Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00735 024625 23588007 na godz. na dobę w sumie
Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej - ebook/pdf
Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 396
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3600-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Monograficzny tom poświęcony jest komentarzom, jakimi niegdyś opatrywano dzieła, a w przeważającej części wykształconym z nich przypisom do utworów literackich i prac naukowych, a zatem elementom, które do dziś w zbliżonej postaci stosowane są w pierwszym przypadku w edycjach tekstów, a w drugim – stanowią nieodłączny element książek o różnym charakterze. Publikacja daje możliwość bliższego zaznajomienia się z dziejami i różnicowaniem się odmian naukowego komentarza do dzieł literackich, a także z typologicznym i funkcjonalnym ujęciem objaśnień do konkretnych edycji tekstów – od schyłku XVI do początków XIX wieku. W dużo szerszym zakresie w tomie przybliżone zostały natomiast rozliczne aspekty przypisów do oryginalnych i tłumaczonych dzieł, które wyszły spod pióra twórców oświeceniowych (przekładów poezji i prozy, politycznych wierszy okolicznościowych, autorskich tomików poetyckich, poematów heroikomicznych oraz kazań politycznych) i pisarzy romantycznych (powieści poetyckiej Adama Mickiewicza, prozy wspomnieniowej Antoniego Edwarda Odyńca i liryki Cypriana Norwida). Autorzy prac skupili uwagę na zróżnicowanym zakresie tematycznym, treściowym tego typu adnotacji, a także na ich specyfice i rozlicznych funkcjach, zorientowanych między innymi na pomocne w procesie lektury konkretyzacje realiów przywołanych w dziełach i konkretnych rozwiązań warsztatowych, a także na poetykę utworów, którym towarzyszą, i osoby samych autorów – ich warsztat pisarski, inspiracje twórcze, interpersonalne relacje oraz inne powiązania z rzeczywistością pozaliteracką. W przypadku wieku XVIII typologicznie sklasyfikowane zostały również i scharakteryzowane na wybranych przykładach analogiczne elementy wydawniczego wyposażenia w polskich czasopismach. W tomie znaczący wydźwięk mają także współczesne edycje rozpatrywanych utworów, przywoływane i wykorzystywane jako podstawa cytowania oraz cenne źródło wiedzy zawartej w komentarzach wydawców. Swoistym pomostem pomiędzy przypisami w książce dawnej i najnowszej są w tej publikacji rozważania zarówno w części teoretycznej, jaki analitycznej podjęte z perspektywy edytora i literaturoznawcy w jednej osobie. Efektem dociekań podjętych nad zróżnicowanym formalnie i funkcjonalnie materiałem źródłowym są interesujące propozycje typologii tego rodzaju adnotacji, a także przybliżenie na ich przykładzie powiązanych z kulturą literacką danego czasu praktyk pisarskich oraz specyfiki czytelniczego obiegu oraz recepcji dzieł, zwłaszcza zanurzonych w konkretnym momencie dziejów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści O komentarzach i przypisach w perspektywie badań nad tekstami ramo- wymi Maria Wichowa Różnicowanie się komentarza jako wypowiedzi naukowej w literaturze europejskiej i w piśmiennictwie polskim wieków dawnych Jacek Głażewski Poetyka i erudycja. Komentarze w paryskiej edycji Emblematów Alciatusa (1583) Barbara Wolska Przypisy do utworów z drugiej połowy XVIII wieku jako problem edytor- ski. Wybrane zagadnienia Bożena Mazurkowa O przypisach warsztatowych w polskiej książce poetyckiej drugiej poło- wy XVIII wieku Danuta Hombek Rodzaje i funkcje przypisów w polskiej prasie drugiej połowy XVIII wie- ku. Rekonesans Magdalena Ślusarska Funkcje przypisów w drukowanych kazaniach politycznych czasów sta- nisławowskich Roman Dąbrowski O funkcjach przypisów w poematach heroikomicznych polskiego oświe- cenia 7 11 35 53 97 155 173 209 6 Spis treści Aleksandra Norkowska Historia jednego przypisu. Stanisław Kostka Potocki o życiu w mieście Jan Zieliński Przypisy do przypisów Benisławskiej do Benisławskiej Małgorzata Chachaj „Dodatki prozą” w edycjach Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niem- cewicza Paweł Pluta Znaczenie i rola przypisów Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Wiado- mościach historyczno-krytycznych do dziejów literatury polskiej Anna Petlak Komentarze wydawcy do Nefelonikones… Wincentego Ignacego Marewicza Monika Myszor-Ciecieląg Przypisy w prozie wspomnieniowej Antoniego Edwarda Odyńca Marek Stanisz Mickiewiczowska sztuka przypisu. Część II (Konrad Wallenrod i Dziady cz. III) Agata Seweryn Erudycja i wyznanie. O przypisach w twórczości Cypriana Norwida (rekonesans) Indeks osobowy 233 245 273 293 307 329 345 365 381
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: