Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00444 003509 21540893 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przeksz. sp. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przeksz. sp. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 432
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-011-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Niniejsza publikacja, stanowiąca czwarty, ostatni tom cennego komentarza autorskiego do Kodeksu spółek handlowych, przygotowana została przez zespół Autorów, spośród których wszyscy wiążą zainteresowania naukowe z praktyką prawniczą (doradczą bądź orzeczniczą). Dzieło to łączy wiedzę teoretyczną i tę wynikającą z doświadczenia związanego z funkcjonowaniem spółek handlowych.
Jest to równocześnie pierwszy na rynku komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w tytule IV i V Kodeksu spółek handlowych uchwalone w 2011 r., polegające m.in. na wprowadzeniu możliwości przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, zmianach w unormowaniu odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki oraz liberalizacji obowiązków istniejących w procedurach łączeniowych i podziałowych. Istotnym walorem tej publikacji jest fakt, że wśród autorów komentarza są twórcy tych nowelizacji.
Książka jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauki prawa, jak i praktyki prawniczej: adwokatów, notariuszy, radców prawnych i sędziów, a także aplikantów i studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, menedżerskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych związanych z problematyką spółek handlowych.
Redaktorzy naukowi – prof. Tomasz Siemiątkowski i adw. Radosław Potrzeszcz – są senior partnerami w kancelarii: GŁUCHOWSKI   SIEMIĄTKOWSKI   ZWARA
Stan prawny na 20 września 2011 roku.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spó∏ek handlowych Komentarz Tytu∏ IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu∏ V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejÊciowe i przepisy koƒcowe tom 4 Piotr M. Głuchowski • Radosław Potrzeszcz • Janusz Raglewski • Tomasz Siemiątkowski Krzysztof Strzelczyk • Piotr M. Wiórek • Andrzej Zwara Tomasza Siemiàtkowskiego i Rados∏awa Potrzeszcza pod redakcjà adwokatów z kancelarii: GŁUCHOWSKI SIEMIĄTKOWSKI ZWARA Wydanie 1 Stan prawny na 20 sierpnia 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza (tom IV) opracowali: Piotr M. Głuchowski: art. 571–578, art. 581–584 Radosław Potrzeszcz, Andrzej Zwara: art. 494 Janusz Raglewski: art. 585 (uwagi 14–19, 22–24, 26–29, 32–37, 39–70), Janusz Raglewski, Radosław Potrzeszcz: art. 594–595 Janusz Raglewski, Tomasz Siemiątkowski: art. 585 (uwagi 1–13, 20–21, 25, art. 587–593 30–31, 38), art. 586 Tomasz Siemiątkowski, Radosław Potrzeszcz: art. 491 (uwagi 1–9), art. 492–493, art. 495–516, art. 517–530, art. 532–570, art. 579–580, art. 5841–58413 Tomasz Siemiątkowski, Andrzej Zwara: art. 531 Krzysztof Strzelczyk: art. 596–633 Piotr M. Wiórek: art. 491 (uwagi 10–18), art. 5161–51619 Redaktorzy prowadzący: Joanna Pastuszka, Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska, Joanna Ośka, Joanna Pastuszka, Małgorzata Stańczak Opracowanie techniczne: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. Tomasz Siemiątkowski, Radosław Potrzeszcz, Piotr M. Głuchowski, Janusz Raglewski, Krzysztof Strzelczyk, Piotr M. Wiórek, Andrzej Zwara, 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-011-6 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e -mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) TYTUŁ IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek (art. 491–58413) . . . . . . . . . . 23 DZIAŁ I. Łączenie się spółek (art. 491–527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 491–497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych (art. 498–516) . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo -akcyjnej (art. 5161–51619) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 5161–51618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo -akcyjnej (art. 51619) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517–527) . . . . . . . . 177 DZIAŁ II. Podział spółek (art. 528–5501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 DZIAŁ III. Przekształcenia spółek (art. 551–58413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 551–570) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571–574) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575–576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577–580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 5841–58413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 5 Spis treści TYTUŁ V. Przepisy karne (art. 585–595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (art. 596–633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 DZIAŁ I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596–609) . . . . . . . . . . . . . . . . 402 DZIAŁ II. Przepisy przejściowe (art. 610–630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 DZIAŁ III. Przepisy końcowe (art. 631–633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 6 Wykaz skrótów – Aktiengesetz – niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych z 6 września 1965 r. (niem. Dz.U. I s. 1089 ze zm.) – dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 wrześ- nia 2009 r. w sprawie gwarancji, jakie są wymagane w państwach człon- kowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowartości, dla zapewnienia ochrony interesów zarów- no wspólników, jak i osób trzecich (Dz.Urz. UE 2009 L 258/11) – dyrektywa Rady 77/91/EWG z 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordyna- cji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równo- ważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE 1977 L 26/1 ze zm.) – dyrektywa Rady 78/855/EWG z 9 października 1978 r., wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE 1978 L 295/36 ze zm.) – zastąpiona dyrektywą 2011/35/UE – dyrektywa Rady 82/891/EWG z 17 grudnia 1982 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g Traktatu dotycząca podziału spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE 1982 L 378/47 ze zm.) – dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 paździer- nika 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitało- wych (Dz.Urz. UE 2005 L 310/1 ze zm.) Akty prawne AktG I dyrektywa II dyrektywa III dyrektywa VI dyrektywa X dyrektywa dyrektywa 2009/109/WE – dyrektywa 2009/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 wrześ- nia 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w pań- stwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochro- ny interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.Urz. UE 2009 L 258/11) dyrektywa 2009/109/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z 16 wrześ- nia 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz.Urz. UE 2009 L 259/14) 7 Wykaz skrótów dyrektywa 2011/35/UE k.c. k.h. k.k. Konstytucja k.p. k.p.a. k.p.c. k.r.o. k.s.h. k.z. nowelizacja z 13 czerwca 2008 r. nowelizacja z 4 września 2008 r. nowelizacja z 23 października 2008 r. nowelizacja z 5 grudnia 2008 r. ord.pod. p.d.g. p.p.o.p.w. pr.bank. pr.not. pr.up.n. – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/35/UE z 5 kwiet- nia 2011 r. w sprawie łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. UE 2011 L 110/1) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. – Ko- deks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – nieobowiązujące – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) – uchylone – ustawa z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 118, poz. 747) – ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i wa- runkach wprowadzania instrumentów fi nansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 231, poz. 1547) – ustawa z 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek hand lowych (Dz.U. Nr 217, poz. 1381) – ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlo- wych oraz ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – ustawa z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) – ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) przep. wprow. k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) rozporządzenie z 1924 r. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 grudnia 1924 r. o prze- kształcaniu spółek akcyjnych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.U. Nr 118, poz. 1070) – nieobowiązujące 8 Wykaz skrótów ustawa „kominowa” – ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi ustawa o KRS – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ustawa o MSiG – ustawa z 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospo- darczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ustawa z 14 lutego 2003 r. – ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz nie- u.inf.prac. – ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowa- których innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) u.ob. u.k.p. u.o.i.f. u.o.p. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.rach. u.s.d.g. Czasopisma Biul.SN Mon.Pod. MoP OG ONSA OSA OSNAPiUS OSNC OSNCP OSP PPH PPW Pr.Gosp. Pr.Spółek PUG RPEiS dzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) – ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) – ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) – ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza- nia instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Monitor Podatkowy” – „Monitor Prawniczy” – „Orzecznictwo Gospodarcze” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Administracyj- na, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Papierów Wartościowych” – „Prawo Gospodarcze” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 9 Wykaz skrótów Inne CEIDG KRS MSiG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – Krajowy Rejestr Sądowy – Monitor Sądowy i Gospodarczy Uwaga: Powołane w książce artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami Kodeksu spółek handlo- wych. Słowo wstępne Oddawany do rąk Czytelników komentarz do Kodeksu spółek handlowych sta- nowi istotnie wzbogaconą i rozbudowaną kontynuację trzytomowego komenta- rza wydawnictwa LexisNexis po dziesięciu latach od pierwszego opublikowania. Ze względu na pełny zakres dzieła (niniejszy tom 4 zostaje opublikowany po raz pierwszy, dzięki czemu komentarz stanowić będzie opracowanie wszystkich prze- pisów Kodeksu spółek handlowych), a także jego obszerność wydawnictwo zdecy- dowało się wydać je w serii „Wielkie Komentarze”. Tom 4 obejmuje komentarz do przepisów tytułu IV „Łączenie, podział i przekształ- cenie spółek”, tytułu V „Przepisy karne” oraz tytułu VI „Zmiany w przepisach obo- wiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe”. Niniejszy tom jest pierwszym komentarzem do Kodeksu spółek handlowych po trzech nowelizacjach w zakresie obejmującym ten tom dokonanych w roku 2011, dotyczących: 1) wprowadzenia możliwości przekształcenia działalności gospodarczej osoby fi- zycznej w spółkę kapitałową (ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców), 2) nowego ujęcia działania na szkodę spółki handlowej, co wiąże się z uchyle- niem art. 585 k.s.h. i w konsekwencji zmianą art. 296 k.k. (ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), oraz 3) liberalizacji obowiązków istniejących w procedurach łączeniowych i podzia- łowych spółek handlowych, co wynika z wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z 16 września 2009 r. (ustawa z 19 sierp- nia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych). Niewątpliwą zaletą komentarza jest fakt, że opracowali go autorzy i współautorzy nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dokonanych w 2011 r. Redaktorzy naukowi prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski adw. Radosław Potrzeszcz 11 O Autorach Redaktor naukowy Tomasz Siemiątkowski (prof. nadzw. dr hab., adwokat) – w 1994 r. ukończył (summa cum laude) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 r. jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy- szyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada na Wydziale Prawa i Administracji. Kierow- nik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH. Wykłada również zagadnienia prawne corporate governance (w ujęciu prawa polskiego i ame- rykańskiego) w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Min- nesota (w roku 2007 otrzymał wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor First Prize, a w latach 2008 i 2010 wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor Second Prize). Stworzył w SGH Podyplomowe Studia: Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek (2001) przekształcone następnie w Akademię Spółek (2008), którymi kieruje od początku ich istnienia. Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Min- nesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of Cali- fornia – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002–2003) oraz Max -Planck -Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykań- skiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berke- ley) i porównawczego corporate governance u prof. K.J. Hopta (MPI, Hamburg). Otrzy- mał także stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation Fellowship) do University of California w Berkeley (2004). Uczestniczył ponadto w wielu konfe- rencjach i sympozjach naukowych na amerykańskich uniwersytetach (między innymi Princeton, Stanford, Columbia i New York University). Kompetencje w praktyce adwokackiej – prowadzonej obecnie w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej dra Tomasza Siemiątkowskiego, dwóch amerykańskich kancelariach prawniczych oraz Kancelarii dr hab. T. Siemiątkowski, Adwokaci i Doradcy – koncentrują się w obszarach fuzji, 13 O Autorach przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjne- go oraz prawa farmaceutycznego. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu prospektu emi- syjnego pierwszej spółki utworzonej na prawie obcym, której akcje zostały dopuszczo- ne do obrotu publicznego w Polsce, reprezentował w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie lekami importowanymi, uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PKO BP SA oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady. Aktualnie członek rad nadzorczych: spółki publicznej oraz banku bę- dącego własnością zagranicznej instytucji kredytowej. Był współautorem projektu ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych oraz członkiem zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego (2001–2003). W latach 2003–2005 był członkiem zespołu problemowego, powołane- go przez Przewodniczącego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego, który przygo- tował projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę euro- pejską (w zespole tym był odpowiedzialny za opracowanie regulacji monistycznego systemu ładu korporacyjnego), a następnie uczestniczył jako ekspert rządu w pracach parlamentarnych nad tym projektem. W grudniu 2009 r. został powołany przez Prze- wodniczącego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego w skład kierowanego przez prof. S. Sołtysińskiego stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (współautor tzw. projektu mo- dernizacji spółki z o.o. oraz projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE doty- czącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). W roku 2011 powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywil- nego kolejnej kadencji w skład zespołu problemowego ds. prawa spółek. Od 2011 r. Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji). Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan” i Sądu Polubownego przy KNF. Członek American Law Economics Association, członek -założyciel Polskiego Stowa- rzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law Economics), członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Spor- towego. Jest autorem dwóch monografi i: Prokura w spółkach prawa handlowego (LexisNexis 1999) oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych (C.H. Beck, 2007), współautorem i współredaktorem komentarza do Kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe (2001, 2011), Spółka z ograniczoną od- powiedzialnością (2001, 2011), Spółka akcyjna (2003), współautorem w Systemie Pra- wa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych pod red. A. Szajkowskiego oraz t. 17, Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego, autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, opublikowanych m.in. w „Palestrze”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Przeglądzie Sądowym” oraz „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”. Przewodniczący Rady Redakcyjnej 14 O Autorach kwartalnika „Przegląd Corporate Governance” oraz członek Rady Programowej kwar- talnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Redaktor naukowy Radosław Potrzeszcz (adwokat) – uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1996 r., przygotowując pracę magisterską z prawa spółek na seminarium prof. dr. hab. J. Frąc- kowiaka. W latach 1996–1998 odbył aplikację sądową, a w latach 2001–2004 aplikację adwokacką i od 2005 r. pozostaje adwokatem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2001 r. na stałe współpracuje z Zakładem Prawa Handlowego Szkoły Głównej Han- dlowej w Warszawie, w której wykłada prawo spółek. Współtworzył w SGH Podyplo- mowe Studia: Akademia Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek (2001) przekształco- ne następnie w Akademię Spółek (2008), na których prowadzi wykłady od początku ich istnienia. Wykładał również w Centralnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Sto- warzyszenia Księgowych w Polsce, a także prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UWr. z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego. Ponadto wykłada na Podyplomowych Studiach Ubezpieczeń Gospodarczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz prowadzi zajęcia z prawa spółek dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie. Kompetencje w praktyce adwokackiej prowadzonej od 2010 r. w charakterze Senior Partnera w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej adwokata Radosława Potrzeszcza, koncentrują się w ob- szarach fuzji, przejęć i restrukturyzacji, rynku kapitałowego, prawa korporacyjnego i prawa procesowego. W 2009 r. był członkiem Rady Nadzorczej TVP SA, a w latach 2009–2011 członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA. Od 2004 r. arbiter w Są- dzie Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Członek American Law Eco- nomics Association. Był współautorem projektu ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych, a także obszernego uzasadnienia do tego projektu (2001–2002), stając się następnie człon- kiem zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego, a w 2003 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości jako ekspert do prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych w podkomisji nad- zwyczajnej do rozpatrzenia tego projektu, a także w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfi kacjach. W kolejnej kadencji Sejmu opiniował wiele projektów legislacyjnych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, a w 2010 r. był konsultantem projektu tzw. mo- dernizacji spółki z o.o., członkiem stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfi kacyj- nej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych kierowanego przez prof. S. Sołtysińskiego. Jest autorem książki Kapitały własne w spółkach handlowych, współautorem i współre- daktorem komentarza do Kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe (2001, 2011), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2001, 2011), Spółka akcyjna (2003), współautorem Komentarza do prawa działalności gospodarczej (Wydawnictwo Twigger – 2000 i 2001), współautorem komentarza do ustaw ubezpie- 15 O Autorach czeniowych (Wydawnictwo Poltext – 2004) oraz autorem bądź współautorem kilku- dziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, opublikowanych m.in. w „Rejencie”, „Przeglądzie Prawa Handlowego” oraz „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”. Dr Piotr M. Głuchowski (adwokat) – uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wy- dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2006 r. ukończył stu- dia dzienne na kierunku prawo. W trakcie studiów wielokrotnie otrzymywał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. W 2008 r. obronił pracę doktorską pt. Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2007–2009 odbył aplikację radcow- ską przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2009 r. jest adwokatem Izby Adwokackiej w Gdańsku. W 2008 r. ukończył kurs prawa amerykańskiego w Gould School of Law na University of Southern California w Los Angeles, a także kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Uniwersytet Gdański oraz Chicago KENT College of Law w latach 2008–2009. W latach 2008–2009 prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa zobowiązań dla stu- dentów III roku prawa studiów dziennych w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Jest autorem dwóch monografi i (Dyspozycja na wypadek śmierci w spółdzielczej ka- sie oszczędnościowo -kredytowej, Wyd. Fundacja PZK, Sopot 2007; Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej, Wolters Kluwer, 2009). W praktyce adwokackiej koncentruje się na doradztwie w obszarze prawa cywilnego oraz prawa handlowego. Od 2009 roku Partner w Kancelarii Głuchowski Siemiątkow- ski Zwara i Partnerzy. Poza praktyką adwokacką zajmuje się zarządzaniem w biznesie, aktualnie kończy dzienne studia MBA w Instituto de Estudios Superiores de la Empresa w Barcelonie. Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim. Dr hab. Janusz Raglewski (adwokat) – studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielloń- skim w Krakowie ukończył w 1996 r., uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy pt. Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Rozważania de lege lata i de lege ferenda napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. A. Zolla. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych ze specjalnością prawo karne. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a tak- że profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Odbył apli- kację sędziowską w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W latach 2000–2006 wykładał prawo karne materialne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykła- dowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokurato- rów, aplikantów adwokackich, pracowników aparatu skarbowego oraz osób zajmują- 16 O Autorach cych się praktyką gospodarczą. Wykładowca Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego. Prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także na po- dyplomowych studiach „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej. Działalność naukowo -dydaktyczną łączy z wykonywaniem zawodu adwokata, będąc członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Kompetencje w praktyce adwokackiej, pro- wadzonej w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Janusza Raglewskiego, koncentrują się w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego (tzw. przestępczość białych kołnierzyków – white -collar crime), prawa karnego skarbowego, prawnokarnej ochrony uczciwości konkurencji, od- powiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich i praw do znaków towarowych. W 1999 r. uczestniczył w pracach Zespołu Prawa Karnego Skarbowego działającego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości opra- cowującego projekt ustawy – Kodeks karny skarbowy. W latach 2002–2003 sekretarz działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Zespołu opracowującego pro- jekt ustawy nowelizującej obecną kodyfi kację karną skarbową. Od 1997 r. pełni funk- cję sekretarza redakcji periodyku naukowego „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Pe- nalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Od 2008 r. członek Komisji Bioetyki przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Autor (i współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografi e, komentarze, artykuły, glosy, a także opinii na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Autor monografi i: Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym (2005) oraz Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (ana- liza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym) (2008). Współautor monografi i Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjar- nej (2005), współautor Systemu Prawa Karnego. Tom 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie (2010), autor komentarzy do: niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych (LEX 2008) i przepisów karnych ustawy – Prawo własności przemysłowej (LEX 2009), współautor komentarzy do: Kodeksu karnego pod redakcją prof. dr hab. A. Zolla (2004, 2006, 2007, 2008), Kodeksu karnego skarbowego (2007), a także usta- wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (2010). Krzysztof Strzelczyk – sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1986 r. do 1991 r. sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, a potem sędzia Sądu Wojewódzkiego w Płocku. W latach 1995–2007 orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie – Wydział Cywilny. Od 2002 r. do 2004 r. wiceprzewodniczący, a następnie do 2006 r. przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa handlowego. Współautor trzech tomów komentarza do Kodeksu spółek handlowych opublikowa- nego w LexisNexis – Spółki osobowe (2001), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2001), Spółka akcyjna (2003). 17 O Autorach Dr Piotr M. Wiórek (LL.M., adwokat) – w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując wyróżnienie za pracę magisterską pt. Weksel in blanco jako weksel napisaną pod kierownictwem prof. dr. hab. J. Frąckowiaka. Absolwent studiów Magister Legum (LL.M.) z zakresu niemieckiego i europejskiego pra- wa cywilnego oraz prawa spółek na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu, gdzie w 2001 r. obronił z oceną bardzo dobrą pracę magisterską z europejskiego prawa spółek napisaną pod kierownictwem prof. dr. dr. h.c. mult. P. Ulmera, współrecenzowaną przez prof. dr. dr. hc. mult. P. Hommelhoff a z Instytutu Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego (Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht), pt. Schutzmaßnahmen gegenüber Scheinauslandsgesellschaften im deutschen und polnischen Recht (Środki ochronne wobec pozornych spółek zagranicznych w prawie niemieckim i polskim). Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ru- perto Carola w Heidelbergu, na zakończenie których przedstawił pracę doktorską na- pisaną w Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarcze- go pod kierownictwem prof. dr. iur. habil. dr. iur. h.c. dr. phil. h.c. P.Ch. Müller -Graff a pt. Das Prinzip der Gläubigergleichbehandlung im Europäischen Insolvenzrecht (Zasada równego traktowania wierzycieli w europejskim prawie upadłościowym). Drugim recen- zentem pracy był prof. dr. dr. h.c. mult. Erik Jayme. W 2005 r. uzyskał na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu z najwyższą notą summa cum laude stopień doktora nauk prawnych (doctor iuris). W tym samym roku uzyskał nostryfi kację stopnia naukowego doktora uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kolegiat Europejskiego Kolegium Doktorskiego Systemtransformation und Rechtsangleichung im zusammenwachsenden Europa Uniwersytetów: Ruperto Carola w Heidelbergu, Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra- kowie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera. Stypendia badawcze m.in. w King’s College Cambridge (Wielka Brytania), stypendium post -doc Europejskiego Kolegium Doktorskiego Systemtransformation und Rechtsangleichung im zusammenwachsenden Europa. Nauczyciel akademicki – od 2006 r. adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Han- dlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi wykłady, konwersatoria i ćwiczenia w języku polskim i niemieckim m.in. z prawa papierów wartościowych, prawa handlowego, w tym prawa spółek oraz prawa umów handlowych, z prawa upadłościowego i naprawczego, polsko -niemieckiej cywi- listycznej komparatystyki prawniczej oraz podstaw prawa dla ekonomistów. Wykła- dowca polskiego prawa cywilnego i prawa upadłościowego na Humboldt -Universität zu Berlin w ramach Deutsch -Polnische Rechtsschule. Dydaktyk w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich i syndyków ubiegających się o licencję syndyka. Autor publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu polskiego i europejskiego prawa upadłościowego oraz polskiego, niemieckiego i europejskiego prawa spółek, a także kontraktów międzynarodowych. Koncentruje się na polskim, niemieckim i europejskim prawie spółek, polskim i niemieckim prawie handlowym, europejskim i międzynarodowym prawie upadłościowym i naprawczym, europejskim 18 O Autorach i międzynarodowym prawie procesowym, a także na prawie prywatnym międzynaro- dowym oraz prawie kontraktów międzynarodowych. Referent na konferencjach ad- wokackich organizowanych przez Okręgową Izbę Adwokacką we Wrocławiu, Saksoń- ską Izbę Adwokacką oraz Union Internationale des Avocats. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług prawniczych. Przed wpisem na listę adwokatów praktyka prawnicza m.in. w: Gleiss Lutz Rechstanwälte Partner- schaft, Stuttgart; Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy spółka jawna we Wrocławiu. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu po zdaniu egzaminu ad- wokackiego w 2006 r. Od października 2006 r. wykonuje zawód adwokata w indywi- dualnej Kancelarii Adwokackiej, od 2011 r. partner w spółce Przestalski Rosmus Walas Wiórek Spółka Partnerska Adwokatów. W praktyce adwokackiej zajmuje się głównie obsługą klientów korporacyjnych z Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii w zakresie polskiego, niemieckiego i międzynarodowego prawa cywilnego, prawa spółek i prawa handlowego, prawa przewozowego, europejskiego prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, a przede wszystkim prawa upa- dłościowego i naprawczego, w tym europejskiego prawa upadłościowego, oraz dora- dza w procesach restrukturyzacji i sanacji fi rm, w tym przedsiębiorstw o zasięgu mię- dzynarodowym. Występuje przed polskimi i niemieckimi sądami jako pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz obrońca w sprawach karnych jako adwokat polski i europejski. Andrzej Zwara (adwokat) – uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1987 r. W latach 1987–1989 odbył aplikację sądową, a w latach 1990–1993 aplikację adwokacką i od 1993 r. pozostaje adwokatem Pomorskiej Izby Adwokackiej. Do 1996 r. był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Admini- stracyjnego. Jest wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich oraz wy- kładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia w przedmiocie procesu inwestycyjnego. Kompetencje w praktyce adwokackiej – prowadzonej od 1993 r. w charakterze Senior Partnera Tytularnego w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy – koncentrują się w obszarach prawa inwestycyjnego, administracyjnego, bankowego, korporacyjnego oraz problematyce prawnej nieruchomości. W toku praktyki adwokac- kiej uczestniczył w realizacji bardzo wielu znaczących projektów, reprezentując z suk- cesami klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak również sądami arbitrażowymi. Z licznej grupy pro- jektów należy zwrócić uwagę na udział w realizacji inwestycji budowy autostrady A1 oraz doprowadzenie do dopuszczenia jej do użytkowania, doradztwo prawne w za- kresie procesu tworzenia i budowy sieci stacji paliw na terenie całej Polski, doradztwo prawne w zakresie budowy największych centrów handlowo -usługowych w Polsce, jak również w zakresie zabudowy jednego z największych ośrodków miejskich w Polsce. Ponadto uczestniczył w budowie systemu fi nansowania dla wiodących instytucji fi nan- sowych działających na terenie Polski oraz dla ich klientów. Doświadczenia zdobywał 19 O Autorach także, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., członka Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A., członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej Wilbo S.A., członka Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej Centrum Haff nera sp. z o.o. Był ekspertem w ramach programu PHARE w zakresie tworzenia systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo -Kredytowych im. Franciszka Stefczyka, jak również doradcą Ministra Zdrowia. Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Pracę w samorządzie adwokackim rozpoczął w 2001 r. jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. W latach 2004–2007 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w latach 2007–2010 zaś członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od listopada 2010 r. sprawuje funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH1) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspól- not Europejskich: 1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwaran- cji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony inte- resów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.03.1968, str. 8, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 3, z późn. zm.); 2) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwaran- cji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.1977, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 8, z późn. zm.); 3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 295 z 20.10.1978, str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 42, z późn. zm.); 4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 47, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 50, z późn. zm.); 5) jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącej wymogów ujaw- niania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektó- re rodzaje spółek podlegających prawu innego państwa (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 100, z późn. zm.); 6) dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 40, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 104, z późn. zm.); 21 Kodeks spółek handlowych poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860; z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767*) 7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie re- organizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001, str. 28; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 3); 8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 15). * Uwzględniono zmiany wprowadzone przez ustawę z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (w chwili zwolnienia publikacji do druku ustawa oczekiwała na podpis Prezyden- ta RP); ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. TYTUŁ IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek DZIAŁ I Łączenie się spółek Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Dział I. Łączenie się spółek Literatura do tytułu IV: M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935; Bielsko -Biała 1999; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2006; W. Bayer, w: M. Lutter, M. Winter (Hrsg.), Umwandlungsgesetz. Kommentar, Band I, Köln 2009 (cyt. jako: W. Bayer, w: Umwandlungsgesetz...); R.A. Becker, w: H.-Ch. Maulbetsch, A. Klumpp, K.-D. Rose (Hrsg.), Umwandlungsgesetz, Heidelberg 2009 (cyt. jako: R.A. Becker, w: Umwandlungsgesetz...); E. Boryczko, Ochrona praw wierzycieli w sy- tuacji łączenia spółek kapitałowych, PPH 1999, nr 10; A. Chełmoński, Rejestr handlowy na tle dekretu z dn. 7 lutego 1919 r., Rocznik Prawniczy Wileński, Rok III, Wilno 1929; T. Dziurzyński, w: T. Dziu- rzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy z komentarzem i skorowidzem, Łodź 1996 (cyt. jako: T. Dziurzyński, w: Kodeks handlowy...); J. Frąckowiak, w: J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzioł, I. Weiss, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1998 (cyt. jako: J. Frąckowiak, w: Kodeks handlowy...); R. Hörtnagl, w: J. Schmitt, R. Hörtnagl, R.-Ch. Stratz, Umwandungsgesetz, 5. Aufl ., Mün- chen 2009 (cyt. jako: R. Hörtnagl, w: Umwandlungsgesetz...); M. Jędrzejewska, K. Weitz, w: T. Ereciń- ski, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. 2, wyd. 3, Warszawa 2009 (cyt. jako: M. Jędrzejewska, K. Weitz, w: Ko- deks postępowania cywilnego...); A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 7, Warsza- wa 2010; K. Kohutek, Komentarz do ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.08.86.524) w zakresie zmian do ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek han- dlowych (Dz.U.00.94.1037), LEX/el. 2008 (cyt. jako K. Kohutek, Komentarz...); H.W. Kon, w: L. Alt- berg, Ś. Baudouin de Courtenay, A. Chełmoński, M. Ettinger, A. Jackowski, S. Janczewski, J. Jerich, H.W. Kon, M. Kurman, J. Namitkiewicz, L. Nowodworski, W.J. Szatensztein, S. Szer, Prawo o spółkach akcyjnych, red. H.W. Kon, Warszawa 1933; K. Kowalik -Bańczyk, Prowspólnotowa wykładnia prawa pol- skiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 3; S. Krześ, w: J. Jacyszyn, E. Marszałkowska -Krześ, S. Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001; T. Kurnicki, Pokrycie kapitału zakładowego przy przekształcaniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną, Pr.Spółek 2008, nr 4; R. Kwa- śnicki, Przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną, tzw. down stream merger, „Radca Prawny” 2006, nr 5; M. Litwińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002; R. Marsch -Barner, w: Kallmeyer. Umwandlungsgesetz. Kommentar, 4. Aufl ., Köln 2010 (cyt. jako: R. Marsch -Barner, Um- wandlungsgesetz...); H.-Ch. Maulbetsch, w: H.-Ch. Maulbetsch, A. Klumpp, K.-D. Rose (Hrsg.), Umwandlungsgesetz, Heidelberg 2009 (cyt. jako: H.-Ch. Maulbetsch, w: Umwandlungsgesetz...); C. Mik, Wykładnia zgodna z prawem Unii Europejskiej, w: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005; J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością z komentarzem, Łódź 1999 (cyt. jako J. Namitkiewicz, Kodeks... Spółka z ograniczoną...); K. Oplustil, w: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita -Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011 (cyt. jako: K. Oplustil, w: Kodeks spółek...); K. Oplustil, O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek, PPH 2010, nr 9; K. Oplustil, A. Rachwał, Roszczenie wierzyciela o zabezpieczenie a instytucja odrębnego zarządu przy połączeniach spółek kapitałowych, PPH 2003, nr 1; K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja transgra- niczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego, w: M. Cejmer, 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przeksz. sp. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: