Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 003770 21723241 na godz. na dobę w sumie
Kodeks wyborczy. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks wyborczy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 764
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5553-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowany Czytelnikom komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka dotyczy nowego uregulowania o charakterze kodeksowym w polskim systemie prawnym – Kodeksu wyborczego z 5.1.2011r., który zastąpił obowiązujące dotychczas trzy ordynacje wyborcze, ustawę o wyborze prezydenta RP i ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Jest to akt prawny sumujący obowiązujące dotąd przepisy, niektóre z nich modyfikując, w części wprowadzając również zupełnie nowe rozwiązania, określający zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

  1. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego;
  5. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

a  także zawiera przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom.

Proponowany komentarz w sposób jasny i przejrzysty prowadzi Czytelnika przez kolejno omawiane zagadnienia, szczególnie koncentrując się na wyjaśnianiu nowych, nieznanych wcześniej rozwiązań takich jak:

Komentarz adresowany jest do każdego praktykującego prawnika (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie), w szczególności obsługującego jednostki administracji państwowej i samorządowej (np. rady gminy, powiatu, sejmik województwa, wójt, burmistrz, marszałek województwa), jak również dla studentów prawa, administracji, politologii, a także dla każdego obywatela chcącego zgłębić zasady wyboru na wszystkie szczeble władzy publicznej. Niniejsza książka prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury w omawianej dziedzinie oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo przedmiotowe, uwzględniajac aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i z dziedzin pokrewnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Kodeks wyborczy Polecamy nasze publikacje z tej serii: Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel (red. serii) KONSTYTUCYJNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Tom 2 System Prawa Administracyjnego Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 1. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ Komentarze Becka Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 2. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ TERENOWEJ Komentarze Becka Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 3. USTRÓJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Komentarze Becka Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 12 Duże Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks wyborczy Komentarz prof. dr hab. Bogusław Banaszak WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Banaszak, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, art. 14, Nb 2, Propozycja cytowania: Warszawa 2014 Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5552-8 ISBN e-book 978-83-255-5553-5 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Kodeks wyborczy Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rejestr wyborców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Spis wyborców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5a. Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37a–37c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przepisy wspólne dla głosowania . . . . . . . . . . . . Art. 38–53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Głosowanie przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 7 7 7 7 24 24 24 36 36 36 48 48 48 61 61 61 76 76 78 78 106 106 108 V Spis treści Rozdział 7a. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61a–61j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie . . . . Art. 69–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Protesty wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Komitety wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84–103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Kampania wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104–115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 116–122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa . . . . Art. 123–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125–151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Organy wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152–156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Państwowa Komisja Wyborcza . . . . . . . . . . . . . . Art. 157–165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Komisarz wyborczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 166–169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Okręgowa komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 170–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rejonowa komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174–177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej VI 116 116 117 125 125 132 132 143 143 150 150 150 179 179 205 205 205 211 211 213 213 263 263 263 263 270 270 288 288 288 296 296 296 303 303 304 Spis treści Rozdział 6. Terytorialna komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 178–181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Obwodowa komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 182–186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Krajowe Biuro Wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 187–191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wybory do Sejmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 192–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Okręgi wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów . . . . . . . . . . . Art. 204–222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Karty do głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 223–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Sposób głosowania i warunki ważności głosu . . . Art. 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 228–237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu . . . . . . Art. 238–240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ważność wyborów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241–246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 247–251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 252–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Wybory do Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 255–259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 306 306 316 316 316 323 323 324 330 330 330 330 351 351 351 356 356 393 393 396 396 399 399 399 413 413 416 416 417 429 429 441 441 441 444 444 444 444 VII Spis treści Rozdział 2. Okręgi wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 260–261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Szczególne zadania komisji wyborczych . . . . . . . Art. 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zgłaszanie kandydatów na senatorów . . . . . . . . . Art. 263–265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Karty do głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 266–267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Sposób głosowania i warunki ważności głosu . . . Art. 268–269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 270–275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu . . . . . . Art. 276–278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 279–283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 284–285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 287–295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospo- litej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 296–306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Karty do głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 307–310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu . . . Art. 311–312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Ważność wyborów . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 313–325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 448 448 452 452 453 453 455 455 456 456 458 458 465 465 466 466 472 472 472 474 474 475 475 475 475 484 484 497 497 499 499 500 500 Rozdział 7. Finansowanie kampanii wyborczej Rozdział 6. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Wybory do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 328–338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Komisje wyborcze i okręgi wyborcze . . . . . . . . . Art. 339–340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 341–346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 347–348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 528 528 Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów 530 530 Art. 349–360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Ogłaszanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 361–362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu . . . . . . . . Art. 363–368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 369–379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Obsadzenie mandatów bez głosowania . . . . . . . . Art. 380–381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju Art. 382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełnia- jące i przedterminowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 383–389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 510 510 510 512 512 513 513 513 513 521 521 522 522 540 540 541 541 547 547 549 549 550 559 559 560 560 561 561 562 IX Spis treści Rozdział 5. Zmiany w podziale terytorialnym państwa . . . . . . Art. 390–391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Ważność wyborów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 392–398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zgłaszanie kandydatów na radnych . . . . . . . . . . . Art. 399–407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 408–410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 411–412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 413–449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 450–458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459–469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 470–477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłaszanie kandydatów na wójta . . . . . . . . . . . . . Art. 478–483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Karty do głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 484–485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników wyborów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 486–490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 491–491a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Wygaśnięcie mandatu wójta . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 492–493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 494–516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 584 584 588 588 596 596 604 604 609 609 609 611 611 649 649 654 654 662 662 662 669 669 677 677 678 678 681 681 681 683 683 687 687 690 Spis treści Dział X. Przepis końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 710 711 735 XI Wstęp Konstytucja nie reguluje zasad prawa wyborczego w osobnym rozdziale lub w inaczej wyodrębnionej jej części. Szczegółowe regulacje prawne odsyła do ustaw. Kodeks wyborczy z 5.1.2011 r. zastąpił dotychczas obowiązujących pięć ordynacji wyborczych. Unormowanie w nich prawa wyborczego było nie tylko fragmentaryczne, ale też niespójne. Poszczególne ustawy wyborcze powtarzały niektóre rozwiązania zawarte w innych ordynacjach (widoczne to było np. w niektórych unormowaniach odnoszących się do kampanii wyborczej), przyjmowały sformułowania podobne, jedynie nieznacznie odmienne od sformułowań występujących w innych ordynacjach, wychodziły poza ramy określone tytułem i regulowały sprawy odnoszące się do innych rodzajów wyborów (np. w Ordynacji sejmowej i senackiej z 2001 r. zamieszczono regulacje dotyczące rejestru i spisów wyborców). W tej sytuacji nauka prawa od dawna postulowała uchwalenie – wzorem innych państw demokratycznych – jednego aktu ustawowego kompleksowo normującego problematykę wyborów. Ustawodawca zrealizował ten postulat w 2011 r. uchwalając Kodeks wyborczy. Wprowadził nim ograniczoną ilość nowych instytucji czy rozwiązań prawnych, a wiele z jego przepisów nawiązuje lub wręcz powtarza rozwiązania obowiązujące dotychczas. Mimo, że normy Kodeksu zostały dotychczas tylko raz użyte w wyborach parlamentarnych cieszą się dużym zainteresowaniem nauki i praktyki, gdyż wytyczają ramy następnych wyborów. W Kodeksie oprócz rozwiązań nowatorskich są także przejęte z dotychczas obowiązujących ordynacji. W tym ostatnim przypadku dla wyjaśnienia ich treści można skorzystać z dorobku nauki i orzecznictwa, gdyż wobec analogicznych lub bardzo podobnych uregulowań poglądy dotychczasowe zachowują aktualność. Należy ponadto przypuszczać, że w zasadniczo niezmienionej formie zachowają swoją aktualność wytyczne i informacje PKW dotyczące pierwszych przeprowadzonych według przepisów Kodeksu wyborów parlamentarnych w 2011 r. Mam nadzieję, że Czytelnicy znajdą w tym Komentarzu rozwiązanie przynajmniej niektórych problemów, jakie przysporzy stosowanie nowych przepisów, a osoby interesujące się prawem wyborczym znajdą w nim odpowiedzi na nurtujące je pytania. Wrocław, październik 2013 r. Autor XIII Książkę dedykuję Ignacemu – przyszłemu wyborcy, jego Babci i Rodzicom Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KWyb . . . . . . . . . . . ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 Nr 21 poz. 112 ze zm.) PPSA . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym SamWojU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa z 2013 r. poz. 594) (Dz.U. z 2013 r. poz. 595) (Dz.U. z 2013 r. poz. 596) 2. Organy orzekające ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka FTK . . . . . . . . . . . . . Federalny Trybunał Konstytucyjny IPUSiSP SN . . . . . . . Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny XV Wykaz skrótów NSA (7) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów PKW . . . . . . . . . . . . Państwowa Komisja Wyborcza SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory BIP . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. UE . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej M.P . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy . . . . . . . . . . Przegląd Wyborczy P. Pr. i Adm. P. Sejm. P. Wyb. PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo R. Pr. ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny . . . . . . . . . . . . Radca Prawny 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł EUROATOM . . . . . . Europejska Wspólnota Energii Atomowej KBW . . . . . . . . . . . . Krajowe Biuro Wyborcze KBWE (obecnie OBWE) . . . Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro- pie . . . . . . . . . . . . komentarz kom. XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . niepublikowane . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . miasto stołeczne . . . . . . . . . . . . . następna (-y) KW . . . . . . . . . . . . . pokwitowanie odbioru gotówki do rozliczenia m.in. m.st. nast. niepubl. NIP . . . . . . . . . . . . . Numer Identyfikacji Podatkowej Nr OKW . . . . . . . . . . . . Okręgowa Komisja Wyborcza ONZ . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych opubl. PE . . . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski PESEL . . . . . . . . . . . Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Lud- . . . . . . . . . . . opublikowane . . . . . . . . . . . . . numer PIT-R . . . . . . . . . . . deklaracja, do złożenia której zobowiązani są płatnicy będący osobami fizycznymi, osoby pro- wadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty podatnikowi należności wolnych od podatku oraz osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ności . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . pozycja pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. post. poz. r. REGON . . . . . . . . . . Rejestr Gospodarki Narodowej RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RP . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. t.j. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska USA . . . . . . . . . . . . Stany Zjednoczone Ameryki ust. wyr. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . uchwała XVII Literatura Pozycje książkowe: Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej. Ko- mentarz, Warszawa 2012; Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012; Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2009; Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012; Banaszak B., Prawo wyborcze obywateli, Warszawa 1996; Banaszak B., Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego, Toruń 2008; Banaszak B., Kaczkowski Ł., Korupcja polityczna w Polsce – wybrane aspekty prawne, [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Wrocław 2012; Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej, Wrocław 1998; Buczkowski J., hasło „wybory”, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009; Buczkowski Ł., Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich na gruncie kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki, Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011; Budyn-Kulik M., [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, LEX 2012; Chmaj M., Parytet płci w kodeksie wyborczym, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011; Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2008; Czaplicki K. W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, Toruń 2009; Czaplicki K. W., [w:] K. W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Komentarz do ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, [w:] Samorządowe prawo wyborcze, Komentarz, Warszawa 2010; Czaplicki K., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2010; Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003; Drachal J., Mzyk E., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne – część procesowa, Warszawa 2002; Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej radzie Sądownictwa, Warszawa 2002; Galster J., Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów, [w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2009; Garlicki L., XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks wyborczy. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: