Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 003741 22405001 na godz. na dobę w sumie
Korespondencja z ZUS w toku kontroli – wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Korespondencja z ZUS w toku kontroli – wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406604 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W publikacji przedstawiono krok po koku, procedurę kontrolną ZUS, wraz ze wzorami pism i formularzy, z którymi kontrolowany płatnik zetknie się w toku postępowania, na kolejnych jego etapach. Czytelnik znajdzie tu również wzory pism, które można wykorzystać w sytuacji, gdy kontrola ZUS przebiega nieprawidłowo, kontrolujący narusza prawa płatnika lub dokonuje nieprawidłowych ustaleń faktycznych. Każdy formularz zamieszczony w publikacji jest opatrzony praktycznym komentarzem, wskazującym na najważniejsze aspekty, wraz z precyzyjnie wskazaną podstawą prawną. Dzięki umiejętności poruszania się w gąszczu przepisów i procedur regulujących postępowanie kontrolne, firma ma większe szanse na ochronę swoich interesów i zminimalizowanie dotkliwych skutków finansowych kontroli ZUS.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JOANNA STOLARSKA KORESPONDENCJA Z ZUS W TOKU KONTROLI – WZORY PISM Z KOMENTARZEM ISBN 978-83-7440-660-4 2 SPIS TREŚCI Korespondencja z ZUS w toku kontroli – wzory pism z komentarzem . . . . . . . . . . . . 3 1 . Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . Wniosek płatnika o wszczęcie kontroli przed upływem 7-dniowego terminu od dnia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 . Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 . Upoważnienie do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych „ucznia” . . . . . . . . . . . 10 5 . Upoważnienie osoby do reprezentowania płatnika składek w toku kontroli . . . . . . . . 11 6 . Wpis w książce kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7 . Wezwanie do okazania/uzupełnienia dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8 . Przerwanie i wznowienie kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9 . Sprzeciw wobec przekroczenia dopuszczalnego czasu kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . 16 10 . Protokół kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 11 . Zastrzeżenia do protokołu kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 listopad 2015 IFK KORESPONDENCJA Z ZUS W TOKU KONTROLI – WZORY PISM Z KOMENTARZEM 3 kontrola pracodawcy, ZUS, działalność gospodarcza Korespondencja z ZUS w toku kontroli – wzory pism z komentarzem W związku z licznymi przypadkami nadużyć stosowania umów cywilno- prawnych przez przedsiębiorców ZUS nasilił kontrole płatników składek.  Przedsiębiorcy muszą zatem liczyć się z obowiązkiem poddania się kontroli  w zakresie prawidłowości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.  Często są to skomplikowane postępowania, w których na każdym etapie  duże znaczenie ma orientacja w obowiązujących przepisach i umiejętność  zgodnego z prawem reagowania na działania organu kontroli.  W niniejszym dodatku krok po kroku przedstawiamy procedurę kontrolną wraz ze wzorami pism i formularzy, z którymi kontrolowany płatnik zetknie się w toku kontroli na kolejnych jej eta- pach. Niniejsza publikacja zawiera również wzory pism, które płatnik może składać w sytuacji, gdy jego zdaniem kontrola przebiega nieprawidłowo, kontrolujący narusza prawa płatnika lub dokonuje nieprawidłowych ustaleń faktycznych. Każdy formularz opatrzony jest praktycznym, punktowym omówieniem wraz z precyzyjnie wskazaną podstawą prawną jego zastosowania. Dzięki umiejętności poruszania się w gąszczu przepisów i procedur regulujących postępowanie kontrolne ZUS zwiększa się szansa płatnika na skuteczną ochronę interesów firmy i zminima- lizowanie dotkliwych skutków finansowych w zakresie zaległości składkowych na rzecz ZUS. Zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS są uregulowane w ustawie o systemie ubez- pieczeń społecznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych za- sad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. W przypadku kontroli płatnika będą- cego przedsiębiorcą zastosowanie mają także zasady przeprowadzania kontroli określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Podstawa prawna: art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ZUS nie może rozpocząć kontroli u przedsiębiorcy bez zapowiedzi – zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (wzór 1). Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidują przypadki, w których wcześniejsze zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontro- li nie jest wymagane. Kontrola ZUS bez wcześniejszego zawiadomienia może zostać wszczęta w zasadzie tylko w dwóch sytuacjach, tj. gdy: ■■ przeprowadzenie kontroli jest niezbędne w celu przeciwdziałania popełnieniu prze- stępstwa lub wykroczenia (art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), ■■ przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione (art. 79 ust. 2 pkt 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). listopad 2015 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korespondencja z ZUS w toku kontroli – wzory pism z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: