Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 003515 21533170 na godz. na dobę w sumie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie 1 - ebook/pdf
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0733-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny:

wrzesień 2014 roku

Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. Jest ustawą mającą szczególną treść, formę i moc prawną. Zakres regulacji konstytucyjnej ma charakter uniwersalny – reguluje ona całokształt kwestii ustrojowych w państwie. Szczególna forma wiąże się z nazwą, ponieważ tylko ten jeden akt określa się mianem konstytucji. Natomiast szczególna moc prawna to przyznanie Konstytucji najwyższego miejsca w systemie źródeł prawa stanowionego, czego konsekwencją jest wymaganie zgodności z nią wszystkich pozostałych aktów prawnych. Kontrola w tym zakresie należy przede wszystkim do Trybunału Konstytucyjnego.

Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami oddającymi ich treść – zaznaczono je kolorowym tłem.

Konstytucję poprzedza wprowadzenie, którego autorką jest doktor nauk prawnych Marta Derlatka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat.

Jeśli jesteś studentem lub aplikantem – bezpłatnie sprawdzaj zmiany prawa w Serwisie Prawniczym Lexis.pl.

Więcej na www.lexis.lexisnexis.pl

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wprowadzenie 7      I Uwagi wstępne 7     II Rzeczpospolita – zasady ustrojowe 8    III Konstytucyjny status jednostki 13    IV Źródła prawa 16    V Sejm i Senat 17    VI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 21  VII Rada Ministrów i administracja rządowa 22 VIII Samorząd terytorialny 24    IX Władza sądownicza 24     X Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 26 XI Finanse publiczne 27 27 XII Stany nadzwyczajne XIII Zmiana Konstytucji 29 XIV Podsumowanie 30 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz U Nr 78, poz 483 ze sprost i zm ) 31 Rozdział I. Rzeczpospolita (art 1–29) 33 Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (art 30–86) 38 Zasady ogólne (art 30–37) 38 Wolności i prawa osobiste (art 38–56) 40 5 Spis treści Wolności i prawa polityczne (art 57–63) 45 Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art 64–76) 47 Środki ochrony wolności i praw (art 77–81) 51 51 Obowiązki (art 82–86) 52 55 Wybory i kadencja (art 96–101) 55 57 Posłowie i senatorowie (art 102–108) Organizacja i działanie (art 109–124) 59 Referendum (art 125) 63 Rozdział III. Źródła prawa (art 87–94) Rozdział IV. Sejm i Senat (art 95–125) Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art 126–145) Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa 64 (art 146–162) 71 Rozdział VII. Samorząd terytorialny (art 163–172) 77 Rozdział VIII. Sądy i trybunały (art 173–201) 79 Sądy (art 175–187) 79 Trybunał Konstytucyjny (art 188–197) 82 Trybunał Stanu (art 198–201) 86 Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (art 202–215) 87 Najwyższa Izba Kontroli (art 202–207) 87 Rzecznik Praw Obywatelskich (art 208–212) 88 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art 213–215) 89 90 94 96 Rozdział X. Finanse publiczne (art 216–227) Rozdział XI. Stany nadzwyczajne (art 228–234) Rozdział XII. Zmiana Konstytucji (art 235) Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe (art 236–243) 97 Wykaz aktów zmieniających Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 101 6 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie I. Uwagi wstępne Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r Przeszło miesiąc później – 25 maja 1997 r – odbyło się referendum konstytucyjne, w którym przy sto­ sunkowo niewielkiej przewadze (6 398 641 głosów „za” wobec 5 570 493 głosów „przeciw”) naród opowiedział się za jej przyjęciem Dnia 15 lipca 1997  r Sąd Najwyższy w  pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych stwierdził ważność referendum, uznając tym samym główny zarzut, dotyczący wymagania osiągnięcia 50 frekwencji głosujących, za niesłuszny (w referendum konstytucyjnym wzięło wówczas udział 42,86 uprawnionych do głosowania) Dnia 16 lipca 1997 r Konsty­ tucję podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i  tego samego dnia zo­ stała ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Nr 78, poz 483), a weszła w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia – 17 października 1997 r Konstytucja, jako podstawowy akt ustrojowy, nie może być postrzegana w  oderwaniu od dotychczasowej tradycji konstytucyjnej, czego odzwiercie­ dlenie zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym znajdujemy we wstępie, określanym też jako preambuła Podobnie jak większość konstytucji, także polska ustawa zasadnicza rozpoczyna się od wstępu, którego pod­ stawowym celem jest umiejscowienie Konstytucji w  aspekcie politycznym i historycznym państwa Obszerna preambuła, w odróżnieniu od dalszego tekstu ustawy zasadniczej, zawiera nie tylko treści o  charakterze normatywnym, ale też wskazówki aksjologiczne, jak odwołanie się do Boga (invocatio Dei), mające służyć inter­ pretowaniu przepisów Konstytucji (dlatego wstęp wyraźnie odróżnia się od zasadniczego tekstu Konstytucji formą ciągłą, bez podziału na artykuły) 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: