Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00119 010546 22974800 na godz. na dobę w sumie
Kompendium BHP tom 2 - poradnik dla służby bhp i pracodawców + płyta CD z wzorami dokumentów - ebook/pdf
Kompendium BHP tom 2 - poradnik dla służby bhp i pracodawców + płyta CD z wzorami dokumentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 492
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-8944-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy, dokumenty, wskazówki niezbędne w codziennej pracy służby bhp. W kompendium została omówiona tematyka: praw i obowiązków pracodawcy i pracowników; ochrony pracowników młodocianych i kobiet, ergonomii oraz hałasu w miejscu pracy, środków ochrony. A także zagadnienia dotyczące: bhp przy stosowaniu chemii, warunków pracy. Publikacja zawiera również wzory dokumentów bhp.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niezbędna d o k u m e n t a cja bhp na płycie C D w p r e z e n c i e ! Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajdziesz tu m.in. praktyczne przykłady wyjaśniające zastosowanie przepisów dotyczących bhp i orzecznictwo sądów, szczególnie pomocne w procesie postępowania powypadkowego. Tom 1 zawiera zagadnienia dotyczące szkoleń bhp, służby bhp, wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, pierwszej pomocy i ochrony ppoż. Tom 2 dotyczy zagadnień związanych z prawami i obowiązkami pracowników, ochro- ną pracowników młodocianych i kobiet, ergonomią w miejscu pracy, hałasem. Omó- wione zostały także środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, chemia w miejscu pracy i warunki pracy. Płyty CD zawierają niezbędne materiały dotyczące omawianych zagadnień. Książkę poleca: K O M P E N D U M B H P I Nasze inne publikacje: T o m 2 ISBN 978-83-269-8944-5 9 7 8 8 3 2 6 9 8 9 4 4 5 Cena brutto: 169,00 zł 1 6 H O U Poznaj pełną ofertę na: KompendiumBHP Poradnik dla służby bhp i pracodawców • Prawa i obowiązki • Ochrona pracowników młodocianych i kobiet • Ergonomia • Hałas • Środki ochrony • Chemia • Warunki pracy • Dokumenty bhp TOM II v a d e m e c u m b h p Więcej porad znajdziesz na UOH 61 okladka.indd 1 31.01.2020 11:26 DOKUMENTACJAKompendium BHP. Tom 2Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.tel.: 22 518 29 29faks: 22 617 60 10e-mail: cok@wip.plPortalBHP.plFOH0008BDO: 000008579Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu programów oraz szkody powstałe w wyniku ich działania. Cena 59,90 zł brutto UOH 61 okladka.indd 2 31.01.2020 11:26 BEZPŁATNE KONTO TESTOWE na PortalBHP.pl 48 h dostępu do zasobów portaluJesteś zainteresowany płatną subskrypcją? Zadzwoń do nas lub napisz e-mail. Nasi konsultanci dopasują najlepszą ofertę dla Ciebie. PortalBHP.pl dostępny jest 24h/7 dni w tygodniu na laptopie, telefonie i tablecie.Korzystaj wygodnie z wiedzy gdziekolwiek jesteś! Zamówienia przyjmuje Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl. ponad 200 wzorów dokumentów, instrukcji i ocen ryzyka raz w tygodniu przegląd najnowszych porad i aktualności poradyna e-mail 24/7wideoblogi tematycznealert prawny po każdej ważnej zmianie prawnejokoło 100 ocenryzyka zawodowego i list kontrolnych bhpMożesz z niego korzystać na swoim laptopie, tablecie czy telefonieLAT NA RYNKU! 10 ponad 4000 porad, analiz i dobrych praktyk ponad 100 materiałów szkoleniowych,tj. prezentacji, filmów, testów i ćwiczeń oraz gierChcesz wiedzieć więcej i być na bieżąco ze zmianami w bhp?W celu zakupu książki zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta:WIĘCEJ NA: FABRYKAWIEDZY.com ORAZ FACEBOOK.COM/WIEDZAIPRAKTYKA22 617 60 10cok@wip.pl@22 518 29 29Zobacz nasze fachowe publikacje na:Już dziś odwiedź nasz sklep i poznaj ofertę publikacji z kategorii BHPhttps://fabrykawiedzy.com/praca/bhp-instalacje-elektryczne.html Kompendium bhp tom II Wydanie 3 1.indd 1 29.01.2020 15:28 Autorzy: Józef M. Boguszewski – specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem, Tomasz W. Grausz – specjalista ds. bhp z czynnikami chemicznymi, Marek Kalman – specjalista z zakresu bhp, Waldemar Klucha – specjalista ds. bhp, Natalia Korzeniecka – aplikant adwokacki, Waldemar Krupa – Główny specjalista ds. bhp i specjalista ochrony przeciwpożarowej, Anna Kucharska – psycholog, Jan M. Pióro – specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp, Piotr Skura – Koordynator Krajowy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, Iwona Romanowska-Słomka – ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego, Agnieszka Świeboda – prawnik, specjalista ds. bhp, inspektor ppoż., Robert Widzisz – prawnik, główny specjalista ds. bhp, doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Krymi- nologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zygmunt Wieczorek – specjalista ds. analiz i prewencji zagrożeń zawodowych, Karolina Główczyńska-Woelke - specjalista w zakresie bhp oraz ergonomii, Lesław Zieliński – były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Kierownik Grupy Tematycznej: Alina Sulgostowska Redaktor: Agnieszka Świeboda Wydawca: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Opracowanie graficzne i łamanie: Raster studio Drukarnia: KRM Druk ISBN: 978-83-269-8944-5 UOH 61 Nr rejestrowy BDO: 000008579 Wydanie 3 Cena brutto: 169 zł Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 27 27 faks: 22 518 27 50 Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel. : 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2020 r. Publikacja „Kompendium BHP” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż tych materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Kompendium BHP” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i z wykorzystaniem wyso- kich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów i konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Kompendium BHP” wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej i dotyczą sytuacji typowych. Ewentualne zasto- sowanie się do nich powinno być skonsultowane z wykwalifikowanym specjalistą lub ekspertem w celu uwzględnienia indywidualnych okoliczności związanych z daną sprawą, w związku z czym zastosowanie lub wykorzystanie w jakikol- wiek sposób informacji zawartych w tych materiałach następuje na własne ryzyko i odpowiedzialność osoby tego doko- nującej. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowiska organów i urzędów państwowych. 1.indd 2 29.01.2020 15:28 Spis treści Rozdział 1. pRawa i obowiązKi pRacowniKów i pRacodawców .............................................................................................................................. 11 1.1. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp .................................................... 11 Podstawowe prawa pracowników w zakresie bhp .......................................................... 12 1.2 Przestępstwo narażenia pracownika na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu ................................................................................. 25 Kiedy przestępstwo zostaje popełnione ............................................................................. 26 Pracodawca jako osoba odpowiedzialna za bhp w firmie ............................................ 28 Odpowiedzialność za stan bhp w firmie ............................................................................. 29 Organizacja firmy a odpowiedzialność za przestępstwo ............................................. 30 Odpowiedzialność karna służby bhp .................................................................................... 31 1.3. Właściwe opracowanie i udostępnianie instrukcji bhp .................................. 32 Z czego składa się instrukcja .................................................................................................... 34 Główne cechy instrukcji bhp .................................................................................................... 38 Czy istnieje wymóg podpisania instrukcji ......................................................................... 39 Kiedy zapoznać pracownika z instrukcjami bhp .............................................................. 40 Jakie są sposoby udostępniania instrukcji bhp ............................................................... 41 Co grozi za nieprzestrzeganie zapisów instrukcji bhp ................................................... 43 1.4. Wzrost temperatury za oknem to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy ....................................................................................................................... 44 Temperatura i wilgotność w pomieszczeniach pracy .................................................... 44 Warunki bhp dla pracy w pomieszczeniach ...................................................................... 44 Wentylacja i klimatyzacja ......................................................................................................... 47 Woda i napoje chłodzące ......................................................................................................... 49 Ochrona przed silnym nasłonecznieniem .......................................................................... 51 1.5. Bhp zimą ....................................................................................................................................... 52 Obowiązki pracodawców związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zimowym ..................................................................................................................... 53 1.indd 3 3 29.01.2020 15:28 Odśnieżanie .................................................................................................................................... 57 Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego ....................................................................... 64 Wskazówki dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zimnym mikroklimacie ..... 65 Hipotermia ...................................................................................................................................... 66 Wychłodzenia – pierwsza pomoc .......................................................................................... 68 Odmrożenia ................................................................................................................................... 68 Rozdział 2. ochRona pRacowniKów młodocianych i Kobiet .... 71 2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników młodocianych .................. 71 Umowa o pracę ............................................................................................................................. 71 Rozwiązanie umowy o pracę ................................................................................................... 72 Obowiązek dokształcania .......................................................................................................... 72 Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe ........... 72 Wykaz lekkich prac ...................................................................................................................... 72 Czas pracy ....................................................................................................................................... 73 Praca w godzinach nocnych ..................................................................................................... 73 Badania lekarskie .......................................................................................................................... 74 Urlop wypoczynkowy ................................................................................................................. 74 Prace wzbronione ........................................................................................................................ 75 Warunkowe dopuszczenie do niektórych rodzajów prac wzbronionych .............. 82 2.2. Szczególna ochrona pracy kobiet ................................................................................. 89 Skutki zatrudnienia przy pracy wzbronionej ..................................................................... 90 Obowiązki pracodawcy zatrudniającego ciężarną przy pracy wzbronionej ......... 90 Dodatek wyrównawczy .............................................................................................................. 91 Zwolnienie na badania lekarskie ............................................................................................ 91 Zakładowy wykaz prac wzbronionych kobietom ustalony w regulaminie pracy .................................................................................................................................................. 91 Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią ......................................................... 92 Godziny nadliczbowe ................................................................................................................. 98 Praca nocna .................................................................................................................................... 98 Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży ........................................................................... 98 Rozdział 3. eRgonomia ......................................................................................................... 99 3.1. Ergonomiczne procesy pracy .......................................................................................... 99 Zadanie ergonomii koncepcyjnej .......................................................................................... 103 Zadanie ergonomii korekcyjnej .............................................................................................. 103 Zastosowanie ergonomii korekcyjnej .................................................................................. 103 Dane antropometryczne człowieka ...................................................................................... 106 Cechy somatyczne i funkcjonalne człowieka ..................................................................... 107 4 1.indd 4 29.01.2020 15:28 Kompendium bhp Parametry przestrzeni widzenia ............................................................................................. 107 Pozycja robocza, obciążenie intelektualne i monotonia pracy ................................... 108 Antropometria a bhp .................................................................................................................. 108 3.2. Stanowisko pracy powinno odpowiadać indywidualnym cechom pracownika .................................................................................................................................. 112 Bezpiecznie i higienicznie urządzone stanowisko pracy ............................................... 112 Powierzchnia i objętość ............................................................................................................. 113 Wysokość ......................................................................................................................................... 114 Ergonomia ....................................................................................................................................... 115 Przestrzeń ........................................................................................................................................ 115 Podłoga ............................................................................................................................................ 116 Oświetlenie ..................................................................................................................................... 116 Dostęp .............................................................................................................................................. 117 Pracownicy niepełnosprawni ................................................................................................... 117 Środki ochrony zbiorowej ......................................................................................................... 117 Urządzenia ochronne .................................................................................................................. 118 Substancje szkodliwe .................................................................................................................. 118 Wentylacja ....................................................................................................................................... 118 Środki ochrony indywidualnej ................................................................................................ 118 Maszyny ........................................................................................................................................... 119 Materiały i technologie .............................................................................................................. 120 Prace szczególnie niebezpieczne ........................................................................................... 121 3.3. Źle zorganizowane stanowisko biurowe odbije się w przyszłości na zdrowiu pracowników ................................................................................................... 122 Stanowisko pracy z komputerem ........................................................................................... 123 Pomieszczenie pracy ................................................................................................................... 124 Oświetlenie ..................................................................................................................................... 127 Klimat pracy biurowej ................................................................................................................. 128 Pozostałe elementy stanowiska biurowego ....................................................................... 130 Konsekwencje braku ergonomii ............................................................................................. 131 3.4. Zasady kontroli dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą ............................................................................................................................................ 132 7 kroków ukierunkowanych na kontrolę WMSDs ............................................................ 133 Określanie zaangażowania do radzenia sobie z problemem ...................................... 134 3.5. Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej na podstawie list kontrolnych ........................................................................................ 144 Listy kontrolne ............................................................................................................................... 147 3.6. Ogrzewanie w pomieszczeniach pracy ..................................................................... 172 1.indd 5 5 29.01.2020 15:28 Spis treści Centralne ogrzewanie ............................................................................................................... 172 Odnawialne źródła energii ....................................................................................................... 172 Wymagania bhp w zakresie ogrzewania pomieszczeń .................................................. 172 Temperatury minimalne ........................................................................................................... 173 Nawiewna wentylacja miejscowa ......................................................................................... 174 Pomieszczenia higienicznosanitarne ................................................................................... 174 Temperatury obliczeniowe dla ogrzewanych pomieszczeń w firmie ...................... 174 Grzejniki .......................................................................................................................................... 176 Wymagania techniczne w zakresie ogrzewania ............................................................... 176 Podstawowe urządzenia zabezpieczające i aparatura kontrolno-pomiarowa instalacji ogrzewania wodnego .............................................................................................. 178 Techniczna instrukcja instalowania ...................................................................................... 180 Instrukcja użytkowania i konserwacji .................................................................................. 180 Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych ............................................................................................................................. 181 3.7. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy ........................................................ 182 Wymagania dotyczące oświetlenia ....................................................................................... 182 Rozdział 4. hałas ........................................................................................................................ 195 4.1. Im wyższe natężenie hałasu, tym zysk z jego obniżenia jest większy ................................................................................................................................. 195 Rodzaje ............................................................................................................................................. 196 Hałas infradźwiękowy ................................................................................................................. 197 Hałas słyszalny ............................................................................................................................... 201 Hałas ultradźwiękowy ................................................................................................................ 203 Skutki wpływu hałasu ................................................................................................................. 205 Ocena ryzyka zawodowego ..................................................................................................... 208 Zmniejszanie hałasu .................................................................................................................... 210 Korzyści z redukcji hałasu .......................................................................................................... 212 Certyfikacja ..................................................................................................................................... 214 4.2. Ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na hałas .......................................................................................................................................... 215 Ocena ryzyka zawodowego przy narażeniu na hałas .................................................... 215 Hałas słyszalny – ocena ryzyka zawodowego .................................................................... 218 Działania po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego ..................................................... 223 Rozdział 5. ŚRodKi ochRony zbioRowej i indywidualnej .............. 227 5.1. Wymogi dla środków ochrony zbiorowej ................................................................ 227 Budynek firmy i teren przyległy .............................................................................................. 228 6 1.indd 6 29.01.2020 15:28 Kompendium bhp 5.2. Bez środków ochrony indywidualnej nie można pracownika dopuścić do pracy ................................................................................................................... 237 Wymagania dotyczące oceny zgodności ............................................................................ 238 Zasadnicze wymagania ............................................................................................................. 239 Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej ..................................................... 241 5.3. Ochronniki słuchu – dobór i stosowanie .................................................................. 253 Stosowanie ochronników .......................................................................................................... 255 Dobór ochronników .................................................................................................................... 258 Rodzaje ochronników słuchu .................................................................................................. 264 Użytkowanie ochronników słuchu ........................................................................................ 267 5.4. Wymagania, dobór, rodzaje, oznakowanie, skuteczność ochron oczu ................................................................................................................................ 271 Źródła zagrożeń oczu ................................................................................................................. 271 Stosowanie ochron oczu i twarzy .......................................................................................... 276 Wymagania dla środków ochrony oczu ............................................................................... 279 Warunki doboru ochronników oczu ..................................................................................... 281 Podstawy prawidłowego doboru środków ochrony oczu ............................................ 283 Rodzaje ochronników oczu ...................................................................................................... 286 Osłony twarzy, w tym półosłony i przyłbice oraz tarcze ................................................ 287 Oznakowanie ochronników oczu ........................................................................................... 297 Skuteczność ochron oczu ......................................................................................................... 300 Rozdział 6. chemia ..................................................................................................................... 305 6.1. Regulacje REACH i CLP wraz z oceną ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych ........................................................................................ 305 Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin .................................. 308 Ocena ryzyka zawodowego a przepisy rozporządzeń REACH i CLP ......................... 311 Przykładowa ocena ryzyka zawodowego związana z występowaniem czynników chemicznych ............................................................................................................ 326 Przykład dokumentowania oceny ryzyka zawodowego ............................................... 329 6.2. Bezpieczne magazynowanie chemicznych materiałów niebezpiecznych ...................................................................................................................... 332 Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ............................................. 333 Oznakowanie pojemników opakowań ................................................................................ 334 Odpowiedzialność karna pracodawcy (użytkownika) magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych ................................................................................................... 335 Kwalifikacje obsługi magazynu ............................................................................................... 336 Sposoby magazynowania ......................................................................................................... 336 Zasady magazynowania ............................................................................................................ 336 1.indd 7 7 29.01.2020 15:28 Spis treści Wentylacja budynków magazynowych ............................................................................... 337 Ogrzewanie budynków magazynowych ............................................................................. 338 Instalacje elektryczne w budynkach magazynowych .................................................... 338 Ochrona przeciwpożarowa w budynkach magazynowych ......................................... 338 Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne .......................................................... 339 Pozostałe wymagania ................................................................................................................. 340 Szczegóły dotyczące magazynowania ................................................................................. 340 Szafy na chemikalia ..................................................................................................................... 341 Podstawowe zasady eksploatacji magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych ........................................................................................................................... 341 Czynności zabronione na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych ......... 342 Zasady wykonywania prac, czynności na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych ........................................................................................................................... 342 Szczególne wymagania podczas magazynowania materiałów niebezpiecznych palnych .......................................................................................................... 343 Postępowanie w przypadku wycieku materiałów niebezpiecznych ........................ 343 Zakazy ............................................................................................................................................... 344 Prace transportowe ..................................................................................................................... 344 Warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych ........................................................................................................................... 345 Przykładowa instrukcja bhp magazyniera magazynu środków ochrony roślin ....... 346 6.3. Chemia na budowie ............................................................................................................... 350 Wymagania ogólne dotyczące stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych ...................................................................................................... 351 Substancje i preparaty chemiczne niebezpieczne ......................................................... 352 Opakowanie i oznakowanie substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych ........................................................................................................................... 352 Wymagania dotyczące opakowań ........................................................................................ 353 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) ............................................................................ 354 Karta charakterystyki substancji lub preparatu niebezpiecznego (mieszaniny) .................................................................................................................................. 356 Ogólne wymagania bhp przy wykonywaniu prac z użyciem niebezpiecznych preparatów/substancji chemicznych ................................................................................... 357 Wymagania dotyczące składowania materiałów niebezpiecznych ......................... 358 Wymagania dotyczące zbiorników przenośnych z materiałami niebezpiecznymi ......................................................................................................................... 359 Rozdział 7. waRunKi pRacy ............................................................................................... 363 7.1. Bhp przy pracach na wysokości ..................................................................................... 363 Stanowiska pracy na wysokości .............................................................................................. 363 8 1.indd 8 29.01.2020 15:28 Kompendium bhp Zasady bhp dotyczące prac na wysokości .......................................................................... 364 Wymagania bhp dla budowanych obiektów budowlanych ........................................ 366 Wymagania bhp przy pracy na dachach ............................................................................. 368 Prace na wysokości przy użyciu drabin ................................................................................ 368 Podstawowe zasady bhp przy użyciu drabin ..................................................................... 369 Środki ochrony zbiorowej ........................................................................................................ 371 Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości ..................................................................................................................................... 373 7.2. Bhp przy transporcie magazynowym ........................................................................ 375 Ręczne prace transportowe ..................................................................................................... 375 Obowiązki pracodawcy przy ręcznych pracach transportowych .............................. 377 Sytuacje unikania i zakazu ręcznego przemieszczania przedmiotów ..................... 378 Analiza nieprawidłowości przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków ................ 378 Zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ładunków ................................... 379 7.3. Monotonia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pracy .................................. 387 Monotonia ...................................................................................................................................... 388 Obowiązki pracodawcy .............................................................................................................. 389 Profilaktyka monotonii pracy .................................................................................................. 395 Jak zlikwidować lub zminimalizować występowanie monotonii pracy .................. 395 7.4. Mobbing w środowisku pracy ......................................................................................... 395 Mobbing – rys historyczny ...................................................................................................... 396 Definicje mobbingu .................................................................................................................... 397 Zachowania mobbingowe ........................................................................................................ 398 Warunki konieczne do stwierdzenia mobbingu ............................................................... 400 Fazy mobbingu ............................................................................................................................. 401 Rodzaje mobbingu ..................................................................................................................... 403 Czynniki sprzyjające pojawieniu się mobbingu w miejscu pracy .............................. 403 Skutki i koszty mobbingu .......................................................................................................... 406 Rola służby bhp w kwestii mobbingu .................................................................................. 408 Sposoby przeciwdziałania mobbingowi ............................................................................. 408 Próby przeciwdziałania naciskom pracodawcy ............................................................... 409 Dobre praktyki będące środkami zaradczymi na zjawisko mobbingu .................... 410 7.5. Sposoby na walkę ze stresem w miejscu pracy .................................................... 411 Rodzaje stresu ................................................................................................................................ 411 Sytuacje stresujące w miejscu pracy ..................................................................................... 413 Zarządzanie firmą w warunkach stresu ............................................................................... 414 Subiektywne odczuwanie stresu – lista wskaźników stresu psychicznego ........... 415 Wydarzenia życiowe wywołujące stres psychiczny ......................................................... 417 Odporność na sytuacje wywołujące stres ........................................................................... 419 1.indd 9 9 29.01.2020 15:28 Spis treści doKumenty bhp ............................................................................................................................. 427 Dokumenty dotyczące praw i obowiązków pracownika ............................................. 427 Dokumenty dotyczące praw i obowiązków pracodawcy ............................................ 431 Dokumenty dotyczące ergonomii .............................................................................................. 459 Dokumenty dotyczące środków ochrony indywidualnej ........................................... 466 Dokumenty dotyczące warunków pracy ............................................................................... 472 10 1.indd 10 29.01.2020 15:28 Kompendium bhp Rozdział 1. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców 1.1. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp Bezpieczne i higieniczne warunki pracy nigdy nie zostaną osiągnięte w żadnej firmie bez pełnej współpracy między pracodawcą a pracownikami. Jest to warunek, przy któ- rym nawet najlepsze rozwiązania technologiczne nie będą miały większego znaczenia dla podwyższenia bezpieczeństwa procesów pracy. Konstruktywny dialog pracodawcy z pracownikami w zakresie bhp czyni możliwym stworzenie bezpiecznych warunków pracy, co każdej stronie przyniesie wymierne korzyści. Pracownicy będą pracować w bezpieczniejszych warunkach, oszczędzając tym samym zdrowie, a nawet chroniąc życie. Pracodawca natomiast skorzysta na jakości wykony- wanej pracy i rzadkiej absencji wśród załogi. Dlatego tak ważne jest zapewnienie pra- cownikom ich praw i egzekwowanie od nich wykonywania obowiązków w zakresie bhp. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca (art. 207 § 1 Kodeksu pracy, dalej: kp). Nie może się on powoływać na to, że narusze- nie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nastąpiło bez jego winy lub winę za to ponosi osoba trzecia. Oznacza to, że pracodawca nie uchyli się od odpowiedzialności, jeżeli na przykład pra- cownik złamie sobie nogę na skutek poślizgnięcia się na mokrej podłodze, którą wcześ- niej umył inny pracownik. Na nic zdadzą się wysiłki pracodawcy, jeżeli sami pracownicy w trosce o własne zdrowie i życie nie będą stosowali przepisów oraz zasad bhp w swojej pracy. Wszak przestrzeganie takich przepisów i zasad należy do ich podstawowych obowiązków pracowniczych, określonych w art. 100 kp. Prawa oraz obowiązki pracowników w zakresie bhp zostały uregulowane w Dziale dzie- siątym Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozdziale II Prawa i obowiązki pracownika kp (art. 210–212 kp) oraz przepisach wykonawczych do niego. 2.indd 11 11 29.01.2020 15:30 Podstawowe prawa pracowników w zakresie bhp Podstawowe prawa pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to: yy prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, yy prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy i prawo do oddalenia się z miej- yy prawo do wynagrodzenia w związku z udziałem w konsultacjach w zakresie bezpie- sca pracy, czeństwa i higieny pracy. Podstawa prawna w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach wynika bez- pośrednio z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i należy do grupy pod- stawowych praw gwarantowanych przez państwo. Gwarant realizacji prawa pracownika Gwarantem realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są nałożone na pracodawcę obowiązki, które dotyczą: 1) zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pro- wadzenia systematycznego ich szkolenia w zakresie bhp (art. 15 i 94 pkt 4 kp); 2) ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im właśnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki, w szczególności przez wypełnianie obowiązków: yy organizowania pracy w sposób zapewniający jej bezpieczne i higieniczne warunki, yy zapewniania przestrzegania w firmie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania poleceń usuwania uchybień w tym zakresie, a także kontrolo- wania wykonywania tych poleceń, yy reagowania na potrzeby w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, yy zapewniania rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy oraz jej warunki, stosunki społeczne, a także wpływ czynników środo- wiska pracy, yy uwzględniania ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmią- cych piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, yy zapewniania wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwową Inspekcję Pracy), yy zapewniania wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy (207 § 2 pkt 1–7 kp). 12 2.indd 12 29.01.2020 15:30 Kompendium bhp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompendium BHP tom 2 - poradnik dla służby bhp i pracodawców + płyta CD z wzorami dokumentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: