Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 005449 22759736 na godz. na dobę w sumie
Kontrola stosowania przepisów RODO u pracodawcy - praktyczne wskazówki - ebook/pdf
Kontrola stosowania przepisów RODO u pracodawcy - praktyczne wskazówki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 13
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-672-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia zasady przeprowadzenia kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych przez pracodawców. Można się z niej m.in. dowiedzieć: co sprawdza UODO podczas kontroli pracodawców, ile czasu może trwać kontrola UODO, kto może być upoważniony do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony danych pracowników, jakie uprawnienia mają kontrolerzy UODO, jakie obowiązki mają pracodawcy w zakresie kontroli UODO, co powinien zawierać protokół pokontrolny. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Kontrola stosowania przepisów RODO u pracodawcy – praktyczne wskazówki Zobacz więcej www.inforlex.pl Kontrola przestrzegania przepisów o  ochronie danych osobowych jest w  Pol- sce prowadzona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Podczas takiej kontroli upoważnieni przez Prezesa UODO kontrolujący mogą we- ryfikować m.in. zakres przetwarzanych danych w stosunku do celu ich przetwa- rzania, a także sposoby zabezpieczania danych. Kontrole te są prowadzone na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa UODO planu kontroli, jak również mogą być wynikiem wpływających do urzędu skarg lub innych pozyskanych przez Pre- zesa UODO informacji o nieprawidłowościach w procesie przetwarzania danych. Grupą szczególnie narażoną na kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych są pracodawcy. Przetwarzają oni bardzo dużo danych osobowych nie tylko pracowników, ale również ich rodzin. Przetwarzanie danych przez pracodawców zaczyna się już na etapie rekrutacji oraz zatrudniania pracownika i ma miejsce przez cały okres za- trudnienia. Przetwarzanie danych trwa nawet po zakończeniu stosunku pracy. To wszystko czyni pracodawcę administratorem danych osobowych, którego działania w tym zakresie podlegają kontroli Prezesa UODO. Podstawy kontroli UODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadza kontrole sektorowe na podstawie planu kontroli, który jest podawany do publicznej wiadomości. Każdego roku są w nim ujęte inne obszary do kontroli. Często jako obszar do planowych kontroli są wskazywane całe bran- że, które organ nadzorczy chce sprawdzić z uwagi na uzyskiwane informacje o występujących w nich problemach. Jednak również jako obszar do kontroli wskazuje się konkretne zagadnie- nie, w którego zakresie nastąpiła zmiana przepisów, a zatem konieczne jest sprawdzenie, jak w praktyce wygląda realizacja zmienionych regulacji. PRZYKŁAD W planie kontroli sektorowych Prezesa UODO na 2019 r. zostały ujęte takie obszary, jak monitoring wizyjny oraz przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. Zarówno w jed- nym, jak i w drugim przypadku są to czynności przetwarzania danych, w przypadku których w ostatnim czasie zmieniały się przepisy.   Nie można także wykluczyć, że Prezes UODO postanowi skontrolować sektor, który nie jest ujęty w rocznym planie. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy z danej branży w cią- gu roku napływają do urzędu informacje o nowym, narastającym problemie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Poza kontrolami sektorowymi mają miejsce również kontrole doraźne. Mogą one zostać przeprowadzone w związku ze skargami osób, których dane są przetwarzane. Jeśli w skar- 3 listopad 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola stosowania przepisów RODO u pracodawcy - praktyczne wskazówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: