Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00644 027120 23406343 na godz. na dobę w sumie
Książeczka minimalisty. Prosty przewodnik szczęśliwego człowieka - ebook/pdf
Książeczka minimalisty. Prosty przewodnik szczęśliwego człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5341-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Przestań konsumować i zacznij wreszcie żyć

Masz czasami poczucie, że Twoje życie polega na zarabianiu na to, by mieć więcej, tylko po to, by za chwilę wyrzucić i kupić następne? Że Twój dom przypomina wielki skład zbędnych rzeczy, którym kiedyś nie mogłeś się oprzeć? A to, co jest w Twojej głowie? Czy Twoje myśli nie krążą zbyt mocno wokół 'mieć', choć przecież wiesz dobrze, że treścią życia jest po prostu 'być'?

Jeśli podskórnie czujesz, że rozbuchany konsumpcjonizm nie jest fajny, zminimalizuj go!

Minimalizm niekoniecznie sprowadza się do tego, by wszystkiego było mniej. Nie jest też celem samym w sobie. Jest drogą, na której:

Chyba warto spróbować, prawda? Zwłaszcza, że autor, sam zdeklarowany minimalista, poprowadzi Cię do swojego świata z użyciem naprawdę minimalnej liczby prostych słów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Simple Guide to a Minimalist Life Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-5340-4 Copyright © 2009 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without written permission of the copyright holder. Polish edition copyright © 2014, 2019 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/ksimiv Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:309)ci Spis tre(cid:321)ci Odrobina ironii ...................................................................................7 Jak korzysta(cid:202) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki ....................................................................9 Rozdzia(cid:239) 1. Czym jest (cid:285)ycie minimalne? ........................................11 Rozdzia(cid:239) 2. Ogólne za(cid:239)o(cid:285)enia minimalizmu ...................................13 Rozdzia(cid:239) 3. Jak zosta(cid:202) minimalist(cid:200) .................................................15 Rozdzia(cid:239) 4. Zadowolenie: masz ju(cid:285) wszystko, czego potrzebujesz ......17 Rozdzia(cid:239) 5. Czym s(cid:200) potrzeby? .......................................................19 Rozdzia(cid:239) 6. Upro(cid:258)(cid:202) swój dzie(cid:241) ........................................................21 Rozdzia(cid:239) 7. Walka z ba(cid:239)aganem ......................................................25 Rozdzia(cid:239) 8. Dom minimalistyczny .................................................31 Rozdzia(cid:239) 9. Biurko minimalistyczne ...............................................37 Rozdzia(cid:239) 10. Komputer minimalistyczny ..........................................43 Rozdzia(cid:239) 11. Cyfrowo, bez papieru ....................................................49 Rozdzia(cid:239) 12. Podró(cid:285)owanie minimalistyczne ....................................53 Rozdzia(cid:239) 13. Odzie(cid:285) i piel(cid:218)gnacja ......................................................59 Rozdzia(cid:239) 14. Jedzenie minimalne .....................................................63 Rozdzia(cid:239) 15. Fitness minimalistyczny ..............................................67 Rozdzia(cid:239) 16. Finanse minimalistyczne .............................................71 5 Poleć książkęKup książkę Ksi(cid:158)(cid:342)eczka minimalisty. Prosty przewodnik szcz(cid:162)(cid:309)liwego cz(cid:361)owieka Rozdzia(cid:239) 17. Proste (cid:285)ycie z dzie(cid:202)mi ..................................................77 Rozdzia(cid:239) 18. Bliscy nieminimalistyczni ............................................83 Rozdzia(cid:239) 19. Minimalizm to koniec organizacji ................................87 Rozdzia(cid:239) 20. Zrównowa(cid:285)ony rozwój: nie obci(cid:200)(cid:285)aj (cid:258)wiata ..................89 Rozdzia(cid:239) 21. Pytania i odpowiedzi ....................................................93 Rozdzia(cid:239) 22. Inne (cid:283)ród(cid:239)a ...................................................................97 Podzi(cid:218)kowania ................................................................................101 Antycopyright i kontakt ..................................................................103 6 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:361) 1. Czym jest (cid:342)ycie minimalne? Rozdzia(cid:359) 1. Czym jest (cid:350)ycie minimalne? To (cid:285)ycie pozbawione zbytku, w którym nie brak miejsca na to, co naprawd(cid:218) daje rado(cid:258)(cid:202). To pozbycie si(cid:218) wszelkiego ba(cid:239)aganu, by zrobi(cid:202) miejsce na spo- kój, wolno(cid:258)(cid:202) i lekko(cid:258)(cid:202). Minimalista odrzuca pragnienie, by mie(cid:202) wi(cid:218)cej, zdobywa(cid:202), konsu- mowa(cid:202) i kupowa(cid:202). Odrzuca prze(cid:258)wiadczenie, (cid:285)e wszystko jest lepsze, kiedy jest wi(cid:218)ksze. Odrzuca obci(cid:200)(cid:285)enie w(cid:239)asnym dobytkiem. „B(cid:158)d(cid:340) zadowolony z tego, co masz; ciesz si(cid:162) tym, jak jest. Kiedy widzisz, (cid:342)e niczego nie brak, ca(cid:359)y (cid:309)wiat nale(cid:342)y do ciebie”. — Laozi Minimalista przyjmuje postaw(cid:218) umi(cid:239)owania tego, by mie(cid:202) mniej. Uznaje estetyk(cid:218) skromno(cid:258)ci i zado- wala si(cid:218) tym, czego naprawd(cid:218) potrze- buje i co naprawd(cid:218) daje mu szcz(cid:218)(cid:258)cie. Minimalista rozumie, (cid:285)e pozy- skiwanie dóbr materialnych nie daje szcz(cid:218)(cid:258)cia. Wie, (cid:285)e zarabianie wi(cid:218)cej i gromadzenie wi(cid:218)cej nie ma sensu. Pojmuje, (cid:285)e do zabieganego i rozgo- r(cid:200)czkowanego (cid:285)ycia nie nale(cid:285)y d(cid:200)(cid:285)y(cid:202), tylko trzeba go unika(cid:202). Minimalista ceni jako(cid:258)(cid:202), a nie ilo(cid:258)(cid:202), we wszelkiej postaci. Jestem minimalist(cid:200) i cieszy mnie to do g(cid:239)(cid:218)bi. Budz(cid:218) si(cid:218) rano w schludnym, niezaba(cid:239)aganionym pokoju. Wypijam kaw(cid:218) i czytam w ciszy, wychodz(cid:218) pobiega(cid:202), a pó(cid:283)niej zabieram si(cid:218) za pisanie. Jeszcze troch(cid:218) pracuj(cid:218), a potem sp(cid:218)dzam czas z rodzin(cid:200). Te rzeczy daj(cid:200) mi szcz(cid:218)(cid:258)cie. Nie wielkie zakupy. Nie ci(cid:200)g(cid:239)e podró(cid:285)e, chodzenie na imprezy czy wydawanie pieni(cid:218)dzy na kosztowne rozrywki. 11 Poleć książkęKup książkę Ksi(cid:158)(cid:342)eczka minimalisty. Prosty przewodnik szcz(cid:162)(cid:309)liwego cz(cid:361)owieka Nie ogl(cid:200)danie telewizji i wch(cid:239)anianie reklam. Innych takie rzeczy mog(cid:200) cieszy(cid:202) i nie patrz(cid:218) na nich z góry. Zwyczajnie opowiadam, co mi przynosi rado(cid:258)(cid:202). I o to w(cid:239)a(cid:258)nie chodzi. Odkryj, co daje Ci rado(cid:258)(cid:202). Pozb(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) wszystkiego innego, (cid:285)eby znale(cid:283)(cid:202) miejsce dla tych naprawd(cid:218) istotnych rzeczy. Nie jest to (cid:285)ycie puste, nudne. To (cid:285)ycie bogate — bogate w skromno(cid:258)(cid:202). Twoje (cid:285)ycie minimalne b(cid:218)dzie si(cid:218) ró(cid:285)ni(cid:202) od mojego. Musisz odkry(cid:202), co daje Ci najwi(cid:218)cej szcz(cid:218)(cid:258)cia. Zaplanuj swój idealny dzie(cid:241). Nast(cid:218)pnie pozb(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) wszystkiego, co zb(cid:218)dne, (cid:285)eby da(cid:202) sobie miejsce na ten idealny dzie(cid:241) — te rzeczy i ludzi, których kochasz. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka ma Ci pomóc odkry(cid:202) swoj(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218). 12 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:361) 2. Ogólne za(cid:361)o(cid:342)enia minimalizmu Rozdzia(cid:359) 2. Ogólne za(cid:172)o(cid:350)enia minimalizmu Minimalizm niekoniecznie sprowadza si(cid:218) do tego, by wszystkiego by(cid:239)o „mniej”. Nie jest te(cid:285) celem samym w sobie. Jest drog(cid:200), na której: (cid:120) zyskasz wi(cid:218)cej wolno(cid:258)ci, (cid:120) zyskasz wi(cid:218)cej czasu, (cid:120) zyskasz wi(cid:218)cej miejsca na to, co naprawd(cid:218) si(cid:218) liczy, (cid:120) b(cid:218)dziesz mia(cid:239) mniej zmartwie(cid:241), (cid:120) b(cid:218)dziesz mia(cid:239) wi(cid:218)cej przyjemno(cid:258)ci, (cid:120) staniesz si(cid:218) oszcz(cid:218)dniejszy, (cid:120) staniesz si(cid:218) przyja(cid:283)niejszy dla przyrody, (cid:120) staniesz si(cid:218) zdrowszy. „Bój si(cid:162) mniej, licz na wi(cid:162)cej; jedz mniej, prze(cid:342)uwaj wi(cid:162)cej; j(cid:162)cz mniej, oddychaj wi(cid:162)cej; kochaj bardziej, a Twoje b(cid:162)dzie wszystko, co dobre”. — szwedzkie przys(cid:172)owie Zasady minimalizmu Oto kilka kluczowych zasad, do których b(cid:218)dziemy jeszcze powraca(cid:202) w ró(cid:285)nych formach. Istotne jest wymienienie ich tutaj: 1. Rezygnuj z rzeczy zb(cid:218)dnych. Nie oznacza to rezygnowania ze wszystkiego — jedynie z tego, co niepotrzebne. 2. Wska(cid:285) to, co najwa(cid:285)niejsze. Co jest dla Ciebie najwa(cid:285)niejsze? Co daje Ci szcz(cid:218)(cid:258)cie? Co ma najwi(cid:218)kszy wp(cid:239)yw na Twoje (cid:285)ycie i karier(cid:218)? 13 Poleć książkęKup książkę Ksi(cid:158)(cid:342)eczka minimalisty. Prosty przewodnik szcz(cid:162)(cid:309)liwego cz(cid:361)owieka 3. Niech wszystko si(cid:218) liczy. Cokolwiek robisz w swoim (cid:285)yciu lub zachowujesz przy sobie, niech b(cid:218)dzie tego warte. Niech rzeczywi(cid:258)cie ma znaczenie. 4. Wype(cid:239)nij swoje (cid:285)ycie rado(cid:258)ci(cid:200). Nie wystarczy opró(cid:285)ni(cid:202) swojego (cid:285)ycia. Trzeba je nape(cid:239)ni(cid:202) czym(cid:258) wspania(cid:239)ym. 5. Nano(cid:258) poprawki. Minimalizm nie jest celem, tylko ci(cid:200)g(cid:239)ym redagowaniem, odczytywaniem (cid:285)ycia na nowo i jeszcze raz redagowaniem. Staraj si(cid:218) stosowa(cid:202) do tych zasad we wszystkim, co robisz. Oczywi- (cid:258)cie nie musisz tego robi(cid:202) obsesyjnie, ale zawsze warto zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad tym, co robisz, jak to robisz i czy naprawd(cid:218) musisz to robi(cid:202). 14 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:361) 3. Jak zosta(cid:238) minimalist(cid:158) Rozdzia(cid:359) 3. Jak zosta(cid:253) minimalist(cid:161) Cho(cid:202) estetyka, produkty i styl (cid:285)ycia naznaczone minimalizmem ciesz(cid:200) si(cid:218) sympati(cid:200) wielu ludzi, (cid:239)atwiej je lubi(cid:202), ni(cid:285) rzeczywi(cid:258)cie z nich korzysta(cid:202). Ludzie potrafi(cid:200) d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do minimalizmu, cho(cid:202) nie wiedz(cid:200), jak zacz(cid:200)(cid:202). W tym celu trzeba zrobi(cid:202) wiele rzeczy, rozpatrzy(cid:202) ró(cid:285)ne kwestie — bywa to onie(cid:258)mielaj(cid:200)ce. Ja bym to zrobi(cid:239) tak: (cid:120) U(cid:258)wiadom sobie, (cid:285)e ju(cid:285) masz wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o. Jeszcze omówimy to szerzej w kolejnym rozdziale, ale w(cid:239)a(cid:258)nie tu tkwi istota problemu. Zadowolenie z tego, co si(cid:218) ma, jest istotne. Zrobienie porz(cid:200)dków nie b(cid:218)dzie mia(cid:239)o najmniejszego znaczenia, je(cid:258)li wci(cid:200)(cid:285) b(cid:218)dziesz pragn(cid:200)(cid:239) wi(cid:218)cej. (cid:120) Zacznij powstrzymywa(cid:202) si(cid:218) od gromadzenia dóbr. Do tego tematu wkrótce powrócimy, ale je(cid:258)li masz w domu lub biurze ba(cid:239)agan, to nie jeste(cid:258) jeszcze minimalist(cid:200). Chcemy si(cid:218) pozby(cid:202) tego ba(cid:239)aganu, co mo(cid:285)na zrobi(cid:202) w jeden weekend lub dwa b(cid:200)d(cid:283) powoli, sukcesywnie przez kilka tygodni. Obydwa podej(cid:258)cia s(cid:200) dobre — najwa(cid:285)niejsze to zacz(cid:200)(cid:202). „Wielkie czyny sk(cid:359)adaj(cid:158) si(cid:162) z drobnych uczynków”. — Laozi (cid:120) Upro(cid:258)(cid:202) swój plan dnia. Ogranicz zobowi(cid:200)zania, wykre(cid:258)l ze swojego kalendarza zb(cid:218)dne zaj(cid:218)cia i zostaw sobie chwil(cid:218) wytchnienia. Daj sobie sposobno(cid:258)(cid:202) do skoncentrowania si(cid:218) na tym, co wa(cid:285)ne. 15 Poleć książkęKup książkę Ksi(cid:158)(cid:342)eczka minimalisty. Prosty przewodnik szcz(cid:162)(cid:309)liwego cz(cid:361)owieka (cid:120) Poma(cid:239)u zmieniaj wszystko, co robisz, maj(cid:200)c wzgl(cid:200)d na zasady minimalizmu. To nieprzerwany proces. I tyle. To do(cid:258)(cid:202) proste. Oczywi(cid:258)cie jeszcze zg(cid:239)(cid:218)bimy te kwestie w ra- mach dyskusji o jedzeniu, zdrowiu, finansach, rodzinie i takich tam. Przyj(cid:218)cie postawy minimalisty ostatecznie jednak zwyczajnie polega na wykonaniu czterech powy(cid:285)szych czynno(cid:258)ci. 16 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:361) 4. Zadowolenie: masz ju(cid:342) wszystko, czego potrzebujesz Rozdzia(cid:359) 4. Zadowolenie: masz ju(cid:350) wszystko, czego potrzebujesz To jest w(cid:239)a(cid:258)ciwy punkt wyj(cid:258)cia. Nie wystarczy sprz(cid:200)tanie generalne, poniewa(cid:285) ba(cid:239)agan w ko(cid:241)cu znowu naro(cid:258)nie, je(cid:258)li wci(cid:200)(cid:285) b(cid:218)dziesz gro- madzi(cid:239) dobra. U podstaw (cid:285)(cid:200)dzy gromadzenia dobytku le(cid:285)y niezado- wolenie z istniej(cid:200)cego stanu rzeczy. Kupujesz niepotrzebne rzeczy, ponie- wa(cid:285) jeste(cid:258) w jaki(cid:258) sposób niezadowolony. Chcesz wi(cid:218)cej ni(cid:285) to, co masz ju(cid:285) teraz. Chcesz wi(cid:218)cej podniet, zabawy, sposobów na ulepszenie swojego (cid:285)ycia. Chcesz czego(cid:258) fajniejszego. Bez wzgl(cid:218)du na konkretny powód nie jeste(cid:258) szcz(cid:218)(cid:258)liwy z tym, co masz. „Kto jest zadowolony, ten jest bogaty”. — Laozi Przyczyn tego problemu mo(cid:285)na si(cid:218) doszukiwa(cid:202) bardzo g(cid:239)(cid:218)boko, ale rozwi(cid:200)zanie nie musi by(cid:202) skomplikowane. Proponuj(cid:218) tak: 1. U(cid:258)wiadom sobie, (cid:285)e masz ju(cid:285) wszystko, czego potrzebujesz. Czego naprawd(cid:218) potrzebujesz? Jedzenia, wody, odzie(cid:285)y, schronienia, bliskich. Wszystko inne to dodatki. Nie potrzebujesz najnowszych technologii, stylowych ciuchów, modnych butów, luksusowego samochodu czy wielkiego domu. 2. Przesta(cid:241) kupowa(cid:202) zb(cid:218)dne rzeczy. Mo(cid:285)e si(cid:218) to wydawa(cid:202) trudne, ale kluczem jest bycie (cid:258)wiadomym w(cid:239)asnych zachowa(cid:241). Dobr(cid:200) metod(cid:200) jest za(cid:239)o(cid:285)enie listy trzydziestodniowej. Przyjmij 17 Poleć książkęKup książkę Ksi(cid:158)(cid:342)eczka minimalisty. Prosty przewodnik szcz(cid:162)(cid:309)liwego cz(cid:361)owieka zasad(cid:218), (cid:285)e ka(cid:285)d(cid:200) zb(cid:218)dn(cid:200) rzecz, któr(cid:200) zachce Ci si(cid:218) kupi(cid:202), zapiszesz na li(cid:258)cie i opatrzysz dat(cid:200) wpisu. Nie b(cid:218)dziesz móg(cid:239) jej znowu kupi(cid:202) przed up(cid:239)ywem trzydziestu dni. Pó(cid:283)niej — je(cid:258)li wci(cid:200)(cid:285) b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) — mo(cid:285)esz j(cid:200) naby(cid:202) ponownie. Ta metoda zwykle si(cid:218) sprawdza, bo (cid:285)(cid:200)dza zakupów sama zanika. Przed kupnem czegokolwiek zawsze zadawaj sobie pytanie: czy to jest absolutnie niezb(cid:218)dne? 3. Naucz si(cid:218) czerpa(cid:202) rado(cid:258)(cid:202) z dzia(cid:239)ania, nie z posiadania. Do szcz(cid:218)(cid:258)cia wystarcz(cid:200) nam rzeczy ca(cid:239)kowicie niezb(cid:218)dne, je(cid:258)li tylko jeste(cid:258)my (cid:258)wiadomi, (cid:285)e posiadanie nas nie uszcz(cid:218)(cid:258)liwia. Uszcz(cid:218)(cid:258)liwia nas dzia(cid:239)anie — rozmowa z przyjacielem, spacer z kim(cid:258) bliskim, gotowanie, tworzenie, (cid:258)piewanie, bieganie, pracowanie nad czym(cid:258) ciekawym. Je(cid:258)li uda Ci si(cid:218) skoncentrowa(cid:202) na robieniu tego, co Ci(cid:218) uszcz(cid:218)(cid:258)liwia, nie b(cid:218)dziesz ju(cid:285) odczuwa(cid:239) takiej (cid:285)(cid:200)dzy posiadania. 4. Poznaj, co to znaczy „wystarczy”. Jest to my(cid:258)l, (cid:285)e nie zawsze musimy mie(cid:202) wi(cid:218)cej i (cid:285)e po doj(cid:258)ciu do pewnego punktu mamy ju(cid:285) wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o. Najwa(cid:285)niejsze to umie(cid:202) dostrzec, (cid:285)e jeste(cid:258)my w tym punkcie. Cz(cid:218)sto tego nie dostrzegamy i wpadamy w b(cid:239)(cid:218)dne ko(cid:239)o zdobywania wi(cid:218)cej. Gdy ma si(cid:218) wi(cid:218)cej, chce si(cid:218) wi(cid:218)cej. To b(cid:239)(cid:218)dne ko(cid:239)o „wi(cid:218)cej”, uzale(cid:285)nienie od zdobywania i posiadania. Musimy nauczy(cid:202) si(cid:218) do- strzega(cid:202), kiedy ju(cid:285) nam wystarczy, i cieszy(cid:202) si(cid:218) z tego, co mamy. „Otó(cid:342) tajemnic(cid:158) szcz(cid:162)(cid:309)cia nie jest pragnienie wi(cid:162)cej, tylko wyuczenie si(cid:162) umiej(cid:162)tno(cid:309)ci cieszenia si(cid:162) z posiadania mniej”. — Sokrates Nie da si(cid:218) tego zrobi(cid:202) z dnia na dzie(cid:241). Potrzeba czasu, a przede wszystkim (cid:258)wiadomo(cid:258)ci ró(cid:285)nic mi(cid:218)- dzy potrzebami a zachciankami, „wi(cid:218)cej” a „wystarczy”, szcz(cid:218)(cid:258)ciem z dzia(cid:239)ania a posiadaniem. Z cza- sem ta (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) prze(cid:239)o(cid:285)y si(cid:218) na zadowolenie z tego, co ju(cid:285) masz — rzeczywisty fundament minimali- stycznego (cid:285)ycia. 18 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Książeczka minimalisty. Prosty przewodnik szczęśliwego człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: