Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 011248 21735734 na godz. na dobę w sumie
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz - ebook/pdf
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 641
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5256-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: październik 2013 r.

Prezentowana książka stanowi omówienie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poszerzone w niniejszym, 8. wydaniu o komentarz dotyczący kosztów procesu (art. 98-124 KPC). Przepisy te mają kluczowe znaczenie m. in. w realizowaniu przez obywateli prawa do sądu, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W pozycji omówiono m.in:

Kolejne, ósme wydanie komentarza, obok najnowszego orzecznictwa i literatury zawiera zmiany wprowadzone m.in.:

Związkowe akty prawne, dotychczas zamieszczane w części C, dla wygody Czytelników udostępniono tym razem za pomocą karty-zdrapki. Pozwala to mieć stały, elektroniczny  dostęp do 44 ustaw i rozporządzeń w SIP Legalis, zawsze w najnowszej, aktualizowanej wersji.

Komentarz  stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98–124 KPC Polecamy nasze najnowsze publikacje z zakresu prawa cywilnego: Andrzej Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Kodeksowe Andrzej Zieliński PISMA PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH Z OBJAŚNIENIAMI I PŁYTĄ CD Wzory Pism Becka Marzena Okła-Anuszewska UMOWY W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Z OBJAŚNIENIAMI I PŁYTĄ CD Wzory Pism Becka Stefan Jaworski APELACJE CYWILNE I KARNE. KOMENTARZ ORAZ WZORY PISM PROCESOWYCH, wyd. 2 Prawo Sądowe Lidia Bagińska SKARGA KASACYJNA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. KOMENTARZ PRAKTYCZNY Z ORZECZNICTWEM. WZORY PISM PROCESOWYCH I KAZUSY Prawo Sądowe Andrzej Zieliński SPORZĄDZANIE ŚRODKÓW ZASKARŻENIA W POSTĘ- POWANIU CYWILNYM. KOMENTARZ PRAKTYCZNY WRAZ Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH Prawo Sądowe www.ksiegarnia.beck.pl w sprawach cywilnych Koszty sądowe Art. 98–124 KPC Komentarz prof. dr hab. Andrzej Zieliński 8. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Propozycja cytowania: A. Zieliński, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98–124 KPC. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2013 Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5255-8 ISBN e-book 978-83-255-5256-5 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw . . . . . Art. 22–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 3. Wysokość opłat w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego Art. 26–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo- łecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym . . . . Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuń- czego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . . . Art. 39–41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych Art. 42–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego . . . . . . . . Art. 49–51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 1 3 3 79 79 79 142 142 154 154 154 168 168 177 177 187 187 187 190 190 193 193 204 204 208 208 V Spis treści Rozdział 6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nie- procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65–67a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym . . . Art. 68–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . Art. 70–73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, ukła- dowym i naprawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74–76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 8. Opłaty kancelaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77–78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 9. Zwrot opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 79–82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85–93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94–118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 119–125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . Art. 126–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza. Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zwrot kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 229 229 232 232 234 234 246 246 256 256 261 261 304 304 304 308 308 331 331 332 498 498 498 508 508 509 509 519 521 521 521 521 521 522 Spis treści Dział II. Pomoc prawna z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów prawnych dostępnych on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 574 576 609 613 VII Przedmowa do wydania ósmego Przepisy ustawy o kosztach sądowych mają istotne znaczenie m.in. w re- alizowaniu przez obywateli prawa do sądu. Prawo obywateli do sądu sta- nowi ogólną zasadę wymiaru sprawiedliwości wyrażoną wprost w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przepisy te stanowią bowiem, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez nie- zawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym. Wynika z tego, że państwo ma obowiązek zapewnienia każdemu pod- miotowi (osobie fizycznej, osobie prawnej i jednostce organizacyjnej, nie- będącej osobą prawną), jeżeli posiada zdolność sądową – skuteczną moż- liwość skierowania swojej sprawy na drogę postępowania cywilnego. Przepisy o kosztach sądowych – głównie ze względu na ich fiskalny i re- strykcyjny charakter – wymagają wykładni ścisłej, językowej lub seman- tycznej, która gwarantuje jednakowość wyników, a tym samym jednolitość praktyki oraz stabilność i pewność prawną. W związku z tym odstępstwa w kierunku innych typów wykładni wymagają ważnych powodów i szcze- gólnej ostrożności (post. SN z 29.3.2007 r., II PZ 3/07, Legalis). Zasada wyrażona w przytoczonym orzeczeniu Sądu Najwyższego sta- nowi „kamień węgielny” dla praktyków przy dokonywaniu wykładni prze- pisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Kolejne, ósme wydanie Komentarza do ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) uwzględnia liczne zmiany, jakie nastąpiły w tej ustawie od czasu ostatniego wydania komentarza. Zmiany, o których mowa, nastąpiły ustawami: 1) art. 3 ustawy z 17.12.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę- powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45), 2) art. 2 ustawy z 8.7.2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 152, poz. 1016), IX Przedmowa do wydania ósmego 3) art. 10 ustawy z 24.9.2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 197, poz. 1307), 4) art. 4 ustawy z 1.4.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek han- dlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 92, poz. 531), 5) art. 194 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), 6) art. 8 ustawy z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy- konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431), 7) art. 9 ustawy z 31.8.2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1101), 8) wyr. TK z 7.3.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 429). Tak liczne zmiany wywołały potrzebę zaktualizowania i uzupełnienia komentarza. Zmianie uległy również niektóre przepisy związkowe, dotych- czas publikowane w części C – od niniejszego wydania dostępne on-line w pełnej wersji i aktualizowanym brzmieniu. Niniejsze wydanie zawiera aktualną wersję ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, art. 98–124 Kodeksu postępowania cywilnego – oraz dostosowany do tych wersji komentarz – również zaktualizowany i uzupełniony. Szczecin, październik 2013 r. Autor X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AMopU . . . . . . . . . . ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu prakty- kom monopolistycznym i ochronie interesów konsu- menta (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) CzynKomR . . . . . . . rozporządzenie MS z 9.3.1968 r. w sprawie czyn- ności komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) dKK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) dKPC . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego powstały z po- łączenia rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospo- litej z 29.11.1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651) i z 27.10.1932 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 803), ogło- szonych jako tekst jednolity w obwieszczeniu Mini- stra Sprawiedliwości z 25.8.1950 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 394 ze zm.) DorPismR . . . . . . . . rozporządzenie MS z 17.6.1999 r. w sprawie szcze- gółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 62, poz. 697 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) FinPPU . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (t.j. Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) FunkKonsRPU . . . . . ustawa z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów Rze- czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.) XI Wykaz skrótów GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospNierRU . . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) InstrSądZ . . . . . . . . . zarządzenie MS z 12.12.2003 r. w sprawie orga- nizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rzeczpospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 758) KomSEgzU . . . . . . . ustawa 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i eg- zekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) XII Wykaz skrótów KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSCU z 1967 r. . . . . ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . ustawa 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) LasyU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) NalŚwD . . . . . . . . . . dekret z 26.10.1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Pol- skim (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrInfNiejU . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji nie- jawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OchrZdrPsychU . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- nego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OpłSądCR . . . . . . . . rozporządzenie MS z 31.1.2006 r. w sprawie okreś- lenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199 ze zm.) OpłKancR . . . . . . . . rozporządzenie MS z 15.11.1996 r. w sprawie wy- sokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywil- nych (Dz.U. Nr 139, poz. 650 ze zm.) XIII Wykaz skrótów OrdPod . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PartPolitU . . . . . . . . ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) POPC . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cy- wilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrAut PrASC . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrCzek . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrLok PrNot PrEnerg . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności go- spodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. – Prawo lokalowe (t.j. Dz.U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ProkGenSPU . . . . . . ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUkł . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układo- wem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. PrWeksl Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWKPC . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrStow . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RejHR . . . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 1.7.1934 r. o rejestrze han- dlowym (Dz.U. Nr 59, poz. 511 ze zm.) RejPPR . . . . . . . . . . rozporządzenie RM z 10.12.1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 96, poz. 473 ze zm.) XV Wykaz skrótów RegSądR . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RegSądR z 1987 r. . . rozporządzenie MS z 19.11.1987 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.) RPOU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) RzeczPatentU . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych SamTerytU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) SamZałU . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przed- siębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SCEU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.7.2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. Nr 149, poz. 1077) SpółdzMieszkU . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SNU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) TłumPU . . . . . . . . . . ustawa z 25.11.2004 r. o zawodzie tłumacza przy- UbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- sięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) WpisCR z 1996 r. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) . . . rozporządzenie MS z 17.12.1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywil- nych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zm.) WynBłR . . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 18.12.1975 r. w sprawie kosz- tów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 46, poz. 254 ze zm.) WynU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) XVI Wykaz skrótów ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnTowU . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) ZSpadR . . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 1.10.1991 r. w sprawie szcze- gółowego trybu postępowania przy zabezpiecze- niu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411) ZwZawU . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1995 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawniczy . . . . . . . . . Dziennik Praw Państwa Polskiego 2. Publikatory BMS . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego BSW . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądowy Warszawski Dz.Praw. Dz.U. Dz.Urz. DPP . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy FK . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSiP . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego Kw.Pr. M.P. MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoZP . . . . . . . . . . . . Monitor Zamówień Publicznych NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orze- czeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cy- wilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecz- nictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Admini- stracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecz- XVII Wykaz skrótów nych (od 1982), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Pu- blicznych (od 2003) OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSNC-ZD . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zeszyty Dodat- OSNCK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna kowe i Izba Karna OSNP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OSNPG . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez Prokuraturę Generalną OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Są- dów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957– 1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- . . . . . . . . . . . . . Palestra wych Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo bankowe PE . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji PES . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Gospodarczy PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PN . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PPC . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPE . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji Pr.Sp. Pr. w Dział. Probl. Praw. Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWS . . . . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwości PZS . . . . . . . . . . . . . Przegląd Zagadnień Socjalnych R. Pr. Rej. XVIII . . . . . . . Prawo w Działaniu . . . . . . . Problemy Praworządności . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Wykaz skrótów . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. Rzeczp. PCD . . . . . . Rzeczpospolita Prawo Co Dnia SI Sł. Prac. SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze St. Cyw. Wok. ZNAE . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej ZNIBPS . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądo- . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne . . . . . . . . . . Służba Pracownicza . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUJ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, wego Prace Prawnicze Sprawiedliwości ZPAMS . . . . . . . . . . Zeszyty Problemowo-Analityczne Ministerstwa ZUWr . . . . . . . . . . . Zeszyty Uniwersytetu Wrocławskiego 3. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny Prezes UOKiK . . . . . Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen- SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(PSIC) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1988–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) tów SN(7) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . sąd okręgowy SR . . . . . . . . . . . . . . sąd rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . sąd wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł ASW . . . . . . . . . . . . Akademia Spraw Wewnętrznych CZSP . . . . . . . . . . . . Centralny Związek Spółdzielczości Pracy cyt. dec. dot. . . . . . . . . . . . . . cytowany (-a) . . . . . . . . . . . . . decyzja . . . . . . . . . . . . . dotyczy XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: