Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 003735 21776639 na godz. na dobę w sumie
Koszty w firmie - minimalizacja ryzyka zawodowego - ebook/pdf
Koszty w firmie - minimalizacja ryzyka zawodowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4832-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ebook porusza tematykę  zwiększania poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszanie nakładów finansowych w firmie poprzez minimalizację ryzyka zawodowego. Sposoby ograniczania ryzyka zawodowego, plany działań profilaktycznych, właściwe przygotowanie pracowników to działania, które mają bezpośredni wpływ na koszty w firmie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BHP Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego 1BF 57 BHP Kierownik grupy wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor prowadząca: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół ISBN 978-83-269-4832-9 Skład i łamanie: Dariusz Ziach Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2016 „Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego” z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (WWW, e-letter i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego” i innych elementach dostępnych w subskrypcji, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Koszty w firmie – minima- lizacja ryzyka zawodowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia autorów i konsultantów. Zaproponowane w niej i innych elementach dostępnych w subskrypcji wskazówki, porady oraz interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Porady zamieszczone w publikacji „Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego” i innych ele- mentach dostępnych w subskrypcji nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Rozwiązania podawane w publikacji „Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego” i innych elementach dostępnych w subskrypcji nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów oraz urzędów państwowych. W związku z powyż- szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego” oraz innych elementach dostępnych w subskrypcji wskazó- wek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamiesz- czonej reklamy. Ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty w firmie - minimalizacja ryzyka zawodowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: