Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 006291 22576383 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 640
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2551-212-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym oraz indeksem autorów glos i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację.

 

Dr Aleksandra Gawrysiak – Zabłocka – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego prawa spółek

 

Dr Ewa Skibińska – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. Członek Kolegium Redakcyjnego „Studiów Prawa Prywatnego”, stały współpracownik „Monitora Prawniczego” i „Edukacji Prawniczej”. Autorka publikacji książkowych i prasowych z zakresu prawa europejskiego, w tym zwłaszcza europejskiego prawa spółek oraz polskiego prawa gospodarczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Dział II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Dział III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tytuł II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dział I. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i .wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział 5. Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Dział II. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Dział III. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Dział I. Spółka z .ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozdział 2. Prawa i .obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Oddział 3. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Rozdział 4. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Rozdział 6. Rozwiązanie i .likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Dział II. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Rozdział 2. Prawa i .obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 V Spis treści Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Oddział 3. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Rozdział 4. Zmiana statutu i .zwykłe podwyższenie kapitału . zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie . kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Dział I. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Dział II. Podział spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Dział III. Przekształcenia spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Tytuł V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Indeks chronologiczny orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Indeks autorów glos i przeglądów orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 VI Przedmowa Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) . reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki ko- mandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Choć Kodeks spółek handlowych obowiązuje stosunkowo krótko (wszedł w życie 1.1.2001 r.), stał się już przedmiotem wielu interesujących, nieraz kon- trowersyjnych czy wręcz wzajemnie rozbieżnych orzeczeń. Ponadto, ponieważ kodeks ten stanowi, co do zasady, kontynuację podstawowych koncepcji legislacyjnych zawartych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), w zbiorze uwzględ- niono także te z orzeczeń wydanych na gruncie Kodeksu handlowego, które zachowały swą aktualność. W przypadku każdego orzeczenia wydanego w oparciu o przepisy dziś już nieobo- wiązujące lub obowiązujące w zmienionym brzmieniu – oprócz orzeczeń wydanych na gruncie Kodeksu handlowego – okoliczność ta została zasygnalizowana w przypisie, wskazano obecne odpowiedniki starych przepisów, a gdzie to było konieczne pominię- to fragmenty tez lub je uaktualniono (interwencję taką zaznaczając). Większość prezentowanych w niniejszym zbiorze orzeczeń została wydana przez Sąd Najwyższy, ale uwzględniono także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów apelacyjnych. Orzeczenia ułożone są w ramach zbioru według systematyki Kodeksu spółek handlo- wych, a w ramach poszczególnych części, w miarę możliwości, według problemów, do których się odnoszą, a następnie w kolejności chronologicznej. Prezentacja każdego orzeczenia oparta jest na schemacie: 1) krótkie hasło wskazu- jące na poruszone w orzeczeniu zagadnienie, 2) rodzaj orzeczenia (wyrok, postano- wienie, uchwała), sąd, który je wydał, data wydania i sygnatura, 3) miejsce publikacji, 4) teza, 5) krótki opis stanu faktycznego lub przedstawienie zagadnienia prawnego, . 6) argumenty z uzasadnienia, 7) odnoszące się do orzeczenia glosy i przeglądy orzecz- nictwa. Korzystanie ze zbioru mają ułatwić znajdujące się na końcu książki indeksy – in- deks rzeczowy, indeks chronologiczny orzeczeń oraz indeks autorów glos i przeglądów orzecznictwa. VII Przedmowa Niniejsza książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa. Ma ona stanowić uzupełnienie podręczników, ułatwić przygotowanie się do zajęć i egzaminów, a także prac licencjackich i magisterskich. Zbiór może być także przydatny dla aplikantów, radców prawnych i adwokatów, wspólników oraz członków organów spółek handlowych, a także dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani problematyką prawa spółek. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się dla Czytelników ciekawa i będzie stanowiła wartościową pomoc. Warszawa, czerwiec 2010 r. Autorki VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DziałPPWolU . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo- lontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) GospNierU . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KH . . . . . . . . . . . . . .Kodeks handlowy KK . . . . . . . . . . . . Kodeks karny KKS . . . . . . . . . . . Kodeks karny skarbowy KKW . . . . . . . . . . Kodeks karny wykonawczy KomPrywU . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy KPA . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego KPC . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego KPK . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania karnego KRO . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy KRSU . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych KWHU . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) OfertaPublU . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa- dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) OrdPod . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PCzynCywPrU . . . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) IX Wykaz skrótów PDOFizU . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych PDOPrU . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PortyU . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad- ministracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . rozporządzeniePrezydentaRzeczypospolitejz24.10.1934r.–Prawo upadłościowe(tekstjedn.Dz.U.z1991r.Nr118,poz512zezm.) PrUPN . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst PrWeksl . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) ze zm.) PrzedsPańU . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PWKPC . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – przepisy wprowadzające Kodeks postę- powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) RachU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) poz. 643 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. TKU . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, ZastRejU . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETS . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości KRS . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy MS . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki aąd administracyjny ZUS . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Publikatory i czasopisma Apel.-W-wa . . . . . Apelacja. Sąd Apelacyjny w Warszawie Biul. SAKa . . . . . . Biuletyn Sądu Apelacji Katowickiej Biul. SN . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.P.P. . . . . . . . . . Dziennik Praw Państwowych X Wykaz skrótów Dz .U . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Fin. Kom. . . . . . . . Finanse Komunalne GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP-Prz.Orz. . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy OSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSAB . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNAPiUS . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Administracyjna, . OSNC . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSN(C) . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej OSNC-ZD . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy OSNKW . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna oraz Izba Wojskowa OSNP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNwSK . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Prawo i Zabezpieczenie Społeczne POP . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego POSAG . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPH . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPW . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Bank. . . . . . . . . Prawo Bankowe Pr. Sp. . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prok. i Pr. . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prz. Podat. . . . . . . Przegląd Podatkowy PS . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Rej. . . . . . . . . . . . . Rejent TPP . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb.Orz. . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . artykuł itp. . . . . . . . . . . . . i tym podobne GmbH . . . . . . . . . . Gesellschaft mit beschränkter Haftung (niemiecka spółka z o.o.) lit. . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . między innymi nast. . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) XI Wykaz skrótów niepubl. . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) np. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . numer orzecz. . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . rok rozp. . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. . . . . . . . . . . . . . . strona scil . . . . . . . . . . . . . . . scilitet tekst jedn. . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . to jest tzn. . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw. . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) uchw. . . . . . . . . . . uchwała uchw. (7) . . . . . . . uchwała 7 sędziów w zw. . . . . . . . . . . w związku wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok z . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zd. . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianą (-ami) z o.o. . . . . . . . . . . . z ograniczoną odpowiedzialnością zob. . . . . . . . . . . . . zobacz XII Tytuł I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy wspólne 1. Spółka akcyjna jako organizacja pożytku publicznego Uchwała SN z 13.1.2006 r., III CZP 122/05 (OSNC 2006, Nr 12, poz. 200) Spółka akcyjna, prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolon- tariacie, i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, może nabyć status organizacji pożytku publicznego. Zagadnienie prawne Czy spółka akcyjna, prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, może nabyć status organizacji pożytku publicznego? Argumenty z uzasadnienia • Mogą istnieć spółki akcyjne, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i nie prowadzą działalności gospodarczej, której celem byłoby przysporze- nie zysku akcjonariuszom, spółka akcyjna może bowiem powstać w każdym celu dozwolonym przez prawo, np. w celu charytatywnym.  Od 12.3.2010 r. art. 3 DziałPPWolU stanowi wprost, że spółki akcyjne i spółki z o.o., które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na re- alizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników są organizacjami pozarządowy- mi i mogą prowadzić działalność pożytku publicznego.  Tytuł I. Przepisy ogólne • Spółki akcyjne, pomimo obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców, nie muszą mieć aktywności gospodarczej nastawionej na osiągnięcie zysku jako przedmiotu działalności. → Glosy: P.Bielski, Pr. Sp. 2007, Nr 6, s. 54; B.Gnela, Fin. Kom. 2006, Nr 6, s. 73. 2. Umowa z „samym sobą” Uchwała SN (7) z 30.5.1990 r., III CZP 8/901 (OSNC 1990, Nr 10–11, poz. 124) 1. Nie jest ważna umowa spółki z o.o. i umowa spółki akcyjnej zawarta przez przedsiębiorstwo państwowe i osobę fizyczną, jeżeli osoba ta występuje jednocześ- nie w imieniu własnym i jako dyrektor przedsiębiorstwa państwowego. 2. Nie jest ważna umowa spółki z o.o. i umowa spółki akcyjnej zawarta przez osobę występującą jednocześnie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik przed- siębiorstwa państwowego, jeżeli osoba ta piastuje w tym przedsiębiorstwie stano- wisko zastępcy dyrektora, głównego księgowego lub stanowisko równorzędne albo jest członkiem rady pracowniczej tegoż przedsiębiorstwa. Zagadnienie prawne Czy ważna jest umowa spółki z o.o. i umowa spółki akcyjnej zawarta przez przedsię- biorstwo państwowe i osobę fizyczną, jeżeli osoba ta występuje równocześnie w imie- niu własnym i jako dyrektor (organ) przedsiębiorstwa państwowego? Czy ważna jest wymieniona wyżej umowa, jeżeli została zawarta przez osobę wy- . stępującą równocześnie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik przedsiębiorstwa państwowego? Argumenty z uzasadnienia • W art. 108 KC wprowadzono generalny zakaz, iż pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy. Od tego zakazu przepis ten przewiduje dwa wyjątki: (1) jeżeli dopuszczal- ność dokonania czynności prawnej „z samym sobą” wynika z treści pełno- mocnictwa albo (2) jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. • Dokonanie przez pełnomocnika czynności prawnej „z samym sobą”, wbrew wymaganiom art. 108 KC, oznacza, iż czynność ta jest czynnością niezu- pełną, a jej ważność zależy – przy odpowiednim zastosowaniu art. 103 KC – od potwierdzenia przez osobę, w której imieniu została dokonana. 1 Uchwała wydana na gruncie Kodeksu handlowego . 2 Dział I. Przepisy wspólne • Zakres stosowania art. 108 KC pod względem podmiotowym nie doznaje żadnych ograniczeń. Przepis ten może mieć także zastosowanie wobec peł- nomocnika przedsiębiorstwa państwowego. • Brak uzasadnionych racji, aby pozbawić dyrektora przedsiębiorstwa pań- stwowego możliwości udzielenia takiego pełnomocnictwa, w którym by zezwolił pełnomocnikowi na zawarcie przez niego umowy spółki prawa handlowego jako osobie fizycznej działającej w imieniu własnym. Nie wy- klucza to ewentualnej odpowiedzialności dyrektora przedsiębiorstwa pań- stwowego, który w wyniku udzielenia takiego pełnomocnictwa dopuścił do tego, iż zawarto umowę spółki prawa handlowego naruszającą – z uwagi na jej treść – interesy przedsiębiorstwa. • Treść czynności prawnej, w rozumieniu art. 108 KC, stanowi istotny ele- ment kreujący czynność prawną, w której znajdują wyraz wyłącznie same decyzje uczestników czynności prawnej. • Artykuł 108 KC wymaga ustalenia, na podstawie zobiektywizowanych oko- liczności, że wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. To zaś jest możliwe tylko po dokonaniu oceny prawnej konkretnych oświad- czeń woli w konkretnych okolicznościach. • Jeśli nie można wykluczyć możliwości udzielenia przez dyrektora przed- siębiorstwa państwowego zezwolenia w treści pełnomocnictwa na zawarcie umowy spółki przez pełnomocnika „z samym sobą”, to nie można z góry zakładać, że każda umowa spółki zawarta bez takiego zezwolenia lub z jego przekroczeniem narusza interesy przedsiębiorstwa jako mocodawcy. • Jeżeli dyrektor przedsiębiorstwa państwowego może zezwolić w treści peł- nomocnictwa na zawarcie umowy spółki przez pełnomocnika tegoż przed- siębiorstwa „z samym sobą”, to tym samym nie można wykluczyć możliwo- ści potwierdzenia tej umowy przez dyrektora wówczas, gdy pełnomocnik zawarł ją bez zezwolenia lub z jego przekroczeniem. • Przepis art.397ust.1 ustawy z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwo- wych, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm. (w brzmieniu na- danym ustawą z 9.3.1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwo- wych, Dz.U. Nr 17, poz. 99, obowiązującym od 21.3.1990 r.)1 wykluczał moż- liwość udzielenia w treści pełnomocnictwa zezwolenia na zawarcie umowy spółki „z samym sobą” takiemu pełnomocnikowi, który jest zastępcą dyrek- tora, głównym księgowym, osobą zatrudnioną na stanowisku równorzędnym bądź członkiem rady pracowniczej. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego udzielając pełnomocnictwa tej treści lub potwierdzając taką umowę postępo- wałby sprzecznie z prawem, gdyż świadomie godzi się na powstanie i ist- nienie stanu prawnego, którego przepis bezwzględnie obowiązujący wyraźnie zakazywał. Możliwość odwołania ze stanowiska lub wypowiedzenia stosunku pracy nie oznaczał przecież konieczności dokonania tych czynności. 1 .Artykuł397 ust.1PrzedsPańU obecnie już nie obowiązuje. 3 Tytuł I. Przepisy ogólne • Jeśli pełnomocnikiem przedsiębiorstwa państwowego nie jest osoba wymie- niona w art.397PrzedsPańU, wówczas taki pełnomocnik nie może być dru- gą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu przedsiębiorstwa, chyba że: a) dopuszczalność takiej czynności wynika z treści pełnomocnictwa albo b) ze względu na treść tej czynności prawnej wyłączona jest możliwość na- ruszenia interesów przedsiębiorstwa państwowego – jako mocodawcy. • Ważność umowy spółki zawartej przed 21.3.1990 r. przez osobę występu- jącą jednocześnie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik przedsiębior- stwa uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w art. 108 KC. • W obowiązujących przepisach prawa cywilnego brak jest unormowania sytuacji, gdy organ osoby prawnej dokonuje czynności prawnej „z samym sobą”. Ta okoliczność jednak nie może sama przez się uzasadniać wniosku o niedopuszczalności takich czynności. • Konstrukcji zawartej w art. 108 KC nie można stosować wprost do organu osoby prawnej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy art. 108 KC znajdzie pośred- nie zastosowanie do organu osoby prawnej, a mianowicie, gdy pełnomocni- ctwo zostanie udzielone osobie prawnej. • Charakter przepisów określających kompetencje organu osoby prawnej wy- klucza możliwość zamieszczenia w nich zezwolenia na dokonanie przez ten organ konkretnej czynności prawnej „z samym sobą”. • Ocena, czy określona czynność prawna dokonana przez organ osoby prawnej „z samym sobą” wyklucza możliwość naruszenia interesów osoby prawnej, musi być dokonywana na podstawie konkretnych oświadczeń woli, złożo- nych w konkretnych okolicznościach. • Jeśli nie sposób wyłączyć sytuacji, w której czynność prawna dokonana przez osobę fizyczną – piastuna organu osoby prawnej – „z samym sobą” wyklucza, z uwagi na swoją treść, możliwość naruszenia interesów tej osoby prawnej, to nie można przyjąć poglądu o generalnym zakazie dokonywania przez organ osoby prawnej czynności prawnej „z samym sobą”. • Osoba fizyczna działająca jako organ osoby prawnej nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu tej osoby prawnej, chyba że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów tej osoby prawnej. Na przeszkodzie przyjęcia tej tezy nie stoi art. 39 § 1 KC. • Z zastrzeżenia wyjątku: „chyba że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów osoby prawnej”, wynika, iż inne czynności prawne dokonane przez organ osoby prawnej „z samym sobą” trzeba uznać za bezwzględnie nieważne, Nie ma tu bowiem możliwo- ści potwierdzenia skuteczności takiej czynności przez osobę prawną. • Pod rządem art. 397 ust. 1 PrzedsPańU (czyli po 21.3.1990 r.), jednak dy- rektor nie może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółce tworzonej przez przedsiębiorstwo, a co za tym idzie nie może skutecznie zawrzeć takiej 4 Dział I. Przepisy wspólne umowy. Taką umowę spółki należy uznać za sprzeczną z prawem i jako taką za nieważną (art. 58 KC). • Możliwość odwołania dyrektora ze stanowiska nie oznacza konieczno- ści, tym samym zaś mógłby istnieć stan prawny zabroniony przez ustawę (art. 397 ust. 1 PrzedsPańU). → Glosy: E.Skowrońska, PiP 1991, z. 4, s. 113;  B.Ziemianin, PiZS 1991, Nr 1, s. 53. → Przegląd orzecznictwa: G.Bieniek, PiZS 1993, Nr 9, s. 68; . R.Trzaskowski, PS 2002, Nr 5, s. 116. 3. Zagraniczna jednoosobowa spółka z o.o. jako założyciel polskiej spółki z o.o. Postanowienie SN z 28.4.1997 r., II CKN 133/971 (OSNC 1997, Nr 10, poz. 154) Jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nie może być jednoosobowa spółka prawa obcego, mająca cechy spółki z o.o. w rozumieniu przepisów Kodeksu handlowego. Stan faktyczny Sąd rejonowy odmówił wpisu do .rejestru handlowego spółki z .o.o., której jedynym założycielem była jednoosobowa niemiecka spółka GmbH. Argumenty z uzasadnienia • Reżim prawny obowiązujący spółki z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce został znacznie zliberalizowany2 . • Zasada asymilacji oznacza traktowanie obcych podmiotów gospodarczych, tak samo jak podmiotów krajowych. 1 Postanowienie wydane na gruncie Kodeksu handlowego . 2 Sąd Najwyższy odwołał się przy tym do zmian wprowadzonych do ustawyz14.6.1991r. ospółkachzudziałemzagranicznym(tekstjedn.Dz.U.z1997r.Nr26,poz.143zezm.) . przez ustawę z 29.3.1996 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 199). Ustawa ta utraciła moc, zgodnie z art. 99 pkt 3 ustawy z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) 1.1.2001 r. Obecnie zasady wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne regulowane są przez ustawę z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm., zob. przede wszystkim art. 13). 5 Tytuł I. Przepisy ogólne • Zasada ta sprzeciwia się wprowadzeniu ograniczeń w działalności spółek zagranicznych, ale nie uzasadnia uprzywilejowania tych spółek. → Glosy: J.Frąckowiak, OSP 1998, Nr 4, poz. 87;   . K.Kruczalak, Rej. 1998, Nr 5, s. 197; M.Litwińska, PPH 1998, Nr 2, s. 38; A.Szumański, PS 1998, Nr 1, s. 69. 4. Fikcyjny stosunek pracy z członkami zarządu Wyrok SN z 23.3.1999 r., II UKN 536/981 (OSNP 2000, Nr 10, poz. 403) 1. Wspólnik spółki z o.o. zatrudniony przez nią w ramach fikcyjnego stosunku pracy, w okresie, w którym nie prowadziła ona żadnej działalności gospodarczej i nie opłacała składek na ubezpieczenie społeczne, nie podlega pracowniczemu systemowi ubezpieczeń społecznych. 2. Funkcjonowanie spółki prawa handlowego nie może polegać na utrzymywaniu jej wspólników ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Stan faktyczny A był wspólnikiem rodzinnej spółki z o.o., która w spornym okresie była jedynie formal- nie zarejestrowana, ale nie prowadziła żadnej działalności. Spółka z o.o. wykazywała przy tym duże straty, a ponadto nie opłacała składek na ubezpieczenia społeczne oraz ignorowała obowiązki wypełniania zobowiązań podatkowych. Równocześnie wspólnicy, jako człon- kowie zarządu i pracownicy spółki, korzystali z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Argumenty z uzasadnienia • Należy stwierdzić brak jakiegokolwiek waloru prawnego, oczywiście fik- cyjnych zachowań wspólników „rodzinnej” spółki z o.o., która ignorowała obowiązujące ją regulacje demokratycznego państwa prawa. • Brakowało jakichkolwiek podstaw prawnych do uzyskiwania przez fikcyj- nie zatrudnionych wspólników świadczeń z ubezpieczenia społecznego, któ- re w pewnym okresie były realizowane przez ZUS w iluzorycznej nadziei tego organu, że są jakiekolwiek szanse na wyegzekwowanie od spółki lub jej wspólników deklarowanych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu w istocie rzeczy fikcyjnie prowadzonej działalności gospodarczej. • O tym, że zatrudnienie wnioskodawcy w ramach stosunku pracy było fikcyj- ne, świadczy oczywisty brak konstytutywnej cechy kreującej zobowiązanie pracownicze, jakim jest pracownicze podporządkowanie pomiędzy spółką 1 Wyrok wydany na gruncie Kodeksu handlowego . 6 Dział I. Przepisy wspólne a jej wspólnikami, z których każdy był uprawniony do składania oświadczeń woli w jej imieniu. • Tam, gdzie status wykonawcy pracy (pracownika) zostaje zdominowany przez właścicielski status wspólnika spółki z o.o. nie może być mowy o pra- cowniczym zatrudnieniu takiego wspólnika, który nie pozostaje w pracow- niczej relacji podporządkowania wobec samego siebie. • A nie był objęty ani uprawniony do korzystania ze świadczeń z pracowni- czego systemu ubezpieczeń, a w szczególności nie był uprawniony do ko- rzystania z zasiłku chorobowego. 5. Wpływ spółki na jej strukturę kapitałową Wyrok NSA w Warszawie z 3.9.2001 r., II SA 1563/00 (niepubl.) 1. Spółka prawa handlowego nie ma w świetle przepisów Kodeksu handlowego prawnych możliwości dochodzenia od swojego właściciela (100 -udziałowca) roz- porządzenia kapitałem spółki według ustalonych celów, jakie winna lub zamierza zrealizować. Nie można więc od niej wymagać, żeby przekształciła swoją strukturę kapitałową, gdyż z formalnego punktu widzenia nie ma na to wpływu. Taką decyzję mógł podjąć tylko podmiot, do którego należały udziały [...]. 2. [...]. Stan faktyczny Minister Finansów cofnął spółce z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie totalizatora wyścigów konnych. Zezwolenie to spółka otrzymała na okres trzech lat, pod warunkiem usunięcia nieprawidłowości, polegających na prowadzeniu działalności niezgodnie z przepisami ustawy z 29.7.1992 r. o grach losowych i zakła- dach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.), które stanowią, iż w spółkach prowadzących działalność w zakresie gier losowych lub zakładów wza- jemnych wysokość akcji (udziałów) jednego podmiotu nie może przekraczać jednej trzeciej wartości kapitału spółki. Tymczasem 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. posiadała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Argumenty z uzasadnienia • Polecenie spółce z o.o. dostosowania struktury kapitałowej do wymogów ustawy, podczas gdy 100 udziałów tej spółki należało do Agencji Własno- ści Rolnej Skarbu Państwa, nie może być uznane za wykonalne. • Minister Finansów nie podał w swoich decyzjach, przy użyciu jakich for- malnoprawnych instrumentów spółka mogła wymóc na swoim właścicielu (Agencji) podjęcia i zrealizowania działań wynikających z polecenia dosto- sowawczego, w sposób gwarantujący ich skuteczność. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: