Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 003624 20878974 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1666
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4319-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Komentarz do artykułów 491–633 zawiera obszerne omówienie łączenia, podziału i przekształcenia spółek uwzględniające specyfikę każdego z tych procesów. Szczegółowo została przedstawiona także problematyka odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych oraz zmian w przepisach obowiązujących, przejściowych i końcowych. Komentarz wzbogacono o liczne tezy orzecznictwa i najnowsze poglądy doktryny.

Wydanie trzecie dzieła uwzględnia

- nowelizację przepisów dotyczących łączenia się, w tym łączenia transgranicznego, podziału i przekształcenia spółek na mocy ustawy z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1182);

- przepisy dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową opatrzone szczegółowym komentarzem, które zostały dodane do KSH na mocy ustawy z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.)

Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, co z pewnością ułatwi Czytelnikowi wykorzystanie różnych argumentów na poparcie  swoich racji, a w ramach obsługi spółek – na obronę racji klienta. W książce uwzględniono najnowszą linię orzecznictwa oraz w sposób kompleksowy zestawiono poglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu na kluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek osobowych.

Komentarz przedstawia też propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek oraz zajmujące się szeroko pojętym prawem handlowym. Stanowi on także praktyczny przewodnik dla osób, będących wspólnikami spółek osobowych bądź planujących rozpoczęcie działalności w takiej właśnie formie. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami zakładania i funkcjonowania spółek osobowych.

Publikacja jest także doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spółek handlowych Tom IV Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek Przepisy karne Komentarz do artykułów 491–633 Autorzy prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Janusz Szwaja, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzew- skiego; dr Monika Tarska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Propozycja cytowania: A. Szajkowski, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. IV, wyd. 3, Warszawa 2012 Poszczególne części opracowali: Stanisław Sołtysiński: objaśnienia do art. 610–630 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska: objaśnienia do art. 596–609 Andrzej Szumański: objaśnienia do art. 491–58413 Janusz Szwaja: objaśnienia do art. 631–633 Robert Zawłocki: objaśnienia do art. 585–595 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-4318-1 ISBN e-book 978-83-255-4319-8 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks spółek handlowych 3 3 3 5 163 165 461 461 461 Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek . . . . . . . . . . . Dział I. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 491–497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . Art. 498–516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitało- wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5161–51618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandy- towo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych . . . . . Art. 517–527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Podział spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 528–5501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 521 522 522 656 658 Dział III. Przekształcenia spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 Art. 551–570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapita- łową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 Art. 571–574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252 Art. 575–576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252 Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 Art. 577–580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260 V Spis treści Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 Art. 581–584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapita- łową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 Art. 5841–58413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 Tytuł V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 Art. 585–595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388 Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przej- ściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502 Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . 1502 Art. 596–609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502 Dział II. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517 Art. 610–630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1518 Dział III. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1608 Art. 631–633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1608 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623 VI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AktG . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych z 6.9.1965 r. (Aktiengesetz) BankHipU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BiegRewU . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicz- nym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CC . . . . . . . . . . . . . . włoski Kodeks cywilny (Codice civile) CduC . . . . . . . . . . . . CudzU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. francuski Kodeks handlowy z 18.9.2000 r. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) dyrektywa 2007/63/WE . . . . . . dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia się spółek akcyjnych lub ich podziału (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 47 ze zm.) dyrektywa 2009/109/WE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z 16.9.2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymo- gów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz.Urz. UE L Nr 259, s. 14 ze zm.) Druga Dyrektywa UE . . . . dyrektywa Rady 77/91/WE z 13.12. 1976 r. w spra- wie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumie- niu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania VII Wykaz skrótów ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L Nr 26, s. 1 ze zm.) Dziesiąta Dyrektywa UE . . . . dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1 ze zm.) DzGospZagrOPU . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) DzUbezpU . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym EZIGR . . . . . . . . . . w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) rozporządzenie Rady 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie Europejskiego Zgrupowa- nia Interesów Gospodarczych (Dz.Urz. WE L 199 z 31.7.1985 r., s. 1, ze zm.) (EWG) Nr FundEmU . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GiełdTowU . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) InstrFinR . . . . . . . . . InfPracU . . . . . . . . . ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta VIII Wykaz skrótów KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KosztDowBiegR . . . (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) rozp. MS z 18.12.1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postę- powaniu sądowym (Dz.U. Nr 46, poz. 254 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPC z 1930 r. cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Prezydenta KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) czy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KRSKuratorR . . . . . KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandyda- tów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz.U. Nr 117, poz. 1241) Ministra KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) IX Wykaz skrótów KZ . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) Prezydenta MSGU . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NFIU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OfertPublU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OgrProwDzGospU . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji OR . . . . . . . . . . . . . OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) szwajcarski Kodeks zobowiazań (Obligationrecht) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa POPC cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PożytkPublWU . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicz- nego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) X Wykaz skrótów PrAdw . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. poz. 622 ze zm.) Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrAut PrBank PrBud PrCel PrCzek PrNot PrPoczt PDOPrU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- PrGosp darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynaro- dowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrUkł . . . . . . . . . . . rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) Prezydenta PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Prezydenta PrWeksl . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrywU . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) XI Wykaz skrótów PWKH . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 601) PWKPC . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) PWKZ . . . . . . . . . . . PWKrRejSU . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) PWSwobDziałGospU ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadza- jące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. RegSądR . . . . . . . . . RejKRSR . . . . . . . . z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) rozp. MS z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) rozp. MS z 30.11.2011 r. w sprawie szczegółowego prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Kra- jowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 237, poz. 1616) RPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. r. 65 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji SCER . . . . . . . . . . . SER . . . . . . . . . . . . . (WE) Nr (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) rozporządzenie Rady 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni euro- pejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE L 207 z 18.8.2003 r., s. 1, ze zm.) rozporządzenie Rady 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz.Urz. WE L Nr 294, s. 1, ze zm.) (WE) Nr SEU . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu in- teresów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) StatystPublU . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) XII Wykaz skrótów Szósta Dyrektywa UE . . . . Szósta Dyrektywa Rady z 17.12.1982 r. dotyczącej podziału spółek akcyjnych (82/891/EWG, Dz.Urz. WE L Nr 378, s. 47 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 83, s. 47 ze zm.) Trzecia Dyrektywa UE . . . . Trzecia Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9.10.1978 r. o łączeniu się spółek (78/855/EWG, Dz.Urz. WE L Nr 295, s. 36 ze zm.) w brzmieniu t.j. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z 5.4.2011 r. dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 110, s. 1) Trzynasta Dyrektywa . . . . . . . UE dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 21.4. 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (od Traktatu z Lizbony przemianowany na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) UbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) WzWnKRSR . . . . . UczestnPracU . . . . . ustawa z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525) rozp. MS z 21.12.2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) XIII Wykaz skrótów 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów NTA . . . . . . . . . . . . Najwyższy Trybunał Administracyjny SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(PSIC) . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(7) SR . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu TSUE . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Czasopisma, publikatory AUWr BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP Dz.U. Dz.Urz. ECR . . . . . . . . . . . . European Court Reports EP . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy EPPP . . . . . . . . . . . . Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPH . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Handlowego MoPod MoRiF . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . Jurysta XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . Official Journal MSiG . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orze- czenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982 r.), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz- nych (od 1.1.2003 r.) OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych (od 1.7.1994 r.) OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych (w latach 1957–1989) . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI UJ . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uni- wersytetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiZS PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PNUŚl POSAG . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdań- . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego sku XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. Prok. i Pr. Pr.Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rz. Rej. R.Pr. SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPP . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. Zb. Orz. SN . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego ZN WSE . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii ZP UKSW . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . Wokanda Wyszyńskiego w Warszawie 4. Piśmiennictwo Allerhand, Komentarz . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Bieniak i in., Komentarz KSH . . . J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplu- stil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2011; wyd. 2, Warszawa 2012 Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz Grzybowski, System pr. cyw. XVI . . . . . . . T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 . . . S. Grzybowski, System prawa cywilnego, Ossolineum 1974; wyd. 2, Ossolineum 1985 t. I, Wykaz skrótów Ereciński, Gudowski, Jędrzejewska, Komentarz . . . . . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, wyd. 1, Warszawa 1997; wyd. 5, Warszawa 2005 Frąckowiak, Kidyba, Popiołek, Pyzioł, Witosz, Komentarz KSH . . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. W. Pyzioła, Warszawa 2008 Gniewek, Komentarz KC . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), wyd. 2, Warszawa 2006; wyd. 3, Warszawa 2008; wyd. 4, Warszawa 2011 Gurgul, Prawo . . . . S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komen- tarz, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2003; wyd. 5, Warszawa 2004; wyd. 6, Warszawa 2005; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011 . . . . . . . K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009 Haładyj, Komentarz Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Komentarz Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek Jakubecki, Zedler, Prawo . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Ko- deks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 . . . . . . . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i na- prawcze. Komentarz, Kraków 2003 Janczewski, Prawo . . Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, pod red. S. Janczewskiego, Warszawa 1946; Warszawa 1994 (reprint) Jurga, Michalski, Spółka . . . . . . . . . . . R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicz- nym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000 XVII Wykaz skrótów Kappes, Odpowiedzialność Kappes, Spółka Kidyba, Handlowe Kidyba, Komentarz Kidyba, Prawo . A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, Kraków 1997 . . . A. Kappes, Spółka komandytowa, Warszawa 1999 . A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2005 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I i II, wyd. 2, Kraków 2002; t. I i II, wyd. 3, Kraków 2005; t. I, II, IV, wyd. 5, Warszawa 2007; t. I i II, wyd. 6, Warszawa 2008; t. I i t. II, wyd. 8, Warszawa 2011 . . . . A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2004; wyd. 5, Warszawa 2004; wyd. 6, Warszawa 2005; wyd. 7, Warszawa 2006; wyd. 8, Warszawa 2007; wyd. 9, Warszawa 2008; wyd. 10, Warszawa 2009; wyd. 11, Warszawa 2009; wyd. 12, Warszawa 2010; wyd. 13, Warszawa 2011; wyd. 14, Warszawa 2012 Kidyba, Spółka . . . . A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 1999; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2005; wyd. 5, Warszawa 2009 Kidyba, Status . . . . A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Byd- goszcz 2000 . . . . . . . . . . . Prawo spółek handlowych. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, pod red. A. Kocha i J. Na- pierały, Kraków 2002 Koch, Napierała, Prawo Koch, Napierała, Prawo spółek . . . . . Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, J. Napierały, Kraków 2011 Kon, Kodeks . . . . . . A. Kon, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa Kon, Komentarz . . . Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz, pod red. 1934 H. Kona, Warszawa 1993 . . . . . . . Kodeks handlowy. Komentarz, pod red. K. Krucza- laka, Warszawa 1999 Kruczalak, Komentarz KSH . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 2001 Kruczalak, Komentarz XVIII Wykaz skrótów Litwińska, Umowa Litwińska-Werner, Komentarz Namitkiewicz, Komentarz . . . . . . . . . . M. Litwińska, Umowa spółki z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 1999 . . . . . . . M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005; wyd. 3, Warszawa 2007 . . . . . . . J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1934, t. II, Warszawa 1935, t. III, Warszawa 1937 Namitkiewicz, Spółka . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Encyklopedia Powszechna Prawa Prywatnego, hasło: Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, War- szawa 1934 Namitkiewicz, Zarys Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spółka z o.o. Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz KSH. Spółki osobowe Okolski, Komentarz . . . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółka z o.o., Warszawa 2001 . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółki osobowe, Warszawa 2001 J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, J. Okolski, Spółka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 2001 . . . . Prawo handlowe, pod red. J. Okolskiego, Warszawa . . . S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, K. Mika, J. Okol- ski, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 1994 . . . . . R. Pabis, Komentarz. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 2003 XIX Okolski, Prawo Okolski, Spółka 1999 Pabis, Komentarz. Spółka z o.o.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: