Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 011009 24121815 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1980
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5252-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: 6.9.2013 r.

Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490 obejmuje komentarz do przepisów regulujących utworzenie i funkcjonowanie spółki akcyjnej oraz jej rozwiązanie i likwidację.

Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, praktycznego doświadczenia Autorów.

W książce w sposób kompleksowy zestawiono także poglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu na kluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki akcyjnej. Komentarz przedstawia też propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek kapitałowych. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami funkcjonowania spółek akcyjnych.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania m.in. dotyczące: obniżenia minimalnego kapitału zakładowego z 500 tys. do 100 tys.; uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (treści, trybu jej powzięcia oraz terminów zgłoszenia do sądu rejestrowego); zmiany kręgu podmiotów uprawnionych do prowadzenia księgi akcyjnej, obniżenia liczby akcjonariuszy mogących żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a także zmian w pełnomocnictwie; możliwości ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy; zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zawieszonej; zobowiązania zarządu do dołączenia oświadczenia zarządu, że prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne zostały opublikowane zgodnie z przepisami oraz zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń.

Książka jest także doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S. Sołtysiński / A. Szajkowski A. Szumański / J. Szwaja Kodeks spółek handlowych Tom III Spółka akcyjna Komentarz do artykułów 301–490 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks spółek handlowych Tom III Kodeks spółek handlowych Tom III Spółka akcyjna Komentarz do artykułów 301–490 Autorzy prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Janusz Szwaja, UniwersytetJagielloński,KrakowskaAkademiaim.AndrzejaFryczaModrzewskiego; prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; dr hab. Maciej Mataczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, adwokat; dr Iwona B. Mika, Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Tomasz Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; dr hab. Monika Tarska, Instytut Nauk Prawnych PAN; dr Michał Wyrwiński, Uniwersytet Jagielloński, radca prawny 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Komentarze do poszczególnych artykułów opracowali: Andrzej Herbet, art. 4021–4113, 4121–4122, 380 Stanisław Sołtysiński, art. 301–304, 306–307, 309–347, 349–367, 430–458 w tym: Stanisław Sołtysiński/Maciej Mataczyński, art. 328, 17, 22, 26, 30–31, 33, 37–39, 42, 48, 53, 56–57, 59, 64-65, 68–69, 73; art. 329, 6–7, 10, 12–13, 15; art. 330, 4, 10, 13–14, 18; art. 331, 10, 13, 20, 25, 27–28; art. 332, 1; art. 3321; art. 333, 21, 22, 25; art. 334, 9, 12; art. 335, 5–6, 12–15; art. 336, 22; art. 337, 10, 13, 19–20, 26, 42–54, 59–63, 68; art. 338, 2, 17–18; art. 340, 3, 7, 21–22, 25–26, 28; art. 341, 4, 10, 13, 17, 27, 29; art. 342, 4; art. 343, 3, 9–11, 16–17, 26; art. 344, 3, 8; art. 350, 6–9; art. 351, 9, 14, 16, 23, 28–36; art. 352, 1–14; art. 353, 11; art. 354, 12–30; art. 355, 1, 5, 10, 17, 24, 30–34; art. 356 1–2, 11, 18; art. 357, 4, 6–7, 20; art. 358, 1–2, 6, 12; art. 430, 1, 4, 9–15; 22–23, 29, 39, 43–45, 47–48, 52–53, 56, 58–59, 64–69; art. 431, 15–17, 19, 28–58, 67–72; art. 432, 5, 9–11, 17–19, 22, 41–42; art. 433 12–13, 23–26, 30–33, 44–47; art. 444, 1, 6–7, 11, 20–21; art. 445, 2, 4, 7, 9–10, 13; art. 446, 2, 3, 5–7, 16–18, 20, 21, 23; art. 447, 4, 10 Stanisław Sołtysiński/Tomasz Sójka, art. 339, 4–5, 20, 28–35; art. 347, 2, 13, 27; art. 348, 1, 4–9, 12–13, 17, 27; art. 349, 2–4, 6, 8–10, 16, 19–21; art. 359, 3, 10, 13, 19–20, 23, 29, 36–40, 45, 47–51, 53–54, 59; art. 360, 7, 10–12, 16–20; art. 362, 1–2, 4, 7–8, 15, 17–18, 27, 33–38, 40, 42, 46–47, 50; art. 363, 2, 6, 11, 15–16, 23; art. 367, 2, 6–7; art. 433, 40, 45–46, 50–51; art. 434, 26; art. 436, 1–4, 6; art. 438, 7, 11, 20; art. 439, 5; art. 440, 4–6; art. 442, 1, 3, 13–16, 22; art. 443, 1, 6, 7, 11, 13, 16; art. 448, 1, 4, 13–14, 16; art. 451, 15–16; art. 452, 13–14; art. 453, 1–16; art. 455, 1, 7, 13, 16–17, 19; art. 456, 1, 5, 8, 10, 15, 17, 20–21; art. 457, 5, 7–13 Stanisław Sołtysiński/Andrzej Herbet, art. 308, 348 Tomasz Sójka, art. 345, 1–17, 19–20; art. 431, 21 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska, art. 372–373, 376–377, 380 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska/Andrzej Szumański, art. 368, 370 Andrzej Szumański, art. 369, 371, 374–3751, 378–379, 396–397, 413–419, 428–429 Janusz Szwaja, art. 305, 393–395, 398, 399–412, 420–427 Janusz Szwaja/Michał Wyrwiński, art. 407–411, 420 Janusz Szwaja/Andrzej Herbet/Michał Wyrwiński, art. 406 Janusz Szwaja/Andrzej Herbet, art. 399–401, 412 Janusz Szwaja/Iwona B. Mika, art. 381–392 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5251-0 ISBN e-book 978-83-255-5252-7 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks spółek handlowych Rozdział 1. Powstanie spółki Rozdział 3. Organy spółki Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 301–327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 328–367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 368–380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 381–392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 393–429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakła- dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 430–433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Subskrypcja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 434–441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 442–443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 444–454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 455–458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459–478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 479–490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki 3 3 3 4 212 214 546 551 551 700 700 838 838 1557 1558 1558 1644 1644 1681 1681 1695 1696 1759 1759 1779 1780 1881 1881 1945 V Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AgInfR . . . . . . . . . . . austr. AktG . . . . . . . . rozporządzenie Min. Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej (Dz.U. Nr 31, poz. 210) austriacka ustawa o spółkach akcyjnych; http://www.jusline.at/Aktiengesetz 28AktG 29.html BankHipU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BGB . . . . . . . . . . . . . Bürgerliches Gesetzbuch (ogólnoniemiecki kodeks cy- wilny uchwalony w 1896 r.); http://www.gesetze-im-in- ternet.de/bgb/ BiegRewU . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samo- rządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CC . . . . . . . . . . . . . . włoski Kodeks cywilny (Codice civile) CduC . . . . . . . . . . . . CudzU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. francuski Kodeks handlowy z 18.9.2000 r. Dyrektywa 2006/43/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań VII Druga Dyrektywa WE Dyrektywa 2004/109/WE . . . . . . . Dyrektywa z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) Druga Dyrektywa Rady 77/91/WE z 13.12.1976 r. w spra- wie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Pań- stwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważno- ści, dla ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L z 1977 r. Nr 26, s. 1) Parlamentu Europejskiego Rady 2004/109/WE z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emi- tentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 390, s. 38) i Wykaz skrótów uchylającą 83/349/EWG oraz finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.Urz. WE L Nr 157, s. 87) – częściowo zastąpiona od 19.7.2013 r. przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.6.2013 r. w spra- wie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań nie- których rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parla- mentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 182, s. 19) Dyrektywa 2011/35/UE . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z 5.4.2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 110, s. 1) Dyrektywa 2012/30/UE . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z 25.10.2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w ro- zumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób VIII Dyrektywa 2007/36/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/36/WE z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. WE L Nr 184, s. 17) Dyrektywa 2007/63/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/63/WE z 13.11.2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozda- nia niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 47) Dyrektywa 2009/101/WE . . . . . . Dyrektywa i Parlamentu Europejskiego Rady 2009/101/WE z 16.9.2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.Urz. UE L Nr 258, s. 11) Parlamentu Europejskiego Rady 2009/109/WE z 16.9.2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz.Urz. UE L Nr 259, s. 14) i Dyrektywa 2009/109/WE . . . . . . Dyrektywa Wykaz skrótów trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. UE L Nr 315, s. 74) DzGospZagrOPU . . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) Dziesiąta Dyrektywa UE . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1 ze zm.) DzUbezpU . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 950) EgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EZIGR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospo- darczych (EUIG) (Dz.Urz. WE L Nr 199, s. 1) FundEmU . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GiełdyTowU . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. GospKomU . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) GospU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. HGB . . . . . . . . . . . . . Handelsgesetzbuch Nr 41, poz. 324 ze zm.) InfOkrBieżR . . . . . . . kodeks (niemiecki handlowy) z 10.5.1897 r.; http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/ index.html rozporządzenie Min. Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna- wania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) InformatPublU . . . . . ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 235) InfPracU . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i prze- prowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) rozporządzenie Min. Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu . . . . . . . . . InstrFinR IX Wykaz skrótów ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finanso- wych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KH . . . . . . . . . . . . . poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) z 2013 r. poz. 758) KM . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. KomPrywU . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 216) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KosztDowBiegR . . . . Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 18.12.1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 46, poz. 254 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPC z 1930 r. . . . . . . (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Prezydenta KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym KRSKuratorR . . . . . . (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz.U. Nr 117, poz. 1241 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) KultFizU . . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) X Wykaz skrótów KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece KZ . . . . . . . . . . . . . . (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) Prezydenta MSGU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NadzRFinU . . . . . . . . ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.) NadzRKapU . . . . . . . Ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitało- wym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst NFIU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwesty- cyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 908) niem. AktG/ Aktiengesetz . . . . . . . niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych z 6.9.1965 r.; http://www.jusline.at/Aktiengesetz 28AktG 29.html ObligU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finanso- wymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo- wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OgrProwDzGospU . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OR . . . . . . . . . . . . . . Fünfte Teil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches – Księga piąta szwajcarskiego Kodeksu cywilnego – Prawo zobowiazań (Obligationrecht) z 30.3.1911 r.; http://www.gesetze.ch/inh/inhsub220.htm OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PodpElektroU . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst POPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrCel PrCzek PrGosp PrNot PortyU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) PożytkPublWU . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych PrAdw . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrAut PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, z 2013 r. poz. 727) poz. 283 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. PrPoczt poz. 1529) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe PrSpółdz . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrUkł . . . . . . . . . . . PrUp . . . . . . . . . . . . Prezydenta Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporządzenie z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Rzeczypospolitej jedn. Prezydenta PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) poz. 282 ze zm.) XII Wykaz skrótów PWKC . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks PWKH . . . . . . . . . . . cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks han- dlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 601) PWKPC . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) PWKrRejSU . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks zobo- wiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) PWKZ . . . . . . . . . . . . PWSwobDziałGospU . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. RachunkZakłUbezpR . RegSądR . . . . . . . . . . RejKRSR . . . . . . . . . z 2013 r. poz. 330 ze zm.) rozporządzenie Min. Finansów z 8.12.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpie- czeń (Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 30.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 273, poz. 1616 ze zm.) Rozporządzenie (WE) Nr 809/2004 . . . . . . . Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z 29.4.2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospek- tach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpo- wszechniania reklam (Dz.Urz. UE L Nr 149, s. 1) RPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst SamWojU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) XIII Wykaz skrótów SCER . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE L 207, s. 1) SprawFinR . . . . . . . . SEU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu intere- sów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) rozporządzenie Min. Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1729) StatutSE . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L Nr 294, s. 1) StatystPublU . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SzczegUprawMinSPU SysUbSpołU . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ustawa z 18.3.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sek- torach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. Nr 65, poz. 404) SzczegUprawSPU . . . ustawa z 3.6.2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1108 ze zm.) Szósta Dyrektywa Rady 82/891/EWG z 17.12.1982 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotycząca podziału spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L Nr 378, s. 47) Szósta Dyrektywa UE TFUE . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE Trzecia Dyrektywa Trzynasta Dyrektywa C z 2012 r. Nr 326, s. 47) . . Trzecia Dyrektywa Rady 78/855/EWG z 9.10.1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotycząca łączenia się spółek (Dz.Urz. WE L Nr 295, s. 36) . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/25/WE z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (od Traktatu z Lizbony przemianowany na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) UczestnPracU . . . . . . ustawa z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525) XIV Wykaz skrótów UdostInfGospU . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospo- darczej i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) UmDokD . . . . . . . . . dekret z 10.12.1946 r. o umarzaniu utraconych dokumen- tów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20) WynOsKierU . . . . . . ustawa z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących jedn. Dz.U. niektórymi podmiotami prawnymi (tekst z 2013 r. poz. 254) WynOsKSPU . . . . . . ustawa z 31.7.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujacych kierownicze stanowiska państwowe (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 ze zm.) WynU . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. WzWnKRSR . . . . . . . Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnTowU . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) ZPO . . . . . . . . . . . . . Zivilprozesordnung (niemiecki Kodeks postępowania cy- wilnego); http://dejure.org/gesetze/ZPO ZwZawU . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości (po 1.12.2009 r. Trybunał Sprawiedliowści Unii Europejskiej) NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sę- NTA . . . . . . . . . . . . . Najwyższy Trybunał Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) SN(PSIC) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w la- tach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy dziów XV Wykaz skrótów SR . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS TSUE . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu 3. Czasopisma, publikatory AUWr BGHZ sachen . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis . . . . . . . . . . . Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshof in Zivil- . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP Dz.U. Dz.Urz. ECR . . . . . . . . . . . . . European Court Reports EP EPPP EPS Gl. GP GSP HUK . . . . . . . . . . . . Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upa- . . . . . . . . . . . . Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze dłościowego oraz Rynku Kapitałowego Jurysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy . . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPH . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Handlowego MoPod MoPr MoRiF MSiG . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), . . . . . . . . . . . . . . Official Journal XVI Wykaz skrótów Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Admi- nistracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982 r.), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) OSNK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSP OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939, od 1990 r.) (w latach 1957–1989) . . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . Orzeczncitwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PA . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PCG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Corporate Governance PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI UJ . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersy- tetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PNUŚl POSAG . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. Pr.Sp. Prok. i Pr. Prz. Pod. PS PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Rej. RIW . . . . . . . . . . . . . Recht der Internationalen Wirtschaft RPEiS Rz. SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI SP SPP TPP Wok. Zb. Orz. SN . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego ZN WSE . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii ZP UKSW . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy- . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita szyńskiego w Warszawie XVII Wykaz skrótów M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 4. Piśmiennictwo Allerhand, Komentarz Bieniak et al., Komentarz KSH . . . . J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2011; wyd. 2, Warszawa 2012 . Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej, wyd. 1, Warszawa 2001; wyd. 2, Warszawa 2004 T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks han- dlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 Czerniawski, Kodeks Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz Ereciński, Gudowski, Jędrzejewska, Komentarz . . . . . . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks po- stępowania cywilnego. Komentarz, t. I, wyd. 1, Warszawa 1997; wyd. 5, Warszawa 2005 Frąckowiak, Kidyba, Popiołek, Pyzioł, Witosz, Komentarz KSH . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. W. Pyzioł), Gniewek, Komentarz Warszawa 2008 . Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), wyd. 2, Warszawa 2006; wyd. 3, Warszawa 2008; wyd. 4, Warszawa 2011 Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2013 . Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machni- kowski), wyd. 5, Warszawa 2013 Gurgul, Prawo . . . . . . S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2003; wyd. 5, War- szawa 2004; wyd. 6, Warszawa 2005; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; wyd. 9, Warszawa 2013 Haładyj, Komentarz . . K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009 Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Komentarz . . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek . . . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo Jakubecki, Zedler, Prawo . . . . . . . . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. spółek. Zarys, Warszawa 1999 Janczewski, Prawo . . . Prawo handlowe, wekslowe i czekowe (red. S. Janczewski), Warszawa 1946; Warszawa 1994 (reprint) Komentarz, Kraków 2003 XVIII Wykaz skrótów Jurga, Michalski, Spółka Kappes, Odpowiedzialność Kappes, Spółka Kidyba, Handlowe Kidyba, Komentarz . . . . . . . . . . . R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000 . . . A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobo- wiązania spółki, Kraków 1997 . . . . . A. Kappes, Spółka komandytowa, Warszawa 1999 . . . A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2005 . . A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. 2, Kraków 2004; wyd. 3, Kraków 2005; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5, Warszawa 2007; wyd. 6, War- szawa 2008; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; t. II, wyd. 2, Kraków 2002; wyd. 3, Kraków 2005; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5, Warszawa 2007; wyd. 6, Warszawa 2008; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; wyd. 9, Warszawa 2013 Kidyba, Prawo . . . . . . A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2004; wyd. 5, Warszawa 2004; wyd. 6, War- szawa 2005; wyd. 7, Warszawa 2006; wyd. 8, Warszawa 2007; wyd. 9, Warszawa 2008; wyd. 10, Warszawa 2009; wyd. 11, Warszawa 2009; wyd. 12, Warszawa 2010; wyd. 13, Warszawa 2011; wyd. 14, Warszawa 2012 Kidyba, Spółka . . . . . A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 1999; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2005; wyd. 5, Warszawa 2009 . . . . . . A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Bydgoszcz 2000 Prawo spółek handlowych. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze (red. A. Koch, J. Napierała), Kraków 2002 Kidyba, Status Koch, Napierała, Prawo Koch, Napierała, Prawo spółek . . . . . . . Prawo spółek handlowych (red. A. Koch, J. Napierała), wyd. 3, Warszawa 2011 Kon, Kodeks Kon, Komentarz . . . . . . . A. Kon, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934 . . . . Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz (red. H. Kon), Kölner, Kommentar Kruczalak, Komentarz Warszawa 1993 . . Kölner, Kommentar zum Aktiengesetz (red. W. Zöllner), t. I, Kolonia 1998; t. II, Kolonia 1989; t. V, cz. 1, Kolonia 1998 Kodeks handlowy. Komentarz (red. K. Kruczalak), War- szawa 1999 Kruczalak, Komentarz KSH . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. K. Krucza- Litwińska, Komentarz lak), Warszawa 2001 M. Litwińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2002 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: