Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 014633 20434778 na godz. na dobę w sumie
Król Edyp Sofoklesa. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Król Edyp Sofoklesa. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 94
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-411-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A Z E N E G Geneza Sofokles wprowadził wiele innowacji scenicz- nych – dodał trzeciego aktora w tragedii oraz de- koracje na scenie. Ograniczył rolę bogów, kładąc nacisk na przeżycia osób dramatu. Odszedł od try- logii tragicznych (trzech tragedii, opowiadających jedną historię) w kierunku traktowania każdej tra- gedii jako zamkniętej całości. Sofokles zmarł w 406 r. p.n.e. Geneza Źródłem tematu podjętego w Królu Edypie jest mit o rodzie Labdakidów. Labdakos był ojcem Lajosa i dziadem Edypa, który z kolei był ojcem Antygony. Nad rodem Labdakidów zawisło przekleństwo. Lajos – król Teb – otrzymał od wyroczni delfi- ckiej przepowiednię, że zginie z ręki swego syna, który później ożeni się ze swoją matką (Jokastą). Przerażony Lajos tuż po narodzinach syna kazał mu przekłuć stopy i porzucić w górach, żeby tam umarł. Polecenie to miał wykonać jeden ze sług króla. Słudze jednak zrobiło się żal dziecka i chcąc uratować mu życie, oddał je pasterzowi z Koryntu. Ten zaś zaniósł niemowlę bezdzietnym władcom krainy – Polibosowi i Meropie. Oni nadal mu imię Edyp i wychowali jak własnego syna. 6 Geneza Kiedy Edyp dorósł usłyszał od kogoś, że jest przy- branym dzieckiem. Po wyjaśnienie udał się do wy- roczni delfickiej. Tutaj usłyszał to, co kiedyś tak przeraziło Lajosa: zabije ojca i ożeni się z własną matką. Edyp przekonany, że jest synem króla Ko- ryntu uciekł z kraju, by uniknąć okrutnego przezna- czenia. Wędrując, spotkał na drodze swego prawdziwego ojca. Edyp nie wiedział jednak, kim był ów czło- wiek, a ponieważ Lajos nie chciał ustąpić mu z dro- gi, zabił go. Później Edyp zawędrował do Teb, które nękane były wówczas przez Sfinksa. Uwolnić miasto od tego potwora mógł ten, kto odgadłby jego zagadkę. Brzmiała ona tak: Co to za zwierzę, które rano chodzi na czwo- rakach, w południe na dwóch nogach, a wie- czorem na trzech? Dotąd nikomu nie udało się podać dobrej odpowie- dzi i wszyscy byli pożerani przez Sfinksa. Udało się to Edypowi – pokonał potwora, odgadując, że chodzi o człowieka. Zgodnie z obietnicą władcy Teb – Kreona (który był szwagrem Lajosa i ob- jął władzę po jego śmierci), w nagrodę otrzymał tron i Jokastę za żonę. W ten sposób wypełniła się przepowiednia wyroczni delfickiej. 7 A Z E N E G Plan wydarzeń Edyp miał z Jokastą czworo dzieci: Antygonę, Is- menę, Eteokla i Polinika. Żyli oni szczęśliwie przez wiele lat aż do czasu, kiedy Teby nawiedziła strasz- na zaraza. Wyrocznia delficka wyjaśniła, że miasto dotknęła taka klęska, ponieważ przebywa w nim morderca Lajosa. W tym momencie rozpoczyna się akcja Króla Edypa. Plan wydarzeń 1. Prośby mieszkańców Teb do Edypa o pomoc w uwolnieniu miasta od klątwy. 2. Powrót Kreona od wyroczni delfickiej. 3. Rozpoczęcie śledztwa mającego na celu odna- lezienie i ukaranie zabójcy Lajosa. Ń E Z R A D Y W N A L P 4. Przybycie przed tron Edypa wróżbity Tyrezja- sza: a) Milczenie Tyrezjasza. b) Zarzuty Edypa wobec wróżbity. c) Wyjawienie prawdy. d) Gniew Edypa i oskarżenie Tyrezjasza o spisek. 8 Plan wydarzeń 5. Rozmowa Edypa z Kreonem. 6. Nadejście Jokasty i jej upomnienia wobec męża i brata. 7. Przypomnienie przez Jokastę przepowiedni, którą kiedyś usłyszał od wyroczni delfickiej Lajos. 8. Niepokój Edypa i pierwsze podejrzenia. 9. Modlitwy Jokasty za spokój Edypa. 10. Przybycie posłańca z Koryntu z wieścią o śmierci Polybosa – ojca Edypa. 11. Informacje posłańca na temat pochodzenia Edypa. 12. Przerażenie Jokasty i jej ucieczka do pałacu. 13. Przybycie starego sługi Lajosa. 14. Wyjawienie całej prawdy o historii Edypa. 15. Samobójstwo Jokasty. 16. Samooślepienie się zrozpaczonego Edypa. Ń E Z R A D Y W N A L P 9 E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Prologos O POMOC PROśBA LUDU Przed tron Edypa przycho- dzą mieszkańcy Teb. W od- powiedzi na pytanie króla, co ich sprowadza, w imieniu ludu przemawia ka- płan. Oto miasto nękane jest zarazą – umierają ludzie, zwierzęta, rośliny. Lud przybywa do króla z prośbą o ratunek. To przecież on wyzwolił Teby od Sfinksa, więc i teraz z pewnością znajdzie spo- sób na uwolnienie miasta od plagi. Edyp ubolewa nad losem swych poddanych i nad swoim własnym, bo jako władca ma największe utrapienie – martwi się o wszystkich mieszkańców Teb. Posłał już swego szwagra Kreona do świątyni Apollina, by tam poradził się wieszczki delfickiej, co zrobić, żeby uwolnić miasto. Kreon długo nie wraca, ale kiedy tylko się zjawi, Edyp zaraz wysłu- cha rad wyroczni i zastosuje się do nich. Słychać krzyki ludu. Kapłan zapowiada powrót Kreona, który ma na głowie wieniec z wawrzynu, a to oznacza, iż przynosi dobrą nowinę. Edyp, witając go, pyta, co usły- szał od wyroczni delfickiej. Każe mu mówić od razu przy zebranym RADA WYROCZNI 10 Streszczenie tłumie tebańczyków, o których los się lęka. Kreon przekazuje więc to, co usłyszał od wyroczni: Teby zostaną uwolnione od zarazy, kiedy ukarani zostaną ci, którzy zabili Lajosa – poprzedniego króla Teb. Trzeba znaleźć mordercę i wypędzić go albo za- bić, bo to on właśnie ściąga nieszczęście na miasto, przebywając nadal w jego granicach. Edyp wypytuje Kreona o szczegóły dotyczące śmierci Lajosa. Kreon mówi, że jedyny świadek tej zbrodni wie tylko tyle, że na Lajosa napadł nie jeden, ale cała grupa zbójów. Edyp zastanawia się, czy ktoś zapłacił im za zabicie króla. Kreon po- twierdza, że rzeczywiście tak mówiono. Zaniecha- no jednak szukania mordercy, bo na Teby napadł Sfinks i odciągnął uwagę mieszkańców od tamtej zbrodni. Edyp postanawia prze- POSZUKIWANIE prowadzić śledztwo i od- ZABóJCY LAJOSA naleźć zabójcę Lajosa, by w ten sposób uwolnić Teby od zarazy. Uważa też, że morderca króla mógłby teraz czyhać i na jego życie. Odnajdując go i karząc, wyświadczy więc przysługę także samemu sobie. Parodos Chór w swej pieśni ubolewa nad losem mieszkańców Teb. Przypo- mina o spustoszeniu, jakie sieje ZARAZA W MIEśCIE 11 E I N E Z C Z S E R T S
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Król Edyp Sofoklesa. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: