Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 005088 20478597 na godz. na dobę w sumie
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz - ebook/pdf
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-559-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> europejskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja jest jedynym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsce unormowaniach prawnych oraz kształtowania dobrych praktyk w zakresie postępowania z ofiarami przemocy, jak również zwracają uwagę na istniejące luki w prawie. Zamieszczone rozważania mogą służyć jednocześnie jako ważny materiał szkoleniowy.
Redaktorki komentarza od lat zajmują się problematyką ofiar przestępstw, łącząc teorię z praktyką. Są współautorkami innych opracowań z tej dziedziny, m.in.: Prawa ofiar przestępstw (2009), Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych (2009), Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (2011), Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz (2011).
Książka jest skierowana do praktyków wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także do Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przydatna dla studentów prawa, psychologii, socjologii i akademii medycznych, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia oraz psychoterapeutów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz . U . z 2015 r . poz . 961) – tekst Konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zagadnienia wstępne: o genezie, istocie i znaczeniu Konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz . U . z 2015 r . poz . 961) – Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 89 Preambuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I – Cele, definicje, równość i niedyskryminacja, zobowiązania ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Artykuł 1.  Cele konwencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Artykuł 2.  Zakres konwencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Artykuł 3.  Definicje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Artykuł 4.  Podstawowe prawa, równość i niedyskryminacja  . . . 136 Artykuł 5.  Zasady odpowiedzialności państwa  i należyta staranność  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144 Artykuł 6.  Polityka uwzględniająca kwestie płci  . . . . . . . . . . . . .   174 5 Spis treści Rozdział II – Zintegrowana polityka i gromadzenie danych . . . 177 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Artykuł 7.  Kompleksowa i skoordynowana polityka  . . . . . . . . . 177 Artykuł 8.  Środki finansowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Artykuł 9.  Organizacje pozarządowe i społeczeństwo  Artykuł 10. Instytucja koordynująca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 11. Gromadzenie i analiza danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . obywatelskie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 191   194 Rozdział III – Zapobieganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   204 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   204 Artykuł 12. Zobowiązania ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Artykuł 13. Podnoszenie świadomości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Artykuł 14. Edukacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Artykuł 15. Szkolenie specjalistów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Artykuł 16. Programy zapobiegawcze i programy leczenia  . . . . . 239 Artykuł 17. Udział sektora prywatnego i mediów  . . . . . . . . . . . .   244 Rozdział IV – Ochrona i wsparcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   248 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   248 Artykuł 18. Zobowiązania ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Artykuł 19. Informowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Artykuł 20. Wsparcie ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Artykuł 21. Pomoc w składaniu skarg indywidualnych  i zbiorowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Artykuł 22. Wsparcie specjalistyczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   324 Artykuł 23. Schroniska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Artykuł 24. Telefony zaufania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Artykuł 25. Wsparcie ofiar przemocy seksualnej  . . . . . . . . . . . . . 329 Artykuł 26. Ochrona i wsparcie małoletnich świadków  . . . . . . . . 332 Artykuł 27. Zgłaszanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   349 Artykuł 28. Zgłaszanie przez specjalistów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Rozdział V – Prawo materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Artykuł 29. Postępowanie cywilne i zadośćuczynienie  . . . . . . . . . 370 Artykuł 30. Odszkodowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Artykuł 31. Opieka, prawo widzenia i bezpieczeństwo  . . . . . . . .   424 Artykuł 32. Cywilne konsekwencje przymusowych małżeństw  . . .   428 Artykuł 33. Przemoc psychiczna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   429 Artykuł 34. Nękanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   435 Artykuł 35. Przemoc fizyczna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   438 6 Spis treści Artykuł 36. Przemoc seksualna, w tym gwałt  . . . . . . . . . . . . . . .   440 Artykuł 37. Przymusowe małżeństwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   444 Artykuł 38. Okaleczanie narządów płciowych kobiet  . . . . . . . . . .   447 Artykuł 39. Przymusowa aborcja i sterylizacja  . . . . . . . . . . . . . . .   450 Artykuł 40. Molestowanie seksualne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   452 Artykuł 41. Pomocnictwo, podżeganie i usiłowanie  . . . . . . . . . .   456 Artykuł 42. Niedopuszczalne usprawiedliwianie zbrodni,  w tym tak zwanych „zbrodni honorowych”  . . . . . . .   459 Artykuł 43. Zastosowanie przestępstw karnych  . . . . . . . . . . . . . .   461 Artykuł 44. Jurysdykcja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   462 Artykuł 45. Sankcje i środki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   468 Artykuł 46. Okoliczności obciążające  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   477 Artykuł 47. Wyroki wydane przez inną Stronę  . . . . . . . . . . . . . .   480 Artykuł 48. Zakaz stosowania obowiązkowych  alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów  lub obowiązkowego skazywania  . . . . . . . . . . . . . . . .   482 Rozdział VI – Postępowanie przygotowawcze, ściganie, przepisy proceduralne i środki ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Artykuł 49. Zobowiązania ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Artykuł 50. Szybka reakcja, zapobieganie i ochrona  . . . . . . . . . .   514 Artykuł 51. Ocena i zarządzanie ryzykiem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Artykuł 52. Nakazy doraźne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Artykuł 53. Zakazy lub nakazy ochronne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Artykuł 54. Postępowanie przygotowawcze i dowody  . . . . . . . .   524 Artykuł 55. Postępowanie bez wysłuchania strony przeciwnej  Rozdział VII – Migracja i azyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 i postępowanie prowadzone z urzędu  . . . . . . . . . . . 527 Artykuł 56. Środki ochronne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 57. Pomoc prawna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Artykuł 58. Przedawnienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 535 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Artykuł 59. Pobyt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Artykuł 60. Wnioski o azyl uwarunkowane płcią  . . . . . . . . . . . . . 538 Artykuł 61. Zasada non-refoulement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   540 Rozdział VIII – Współpraca międzynarodowa . . . . . . . . . . . . . . .   542 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   542 Artykuł 62. Zasady ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   542 7 Spis treści Artykuł 63. Działania na rzecz osób znajdujących się  w niebezpieczeństwie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   544 Artykuł 64. Informacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   545 Artykuł 65. Ochrona danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   546 Rozdział IX – Mechanizm monitorujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   547 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   547 Artykuł 66. Grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania  Rozdział XI – Poprawki do konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   547 przemocy wobec kobiet i przemocy domowej . . . . . 551 Artykuł 67. Komitet Stron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Artykuł 68. Procedura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 69. Ogólne zalecenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   554 Artykuł 70. Udział parlamentów w monitoringu  . . . . . . . . . . . . .   554 Rozdział X – Związek z innymi umowami międzynarodowymi . . . 556 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Artykuł 71. Związek z innymi umowami międzynarodowymi  . . . 556 558 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Artykuł 72. Poprawki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Rozdział XII – Postanowienia końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Artykuł 73. Skutki niniejszej konwencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Artykuł 74. Rozwiązywanie sporów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Artykuł 75. Podpisanie i wejście w życie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Artykuł 76. Przystąpienie do konwencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Artykuł 77. Zakres terytorialny stosowania konwencji  . . . . . . . . . 563 Artykuł 78. Zastrzeżenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   564 Artykuł 79. Ważność i przegląd zastrzeżeń  . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Artykuł 80. Wypowiedzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Artykuł 81. Notyfikacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Załącznik. Przywileje i immunitety (Artykuł 66) . . . . . . . . . . . . . 570 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 8 Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty prawne decyzja ramowa – decyzja ramowa Rady z  dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym 2001/220/WSiSW (2001/220/WSiSW) (Dz. Urz. WE L  82 z 22.03.2001, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, s. 72) dyrektywa 2011/99/UE dyrektywa 2012/29/UE EKPC,  Konwencja praw człowieka Konstytucja RP  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony (Dz. Urz. UE L 338 z 21.12.2011, s. 2) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. usta‑ nawiająca normy minimalne w  zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastę‑ pująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, s. 57) – Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta‑ wowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protoko‑ łami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr  78, poz.  483 z późn. zm.) 9 Wykaz skrótów Konwencja,  Konwencja CAHVIO,  konwencja istambulska Konwencja CEDAW k .c . k .k . k .k . z 1932 r . k .k . z 1969 r . k .k .w . k .p . k .p .c . k .p .k . k .r .o . – Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwal‑ czaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domo‑ wej, sporządzona w  Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961) – Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadze‑ nie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71, załącznik) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po‑ stępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postę‑ powania karnego (Dz. U. Nr  89, poz.  555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzin‑ ny i  opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  606/2013 z  dnia 12 czerwca 2013 r. nr 606/2013 w  sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w  sprawach cywilnych (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, s. 4) 10 u.o.p.p.ś. u .p .k .p .o . u .p .p .r . u .p .s . Wykaz skrótów – ustawa z  dnia 28 listopada 2014 r. o  ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21) – ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kom‑ pensacie przysługującej ofiarom niektórych czy‑ nów zabronionych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 325) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo‑ łecznej (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  163 z późn. zm.) 2. Czasopisma i oficjalne publikatory Annales UMCS  Biul. PK  CzPKiNP  Dz . U . Dz. Urz. KGP  Dz. Urz. WE/UE  – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich / – Annales Universitatis Mariae Curie ‑Skłodowska – Biuletyn Prawa Karnego – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Unii Europejskiej – Europejski Przegląd Sądowy – Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych – Monitor Polski – Nowe Prawo – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w  Sprawach i Wojskowa Karnych EPS  KZS  M.P.  NP  OSNC  OSNKW  OSNwSK  PiM  PiP  PiZS  – Prawo i Medycyna – Państwo i Prawo – Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11 – Przegląd Prawa Karnego – Prawo Pracy – Prokuratura i Prawo – Prokuratura i Prawo – wkładka – Przegląd Sejmowy – Przegląd Sądowy – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Studia Prawnicze – Wojskowy Przegląd Prawniczy – Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen‑ schaft – europejski nakaz ochrony – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) – Grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komitet CEDAW  – Komitet ONZ do spraw Likwidacji Dyskrymina‑ cji Kobiet (ang. Committe on the Elimination of Discrimination against Women) – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violen‑ ce against women and domestic violence, CETS No. 210, sekcja 57, https://www.unifr.ch/ddp1/ derechopenal/temas/t_20110807_05.pdf – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny Wykaz skrótów PPK  Pr. Pracy  Prok. i Pr.  Prok. i Pr.-wkł.  Prz. Sejm.  PS  RPEiS  St. Praw.  WPP  ZStW  3. Inne ENO  ETPC  ETS  GREVIO  ONZ  raport wyjaśniający SA  SN  TK  12 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… KONWENCJA Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961) (tekst Konwencji) Preambuła W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Dnia 11 maja 2011 r. w Stambule została sporządzona Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w następującym brzmieniu: Przekład KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ PREAMBUŁA Państwa członkowskie Rady Europy i inni sygnatariusze niniejszej konwencji: przywołując Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ETS Nr 5 z 1950 r.) oraz protokoły do niej, Europejską Kartę Społeczną (ETS Nr 35 z 1961 r., zmieniona w 1996 r., ETS Nr 163), Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko han- dlowi ludźmi (ETS Nr 197 z 2005 r.) oraz Konwencję Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodzi- wym traktowaniem w celach seksualnych (ETS Nr 201 z 2007 r.), 15 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… przywołując następujące zalecenia Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy: Zalecenie Rec (2002)5 w sprawie ochro- ny kobiet przed przemocą, Zalecenie CM/Rec (2007)17 w sprawie standardów i  mechanizmów dotyczących równości kobiet i  męż- czyzn, Zalecenie CM/Rec (2010)10 w sprawie roli mężczyzn i kobiet w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu oraz w umacnianiu pokoju, a także inne właściwe zalecenia, biorąc pod uwagę rosnący zbiór orzecznictwa Europejskiego Trybu- nału Praw Człowieka, które wyznacza ważne standardy dotyczące przemocy wobec kobiet, mając na względzie Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych (1966), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo- łecznych i Kulturalnych (1966), Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979) i Protokół Fakultatywny do niej (1999), a także zalecenie ogólne nr 19 Komitetu do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet w spra- wie przemocy wobec kobiet, Konwencję o prawach dziecka (1989) i Protokoły Fakultatywne do niej (2000) oraz Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (2006), mając na względzie Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (2002), przywołując podstawowe zasady międzynarodowego prawa humani- tarnego, zwłaszcza Konwencję genewską o ochronie osób cywilnych podczas wojny (1949) oraz Protokoły Dodatkowe I i II (1977), potępiając wszystkie formy przemocy wobec kobiet i  przemocy domowej, uznając, że wdrożenie de jure i de facto równości kobiet i mężczyzn ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przemocy wobec kobiet, uznając, że przemoc wobec kobiet jest przejawem nierównych sto- sunków władzy między kobietami a mężczyznami na przestrzeni 16 Preambuła wieków, które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji kobiet, a także uniemożliwiły pełen rozwój kobiet, uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet jako prze- mocy ze względu na płeć oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stano- wi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych poprzez który kobiety są spychane na podległą pozycję względem mężczyzn, uznając, z najwyższą troską, że kobiety i dziewczęta są często narażo- ne na drastyczne formy przemocy takie jak: przemoc domowa, mo- lestowanie seksualne, gwałt, małżeństwo z przymusu, przestępstwa popełniane w imię „honoru” i okaleczanie narządów płciowych, któ- re stanowią poważne naruszenie praw człowieka kobiet i dziewcząt oraz główną przeszkodę w zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę na ciągłe naruszenia praw człowieka w trakcie kon- fliktów zbrojnych, dotykające ludność cywilną, zwłaszcza kobiety i przybierające formę stosowanych na szeroką skalę lub systematycz- nie gwałtów oraz przemocy seksualnej, jak również na możliwość eskalacji przemocy ze względu na płeć, zarówno w trakcie konfliktu, jak i po jego zakończeniu, uznając, że kobiety i dziewczęta są bardziej niż mężczyźni narażone na przemoc ze względu na płeć, uznając, że przemoc domowa dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu oraz że mężczyźni mogą również być jej ofiarami, uznając, że dzieci są ofiarami przemocy domowej, również jako świadkowie przemocy w rodzinie, dążąc do stworzenia Europy wolnej od przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, uzgodniły, co następuje: 17 Artykuł 1 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… ROZDZIAŁ I – Cele, definicje, równość i niedyskryminacja …, zobowiązania ogólne Artykuł 1 Cele konwencji 1. Niniejsza konwencja ma na celu: a. ochronę kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz za- pobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i prze- mocy domowej, b. przyczynianie się do eliminacji wszystkich form dyskrymi- nacji kobiet oraz wspieranie rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn, w tym poprzez umacnianie samodzielnej pozy- cji kobiet, c. stworzenie ogólnych ram, polityki i działań na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, d. popieranie współpracy międzynarodowej, mającej na celu eli- minację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, e. zapewnienie wsparcia i pomocy organizacjom i organom ści- gania dla skutecznej współpracy mającej na celu przyjęcie zin- tegrowanego podejścia do eliminacji przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 18 Rozdział I – Cele, definicje, równość i niedyskryminacja… Artykuł 3 2. W celu zapewnienia wdrożenia jej postanowień przez Strony niniejsza konwencja ustanawia specjalny mechanizm monitoro- wania. Artykuł 2 Zakres konwencji 1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do wszystkich form prze- mocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, która dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu. 2. Strony zachęca się do stosowania niniejszej konwencji do wszyst- kich ofiar przemocy domowej. Przy stosowaniu niniejszej konwen- cji Strony poświęcają szczególną uwagę kobietom będącym ofiarom przemocy ze względu na płeć. 3. Niniejszą konwencję stosuje się w czasie pokoju i w trakcie kon- fliktów zbrojnych. Artykuł 3 Definicje Dla celów niniejszej konwencji: a. „przemoc wobec kobiet” rozumie się jako naruszenie praw człowieka i formę dyskryminacji kobiet i oznacza wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowa- dzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicz- nej szkody lub cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawianie wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, b. „przemoc domowa” oznacza wszelkie akty przemocy fizycz- nej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub między były- mi, lub obecnymi małżonkami, lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce zamieszka- nia, czy nie, 19 Artykuł 4 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… c. „płeć społeczno-kulturowa” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeń- stwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn, d. „przemoc wobec kobiet ze względu na płeć” oznacza przemoc skierowaną przeciwko kobiecie ponieważ jest kobietą lub która dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu, e. „ofiara” oznacza każdą osobę fizyczną, której dotyczą zacho- wania wymienione w punkcie a i b, f. „kobiety” oznacza również dziewczęta poniżej osiemnastego roku życia. 20 Podstawowe prawa, równość i niedyskryminacja Artykuł 4 1. Strony przyjmą środki ustawodawcze i inne środki, konieczne by promować i chronić prawa wszystkich, zwłaszcza kobiet, do życia wolnego od przemocy w sferze publicznej i prywatnej. 2. Strony potępiają wszelkie formy dyskryminacji kobiet i przyjmą, bez zwłoki, konieczne środki ustawodawcze i inne środki w celu jej zapobiegania, zwłaszcza przez: – wpisanie do krajowych konstytucji lub innego właściwego usta- wodawstwa zasady równości kobiet i mężczyzn oraz zapewnie- nie stosowania tej zasady w praktyce, – zakazanie dyskryminacji kobiet, także poprzez ustanowienie sankcji, gdy to stosowne, – uchylanie regulacji prawnych i praktyk, które dyskryminują kobiety. 3. Wdrażanie postanowień niniejszej konwencji przez Strony, zwłaszcza środków chroniących prawa ofiar, będzie zapewnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na: płeć, płeć społeczno-kul- turową, rasę, kolor skóry, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszo- ści narodowej, sytuację majątkową, urodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, stan cy- wilny, status uchodźcy, migranta lub inny. Rozdział I – Cele, definicje, równość i niedyskryminacja… Artykuł 6 4. W myśl postanowień niniejszej konwencji szczególne środki, ko- nieczne by zapobiegać przemocy ze względu na płeć i chronić przed nią kobiety, nie są uznawane za dyskryminujące. Zasady odpowiedzialności państwa i należyta staranność Artykuł 5 1. Strony powstrzymują się od udziału w jakichkolwiek aktach przemo- cy wobec kobiet i zapewnią przestrzeganie tego obowiązku przez wła- dze państwowe, urzędników, osoby działające na zlecenie władz pań- stwowych, instytucje i inne jednostki działające w imieniu państwa. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze i inne środki dla zapewnienia należytej staranności w zapobieganiu, ściganiu, kara- niu oraz naprawieniu szkody wynikającej z aktów przemocy obję- tych zakresem konwencji, które są popełniane przez podmioty inne niż państwowe. Artykuł 6 Polityka uwzględniająca kwestie płci Strony zobowiązują się uwzględniać perspektywę płci w toku wdra- żania i oceniania wpływu postanowień niniejszej konwencji oraz zo- bowiązują się promować i wdrażać politykę równości kobiet i męż- czyzn oraz umacniania samodzielnej pozycji kobiet. 21 Artykuł 7 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… ROZDZIAŁ II – Zintegrowana polityka i gromadzenie danych Kompleksowa i skoordynowana polityka Artykuł 7 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze i inne środki by ustanowić i wdrażać ogólnokrajową skuteczną, kompleksową i sko- ordynowaną politykę obejmującą wszelkie właściwe środki mające na celu zapobieganie i zwalczanie wszystkich form przemocy obję- tych zakresem niniejszej konwencji, a także zapewnić holistyczne podejście do przemocy wobec kobiet. 2. Strony zagwarantują, że polityka, o której mowa w ustępie 1, na pierwszym miejscu stawiać będzie prawa ofiary i będzie wdrażana w ramach skutecznej współpracy wszystkich odpowiednich organów, instytucji i organizacji. 3. Środki podejmowane zgodnie z  niniejszym artykułem będą uwzględniać, gdy to stosowne, udział wszystkich właściwych pod- miotów, takich jak agencje rządowe, parlamenty oraz władze krajo- we, regionalne i lokalne, krajowe instytucje ochrony praw człowieka, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 22 Rozdział II – Zintegrowana polityka i gromadzenie danych Artykuł 10 Artykuł 8 Środki finansowe Strony przeznaczą odpowiednie środki finansowe i zasoby ludzkie by właściwie wdrażać zintegrowaną politykę, działania i programy mające na celu zapobieganie i zwalczanie wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji, w tym również podejmo- wane przez organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie. Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie Artykuł 9 Strony uznają, zachęcają i wspierają, na wszystkich szczeblach, dzia- łania w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet podejmowane przez odpowiednie organizacje pozarządowe oraz przez społeczeń- stwo obywatelskie, a także nawiążą skuteczną współpracę z tymi or- ganizacjami. Artykuł 10 Instytucja koordynująca 1. Strony wyznaczą lub ustanowią jedną lub więcej instytucji odpo- wiedzialnych za koordynację, wdrażanie, monitorowanie oraz oce- nę polityki i działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie wszystkich form przemocy objętym zakresem niniejszej konwencji. Instytucje te będą koordynować zbieranie danych, o których mowa w artykule 11, a także analizować i rozpowszechniać ich wyniki. 2. Strony zagwarantują, że instytucje wyznaczone lub ustanowione zgodnie z niniejszym artykułem otrzymywać będą ogólne informa- cje o środkach podejmowanych zgodnie z Rozdziałem VIII. 3. Strony zagwarantują, że instytucje wyznaczone lub ustanowione zgodnie z niniejszym artykułem będą mogły porozumiewać się ze sobą bezpośrednio oraz utrzymywać kontakty ze swoimi odpowied- nikami w innych Stronach. 23 Artykuł 11 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… Artykuł 11 Gromadzenie i analiza danych 1. Dla celów niniejszej konwencji Strony zobowiązują się do: a. gromadzenia zdezagregowanych danych statystycznych, w od- powiednim podziale i w regularnych odstępach czasu, dotyczą- cych przypadków wszystkich form przemocy objętych zakre- sem niniejszej konwencji, b. wspierania badań dotyczących wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji w celu poznania ich przyczyn i skutków, częstości występowania oraz karalności, a także skuteczności działań podejmowanych w celu wykonania niniejszej konwencji, 2. Strony podejmą starania w celu przeprowadzania badań ludności, w regularnych odstępach czasu, by oceniać skalę i tendencje w sto- sowaniu wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji. 3. Strony przekazywać będą grupie ekspertów, o której mowa w ar- tykule 66 niniejszej konwencji, informacje zebrane zgodnie z niniej- szym artykułem, w celu wspierania współpracy międzynarodowej oraz umożliwienia analizy porównawczej na szczeblu międzynaro- dowym. 4. Strony zapewnią, by dane zbierane zgodnie z niniejszym artyku- łem były publicznie dostępne. 24 Rozdział III – Zapobieganie Artykuł 12 ROZDZIAŁ III – Zapobieganie Artykuł 12 Zobowiązania ogólne 1. Strony podejmą konieczne środki by promować zmianę społecz- nych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach ko- biet i mężczyzn. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze i inne środki by zapobiegać wszystkim formom przemocy objętym zakresem niniej- szej konwencji, popełnianych przez osoby fizyczne lub prawne. 3. Przy podejmowaniu wszelkich środków zgodnie z postanowienia- mi niniejszego rozdziału należy mieć na uwadze i odnieść się do specyficznych potrzeb osób narażonych na przemoc ze względu na szczególne okoliczności oraz należy mieć na względzie prawa czło- wieka wszystkich ofiar. 4. Strony podejmą działania konieczne by zachęcać wszystkich członków społeczeństwa, zwłaszcza mężczyzn i chłopców, do aktyw- nego udziału w zapobieganiu wszystkim formom przemocy objętym zakresem niniejszej konwencji. 5. Strony zapewnią, by kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. „honor” nie były uznawane za usprawiedliwiające wszelkie akty przemocy objęte zakresem niniejszej konwencji. 25 Artykuł 13 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… 6. Strony podejmą działania konieczne by promować programy i działania na rzecz umacniania samodzielnej pozycji kobiet. Artykuł 13 Podnoszenie świadomości 1. Strony promują lub realizują, regularnie i na wszystkich szczeb- lach, programy na rzecz podnoszenia świadomości, w  tym we współpracy z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka oraz instytucjami do spraw równego traktowania, społeczeństwem oby- watelskim i organizacjami pozarządowymi, szczególnie z organi- zacjami kobiet, gdy to stosowne, w celu podniesienia świadomości oraz lepszego rozumienia przez społeczeństwo różnych przejawów wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji, ich wpływu na dzieci, a także potrzeby zapobiegania przemocy. 2. Strony zapewnią szerokie rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych rozwiązań w zakresie zapobiegania aktom przemocy ob- jętym zakresem niniejszej konwencji. Artykuł 14 Edukacja 1. Strony podejmą, gdy to stosowne, konieczne działania by wpro- wadzić do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych, wzajemnego szacunku, rozwiązywania konfliktów w relacjach mię- dzyludzkich bez uciekania się do przemocy, przemocy wobec kobiet ze względu na płeć oraz gwarancji nienaruszalności osoby. 2. Strony podejmą konieczne działania by promować zasady, o któ- rych mowa w  ustępie 1, w  ramach nieformalnego nauczania, jak również w ramach działalności sportowej, kulturalnej i rekreacyj- nej oraz w mediach. 26 Rozdział III – Zapobieganie Artykuł 16 Artykuł 15 Szkolenie specjalistów 1. Strony zapewnią lub zreorganizują odpowiednie szkolenie osób mających zawodowy kontakt z ofiarami lub sprawcami wszystkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji. Szkolenia dotyczyć będą zapobiegania oraz wykrywania aktów przemocy, rów- ności kobiet i mężczyzn, potrzeb i praw ofiar przemocy oraz sposo- bów zapobiegania wtórnej wiktymizacji. 2. Strony zachęcają, by szkolenie, o którym mowa w ustępie 1, obej- mowało kwestie skoordynowanej międzyinstytucjonalnej współ- pracy umożliwiającej wszechstronne i odpowiednie rozpatrywa- nie zgłoszeń przypadków przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji. Programy zapobiegawcze i programy leczenia Artykuł 16 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ustanawiające lub wspierające programy mające na celu nauczenie sprawców przemocy domowej przyjmowania zachowań zakładają- cych niestosowanie przemocy w relacjach międzyludzkich, tak by zapobiegać kolejnym aktom przemocy oraz zaniechać uciekania się do agresywnych wzorców zachowań. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ustanawiające lub wspierające programy leczenia zapobiegające re- cydywie sprawców przestępstw, zwłaszcza sprawców przestępstw na tle seksualnym. 3. Podejmując środki, o których mowa w ustępach 1 i 2 Strony zapewnią, by bezpieczeństwo, wsparcie i poszanowanie praw czło- wieka ofiary miało pierwszorzędny charakter oraz, gdy to stosow- ne, programy te były ustanawiane i wdrażane w ścisłej współpra- cy z wyspecjalizowanymi jednostkami zapewniającymi wsparcie ofiarom. 27 Artykuł 17 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… Artykuł 17 Udział sektora prywatnego i mediów 1. Strony będą zachęcać sektor prywatny, sektor technologii in- formacyjnych i  komunikacyjnych oraz środki masowego przeka- zu, z poszanowaniem wolności wypowiedzi i ich niezależności, do uczestnictwa w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich strategii, a także w ustalaniu wytycznych i wewnętrznych standardów, w celu zapobiegania przemocy wobec kobiet oraz wspierania poszanowa- nia ich godności. 2. We  współpracy z  sektorem prywatnym, Strony będą rozwijać i promować wśród dzieci, rodziców oraz wychowawców umiejętno- ści jak radzić sobie w środowisku informacyjnym i komunikacyj- nym które umożliwia dostęp do poniżających treści o charakterze seksualnym lub dotyczących przemocy, które mogą być szkodliwe. 28 Rozdział IV – Ochrona i wsparcie Artykuł 18 ROZDZIAŁ IV – Ochrona i wsparcie Artykuł 18 Zobowiązania ogólne 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki by chronić wszystkie ofiary przed kolejnymi aktami przemocy. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki, zgodnie z prawem wewnętrznym, zapewniające istnienie odpowied- nich mechanizmów gwarantujących skuteczną współpracę wszyst- kich właściwych organów państwowych, w tym sądów, prokuratury, organów ścigania, władz lokalnych i regionalnych, a także organi- zacji pozarządowych i innych organizacji i podmiotów, właściwych w  sprawach udzielania ochrony i  wsparcia ofiarom i  świadkom wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji, w tym również poprzez odwołanie się do służb wsparcia o charakte- rze ogólnym i wyspecjalizowanym, o których mowa w artykułach 20 i 22 niniejszej konwencji. 3. Strony zapewnią, by środki ustanowione zgodnie z postanowie- niami niniejszego rozdziału: – opierały się na uwzględnieniu aspektu płci w pojmowaniu prze- mocy wobec kobiet oraz przemocy domowej i były ukierun- kowane na zagwarantowanie ofiarom ich praw człowieka oraz bezpieczeństwa, 29 Artykuł 19 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… – opierały się na zintegrowanym podejściu, uwzględniającym stosunki między ofiarami, sprawcami, dziećmi i ich szerszym środowiskiem społecznym, – miały na celu uniknięcie wtórnej wiktymizacji, – miały na celu umacnianie samodzielnej pozycji i niezależność ekonomiczną kobiet będących ofiarami przemocy, – gdy to stosowne, umożliwiały umieszczenie w jednym miejscu zespołu służb zapewniających ochronę i wsparcie, – były ukierunkowane na szczególne potrzeby osób podatnych na przemoc, w tym dzieci będących ofiarami, oraz były dla nich dostępne. 4. Udzielanie świadczeń nie będzie zależeć od woli ofiary co do wszczęcia postępowania lub zeznawania przeciwko sprawcy. 5. Strony podejmą odpowiednie środki mające na celu zapewnienie ochrony konsularnej lub innej ochrony oraz wsparcia swoich oby- wateli, jak też innych ofiar uprawnionych do takiej ochrony, zgod- nie z zobowiązaniami wynikającymi dla nich z prawa międzynaro- dowego. Artykuł 19 Informowanie Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ma- jące na celu zapewnienie, by ofiary otrzymywały odpowiednie i na czas informacje dotyczące dostępnego wsparcia oraz środków praw- nych, w zrozumiałym dla nich języku. Artykuł 20 Wsparcie ogólne 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki zapewniające ofiarom dostęp do usług ułatwiających im przezwy- ciężenie skutków doznanej przemocy. W miarę konieczności, środki te powinny obejmować takie usługi jak: poradnictwo prawne i psy- 30 Rozdział IV – Ochrona i wsparcie Artykuł 23 chologiczne, wsparcie finansowe, pomoc mieszkaniową, edukację, szkolenia oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środ- ki zapewniające ofiarom dostęp do opieki zdrowotnej i służb so- cjalnych, które będą odpowiednio finansowane, a specjaliści będą przygotowani do udzielania pomocy ofiarom i kierowania ich do odpowiednich służb. Pomoc w składaniu skarg indywidualnych i zbiorowych Artykuł 21 Strony zapewnią, by ofiary miały dostęp do odpowiednich regio- nalnych i międzynarodowych mechanizmów składania skarg indy- widualnych i zbiorowych oraz dostęp do informacji w tym zakresie. Strony będą wspierać udzielanie ofiarom fachowej i wrażliwej po- mocy w składaniu skarg. Artykuł 22 Wsparcie specjalistyczne 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki mające na celu zapewnienie lub zorganizowanie, odpowiednio roz- mieszczonych terytorialnie, specjalistycznych usług wsparcia do- raźnego, krótko- i długoterminowego, dostępnych dla każdej ofia- ry aktu przemocy objętej zakresem niniejszej konwencji. 2. Strony zapewnią lub zorganizują specjalistyczne usługi wsparcia wszystkich kobiet ofiar przemocy oraz ich dzieci. Artykuł 23 Schroniska Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ma- jące na celu utworzenie wystarczającej liczby odpowiednich i łatwo 31 Artykuł 24 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… dostępnych schronisk oferujących bezpieczne zakwaterowanie oraz aktywną pomoc ofiarom, zwłaszcza kobietom i ich dzieciom. Artykuł 24 Telefony zaufania Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ma- jące na celu ustanowienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłat- nego telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji, z zachowa- niem poufności lub anonimowości osób dzwoniących. Artykuł 25 Wsparcie ofiar przemocy seksualnej Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ma- jące na celu utworzenie wystarczającej liczby odpowiednich i łatwo dostępnych ośrodków świadczących pomoc ofiarom gwałtów lub przemocy seksualnej, zapewniających badania lekarskie i z zakresu medycyny sądowej, wsparcie pourazowe oraz poradnictwo. Ochrona i wsparcie małoletnich świadków Artykuł 26 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki za- pewniające, by przy udzielaniu ochrony i wsparcia ofiarom przykłada- na była należyta uwaga do praw i potrzeb dzieci będących świadkami wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji. 2. Środki podejmowane zgodnie z niniejszym artykułem obejmować będą dostosowaną do wieku pomoc psychologiczną i pomoc społecz- ną dla dzieci będących świadkami wszystkich form przemocy obję- tych zakresem niniejszej konwencji, oraz będą podejmowane mając na względzie dobro dziecka. 32 Rozdział IV – Ochrona i wsparcie Artykuł 28 Artykuł 27 Zgłaszanie Strony podejmą konieczne środki zachęcające osoby będące świad- kami aktów przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji lub osoby mające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że tego typu akt może zostać popełniony bądź że można spodziewać się kolej- nych aktów przemocy, do zgłaszania tego właściwym organizacjom lub władzom. Artykuł 28 Zgłaszanie przez specjalistów Strony podejmą konieczne środki zapewniające, by zasady poufno- ści nałożone przez prawo wewnętrzne na osoby wykonujące niektóre zawody nie stanowiły, w odpowiednich okolicznościach, przeszkody w zgłoszeniu właściwym organizacjom lub władzom uzasadnionego podejrzenia popełnienia poważnego aktu przemocy objętego zakre- sem niniejszej konwencji lub jeżeli można spodziewać się kolejnych aktów przemocy. 33 Artykuł 29 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… ROZDZIAŁ V – Prawo materialne Postępowanie cywilne i zadośćuczynienie Artykuł 29 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki zapewniające ofiarom odpowiednie środki prawa cywilnego prze- ciw sprawcy. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki za- pewniające ofiarom, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynaro- dowego, odpowiednie środki prawa cywilnego przeciw władzom pań- stwowym które nie dopełniły obowiązku podjęcia koniecznych działań zapobiegawczych lub ochronnych leżących w zakresie ich uprawnień. Artykuł 30 Odszkodowanie 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki zapewniające, by ofiary miały prawo domagać się odszkodowania od sprawców za każde z przestępstw ustalone zgodnie z niniejszą konwencją. 2. Odpowiednie odszkodowanie od państwa przyznawane będzie tym, którzy doznali poważnego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, o ile szkoda nie została naprawiona z innych źródeł, na 34 Rozdział V – Prawo materialne Artykuł 33 przykład przez sprawcę, z ubezpieczenia lub finansowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych i społecznych. Nie wyklucza to pra- wa Stron domagania się od sprawcy zwrotu przyznanego ofierze od- szkodowania, pod warunkiem, że zapewniona będzie odpowiednia ochrona bezpieczeństwa ofiary. 3. Środki podjęte zgodnie z ustępem 2 zagwarantują przyznanie od- szkodowania w rozsądnym terminie. Opieka, prawo widzenia i bezpieczeństwo Artykuł 31 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by przy ustalaniu prawa do opieki i do widze- nia z dzieckiem były brane pod uwagę przypadki przemocy objęte zakresem niniejszej konwencji. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by wykonywanie prawa do opieki i do widze- nia z dzieckiem nie stanowiło zagrożenia dla praw i bezpieczeństwa ofiary lub dzieci. Cywilne konsekwencje przymusowych małżeństw Artykuł 32 Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by małżeństwa zawarte pod przymusem mogły być unieważniane, anulowane lub rozwiązywane bez nadmiernego ciężaru finansowego lub administracyjnego dla ofiary. Artykuł 33 Przemoc psychiczna Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za umyślne stosowanie nacisków lub gróźb, 35 Artykuł 34 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… poważnie naruszających równowagę psychiczną innej osoby, groziła odpowiedzialność karna. Artykuł 34 Nękanie Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za umyślne, powtarzające się zastraszanie innej osoby powodujące, że obawia się ona o swoje bezpieczeństwo, groziła odpowiedzialność karna. Artykuł 35 Przemoc fizyczna Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środ- ki w  celu zapewnienia, by za umyślne dopuszczenie się aktów przemocy fizycznej wobec innej osoby groziła odpowiedzialność karna. Artykuł 36 Przemoc seksualna, w tym gwałt 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za następujące umyślne czynności groziła odpowiedzialność karna: a. penetracja waginalna, analna lub oralna o charakterze seksual- nym ciała innej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub przedmio- tem, bez jej zgody, b. inne czynności o charakterze seksualnym wobec innej osoby, bez jej zgody, c. doprowadzenie innej osoby, bez jej zgody, do podjęcia czyn- ności o charakterze seksualnym z osobą trzecią. 36 Rozdział V – Prawo materialne Artykuł 38 2. Zgoda musi być udzielona dobrowolnie jako wyraz wolnej woli, co należy oceniać w świetle danych okoliczności. 3. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by postanowienia ustępu 1 stosowały się rów- nież do czynów podejmowanych wobec byłych lub obecnych małżon- ków, lub partnerów, zgodnie z tym, jak to uznaje prawo wewnętrzne. Artykuł 37 Przymusowe małżeństwa 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za umyślne działania polegające na zmusza- niu osoby dorosłej lub dziecka do zawarcia małżeństwa groziła od- powiedzialność karna. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za umyślne działania polegające na zwabie- niu osoby dorosłej lub dziecka na terytorium Strony lub państwa in- nego niż to, które zamieszkuje, w celu zmuszenia osoby dorosłej lub dziecka do zawarcia małżeństwa, groziła odpowiedzialność karna. Okaleczanie narządów płciowych kobiet Artykuł 38 Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za następujące umyślne działania groziła odpowiedzialność karna: a. wycinanie, infibulacja lub każde inne okaleczenie całości lub którejkolwiek części warg sromowych większych, warg sromo- wych mniejszych lub łechtaczki, b. zmuszanie kobiety lub doprowadzenie jej do poddania się któ- rejkolwiek z czynności wymienionej w punkcie a, c. zachęcanie, zmuszanie lub doprowadzenie dziewczynki do pod- dania się którejkolwiek z czynności wymienionej w punkcie a. 37 Artykuł 39 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… Artykuł 39 Przymusowa aborcja i sterylizacja Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za następujące umyślne działania groziła odpowiedzialność karna: a. przeprowadzenie aborcji u kobiety bez jej uprzedniej i świado- mej zgody, b. przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego u kobiety, którego ce- lem jest uniemożliwienie jej dalszej naturalnej prokreacji, bez jej uprzedniej i świadomej zgody lub jeżeli nie rozumie tego zabiegu. Artykuł 40 Molestowanie seksualne Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za jakąkolwiek formę niepożądanych za- chowań werbalnych, niewerbalnych lub fizycznych o charakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, zwłaszcza poprzez tworzenie atmosfery zastraszenia, wrogo- ści, upodlenia, poniżenia lub obrazy, groziła odpowiedzialność kar- na lub inny rodzaj odpowiedzialności prawnej. Artykuł 41 Pomocnictwo, podżeganie i usiłowanie 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za umyślne pomocnictwo lub podżeganie do popełnienia przestępstw, o których mowa w artykułach 33, 34, 35, 36, 37, 38 punkt a oraz 39 niniejszej konwencji, groziła odpowie- dzialność karna. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za umyślne usiłowanie popełnienia czynów, 38 Rozdział V – Prawo materialne Artykuł 44 o których mowa w artykułach 35, 36, 37, 38 punkt a oraz 39 niniej- szej konwencji, groziła odpowiedzialność karna. Artykuł 42 Niedopuszczalne usprawiedliwianie zbrodni, w tym tak zwanych „zbrodni honorowych” 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środ- ki w celu zapewnienia, by w postępowaniu karnym wszczętym w związku z popełnieniem któregokolwiek z aktów przemocy ob- jętych zakresem niniejszej konwencji, kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tak zwany „honor” nie stanowiły usprawiedliwienia popełnienia takiego aktu. Obejmuje to zwłaszcza twierdzenia, że ofiara naruszyła kulturowe, religijne, społeczne lub tradycyjne normy lub zwyczaje stanowiące kryteria właściwego zachowania. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by podżeganie dziecka do popełnienia aktów, o których mowa w ustępie 1, nie pomniejszało odpowiedzialności karnej osoby podżegającej za popełnione akty. Artykuł 43 Zastosowanie przestępstw karnych Przestępstwa, o których mowa w niniejszej konwencji, mają za- stosowanie bez względu na charakter stosunków między ofiarą a sprawcą. Artykuł 44 Jurysdykcja 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ustanawiające jurysdykcję do ścigania wszystkich przestępstw, o któ- 39 Artykuł 44 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… rych mowa w niniejszej konwencji, jeżeli przestępstwo zostało po- pełnione: b. na pokładzie statku pływającego pod ich banderą, lub c. na pokładzie samolotu zarejestrowanego zgodnie z ich prawem, a. na ich terytorium, lub lub e. przez osobę zamieszkującą na ich terytorium. d. przez ich obywateli, lub 2. Strony będą starać się przyjąć konieczne środki ustawodawcze lub inne środki ustanawiające jurysdykcję w sprawach wszystkich prze- stępstw, o których mowa w niniejszej konwencji, jeżeli przestępstwo zostało popełnione przeciwko ich obywatelowi lub osobie zamiesz- kującej na ich terytorium. 3. Na potrzeby ścigania za przestępstwa, o których mowa w artyku- łach 36, 37, 38 oraz 39 niniejszej konwencji, Strony przyjmą koniecz- ne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by ich jurysdykcja nie była uzależniona od tego, czy te czyny uznawane są za przestępstwo na terytorium, na którym zostały popełnione. 4. Na potrzeby ścigania za przestępstwa, o których mowa w ar- tykułach 36, 37, 38 oraz 39 niniejszej konwencji, Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnie- nia, by ich jurysdykcja w  odniesieniu do lit.  d i  e. ustępu 1 nie była uzależniona od tego, że ściganie może być wszczęte jedynie na podstawie zawiadomienia przez ofiarę o popełnieniu przestępstwa lub od powiadomienia przez państwo, gdzie przestępstwo zostało popełnione. 5. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środ- ki ustanawiające jurysdykcję w odniesieniu do przestępstw, o któ- rych mowa w niniejszej konwencji, w przypadkach, gdy domniemany sprawca jest obecny na ich terytorium i nie podlega wydaleniu do innej Strony wyłącznie ze względu na obywatelstwo. 6. W przypadku gdy więcej niż jedna Strona domaga się uznania swojej jurysdykcji w sprawie domniemanego przestępstwa, o którym mowa w niniejszej konwencji, zainteresowane Strony, gdy to stosow- ne, porozumiewają się ze sobą w celu ustalenia najodpowiedniejszej jurysdykcji na potrzeby ścigania. 40 Rozdział V – Prawo materialne Artykuł 46 7. Bez uszczerbku dla ogólnych zasad prawa międzynarodowego, ni- niejsza konwencja nie wyklucza jurysdykcji w sprawach karnych wy- konywanej przez Stronę zgodnie z jej prawem wewnętrznym. Artykuł 45 Sankcje i środki 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by przestępstwa, o których mowa w niniejszej konwencji, podlegały karze w postaci skutecznych, proporcjonal- nych i odstraszających sankcji uwzględniających ich wagę. Sankcje te obejmą, o ile to właściwe, kary pozbawienia wolności mogące sta- nowić podstawę ekstradycji. 2. Strony mogą podjąć inne środki w stosunku do sprawców, takie jak: – monitorowanie lub nadzór nad osobami skazanymi, – pozbawienie praw rodzicielskich, jeżeli dobro dziecka, mogące obejmować bezpieczeństwo ofiary, nie może być zagwaranto- wane w żaden inny sposób. Artykuł 46 Okoliczności obciążające Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by następujące okoliczności, o ile nie stanowią już znamion przestępstwa, mogły, zgodnie z odpowiednimi przepi- sami prawa wewnętrznego, być uznawane za okoliczności obciąża- jące przy ustalaniu wyroku za przestępstwa, o których mowa w ni- niejszej konwencji: a. przestępstwo zostało popełnione przeciw byłemu lub obecne- mu małżonkowi lub partnerowi, tak jak są oni uznawani przez prawo wewnętrzne, przez członka rodziny, osobę współmiesz- kającą z ofiarą lub przez osobę, która nadużyła swojej władzy, b. przestępstwo lub przestępstwa powiązane zostały popełnione wielokrotnie, 41 obecności, działające wspólnie, okrucieństwa, jej użycia, Artykuł 47 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… c. przestępstwo zostało popełnione przeciw osobie, która stała się na nie szczególnie narażona ze względu na specyficzne okolicz- ności, d. przestępstwo zostało popełnione wobec dziecka lub w  jego e. przestępstwo zostało popełnione przez dwie lub więcej osoby f. przestępstwo poprzedzały lub towarzyszyły mu szczególne akty g. przestępstwo zostało popełnione z użyciem broni lub z groźbą h. przestępstwo spowodowało istotny uszczerbek na zdrowiu fi- zycznym lub psychicznym ofiary, i. sprawca został już wcześniej skazany za przestępstwa podob- nego rodzaju. Artykuł 47 Wyroki wydane przez inną Stronę Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by przy ustalaniu wyroku możliwe było bra- nie pod uwagę prawomocnych wyroków wydanych przez inną Stro- nę w związku z przestępstwami, o których mowa w niniejszej kon- wencji. Artykuł 48 Zakaz stosowania obowiązkowych alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów lub obowiązkowego skazywania 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki zakazujące stosowania obowiązkowych alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w tym mediacji i koncyliacji, w odniesieniu 42 Rozdział V – Prawo materialne Artykuł 48 do wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej kon- wencji. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środ- ki odpowiednio uwzględniające zdolność sprawcy do wypełnienia zobowiązań finansowych wobec ofiary w razie nałożenia grzywny. 43 Artykuł 49 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy… ROZDZIAŁ VI – Postępowanie przygotowawcze, ściganie …, przepisy proceduralne i środki ochronne Artykuł 49 Zobowiązania ogólne 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie są- dowe dotyczące wszystkich form przemocy objętych zakresem niniej- szej konwencji były prowadzone bez nieuzasadnionego opóźnienia i, na wszystkich etapach postępowania karnego, z poszanowaniem praw ofiary. 2. Zgodnie z podstawowymi zasadami praw człowieka oraz mając na względzie uwzględnienie aspektu płci w pojmowaniu przemocy, Stro- ny podejmą konieczne środki ustawodawcze lub inne działania w celu zapewnienia skutecznego dochodzenia oraz ścigania przestępstw okre- ślonych zgodnie z niniejszą konwencją. Artykuł 50 Szybka reakcja, zapobieganie i ochrona 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by właściwe organy ścigania szybko i odpowiednio reago- 44 Rozdział VI – Postępowanie przygotowawcze, ściganie… Artykuł 52 wały na wszystkie formy przemocy objęte zakresem niniejszej konwen- cji, oferując ofiarom stosowną i natychmiastową ochronę. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by właściwe organy niezwłocznie i odpowiednio zaangażowały się w zapobieganie i ochronę przed wszystkimi for- mami przemocy objętymi zakresem niniejszej konwencji, w tym by podejmowały działania zapobiegawcze o charakterze operacyjnym oraz zbieranie dowodów. Artykuł 51 Ocena i zarządzanie ryzykiem 1. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki za- pewniające, by ocena ryzyka śmierci, powagi sytuacji i ryzyka powtarza- nia się aktów przemocy była przeprowadzana przez wszystkie właściwe władze w celu zarządzania takim ryzykiem i, jeżeli zajdzie taka potrze- ba, by zapewnić w sposób skoordynowany bezpieczeństwo i wsparcie. 2. Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środ- ki w celu zapewnienia, by przy ocenie, o której mowa w ustępie 1 w sposób należyty brane było pod uwagę, na wszystkich etapach po- stępowania przygotowawczego i stosowania środków ochronnych, posiadanie broni lub dostępu do broni palnej przez sprawcę aktów przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji. Artykuł 52 Nakazy doraźne Strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki umożliwiające właściwym władzom nakazanie sprawcy przemocy domowej, w  sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, opuszczenia miejsca zamieszkania ofiary lub osoby zagrożonej, na odpowiedni okres oraz zakazania sprawcy wchodzenia do lokalu zajmowanego przez ofiarę lub osobę zagrożoną lub kontaktowania się z ofiarą lub osobą zagrożoną. Środki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: