Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003563 22429137 na godz. na dobę w sumie
Komputer w firmie - od zakupu do sprzedaży - ebook/pdf
Komputer w firmie - od zakupu do sprzedaży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408509 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej bez komputera wydaje się rzeczą niemożliwą. Dlatego transakcje zakupu tych składników majątku są właściwie standardem. Zakup (nabycie) komputera nie jest jednak pozbawiony wątpliwości związanych z jego rozliczeniem. Publikacja zawiera wszystkie niezbędne odpowiedzi i rozwiązania związane nie tylko z zakupem ale także z eksploatacją i likwidacją firmowych komputerów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zakup (nabycie) komputerów 3 Komputer w firmie – od zakupu do sprzedaży I. Zakup (nabycie) komputerów obecnie prowadzenie działalności gospodarczej bez komputera wydaje się rze- czą niemożliwą. Dlatego transakcje zakupu tych składników majątku są właści- wie standardem. przy zakupie (nabyciu) komputera pojawiają się jednak wąt- pliwości związane z jego rozliczeniem. 1.   Kiedy VAT od nabycia komputerów rozlicza nabywca   – warunki opodatkowania i ewidencja księgowa Zasadniczo VAT od dostawy sprzętu komputerowego rozlicza sprzedawca. Wyjątkiem od tej zasady jest przenośny sprzęt komputerowy, wskazany szczegółowo w załączniku nr11do ustawy oVAT,przyktóregodostawiepodatekrozliczanabywca.Katalogtowarówobjętychmechanizmem odwrotnegoobciążenia,wramachktóregoVATnależnyjestrozliczanyprzeznabywcę,dotyczyprze- dewszystkimkomputerówprzenośnych,takichjaktablety,notebookiilaptopy(ex26.20.11.0według PKWiU),wymienionychwpoz.28azałącznikanr11doustawyoVAT. Zastosowaniemechanizmuodwrotnegoobciążeniajestzasadnetylkowtedy,gdyzostanąspełnio- nełącznienastępującewarunkiwskazanewart.17ust.1pkt7ustawyoVAT,amianowicie: warunek 1: dostawcajestczynnympodatnikiemVAT, warunek 2: nabywcajestzarejestrowanyjakopodatnikVATczynny, warunek 3: dostawasprzętukomputerowegoniejestobjętazwolnieniemzopodatkowanianapodsta- wieart.43ust.1pkt2ustawyoVAT(zwolnienietoobejmujedostawętowarówwykorzy- stywanychwyłącznienaceledziałalnościzwolnionejodpodatku,jeżeliztytułunabycia, importulubwytworzeniatychtowarównieprzysługiwałodokonującemuichdostawypra- wodoodliczeniaVAT);informacjaozastosowaniutegorodzajuzwolnieniabędziewynikała zfakturydostawysprzętukomputerowego(art.106eust.1pkt19lit.a)ustawyoVAT). Oddostawywymienionychtowarówpodateknależnyrozliczanabywca,jeżeliłącznawartośćtych towarówwramachjednolitejgospodarczotransakcjiobejmującejtetowary,bezkwotypodatku,prze- kraczakwotę20000zł(art.17ust.1custawyoVAT). DEFINICJE Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokona- ne na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy (art. 17 ust. 1d ustawy o VAT). Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli oko- liczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT (art. 17 ust. 1e ustawy o VAT).  IFK wrzesień2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputer w firmie - od zakupu do sprzedaży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: