Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 003357 20997399 na godz. na dobę w sumie
Kryteria oceny ofert w zamówieniach dla inwestycji budowlanej - ebook/pdf
Kryteria oceny ofert w zamówieniach dla inwestycji budowlanej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7433-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy cena może być jedynym kryterium oceny w postępowaniach na roboty budowlane? Czy musi być kryterium dominującym? Jak w opisie przedmiotu zamówienia ujmować inne wymogi, na których zależy zamawiającym? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w e-poradniku!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kryteria oceny ofert w zamówieniach dla inwestycji budowlanej Agata Smerd 1 Zawartość e-booka Kryterium oceny ofert - 100 ceny…………………………………………………………………………………………4 Roboty budowlane o ustalonych standardach jakościowych………………………………………………….6 Zasady określenia kryteriów………………………………………………………………………………………..…………8 Jakość w tym parametry techniczne i funkcjonalność……………………………………………………………11 Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna…………………………………………………13 Aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna…………………………………………………..14 Aspekty innowacyjne w robotach budowlanych…………………………………………………………………..15 Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu…………………………………………..15 Gwarancja jakości………………………………………………………………………………………………………………..17 Kryterium kosztu cyklu życia produktu…………………………………………………………………………………19 Prace legislacyjne dotyczące nowego rozporządzenia………………………………………………………….20 (Nie)pełna dowolność zamawiających……………………………………………………………………………….…23 2 Kryteria oceny ofert w zamówieniach dla inwestycji budowlanej Kryteria oceny ofert są to skwantyfikowane i zalgorytmizowane mechanizmy pozwalające na wyłonienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferty najkorzystniejszej a tym samym i wykonawcy, który taką ofertę złożył. Ocena ofert pod względem ustalonych kryteriów ma pozwolić na wybranie wykonawcy najlepszego pod względem potrzeb zamawiającego. W myśl definicji, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Pzp, ofertą najkorzystniejszą jest ta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną. Kryteria oceny ofert winny być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania. Kryteria oceny ofert powinny być opisane w sposób maksymalnie zobiektywizowany, aby pozwalały wykonawcom na realną ocenę ich potencjałów i możliwości uzyskania danego zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. W przypadku szczególnych przedmiotów zamówienia można dopuścić kryteria o charakterze nieobiektywnym. ORZECZENIE W orzeczeniu z dnia 17.09.2002 r. sprawa C513/99 (Concordia Bus Finland) TSUE przyznało, że nie każde kryterium musi mieć czysto ekonomiczną naturę. Nie można bowiem wykluczyć, że pewne czynniki o innych charakterze mogą też – z punktu widzenia zamawiającego – wpływać na wartość oferty. Trybunał powołał się w orzeczeniu na kryterium wyglądu estetycznego. Z kolei w wyroku KIO z dnia 23.10.2010 (KIO/UZP 1680/2010) zauważono, że zamawiający ma uprawnienie do posłużenia się kryteriami niemierzalnymi, np. funkcjonalność. „Bez wątpienia posłużenie się takimi kryteriami wiąże się z dopuszczeniem pewnego subiektywizmu na etapie oceny ofert. Jednakże subiektywizm jest dopuszczalny o tyle, o ile daje się pogodzić z […] zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.”. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kryteria oceny ofert w zamówieniach dla inwestycji budowlanej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: