski (red.) POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH, Tom 7 System Prawa Handlowego A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 4 Zarys Prawa Andrzej Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze Katarzyna Michałowska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. POLISH COMMERCIAL COMPANIES CODE, wyd. 3 Literatura Obcojęzyczna Dariusz Łubowski KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. POLNISCHES HGGB, wyd. 3 Literatura Obcojęzyczna www.sklep.beck.pl Kodeks spółek handlowych Pozakodeksowe prawo handlowe Komentarz Tom V Autorzy dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski; dr André Helin, biegły rewi- dent, BDO Polska; dr Iwona Karasek, Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński; dr Iwona B. Mika, Uniwersytet Jagielloński; dr Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagielloński; dr Anna Rachwał, Uniwersytet Jagielloński; dr Marcin Spyra, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Janusz Szwaja, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; dr Monika Tarska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008 Propozycja cytowania: J. Szwaja, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. V, wyd. 2, Warszawa 2008 Poszczególne części komentarza opracowali: Janusz Szwaja: objaśnienia do art. 431–4310 KC Janusz Szwaja/Iwona B. Mika: objaśnienia do art. 1091–1099 KC Monika Tarska: objaśnienia do art. 1–60 KrRejSU Andr´e Helin: objaśnienia do art. 1–70 RachunkU Iwona Karasek: objaśnienia do art. 1–13 SzczegUprawSPU Krzysztof Oplustil: objaśnienia do art. 1–6, 9–10, 15–37, 43 pkt VI, 46–50, 51, 61–62, 66–70 SE-R Anna Rachwał: objaśnienia do art. 7–8, 11–14, 43 pkt I–V, 44–45, 51, 63–65 SE-R Marcin Spyra: objaśnienia do art. 38–42, 52–60 SE-R Jacek Giezek/Piotr Kardas: objaśnienia do art. 585–595 KSH Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978–83–7483–424–7 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX 1. Kodeks cywilny (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 431–4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Przedstawicielstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1091–1099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg) . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdro- wotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ustawa o rachunkowości (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 8 306 306 306 308 407 407 408 549 550 654 655 672 673 693 693 693 693 779 779 779 V Spis treści Rozdział 3. Inwentaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4a. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44a–44d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 824 825 832 832 833 994 994 994 Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Art. 45–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 Rozdział 6. Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych . . . . 1066 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 Art. 55–63d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych . . . . . . 1112 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 Art. 64–70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 4. Ustawa o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 Art. 1–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1289 Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 Art. 1–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 Tytuł II. Powstanie SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Sekcja 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Art. 15–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Sekcja 2. Powstanie przez łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . 1395 Art. 17–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395 Sekcja 3. Powstanie grupy kapitałowej SE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446 Art. 32–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446 Sekcja 4. Powstanie spółki zależnej SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466 Art. 35–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466 Sekcja 5. Przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w SE . . . . 1468 Art. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1468 VI Spis treści Tytuł III. Struktura SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478 Art. 38–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478 Sekcja 1. System dualistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 Art. 39–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 Sekcja 2. System monistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520 Art. 43–45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520 Sekcja 3. Przepisy wspólne dla systemu monistycznego i duali- stycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 Art. 46–51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 Sekcja 4. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561 Art. 52–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561 Tytuł IV. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575 Art. 61–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575 Tytuł V. Rozwiązanie, likwidacja, niewypłacalność i wstrzymanie płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 Art. 63–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 Tytuł VI. Przepisy przejściowe i uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . 1598 Art. 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598 Tytuł VII. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Art. 68–70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 6. Kodeks spółek handlowych (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603 Tytuł V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603 Art. 585–595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BłRewU . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) DzGospZagrOPU . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) rozporządzenie Rady WE z 25.7.1985 r. w spra- wie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospo- darczych Nr 2137/85/EWG (Dz.Urz. WE L 199, poz. 1) EZIGR . . . . . . . . . . . . . FundInwU . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej InstrFinR . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) rozp. Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instru- mentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) InwU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) JednBadawczeU . . . . . ustawa z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo-roz- wojowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) IX Wykaz skrótów KH . . . . . . . . . . . . . . . . rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC z 1930 r. . . . . . . . wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSKuratorR . . . . . . . KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) rozp. Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandy- datów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo- wym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na ku- ratorów (Dz.U. Nr 117, poz. 1241) KSH . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . . MSiGU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Są- dowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NFIU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) X Wykaz skrótów ObligU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) OfertPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OgrProwDzGospU . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PożytkPublWU . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrCel . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności go- PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. spodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrUkł . . . . . . . . . . . . . . Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- PrUp . . . . . . . . . . . . . . prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.8.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrywU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywaty- zacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające PWKH . . . . . . . . . . . . . Prezydenta Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) rozp. Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 601) Rzeczypospolitej PWKPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) rozp. Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) PWKZ . . . . . . . . . . . . . Rzeczypospolitej Prezydenta PWKrRejSU . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) XII Wykaz skrótów PWSwobDziałGospU . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzają- ce ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. RachunkZakłUbezpR . z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) rozp. Ministra Finansów z 8.12.2003 r. w spra- wie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji SE-R . . . . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) rozporządzenie Rady WE z 8.10.2001 r. w spra- wie statutu spółki europejskiej Nr 2157/2001/WE (Dz.Urz. WE L 294, poz. 1) SprawFinR . . . . . . . . . SEU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowa- niu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) rozp. Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawoz- dania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1729) StatystPublU . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) SzczegUprawSPU . . . . ustawa z 3.6.2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spół- kach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla po- rządku publicznego lub bezpieczeństwa publicz- nego (Dz.U. Nr 132, poz. 1108 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpiecze- WynU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz.U. niowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i re- jestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XIII Wykaz skrótów ZnTowU . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów NTA . . . . . . . . . . . . . . . Najwyższy Trybunał Administracyjny SO . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(PSIC) . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) SN(7) . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SR . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu 3. Czasopisma BISN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPPP . . . . . . . . . . . . . . Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoRiF . . . . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów MSiG . . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny Jurysta XIV Wykaz skrótów OG . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Official Journal OSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orze- czeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cy- wilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecz- nictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Admini- stracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych (od 1982), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Pu- blicznych (od 1.1.2003 r.) OSNAPiUS . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzę- dowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych (w latach 1957–1989) . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI UJ . . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PP . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rz. . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Rej. R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda Zb. Orz. SN . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego ZN WSE . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii 4. Piśmiennictwo Allerhand, Komentarz . . . . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 Grzybowski, System pr. cyw. . . . . . . S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Osso- lineum 1974 Ereciński, Gudowski, Jędrzejewska, Komentarz . . . . . . . . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Ko- t. I, deks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1997; wyd. 5, Warszawa 2005 Frąckowiak, Kidyba, Kruczalak, Opalski, Popiołek, Pyzioł, Komentarz KSH . . . . . J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opal- ski, W. Popiołek, W. Pyzioł, Kodeks spółek handlo- wych. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, War- szawa 2001 Gniewek, Komentarz . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, t. I–II, Warszawa 2004 Gurgul, Prawo . . . . . . . S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Ko- mentarz, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 5, War- szawa 2005; wyd. 6, Warszawa 2006 XVI Wykaz skrótów Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Komentarz . . . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecz- nictwo, Warszawa 2001 Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek . . . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 Jakubecki, Zedler, Prawo . . . . . . . . . . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i na- prawcze. Komentarz, Kraków 2003 Janczewski, Prawo . . . Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, pod red. S. Janczewskiego, Warszawa 1946; Warszawa 1994 (reprint) Jurga, Michalski, Spółka . . . . . . . . . . . . . R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicz- nym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000 Kappes, Odpowiedzialność . . . . A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, Kraków 1997 Kappes, Spółka . . . . . . A. Kappes, Spółka komandytowa, Warszawa 1999 Kidyba, Komentarz . . . A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I i II, wyd. 3, Kraków 2005 Kidyba, Prawo . . . . . . . A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002 Kidyba, Spółka . . . . . . A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002 Kidyba, Status . . . . . . . A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Byd- goszcz 2000 Koch, Napierała, Prawo . . . . . . . . . . . . . . Prawo spółek handlowych. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, pod red. A. Kocha i J. Na- pierały, Kraków 2002 Kon, Kodeks . . . . . . . A. Kon, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934 Kon, Komentarz . . . . . Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz, pod red. H. Kona, Warszawa 1993 Kruczalak, Komentarz . . . . . . . . . K. Kruczalak, Kodeks handlowy. Komentarz, War- szawa 1999 XVII Wykaz skrótów Litwińska, Umowa . . . M. Litwińska, Umowa spółki z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 1999 Litwińska-Werner, Komentarz . . . . . . . . . . M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005; wyd. 3, War- szawa 2007 Namitkiewicz, Komentarz . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1934, t. II, Warszawa 1935, t. III, Warszawa 1937 Namitkiewicz, Spółka . . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Encyklopedia Powszechna Prawa Prywatnego, hasło: Spółka akcyjna Namitkiewicz, Zarys . . . . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, War- szawa 1934 Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spółka z o.o. . . . . . . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółka z o.o., Warszawa 2001 Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz KSH. Spółki osobowe . . . . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółki osobowe, Warszawa 2001 Okolski, Komentarz . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, J. Okolski, Spółka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 2001 Okolski, Prawo . . . . . . Prawo handlowe, Warszawa 1999 Okolski, Spółka . . . . . . S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, K. Mika, J. Okolski, Kodeks handlowy. Spółka z ograni- czoną odpowiedzialnością. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 1994 Pabis, Komentarz. Spółka z o.o. . . . . . . . . R. Pabis, Komentarz. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 2003 XVIII Wykaz skrótów Piasecki, Komentarz . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I, wyd. 3, Warszawa 2001; t. II, wyd. 3, Warszawa 2002; t. III, wyd. 3, War- szawa 2002; t. I i II, wyd. 4, Warszawa 2006 Pietrzykowski, Komentarz . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzy- kowskiego, t. I i II, wyd. 4, Warszawa 2005; t. I i II, wyd. 5, Warszawa 2008 Pyzioł, Szumański, Weiss, Prawo spółek . . W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Kraków – Bydgoszcz 2002 Radwański, Prawo . . . . Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 1, Warszawa 1999; wyd. 5, Warszawa 2005 Radwański, System pr. pryw., t. II . Z. Radwański, System prawa prywatnego, t. II. Prawo cywilne. Część ogólna, pod red. Z. Radwań- skiego, Warszawa 2002 Radwański, Zobowiązania . . . . . . . Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, War- szawa 1998; wyd. 6, Warszawa 2005 Rodzynkiewicz, Komentarz . . . . . . . . . . M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005 Sokolewicz, Sprzednicki, Holding . . W. Sokolewicz, A. Sprzednicki, Holding, Warszawa 1998 Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KH . . . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, wyd. 2, Warszawa 1997; t. II, wyd. 2, Warszawa 1998 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH . . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. 2, Warszawa 2006; t. II, wyd. 2, War- szawa 2005; t. III, Warszawa 2003; t. IV, Warszawa 2004; t. V, Warszawa 2004 Stecki, Holding . . . . . . L. Stecki, Holding, wyd. 2, Toruń 1999 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: