Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 005047 21762002 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Wydanie 1 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 228
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0539-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.

Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Jeśli jesteś studentem lub aplikantem – bezpłatnie sprawdzaj zmiany prawa w Serwisie Prawniczym Lexis.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KSHKSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Tytuły do artykułów opracował: Łukasz Zamojski Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Stańczak Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-278-0537-9 (wersja drukowana) ISBN 978-83-278-0538-6 (ePUB) ISBN 978-83-278-0539-3 (ePDF) LexisNexis Polska Sp. z o.o. Adgar Park West, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl SPIS TREŚCI KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE (art. 1–21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wspólne (art. 1–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółki osobowe (art. 8–101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11–21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ II. SPÓŁKI OSOBOWE (art. 22–150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka jawna (art. 22–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 22–27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 28–36) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 37–57) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58–66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Likwidacja (art. 67–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka partnerska (art. 86–101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 86–94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki (art. 95–97) . . . Rozdział 3. Rozwiązanie spółki (art. 98–101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółka komandytowa (art. 102–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 102–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 111–119) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120–124) . . . . . . . . . . . Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125–150) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 125–128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Powstanie spółki (art. 129–134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich (art. 135–139) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 140–147) . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika (art. 148–150) . . . . . . . . . . . . . . . K.S.H. 8 8 13 14 17 17 17 19 20 24 27 30 30 32 33 34 34 36 38 39 39 41 42 44 46 3 Spis treści TYTUŁ III. SPÓŁKI KAPITAŁOWE (art. 151–490) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151–300) . . . . . . Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151–173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174–200) . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy spółki (art. 201–254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd (art. 201–211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór (art. 212–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zgromadzenie wspólników (art. 227–254) . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255–265) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266–269) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270–290) . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291–300) . . . . . . Dział II. Spółka akcyjna (art. 301–490) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 301–327) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328–367) . . . . . . . Rozdział 3. Organy spółki (art. 368–429) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd (art. 368–380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór (art. 381–392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Walne zgromadzenie (art. 393–429) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430–443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 430–433) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Subskrypcja akcji (art. 434–441) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków 47 47 47 54 62 62 65 69 77 80 81 85 87 87 97 113 113 117 120 143 143 147 spółki (art. 442–443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444–454) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455–458) . . . . . . . Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459–478) . . . . . . . . Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479–490) . . . . . . TYTUŁ IV. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK (art. 491–58413) Dział I. Łączenie się spółek (art. 491–527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 491–497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych (art. 498–516) . . . . . . . Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych 152 157 159 164 167 167 167 170 i spółki komandytowo-akcyjnej (art. 5161–51619) . . . . . . . 178 Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 5161–51618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (art. 51619) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517–527) . . 185 185 4 K.S.H. Spis treści Dział II. Podział spółek (art. 528–5501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551–58413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 551–570) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową 188 199 199 (art. 571–574) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575–576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577–580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 5841–58413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ V. PRZEPISY KARNE (art. 585–595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ VI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE (art. 596–633) . . . . Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596–609) . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy przejściowe (art. 610–630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy końcowe (art. 631–633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 211 214 214 214 219 * * * Wykaz aktów zmieniających Kodeks spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów wykonujących Kodeks spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 222 SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY DO KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH . . . . . . 223 * * * K.S.H. 5 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH1) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 8 listopada 2000 r. Nr 94, poz. 1037; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordy- nacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.03.1968, str. 8, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 3, z późn. zm.); 2) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordy- nacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak rów- nież utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.1977, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 8, z późn. zm.); 3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 295 z  20.10.1978, str. 36, z  późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 42, z późn. zm.); K.S.H. 7 Art. 1–2 Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ I Przepisy wspólne Zakres regulacji, rodzaje spółek Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwią- zywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka ko- mandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością i spółka akcyjna. Odpowiednie stosowanie przepisów k.c. Art. 2. W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na pod- stawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 47, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 50, z późn. zm.); 5) jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącej wy- mogów ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w  Państwie Człon- kowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegających prawu innego państwa (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 100, z późn. zm.); 6) dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z dnia 21 grudnia 1989  r. dotyczącej jednoosobowych spółek z  ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 40, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 104, z późn. zm.); 7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2001/17/WE z  dnia 19 marca 2001  r. w  sprawie reorganizacji i  likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001, str. 28; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 3); 8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2001/24/WE z  dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 15). 8 K.S.H. Przepisy wspólne Art. 3–4 Definicja spółki handlowej Art. 3. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobo- wiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny okreś- lony sposób. Słowniczek Art. 4. § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną; 2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną; 3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo ak- cje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza; 4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgroma- dzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależ- nej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spół- dzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu in- nej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależ- nej), lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce oso- bowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w  szczególności na podstawie umów określo- nych w art. 7; 5) spółka powiązana – spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako za- stawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami K.S.H. 9 Art. 4 Kodeks spółek handlowych lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej; 6) spółka publiczna – spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i wa- runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo fundu- szy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład rease- kuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emery- talny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 8) rejestr – rejestr przedsiębiorców; 9) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głoso- wania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 10) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów oddanych; 11) sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu przepi- sów o rachunkowości. § 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy przez to rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariu- sza spółki kapitałowej. § 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większoś- cią głosów obliczoną zgodnie z  §  1 pkt  4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, która posiada większy procent głosów na zgromadze- niu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. b–f. § 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można usta- lić stosunku dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b–f. § 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spó- łek jest spółką dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. 10 K.S.H. Przepisy wspólne Art. 5–6 Ogłaszanie dokumentów, organ publikacyjny Art. 5. § 1. Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce koman- dytowo-akcyjnej wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego, z uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Są- dowym. § 2. Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w  spółce akcyjnej. Statut może przewi- dywać, że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. § 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowa- ne w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. § 4. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gos- podarczym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji zgodnie z § 2 po- winno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji Art. 6. § 1. Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitało- wą zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33 kapi- tału zakładowego spółki zależnej. § 2. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji albo udziałów przez spółkę albo spółdzielnię zależną uważa się za nabycie albo wykonywanie praw przez spółkę dominującą. §  3. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, po- wzięta z naruszeniem § 1, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. § 4. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki ka- pitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjo- nariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku domi- nacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie K.S.H. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: