Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02110 033832 23534318 na godz. na dobę w sumie
Korekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Korekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-080-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Korekta kosztów i przychodów od lat sprawiała podatnikom wiele trudności. Dotyczyło to zarówno korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i z okoliczności wynikłych po dokonanej transakcji. Od 1 stycznia 2016 r. w zakresie podatków dochodowych zaczną obowiązywać regulacje dotyczące korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Zostaną m.in. uchylone przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów dokonywanej w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub znacznie wydłużonym okresie ich płatności.

Z publikacji dowiesz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Bartosiewicz Mariusz Gumola Marek Jurek Krzysztof Kamiński Krzysztof Klimek Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Postrzech Karol Różycki Tadeusz Waślicki Paweł Ziółkowski VADEMECUM KSIĘGOWEGO KOREKTA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa 2016 Tekst pochodzi z serwisów Vademecum Głównego Księgowego i Vademecum Doradcy Podatkowego Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Stan prawny na 1 listopada 2015 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. Stan prawny na 1 października 2014 r. Wydawca Wydawca Grzegorz Jarecki Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Redaktor prowadzący Kinga Zając Ewa Fonkowicz Redaktor merytoryczny Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Izabela Baranowska Sylwia Gołaś-Olszak Łamanie Kamila Tomecka Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Projekt okładki i stron tytułowych Studio Kozak Projekt okładki i stron tytułowych Studio Kozak Ilustracja na okładce © iStockphoto.com/-Mosquito- Ilustracja na okładce © iStockphoto.com/mstay Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-9924-1 ISBN: 978-83-264-7968-7 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 Dział Praw Autorskich e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 www.wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Ograniczenia w korekcie kosztów podatkowych oraz przychodu – zmiany w PIT i CIT............................................................................................17 1.. Korekta.przychodów.–.zasady.obowiązujące.do.końca.2015.r..................17 2.. Korekta.przychodów.–.zasady.obowiązujące.od.początku.2016.r............18 3.. Korekta.kosztów.uzyskania.przychodów.–.zasady.obowiązujące.. do.końca.2015.r.............................................................................................21 4.. Korekta.kosztów.uzyskania.przychodów.–.zasady.obowiązujące.. od.początku.2016.r........................................................................................21 5.. Podsumowanie...............................................................................................24 Rozdział 2 Korygowanie przychodów związanych z działalnością gospodarczą – co zmieni się od dnia 1 stycznia 2016 r.........................................................25 1.. Przychody.związane.z.działalnością.gospodarczą.i.moment.. ich.powstania.................................................................................................25 2.. Co.zmieni.się.od.dnia.1.stycznia.2016.r.......................................................28 3.. Jak.było.przed.wejściem.w.życie.nowych.przepisów?................................36 3.1..Stanowisko.organów.podatkowych.......................................................36 3.2..Praktyczne.konsekwencje.stanowiska.organów.podatkowych...........39 3.3..Stanowisko.sądów.administracyjnych...................................................43 4.. Podsumowanie...............................................................................................45 Rozdział 3 Korekta kosztów i przychodów w PIT...............................................................46 1.. Korekty.przychodów.i.kosztów.w.aktualnym.jeszcze.stanie.. prawnym.–.zarys.problemu...........................................................................46 6 SPiS.treśCi 2.. Od.dnia.1.stycznia.2016.r..korekta.korekcie.nierówna.–.przychody.........49 3.. Po.przedawnieniu.bez.korekty.(również.bieżącej),.a.przy.zmianie.. formy.opodatkowania.albo.zakończeniu.działalności. –.jednak.historycznie.....................................................................................54 4.. Korekta.kosztów.według.zasad.niemal.identycznych.jak. korekta.przychodów......................................................................................55 5.. Przepisy.przejściowe......................................................................................57 Rozdział 4 Korekta przychodu w CIT po nowemu – krok po kroku..............................59 1.. Przychód.podatkowy.....................................................................................59 2.. Konsekwencje.braku.korekty.......................................................................68 Rozdział 5 Praktyczne problemy w korygowaniu kosztów uzyskania przychodu w CIT........................................................................................................................70 1.. Zagadnienia.ogólne.......................................................................................70 2.. Korekta.kosztów.in plus.a.korekta.. in minus..........................................................................................................72 3.. Korekta.historyczna.a.korekta.w.bieżącym.rozliczeniu.............................74 4.. Charakter.kosztu.a.korekta..........................................................................78 5.. Korekta.kosztów.w.trakcie.roku.podatkowego..........................................80 6.. Błędy.w.rozliczeniach.a.korekta.kosztu......................................................81 7.. Amortyzacja.a.korekta.kosztów...................................................................81 8.. Korekta.kosztów.wyrażonych.w.walucie.obcej...........................................83 9.. Brak.zapłaty.–.szczególny.przypadek.korekty............................................84 10.. Korekta.kosztu.a.problematyka.odliczenia.VAt.....................................84 11.. Podsumowanie............................................................................................85 Rozdział 6 Korekta kosztów ze względu na uznanie gwarancji lub reklamację towaru oraz środka trwałego..............................................................................86 1.. Moment.potrącenia.kosztów........................................................................86 1.1..Podatnicy.prowadzący.księgi.rachunkowe...........................................86 1.2..Podatnicy.prowadzący.podatkową.księgę.przychodów.. i.rozchodów.(PKPir).............................................................................87 SPiS.treśCi 7 2.. Kiedy.można.skorygować.koszty.uzyskania.przychodów...........................87 2.1..Zwrot.i.obniżenie.ceny.towarów.handlowych.....................................88 2.2..Korekta.remanentu.sporządzonego.na.koniec.roku...........................90 2.3..Korekty.wpływają.na.wysokość.zaliczek.na.podatek..........................90 2.4..Darowizna.składników.majątku............................................................91 2.5..Moment.korekty.kosztów.odpisów.amortyzacyjnych.od.wartości. środka.trwałego.sfinansowanego.dotacją.............................................92 2.6..Wymiana.środka.trwałego.w.związku.z.uznaniem.gwarancji.............95 3.. Moment.korekty.kosztów.z.powodu.innego.niż.błąd.rachunkowy.. lub.oczywista.omyłka.....................................................................................97 Rozdział 7 Gwarancja i rękojmia w CIT a korekta przychodów i kosztów................100 1.. rękojmia.i.gwarancja.w.kodeksie.cywilnym.............................................100 2.. Skutki.podatkowe.rękojmi..........................................................................102 2.1..Odstąpienie.od.umowy.–.zmiany.dla.zbywcy.....................................102 2.2..Odstąpienie.od.umowy.od.strony.nabywcy........................................107 2.3..Obniżenie.ceny.....................................................................................108 2.4..Wymiana.rzeczy.na.wolną.od.wad......................................................110 2.5..Usunięcie.wady.....................................................................................112 3.. Skutki.podatkowe.gwarancji.......................................................................113 4.. Odszkodowanie...........................................................................................114 Rozdział 8 Korekta deklaracji podatkowej w CIT – co zmieni się od 2016 r.............116 1.. Błąd.w.rozliczeniach.przychodów.lub.kosztów.a.korekta.deklaracji......116 2.. Brak.błędu.a.korekta.przychodu................................................................118 3.. Poniesienie.kosztów.i.zmiana.wysokości.kosztów.a.korekta.deklaracji....121 4.. Procedura.korekty.deklaracji.w.Cit.........................................................125 5.. Podsumowanie.............................................................................................127 Rozdział 9 Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów podatkowych..........................128 1.. Dotychczasowe.przepisy.budziły.wiele.zastrzeżeń...................................128 2.. Uwaga.na.przepisy.przejściowe..................................................................130 8 SPiS.treśCi CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1.. W.jakim.momencie.i.w.jaki.sposób.dokonać.korekty.przychodów. w.związku.z.wystawieniem.faktury.korygującej?......................................133 2.. Jak.rozliczyć.w.czasie.korektę.kosztów.bezpośrednio.związanych. z.przychodem,.jeśli.nie.da.się.jednoznacznie.ustalić,.kiedy.uzyskano. odpowiadający.im.przychód?.....................................................................136 3.. Jak.rozliczać.koszty.i.przychody.z.tytułu.odsprzedaży.energii.. i.korekt.wystawianych.przez.jej.producenta?...........................................138 4.. Kiedy.powinna.nastąpić.korekta.kosztów.uzyskania.przychodów?........140 5.. Kiedy.będzie.konieczna.korekta.poniesionych. kosztów.uzyskania.przychodu?..................................................................142 6.. Czy.zmniejszenie.kosztów.wynikające.z.otrzymanej.faktury.. korygującej.dotyczące.kosztów.2015.r..należy.wykazać. w.zeznaniu.rocznym.za.2015.r.?.................................................................144 7.. W.którym.momencie.zaksięgować.fakturę.korygującą.. cenę.towaru?................................................................................................146 8.. Czy.jeżeli.podatnik.dokonał.zakupu.towaru,.a.następnie.otrzymał. fakturę.korygującą,.powinien.rozliczyć.tę.korektę.. w.kosztach.uzyskania.przychodu?..............................................................149 9.. Czy.każdorazowo.otrzymana.faktura.korygująca.powoduje.. obowiązek.sporządzenia.korekty.zeznania.podatkowego.Pit.. za.rok.poprzedni?........................................................................................150 10.. W.którym.okresie.należy.zaksięgować.fakturę.korygującą.koszty?........152 11.. W.którym.momencie.ująć.w.kosztach.podatkowych.. fakturę.korygującą.wystawioną.w.związku.z.udzielonym.rabatem?.......154 12.. Czy.należy.korygować.odpisy.amortyzacyjne.od.środka.trwałego,.. na.który.podatnik.uzyska.dofinansowanie?..............................................158 13.. Kiedy.dokonać.korekty.w.związku.ze.zwrotem.towarów.. potwierdzonym.fakturami.korygującymi?.................................................162 14.. W.którym.momencie.ująć.w.kosztach.podatkowych.. fakturę.korygującą.wystawioną.w.związku.z.ujawnieniem.się.. wady.fabrycznej.towaru.handlowego?.......................................................163 15.. Jak.prawidłowo.uwzględnić.w.kosztach.. faktury.korygujące?.....................................................................................165 SPiS.treśCi CZĘŚĆ III WYJAŚNIENIA URZĘDOWE 9 1.. Nowe.reguły.dokonywania.korekt.przychodów.. oraz.kosztów.uzyskania.przychodów.korzystne.. dla.przedsiębiorców.–.komunikat.Ministerstwa.Gospodarki..................169 2.. Korekta.przychodów.i.kosztów.podatkowych.. w.podatkach.dochodowych.–.komunikat.Ministerstwa.Finansów..........170 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c... u.n.o.p... o.p.. u.p.d.o.f.. u.p.d.o.p... –.. ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..121.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.5.sierpnia.2015.r..o.zmianie.ustawy.–.Ordy- nacja.podatkowa.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U.. z.2015.r..poz..1197) –.. ustawa.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..613.z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.26.lipca.1991.r..o.podatku.dochodowym. od.osób.fizycznych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2012.r..poz..361. z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.15.lutego.1992.r..o.podatku.dochodowym. od.osób.prawnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..851. z.późn..zm.) ustawa.nowelizująca. –. ustawa.z.dnia.10.września.2015.r..o.zmianie.niektórych. ustaw.w.związku.ze.wspieraniem.polubownych.metod.roz- wiązywania.sporów.(Dz..U..poz..1595) u.z.p.d... –.. ustawa. z. dnia. 20. listopada. 1998. r.. o. zryczałtowanym. podatku.dochodowym.od.niektórych.przychodów.osią- ganych.przez.osoby.fizyczne.(Dz..U..Nr.144,.poz..930. z.późn..zm.) Inne Kśt.. KUP.. NSA.. PKPir.. –.. Klasyfikacja.środków.trwałych –. koszty.uzyskania.przychodów –.. Naczelny.Sąd.Administracyjny –.. podatkowa.księga.przychodów.i.rozchodów 12 PZ.. WSA.. ZW.. WyKAZ.SKrótóW –.. przyjęcie.zewnętrzne –.. wojewódzki.sąd.administracyjny –.. zwolniony.z.opodatkowania WSTĘP Przedsiębiorcy.nieustannie.poddani.są.presji.wolnego.rynku..Przeja- wia.się.to.w.szczególności.dostosowywaniem.cen.do.działań.konkurencji. (np..przez.udzielanie.rabatów),.reagowaniem.na.wielkość.popytu.czy.też. uwzględnianiem.zasad.rękojmi.i.gwarancji..to.z.kolei.wpływa.na.wysokość. deklarowanych.przez.nich.przychodów.i.kosztów.podatkowych,.niejedno- krotnie.wymuszając.ich.korektę. W.ciągu.ostatnich.lat.wykształciła.się.dyskusyjna.i.uciążliwa.praktyka. władz.skarbowych.nakładająca.na.podatników.obowiązek.wstecznego.roz- poznawania.wszelkiego.rodzaju.korekt.przychodów.i.kosztów.podatko- wych..Dotyczyło.to.zarówno.korekt.wynikających.z.popełnionych.błędów,. jak.i.okoliczności.wynikłych.już.po.dokonanej.transakcji..Zasadność.takiej. praktyki.potwierdziło.także.orzecznictwo.sądowe,.co.ostatecznie.zmusiło. podatników.do.uwzględnienia.wstecznej.korekty.w.swoich.rozliczeniach. podatkowych. Bez.względu.na.słuszność.takiej.interpretacji,.z.którą.można.się.zga- dzać.lub.nie,.przyczyną.zaistniałych.problemów.był.brak.odpowiednich. przepisów.regulujących.tę.kwestię..Prowadziło.to.do.niepożądanej.sytuacji,. w.której.podatnicy.są.zmuszeni.na.bieżąco.dostosowywać.się.do.zmiennej,. niekiedy.bardzo.profiskalnej,.interpretacji.prawa..Od.dnia.1.stycznia.2016.r.. ta.sytuacja.ulegnie.zmianie.i.to.na.lepsze..Ustawodawca,.uwzględniając. dorobek.orzeczniczy,.który.przewidywał.w.pewnych.sytuacjach.możliwość. korekty.w.bieżącym.okresie.rozliczeniowym,.wprowadza.regulacje.okre- ślające.zasady.takiej.korekty..Obowiązek.wstecznej.korekty.przychodów. i.kosztów.będzie.dotyczył.jedynie.sytuacji.zaistnienia.błędu.lub.pomyłki,. w.pozostałych.przypadkach.korekty.będą.dokonywane.na.bieżąco..Zmianę. należy.ocenić.jednoznacznie.pozytywnie.co.najmniej.z.dwu.powodów,.po. pierwsze,.w.miejsce.wykładni.organów.podatkowych.zostaną.wprowadzone. dosyć.klarowane.regulacje,.po.drugie,.ich.treść.wychodzi.naprzeciw.ocze- kiwaniom.przedsiębiorców,.ograniczając.do.minimum.sytuacje,.w.których. będą.oni.zmuszeni.do.korekty.przeszłych.rozliczeń. 14 WStęP Ale.to.niejedyne.zmiany,.jakie.czekają.od.nowego.roku.na.podatni- ków.w.zakresie.korekty.kosztów..Przypomnijmy,.że.na.fali.liberalizacji. przepisów.podatkowych.mającej.na.celu.łatwiejsze,.tańsze.i.sprawniej- sze.prowadzenie.działalności.gospodarczej.z.dniem.1.stycznia.2013.r.. wprowadzono.przepisy.o.obowiązkowej.korekcie.kosztów.dokonywanej. w.przypadku.niezapłaconych.zobowiązań.lub.zobowiązań.o.znacznie.wy- dłużonym.okresie.płatności..W.założeniu.korekta.miała.przyczynić.się.do. likwidacji.tzw..zatorów.płatniczych,.w.szczególności.bronić.małych.i.śred- nich.przedsiębiorców.przed.–.często.wymuszanym.przez.dużych.(głównie. właścicieli.sklepów.wielkopowierzchniowych).–.kredytem.kupieckim,. objawiającym.się.skrajnie.wydłużonym.terminem.płatności.za.dostarczane. towary.i.świadczone.usługi..intencja.zmian.była.słuszna,.niestety,.całkowi- cie.zawiodła.koncepcja..Jej.wadliwa.konstrukcja.zrównała.nieuczciwych. przedsiębiorców.z.tymi,.którzy.np..z.uwagi.na.specyfikę.branży.z.zasady. korzystali.z.wydłużonych.terminów.płatności.(np..branża.budowlana)..Co. więcej,.wprowadzenie.omawianej.korekty.skutkowało.niemal.dyskrymi- nacyjnym.traktowaniem.niektórych.form.płatności.i.obrotu,.jak.chociażby. płatności.ratalnych.czy.instytucji.leasingu.finansowego. Ustawodawca,.świadomy.powszechnej.krytyki.tych.przepisów,.chył- kiem.się.z.nich.wycofuje..O.skali.bubla.prawnego,.jakim.niewątpliwie.są.te. regulacje,.niech.świadczą.wnioski.płynące.wprost.z.uzasadnienia.projektu. nowelizacji,.który.z.dniem.1.stycznia.2016.r..uchyla.przedmiotowe.przepi- sy..Jak.czytamy.w.uzasadnieniu,.celem.nowelizacji.jest.„wyeliminowanie. tych.regulacji,.które.w.praktyce.powodują.wiele.uciążliwych.obowiązków. dla.podatników,.nie.przynosząc.w.zamian.oczekiwanych.efektów”..Co. więcej,.omawiane.regulacje.„które.w.założeniu.miały.pomóc.najmniej- szym.i.najsłabszym.podmiotom.na.rynku,.de facto.im.zaszkodziły”..Nic. dodać,.nic.ująć..Jedynym.pocieszeniem.jest.to,.że.tym.razem.naprawa. błędu.zajęła.ustawodawcy.jedynie.3.lata..Lepiej.późno.niż.wcale. Łukasz Postrzech Część I KOMENTARZ tomasz.Krywan Rozdział 1 OGRANICZENIA W KOREKCIE KOSZTÓW PODATKOWYCH ORAZ PRZYCHODU – ZMIANY W PIT I CIT Obecnie w ustawach o podatku dochodowym nie ma przepi- sów określających zasad korygowania przychodów, stąd.od wielu lat budzi to wiele wątpliwości. Ustawodawca zdecydował się więc uregulować te kwestie i od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy określające zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych. Ale uwaga, taka możliwość pojawi się tylko, jeżeli konieczność korekty nie będzie spowodowana błędem rachunko- wym lub inną oczywistą omyłką. W pozostałych przypadkach, tak jak dotychczas, pozostaje korekta wsteczna. 1. Korekta przychodów – zasady obowiązujące do końca 2015 r. Zasady,.które.będą.obowiązywać.od.dnia.1.stycznia.2016.r.,.zostały. wprowadzone.ustawą.z.dnia.10.września.2015.r..o.zmianie.niektórych. ustaw.w.związku.ze.wspieraniem.polubownych.metod.rozwiązywania. sporów.(Dz..U..poz..1595).–.dalej.ustawa.nowelizująca..Zanim.jednak. przejdziemy.do.ich.omówienia,.przypomnijmy.jak.jest.obecnie. Otóż.w.ustawach.o.podatku.dochodowym.nie.ma.przepisów.określa- jących.zasady.korygowania.przychodów..Przyjmuje.się.w.związku.z.tym,. że.przychody.korygowane.powinny.być.wstecznie,.tj..poprzez.zmniejszenie. lub.zwiększenie.przychodów.w.okresie.rozliczeniowym.ich.powstania.. Dotyczy.to.również.sytuacji,.gdy.korekta.przychodów.nie.jest.spowodo- wana.błędem.lub.pomyłką,.np..w.przypadkach.gdy.korekta.przychodów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: