Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 002706 22446090 na godz. na dobę w sumie
Komentarz do spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego - ebook/pdf
Komentarz do spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 426
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0463-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Niniejsza książka to kolejna już publikacja w nowej serii „Komentarze z wokandy”, której niewątpliwym walorem jest komentowanie spraw, a nie przepisów.


W publikacji zostały skomentowane w sposób kompleksowy wybrane sprawy z zakresu postępowania zabezpieczającego, klauzulowego i egzekucyjnego, a także sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, które nie podlegają wprawdzie rozpoznaniu w postępowaniu egzekucyjnym, ale są z nim funkcjonalnie powiązane. Zostały one omówione według kolejności dokonywanych czynności, poczynając od pism inicjujących poszczególne sprawy, przez zagadnienia dotyczące uczestników postępowania, posiedzeń, składu sądu, kognicji organów procesowych w poszczególnych sprawach, kończąc na problematyce orzeczeń oraz ich skutków.


Autor wyjaśnia nie tylko poszczególne przepisy dotyczące komentowanej materii, ale – co istotne – przedstawia analizowane kwestie na przykładach, które pozwalają dostrzec rolę, zależności i specyfikę rozwiązań przyjętych w przepisach. Bogaty wybór orzecznictwa ułatwia zaś zrozumienie przedstawionych instytucji. Dopełnieniem całości są wzory pism i wniosków.


Publikacja kierowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, sędziów i komorników zajmujących się problematyką spraw cywilnych, a w szczególności specjalizujących się w sprawach z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także aplikantów.


Marcin Uliasz jest doktorem nauk prawnych, sędzią Sądu Rejonowego Lublin – Zachód


w Lublinie, autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze z wokandy Komentarz do spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego Marcin Uliasz pod redakcją Jacka Ignaczewskiego Wydanie 1 Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Zdjęcie na okładce: © iStock.com/MathieuViennet © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0218-7 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Na wokandzie Lp. Sprawa Strona Sędzia referent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie Sprawy o nadanie deklaratywnej klauzuli wykonalności tytułowi pochodzącemu od sądu powszechnego Sprawy o nadanie klauzuli deklaratywnej bankowemu tytułowi egzekucyjnemu Sprawy o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy wierzyciela lub przeciwko następcy dłużnika Sprawy ze skargi na czynności komornika Sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych Sprawy o wyjawienie majątku 17 Marcin Uliasz 117 Marcin Uliasz 151 Marcin Uliasz 180 208 310 379 Marcin Uliasz Marcin Uliasz Marcin Uliasz Marcin Uliasz Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział 1. Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1. Postępowanie zabezpieczające a postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . 17 2. Przebieg postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.1. Warunki formalne i fiskalne wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2. Konsekwencje niezachowania warunków formalnych i fiskalnych wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Sąd w postępowaniu zabezpieczającym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.1. Jurysdykcja sądów polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.2. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.3. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5. Orzekanie w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia . . . . . . . 40 5.1. Zasady orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.2. Podstawy zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6. Udzielenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.1. Rozpoznanie wniosku – posiedzenia, terminy, forma orzeczenia . . . . 57 6.2. Treść postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia . . . . . 58 6.3. Doręczanie postanowień i ich zaskarżalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7. Wykonanie zabezpieczenia polegającego na zajęciu . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.1. Wykonalność postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia . . . . . . . . 65 7.2. Wykonanie zabezpieczenia a majątek wspólny obowiązanego i jego małżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 7.3. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.4. Zbieg zabezpieczeń oraz zbieg zabezpieczenia i egzekucji . . . . . . . . 79 7.5. Wykonanie zabezpieczenia a późniejsza egzekucja . . . . . . . . . . . . . . 81 8. Koszty postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7 Spis treści 9. Zmiana i uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia . . . . . . . 88 10. Upadek zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 11. Z orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 12.1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez zajęcie . . . . . . . . . . 100 12.2. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia przez zajęcie . . . . . . 103 Rozdział 2. Sprawy w postępowaniu klauzulowym – uwagi ogólne . . . . . 107 1. Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2. Charakter postępowania klauzulowego i jego funkcje . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. Przepisy znajdujące zastosowanie w postępowaniu klauzulowym . . . . . . 114 Rozdział 3. Sprawy o nadanie deklaratywnej klauzuli wykonalności tytułowi pochodzącemu od sądu powszechnego . . . . . . . . . . 117 1. Wniosek – warunki formalne i fiskalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2. Organy postępowania klauzulowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2.1. Sąd – właściwość i skład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2.2. Referendarz sądowy – zakres kompetencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3. Rozpoznanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4. Tytuł wykonawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5. Doręczenie postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7. Uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności z urzędu . . . 143 8. Z orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 9.1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty . . . . . . 148 9.2. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi pochodzącemu od sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Rozdział 4. Sprawy o nadanie klauzuli deklaratywnej bankowemu tytułowi egzekucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 1. Bankowy tytuł egzekucyjny – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – warunki formalne i fiskalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 3. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4. Rozpoznanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 5. Z orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6.1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6.2. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 8 Spis treści Rozdział 5. Sprawy o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy wierzyciela lub przeciwko następcy dłużnika . . . . . . . . . . . . 180 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 2. Wniosek – warunki formalne i fiskalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3. Sąd i referendarz sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4. Przejście uprawnienia lub obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5. Wykazanie przejścia uprawnienia lub obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 6. Tytuł wykonawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 7. Z orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 8. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8.1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8.2. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz następcy wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Rozdział 6. Sprawy ze skargi na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . 208 1. Charakter skargi na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2. Dopuszczalność skargi na czynności i zaniechanie komornika . . . . . . . . . 212 2.1. Rodzaje czynności dokonywanych przez komornika . . . . . . . . . . . . 212 2.2. Zaniechanie a bezczynność komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 2.3. Organ dokonujący czynności podlegającej zaskarżeniu . . . . . . . . . . 217 2.4. Czynności niezaskarżalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3. Zdolność sądowa i procesowa oraz legitymacja procesowa skarżącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 4. Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5. Warunki formalne i fiskalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 5.1. Pisemna skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 5.2. Ustna skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 5.3. Skutki niezachowania warunków formalnych skargi . . . . . . . . . . . . . 253 5.4. Opłata od skargi na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 5.5. Skutki nienależytego opłacenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 6. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 6.1. Charakter postępowania wywołanego wniesieniem skargi . . . . . . . . 259 6.2. Tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 6.3. Sąd właściwy do rozpoznania skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.4. Skutki stwierdzenia niewłaściwości sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6.5. Uwzględnienie skargi przez komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 6.6. Zawieszenie postępowania lub wstrzymanie wykonania zaskarżonej czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 6.7. Rozpoznanie skargi – zakres kognicji sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 6.8. Posiedzenia i terminy do rozpoznania skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 6.9. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9 Spis treści 6.10. Orzeczenia sądu w postępowaniu skargowym . . . . . . . . . . . . . . . . 292 6.11. Doręczanie i zaskarżenie orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 6.12. Znaczenie orzeczenia w przedmiocie skargi dla innych postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 7. Z orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 8. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 8.1. Skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 8.2. Postanowienie w przedmiocie skargi na czynność komornika . . . . . 307 Rozdział 7. Sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . 310 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2. Warunki pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 2.1. Warunki pozwu opozycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2.2. Warunki pozwu ekscyndencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 2.3. Uzasadnienie pozwu opozycyjnego i ekscyndencyjnego . . . . . . . . 321 3. Strony procesu w sprawie o pozbawienie lub ograniczenie wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 4. Strony w sprawach o zwolnienie od egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 5. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 6. Przesłanki materialnoprawne powództwa opozycyjnego . . . . . . . . . . . . 335 6.1. Istnienie tytułu wykonawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 6.2. Podstawy powództwa opozycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 6.2.1. Zaprzeczenie zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 6.2.2. Wygaśnięcie zobowiązania lub niemożność jego egzekwowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 6.2.3. Zarzuty przysługujące małżonkowi dłużnika . . . . . . . . . . . . 351 7. Przesłanki materialnoprawne powództwa ekscyndencyjnego . . . . . . . . . 353 7.1. Termin do wniesienia pozwu o zwolnienie od egzekucji . . . . . . . . 353 7.2. Naruszenie praw wskutek zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 8. Wyroki w sprawach przeciwegzekucyjnych i ich skutki . . . . . . . . . . . . . 361 8.1. Wyrok w sprawie z powództwa opozycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . 361 8.2. Wyrok w sprawie z powództwa ekscyndencyjnego . . . . . . . . . . . . . 364 9. Z orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 10. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 10.1. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego . . . . . 371 10.2. Sentencja wyroku pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 10.3. Pozew o zwolnienie od egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 10.4. Sentencja wyroku zwalniającego od egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rozdział 8. Sprawy o wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 10 Spis treści 2. Wszczęcie postępowania w sprawie o wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . 381 2.1. Sposoby wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 2.2. Wniosek o wyjawienie majątku – warunki formalne i fiskalne . . . . . 383 3. Właściwość sądu i kompetencje referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . 392 4. Strony postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 5. Stadium rozpoznania wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 5.1. Podstawy wniosku o wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 5.2. Posiedzenia, orzeczenia i ich zaskarżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 6. Stadium wykonania postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 6.1. Odebranie wykazu majątku i przyrzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 6.2. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 7. Z orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 8. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 8.1. Wniosek o wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 8.2. Postanowienie o wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 8.3. Wzór wykazu majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Wybór literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Apel.-Lub. Biul. SN k.c. k.h. k.k. k.k.s. k.k.w. k.p. k.p.a. k.p.c. k.r.o. – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Biuletyn Sądu Najwyższego – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 600) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) Konstytucja RP – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Lexis Nexis M. Prawn. OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSP OSPiKA OTK-A PB – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – „Monitor Prawniczy” – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – zbiór urzędowy, Seria A – „Prawo Bankowe” 13 PiP pr. bank. pr. not. reg.sąd. SA SN TK u. KRS u.k.s.c. u.k.s.e. u.k.w.h. u.p.e.a. Wykaz skrótów – „Państwo i Prawo” – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 14 lutego 2001 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Re- gulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. 2011 r. Nr 321, poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Skuteczność ochrony praw w sądowym postępowaniu cywilnym jest uwa- runkowana nie tylko gwarancjami przewidzianymi w przepisach o postę- powaniu rozpoznawczym, lecz także instrumentami pozwalającymi na wykonanie orzeczeń wydanych w tym postępowaniu. W obrocie cywilno- prawnym podstawowe znaczenie dla wykonania orzeczeń sądowych ma egzekucja sądowa. Jej skuteczność w dużej mierze zależy od uwarunko- wań ekonomicznych społeczeństwa, a zwłaszcza stopnia jego zamożno- ści. Nie jest to jednak jedyna okoliczność. Drugim warunkiem skutecznej egzekucji jest prawidłowe ukształtowanie jej przebiegu z uwzględnieniem właściwej proporcji między takimi wartościami, jak prawo wierzyciela do uzyskania zaspokojenia (co jest celem postępowania egzekucyjnego) oraz ochrona interesów dłużnika. Sprawy z zakresu postępowania zabezpieczającego, klauzulowego lub eg- zekucyjnego stosunkowo rzadko trafiają na wokandy sądowe, gdyż z regu- ły są rozpoznawane na posiedzeniach niejawnych. Odgrywają one jednak ważną rolę w systemie ochrony prawnej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przebieg wybranych spraw sądowych z zakresu postępowania zabezpieczającego (zabezpieczenie przez zajęcie), postępowania klauzulowego (o nadanie klauzuli tytułom pochodzącym od sądu, bankowym tytułom egzekucyjnym oraz o nadanie klauzuli na rzecz lub przeciwko następcy wierzyciela lub dłużnika) oraz postępowania egzekucyjnego (sprawy ze skargi na czynności komornika, sprawy o wyjawienie majątku). Omówiono również sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, które nie podlegają wprawdzie rozpoznaniu w po- stępowaniu egzekucyjnym, ale są z nim funkcjonalnie powiązane. 15 Wprowadzenie Opracowanie nie pretenduje do miana wyczerpującego komentarza do wszystkich spraw rozpoznawanych w tych postępowaniach. Przedstawio- ne przykładowo sprawy pozwalają jednak dostrzec rolę, zależności i spe- cyfikę rozwiązań przyjętych w przepisach części II i III Kodeksu postępo- wania cywilnego. Należy wyrazić nadzieję, że niniejszy komentarz okaże się pomocnym narzędziem dla prawników w ich codziennej praktyce. Rozdział 1 Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie Rozdział 1. Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie 1. Postępowanie zabezpieczające a postępowanie rozpoznawcze Marcin Uliasz 1. Postępowanie zabezpieczające a postępowanie rozpoznawcze Postępowanie zabezpieczające zostało uregulowane w części II Kodeksu postępowania cywilnego i jest postępowaniem pomocniczym, w którym jest udzielana tymczasowa ochrona prawna. Jego celem jest zagwaran- towanie osiągnięcia celu postępowania rozpoznawczego. Tymczasowość ochrony prawnej udzielanej w postępowaniu zabezpieczającym wyraża się w tym, że zabezpieczenie jest udzielane, co do zasady, na czas trwa- nia postępowania rozpoznawczego. Chodzi tu np. o sytuacje, w których istnieje obawa, że mimo uzyskania przez powoda wyroku zasądzającego świadczenie, nie będzie możliwe jego wykonanie, gdyż pozwany w trak- cie procesu ukryje lub pozbędzie się składników majątkowych, do których mogłaby być skierowana egzekucja. Zabezpieczenie ma zapobiec takim działaniom pozwanego i zagwarantować, że wyrok zostanie wykonany. Mimo funkcjonalnego powiązania postępowania zabezpieczającego z po- stępowaniem rozpoznawczym zachodzą istotne różnice w strukturze tych postępowań, które powodują, że nie mogą one być ze sobą utożsamiane. Do tych różnic należy odmienne ukształtowanie struktury podmiotowej po- stępowania zabezpieczającego. Jest to postępowanie dwustronne, w któ- rym stroną czynną jest uprawniony (wnoszący o udzielenie zabezpiecze- nia lub na rzecz którego jest udzielane zabezpieczenie) oraz obowiązany 17 Rozdział 1. Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie (przeciwko któremu jest kierowany wniosek o udzielenie zabezpieczenia lub udzielane jest zabezpieczenie). Należy dodać, że konfiguracja podmio- towa jest niezależna od pozycji, jaką podmioty zajmują w postępowaniu rozpoznawczym. Zwykle podmiot zajmujący w procesie pozycję powoda występuje w postępowaniu zabezpieczającym w roli uprawnionego. Może jednak dojść do sytuacji, w której osoba występująca w procesie w charak- terze pozwanego będzie uprawnionym w postępowaniu zabezpieczającym, gdyż to ona wystąpi z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. O wiele częściej taka „zamiana ról” występuje w postępowaniu zabezpieczającym toczącym się pomiędzy uczestnikami spraw rozpoznawanych w postępo- waniu nieprocesowym (np. gdy uczestnik wnosi o udzielenie zabezpiecze- nia przeciwko wnioskodawcy lub innemu uczestnikowi). Postępowanie zabezpieczające jest inicjowane na wniosek, a w wypad- kach, w których może być ono wszczęte z urzędu – także z urzędu. Wszczęcie postępowania zabezpieczającego nie jest zatem uzależnione od wszczęcia postępowania rozpoznawczego (nazywanego w niektórych przepisach części II Kodeksu postępowania cywilnego „postępowaniem w sprawie”). Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia intertemporal- nej reguły jednolitości (jedności) postępowania (nowe przepisy stosuje się do postępowań wszczętych po ich wejściu w życie). W takim przypadku, jeżeli postępowanie rozpoznawcze wszczęto przed wejściem w życie no- wych przepisów, a postępowanie zabezpieczające wszczęto po ich wejściu w życie, to do postępowania zabezpieczającego stosuje się przepisy nowe. Decyduje bowiem chwila wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Orzeczenia w postępowaniu zabezpieczającym (np. o udzieleniu zabez- pieczenia) przybierają formę postanowień. Wyjątkiem są przepisy zawarte w części I Kodeksu postępowania cywilnego, które przyznają moc tytułu zabezpieczenia innym orzeczeniom (np. nakaz zapłaty wydany w postę- powaniu nakazowym – art. 492 § 1 k.p.c., albo niektóre wyroki wydane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – art. 47919a k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 3 maja 2012 r.). Aktualnie przepisy części II Kodeksu postępowania cywilnego nie posługują się już pojęciem „zarządzenie tymczasowe”, które było używane dla określenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Jest ono jednak spotykane jeszcze w języku prawniczym. 18 Marcin Uliasz 1. Postępowanie zabezpieczające a postępowanie rozpoznawcze Postępowanie zabezpieczające jest zaliczane do tzw. postępowań su- marycznych (uproszczonych). W postępowaniu tym nie jest konieczne udowodnienie faktów stanowiących podstawy zabezpieczenia, ale wy- starczające jest ich uprawdopodobnienie. Oznacza to, że nie jest koniecz- ne zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.). Powyższe odrębności powodują, że pod względem strukturalnym postępo- wanie zabezpieczające jest postrzegane jako postępowanie autonomiczne wobec postępowania rozpoznawczego. Postępowanie zabezpieczające jest pod względem strukturalnym auto- nomiczne (samodzielne) wobec postępowania rozpoznawczego, ale jest z nim ściśle powiązane pod względem funkcjonalnym (celowościowym). Zabezpieczenie może służyć zapewnieniu realizacji celu postępowania rozpoznawczego, które aktualnie się toczy, ale możliwe jest też udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego albo po zakończeniu postępowania rozpoznawczego. Wszczęcie postępowania zabezpieczającego przed zainicjowaniem postę- powania rozpoznawczego umożliwia stosunkowo szybkie uzyskanie za- bezpieczenia, z wykorzystaniem elementu zaskoczenia dłużnika. Przykład: Wierzyciel, który dopiero przygotowuje się do wytoczenia powództwa o zapłatę, dowiaduje się, że dłużnik jest wła- ścicielem samochodu, do którego w przyszłości mogłaby być skierowana egzekucja w celu zaspokojenia roszczenia. Wierzyciel może niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o udzielenie zabez- pieczenia przez zajęcie tego pojazdu i, po uwzględnieniu tego wniosku przez sąd, może natychmiast zwrócić się do komornika o dokonanie zaję- cia. Powództwo o zapłatę jest wówczas wytaczane po wydaniu postano- wienia o udzieleniu zabezpieczenia. Przepis art. 733 k.p.c. przewiduje, że w takim przypadku sąd, udzielając zabezpieczenia, wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postę- powanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni i rozpoczyna bieg od 19 Rozdział 1. Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie chwili doręczenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, a jeżeli zostało ono ogłoszone – od chwili ogłoszenia sentencji postanowienia (art. 164 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). W postanowieniu sąd powinien określić zdarzenie (ogłoszenie lub doręczenie postanowienia), od którego należy liczyć ten termin oraz rygor związany z bezskutecznym upływem terminu, aby wyeliminować ewentualne wątpliwości uprawnionego. Termin ten jest terminem sądowym, a jego upływ nie powoduje wygaś- nięcia roszczenia, które ma być dochodzone w postępowaniu rozpo- znawczym. Powództwo może być skutecznie wniesione po tym terminie. Termin ten ma jednak znaczenie dla bytu zabezpieczenia. Z przepisu art. 733 k.p.c. wynika bowiem skutek w postaci upadku zabezpieczenia. Upadek zabezpieczenia następuje jednak nie tylko wówczas, gdy upraw- niony w ogóle nie złoży pisma inicjującego postępowanie, lecz także wów- czas, gdy uprawniony nie wystąpił we wszczętym postępowaniu w sprawie o całość roszczenia lub też wystąpił o roszczenia inne niż to, które zostało zabezpieczone (art. 744 § 2 k.p.c.). Z cytowanych przepisów wynika, że warunkiem utrzymania zabezpieczenia w mocy jest zainicjowanie w wy- znaczonym terminie postępowania rozpoznawczego o roszczenie tożsame z zabezpieczonym roszczeniem zarówno pod względem jakościowym (to samo roszczenie), jak i ilościowym (w takim samym zakresie). Przykład: Przed wszczęciem procesu zabezpieczono roszczenie o za- płatę kwoty 50 000 zł i wyznaczono dwutygodniowy ter- min na wszczęcie postępowania rozpoznawczego. Uprawniony (powód) wytoczył w tym terminie powództwo o zapłatę kwoty 30 000 zł. W takiej sytuacji zabezpieczenie upadnie, i to w całości. Z treści art. 744 § 2 k.p.c. nie wynika bowiem, aby w razie zabezpieczenia udzielone- go przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego zachodził upadek zabezpieczenia w części (co do 20 000 zł). Częściowy upadek zabezpie- czenia może nastąpić tylko w razie zabezpieczenia udzielonego w trakcie postępowania rozpoznawczego. Skoro bezskuteczny upływ terminu powoduje upadek zabezpieczenia, to należy przyjąć, że termin ten ma charakter prekluzyjny i nie podlega przy- wróceniu. 20 Marcin Uliasz 1. Postępowanie zabezpieczające a postępowanie rozpoznawcze W praktyce może zdarzyć się sytuacja, w której sąd w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia nie wskaże terminu do wszczęcia postępo- wania rozpoznawczego. W takim przypadku uprawniony powinien złożyć wniosek o uzupełnienie postanowienia w tym zakresie. Zgodnie z prze- pisem art. 351 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wniosek ten należy złożyć w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia postanowienia o udziele- niu zabezpieczenia, a gdy ogłoszenia nie było (co jest zasadą w postę- powaniu zabezpieczającym) – od dnia doręczenia tego postanowienia uprawnionemu. Pojawia się jednak pytanie, jakie skutki powstaną w sytuacji, w której uprawniony nie zechce skorzystać z wniosku o uzupełnienie postanowie- nia, a w szczególności czy to oznacza, że uprawniony nie jest ograniczony żadnym terminem do zainicjowania postępowania rozpoznawczego, czy obowiązuje w takim przypadku maksymalny termin, tj. dwutygodniowy. Przyjęcie pierwszego rozwiązania nie dałoby się pogodzić z zasadą demo- kratycznego państwa prawnego, gdyż oznaczałoby, że zabezpieczenie ma charakter „wieczysty”, mimo zaniechania wszczęcia postępowania rozpo- znawczego przez uprawnionego. Dlatego należy przyjąć, że w takim przy- padku należy stosować maksymalny termin wynikający z treści art. 733 zd. 2 k.p.c. Wymaga tego nie tylko ochrona obowiązanego i wzgląd na tymczasowy charakter zabezpieczenia. Przemawia za tym również argu- ment natury słusznościowej. Uprawniony, który nie wykazał inicjatywy w celu uzupełnienia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, nie po- winien korzystać z przywileju trwałego zabezpieczenia. Przykład: Sąd udzielił zabezpieczenia przez zajęcie rachunku banko- wego, ale nie oznaczył terminu do wszczęcia postępowa- nia rozpoznawczego. Komornik, na wniosek uprawnionego, dokonał tego zajęcia. Jeżeli przyjąć, że w takim przypadku nie obowiązuje żaden termin do wszczęcia postępowania rozpoznawczego, to zajęcie mogłoby trwać w nieskończoność, ograniczając uprawnienia obowiązanego do dyspono- wania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym. Zabezpieczenie obowiązuje wówczas tylko do upływu terminu maksymalnego (dwutygo- 21 Rozdział 1. Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie dniowego). Po dwóch tygodniach od doręczenia postanowienia o udziele- niu zabezpieczenia zabezpieczenie upadnie. W razie złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego podlega on wpisaniu do repertorium „Co” i wniosek podlega opłacie. Natomiast wniosek zgłoszony w trakcie postę- powania rozpoznawczego nie podlega odrębnej rejestracji. W razie udzie- lenia zabezpieczenia w trakcie postępowania rozpoznawczego nie istnieje obowiązek wskazywania terminu, którego upływ spowoduje upadek za- bezpieczenia. W niektórych przypadkach może to jednak nastąpić. Może to wynikać z samej treści wniosku o udzielenie zabezpieczenia (sąd orzeka w granicach wniosku) albo z przepisu ustawy (np. art. 755 § 2 k.p.c., przy czym przepis ten dotyczy zabezpieczenia innych roszczeń niż pieniężne). Zasadniczo upadek zabezpieczenia następuje z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego lub w stosunkowo krótkim okresie po tym zakończeniu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być zgłoszony już w pozwie, wniosku o wszczęcie postępowania niepro- cesowego albo w późniejszym piśmie procesowym. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być skutecznie zgłoszony również po prawomocnym zakończeniu postępowania rozpoznawczego. Przepis art. 730 § 2 zd. 2 k.p.c. dopuszcza bowiem udzielenie zabezpie- czenia po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego. Jest to jednak ograniczone wyłącznie do zabezpieczenia roszczenia o świadcze- nie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. Nie budzi wątpliwości, że chodzi tu wyłącznie o udzielenie zabezpieczenia roszczeniu o świad- czenia stwierdzone w tytule wykonawczym. Przykład: Tytuł wykonawczy stwierdza obowiązek dłużnika polegają- cy na uiszczaniu alimentów lub renty na rzecz wierzyciela płatnych co miesiąc. Dłużnik wyzbywa się majątku i zachodzi obawa się, że w przyszłości może się stać niewypłacalny. Wierzyciel może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę alimentów lub renty. Fakt istnienia tytułu wykonawczego, a nawet wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie stanowią przeszkody do udzie- lenia zabezpieczenia, które zapewni wykonanie świadczenia w przyszłości. 22 Marcin Uliasz 2. Przebieg postępowania zabezpieczającego W takim przypadku zabezpieczenie również służy osiągnięciu celu po- stępowania rozpoznawczego, gdyż zapewnia realizację obowiązku stwier- dzonego w tym postępowaniu. W doktrynie dominuje pogląd, że przepis art. 730 § 2 k.p.c. nie znajduje zastosowania do tytułów stwierdzających obowiązek świadczenia rozło- żonego na raty. Takiemu tytułowi egzekucyjnemu można bowiem nadać klauzulę tylko co do tych części świadczenia, których termin spełnienia już upłynął. W konsekwencji tytuł wykonawczy dotyczy wyłącznie świadczeń, których termin spełnienia już upłynął. Należy jednak zaznaczyć, że w pi- śmiennictwie jest też prezentowane odmienne stanowisko, według którego należy jednolicie traktować tytuły egzekucyjne opiewające na świadczenia okresowe i świadczenia rozłożone na raty. 2. Przebieg postępowania zabezpieczającego 2. Przebieg postępowania zabezpieczającego Z reguły postępowanie zabezpieczające składa się z dwóch stadiów. Pierw- sze z nich to stadium orzecznicze (faza rozstrzygająca), drugie zaś to sta- dium wykonania zabezpieczenia (faza realizacyjna). W pierwszej fazie sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia, a w razie negatywnej decyzji co do tego wniosku (zwrotu, odrzucenia albo oddalenia wniosku) postępowanie zabezpieczające kończy się w tej właśnie fazie. Drugi etap postępowania zabezpieczającego obejmuje fazę wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, a więc ma miejsce wówczas, gdy sąd udzielił zabezpieczenia i postanowienie to podlega wykonaniu. Wśród sposobów zabezpieczenia wyróżnia się bowiem takie, które nie podlegają wykonaniu, ale charakteryzują się jedynie skutecznością (np. za- bezpieczenie polegające za zawieszeniu postępowania rozpoznawczego). Zazwyczaj wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia należy do komornika sądowego lub sądu wieczystoksięgowego. W doktrynie nie ma zgodności co do kwestii, czy powyższe stadia stano- wią części (etapy) jednego postępowania (postępowania zabezpieczające- go), czy każde z nich jest odrębnym postępowaniem. Ten drugi pogląd nawiązuje do relacji między postępowaniem rozpoznawczym i egzekucyj- nym, które są postrzegane jako dwa odrębne postępowania. 23 Rozdział 1. Sprawy o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez zajęcie Rozstrzygnięcia tej kwestii należy poszukiwać przede wszystkim w treści przepisów części II Kodeksu postępowania cywilnego. W treści art. 743 § 1 k.p.c. wskazano, że jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpiecze- nia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego posta- nowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyj- nym. Jeżeli zaś postanowienie z uwagi na swą treść podlega wykonaniu w inny sposób, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tego sposobu (art. 743 § 2 zd. 1 k.p.c.). Wynika stąd, że tryb wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia został uregulowany w przepisach części II Ko- deksu postępowania cywilnego, co przemawiałoby za przyjęciem stanowi- ska o jedności postępowania zabezpieczającego obejmującego dwa stadia. Za takim poglądem przemawia również fakt, że nie da się ściśle rozdzielić stadiów orzekania i wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpiecze- nia. Nie zawsze są to etapy, które następują w chronologii czasowej. Może się okazać bowiem, już w trakcie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, że dojdzie do wydania przez sąd orzeczenia o zmianie lub uchyleniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (art. 742 k.p.c.), orzeczenia stwierdzającego upadek zabezpieczenia (art. 7541 § 3 k.p.c.) albo innego postanowienia. Koncepcja jedności postępowania zabezpieczającego posiada również walor w razie powstania problemów związanych ze stosowaniem prawa w czasie. Przykładem takiego problemu jest kwestia dopuszczalności wy- konania tytułu zabezpieczenia w postaci – wydanego w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – wyroku sądu pierwszej instancji zasądzającego roszczenie pieniężne lub świadczenia innych rzeczy zamien- nych. Moc tytułu zabezpieczenia przyznawał takiemu wyrokowi przepis art. 47919a k.p.c., który z dniem 3 maja 2012 r. został uchylony (w drodze ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 233, poz. 1381). Usta- wa ta uchyliła przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodar- czych, z tym zastrzeżeniem, że sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem jej wejścia w życie są rozpoznawane według przepisów dotych- czasowych (zasada jednolitości postępowania). W praktyce pojawiły się problemy, czy tytuł zabezpieczenia, o którym mowa w art. 47919a k.p.c., może stanowić podstawę do podjęcia czynności mających na celu wyko- 24 Marcin Uliasz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komentarz do spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: