Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 013388 21069000 na godz. na dobę w sumie
Kryminalistyka - ebook/pdf
Kryminalistyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 440
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4261-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

a także przedstawiono nowe metody identyfikacji. Książka uwzględnia rozwój dyscypliny i zmiany w przepisach prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Kryminalistyka Jan Widacki (red.) 2. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Kryminalistyka W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze A. Grześkowiak (red.) PRAWO KARNE, wyd. 4 Skrypty Becka M. Czernicka, I. Tuleja KODEKS KARNY WYKONAWCZY KodeksSystem M. Czernicka, I. Tuleja KODEKS WYKROCZEŃ, KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KodeksSystem KODEKS KARNY. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 21 Edycja Prokuratorska KODEKS KARNY, wyd. 37 Twoje Prawo KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 28 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Kryminalistyka Redaktor prof. dr. hab. Jan Widacki Autorzy dr hab. prof. KSW Jerzy Konieczny pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. dr hab. Tadeusz Widła pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jan Widacki pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Propozycja cytowania: J. Widacki, Kryminalistyka, wyd. 2, Warszawa 2012, Nb. 1 Poszczególne rozdziały opracowali: Jerzy Konieczny Jan Widacki rozdział II, III, IX, XII, XV, XX rozdział VI, VII, VIII, X, XI, XIV, XVII, XIX, XXI, XXII Tadeusz Widła Jan Widacki i Jerzy Konieczny Zdzisław Marek i Jan Widacki rozdział XVI, XVIII rozdział I, V, XIII rozdział IV Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4260-3 ISBN e-book 978-83-255-4261-0 Spis treści Spis ilustracji i tabel ...................................................................................... XIII Wykaz skrótów .............................................................................................. XIX Wykaz literatury ............................................................................................ XXI Wstęp ............................................................................................................ XXV Rozdział I. Przedmiot i zakres kryminalistyki ......................................... 1 Rozdział II. Pierwsze informacje o przestępstwie .................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................... § 2. Wewnętrzne źródła organów ścigania ................................................. § 3. Zawiadomienia o przestępstwie .......................................................... § 4. Inne źródła .......................................................................................... § 5. Tzw. śledztwo proaktywne .................................................................. § 6. Patologie ............................................................................................. § 7. Uwagi końcowe .................................................................................. Rozdział III. Oględziny ............................................................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................... § 2. Organizacja oględzin .......................................................................... § 3. Taktyka oględzin ................................................................................. § 4. Dokumentacja oględzin ...................................................................... § 5. Uwagi końcowe .................................................................................. Rozdział IV. Współdziałanie medyka sądowego z organami procesowymi. Badanie śladów biologicznych ...................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................... § 2. Badanie śladów biologicznych ........................................................... § 3. Badania sądowo-lekarskie osób żywych ............................................ § 4. Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok (sekcja) oraz ekshumacja .................................................................................. Rozdział V. Wersja śledcza, modus operandi i analiza kryminalna ........ § 1. Wersja śledcza ..................................................................................... I. Istota wersji ................................................................................. II. Zasady budowy wersji ................................................................. III. Wersja a plan śledztwa ................................................................ 7 7 7 8 9 11 12 13 15 15 17 18 21 34 37 37 38 48 54 65 66 66 67 70 VI IV. Sprawdzanie alibi jako metoda weryfikacji wersji osobowej ..... § 2. Modus operandi .................................................................................. § 3. Analiza kryminalna ............................................................................. I. Wprowadzenie ............................................................................. II. Istota analizy kryminalnej ........................................................... III. Metodyka pracy ........................................................................... IV. Uwagi końcowe .......................................................................... § 4. Kierunki rozwoju analizy kryminalnej ............................................... Rozdział VI. Zarys kryminalistycznej problematyki przesłuchania ...... § 1. Psychologiczne podstawy przesłuchania ............................................ § 2. Przesłuchanie ...................................................................................... I. Przesłuchanie a rozpytanie .......................................................... II. Przesłuchanie podejrzanego ........................................................ III. Przesłuchanie świadka ................................................................. IV. Przesłuchanie biegłego ................................................................ § 3. Czynniki określające wybór taktyki przesłuchania ............................ § 4. Przesłuchanie osoby chorej psychicznie, upośledzonej umysłowo 70 71 72 72 73 75 77 78 81 82 85 85 87 91 96 97 lub o zaburzonej osobowości .............................................................. 100 § 5. Konfrontacja ....................................................................................... 105 § 6. Ocena prawdomówności zeznających (wyjaśniających). Nieinstrumentalne metody detekcji kłamstwa .................................... 106 § 7. Narkoanaliza i hipnoza ....................................................................... 109 Rozdział VII. Identyfikacja osoby na podstawie śladów pamięciowych – okazanie ............................................................................................... 111 § 1. Psychologiczne podstawy rozpoznania w ramach okazania ............... 111 § 2. Okazanie. Uwagi ogólne ..................................................................... 112 § 3. Okazanie osoby (bezpośrednie) .......................................................... 113 § 4. Okazanie wizerunku osoby (okazanie pośrednie) .............................. 118 § 5. Okazanie rzeczy .................................................................................. 120 § 6. Wartość diagnostyczna okazania ........................................................ 120 Rozdział VIII. Wybrane czynności taktyczne o charakterze procesowym prowadzone z udziałem podejrzanego lub świadka ..... 123 § 1. Przeszukanie ....................................................................................... 123 § 2. Okazanie ............................................................................................. 127 § 3. Eksperyment procesowy ..................................................................... 128 § 4. Wizja lokalna ...................................................................................... 131 Rozdział IX. Czynności operacyjno-rozpoznawcze ................................. 133 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 133 § 2. Podstawa prawna czynności operacyjno-rozpoznawczych ................ 135 § 3. Formy czynności operacyjno-rozpoznawczych .................................. 135 I. Wywiad ........................................................................................ 136 II. Przetwarzanie danych .................................................................. 136 Spis treści VII III. Podsłuch telefoniczny ................................................................. 136 IV. Podsłuch pomieszczeń ................................................................. 136 V. Kontrola korespondencji ............................................................. 137 VI. Obserwacja .................................................................................. 137 VII. Prowokacja policyjna .................................................................. 137 VIII. Przesyłka (dostawa) niejawnie kontrolowana ............................. 138 IX. Przykrycie .................................................................................... 138 X. Legalizacja .................................................................................. 138 XI. Tajni informatorzy (agenci) ......................................................... 138 § 4. Procedury operacyjne ......................................................................... 139 Rozdział X. Registratury policyjne ........................................................... 141 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 141 § 2. Zintegrowany System Informacji Policyjnej ...................................... 142 § 3. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej ......................................... 144 § 4. Registratura daktyloskopijna .............................................................. 146 § 5. Zbiory zdjęć sygnalitycznych ............................................................. 147 § 6. Krajowy Zbiór Łusek i Pocisków z Miejsc Przestępstw .................... 148 § 7. Inne kartoteki i zbiory wzorców broni i amunicji ............................... 148 § 8. Centralna Kartoteka Dokumentów Anonimowych ............................. 148 § 9. Centralny Zbiór Kodów Genetycznych .............................................. 148 § 10. Banki zapachów .................................................................................. 149 § 11. Zbiory danych i rejestry będące w gestii administracji ogólnej i resortu sprawiedliwości przydatne w celach śledczych .................... 149 Rozdział XI. Niektóre formy działań taktyczno-kryminalnych .............. 151 § 1. Pościg .................................................................................................. 151 § 2. Poszukiwania ...................................................................................... 153 § 3. Zasadzka ............................................................................................. 155 § 4. Pułapka ................................................................................................ 156 § 5. Radarowa kontrola prędkości ............................................................. 157 § 6. Legitymowanie ................................................................................... 159 § 7. Kontrola osobista i przeglądanie zawartości bagażu .......................... 159 § 8. Zatrzymanie ........................................................................................ 160 § 9. Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu ................... 163 § 10. Działania specjalne ............................................................................. 166 § 11. Użycie psa policyjnego ....................................................................... 168 Rozdział XII. Fotografia w kryminalistyce .............................................. 171 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 171 § 2. Fotografia dokumentacyjna ................................................................ 172 § 3. Fotografia badawcza ........................................................................... 173 § 4. Fotografia detektywna ........................................................................ 174 § 5. Techniki magnetowidowe ................................................................... 174 § 6. Problem wiarygodności ...................................................................... 175 Spis treści VIII Rozdział XIII. Wprowadzenie do problematyki identyfikacji kryminalistycznej ................................................................................... 177 § 1. Pojęcie śladu ....................................................................................... 178 § 2. Pojęcie identyfikacji kryminalistycznej .............................................. 179 § 3. Biegli i ekspertyza .............................................................................. 184 § 4. Wartość diagnostyczna a wartość dowodowa ..................................... 187 § 5. Czynności wykrywcze a czynności dowodowe .................................. 190 § 6. Jakość i harmonizacja ekspertyzy ....................................................... 192 I. Istota problemu ............................................................................ 192 II. Harmonizacja ekspertyzy kryminalistycznej .............................. 194 III. Jakość ekspertyzy ........................................................................ 195 Rozdział XIV. Kryminalistyczne zastosowania antropometrii ............... 197 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 198 § 2. Rysopis i rekonstrukcja wyglądu na podstawie opisu podanego w zeznaniach świadka ......................................................................... 199 § 3. Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego ............................................ 203 § 4. Badania identyfikacyjne osób na podstawie ich obrazu utrwalonego na zdjęciu fotograficznym, na taśmie (filmowej lub magnetycznej) albo cyfrowo ....................................................................................... 205 Rozdział XV. Daktyloskopia ....................................................................... 209 § 1. Pojęcie i podstawy daktyloskopii ....................................................... 209 § 2. Opis linii papilarnych .......................................................................... 211 § 3. Ujawnianie śladów daktyloskopijnych ............................................... 214 § 4. Daktyloskopowanie osób .................................................................... 216 § 5. Identyfikacja daktyloskopijna ............................................................. 220 § 6. Informatyzacja identyfikacji daktyloskopijnej ................................... 221 § 7. Pokrewne metody identyfikacji .......................................................... 222 § 8. Zakończenie ........................................................................................ 223 Rozdział XVI. Badania dokumentów ........................................................ 225 § 1. Ekspertyza pisma i podpisów ............................................................. 225 I. Podstawy identyfikacji ................................................................ 226 II. Metody ekspertyzy pisma ............................................................ 229 1. Metody kaligraficzne .............................................................. 230 1.1. Klasyczna ekspertyza kaligraficzna ................................ 230 1.2. Metoda sygnaletyczno-opisowa ...................................... 231 2. Metoda grafologiczna ............................................................. 232 3. Metody grafometryczne .......................................................... 232 3.1. Grafometria Langenbrucha ............................................ 233 3.2. Grafometria Locarda ...................................................... 233 3.3. Grafometryczne badania paraf ........................................ 234 4. Metoda graficzno-porównawcza ............................................. 236 III. Dowód z ekspertyzy pisma ......................................................... 238 Spis treści IX 1. Wartość dowodowa ................................................................. 238 2. Materiał kwestionowany ......................................................... 239 3. Materiał porównawczy ............................................................ 239 4. Sprawozdanie z badań i wnioskowanie .................................. 241 IV. Dokument jako samoistne źródło informacji .............................. 243 1. Wstępna analiza grafizmów .................................................... 244 V. Lingwistyka sądowa .................................................................... 246 1. Teoretyczne założenia identyfikacji ........................................ 247 2. Analiza wypowiedzi pisemnych i ustnych pod kątem ich zawartości językowej: identyfikacyjnej i treściowej ........ 247 2.1. Funkcja przedstawieniowa .............................................. 248 2.2. Funkcja ekspresywna ...................................................... 249 2.3. Funkcja impresywna ....................................................... 251 2.4. Funkcja komunikatywna ................................................. 252 2.5. Błędy językowe .............................................................. 253 3. Przedmiot badań i sposób pozyskiwania materiału badawczego ............................................................................. 253 VI. Diagnoza osobowości .................................................................. 256 1. Historia i postacie współczesnej grafologii ............................ 257 2. Naukowe podstawy i naukowe badania .................................. 259 3. Praktyka orzecznicza .............................................................. 261 4. Grafologia a ekspertyza pisma ................................................ 261 § 2. Techniczne badania dokumentów ....................................................... 262 I. Oględziny i badania podłoża ....................................................... 263 II. Identyfikacyjne badania papieru ................................................. 265 III. Badania identyfikacyjne środków kryjących .............................. 268 1. Badania atramentów i tuszów ................................................. 268 2. Farby drukarskie ..................................................................... 268 3. Oględziny i analizy instrumentalne ........................................ 269 4. Określanie wieku dokumentu ................................................. 271 § 3. Badania identyfikacyjne maszyn i maszynopisów ............................. 272 I. Badania identyfikacyjne maszyn ................................................. 273 II. Badania identyfikacyjne maszynopisów ..................................... 277 III. Kompletowanie materiału porównawczego ................................ 281 IV. Identyfikacja autora maszynopisu ............................................... 281 § 4. Badania dokumentów powielonych .................................................... 282 I. Badania kopii kalkowych ............................................................ 282 II. Badanie produktów urządzeń kopiujących ................................. 283 § 5. Badania wydruków komputerowych .................................................. 285 I. Identyfikacja drukarki ................................................................. 286 II. Identyfikacja urządzenia sterującego .......................................... 288 III. Identyfikacja autora ..................................................................... 289 § 6. Sfragistyka kryminalistyczna .............................................................. 289 I. Metody fałszowania .................................................................... 290 II. Badania identyfikacyjne .............................................................. 291 § 7. Badania audiodokumentów ................................................................. 292 Spis treści X I. Założenia identyfikacyjne ........................................................... 293 II. Metody identyfikacji człowieka na podstawie mowy ................. 294 1. Metoda słuchowa .................................................................... 294 2. Metody instrumentalne ........................................................... 294 2.1. Badania wypowiedzi zarejestrowanych analogowo ....... 294 2.2. Identyfikacja zapisów na nośnikach cyfrowych ............. 295 3. Inne badania identyfikacyjne .................................................. 297 3.1. Badania autentyczności zapisów .................................... 298 3.2. Badania sprzętu ............................................................... 298 III. Przygotowanie materiału do badań ............................................. 298 1. Zbieranie materiału kwestionowanego ................................... 299 2. Kompletowanie materiału porównawczego ............................ 299 2.1. Materiał bezwpływowy .................................................. 299 2.2. Materiał wpływowy ........................................................ 300 § 8. Dokumenty elektroniczne ................................................................... 300 Rozdział XVII. Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna) ......................................................................................... 303 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 304 § 2. Badanie identyfikacyjne śladów zapachowych ludzi ......................... 306 § 3. Wartość diagnostyczna identyfikacji osmologicznej dokonanej z użyciem psów ................................................................................... 310 § 4. Przyszłość ekspertyzy osmologicznej ................................................. 312 Rozdział XVIII. Identyfikacja narzędzi, śladów obuwia i śladów pojazdów ................................................................................................. 313 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 313 § 2. Identyfikacja narzędzi ......................................................................... 314 I. Mechanizm powstawania śladów ................................................ 314 II. Ujawnianie i zabezpieczenie śladów działania narzędzi ............. 315 III. Badania porównawcze ................................................................. 316 IV. Badania identyfikacyjne przedmiotów rozdzielonych ................ 318 V. Odczytywanie zatartych znaków ................................................. 321 VI. Wybrane zagadnienia procesowe ................................................ 323 § 3. Identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp .......................... 323 I. Powstawanie śladów ................................................................... 323 II. Ichnogram .................................................................................... 324 III. Ślady pojazdów ........................................................................... 326 IV. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów ........................................... 326 V. Badania identyfikacyjne .............................................................. 328 VI. Metody identyfikacji zwierząt na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia ........................................ 329 Rozdział XIX. Badania identyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia ...................................................................................................... 331 § 1. Pojęcie, klasyfikacja i własności grupowe broni palnej ..................... 332 Spis treści XI § 2. Amunicja ............................................................................................. 337 § 3. Kierunki kryminalistycznych badań broni palnej i śladów jej użycia ... 339 I. Identyfikacja broni na podstawie wystrzelonego pocisku ........... 339 II. Identyfikacja broni na podstawie łuski ........................................ 342 III. Określenie odległości i kierunku strzału ..................................... 345 IV. Ocena przestrzelin – ustalanie odległości z jakiej strzelano ....... 347 V. Identyfikacja osoby, która strzelała ............................................. 351 1. Na podstawie śladów podejrzanego pozostawionych na broni ................................................................................... 351 2. Na podstawie śladów produktów spalania powstałych przy strzale pozostałych na ciele podejrzanego ...................... 351 3. Na podstawie śladów broni pozostawionych na ciele podejrzanego ........................................................................... 354 VI. Inne badania ................................................................................ 355 § 4. Zabezpieczenie do badań broni palnej i amunicji oraz śladów jej użycia ............................................................................................. 357 § 5. Kartoteki i zbiory broni palnej, pocisków i łusek ............................... 358 Rozdział XX. Badania fizykochemiczne ................................................... 361 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 361 § 2. Przygotowanie materiału do badań ..................................................... 362 § 3. Zlecenie ekspertyzy ............................................................................ 364 § 4. Metody badań ..................................................................................... 365 § 5. Kwestie poznawcze w badaniach fizykochemicznych ....................... 368 Rozdział XXI. Identyfikacja przez badanie śladów emocjonalnych ...... 371 § 1. Wprowadzenie do problematyki psychologii emocji ......................... 372 § 2. Pojęcie śladu emocjonalnego .............................................................. 374 § 3. Badanie poligraficzne ......................................................................... 375 I. Istota badania poligraficznego .................................................... 375 II. Wykorzystanie poligrafu w praktyce śledczej ............................. 377 III. Przebieg badania ......................................................................... 378 IV. Wartość diagnostyczna badania poligraficznego ........................ 385 V. Dopuszczalność badań poligraficznych ...................................... 387 1. Stosowanie poligrafu poza śledztwem .................................... 390 2. Poligraf w innych krajach ...................................................... 391 VI. Instrumentalne metody wykrywania śladów emocjonalnych na podstawie zmian głosu ........................................................... 393 VII. Inne instrumentalne metody detekcji kłamstwa .......................... 394 VIII. Nowe kierunki poszukiwań w zakresie instrumentalnych metod detekcji nieszczerości ....................................................... 395 Rozdział XXII. Nowe metody identyfikacji i innych badań .................... 397 Indeks rzeczowy .......................................................................................... 403 Spis treści Spis ilustracji i tabel Rozdział III Ryc. 1. Formularz – opis dowodu rzeczowego Ryc. 2. Protokół oględzin Ryc. 3. Zdjęcie ogólnoorientacyjne budynku, w którym miało miejsce zda- rzenie Ryc. 4. Zdjęcie sytuacyjne – okno, przez które dostali się sprawcy Ryc. 5. Zdjęcie sytuacyjne – okno, przez które dostali się sprawcy Ryc. 6. Zdjęcie sytuacyjne (wnętrze pomieszczenia – lokalu rozrywkowego) Ryc. 7. Zdjęcie sytuacyjne (wnętrze pomieszczenia – lokalu rozrywkowego) Ryc. 8. Zdjęcie sytuacyjne (wnętrze pomieszczenia – lokalu rozrywkowego) Ryc. 9. Zdjęcie sytuacyjne dokumentujące oględziny miejsca zabójstwa Ryc. 10. Zdjęcie szczegółowe rejestrujące ślad na podłodze Ryc. 11. Zdjęcie szczegółowe (zbliżenie śladów – fotografia skalowa) Ryc. 12. Szkic miejsca zabójstwa Ryc. 13. Szkic krzyżowy miejsca zabójstwa Rozdział IV Ryc. 1. a. – Plamy krwi padające prostopadle z wysokości 1 metra; b. – Pla- my krwi padające z wysokości 2 metrów Ryc. 2. Plamy krwi od kropel padających prostopadle na pionową ścianę Ryc. 3. a. – Plamy krwi w postaci wykrzykników od kropli padających skośnie; b. – Plamy z wypustkami od kropli padających skośnie na płaskie podłoże Ryc. 4. Rozpryski krwi na ścianie po jednorazowym uderzeniu narzędziem Ryc. 5. Rozpryski krwi na ścianie po wielokrotnych uderzeniach narzędziem tępym tępym Ryc. 6. Główne linie orientacyjne Ryc. 7. Części ciała: A. – od przodu; B. – od tyłu Ryc. 8. Okolice na głowie i na szyi Ryc. 9. Okolice tułowia i kończyn od przodu Ryc. 10. Okolice tułowia i kończyn od tyłu Ryc. 11. Różnice w budowie miednicy zależne od płci. Miednica: a. – męż- czyzny; b. – kobiety XIV Ryc. 12. Kostnienie szwów czaszki zależne od wieku Ryc. 13. Zatoki czołowe; a. – radiogram; b. – schemat Ryc. 14. Identyfikacja metodą superprojekcji: a. – fotografia dowodowa; b. – nałożenie obrysów czaszki na portret (według J. Kobieli) Rozdział V Ryc. 1. Diagram połączeń telefonicznych Ryc. 2. Diagram przestępstwa Rozdział XI Ryc. 1. Radar przenośny Ryc. 2. Radar stacjonarny Ryc. 3. Relacje między stężeniem alkoholu we krwi w procentach (liczba dol- na), w moczu (linia górna) a zmianami w zachowaniu (według O’ Hary i Osterburga) Ryc. 4. Alcotest 7410 Plus, firmy Drager Rozdział XIV Ryc. 1. Portrety rysunkowe „inkasenta” wykonane na podstawie zeznań świadków Ryc. 2. Rysunek głowy Kazimierza Wielkiego wykonany przez J. Matejkę Ryc. 3. a. i b. Próba rekonstrukcji wyglądu ks. Piotra Skargi na podstawie jego czaszki (według J. Talki-Hryncewicza) Ryc. 4. Metoda montażowa (według I. Białek) Rozdział XV Ryc. 1. Linia Galtona Ryc. 2. Minucje w ujawnionym śladzie Ryc. 3. Karta daktyloskopijna Ryc. 4. Fragment karty daktyloskopijnej. Odbitka wielkiego palca prawej ręki (materiał porównawczy) Ryc. 5. Odbitki całych dłoni Ryc. 6. Zestawienie cech wspólnych Rozdział XVI Ryc. 1. Testament napisany przez ociemniałego Ryc. 2. Tremor w parkinsonizmie Ryc. 3. Grafizm osoby umiarkowanie upojonej (1,4‰) Ryc. 4. Przypadkowe podobieństwa; a. – pismo mężczyzny; b. – pismo kobiety Ryc. 5. Pismo leworęczne (osoba niewprawna) Ryc. 6. Pismo lustrowane Spis ilustracji i tabel XV Ryc. 7. Anonim zniesławiający Ryc. 8. Anonim pogróżkowy (śląskie wtręty językowe) Ryc. 9. Anonim pogróżkowy Ryc. 10. Anonim pogróżkowy Ryc. 11. Anonim pogróżkowy Ryc. 12. Anonim okupowy Ryc. 13. Anonim wytworzony techniką kolażu Ryc. 14. Anonim pogróżkowy wydrukowany na fotografii adresata Ryc. 15. Testament napisany na karteczce samoprzylepnej Ryc. 16. List pożegnalny samobójcy Ryc. 17. Anonim pogróżkowy o treści identyfikującej autora Ryc. 18. Dwoistość reliefów (pod spodem relief suchy) Ryc. 19. Suchy wytłok (światło skośne) Ryc. 20. Pierwotny zapis ujawniony dzięki luminescencji UV (fluorescencji) Ryc. 21. Replikator elektrostatyczny ESDA; obok urządzenia do wytwarza- nia pieczątek metodą fotopolimerową Ryc. 22. Anonim (ze śladami linii papilarnych autora) ujawniony na papiero- wej podkładce przy pomocy replikatora ESDA Ryc. 23. Zabezpieczenia francuskiego dowodu rejestracyjnego dostrzegalne w promieniach UV; u dołu hologramu Ryc. 24. Luminescencja IR Ryc. 25. Wideokomparator Ryc. 26. Spektroskop do badań w promieniach Ramana Ryc. 27a. Maszyna przenośna manualna Ryc. 27b. Maszyna przenośna elektryczna II generacji Ryc. 27c. Maszyna przenośna elektryczna III generacji Ryc. 28 a. i b. Rozszeregowania w maszynopisie Ryc. 29 a. Imitacja odbitek stempli narysowanych przez kalkę; b. Odbitka narysowana przez kalkę Ryc. 30. Imitacja odbitki pieczęci narysowana tzw. cienkopisem Ryc. 31 a. i b. Imitacje francuskich pieczątek – z błędnie, przez obcokrajow- ca, zredagowanym obrazem napieczętnym Ryc. 32a. Sonogramy z zaznaczonymi zmianami intonacji Ryc. 32b. Sonogramy z zaznaczonymi zmianami intonacji Rozdział XVIII Ryc. 1. Zgodność cech śladu kwestionowanego i porównawczego Ryc. 2. Zgodność cech śladu kwestionowanego i porównawczego Ryc. 3. Zestaw łamaków do zamków samochodowych Ryc. 4. Mikroskop z oprogramowaniem umożliwiającym badania porównaw- cze (pisma, balistyczne, slajdów narzędzi) Ryc. 5. Ekspertyza na całość rozwałkowanego łomu Spis ilustracji i tabel XVI Ryc. 6. Walizkowy zestaw do ujawniania i zabezpieczania śladów narzędzi, stóp i śladów pozostawionych przez pojazdy Ryc. 7. a. – Kwestionowany ślad obuwia; b. – Porównawczy ślad obuwia Ryc. 8. Gipsowy odlew śladu obuwia Ryc. 9. Ślad obuwia ujawniony i zabezpieczony metodą daktyloskopijną Rozdział XIX Ryc. 1. a. – Broń krótka – pistolet „MAG” (produkcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu); b. – broń krótko-średnia – pistolet maszynowy „Glau- beryt” PM-84P (produkcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu); c. – broń średnia – 5,56 mm karabinek automatyczny: Mini-Beryl” wz. 96 (pro- dukcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu); d. – broń długa – karabinek szturmowy „AKMS”; e. – bron długa – sztucer myśliwski „Radom- -Hunter” (produkcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu) Ryc. 2. Kaliber lufy (średnica lufy mierzona od pola do pola) Ryc. 3. Przykłady różnych naboi do broni krótkiej Ryc. 4. a. Nabój (pocisk zespolony z łuską) [1 – spłonka, 2 – ładunek prochowy, 3 – rdzeń pocisku, 4 – pancerz pocisku]; b. – nabój gazowy [1 – korpus łuski, 2 – spłonka, 3 – ładunek prochowy, 4 – przybitka prochowa, 5 – ładunek gazowy, 6 – uszczelnienie łuski] Ryc. 5. Kąt i odległość wrzutu łusek Ryc. 6. a. – Ślad pól gwintu i jego parametry (liczba pól, kąt skrętu) – rysunek schematyczny; b. – pocisk opuszczający lufę gwintowaną; c. – pociski wystrzelone z pistoletów VIS (z lewej) oraz p-64 (z prawej) Ryc. 7. Mechanizm powstawania śladów na łusce Ryc. 8. Podstawa odstrzelonej łuski Ryc. 9. Podstawy łusek naboi typu „Para” (parabellum) wystrzelone z róż- nych pistoletów Ryc. 10. Fotogram cech śladów: a. – zestawienie fotogramu cech śladu na podstawie łuski dowodowej (D) i porównawczej (P), pozwalające na stwierdzenie, że ślady te są tożsame (obydwie łuski były wystrzelone z tego samego egzemplarza broni); b. – schemat zestawienia cech śladu dowodowego i porównawczego, za pomocą mikroskopu porównawczego Ryc. 11. a. – Wielokrotnie przestrzelona szyba (wyznaczenie kolejności prze- strzałów); b. – przestrzał szyby (kierunek strzału wskazuje strzałka) Ryc. 12. Rekonstrukcja linii strzału w oparciu o punkty przestrzałowe Ryc. 13. a. – Ślady wokół przestrzeliny; b. – mechanizm ich powstania: A – rąbek zabrudzenia; B – pierścień otarcia; C – ziarna niespalonego prochu; D – ślady osmalenia Spis ilustracji i tabel XVII Rozdział XX Ryc. 1. Pracownia fizykochemiczna Rozdział XXI Ryc. 1. Poligraf Ryc. 2. Zapis poligraficzny reakcji podejrzanego o dokonanie zabójstwa ba- danego testem pytań kontrolnych Reida Spis ilustracji i tabel Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABWU ............... ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz- nego, Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154) BORU ................ ustawa z 16.3.2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 ze zm.) CBAU ................ ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj- nym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 621 ze zm.) KK ...................... Kodeks karny KolejU ................ ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) KontrSU ............. ustawa z 7.1.2004 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) KPC .................... Kodeks postępowania cywilnego KPK.................... Kodeks postępowania karnego KPW ................... Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń PolU ................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. SCU .................... ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, Nr 287, poz. 1687 ze zm.) poz. 1323 ze zm.) SGU.................... ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.) ŻWU .................. ustawa z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej (Dz.U. Nr 123, poz. 1353 ze zm.) 2. Czasopisma Pal. ..................... Palestra PiP ...................... Państwo i Prawo PS ....................... Przegląd Sądowy WPP ................... Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Inne skróty art. ..................... artykuł cz. ...................... część
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kryminalistyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: