Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00015 019330 23379280 na godz. na dobę w sumie
Korespondencja pracodawcy z PIP – wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Korespondencja pracodawcy z PIP – wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-841-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji omówiono wzory pism kierowanych przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Pisma zawierają praktyczny komentarz opisujący poszczególne elementy, jakie powinny znaleźć się w przedstawianych dokumentach.

W publikacji zostały opisane m.in. następujące pisma kierowane do PIP:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SEBASTIAN KRYCZKA Korespondencja pracodawcy z pIp – wzory pIsm z Komentarzem ISBN 978-83-7440-841-7 2 KORESPONDENCJA PRACODAWCY Z PIP SPIS TREŚCI Korespondencja kierowana przez kontrolowanych pracodawców . . . . . . . . . . . . Zastrzeżenia do protokołu kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja o wykonaniu nakazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja o wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu . . . . . . . . . . . . . . . . Odwołanie od nakazu inspektora pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . Pismo uzupełniające wniesione odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o zmianę terminu decyzji zawartych w nakazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o wygaszenie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybrane pozostałe pisma kierowane do PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisma związane z bezpieczeństwem i higieną pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiadomienie o wypadku przy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przesłanie protokołu powypadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisma związane z czasem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja o zatrudnianiu pracowników w nocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy . . . . . . Pozostałe pisma kierowane do PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiadomienie o zawarciu umowy na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy . . . . Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 8 10 12 14 16 18 20 20 20 21 23 23 24 26 28 28 30 32 sierpień 2016 IFK KORESPONDENCJA PRACODAWCY Z PIP 3 Korespondencja pracodawcy z PIP – wzory pism z komentarzem W postępowaniu przed organami czy urzędami państwowymi obowią- zuje zasada pisemności. Tak jest również w relacjach między Państwową  Inspekcją Pracy a kontrolowanymi podmiotami. Umiejętne prowadzenie  korespondencji z PIP przy wykorzystaniu przysługujących pracodawcy  uprawnień może pomóc w uniknięciu sankcji, jakie może nałożyć na  pracodawcę ten urząd za naruszenie przepisów prawa pracy. Korespondencja z inspekcją pracy nie ogranicza się tylko do realizowanego przez ten urząd procesu kontroli. Na pracodawcy ciążą bowiem liczne obowiązki informacyjne wobec PIP, które powinny być wykonywane niezależnie od tego, czy dany pracodawca był lub jest kontrolowany. Zasady funkcjonowania PIP wynikają z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa ta normu- je zagadnienia organizacyjne urzędu oraz reguluje postępowanie kontrolne wykonywane przez in- spektorów pracy. Należy jednak zauważyć, że ustawa o PIP nie jest regulacją kompleksową (art. 12 ustawy o PIP). W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nie- uregulowanych w ustawie bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szcze- gólnych stosuje się bowiem przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Korespondencja kierowana przez kontrolowanych pracodawców Zarówno przepisy ustawy o PIP, jak i prawo pracy nie zawierają gotowych szablonów – wzorów korespondencji, która jest kierowana do urzędu. Część regulacji wskazuje na nie- zbędne treści, jakie powinny się znaleźć w korespondencji. Jednak całkiem spora grupa przepisów nakładających na pracodawców określony obowiązek informacyjny ma charak- ter ogólny. W takim przypadku należy odwołać się do zasad sporządzania pism, które obo- wiązują w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Zasady te są określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym wzory zawarte w niniejszym opracowaniu należy traktować wyłącznie w kategoriach propozycji, a nie ofi- cjalnie obowiązujących formularzy. Oznacza to, że pracodawca ma pełne prawo zastosować własne szablony czy modyfikacje załączonych wzorów, które jednak powinny uwzględniać minimum treści niezbędnych do nadania sprawie właściwego biegu. Zastrzeżenia do protokołu kontroli Podstawa prawna: art. 31 ust. 4 ustawy o PIP Kontrola realizowana przez inspektorów pracy jest procesem dwuetapowym. Pierwszy etap obejmuje ustalenie stanu faktycznego, drugi – udokumentowanie dokonanych wcześ- niej ustaleń. Dokumentacja kontroli ma mocno sformalizowany charakter. Spotykane są dwie sierpień 2016 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korespondencja pracodawcy z PIP – wzory pism z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: