Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00015 011038 24121668 na godz. na dobę w sumie
Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII - książka
Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII - książka
Autor: , , Liczba stron: 560
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5767-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Połączenie komputerów w sieć zapoczątkowało prawdziwy skok cywilizacyjny. Dziś zarządzanie przepływem danych między komunikującymi się urządzeniami stanowi jeden z fundamentalnych czynników rozwoju współczesnego biznesu. Wraz z upowszechnianiem się kolejnych nowinek, takich jak internet rzeczy, nasze życie coraz bardziej staje się życiem online. W konsekwencji zrozumienie zagadnień dotyczących mobilności, bezpieczeństwa, skalowalności i zarządzania siecią może mieć niebagatelne znaczenie dla pomyślnej realizacji celów biznesowych. Dotyczy to nie tylko inżynierów, lecz także twórczych jednostek, które dzięki kreatywnemu zagospodarowaniu technologii zwiększają konkurencyjność swoich firm.

To kolejne wydanie znakomitego podręcznika dla inżynierów i menedżerów, którzy chcą dogłębnie zrozumieć fundamentalne koncepcje związane z sieciami i komunikowaniem danych. Wyczerpująco omówiono tu podstawy funkcjonowania sieci komputerowych - szczególną uwagę zwrócono na różnorodne aspekty projektowania niezawodnej sieci i zarządzania nią. Książka została zaktualizowana i uzupełniona o najnowsze zalecenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zarówno dla starszych rozwiązań, jak i dla architektur chmurowych czy sieci wykorzystujących urządzenia mobilne. Znakomitym uzupełnieniem treści są analizy przypadków oraz praktyczne zestawy ćwiczeń, dzięki którym można lepiej zrozumieć opisane koncepcje i techniki.

W tej książce między innymi:

Komunikacja w sieci: być albo nie być współczesnego biznesu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Business Data Communications and Networking, 13th Edition Tłumaczenie: Andrzej Grażyński ISBN: 978-83-283-5767-9 Copyright © 2017, 2015, 2012, 2009, 2007 John Wiley Sons, Inc. All rights reserved. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2020 by Helion SA. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/przd13 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI O autorach ...................................................................................................................................................................13 Przedmowa ..................................................................................................................................................................15 (cid:81) CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) PIERWSZA: WPROWADZENIE ROZDZIA(cid:146) 1 Wprowadzenie do komunikacji danych 19 1.1. Wstęp .....................................................................................................................................................................20 1.2. Sieci komunikacji danych ...................................................................................................................................22 1.2.1. Komponenty sieci .....................................................................................................................................25 1.2.2. Typy sieci ...................................................................................................................................................26 1.3. Modele sieci ..........................................................................................................................................................28 1.3.1. Model referencyjny OSI ...........................................................................................................................28 1.3.2. Model internetowy ...................................................................................................................................31 1.3.3. Transmisja komunikatu przez warstwy ................................................................................................32 1.3.4. Zalety i wady modelu warstwowego ......................................................................................................35 1.4. Standardy sieciowe ..............................................................................................................................................36 1.4.1. Znaczenie standardów .............................................................................................................................36 1.4.2. Proces standaryzacyjny ............................................................................................................................36 1.4.3. Powszechne standardy .............................................................................................................................39 1.5. Trendy przyszłościowe .......................................................................................................................................40 1.5.1. Bezprzewodowe sieci LAN i BYOD .......................................................................................................40 1.5.2. Internet rzeczy ...........................................................................................................................................41 1.5.3. Masywność online ....................................................................................................................................43 1.6. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .................................................................................................................44 Poleć książkęKup książkę 6 Spis tre(cid:258)ci (cid:81) CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) DRUGA: FUNDAMENTALNE KONCEPCJE ROZDZIA(cid:146) 2 Warstwa aplikacyjna 55 2.1. Wstęp .....................................................................................................................................................................56 2.2. Typy architektur aplikacji ..................................................................................................................................56 2.2.1. Architektura z centralnym hostem ........................................................................................................58 2.2.2. Architektura kliencka ...............................................................................................................................59 2.2.3. Odmiany architektury klient-serwer .....................................................................................................60 2.2.4. Architektury chmurowe ..........................................................................................................................64 2.2.5. Architektura peer-to-peer .......................................................................................................................67 2.2.6. Wybór właściwej architektury ................................................................................................................68 2.3. Sieć Web ................................................................................................................................................................69 2.3.1. Tak działa sieć Web ..................................................................................................................................69 2.3.2. Wewnątrz żądania HTTP ........................................................................................................................71 2.3.3. Wewnątrz odpowiedzi HTTP .................................................................................................................72 2.4. Poczta elektroniczna ...........................................................................................................................................74 2.4.1. Tak działa poczta elektroniczna .............................................................................................................74 2.4.2. Wewnątrz pakietu SMTP ........................................................................................................................79 2.4.3. Załączniki i MIME ....................................................................................................................................79 2.5. Inne aplikacje .......................................................................................................................................................80 2.5.1. Telnet ..........................................................................................................................................................80 2.5.2. Komunikatory internetowe .....................................................................................................................80 2.5.3. Wideokonferencje .....................................................................................................................................82 2.6. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .................................................................................................................85 ROZDZIA(cid:146) 3 Warstwa fizyczna 97 3.1. Wstęp .....................................................................................................................................................................98 3.2. Obwody .............................................................................................................................................................. 100 3.2.1. Konfigurowanie obwodu ...................................................................................................................... 100 3.2.2. Przepływ danych .................................................................................................................................... 101 3.2.3. Multipleksowanie ................................................................................................................................... 102 3.3. Nośniki transmisyjne ....................................................................................................................................... 106 3.3.1. Skrętka ..................................................................................................................................................... 106 3.3.2. Kabel koncentryczny ............................................................................................................................. 107 3.3.3. Światłowód .............................................................................................................................................. 107 3.3.4. Radio ........................................................................................................................................................ 109 3.3.5. Mikrofale ................................................................................................................................................. 110 3.3.6. Satelity ..................................................................................................................................................... 111 3.3.7. Wybór nośnika ....................................................................................................................................... 112 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7 3.4. Cyfrowa transmisja danych cyfrowych ......................................................................................................... 113 3.4.1. Kodowanie .............................................................................................................................................. 114 3.4.2. Tryby transmisji ..................................................................................................................................... 115 3.4.3. Transmisja cyfrowa ............................................................................................................................... 116 3.4.4. Transmisja danych przez ethernet ...................................................................................................... 118 3.5. Analogowa transmisja danych cyfrowych .................................................................................................... 119 3.5.1. Modulacja ............................................................................................................................................... 120 3.5.2. Przepustowość obwodu ........................................................................................................................ 122 3.5.3. Transmisja modemowa ......................................................................................................................... 123 3.6. Cyfrowa transmisja danych analogowych .................................................................................................... 124 3.6.1. Digitalizacja sygnału .............................................................................................................................. 124 3.6.2. Rozmowy telefoniczne .......................................................................................................................... 126 3.6.3. Komunikatory internetowe .................................................................................................................. 127 3.6.4. VoIP ......................................................................................................................................................... 127 3.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .............................................................................................................. 128 ROZDZIA(cid:146) 4 Warstwa (cid:239)(cid:200)cza danych 141 4.1. Wstęp .................................................................................................................................................................. 142 4.2. Sterowanie dostępem do nośnika ................................................................................................................... 143 4.2.1. Rywalizacja .............................................................................................................................................. 143 4.2.2. Nadzorowany dostęp ............................................................................................................................. 143 4.2.3. Porównanie metod ................................................................................................................................ 144 4.3. Kontrola błędów ............................................................................................................................................... 145 4.3.1. Źródła błędów ........................................................................................................................................ 146 4.3.2. Zapobieganie błędom ............................................................................................................................ 148 4.3.3. Wykrywanie błędów .............................................................................................................................. 149 4.3.4. Retransmisja pakietu ............................................................................................................................. 151 4.3.5. Progresywna korekcja błędów ............................................................................................................. 151 4.3.6. Kontrola błędów w praktyce ................................................................................................................ 153 4.4. Protokoły warstwy łącza danych .................................................................................................................... 154 4.4.1. Transmisja asynchroniczna .................................................................................................................. 154 4.4.2. Transmisja synchroniczna .................................................................................................................... 155 4.5. Efektywność transmisji .................................................................................................................................... 159 4.6. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .............................................................................................................. 162 ROZDZIA(cid:146) 5 Warstwy sieciowa i transportowa 173 5.1. Wstęp .................................................................................................................................................................. 174 5.2. Protokoły warstw transportowej i sieciowej ................................................................................................. 176 5.2.1. TCP — protokół sterowania transmisją ............................................................................................. 177 5.2.2. IP — protokół internetowy .................................................................................................................. 177 Poleć książkęKup książkę 8 Spis tre(cid:258)ci 5.3. Funkcje warstwy transportowej ..................................................................................................................... 180 5.3.1. Łączność z warstwą aplikacyjną ........................................................................................................... 180 5.3.2. Segmentacja ............................................................................................................................................ 181 5.3.3. Zarządzanie sesjami ............................................................................................................................... 182 5.4. Adresowanie ...................................................................................................................................................... 187 5.4.1. Przydzielanie adresów ........................................................................................................................... 188 5.4.2. Rozwiązywanie adresów ....................................................................................................................... 195 5.5. Trasowanie ........................................................................................................................................................ 198 5.5.1. Typy trasowania ..................................................................................................................................... 200 5.5.2. Protokoły trasowania ............................................................................................................................ 202 5.5.3. Multicast .................................................................................................................................................. 206 5.5.4. Anatomia routera .................................................................................................................................. 207 5.6. Przykładowa sieć TCP/IP ................................................................................................................................ 209 5.6.1. Przypadek nr 1 — znane adresy .......................................................................................................... 211 5.6.2. Przypadek nr 2 — nieznane adresy ..................................................................................................... 213 5.6.3. Połączenia TCP ...................................................................................................................................... 214 5.6.4. TCP/IP a warstwy modelu sieciowego ............................................................................................... 215 5.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .............................................................................................................. 217 (cid:81) CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) TRZECIA: TECHNOLOGIE SIECIOWE ROZDZIA(cid:146) 6 Projektowanie sieci 241 6.1. Wstęp .................................................................................................................................................................. 242 6.1.1. Komponenty architektoniczne sieci .................................................................................................... 242 6.1.2. Tradycyjny styl projektowania ............................................................................................................. 244 6.1.3. Projektowanie modułowe ..................................................................................................................... 246 6.2. Analiza wymagań .............................................................................................................................................. 248 6.2.1. Podział sieci na komponenty architektoniczne ................................................................................. 249 6.2.2. Aplikacje w sieci ..................................................................................................................................... 251 6.2.3. Użytkownicy sieci .................................................................................................................................. 251 6.2.4. Kategoryzacja wymagań ....................................................................................................................... 252 6.2.5. Dokumenty ............................................................................................................................................. 252 6.3. Projektowanie technologiczne ........................................................................................................................ 254 6.3.1. Projektowanie klientów i serwerów .................................................................................................... 254 6.3.2. Projektowanie obwodów ...................................................................................................................... 254 6.3.3. Narzędzia wspomagające projektowanie sieci ................................................................................... 257 6.3.4. Dokumenty ............................................................................................................................................. 258 6.4. Szacowanie kosztów ......................................................................................................................................... 258 6.4.1. RFP — prośba o złożenie oferty .......................................................................................................... 258 6.4.2. Prezentacja na forum zarządu .............................................................................................................. 260 6.4.3. Dokumenty ............................................................................................................................................. 260 6.5. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .............................................................................................................. 260 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 7 Sieci lokalne — przewodowe i bezprzewodowe Spis tre(cid:258)ci 9 267 7.1. Wstęp .................................................................................................................................................................. 268 7.2. Komponenty sieci LAN ................................................................................................................................... 269 7.2.1. Karty sieciowe ........................................................................................................................................ 270 7.2.2. Obwody sieciowe ................................................................................................................................... 270 7.2.3. Koncentratory, przełączniki i punkty dostępowe ............................................................................. 272 7.2.4. Sieciowe systemy operacyjne ............................................................................................................... 276 7.3. Ethernet przewodowy ...................................................................................................................................... 277 7.3.1. Topologia ................................................................................................................................................ 278 7.3.2. Sterowanie dostępem do nośnika ........................................................................................................ 281 7.3.3. Typy ethernetu ....................................................................................................................................... 282 7.4. Ethernet bezprzewodowy ................................................................................................................................ 283 7.4.1. Topologia ................................................................................................................................................ 284 7.4.2. Sterowanie dostępem do nośnika ........................................................................................................ 284 7.4.3. Format ramki bezprzewodowej ........................................................................................................... 286 7.4.4. Typy bezprzewodowego ethernetu ..................................................................................................... 286 7.4.5. Bezpieczeństwo ...................................................................................................................................... 288 7.5. Zalecane praktyki w projektowaniu sieci LAN ............................................................................................ 290 7.5.1. Przewidywania dotyczące użytkowników przewodowego ethernetu ............................................ 291 7.5.2. Przewidywania dotyczące użytkowników Wi-Fi .............................................................................. 292 7.5.3. Projektowanie centrów danych ........................................................................................................... 295 7.5.4. Projektowanie krawędzi e-handlu ....................................................................................................... 298 7.5.5. Projektowanie środowiska SOHO ....................................................................................................... 299 7.6. Polepszanie wydajności sieci LAN ................................................................................................................. 301 7.6.1. Zwiększanie wydajności serwerów ...................................................................................................... 302 7.6.2. Zwiększanie przepustowości obwodów .............................................................................................. 304 7.6.3. Redukowanie wymagań ........................................................................................................................ 304 7.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .............................................................................................................. 305 ROZDZIA(cid:146) 8 Sieci szkieletowe 317 8.1. Wstęp .................................................................................................................................................................. 318 8.2. Przełączane sieci szkieletowe .......................................................................................................................... 319 8.3. Trasowane sieci szkieletowe ............................................................................................................................ 322 8.4. Wirtualne sieci LAN ........................................................................................................................................ 325 8.4.1. Zalety sieci VLAN .................................................................................................................................. 327 8.4.2. Jak działają sieci VLAN? ....................................................................................................................... 328 8.5. Zalecane praktyki w projektowaniu sieci szkieletowych ............................................................................ 332 8.6. Polepszanie wydajności sieci szkieletowych ................................................................................................. 333 8.6.1. Zwiększanie wydajności urządzeń ...................................................................................................... 334 8.6.2. Zwiększanie przepustowości obwodów .............................................................................................. 334 8.6.3. Redukowanie wymagań ........................................................................................................................ 334 8.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .............................................................................................................. 335 Poleć książkęKup książkę 10 Spis tre(cid:258)ci ROZDZIA(cid:146) 9 Sieci rozleg(cid:239)e 345 9.1. Wstęp .................................................................................................................................................................. 346 9.2. Sieci obwodów dedykowanych ....................................................................................................................... 347 9.2.1. Podstawowa architektura ..................................................................................................................... 347 9.2.2. Usługi T-carrier ...................................................................................................................................... 352 9.2.3. Usługi SONET ........................................................................................................................................ 353 9.3. Sieci komutacji pakietów ................................................................................................................................. 354 9.3.1. Podstawowa architektura ..................................................................................................................... 354 9.3.2. Usługi Frame Relay ................................................................................................................................ 356 9.3.3. Usługi IP .................................................................................................................................................. 357 9.3.4. Usługi ethernetowe ................................................................................................................................ 357 9.4. Wirtualne sieci prywatne ................................................................................................................................. 358 9.4.1. Podstawowa architektura ..................................................................................................................... 358 9.4.2. Typy VPN ............................................................................................................................................... 360 9.4.3. Jak działa VPN? ...................................................................................................................................... 360 9.5. Zalecane praktyki w projektowaniu sieci WAN .......................................................................................... 363 9.6. Polepszanie wydajności sieci WAN ............................................................................................................... 365 9.6.1. Zwiększanie wydajności urządzeń ...................................................................................................... 366 9.6.2. Zwiększanie przepustowości obwodów .............................................................................................. 366 9.6.3. Redukowanie wymagań ........................................................................................................................ 367 9.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa .............................................................................................................. 367 ROZDZIA(cid:146) 10 Internet 381 10.1. Wstęp ............................................................................................................................................................... 382 10.2. Jak działa internet? ......................................................................................................................................... 383 10.2.1. Podstawowa architektura ................................................................................................................... 383 10.2.2. Połączenie z dostawcą internetu ........................................................................................................ 385 10.2.3. Dzisiejszy internet ............................................................................................................................... 387 10.3. Technologie dostępu do internetu ............................................................................................................... 388 10.3.1. Cyfrowa linia abonencka (DSL) ........................................................................................................ 388 10.3.2. Modem kablowy .................................................................................................................................. 390 10.3.3. Światłowód do domu (FTTH) ........................................................................................................... 393 10.3.4. WiMax ................................................................................................................................................... 393 10.3.5. Coraz szybciej i coraz lepiej, czyli LTE ............................................................................................. 395 10.3.6. Jeszcze szybciej i jeszcze lepiej, czyli 5G ........................................................................................... 396 10.4. Przyszłość internetu ....................................................................................................................................... 399 10.4.1. Zarządzanie internetem ...................................................................................................................... 399 10.4.2. Kreowanie przyszłości ......................................................................................................................... 401 10.5. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa ............................................................................................................ 402 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 11 (cid:81) CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) CZWARTA: ZARZ(cid:107)DZANIE SIECI(cid:107) ROZDZIA(cid:146) 11 Bezpiecze(cid:241)stwo sieci 413 11.1. Wstęp ............................................................................................................................................................... 414 11.1.1. Dlaczego w sieciach konieczne są zabezpieczenia? ......................................................................... 416 11.1.2. Typy zagrożeń dla bezpieczeństwa ................................................................................................... 417 11.1.3. Kontrole sieciowe ................................................................................................................................ 419 11.2. Ocena ryzyka ................................................................................................................................................... 420 11.2.1. Definiowanie kryteriów pomiaru ryzyka ......................................................................................... 420 11.2.2. Inwentaryzacja zasobów IT ................................................................................................................ 421 11.2.3. Identyfikacja zagrożeń ........................................................................................................................ 425 11.2.4. Dokumentowanie istniejących kontroli ........................................................................................... 429 11.2.5. Poszukiwanie możliwości usprawnień ............................................................................................. 430 11.3. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ...................................................................................................... 430 11.3.1. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ................................................................................ 430 11.3.2. Ochrona przed atakami DoS .............................................................................................................. 432 11.3.3. Ochrona przed kradzieżą .................................................................................................................... 436 11.3.4. Niwelowanie skutków awarii urządzeń ............................................................................................ 437 11.3.5. Ochrona przed skutkami katastrof ................................................................................................... 439 11.4. Zapobieganie włamaniom ............................................................................................................................. 443 11.4.1. Polityka bezpieczeństwa ..................................................................................................................... 444 11.4.2. Ochrona na granicy sieci i firewalle .................................................................................................. 444 11.4.3. Ochrona serwerów i klientów ............................................................................................................ 452 11.4.4. Szyfrowanie ........................................................................................................................................... 457 11.4.5. Uwierzytelnianie użytkowników ....................................................................................................... 466 11.4.6. Obrona przed socjotechniką .............................................................................................................. 471 11.4.7. Systemy zapobiegania włamaniom ................................................................................................... 474 11.4.8. Odtwarzanie po włamaniu ................................................................................................................. 477 11.5. Zalecenia praktyczne ...................................................................................................................................... 478 11.6. Implikacje dla Twojego cyberbezpieczeństwa ............................................................................................ 480 ROZDZIA(cid:146) 12 Zarz(cid:200)dzanie sieci(cid:200) 497 12.1. Wstęp ............................................................................................................................................................... 498 12.2. Projektowanie sieci pod kątem wydajności ................................................................................................ 498 12.2.1. Sieci zarządzane ................................................................................................................................... 499 12.2.2. Zarządzanie ruchem sieciowym ........................................................................................................ 503 12.2.3. Redukowanie ruchu sieciowego ........................................................................................................ 505 12.3. Zarządzanie konfiguracją .............................................................................................................................. 509 12.3.1. Konfigurowanie sieci i komputerów klienckich ............................................................................. 509 12.3.2. Dokumentowanie konfiguracji .......................................................................................................... 510 Poleć książkęKup książkę 12 Spis tre(cid:258)ci 12.4. Zarządzanie wydajnością i awariami ........................................................................................................... 512 12.4.1. Monitorowanie sieci ............................................................................................................................ 514 12.4.2. Kontrolowanie awarii .......................................................................................................................... 515 12.4.3. Statystyki wydajności i statystyki awarii ........................................................................................... 518 12.4.4. Polepszanie wydajności ...................................................................................................................... 522 12.5. Wsparcie dla użytkowników ......................................................................................................................... 522 12.5.1. Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................ 522 12.5.2. Szkolenia dla użytkowników .............................................................................................................. 524 12.6. Zarządzanie kosztami .................................................................................................................................... 525 12.6.1. Źródła kosztów ..................................................................................................................................... 525 12.6.2. Redukowanie kosztów ........................................................................................................................ 528 12.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa ............................................................................................................ 530 Skorowidz 543 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) CZWARTA: ZARZ(cid:107)DZANIE SIECI(cid:107) ROZDZIA(cid:146) 11 BEZPIECZE(cid:148)STWO SIECI W tym rozdziale wyjaśniamy, dlaczego bezpieczeństwo jest nieodłącznym aspektem projekto- wania i użytkowania sieci komputerowych, przedstawiamy także różne sposoby jego zapewnie- nia. Pierwszym krokiem w planowaniu zabezpieczeń sieci jest ocena ryzyka: zidentyfikowanie kluczowych zasobów, które wymagają ochrony, i określenie zagrożeń wynikających z braku takiej ochrony w odniesieniu do każdego z nich. Istnieje wiele sposobów unikania, wykrywania i ni- welowania problemów z bezpieczeństwem, wynikających z ingerowania w działanie sieci, jej pa- raliżowania, niszczenia jej zasobów lub nieautoryzowanego dostępu do nich. CZYTAJ(cid:107)C TEN ROZDZIA(cid:146): (cid:31) poznasz podstawowe źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci, (cid:31) zapoznasz się z metodami oceny ryzyka dla bezpieczeństwa, (cid:31) zrozumiesz, jak zapewnić ciągłość funkcjonowania, (cid:31) nauczysz się, jak zapobiegać włamaniom do sieci. STRUKTURA ROZDZIA(cid:146)U 11.1. Wstęp 11.1.1. Dlaczego w sieciach konieczne są zabezpieczenia? 11.1.2. Typy zagrożeń dla bezpieczeństwa 11.1.3. Kontrole sieciowe 11.2. Ocena ryzyka 11.2.1. Definiowanie kryteriów pomiaru ryzyka 11.2.2. Inwentaryzacja zasobów IT 11.2.3. Identyfikacja zagrożeń Poleć książkęKup książkę 414 Rozdzia(cid:239) 11. Bezpiecze(cid:241)stwo sieci 11.2.4. Dokumentowanie istniejących kontroli 11.2.5. Poszukiwanie możliwości usprawnień 11.3. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania 11.3.1. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem 11.3.2. Ochrona przed atakami DoS 11.3.3. Ochrona przed kradzieżą 11.3.4. Niwelowanie skutków awarii urządzeń 11.3.5. Ochrona przed skutkami katastrof 11.4. Zapobieganie włamaniom 11.4.1. Polityka bezpieczeństwa 11.4.2. Ochrona na granicy sieci i firewalle 11.4.3. Ochrona serwerów i klientów 11.4.4. Szyfrowanie 11.4.5. Uwierzytelnianie użytkowników 11.4.6. Obrona przed socjotechniką 11.4.7. Systemy zapobiegania włamaniom 11.4.8. Odtwarzanie po włamaniu 11.5. Zalecenia praktyczne 11.6. Implikacje dla Twojego cyberbezpieczeństwa Podsumowanie 11.1. WST(cid:125)P Przedsiębiorstwa i agencje rządowe zawsze stosowały rozmaite zabezpieczenia, zarówno infra- struktury fizycznej, jak i poufnych informacji, realizowane za pomocą różnych zamków, barier, strażników czy nawet wojska — tak było od zawsze, od kiedy rodzaj ludzki zaczął organizować się w społeczności. Wymyślne sposoby utajniania sekretów datują się od co najmniej 3 500 lat, ostatnie 50 nadało im jednak zupełnie nowego wymiaru, a to za sprawą pojawienia się najpierw komputerów, a potem internetu. Pojawienie się internetu oznaczało kompletną redefinicję koncepcji bezpieczeństwa infor- macji. Zręczni włamywacze i kasiarze, którym nie był w stanie oprzeć się żaden sejf ani system alarmowy, ustąpili miejsca specjalistom innej profesji, posługującym się bardziej wyrafinowa- nymi metodami. Skoro to, co najcenniejsze, zmieniło zasadniczo formę swego istnienia — z pa- pierowych zapisków, opasłych segregatorów i szeleszczących banknotów na bity-bajty, rezydu- jące na firmowych serwerach, to miejsce precyzyjnych pilników zajęły przyborniki ze złośliwym oprogramowaniem: wirusami, robakami, oprogramowaniem ransomware itp. Bardziej wysu- blimowane stały się także cenne zasoby: dziś rzadziej kradnie się cenne dokumenty i sztaby zło- ta, bo znacznie bardziej opłacalne stały się kradzieże tożsamości i numerów kart kredytowych. I to przede wszystkim one zdolne są zniszczyć reputację firm, którym zaufały tysiące klientów i które zaufanie to zawiodły, nie będąc w stanie należycie chronić swoich zasobów. Prawo nie nadąża — niestety — za rosnącą skalą cyberprzestępczości, mimo iż w większości krajów sam Poleć książkęKup książkę 11.1. Wst(cid:218)p 415 fakt nielegalnego uzyskania informacji przez przełamywanie zabezpieczeń, nawet bez uszkadza- nia tejże informacji, penalizowany jest grzywną czy nawet więzieniem. Niespójność tego prawa powoduje, że cyberprzestępstwa przybierają skalę transgraniczną, a ich ściganie staje się utrud- nione. Trudno jest uzyskać ekstradycję cyberprzestępcy, a gdy już stanie on przed sądem, trak- towany jest łagodniej niż (powiedzmy) rabuś napadający na bank. Zagadnienie bezpieczeństwa komputerów zyskało na znaczeniu dzięki różnym aktom praw- nym wysokiej rangi, między innymi ustawie HIPAA (ang. Health Insurance Portability and Accountability Act — „Ustawa dotycząca przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne”) oraz tzw. Ustawie Sarbanesa-Oxleya, obu uchwalonym przez Kongres USA, w latach (odpowiednio) 1996 i 2002. Mimo to liczba incydentów związanych z włamaniami do sieci wciąż rośnie, w tempie ok. 30 rocznie. W roku 2016 odnotowano ok 50 milionów udanych kradzieży haseł; z anonimowej ankiety, przeprowadzonej w tymże roku na reprezentatywnej próbie 1500 dorosłych obywateli USA, wynika, że 51 z nich padło ofiarami cyberprzestępstwa w jakiejś formie — nie tylko zainfekowania komputera, ale także szpiegostwa przemysłowego, oszustwa, żądania okupu (ang. ransomware) i kradzieży tożsamości. W epoce przedinternetowej i we wczesnych latach internetu tworzenie wirusów było raczej odmianą sportu amatorskiego, uprawianego przez młodocianych hakerów z niedosytem poziomu adrenaliny, dziś stało się jednym ze sposobów pozyskiwania (często bardzo dużych) pieniędzy. Do światowej opinii publicznej co rusz docierają sensacyjne wiadomości o kradzieży tysięcy czy nawet milionów numerów kart kredytowych, których ofiarami padli klienci dużych firm, jak Zappos czy Target, ale tak naprawdę każda firma może stać się celem cyberataku. Zgodnie z ra- portem firmy Symantec, ponad połowa poszkodowanych w ten sposób firm to firmy średniej wielkości, zatrudniające mniej niż 2500 pracowników. Wytłumaczenie jest proste: nie mają one tak solidnych zabezpieczeń jak duże korporacje. Akcja wywołuje reakcję — istnieje wiele organizacji, zarówno prywatnych, jak i publicznych — których zadaniem jest pomoc przedsiębiorstwom, organizacjom i użytkownikom indywidu- alnym w ich (samo)obronie przed cyberzagrożeniami, czyhającymi w internecie. Wśród tych organizacji należy wymienić przede wszystkim CERT (ang. Computer Emergency Response Team — zespół reagowania na zagrożenia komputerowe), działającą1 na Uniwersytecie Carnegie Mellon, APWG (ang. Anti-Phishing Working Group — grupa robocza ds. przeciwdziałania podszywaniu się) oraz laboratoria udostępniające narzędzia do walki z zagrożeniami i ochrony przed nimi: Kaspersky Lab., McAfee i Symantec. Istnieją trzy powody, dla których zwiększanie bezpieczeństwa komputerów nabrało szcze- gólnego znaczenia w ciągu kilku ostatnich lat. Pierwszym jest jakościowe przeobrażenie ataków hakerskich. Włamywanie się do cudzych komputerów, niegdyś stanowiące rodzaj hobby, dziś stało się wyspecjalizowaną gałęzią przemysłu. Profesjonalne organizacje szkolą i zatrudniają specjalistów, których zadaniem jest włamywanie się do wskazanych sieci w celu wykradania cennych informacji. I nie mówimy tu o tzw. etycznym hackingu, czyli testowaniu przez przed- siębiorstwa własnych zabezpieczeń przez wynajętych hakerów, lecz o przestępcach, którzy za opłatą wykradają numery kart kredytowych, dane osobowe lub własność intelektualną. Powo- dzenie takiego ataku spowodowane jest nie tylko lukami w zabezpieczeniu technicznym, lecz także czynnikiem ludzkim. Stosując zabiegi socjotechniczne lub phishingowe e-maile, hakerzy 1 Zobacz stronę polskiego oddziału https://www.cert.pl/ — przyp. tłum. Poleć książkęKup książkę 416 Rozdzia(cid:239) 11. Bezpiecze(cid:241)stwo sieci wpływają na zachowanie nieświadomych podstępu członków personelu, podchwytliwie wyłu- dzając sekretne informacje. Cele takich ataków — zarówno komputery, jak i ludzie — są precy- zyjnie określone, więc ataki takie nazywamy ukierunkowanymi (ang. targetted). Drugą przyczyną doniosłej roli bezpieczeństwa komputerów jest nowy fenomen socjologiczny, zwany haktywizmem (ang. hacktivism, połączenie słów hacking i activism), a polegający na wy- korzystywaniu sieci komputerowych do promowania określonych celów społecznych i politycz- nych2. Jest to więc mariaż nielegalnych technik hakerskich i określonych intencji, wymierzony zwykle w duże organizacje i agencje rządowe, zmierzający do skompromitowania ich witryn, w celu zwrócenia uwagi na określoną ideę społeczną lub polityczną. W roku 2011 grupa Ano- nymous przypuściła atak na witryny serwisów Visa i MasterCard, w proteście przeciwko odmo- wie obsługi płatności na rzecz WikiLeaks. Co prawda skutki haktywizmu nie bywają tak dotkli- we jak w przypadku wykradania czy niszczenia informacji, jednak z biegiem czasu stają się coraz częstsze i stąd zasługują na szczególna uwagę. Po trzecie wreszcie, gwałtownie zwiększająca się liczba urządzeń mobilnych połączonych z internetem stanowi niezwykle wdzięczny obszar eksploatacji wszelkich braków w zabezpiecze- niach tychże urządzeń. Przecież są one powszechnie wykorzystywane do transakcji bankowych, zakupów internetowych, operacji związanych z prowadzeniem firmy itd.; ich użytkownicy, w większości nieedukowani technicznie i skupiający się raczej na utylitarnych aspektach internetu, nie podejrzewają nawet, że oto właśnie przestali być wyłącznymi właścicielami swych sekretnych informacji. Typowy smartfon jest z reguły zabezpieczony słabiej niż przeciętny komputer — a przy tym bardziej narażony, bo podłączający się do wielu różnych sieci, często o nieznanej reputacji. Z jednej więc strony nasze osobiste informacje stają się coraz cenniejsze, z drugiej natomiast zwiększa się potencjalne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, czyli prywatności naszej i naszych biznesów. Ważne jest zatem uświadomienie sobie jednego i drugiego oraz zapoznanie się ze sposobami należytej ochrony cennych wartości i unikania czyhających na nie zagrożeń. Temu właśnie poświęcona jest dalsza część tego rozdziału. 11.1.1. Dlaczego w sieciach konieczne s(cid:200) zabezpieczenia? W ostatnich latach organizacje i firmy stają się coraz bardziej zależne od sieci komunikacji da- nych, ich rozproszonego przetwarzania, przechowywania w bazach danych i przesyłania ich między połączonymi sieciami LAN. Rozwój internetu, który stworzył niebywałe możliwości łą- czenia ze sobą urządzeń znajdujących się gdziekolwiek na świecie, stał się jednocześnie przyczy- ną zwiększonego zagrożenia pod adresem zasobów firmy. A skoro tak, zwiększył się nacisk na bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania tych zasobów, co wyraża się przez bieżące pu- blikowanie informacji o rozpoznanych zagrożeniach oraz ustanawianie oficjalnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w firmach i agencjach rządowych. Straty związane z naruszeniem bezpieczeństwa mogą być ogromne. Średni koszt takiego in- cydentu to 3,5 miliona dolarów — niemało, ale to i tak wierzchołek góry lodowej, bo utrata za- ufania klientów, do których trafi informacja o zaistniałym incydencie, może oznaczać dla firmy ostateczną katastrofę. Firma może ponieść znaczne straty nawet w sytuacji, gdy włamanie do jej sieci nie spowo- duje uszkodzenia danych. Jeżeli jednym z elementów świadczonej usługi jest jej permanentna 2 Patrz https://pl.wikipedia.org/wiki/Haktywizm — przyp. tłum. Poleć książkęKup książkę 11.1. Wst(cid:218)p 417 dostępność, przerwa w jej świadczeniu może okazać się dla firmy bardzo dotkliwa. Bank of America — jeden z największych banków w USA — ocenia, że 24-godzinna przerwa w funkcjo- nowaniu jego sieci kosztowałaby 50 milionów dolarów. Wiele innych dużych organizacji poczy- niło podobne szacunki. Ochrona prywatności klientów i ochrona przed kradzieżą ich tożsamości to równie istotne przesłanki na rzecz zwiększonej ochrony sieci. W roku 1998 Unia Europejska uchwaliła szereg aktów prawnych, zgodnie z którymi firmy dopuszczające do ujawnienia chronionych danych swoich klientów, będą obciążane dotkliwymi karami finansowymi. W USA organizacje ochrony zdrowia podporządkowane są ustawie HIPAA w zakresie ochrony danych osobowych, a prawo stanu Kalifornia przewiduje grzywnę do 250 000 dolarów za każdy egzemplarz danych udostęp- niony w sposób nieautoryzowany — jeżeli więc intruzowi uda się wykraść dane 100 klientów, grzywna może sięgnąć 25 milionów. Jak można się domyślać, wartość danych przechowywanych w systemach informatycznych firmy oraz wartość samych systemów znacznie przekraczają koszt samej sieci. Z tej racji pod- stawowym założeniem bezpieczeństwa jest ochrona danych przetwarzanych w sieci kompute- rowej, a nie ochrona sieci jako takiej. 11.1.2. Typy zagro(cid:285)e(cid:241) dla bezpiecze(cid:241)stwa Bezpieczeństwo komputera zwyczajowo rozumiane jest jako zapobieganie włamaniom, czyli uniemożliwianie hakerowi penetracji danych zapisanych w tym komputerze. Jest to jednak zbytnie uproszczenie, bowiem na właściwie pojęte bezpieczeństwo składają się trzy czynniki: poufność, integralność i dostępność (ang. confidentiality, integrity, availability — określane łącznie akro- nimem CIA). Poufność oznacza ochronę tajnych danych organizacji i danych na temat ich klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem. Integralność to zapewnienie, że wspomniane dane nie zostaną zmodyfikowane albo zniszczone. Pod pojęciem dostępności rozumiemy natomiast zapewnienie nieprzerwanego działania sprzętu i oprogramowania, dzięki czemu personel firmy, jej klienci i dostawcy mogą być pewni, że nie wystąpią przerwy w świadczeniu usług przez tę firmę. Na te trzy elementy czyhają rozmaite zagrożenia, którym przeciwdziałać można za pomocą metod dających się zaklasyfikować w dwóch szerokich kategoriach: zapewnienia ciągłości funkcjonowa- nia i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania odnosi się przede wszystkim do dostępności i częściowo do integralności danych, z czego wynikają trzy podstawowe kategorie zagrożeń. Dezorganizacja usługi lub poważne ograniczenie jej świadczenia, w sposób trwały albo tymczasowy, na przykład awaria przełącznika lub obwodu, oznacza trwałe odcięcie segmentu sieci aż do naprawienia uszko- dzenia — z uszczerbkiem dla części użytkowników, bez szkody dla pozostałych. Przerwanie ciągłości funkcjonowania może być także konsekwencją zniszczenia danych, na przykład za sprawą wirusa lub fizycznej awarii dysku. Trzecim zagrożeniem dla ciągłości funkcjonowania są katastrofy — te powodowane przez naturalne kataklizmy (huragany, tornada, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, lawiny błotne) oraz te będące skutkiem celowych działań człowieka (na przykład ataków terrory- stycznych) lub jego działań bezmyślnych3, zdolne niszczyć całe budynki czy nawet kampusy. 3 W 2011 roku pewna 75-letnia pani odcięła od internetu 3 kraje: Gruzję, Azerbejdżan i Armenię; w po- szukiwaniu złomu wykopała z ziemi jakiś kabel i przecięła go łopatą — przyp. tłum. Poleć książkęKup książkę 418 Rozdzia(cid:239) 11. Bezpiecze(cid:241)stwo sieci Przeciwdziałanie nieautoryzowanemu dostępowi, zwanemu także intruzją, ma związek za- równo z poufnością danych, jak i ich integralnością. Intruzje kojarzy się często z atakami z in- ternetu, tymczasem — co niespodziewane — ponad połowa z nich ma związek z pracownikami firmy. Intruz może działać z czystej ciekawości, wykradając dane niestanowiące dla niego więk- szej wartości, lecz równie dobrze taka kradzież może być inspirowana przez szpiegostwo prze- mysłowe lub działania konkurencji, wykradającej dane na temat opracowywanych technologii i negocjowanych kontraktów, czy też danych osobowych i numerów kart kredytowych. Co gorsza, intruz może zmodyfikować pliki tak, by wykraść firmowe pieniądze na swoje konto lub uszko- dzić wrażliwe dane firmy w sposób uniemożliwiający jej funkcjonowanie. DLA 11.1. Ci(cid:200)gle to samo… MENED(cid:191)ERA Ka(cid:285)da firma, niezale(cid:285)nie od bran(cid:285)y, powinna si(cid:218) liczy(cid:202) z mo(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200) potencjalnego ataku hakerskiego. Bole(cid:258)nie przekona(cid:239)a si(cid:218) o tym firma Target w grudniu 2013 roku. Rosyjscy hakerzy zainstalowali z(cid:239)o(cid:258)liwe oprogramowanie w kasach fiskalnych w punk- tach sprzeda(cid:285)y, dzi(cid:218)ki czemu uda(cid:239)o si(cid:218) wykra(cid:258)(cid:202) dane kart kredytowych ponad 40 mi- lionów klientów. Hakerzy prawdopodobnie uzyskali dost(cid:218)p do sieci firmy Target, u(cid:285)ywaj(cid:200)c danych uwierzytelniaj(cid:200)cych dostawcy klimatyzatorów. Przeprowadzone (cid:258)ledztwo wykaza(cid:239)o, (cid:285)e zainstalowane z(cid:239)o(cid:258)liwe oprogramowanie nie by(cid:239)o ani specjalnie wykoncypowane, ani te(cid:285) nowatorskie, co wi(cid:218)cej — by(cid:239)o wykrywane przez dwa systemy, które firma Target zainstalowa(cid:239)a wcze(cid:258)niej w swojej sieci. Dlaczego wi(cid:218)c specjali(cid:258)ci od zabezpiecze(cid:241) zwy- czajnie ignorowali ostrze(cid:285)enia wy(cid:258)wietlane przez owe systemy? Có(cid:285), Target — jak wiele innych firm — ka(cid:285)dego dnia bombardowana by(cid:239)a wr(cid:218)cz tysi(cid:200)cami komunikatów o próbach ataku; prawdopodobie(cid:241)stwo dostrze(cid:285)enia tego jed- nego, nowego, wyj(cid:200)tkowego, który pojawi(cid:239) si(cid:218) pewnego dnia, by(cid:239)o wi(cid:218)c znikome. Mimo i(cid:285) ataki sieciowe bywaj(cid:200) wyrafinowane, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) nale(cid:285)y do tych powszednich, „dobrze znanych” (ang. well known), kwitowanych przez obs(cid:239)ug(cid:218) zwyczajowym „ci(cid:200)gle to samo…”. Mo(cid:285)na gra(cid:202) ró(cid:285)nymi kartami: w bryd(cid:285)a, w pokera, w oko — hakerzy graj(cid:200) w prawo wielkich liczb: im bardziej s(cid:200) nieust(cid:218)pliwi i wyrafinowani w swych dzia(cid:239)aniach, tym wi(cid:218)ksza szansa, (cid:285)e dopn(cid:200) swego, docieraj(cid:200)c w ko(cid:241)cu do sieci i wykradaj(cid:200)c (na przyk(cid:239)ad) numery kart kredytowych. Ta historyjka przypomina nam, (cid:285)e cyberbezpiecze(cid:241)stwo jest problemem globalnym i ka(cid:285)dy, kto u(cid:285)ywa internetu, mo(cid:285)e by(cid:202) (a by(cid:202) mo(cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie jest) celem ataku. Eduka- cja na temat bezpiecze(cid:241)stwa i nale(cid:285)yte inwestowanie w bezpiecze(cid:241)stwo to warunek sine qua non prze(cid:285)ycia w zmaganiach si(cid:218) z pu(cid:239)apkami ery internetu. Na podstawie: Michael Riley, Ben Elgin, Dune Lawrence, Carol Matlack Missed Alarms and 40 Million Stolen Credit Card Numbers: How Target Blew It, „Bloomberg Businessweek” (www.businessweek.com) oraz Krebs on Security (krebsonsecuirty.com). Poleć książkęKup książkę 11.1. Wst(cid:218)p 419 11.1.3. Kontrole sieciowe Bezpieczna sieć to sieć kontrolowana. Elementami kontroli są: sprzęt, oprogramowanie, reguły i procedury, ograniczające lub eliminujące zagrożenia dla bezpieczeństwa. Przedmiotem kontroli jest wykrywanie i ewentualne korygowanie wszelkich zdarzeń (a także próby zapobiegania im), które w jakikolwiek sposób mogą być powiązane z bezpieczeństwem systemów komputerowych. Kontrole prewencyjne zmierzają do osłabiania lub wręcz powstrzymywania przyczyn poten- cjalnych zagrożeń. System haseł chroni sieć przed nieuprawnionym dostępem użytkowników do systemu, a system zapasowych obwodów pozwala sieci nadal funkcjonować w obliczu awarii. Kontrola prewencyjna to także odstraszanie, zniechęcanie i powstrzymywanie potencjalnych sprawców przez wzbudzenie w nich obaw lub wątpliwości. Solidny system zamków drzwiowych to właśnie przykład kontroli prewencyjnej, powstrzymującej nieproszonych gości przed wej- ściem do mieszkania. Kontrole detekcyjne to zespół środków mających na celu wykrywanie i ujawnianie wszelkich niepożądanych zdarzeń. Przykładem takiego środka jest oprogramowanie ewidencjonujące pró- by (udane i nieudane) wtargnięcia do sieci. Wszelkie zarejestrowane zdarzenia i sytuacje muszą być dokumentowane, by można było wyciągać konsekwencje w stosunku do osób i firm naru- szających reguły lub łamiących prawo, a także podejmować działania korekcyjne, zapobiegające powtórzeniu się podobnych zdarzeń w przyszłości. Zadaniem kontroli korekcyjnych jest naprawianie skutków niepożądanych zdarzeń, wykony- wane przez ludzi lub komputery, a polegające na wykrywaniu i korygowaniu błędów. Kontrole korekcyjne to także przywracanie funkcjonowania sieci, unieruchomionej przez zaistniałe błędy lub katastrofy, na przykład oprogramowanie może automatycznie podejmować próby ponow- nego uruchomienia obwodu, który przestał funkcjonować w wyniku awarii. Dalszą część rozdziału poświęcamy dyskusji na temat wszystkich trzech rodzajów kontroli. Zaprezentujemy także framework do ogólnej oceny ryzyka, dokonywanej poprzez identyfikowanie zagrożeń i związanych z nimi kontrolami. Framework ten dostarcza menedżerowi sieci ogólnego poglądu bieżących zagrożeń i dostępnych kontroli, zmierzających do ich neutralizowania. Należy jednak pamiętać, że ustanowienie serii różnych kontroli nie jest bynajmniej wy- starczającym działaniem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa, należy bowiem jeszcze wyznaczyć osobę, grupę lub wydział, które będą odpowiedzialne za to bezpieczeństwo — opra- cowywanie kontroli, monitorowanie ich aktywności oraz decydowanie o ich aktualizacjach i wymianie. Zestaw funkcjonujących kontroli musi podlegać okresowym przeglądom, we
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: