Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 004933 22441829 na godz. na dobę w sumie
Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem - ebook/pdf
Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 117
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-076-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem zrywa z dotychczasowym kanonem abstrakcyjnego komentowania przepisów w oderwaniu od konkretnych spraw, którym mają one służyć. Przeprowadzono w nim analizę porównawczą praktyki pod kątem, jaka ona jest, a jaka być powinna.
W pracy szczegółowo omówiono „krok po kroku” przebieg postępowania sądowego, przesłanki rozstrzygnięcia głównego i postanowień uzupełniających. Wiele miejsca poświęcono także problematyce wykonywania orzeczeń i ugód w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Uwzględniono przy tym nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującą od 13 sierpnia 2011 r., przewidującą odrębne postępowanie opiekuńcze o wykonanie kontaktów z dzieckiem.

Praca – poza nowatorskim komentarzem do spraw – zawiera też elementy klasycznego ko-mentarza do przepisów, a także szczegółowy i uporządkowany wybór komentatorskich tez Sądu Najwyższego. Dopełnieniem całości są wzory pism i orzeczeń.
Publikacja kierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych specjalizujących się w problematyce spraw rodzinnych. Pomocna może być także przedstawicie-lom nauki oraz studentom prawa.
Jacek Ignaczewski – wieloletni sędzia rodzinny, doradca Rzecznika Praw Dziecka, autor, współautor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych z zakresu prawa rodzinnego, ustroju sądownictwa i prawa cywilnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-076-5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Wprowadzenie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Ustawa z 25 lutego 1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg) � � � � 11 Ustawa z 17 listopada 1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) 15 ROZDZIAŁ I. Rozpoznanie spraw o kontakty z dzieckiem � � � � � � � � � � � � 23 1� Pojęcie kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 2� Uprawnieni do kontaktów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26 3� Zagadnienia proceduralne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28 3�1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28 3�2� Dziecko jako „uczestnik postępowania” � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31 3�3� Wysłuchanie dziecka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 3�4� Kontakty z dzieckiem w sprawach o rozwód i separację � � � � � � � � � � 38 3�5� Kumulacja spraw o kontakty z dzieckiem i o władzę rodzicielską � � � 42 3�6� Przesłanki formalne wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem � � � 44 3�7� Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � 48 3�8� Przebieg postępowania sądowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 51 3�8�1� Pierwsze posiedzenie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 51 3�8�2� Mediacja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53 3�8�3� Określenie przedmiotu i zakresu postępowania � � � � � � � � � � � 55 3�8�4� Dwa modele postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 56 4� Przesłanki rozstrzygnięcia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63 4�1� Przesłanki ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63 4�1�1� Zgodna wola rodziców � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63 4�1�2� Dobro dziecka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64 4�1�3� Rozsądne życzenia dziecka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65 4�2� Przesłanki szczególne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66 4�2�1� Poważne zagrożenie dla dobra dziecka � � � � � � � � � � � � � � � � � 66 4�2�2� Zagrożenie dla dobra dziecka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67 5 Spis treści 5� Rozstrzygnięcie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 71 5�1� Rozstrzygnięcia główne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 71 5�2� Rozstrzygnięcia dodatkowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 74 ROZDZIAŁ II. Wykonanie kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78 1� Założenia metodologiczne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78 2� Stan przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 13 sierpnia 2011 r� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 85 3� Stan po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 13 sierpnia 2011 r� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88 4� Odebranie dziecka przez kuratora na podstawie przepisów obowiązujących od 13 sierpnia 2011 r� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94 5� Sankcja pozbawienia władzy rodzicielskiej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97 ROZDZIAŁ III. Orzecznictwo Sądu Najwyższego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 1� Uchwała SN z 18 marca 2011 r�, III CZP 139/10 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 2� Uchwała SN z 21 grudnia 2010 r�, III CZP 107/10 � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 3� Uchwała SN z 28 sierpnia 2008 r�, III CZP 75/08 � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 4� Uchwała SN z 23 lipca 2008 r�, III CZP 74/08 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 5� Uchwała składu 7 sędziów SN z 8 marca 2006 r�, III CZP 98/05 � � � � � � 100 6� Wyrok SN z 8 września 2004 r�, IV CK 615/03 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 102 7� Postanowienie SN z 5 maja 2000 r�, II CKN 761/00 � � � � � � � � � � � � � � � 102 8� Postanowienie SN z 1 października 1998 r�, I CKN 834/98 � � � � � � � � � � 103 9� Postanowienie SN z 30 sierpnia 1977 r�, III CRN 204/77 � � � � � � � � � � � � 103 10� Orzeczenie SN z 2 grudnia 1957 r�, I CR 1045/56 � � � � � � � � � � � � � � � � 103 11� Uchwała składu 7 sędziów SN z 26 sierpnia 1955 r�, I CO 28/55 � � � � 104 ROZDZIAŁ IV. Wzory pism procesowych i orzeczeń � � � � � � � � � � � � � � � � � 105 1� Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 105 2� Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii RODK � � � � � � � � � � � � � 108 3� Postanowienie w przedmiocie wysłuchania dziecka w tzw� niebieskim pokoju � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 109 4� Ugoda w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � 110 5� Postanowienie o ograniczeniu kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � 112 6� Skierowanie na mediację � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 113 7� Sprawozdanie z mediacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 114 8� Wniosek o wykonanie kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 116 9� Postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 10� Postanowienie o nakazaniu zapłaty � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 119 Wykaz skrótów Dz�U� k�p�c� k�r�o� – Dziennik Ustaw – ustawa z 17 listopada 1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (Dz�U� Nr 43, poz� 296 ze zm�) – ustawa z 25 lutego 1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz�U� Nr 9, poz� 59 ze zm�) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r� (Dz�U� Konwencja w spra- wie kontaktów z dziećmi LexPolonica MoP OSN OSNC OSNCP OSNP OSNPG Prok� i Pr� PS RODK SN tekst jedn� u�k�s�c� Nr 78, poz� 483 ze sprost� i zm�) – Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzona w Strasbur- gu w dniu 15 maja 2003 r� (Dz�U� Nr 68, poz� 576) – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp� z o�o� – „Monitor Prawniczy” – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (od 1945 r� do 1962 r�) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Izba Administracyj- na, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r� do 1994 r�) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych (od 2003 r�) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Gene- ralnej – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny – Sąd Najwyższy – tekst jednolity – ustawa z 28 lipca 2005 r� o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (tekst jedn� Dz�U� z 2010 r� Nr 90, poz� 594 ze zm�) u�s�p� – ustawa z 27 lipca 2001 r� – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz�U� Nr 98, poz� 1070 ze zm�) Uwaga! Tekst przepisu art� 1131 § 2 k�r�o� wyróżniony mniejszym stopniem czcionki to wersja, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r� na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r� o wspie- raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz�U� Nr 149, poz� 887)� 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: