Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 003824 21330041 na godz. na dobę w sumie
Kodeks wyborczy - ebook/pdf
Kodeks wyborczy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 287
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0175-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzają-cymi tę ustawę, z uwzględnieniem ostatnich zmian, wynikających m.in. z nowej ustawy – Prawo pocztowe, z wyroku Trybunału Konstytucyjnego czy zmian w zakresie kompetencji w działach administracji rządowej. Zamieszczono również wykazy aktów zmieniających i wykonujących Kodeks wyborczy oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem – co niewątpliwie ułatwi korzystanie z ustawy.

Książka została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Może być przydatna w nauce tej skomplikowanej materii również aplikantom oraz osobom przygotowującym się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Stan prawny: sierpień 2013 roku.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZMIAN!

Jeżeli w trakcie roku akademickiego zmieni się Kodeks wyborczy, natychmiast będziesz miał możliwość sprawdzenia tego w Studenckim Serwisie Prawniczym: www.student.lexpolonica.pl.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks wyborczy Stan prawny: sierpieƒ 2013 roku Wydanie 2 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracowała: Katarzyna Paterak-Kondek Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Stańczak Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-278-0175-3 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl SPIS TREŚCI KODEKS WYBORCZY – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE (art. 1–151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa wyborcze (art. 10–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Obwody głosowania (art. 12–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rejestr wyborców (art. 18–25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Spis wyborców (art. 26–37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5a. Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym (art. 37a–37c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przepisy wspólne dla głosowania (art. 38–53) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Głosowanie przez pełnomocnika (art. 54–61) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7a. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych (art. 61a–61j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzo- nych za granicą (art. 62–68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie (art. 69–81) . . . . . . . . Rozdział 10. Protesty wyborcze (art. 82–83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Komitety wyborcze (art. 84–103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Kampania wyborcza (art. 104–115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewi- zyjnych (art. 116–122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa (art. 123–124) . . . . . . Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej (art. 125–151) . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ II. ORGANY WYBORCZE (art. 152–191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 152–156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Państwowa Komisja Wyborcza (art. 157–165) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Komisarz wyborczy (art. 166–169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Okręgowa komisja wyborcza (art. 170–173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rejonowa komisja wyborcza (art. 174–177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Terytorialna komisja wyborcza (art. 178–181) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Obwodowa komisja wyborcza (art. 182–186) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Krajowe Biuro Wyborcze (art. 187–191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.WYB. 7 7 10 12 16 20 27 28 37 41 46 50 55 56 63 68 71 72 86 86 89 95 98 100 101 103 106 3 Spis treści DZIAŁ III. WYBORY DO SEJMU (art. 192–254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 192–200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Okręgi wyborcze (art. 201–203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów (art. 204–222) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Karty do głosowania (art. 223–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 227) . . . . . . . . . Rozdział 6. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym (art. 228–237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu (art. 238–240) . . . . . . . . Rozdział 8. Ważność wyborów (art. 241–246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu 108 108 111 113 121 122 123 127 128 (art. 247–251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radio- wych i telewizyjnych (art. 252–254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ IV. WYBORY DO SENATU (art. 255–286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 255–259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Okręgi wyborcze (art. 260–261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Szczególne zadania komisji wyborczych (art. 262) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zgłaszanie kandydatów na senatorów (art. 263–265) . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Karty do głosowania (art. 266–267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 268–269) . . . . . Rozdział 7. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym (art. 270–275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu (art. 276–278) . . . . . . . . Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu 133 135 135 136 137 137 138 139 140 142 (art. 279–283) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radio- wych i telewizyjnych (art. 284–285) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Rozdział 11. Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu (art. 286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ V. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ (art. 287–327) . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 287–295) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 296–306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Karty do głosowania (art. 307–310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 311–312) . . . . . Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta Rzeczypospo- litej. Ważność wyborów (art. 313–325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radio- wych i telewizyjnych (art. 326) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Finansowanie kampanii wyborczej (art. 327) . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 147 147 150 154 155 156 159 160 4 K.WYB. Spis treści DZIAŁ VI. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (art. 328–368) . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 328–338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Komisje wyborcze i okręgi wyborcze (art. 339–340) . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego 161 161 164 (art. 341–346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Rozdział 4. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radio- wych i telewizyjnych (art. 347–348) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów (art. 349–360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Rozdział 6. Ogłaszanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego (art. 361–362) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu (art. 363–368) . . . . . . . . . DZIAŁ VII. WYBORY DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMO- RZĄDU TERYTORIALNEGO (art. 369–469) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 369–379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Obsadzenie mandatów bez głosowania (art. 380–381) . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju (art. 382) . . . . . . Rozdział 4. Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedter- minowe (art. 383–389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zmiany w podziale terytorialnym państwa (art. 390–391) . . . . . . . Rozdział 6. Ważność wyborów (art. 392–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zgłaszanie kandydatów na radnych (art. 399–407) . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów 172 173 176 176 179 179 180 183 185 188 (art. 408–410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Rozdział 9. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radio- wych i telewizyjnych (art. 411–412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin (art. 413–449) Rozdział 11. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów (art. 450–458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw (art. 459–469) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ VIII. WYBORY WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA (art. 470–493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 470–477) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłaszanie kandydatów na wójta (art. 478–483) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Karty do głosowania (art. 484–485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników 194 195 208 210 214 214 217 220 wyborów (art. 486–490) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Rozdział 5. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radio- wych i telewizyjnych (art. 491–491a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Wygaśnięcie mandatu wójta (art. 492–493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 223 K.WYB. 5 Spis treści DZIAŁ IX. PRZEPISY KARNE (art. 494–516) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ X. PRZEPIS KOŃCOWY (art. 517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 232 * * * Załączniki do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (poz. 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik nr 1. Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej . Załącznik nr 2. Wykaz okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik nr 3. Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu 233 233 242 Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 * * * Wykaz aktów zmieniających ustawę – Kodeks wyborczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów wykonujących ustawę – Kodeks wyborczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 258 PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ – KODEKS WYBORCZY – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) . . . . . . 268 * * * * * * Wykaz aktów zmieniających ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Wykaz aktów wykonujących ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 KODEKS WYBORCZY1) USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 31 stycznia 2011 r. Nr 21, poz. 112; zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 849, poz. 951, poz. 1529) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, prze- prowadzania oraz warunki ważności wyborów: 1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w  Państwie Członkowskim, którego nie są oby- watelami oraz dyrektywy Rady 94/80/WE z  dnia 19  grudnia 1994  r. ustanawiającej szczegółowe zasady korzystania z  prawa głosowania i  kandydowania w  wyborach lo- kalnych przez obywateli Unii zamieszkałych w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami. K.WYB. 7 Art. 2–5 Dział I. Przepisy wstępne 3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej; 4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; 5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie osobiste Art. 2. W wyborach głosować można tylko osobiście, chyba że kodeks stano- wi inaczej. Głosowanie jednokrotne Art. 3. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz. Wybory w dniu wolnym od pracy; wybory dwudniowe Art. 4. § 1. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy. § 2.2) Organ zarządzający wybory może postanowić, że głosowanie w wybo- rach przeprowadzone zostanie w ciągu dwóch dni. § 3.3) Jeżeli głosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu dwóch dni ter- min głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający. Definicje Art. 5. Ilekroć w kodeksie jest mowa o: 1) wyborach – należy przez to rozumieć wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do Parlamentu Europejskiego w Rze- czypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących jednostek samorzą- du terytorialnego oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; 2) Art.  4 §  2 i  3 niniejszej ustawy w  części obejmującej wyrazy: „Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu jednego dnia”: a) w zakresie, w jakim dotyczą wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z art. 98 ust. 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) w zakresie, w jakim dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są nie- zgodne z  art.  128 ust.  2 Konstytucji (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  20  lipca 2011 r., K 9/11, Dz.U. Nr 149, poz. 889); zmiana weszła w życie 21 lipca 2011 r. 3) Art.  4 §  2 i  3 niniejszej ustawy w  części obejmującej wyrazy: „Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu jednego dnia”: a) w zakresie, w jakim dotyczą wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z art. 98 ust. 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) w zakresie, w jakim dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są nie- zgodne z  art.  128 ust.  2 Konstytucji (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  20  lipca 2011 r., K 9/11, Dz.U. Nr 149, poz. 889); zmiana weszła w życie 21 lipca 2011 r. 8 K.WYB. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 6–7 2) referendach – należy przez to rozumieć referenda ogólnokrajowe i referenda lokalne; 3) organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć, odpowiednio, rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw; 4) radzie gminy – należy przez to rozumieć także radę miasta na prawach po- wiatu; 5) radzie – należy przez to rozumieć także sejmik województwa; 6) wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta; 7) zakładzie opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, pre- wentorium, hospicjum stacjonarne oraz inny zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdro- wotnych, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); 8) domu pomocy społecznej – należy przez to rozumieć także placówkę zapew- niającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); 9) stałym zamieszkaniu – należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu; 10) numerze ewidencyjnym PESEL – należy przez to rozumieć, w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 11)4) wyborcy niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć wyborcę o ogra- niczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmy- słów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach. Zwolnienie od opłat administracyjnych i kosztów sądowych Art. 6. Wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w spra- wach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych. Sporządzanie dokumentów w języku polskim Art. 7. Dokumenty wymagane na podstawie przepisów kodeksu niesporzą- dzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 4) Dodany przez ustawę z  27  maja 2011  r. (Dz.U. Nr  147, poz.  881); zmiana weszła w życie 30 lipca 2011 r. K.WYB. 9 Art. 8–10 Dział I. Przepisy wstępne Przechowywanie dokumentów w archiwach państwowych Art. 8. § 1. Dokumenty z wyborów są przekazywane do archiwów państwo- wych i mogą być udostępniane. §  2. Minister właściwy do spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodo- wego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania, przechowywania i  udostępniania dokumentów z  wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, po jakim muszą być one przekazywane do archiwów państwowych, potrzeby ochrony przekazywanych, przechowywa- nych materiałów i zawartych w nich danych oraz podmiotów, którym dokumen- ty mogą być udostępniane. Termin dokonania czynności Art. 9. § 1. Ilekroć w kodeksie jest mowa o upływie terminu do wniesienia skargi, odwołania lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego, urzę- du gminy, konsula albo kapitana statku, należy przez to rozumieć dzień złoże- nia skargi, odwołania lub innego dokumentu w sądzie, organowi wyborczemu, w urzędzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku. § 2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przy- pada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierw- szego roboczego dnia po tym dniu. § 3. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalenda- rzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w § 1, są dokonywane w godzi- nach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów. Rozdział 2 Prawa wyborcze Czynne prawo wyborcze; wyłączenia Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypo- spolitej – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 2) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – oby- watel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w  dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej; 10 K.WYB. Rozdział 2. Prawa wyborcze Art. 11 3) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: a) rady gminy – obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, b) rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, od- powiednio, tego powiatu i województwa; 4) w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy. § 2. Nie ma prawa wybierania osoba: 1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. Bierne prawo wyborcze; wyłączenia Art. 11. § 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat; 2) w wyborach do Senatu – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat; 3) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej – obywatel polski, który najpóź- niej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu; 4) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – oso- ba mająca prawo wybierania w tych wyborach, która najpóźniej w dniu gło- sowania kończy 21 lat, i  od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w  Rzeczy- pospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 5) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – osoba mająca prawo wybierania tych organów; 6) w wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wybo- rach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. § 2. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba: 1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za prze- stępstwo umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp- stwo skarbowe; K.WYB. 11 Art. 12 Dział I. Przepisy wstępne 2)5) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę pra- wa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 paź- dziernika 2006  r. o  ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bez- pieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.). § 3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący oby- watelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. Rozdział 3 Obwody głosowania Stałe i odrębne obwody głosowania Art. 12. § 1. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 § 1 i art. 15 § 1. §  2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta. § 3. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 miesz- kańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. § 4. Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny ob- wód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, za- kładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego za- kładu i  aresztu, jeżeli w  dniu wyborów będzie w  nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. § 5. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorial- nego oraz w wyborach wójta odrębny obwód głosowania w jednostce, o której mowa w § 4, tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej przebywać co naj- mniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka. 5) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 588); zmiana weszła w życie 2 czerwca 2011 r. 12 K.WYB. Rozdział 3. Obwody głosowania Art. 13 § 6. Jeżeli w dniu wyborów w jednostce, o której mowa w § 4, będzie przeby- wać mniej niż 15 wyborców, można w niej utworzyć odrębny obwód głosowania po zasięgnięciu opinii osoby kierującej daną jednostką. § 7. Można utworzyć odrębny obwód głosowania w domu studenckim lub ze- społach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami, jeżeli co najmniej 50 osób uprawnio- nych do udziału w wyborach poinformuje na piśmie rektora uczelni prowadzącej dom studencki, lub uczelni z  którą inny podmiot zawarł umowę o  prowadze- nie domu studenckiego, o zamiarze przebywania w domu studenckim w dniu głosowania. § 8. Przepisu § 7 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jedno- stek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta. § 9. Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta zgłoszony po uzyska- niu zgody rektora uczelni, tworzy obwody głosowania, o których mowa w § 7. §  10. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. § 11. Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. §  12. Uchwałę rady gminy o  utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. § 13. Na uchwały rady gminy, o których mowa w § 2, 4 i 9, wyborcom w licz- bie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborcze- go, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od postano- wienia nie przysługuje środek prawny. Zmiany w podziale na stałe obwody glosowania Art. 13. § 1. Wójt przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w po- dziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w  gminie lub w  obwodzie głoso- wania. § 2. Zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. §  3. Do zmian w  podziale na stałe obwody głosowania przepisy art.  12 § 11–13 stosuje się odpowiednio. K.WYB. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks wyborczy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: