Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 007734 21079680 na godz. na dobę w sumie
Koszty pracownicze - ebook/pdf
Koszty pracownicze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962370 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozliczanie kosztów wynagrodzeń sprawia księgowym spore kłopoty. W tej publikacji znajdą Państwo kompleksowe omówienie tej problematyki. A wszystko to wzbogacone o praktyczne przykłady i rozwiązania rzeczywistych problemów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K O S Z T Y P R A C O W N I C Z E – p r a k t y c z n e w y j a ś n i e n i a e k s p e r t ó w Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 0 3 1 M O U Cena brutto 69,00 zł UOM130-Okładka.indd 1 UOM130-Okładka.indd 1 24.03.2017 12:09:29 24.03.2017 12:09:29 Koszty pracownicze – praktyczne wyjaśnienia ekspertów UOM130-Srodki.indd 1 UOM130-Srodki.indd 1 24.03.2017 12:09:59 24.03.2017 12:09:59 Redaktor: Rafał Kuciński Autor: Mariusz Olech prawnik, wieloletni pracownik organów skarbowych Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół DTP: Studio Raster Druk: Miller Druk sp. z o.o. ISBN: 978-83-269-6237-0 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Książka „Koszty pracownicze – praktyczne wyjaśnienia ekspertów” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabro- niony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówie- nia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących in- nych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Pań- stwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOM130-Srodki.indd 2 UOM130-Srodki.indd 2 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01 Spis treści WSTĘP ........................................................................................................................ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW ..................................................................................................... I. Koszty u pracowników ........................................................................................ Podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów ........................... Warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ... Termin złożenia oświadczenia o podwyższonych kosztach ......................... O podwyższonych kosztach decyduje faktyczne zamieszkiwanie .............. Brak oświadczenia wyklucza podwyższone koszty ....................................... Stosowanie kosztów w wysokości faktycznie poniesionej ............................ Pracownicy zatrudnieniu u dwóch lub więcej pracodawców ....................... Kilka umów o pracę zawartych z tym samym pracodawcą .......................... Zbyt mały przychód a koszty pracownika ...................................................... Brak przychodu a możliwość uwzględnienia kosztów .................................. Skutki przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia ................................. Koszty pracownicze po ustaniu zatrudnienia ................................................. Stosowanie 50 kosztów uzyskania przychodów należnych twórcom ...... Jak stosować 50 koszty uzyskania przychodu .............................................. 50 koszty pracownika przebywającego na urlopie bądź długotrwałym zwolnieniu lekarskim .......................................................................................... Stosowanie 50 kosztów nie zawsze jest możliwe ......................................... II. Koszty pracodawcy .............................................................................................. Wynagrodzenia za pracę ..................................................................................... Kiedy można potrącić koszty zapłacone przelewem ...................................... Pochodne od wynagrodzeń pracowników ...................................................... Składki na ubezpieczenia społeczne ................................................................. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ................................. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników .............................................. Wydatki na opiekę medyczną członków rodziny pracownika ..................... Koszty delegacji służbowych pracowników .................................................... Kiedy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu ....................... Koszty związane z wykorzystaniem w pracy sprzętu pracownika ............. Prywatny samochód pracownika używany do celów służbowych ............. Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika w jazdach lokalnych ............................................................................................................... Ryczałt .................................................................................................................... Kilometrówka ....................................................................................................... Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika przy podróżach służbowych .............................................................................. Koszty uzyskania przychodów pracodawcy dokonującego zwrotu ............ Świadczenia polegające na dowozie pracowników do miejsca pracy .......... Koszty uzyskania przychodów pracodawcy ................................................... 50 50 52 53 54 55 55 7 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 20 22 25 27 28 30 32 33 35 36 37 38 41 44 44 46 47 49 3 UOM130-Srodki.indd 3 UOM130-Srodki.indd 3 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01 Koszty pracownicze – praktyczne wyjaśnienia ekspertów 79 79 80 81 82 90 57 62 63 66 67 70 71 72 72 73 75 Opodatkowanie przychodów pracowników związanych z dowozem do pracy ............................................................................................ Dojazdy do pracy służbowym samochodem ................................................... Koszty szkolenia pracowników ......................................................................... Koszty szkolenia montażu urządzenia ............................................................. Szkolenia połączone z wypoczynkiem ............................................................. Koszty zakupu ubrań dla pracowników .......................................................... Koszty zakupu napojów oraz artykułów spożywczych ................................ Imprezy integracyjne dla pracowników ........................................................... Wydatki na imprezy integracyjne w firmie a koszty pracodawcy ............... Udział w imprezie integracyjnej a przychody pracowników ....................... Paczki i bony świąteczne ..................................................................................... Karnety na wydarzenia kulturalne i wstęp do obiektów sportowych dla pracowników ..................................................... Świadczenia pracodawcy związane z urlopami .............................................. Wypoczynek sfinansowany z ZFŚS .................................................................. Wypoczynek sfinansowany ze środków obrotowych .................................... Wypoczynek sfinansowany w ramach świadczenia urlopowego ................ Wydatki na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin pracowników ................................................................... Koszty związane z odwołaniem i przesunięciem 96 urlopu pracownika ............................................................................................... 96 Odwołanie pracownika z urlopu ....................................................................... Przesunięcie urlopu pracownika ....................................................................... 100 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop ............................................................ 101 Wydatki na rzecz byłych pracowników ........................................................... 102 Przychody byłych pracowników ....................................................................... 102 Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa ................................................. 105 Zatrudnienie członka rodziny a koszty przedsiębiorcy ................................ 110 III. Odpowiedzi na pytania .................................................................................... 115 Jak rozliczyć koszty przegranego procesu o mobbing .............................. 115 Koszty wstępnych badań lekarskich i koszty szkolenia ........................... 116 Czy wiesz, jak opodatkować dochody obywatela Ukrainy ..................... 117 Informacja PIT-11 oraz PIT-8AR ................................................................... 118 Składki na ZUS w części finansowanej przez płatnika są kosztem w dacie poniesienia wydatku ................................................... 120 Kiedy wydatki na zatrudnionego w firmie rodziców syna można zaliczyć do kosztów ................................................................. 122 Czy firma może obciążyć nowego pracownika kosztami swojego zatrudnienia .................................................................... 123 Czy wydatki na wynajem mieszkania dla zleceniobiorcy można zaliczyć do kosztów ........................................................................... 124 Ustawa podatkowa nie ogranicza wysokości kosztów noclegu pracownika w delegacji .................................................................. 125 Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodów .................................................................. 126 4 UOM130-Srodki.indd 4 UOM130-Srodki.indd 4 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01 Spis treści Czy szczepienia przeciw grypie dla pracowników zaliczysz do kosztów ...................................................................................... 128 Dowiedz się, czy każda umowa o dzieło podlega 50 kosztom ............ 130 Jakie koszty zastosować przy obliczaniu zaliczki na podatek od ekwiwalentu pieniężnego za urlop ........................................................ 131 Jak zaksięgować zwrot części wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej .................................................................................... 133 Sprawdź, jak księgować wynagrodzenie dyrektora przedszkola ........... 135 Świadczenie z tytułu zakazu konkurencji a koszty uzyskania przychodu .................................................................... 136 Jakie są zasady opodatkowania pracowników mających miejsce zamieszkania na Ukrainie ............................................................................. 136 Wynagrodzenie członka zarządu a PIT-11 .................................................. 139 Jak rozliczać wydatki na karty podarunkowe dla pracowników ........... 139 Rozliczenie opóźnionej wypłaty należności z tytułu podróży służbowych w kosztach ................................................ 142 Jak skorygować wynagrodzenie po dostarczeniu zwolnienia lekarskiego ................................................................................. 143 Czy nagrody dla uczniów szkoły przyzakładowej są kosztem .............. 145 Sprawdź, jak rozliczyć wypłatę trzynastki byłemu pracownikowi ....... 147 5 UOM130-Srodki.indd 5 UOM130-Srodki.indd 5 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01 UOM130-Srodki.indd 6 UOM130-Srodki.indd 6 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01 WSTĘP Na zakładach pracy dokonujących wypłat oraz stawiających do dys- pozycji pracowników należności ze stosunku pracy, spoczywa obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku wynagrodzeń pracowniczych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Koszty te są więc jednym z pod- stawowych elementów, które mają wpływ na wysokość dochodu pracow- nika, a w konsekwencji również na kwotę odprowadzanej za dany miesiąc zaliczki. Uwzględnia się je nie tylko przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale również przy dokonywaniu rocznego rozliczenia tego podatku. Dlatego bardzo ważne jest ich ustalenie przez pra- codawcę w prawidłowej wysokości. Zapraszam do lektury Rafał Kuciński 7 UOM130-Srodki.indd 7 UOM130-Srodki.indd 7 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01 UOM130-Srodki.indd 8 UOM130-Srodki.indd 8 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW I. Koszty u pracowników Podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów Wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy została określona w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Z powołanego przepisu wynika, że w 2017 roku podstawowe koszty z tytułu jednej umowy wynoszą 111,25 zł miesięcznie, czyli 1.335 zł za rok podatkowy. Jak widać, w przypadku pra- cowników koszty te mają charakter zryczałtowany. Przysługują one bowiem w określonej w stałej kwocie miesięcznej bez względu na faktyczną wysokość wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za ten okres i niezależnie od tego, czy jest on zatrudniony na cały etat, czy tylko na jego część. Nie ma również znaczenia to, czy faktycznie pracownik przepracował cały miesiąc, dwa tygo- dnie czy zaledwie np. jeden dzień. Jeżeli powstał u tej osoby przychód ze sto- sunku pracy, to co do zasady należą się jej koszty w pełnej wysokości. Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie warun- kuje wysokości kosztów pracowniczych, związanych z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę, od wymiaru etatu, na który zatrudniony jest ten pracow- nik. Miesięczna kwota kosztów uzyskania przychodu jest bowiem stała. Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 listopada 2011 r. (nr ILPB1/415-988/11-2/AG). Wymaga również podkreślenia, że wcześniej była mowa o tzw. kosz- tach podstawowych. Koszty pracownicze w tej wysokości przysługują 9 UOM130-Srodki.indd 9 UOM130-Srodki.indd 9 24.03.2017 12:10:01 24.03.2017 12:10:01
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty pracownicze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: