Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 008759 21079257 na godz. na dobę w sumie
Księga przychodów i rozchodów krok po kroku. Wydanie II - ebook/pdf
Księga przychodów i rozchodów krok po kroku. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1035-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Firma na podatkowym polu minowym

Prowadzenie firmy to ciężki kawałek chleba. Niby człowiek sam sobie jest szefem, może decydować, dla kogo, z kim i co w życiu zrobi, ale... We własnej firmie sukcesy przynoszą ogromną satysfakcję, która bezpośrednio przekłada się na stan konta. Rośnie poczucie własnej wartości i mocy sprawczej. Niestety, istnieje także druga, ciemniejsza strona medalu. Ta świadomość powstrzymuje wiele młodych, zdolnych osób przed uruchomieniem własnej firmy. Formalności. Przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz podatki, jakie na przedsiębiorców nakłada państwo. Jedne i drugie nie zawsze są jasno sformułowane i potrafią wyprowadzić w pole nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Urzędowych zasieków czasem nie mogą pokonać nawet naprawdę duzi biznesowi gracze...

Ale spokojnie! Wbrew pozorom podatki i prawo gospodarcze są dla ludzi. Można je poznać, opanować i z zyskiem wykorzystać. Jak? Tego dowiesz się z drugiego wydania Księgi przychodów i rozchodów krok po kroku. Autorka od ponad dwudziestu lat doradza przedsiębiorcom takim jak Ty — właścicielom małych, ambitnych firm. W prosty, przystępny i niepozbawiony humoru sposób wyjaśni Ci skomplikowane sformułowania prawne, z którymi powinieneś być za pan brat. Podpowie, jak prawidłowo rozliczać działalność. Przypomni, jakie inne zobowiązania ciążą na Tobie jako przedsiębiorcy. Uzbroi Cię w wiedzę niezbędną do uzyskiwania bardziej imponujących wyników finansowych bez zwiększania nakładów pracy, a jedynie dzięki lepszej znajomości przepisów.

UWAGA — drugie wydanie książki zostało uzupełnione i skorygowane z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i podatkowych dotyczących przedsiębiorstw, które weszły w życie z początkiem 2015 roku!
 

Barbara Mierosławska — absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku finanse i rachunkowość, ekspertka w dziedzinie księgowości oraz prawa podatkowego. Od dwudziestu lat prowadzi własną kancelarię doradczą, szkoli też firmy z sektora MŚP z księgowości oraz prawa podatkowego. Stworzyła pierwsze w Polsce oprogramowanie do rozliczania przychodów z zagranicy. Jej zawodową pasję stanowią zagadnienia rachunkowości w e-biznesie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/kpirk2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0922-7 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp...................................................................................................................9 Rozdział 1. Informacje ogólne ............................................................................................. 11 W g(cid:251)szczu przepisów — wprowadzenie ...................................................................11 Status ma(cid:311)ego podatnika mo(cid:366)e u(cid:311)atwi(cid:253) dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) ...............................................13 Dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) gospodarcza, czyli zosta(cid:311)e(cid:334) przedsi(cid:271)biorc(cid:251) ........................................ 14 Podatek dochodowy od osób fizycznych ...........................................................15 (cid:363)ród(cid:311)a przychodów ...............................................................................................15 W(cid:311)a(cid:334)ciwo(cid:334)(cid:253) urz(cid:271)du skarbowego ...........................................................................16 Miejsce zamieszkania lub pobytu ....................................................................... 17 Przeprowadzka w trakcie roku ............................................................................ 17 W(cid:311)a(cid:334)ciwo(cid:334)(cid:253) wg ostatniego dnia ........................................................................... 17 Deklaracja lub podatek dochodowy wys(cid:311)any pomy(cid:311)kowo ............................. 18 Dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) gospodarcza — i co dalej z fiskusem ............................................ 18 Jak p(cid:311)aci(cid:253) mniejsze podatki(cid:125) .............................................................................20 Wybór form opodatkowania ...............................................................................20 Podatek VAT to nie jest „na przedsi(cid:271)biorców bat” ................................................24 Dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) gospodarcza w ustawie o VAT .......................................................24 Podmioty opodatkowane .....................................................................................26 Kto powinien wybra(cid:253) zwolnienie z VAT ...........................................................28 Zasada powstawania obowi(cid:251)zku VAT ................................................................ 30 Kto nie mo(cid:366)e skorzysta(cid:253) ze zwolnienia z podatku VAT ..................................31 Kasy fiskalne prawie dla ka(cid:366)dego ............................................................................. 33 Od kiedy musisz mie(cid:253) kas(cid:271) fiskaln(cid:251) ................................................................... 34 Przedsi(cid:271)biorcy kontynuuj(cid:251)cy dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) w 2015 r. ......................................... 35 Przedsi(cid:271)biorcy rozpoczynaj(cid:251)cy dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) gospodarcz(cid:251) w 2015 r. ............... 36 Kto musi posiada(cid:253) kas(cid:271) fiskaln(cid:251) ......................................................................... 36 Sposób prowadzenia ewidencji za pomoc(cid:251) kasy fiskalnej .............................. 41 3 Kup książkęPoleć książkę 4 Spis treści Jakie zawiadomienia trzeba z(cid:311)o(cid:366)y(cid:253) w urz(cid:271)dzie skarbowym ............................44 Przegl(cid:251)dy techniczne kas fiskalnych .................................................................. 45 Ulga na zakup kasy fiskalnej ...............................................................................46 Rozdział 2. Podatkowe przychody i koszty uzyskania przychodów .............................. 47 Zasady opodatkowania dochodów ...........................................................................47 Metody p(cid:311)acenia zaliczek na podatek dochodowy ................................................ 50 Wp(cid:311)ata zaliczek na podatek dochodowy co miesi(cid:251)c .........................................51 Wp(cid:311)ata zaliczki na podatek dochodowy raz na kwarta(cid:311) ...................................51 Jak obliczy(cid:253) zaliczk(cid:271) ............................................................................................. 52 Zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej ............................... 52 Przychody z dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej ................................................................... 54 Co to jest przychód ............................................................................................... 54 Co jest przychodem z dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej ............................................. 55 Moment uzyskania przychodów ........................................................................ 57 Koszty uzyskania przychodów ..................................................................................60 Co to s(cid:251) koszty uzyskania przychodów .............................................................60 Obowi(cid:251)zek korygowania kosztów uzyskania ...................................................62 Co nie jest kosztem uzyskania .............................................................................64 Jak spojrze(cid:253) na koszty uzyskania przychodów .................................................74 Rodzaje kosztów uzyskania przychodów ..........................................................76 Samochód w dzia(cid:311)alno(cid:334)ci ...........................................................................................79 Definicja samochodu ...........................................................................................80 Samochód jako (cid:334)rodek trwa(cid:311)y .............................................................................82 Czy kupi(cid:253) samochód osobowy nowy, czy u(cid:366)ywany ......................................... 83 Leasing jako ko(cid:311)o ratunkowe ...............................................................................86 Samochód osobowy — poni(cid:366)ej 3500 z(cid:311) .............................................................87 Samochód osobowy u(cid:366)ywany w firmie krócej ni(cid:366) rok ....................................87 Samochód ci(cid:271)(cid:366)arowy ............................................................................................88 Amortyzacja degresywna samochodu ci(cid:271)(cid:366)arowego .........................................88 Amortyzacja „ekspresowa” samochodu ci(cid:271)(cid:366)arowego .....................................89 Amortyzacja samochodu ci(cid:271)(cid:366)arowego ............................................................... 91 Samochód prywatny w kosztach dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej .......................... 91 Koszty podró(cid:366)y s(cid:311)u(cid:366)bowej przedsi(cid:271)biorcy .............................................................. 95 Wy(cid:366)ywienie w podró(cid:366)y s(cid:311)u(cid:366)bowej ...................................................................... 95 Nocleg w podró(cid:366)y s(cid:311)u(cid:366)bowej przedsi(cid:271)biorcy ....................................................96 Koszty dojazdów i przejazdów ............................................................................97 Inne koszty poniesione podczas podró(cid:366)y s(cid:311)u(cid:366)bowej .......................................97 Wyposa(cid:366)enie ................................................................................................................98 Co nale(cid:366)y wpisa(cid:253) do ewidencji wyposa(cid:366)enia .....................................................99 Wycofanie wyposa(cid:366)enia z dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej ......................................99 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 5 (cid:333)rodki trwa(cid:311)e w firmie ...............................................................................................101 Co to s(cid:251) (cid:334)rodki trwa(cid:311)e ..........................................................................................101 Klasyfikacja (cid:333)rodków Trwa(cid:311)ych ........................................................................ 102 Jak ustali(cid:253) warto(cid:334)(cid:253) pocz(cid:251)tkow(cid:251) (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego ............................................ 104 Jak mo(cid:366)na amortyzowa(cid:253) (cid:334)rodki trwa(cid:311)e ............................................................ 108 Amortyzacja liniowa ........................................................................................... 108 Amortyzacja degresywna .....................................................................................110 Indywidualne stawki amortyzacji ...................................................................... 111 Terminy uznawania odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania .......... 111 Amortyzacja jednorazowa „ekspresowa” .........................................................112 Remont czy modernizacja (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego .....................................................113 Wycofanie (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego z firmy ...................................................................114 Wydatki przed rozpocz(cid:271)ciem dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej ....................................115 Koszty za(cid:311)o(cid:366)enia i uruchomienia firmy ...........................................................116 Wydatki na zakup towarów i materia(cid:311)ów .........................................................116 (cid:333)rodki trwa(cid:311)e i sk(cid:311)adniki wyposa(cid:366)enia ..............................................................117 Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów ...............................................119 Informacje ogólne ......................................................................................................119 Kto powinien prowadzi(cid:253) ksi(cid:271)g(cid:271) przychodów i rozchodów ...........................119 Miejsce przechowywania ksi(cid:271)gi ......................................................................... 120 Zawiadomienie o prowadzeniu ksi(cid:271)gi ............................................................. 120 Co to jest podatkowa ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów ................................ 124 Po co prowadzi(cid:253) ksi(cid:271)g(cid:271) przychodów i rozchodów ......................................... 125 Co powinna zawiera(cid:253) ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów ................................ 125 Rzetelno(cid:334)(cid:253) i niewadliwo(cid:334)(cid:253) ksi(cid:271)gi ....................................................................... 126 Zasady ksi(cid:271)gowania w ksi(cid:271)dze ................................................................................. 128 Wprowadzenie ..................................................................................................... 128 S(cid:311)owniczek poj(cid:271)(cid:253) ..................................................................................................131 Dowody ksi(cid:271)gowe ................................................................................................ 134 Umowa kupna-sprzeda(cid:366)y ................................................................................... 138 Polisa ubezpieczeniowa ...................................................................................... 139 Materia(cid:311) powierzony przez kontrahenta ......................................................... 140 Dowody sprzeda(cid:366)y towarów handlowych i us(cid:311)ug ................................................ 140 Rachunki od 1 stycznia 2014 r. .......................................................................... 140 Faktury od 1 stycznia 2014 r. ...............................................................................141 Faktury wystawiane przez podatników VAT ....................................................141 Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT ........................ 142 Faktury uproszczone .......................................................................................... 145 Faktury koryguj(cid:251)ce .............................................................................................. 145 Rachunek jako dowód sprzeda(cid:366)y ...................................................................... 147 Korekta sprzeda(cid:366)y ............................................................................................... 147 Kup książkęPoleć książkę 6 Spis treści Wystawiony rachunek a brak sprzeda(cid:366)y .......................................................... 148 Wystawiony rachunek a zmiana ceny .............................................................. 148 Inne b(cid:311)(cid:271)dy w tre(cid:334)ci rachunku ............................................................................ 148 Obowi(cid:251)zkowe inne ewidencje ........................................................................... 149 Zawarto(cid:334)(cid:253) podatkowej ksi(cid:271)gi przychodów i rozchodów ..................................... 154 I cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) — informacyjna .......................................................................................155 II cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) — przychody ...........................................................................................161 III cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) — koszty uzyskania ............................................................................. 178 IV cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) — wolne kolumny ............................................................................... 201 Metody prowadzenia ksi(cid:271)gi przychodów i rozchodów .......................................204 Ustalenie dochodu na podstawie ksi(cid:271)gi przychodów i rozchodów ..................206 Ustalenie dochodu za miesi(cid:251)c ...........................................................................206 Spis z natury ...............................................................................................................209 Zasady wyceny spisu z natury .............................................................................211 Zako(cid:313)czenie roku i obliczenie rocznego dochodu .............................................. 213 Jak poprowadzi(cid:253) swoj(cid:251) ksi(cid:271)gowo(cid:334)(cid:253)? ................................................................. 217 Ksi(cid:271)ga prowadzona komputerowo ................................................................... 219 Zlecenie prowadzenia ksi(cid:271)gi biuru rachunkowemu ......................................220 Przygotowanie dokumentacji do przechowywania .......................................220 Osiem kroków do wyliczenia podatku dochodowego do zap(cid:311)aty .....................223 Wyliczenie podatku do zap(cid:311)aty krok po kroku ..............................................223 Rozdział 4. Inne obowiązki i zobowiązania ......................................................................231 Kto ma obowi(cid:251)zek p(cid:311)aci(cid:253) sk(cid:311)adki ZUS .................................................................. 231 Sk(cid:311)adki ZUS w(cid:311)a(cid:334)ciciela ...................................................................................... 231 Co sk(cid:311)ada si(cid:271) na ZUS ..........................................................................................232 Terminy op(cid:311)acania sk(cid:311)adek ZUS .......................................................................232 ZUS DRA .............................................................................................................232 Sk(cid:311)adki na ubezpieczenia na zasadach ogólnych, czyli „du(cid:366)y ZUS” .......... 233 Sk(cid:311)adki na ubezpieczenia — zasady preferencyjne, czyli „ma(cid:311)y ZUS” ....... 235 Zatrudnienie pracownika ........................................................................................238 Rekrutacja pracownika .......................................................................................238 Umowa o prac(cid:271) ....................................................................................................240 Umowa o prac(cid:271) na okres próbny ......................................................................242 Umowa na czas wykonywania okre(cid:334)lonej pracy .............................................243 Umowa o prac(cid:271) na czas okre(cid:334)lony ....................................................................243 Umowa o prac(cid:271) na czas nieokre(cid:334)lony ..............................................................243 Sk(cid:311)adki ZUS .........................................................................................................245 Dokumentacja pracownicza ..............................................................................246 Umowa o dzie(cid:311)o .................................................................................................. 251 Umowa-zlecenie ..................................................................................................254 Umowa agencyjna ...............................................................................................257 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 7 Rozdział 5. Rzeczywisty wynik finansowy Twojej firmy .............................................. 259 Decyzje, decyzje, decyzje… ......................................................................................259 Z moich do(cid:334)wiadcze(cid:313) — diagnoza ........................................................................262 Jak spojrze(cid:253) na zarobki swojej firmy ......................................................................264 Ksi(cid:271)ga przychodów a rzeczywisty dochód Twojej firmy .....................................266 Jak wyliczy(cid:253) rzeczywisty zysk ...................................................................................267 Bilans Twojej firmy ...................................................................................................269 Z moich do(cid:334)wiadcze(cid:313) — system .............................................................................272 Liczby Twojej firmy ..................................................................................................273 Zasada Pareto .......................................................................................................274 Zysk firmy ............................................................................................................275 Mar(cid:366)a brutto ........................................................................................................275 Wska(cid:364)nik mar(cid:366)y brutto ......................................................................................277 Wp(cid:311)yw magazynu towarów na Twoj(cid:251) kiesze(cid:313) .................................................278 Zakup towaru handlowego na prze(cid:311)omie roku .............................................. 281 Siedem najwi(cid:271)kszych po(cid:366)eraczy zysku Twojej firmy ...........................................282 Po(cid:366)eracz nr 1. Szukanie dokumentacji .............................................................282 Po(cid:366)eracz nr 2. Poczta e-mail odbierana na bie(cid:366)(cid:251)co ........................................283 Po(cid:366)eracz nr 3. Zatrudnianie nowych pracowników .......................................283 Po(cid:366)eracz nr 4. Brak spójno(cid:334)ci pomi(cid:271)dzy ró(cid:366)nymi dzia(cid:311)ami firmy .............284 Po(cid:366)eracz nr 5. Brak procedur post(cid:271)powania ...................................................285 Po(cid:366)eracz nr 6. Te same czynno(cid:334)ci wykonywane przez ró(cid:366)nych pracowników ........................................................................285 Po(cid:366)eracz nr 7. Z(cid:311)a organizacja stanowiska pracy ............................................286 Rozdział 6. Tajemnice prowadzenia intratnego biznesu ................................................289 Podstawowe pytania i trudne odpowiedzi .............................................................289 Przygotowanie biznesplanu .....................................................................................292 Koncepcja, czyli co robi(cid:253), (cid:366)eby zarobi(cid:253) ...........................................................292 Wizja firmy jako solidny fundament ...............................................................295 Cel dzia(cid:311)ania — (cid:366)eby nie dzia(cid:311)a(cid:253) po omacku .................................................298 Analiza rynku w nieko(cid:313)cz(cid:251)cych si(cid:271) pytaniach ...............................................302 Klient jest niezb(cid:271)dny ..........................................................................................304 Produkcja jako proces ci(cid:251)gle ulepszany ........................................................... 306 Marketing znaczy znajdowa(cid:253) zbyt ....................................................................307 Ludzie i organizacja zawsze id(cid:251) w parze .......................................................... 314 Finanse szcz(cid:271)(cid:334)cia nie daj(cid:251) wiele ......................................................................... 317 Struktura w(cid:311)asno(cid:334)ci zale(cid:366)y od Ciebie ...............................................................327 Szanse i zagro(cid:366)enia a mocne i s(cid:311)abe strony firmy ...........................................328 Skorowidz ....................................................................................................... 331 Kup książkęPoleć książkę 8 Spis treści Kup książkęPoleć książkę 154 Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów Zawartość podatkowej księgi przychodów i rozchodów Wzór podatkowej ksi(cid:271)gi przychodów i rozchodów: RYSUNEK 3.2. Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów Kup książkęPoleć książkę Zawartość podatkowej księgi przychodów i rozchodów 155 Dla przypomnienia Ksi(cid:271)ga powinna by(cid:253) prowadzona: 1) w j(cid:271)zyku polskim, 2) czytelnie, 3) chronologicznie, 4) na podstawie dowodów ksi(cid:271)gowych, 5) rzetelnie, 6) niewadliwie, 7) zgodnie ze wzorem. Ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów (patrz rysunek 3.2) jest uproszczon(cid:251) form(cid:251) ksi(cid:271)gowo(cid:334)ci, znacznie prostsz(cid:251) ni(cid:366) ksi(cid:271)gi rachunkowe (tzw. pe(cid:311)na ksi(cid:271)gowo(cid:334)(cid:253)). Na podstawie prawid(cid:311)owo prowadzonej ksi(cid:271)gi przychodów i rozchodów wyliczasz swoje podatki. Pami(cid:271)taj o tym, (cid:366)eby ujmowa(cid:253) w ksi(cid:271)dze tylko przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów (czyli te(cid:366) podatkowe). Je(cid:366)eli chcesz zaksi(cid:271)gowa(cid:253) w ksi(cid:271)dze jakie(cid:334) zdarzenia spoza rachunku podatkowego, wpisuj te warto(cid:334)ci w kolumnie 15. lub 16. (nie podlegaj(cid:251) sumowaniu przy okre(cid:334)leniu dochodu do opodatkowania). Podatkowa ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów (zwana w skrócie KPiR) sk(cid:311)ada si(cid:271) z czte- rech cz(cid:271)(cid:334)ci: I. To cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) informacyjna, w której wpisujesz wszystkie informacje na temat zdarzenia gospodarczego (cid:311)(cid:251)cznie z opisem tego zdarzenia; do tego s(cid:251) przeznaczone kolumny od 1. do 6. Ta cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) jest zawsze wype(cid:311)niana bez wzgl(cid:271)du na to, czy ksi(cid:271)gujesz przychody, czy koszty uzyskania, czy dodatkowe informacje spoza rachunku podatkowego. II. To cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) przeznaczona do wpisywania przychodów osi(cid:251)gni(cid:271)tych przez Twoj(cid:251) firm(cid:271); do tego s(cid:311)u(cid:366)(cid:251) kolumny od 7. do 9. W tej cz(cid:271)(cid:334)ci znajdziesz informacj(cid:271) na temat ca(cid:311)kowitego przychodu swojej firmy. III. To cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) s(cid:311)u(cid:366)(cid:251)ca do ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów; do tego s(cid:251) przeznaczone kolumny od 10. do 14. W tej cz(cid:271)(cid:334)ci nie powiniene(cid:334) wpisywa(cid:253) wydatków, które nie s(cid:251) kosztem uzyskania przychodów. Posumowanie kolumn w rachunku narastaj(cid:251)cym od pocz(cid:251)tku roku informuje o kosztach uzyskania przychodów. IV. To cz(cid:271)(cid:334)(cid:253), która mo(cid:366)e s(cid:311)u(cid:366)y(cid:253) do wpisywania zdarze(cid:313) gospodarczych spoza rachunku podatkowego; s(cid:251) to kolumny 15. i 16. W tej cz(cid:271)(cid:334)ci mo(cid:366)esz zaksi(cid:271)gowa(cid:253) operacje, które nie s(cid:251) przychodem podatkowym ani kosztem uzyskania przychodów, np. zakup (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego czy otrzymanie zaliczki na wykonanie us(cid:311)ugi. I część — informacyjna Ta cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) (patrz tabela 3.1) powinna by(cid:253) uzupe(cid:311)niona przez Ciebie przy wszystkich wpisach zarówno przychodów, jak i kosztów uzyskania. Kup książkęPoleć książkę 156 Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów TABELA 3.1. Część informacyjna KPiR (oznaczone kolorem jasnoszarym) Kontrahent Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego imię i nazwisko adres (firma) Opis zdarzenia gospodarczego Przychód pozostałe przychody wartość sprzedanych towarów i usług razem przychód (7+8) zł gr zł gr zł gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu Wydatki (koszty) wynagrodzenia w gotówce i w naturze pozostałe wydatki razem wydatki (12+13) Uwagi gr zł 10 gr zł 11 gr zł 12 gr zł 13 gr zł 14 gr zł 15 16 Kolumna 1. — Liczba porządkowa Kolumna 1. jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu. Mo(cid:366)esz zastosowa(cid:253) jedn(cid:251) z podanych ni(cid:366)ej przyk(cid:311)adowych numeracji: (cid:120) ci(cid:251)g(cid:311)(cid:251) sk(cid:311)adaj(cid:251)c(cid:251) si(cid:271) z liczby porz(cid:251)dkowej: 1, 2, ..., (cid:120) ci(cid:251)g(cid:311)(cid:251) prze(cid:311)aman(cid:251) przez rok: 1/11, 2/11, 3/11, (cid:120) miesi(cid:271)czn(cid:251) (1/1, 2/1, 3/1, … — tak b(cid:271)dzie wygl(cid:251)da(cid:311)a w styczniu, w lutym natomiast tak: 1/2, 2/2, 3/3, …). Sposób prowadzonej numeracji zale(cid:366)y od Ciebie. Wa(cid:366)ne jest, (cid:366)eby ka(cid:366)dy nast(cid:271)pny numer by(cid:311) wi(cid:271)kszy od poprzedniego, czyli musi by(cid:253) narastaj(cid:251)co. Numer wynikaj(cid:251)cy z ksi(cid:271)gi umieszczasz na dowodzie ksi(cid:271)gowym, który by(cid:311) podstaw(cid:251) wpisu do ksi(cid:271)gi. Kolumna 2. — Data W kolumnie 2. należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży). Kup książkęPoleć książkę Zawartość podatkowej księgi przychodów i rozchodów 157 Data zaksi(cid:271)gowania kosztu uzyskania W art. 22 ust. 6b ustawy o PIT został sprecyzowany moment poniesienia kosztu w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zgodnie z tym przepisem za dzień poniesienia kosztu uzyskania uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Takie ujęcie kosztów dotyczy wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów bez względu na metodę jej prowadzenia (memoriałową i uproszczoną). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2010 r. nr IBPBI/1/415-811/10/RM stwierdzi(cid:311): „(...) i(cid:361) o ile koszty, o których mowa we wniosku nie s(cid:246) elementem warto(cid:329)ci pocz(cid:246)tkowej (cid:329)rodka trwa(cid:306)ego, to data wystawienia faktury jest dat(cid:246) poniesienia kosztu uzyskania przychodów. W zwi(cid:246)zku z tym dat(cid:246) zaksi(cid:266)gowania (uj(cid:266)cia) kosztu w podatkowej ksi(cid:266)dze przychodów i rozchodów jest data wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu dokumentuj(cid:246)cego poniesienie wydatku”. UWAGA! Jeżeli otrzymasz towar przed otrzymaniem faktury zakupu, to sporządzasz dowód otrzymania towaru handlowego czy materiału w dniu otrzymania towaru. Dowód przyj(cid:271)cia powinien zawiera(cid:253) szczegó(cid:311)owy opis otrzymanego materia(cid:311)u (lub towaru handlowego), imi(cid:271), nazwisko (firm(cid:271)) i adres dostawcy, ilo(cid:334)(cid:253) i rodzaj oraz cen(cid:271) jednostkow(cid:251) i warto(cid:334)(cid:253) materia(cid:311)u (lub towaru handlowego). Nast(cid:271)pnie na podstawie tego opisu wpisujesz zakup do ksi(cid:271)gi pod dat(cid:251) sporz(cid:251)dzenia dowodu. Opis musi by(cid:253) potwierdzony dat(cid:251) i pod- pisem osoby, która przyj(cid:271)(cid:311)a materia(cid:311) lub towar handlowy. Dowód ten przechowujesz jako dowód zakupu, do którego do(cid:311)(cid:251)czasz otrzyman(cid:251) pó(cid:364)niej faktur(cid:271). Kolumna 3. — Nr dowodu księgowego W kolumnie 3. należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu księgowego własnego lub obcego. Je(cid:366)eli dokonujesz zapisów na podstawie dziennego zestawienia sprzeda(cid:366)y, musisz wpisa(cid:253) numer kolejny zestawienia faktur. Wszelkie dowody ksi(cid:271)gowe, które sam sporz(cid:251)dzasz, musz(cid:251) posiada(cid:253) numery kolejne, trzeba te(cid:366) zachowa(cid:253) chronologi(cid:271). Nume- racja dowodów jest dowolna, z tym (cid:366)e dowody jednego rodzaju musz(cid:251) mie(cid:253) kolejne numery. Kup książkęPoleć książkę 158 Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów MOJA RADA Jeżeli prowadzisz np. kilka punktów sprzedaży lub sprzedaż bezpośrednia jest prowadzona przez różne osoby, które nie mają ze sobą kontaktu (i nie mogą wiedzieć, jaki jest kolejny numer rachunku, który mogą wystawić), możesz dla każdego punktu sprzedaży stworzyć nowy schemat numeracji lub schemat numeracji dopisać do konkretnej osoby. Masz np. dwa sklepy. Możesz więc kolejne numery przełamywać literami: pierwszy literą A, a drugi — B. Numer wyglądałby następująco: w pierwszym sklepie — 1/A, 2/A, … albo A/1, A/2, …; w drugim — 1/B, 2/B, … albo odpowiednio B/1, B/2, … W tym wypadku wszystko zależy od Twojej inwencji i Twoich potrzeb. Warunek jest jeden: numeracja musi mieć porządek chronologiczny. Kolumny 4. i 5. — Nazwa kontrahenta i jego adres Kolumny 4. i 5. są przeznaczone do wpisywania imion i nazwisk (nazw firm) oraz adresów kontrahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarte zostały transakcje dotyczące zakupu surowców, materiałów, towarów itp. lub sprzedaży towarów handlowych, usług czy wyrobów gotowych, gdy transakcje te udokumentowane są fakturami lub paragonami. Kolumn tych nie wype(cid:311)niasz w przypadku zapisów dotycz(cid:251)cych przychodu ze sprzeda(cid:366)y na podstawie dziennych zestawie(cid:313) sprzeda(cid:366)y oraz dowodów wewn(cid:271)trznych. Kolumna 6. — Opis zdarzenia gospodarczego W kolumnie 6. należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków. Określenie to powinno zwięźle oddawać istotę dokonanego zdarzenia gospodarczego. Na przyk(cid:311)ad: zakup blachy, zap(cid:311)ata za niklowanie obr(cid:271)czy, wyp(cid:311)ata wynagrodze(cid:313) za miesi(cid:251)c stycze(cid:313), us(cid:311)uga transportowa, sprzeda(cid:366) us(cid:311)ug, zakup paliwa, umowa o dzie(cid:311)o, wynagrodzenia Je(cid:366)eli b(cid:271)dziesz prowadzi(cid:311) ksi(cid:271)gowo(cid:334)(cid:253) za pomoc(cid:251) programu komputerowego lub za pomoc(cid:251) Excela, stwórz grupy przychodów i kosztów, wtedy b(cid:271)dziesz móg(cid:311) sortowa(cid:253) wg danego rodzaju przychodu czy kosztu i b(cid:271)dziesz zna(cid:253) poszczególne warto(cid:334)ci. Za(cid:311)ó(cid:366)my, (cid:366)e sprzedajesz towary handlowe i us(cid:311)ugi. Chcesz wiedzie(cid:253), jaki przychód osi(cid:251)- gasz z tytu(cid:311)u sprzeda(cid:366)y towarów handlowych, a jaki z tytu(cid:311)u sprzeda(cid:366)y us(cid:311)ug. Wystarczy, (cid:366)e w kolumnie 6. jako opis zdarzenia gospodarczego b(cid:271)dziesz konsekwentnie wpisywa(cid:311) w przypadku sprzeda(cid:366)y towarów handlowych: sprzeda(cid:361) towarów handlowych, a w przypadku sprzeda(cid:366)y us(cid:311)ug: sprzeda(cid:361) us(cid:306)ug. Zauwa(cid:366), (cid:366)e wybieraj(cid:251)c sortowanie wg opisu zdarzenia gospodarczego, poznasz bardziej szczegó(cid:311)owe dane swojej firmy z podzia(cid:311)em na przychody ze sprzeda(cid:366)y towarów han- dlowych i ze sprzeda(cid:366)y us(cid:311)ug. Kup książkęPoleć książkę Zawartość podatkowej księgi przychodów i rozchodów 159 Oczywi(cid:334)cie ja podaj(cid:271) tu tylko przyk(cid:311)ad podzia(cid:311)u. Chc(cid:271) Ci pokaza(cid:253), jak mo(cid:366)esz wyko- rzysta(cid:253) t(cid:271) kolumn(cid:271), aby mie(cid:253) wi(cid:271)cej danych liczbowych na temat swojej firmy. Wszystko zale(cid:366)y od Twojej inwencji i Twoich potrzeb. Wykorzystuj(cid:251)c kolumn(cid:271) 6., opis zdarzenia gospodarczego, mo(cid:366)esz uzyska(cid:253) wi(cid:271)cej informacji w ka(cid:366)dym obszarze swojej firmy, a ze- branych w ten sposób danych u(cid:366)y(cid:253) potem przy podejmowaniu decyzji. Zanim rozpocz- niesz ksi(cid:271)gowanie, powiniene(cid:334) si(cid:271) zastanowi(cid:253), jakich informacji na temat swojej firmy potrzebujesz. Przyk(cid:311)adowo by(cid:253) mo(cid:366)e b(cid:271)dziesz chcia(cid:311) zna(cid:253): (cid:120) koszty wynagrodze(cid:313) z tytu(cid:311)u umowy o prac(cid:271), (cid:120) zap(cid:311)acone sk(cid:311)adki ZUS, (cid:120) koszty umów o dzie(cid:311)o, (cid:120) koszty umów-zlece(cid:313), (cid:120) koszty materia(cid:311)ów biurowych, (cid:120) koszty energii elektrycznej, (cid:120) koszty podró(cid:366)y s(cid:311)u(cid:366)bowych: – krajowych osobno, – zagranicznych osobno, (cid:120) pozosta(cid:311)e przychody z tytu(cid:311)u dodatnich ró(cid:366)nic kursowych: – powsta(cid:311)e z tytu(cid:311)u przychodów, – powsta(cid:311)e z tytu(cid:311)u zakupów, (cid:120) koszty z tytu(cid:311)u ujemnych ró(cid:366)nic kursowych: – powsta(cid:311)e z tytu(cid:311)u przychodów, – powsta(cid:311)e z tytu(cid:311)u zakupów, (cid:120) inne informacje w zale(cid:366)no(cid:334)ci od potrzeb i specyfiki firmy. Zauwa(cid:366), (cid:366)e je(cid:366)eli b(cid:271)dziesz chcia(cid:311) mie(cid:253) dane o ka(cid:366)dym przychodzie lub koszcie swojej firmy, to powiniene(cid:334) odpowiednio ustali(cid:253) opis zdarzenia gospodarczego. To od Ciebie zale(cid:366)y, jak dok(cid:311)adnie b(cid:271)dziesz opisywa(cid:311) zdarzenia gospodarcze. W ksi(cid:271)dze prawid(cid:311)owym opisem tego, co zostanie wpisane w kolumnie 7. (przychody z tytu(cid:311)u sprzeda(cid:366)y towarów i us(cid:311)ug), b(cid:271)dzie: sprzeda(cid:361), ale równie(cid:366): sprzeda(cid:361) towaru handlowego, sprzeda(cid:361) us(cid:306)ugi najmu, sprzeda(cid:361) us(cid:306)ug budowlanych, sprzeda(cid:361) wyrobu w(cid:306)asnego i inne. Zapisy w kolumnie 8. mo(cid:366)esz opisa(cid:253) jako pozosta(cid:306)e przychody, ale mo(cid:366)esz równie(cid:366) bar- dziej szczegó(cid:311)owo: podaj(cid:251)c, jaki uzyska(cid:311)e(cid:334) pozosta(cid:311)y przychód, np. sprzeda(cid:361) (cid:329)rodka trwa(cid:306)ego, dodatnie ró(cid:361)nice kursowe z tytu(cid:306)u przychodów, uzyskane odsetki bankowe, kara umowna, odsetki od nieterminowych p(cid:306)atno(cid:329)ci. Prawid(cid:311)owy opis w kolumnie 10. brzmi: towar handlowy, materia(cid:306)y. Je(cid:334)li natomiast po- trzebujesz bardziej szczegó(cid:311)owej wiedzy na temat zakupów, równie(cid:366) mo(cid:366)esz j(cid:251) zdoby(cid:253). Wystarczy, (cid:366)eby(cid:334) si(cid:271) zastanowi(cid:311), które informacje s(cid:251) dla Ciebie istotne. W tym celu poszczególne zapisy opisujesz w odpowiedni sposób, (cid:366)eby potem poprzez sortowanie Kup książkęPoleć książkę 160 Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów uzyska(cid:253) potrzebne informacje. Przyk(cid:311)adowo opisujesz tak: zakup okien, zakup cementu, zakup materia(cid:306)u do us(cid:306)ugi, zakup kleju, materia(cid:306)y do produkcji, butelki do konfekcjonowania. Zapis w kolumnie 12. mo(cid:366)e brzmie(cid:253): wynagrodzenia; podsumowanie tej kolumny daje Ci informacj(cid:271) na temat wielko(cid:334)ci wyp(cid:311)aconych wynagrodze(cid:313) w danym okresie dzia(cid:311)ania Twojej firmy. Ale mo(cid:366)e przydatna by(cid:311)aby wiedza o tym, ile wyp(cid:311)aci(cid:311)e(cid:334) wynagrodze(cid:313) pra- cownikom produkcji, ile pracownikom dzia(cid:311)u handlowego, a ile administracji? Poprzez odpowiedni opis zdarzenia gospodarczego mo(cid:366)esz te informacje uzyska(cid:253). Opisujesz wyp(cid:311)at(cid:271) wynagrodze(cid:313) np. tak: produkcja-lista p(cid:306)ac, produkcja — umowa o dzie(cid:306)o, handel — lista p(cid:306)ac, handel — umowa zlecenia, administracja — umowa o dzie(cid:306)o. Skala szczegó(cid:311)owo(cid:334)ci zale(cid:366)y od Ciebie. Pami(cid:271)taj o jednym: im bardziej szczegó(cid:311)ow(cid:251) wiedz(cid:271) zdob(cid:271)dziesz na temat kosztów swojej firmy, tym wi(cid:271)ksze b(cid:271)dziesz mie(cid:253) mo(cid:366)liwo(cid:334)ci monitorowania kosztów i szukania oszcz(cid:271)dno(cid:334)ci oraz zwi(cid:271)kszenia jej zysku. W kolumnie 13. ksi(cid:271)gujesz wszystkie pozosta(cid:311)e wydatki zwi(cid:251)zane z dzia(cid:311)alno(cid:334)ci(cid:251) gospo- darcz(cid:251), b(cid:271)d(cid:251)ce kosztem uzyskania przychodów. Koszty, które s(cid:251) wpisywane do tej kolum- ny, równie(cid:366) mo(cid:366)esz podzieli(cid:253) poprzez odpowiedni opis zdarzenia gospodarczego w ko- lumnie 6. Oczywi(cid:334)cie szczegó(cid:311)owo(cid:334)(cid:253) i w tym przypadku jest uzale(cid:366)niona od specyfiki firmy i Twoich potrzeb. Mo(cid:366)e chcesz zna(cid:253) np. koszty transportu sprzedanego towaru handlo- wego albo korzystania z us(cid:311)ug poczty, albo ujemne ró(cid:366)nice kursowe dotycz(cid:251)ce zakupu towaru handlowego, albo koszty energii elektrycznej wykorzystanej osobno na potrzeby produkcji i biura, albo koszty telefonu stacjonarnego czy telefonów komórkowych itd. Odpowiedni zapis w kolumnie 6. — opis zdarzenia gospodarczego — umo(cid:366)liwi Ci pó(cid:364)niejsze uzyskanie potrzebnych informacji. Prawid(cid:311)owym opisem zdarzenia go- spodarczego b(cid:271)dzie przyk(cid:311)adowo: transport sprzedanego towaru handlowego, poczta, ujemne ró(cid:361)nice kursowe dotycz(cid:246)ce zakupu towaru handlowego, energia elektryczna wykorzystana do produkcji, biuro — energia elektryczna, telefon stacjonarny, telefon komórkowy itd. Podsumujmy: wykorzystuj(cid:251)c kolumn(cid:271) 6. i to, (cid:366)e prowadzisz ksi(cid:271)g(cid:271) za pomoc(cid:251) pro- gramu komputerowego, masz mo(cid:366)liwo(cid:334)(cid:253) takiego ustawienia zapisów ksi(cid:271)gowych, by uzyska(cid:253) sporo istotnych wiadomo(cid:334)ci na temat kosztów swojej firmy. Ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów jest uproszczon(cid:251) ksi(cid:271)gowo(cid:334)ci(cid:251), niemniej jednak, jak ju(cid:366) zapewne si(cid:271) zo- rientowa(cid:311)e(cid:334), odpowiednio prowadzona mo(cid:366)e Ci si(cid:271) przyda(cid:253) równie(cid:366) do analizy mo(cid:366)- liwo(cid:334)ci zwi(cid:271)kszenia zysku Twojej firmy. MOJA RADA Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, dla celów podatkowych możesz w bardzo szybki sposób, komputerowo poprowadzić ewidencję rzeczywistych zysków swojej firmy. Zastanawiasz się zapewne, jak to zrobić. Podam Ci przepis na wykorzystanie już raz wykonanej pracy do poznania faktycznych wyników Twojej firmy. W tym celu musisz założyć w programie komputerowym drugą księgę, np. pod nazwą „księga faktyczna”. W celu sporz(cid:251)dzenia ksi(cid:271)gi faktycznej skopiuj dane z ksi(cid:271)gi podatkowej, ale tylko za dany miesi(cid:251)c, i wczytaj je do ksi(cid:271)gi faktycznej. Nast(cid:271)pnie wpisz wszystkie te wydatki swojej firmy, które nie zosta(cid:311)y uj(cid:271)te w podatkowej ksi(cid:271)dze. Pami(cid:271)taj o wykorzystaniu kolumny 6. Kup książkęPoleć książkę Zawartość podatkowej księgi przychodów i rozchodów 161 (opis zdarzenia gospodarczego), za pomoc(cid:251) której mo(cid:366)esz podzieli(cid:253) koszty na potrzebne grupy. Je(cid:366)eli prowadzisz sprzeda(cid:366) towarów handlowych lub produkujesz, to aby okre(cid:334)li(cid:253) rzeczywisty wynik swojej firmy, powiniene(cid:334) prowadzi(cid:253) na w(cid:311)asne potrzeby gospodark(cid:271) magazynow(cid:251). Dzi(cid:271)ki temu na podstawie danych z programu magazynowego b(cid:271)dziesz móg(cid:311) skorygowa(cid:253) koszty wpisane w kolumnie 10. i wpisa(cid:253) faktyczny koszt sprzedanych towarów handlowych. Dok(cid:311)adniej o rzeczywistym wyniku Twojej firmy pisz(cid:271) w dalszej cz(cid:271)(cid:334)ci ksi(cid:251)(cid:366)ki. Gor(cid:251)co namawiam Ci(cid:271) do wykorzystania tego narz(cid:271)dzia — niezwykle potrzebnego w za- rz(cid:251)dzaniu firm(cid:251). Z ŻYCIA WZIĘTE — INFORMACJA JEST BEZCENNA Jakiś czas temu zgłosiła się do mnie osoba rozliczająca się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Już w czasie pierwszej rozmowy dowiedziałam się, że właściciel ma ogromne trudności z opanowaniem liczb swojej firmy (patrz rozdział 5., podrozdział „Liczby Twojej firmy”). Okazało się, że prowadzi trzy sklepy. W księdze podatkowej nie ma informacji na temat wyników każdego sklepu. Wie, że sklepy przynoszą zysk, ale który osiąga najwyższe wyniki, niestety nie wie. Zastanawia się nad zatrudnieniem osoby, która przygotowywałaby mu odpowiednie zestawienia w Excelu. Właściciel chciał podpisać ze mną umowę na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Co mu zaproponowałam? Przychody i koszty uzyskania będziemy wprowadzać do księgi z podziałem na sklepy, a dokumentacja będzie odpowiednio archiwizowana w oddzielnych segregatorach — każdy z nich będzie dotyczył innego sklepu; koszty wspólne, np. księgowości, będą w czwartym segregatorze. Zaproponowałam mu, żeby wykupił sobie wejście do mojego oprogramowania księgowego on-line. Obiecałam, że nauczę go szukać potrzebnych mu informacji. Dowiedział się, że sam będzie mógł wykorzystywać odpowiednio wczytane przez moją kancelarię dane do prowadzenia swojej firmy i podejmowania decyzji. Najpierw był sceptyczny, ale po kilku miesiącach przyznał mi rację: taki sposób bardzo mu pomaga i faktycznie widzi wszystkie dane, których potrzebuje, jak na dłoni. Do opisu zdarzenia gospodarczego dotyczącego danego sklepu została dodana jego nazwa własna, np. A, B, C, lub ulica, na której się znajduje, np. Mickiewicza, Gwiezdna, Słoneczna. Wszystkie przychody i koszty uzyskania były przypisywane do odpowiedniego miejsca z nadaną nazwą własną. I tak zapis w kolumnie 8. brzmiał: „kasa fiskalna — Gwiezdna”, „Sprzedaż — Gwiezdna”, „Kasa fiskalna — Słoneczna”, „Sprzedaż — korekta — Słoneczna”. W identyczny sposób zostały podzielone koszty w pozostałych kolumnach księgi, czyli 9., 10., 11., 12. i 13. Ustawienie odpowiedniego filtra wyszukiwania danych pozwala na otrzymanie informacji dotyczących tylko i wyłącznie jednego sklepu. II część — przychody Wszystkie przychody podatkowe musisz uj(cid:251)(cid:253) w odpowiednich kolumnach ksi(cid:271)gi przy- chodów i rozchodów (patrz tabela 3.2). Kup książkęPoleć książkę 162 Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów TABELA 3.2. Kolumny, w których księguje się przychody w KPiR (oznaczone kolorem jasnoszarym) Kontrahent Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego imię i nazwisko adres (firma) Opis zdarzenia gospodarczego Przychód pozostałe przychody wartość sprzedanych towarów i usług razem przychód (7+8) zł gr zł gr zł gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu Wydatki (koszty) wynagrodzenia w gotówce i w naturze pozostałe wydatki razem wydatki (12+13) Uwagi gr zł 10 gr zł 11 gr zł 12 gr zł 13 gr zł 14 gr zł 15 16 WAŻNE! Jeżeli księgujesz operacje gospodarcze, nie zapomnij również wypełnić części informacyjnej, czyli kolumn od 1. do 6. Kolumna 7. — Przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług Kolumna 7. jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i usług oraz sprzedaży wyrobów własnej produkcji. Dla przypomnienia Przychodem z pozarolniczej dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej s(cid:251) kwoty nale(cid:366)ne, cho(cid:253)by nie zosta(cid:311)y faktycznie otrzymane, po wy(cid:311)(cid:251)czeniu warto(cid:334)ci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj(cid:251)cych sprzeda(cid:366)y towarów i us(cid:311)ug opodatko- wanych podatkiem od towarów i us(cid:311)ug za przychód z tej sprzeda(cid:366)y uwa(cid:366)a si(cid:271) przychód pomniejszony o nale(cid:366)ny podatek VAT Zapisów tych dokonuje si(cid:271) jeden raz dziennie po zako(cid:313)czeniu dnia, nie pó(cid:364)niej ni(cid:366) przed rozpocz(cid:271)ciem dzia(cid:311)alno(cid:334)ci w dniu nast(cid:271)pnym. Zapisów w ksi(cid:271)dze dotycz(cid:251)cych przychodów ze sprzeda(cid:366)y wyrobów, towarów handlo- wych i us(cid:311)ug dokonujesz na podstawie wystawionych rachunków (je(cid:366)eli wybra(cid:311)e(cid:334) zwol- nienie z VAT) lub faktur VAT (je(cid:366)eli jeste(cid:334) p(cid:311)atnikiem VAT). (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). Kup książkęPoleć książkę 330 Rozdział 6. Tajemnice prowadzenia intratnego biznesu Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A D agent, 258 akta osobowe pracownika, 247, 249 amortyzacja, 83, 85 degresywna, 88, 89, 110 ekspresowa, 89 jednorazowa, 112 liniowa, 89, 108 samochodu ci(cid:271)(cid:366)arowego, 91 (cid:334)rodków trwa(cid:311)ych, 108 analiza rynku, 302 B badania lekarskie, 239 bezwzgl(cid:271)dny obowi(cid:251)zek ewidencjonowania, 34 bilans firmy, 269, 326 biuro rachunkowe, 133, 220 biznesplan, 290–292 b(cid:311)(cid:271)dy w zapisach, 218 w tre(cid:334)ci rachunku, 148 C cechy umowy o prac(cid:271), 240 CEIDG, 14, 122 cel dzia(cid:311)ania, 298 cena, 308 nabycia, 132 zakupu, 132 choroby zawodowe, 249 cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) informacyjna KPiR, 156 data powstania przychodu, 58 zaksi(cid:271)gowania kosztu uzyskania, 157 delegowanie, 315 dochód, 47 dochód rzeczywisty, 266 dokument SAD, 186 dokumentacja, 220 dokumentacja pracownicza, 246 dokumentowanie sprzeda(cid:366)y, 34, 35 zagranicznych zakupów, 192 dowody ksi(cid:271)gowe, 134 sprzeda(cid:366)y, 140 wewn(cid:271)trzne, 136 druk ORD-IN, 61 du(cid:366)y kontrakt, 262 rozmach, 265 dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) gospodarcza, 18, 26 E ewidencja czasu pracy, 250 kosztów naprawy samochodu, 172, 199 kosztów zakupu, 184 otrzymanego odszkodowania, 172 otrzymanej kary, 173 polisy ubezpieczeniowej, 196, 197 pomy(cid:311)ek, 42 pozosta(cid:311)ych wydatków, 192 331 Kup książkęPoleć książkę 332 Skorowidz ewidencja przebiegu pojazdu, 92, 93, 151 refaktury kosztów, 177 sprzeda(cid:366)y, 151, 166 sprzeda(cid:366)y odpadów poprodukcyjnych, 176 sprzeda(cid:366)y samochodu, 176 sprzeda(cid:366)y w walucie obcej, 168, 170 (cid:334)rodków trwa(cid:311)ych, 149 umowy o dzie(cid:311)o, 190 wynagrodze(cid:313), 250 wynajmu samochodu, 200 wyposa(cid:366)enia, 98, 99, 150, 196 zakupu towaru, 181–183 zwrotu towarów, 41 Excel, 219 faktury F koryguj(cid:251)ce, 145 od 1 stycznia 2014 r., 141 uproszczone, 145 wystawiane przez podatników VAT, 141 wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT, 142 formy opodatkowania, 20 karta podatkowa, 19, 20 rycza(cid:311)t ewidencjonowany, 19, 21 zasady ogólne, 19, 21 I import towarów handlowych, 183 indywidualne stawki amortyzacji, 111 interpretacja z dnia 15 listopada 2010, 157 6 pa(cid:364)dziernika 2011, 98 25 listopada 2011, 138 30 kwietnia 2013, 114 8 listopada 2013, 199 21 listopada 2013, 58 25 listopada 2013, 71 K kana(cid:311)y dystrybucji, 308 karta ewidencji przydzia(cid:311)u, 250 podatkowa, 19, 20 karty przychodów pracowników, 153 kasy fiskalne, 33, 36 fiskalizacja, 44 kradzie(cid:366), 45 numer ewidencyjny, 44 obowi(cid:251)zek stosowania, 33, 36 prowadzenie ewidencji, 41 przegl(cid:251)d techniczny, 45 rozporz(cid:251)dzenie, 38 ulga na zakup, 46 wymiana pami(cid:271)ci fiskalnej, 45 zako(cid:313)czenie pracy, 44 zmiana miejsca u(cid:366)ywania, 44 zwolnienia, 35, 37 kategorie produktów, 280 kilometrówka, 91, 92 Klasyfikacja (cid:333)rodków Trwa(cid:311)ych, 89, 102 klasyfikowanie wydatków, 60, 62 klient, 304 kolumna KPiR, 156, 158, 161 data, 156 koszty uboczne zakupu, 188 liczba porz(cid:251)dkowa, 156 nazwa kontrahenta, 158 nr dowodu ksi(cid:271)gowego, 157 opis zdarzenia gospodarczego, 158 podsumowanie, 213 pozosta(cid:311)e przychody, 170 pozosta(cid:311)e wydatki, 189 przychody z tytu(cid:311)u sprzeda(cid:366)y towarów i us(cid:311)ug, 162 razem przychody, 178 razem wydatki, 201 ustalenie dochodu, 213, 214 ustalenie kosztów, 213 uwagi, 201 wolna kolumna, 201, 204 wynagrodzenia, 188 zakup towarów handlowych i materia(cid:311)ów, 179 konto bankowe, 56 korekta sprzeda(cid:366)y, 147 korygowanie kosztów uzyskania, 62 koszty nabycia (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 105 nietypowe, 201 ogólne, 321 poniesione w walucie obcej, 173, 192 sprzeda(cid:366)y, 320 sta(cid:311)e, 324 uboczne zakupu, 77, 188 uruchomienia firmy, 116 wytworzenia, 133 wytworzenia (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 106 uzyskania przychodów, 47, 60, 74 korekta kosztów, 197 koszty uboczne zakupu, 77 podró(cid:366) s(cid:311)u(cid:366)bowa, 95 pozosta(cid:311)e wydatki, 79 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 333 rozliczanie samochodu, 79 rozliczanie samochodu prywatnego, 91 (cid:334)rodki trwa(cid:311)e, 101 towary handlowe i materia(cid:311)y, 76 w KPiR, 179 wydatki przed rozpocz(cid:271)ciem dzia(cid:311)alno(cid:334)ci, 115 wy(cid:311)(cid:251)czenia, 64–73 wynagrodzenia, 78 wyposa(cid:366)enie, 98 u(cid:366)ywania samochodu zast(cid:271)pczego, 199 za(cid:311)o(cid:366)enia firmy, 116 zmienne, 321 kradzie(cid:366) kasy, 45 Krajowa Informacja Podatkowa, 61 ksi(cid:271)ga niewadliwa, 127 rzetelna, 126 ksi(cid:271)gowanie, 165–172, 175–183, 186–190, 195–200 leasing, 86 likwidacja towarów, 318 limit obrotu, 34, 35, 36 wydatków, 93 zwolnienia, 36 L M magazyn, 278 marketing, 307 mar(cid:366)a brutto, 275, 277, 325 materia(cid:311) kontrahenta, 140 metoda memoria(cid:311)owa, 205 uproszczona, 204 metody p(cid:311)acenia zaliczek, 50, 52 prowadzenia ksi(cid:271)gi przychodów i rozchodów, 204 miejsce zamieszkania, 17 model ksi(cid:271)gowo(cid:334)ci, 217 moment uzyskania przychodów, 57 N nieograniczony obowi(cid:251)zek podatkowy, 15 nietypowe koszty, 201 numer ewidencyjny kasy, 44 obliczanie dochodu, 48, 228 rocznego, 213 z uwzgl(cid:271)dnieniem remanentu, 216 podatku, 216 rat amortyzacyjnych, 85 ró(cid:366)nic kursowych, 187 warto(cid:334)ci pocz(cid:251)tkowej (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 107 zaliczek, 52, 229 obowi(cid:251)zek aktualizacji danych, 122 ewidencjonowania, 34 korygowania kosztów, 62 obowi(cid:251)zki stron, 256 obowi(cid:251)zkowe inne ewidencje, 149 obs(cid:311)uga magazynu, 279 odliczenia od podatku, 208 odszkodowanie za szkod(cid:271), 171 opakowanie, 310 opis zdarzenia gospodarczego, 158 organizacja firmy, 315 zespo(cid:311)u, 314 O P p(cid:311)acenie zaliczek co miesi(cid:251)c, 51 raz na kwarta(cid:311), 51 w formie uproszczonej, 52 podatek, 20 dochodowy liniowy, 21 obliczanie, 223 od osób fizycznych, 15 wyliczany wg skali podatkowej, 21 wys(cid:311)any pomy(cid:311)kowo, 18 zaliczki, 50 nale(cid:366)ny, 69 naliczony, 68 od przychodów ewidencjonowanych, 21 VAT, 24 podatkowa ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów, 119, 124 cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) informacyjna, 156 dowody ksi(cid:271)gowe, 134 dowody sprzeda(cid:366)y, 140 dowody wewn(cid:271)trzne, 136 ewidencja sprzeda(cid:366)y, 166 korekta sprzeda(cid:366)y, 147 koszty uzyskania, 178 Kup książkęPoleć książkę 334 Skorowidz podatkowa ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów promocja, 309 prowadzenie ewidencji, 41 przebiegu pojazdu, 92 wyposa(cid:366)enia, 98 prowadzenie intratnego biznesu, 289 przechowywanie dokumentacji, 220 przedsi(cid:271)biorstwo wielozak(cid:311)adowe, 133 przeliczenie faktury na z(cid:311)otówki, 185 przychód, 47, 54, 133 w KPiR, 162 w walucie obcej, 172, 173 z dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej, 55 przygotowanie biznesplanu, 292 R rachunek jako dowód sprzeda(cid:366)y, 147 rozliczeniowy, 56 rachunki od 1 stycznia 2014 r., 140 raty amortyzacyjne, 111 refakturowanie kosztów mediów, 177 us(cid:311)ug, 178 rekrutacja pracownika, 238 remanent ko(cid:313)cowy, 209 remont (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 113 rodzaje kosztów uzyskania przychodów, 76 umów cywilnoprawnych, 250 umów o prac(cid:271), 242 rozliczenie naprawy samochodu, 171, 198 przychodów w walucie obcej, 166 rozporz(cid:251)dzenie o kasach fiskalnych, 38 rozwi(cid:251)zanie umowy, 257 ró(cid:366)nice kursowe, 187 dodatnie, 168, 173 ujemne, 168, 194 rycza(cid:311)t ewidencjonowany, 19 rzeczywisty dochód firmy, 266 zysk firmy, 267 S samochód ci(cid:271)(cid:366)arowy, 81 amortyzacja, 91 amortyzacja degresywna, 88 amortyzacja ekspresowa, 89 jako (cid:334)rodek trwa(cid:311)y, 82 materia(cid:311) kontrahenta, 140 metody prowadzenia, 204 miejsce przechowywania, 120 obowi(cid:251)zek prowadzenia, 119 obowi(cid:251)zkowe inne ewidencje, 149 polisa ubezpieczeniowa, 139 prowadzona komputerowo, 219 przychody, 161 rzetelno(cid:334)(cid:253) i niewadliwo(cid:334)(cid:253), 126 s(cid:311)owniczek poj(cid:271)(cid:253), 131 umowa kupna-sprzeda(cid:366)y, 138 ustalenie dochodu, 206 wolne kolumny, 201 wzór ksi(cid:271)gi, 126, 154 wzór zawiadomienia, 123 zasady, 133 zasady ksi(cid:271)gowania, 128 zlecenie prowadzenia, 220 podatnicy podatku VAT, 26 zwolnieni z VAT, 30, 31 podró(cid:366) s(cid:311)u(cid:366)bowa dojazd, 97 inne koszty, 97 nocleg, 96 przejazd, 97 samochodem osobowym, 97 wy(cid:366)ywienie, 95 podsumowanie KPiR, 207 pojazd samochodowy, 80 specjalny, 80 polisa ubezpieczeniowa, 139 poprowadzenie ksi(cid:271)gowo(cid:334)ci, 217 porównanie opodatkowania, 22–24 powstawanie obowi(cid:251)zku VAT, 30 pozosta(cid:311)e wydatki, 79 pozycja na rynku, 310 po(cid:366)eracze zysku, 282–286 pracownik, 238 produkcja, 306 produkt, 307 prognoza kosztów ogólnych, 321 kosztów zakupu, 320 pozosta(cid:311)ych kosztów, 321 sprzeda(cid:366)y, 317, 319 sta(cid:311)ych kosztów, 324 wyniku finansowego, 325 program do prowadzenia ksi(cid:251)g, 219 wspomagaj(cid:251)cy obs(cid:311)ug(cid:271) magazynu, 279 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 335 osobowy, 81 do 20 000 euro, 84 leasing, 87 nowy, 83 ponad 20 000 euro, 84 poni(cid:366)ej 3500 z(cid:311), 87 u(cid:366)ywany, 84 u(cid:366)ywany krócej ni(cid:366) rok, 87 prywatny, 91 zast(cid:271)pczy, 199 schemat wyliczenia zysku, 268 siedziba przedsi(cid:271)biorstwa, 133 skala podatkowa, 49, 216 sk(cid:311)adka na Fundusz Pracy, 235, 236 na ubezpieczenia spo(cid:311)eczne, 233, 235 na ubezpieczenie zdrowotne, 235, 236 sk(cid:311)adki ZUS, 245 od umowy-zlecenia, 257 w(cid:311)a(cid:334)ciciela, 231 sk(cid:311)adniki maj(cid:251)tku, 98, 99 wyposa(cid:366)enia, 117 spis aktów prawnych, 11 z natury, 209 sporz(cid:251)dzanie bilansu firmy, 269, 270 sprzeda(cid:366) odpadów poprodukcyjnych, 175 samochodu, 86 samochodu osobowego, 86 (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 174 stan magazynu, 278 status ma(cid:311)ego podatnika, 13 stawka amortyzacji, 83, 86 za 1 km przebiegu, 93 strata, 273 struktura organizacyjna, 316 w(cid:311)asno(cid:334)ci, 327 szkolenie BHP, 244 Ś (cid:334)rodki trwa(cid:311)e, 101, 117, 133 amortyzacja degresywna, 110 amortyzacja jednorazowa, 112 amortyzacja liniowa, 108 ewidencja sprzeda(cid:366)y, 174 indywidualne stawki amortyzacji, 111 modernizacja, 113 modernizacja (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 113 remont, 113 terminy odpisów amortyzacyjnych, 111 wycofanie z firmy, 114 T terminy ksi(cid:271)gowania, 165 op(cid:311)acania sk(cid:311)adek ZUS, 232 uznawania odpisów amortyzacyjnych, 111 towary, 132 towary handlowe i materia(cid:311)y, 76 U ubezpieczenie wypadkowe, 234 ulga na zakup kasy fiskalnej, 46 umowa agencyjna, 257 kupna-sprzeda(cid:366)y, 138 na czas wykonywania okre(cid:334)lonej pracy, 243 o dzie(cid:311)o, 251 koszty uzyskania 20 , 252 koszty uzyskania 50 , 253 o prac(cid:271), 240 na czas nieokre(cid:334)lony, 243 na czas okre(cid:334)lony, 243 na okres próbny, 242 umowa-zlecenie, 254 us(cid:311)uga, 307 ustalenie dochodu, 206, 207, 213, 214 kosztów, 213 warto(cid:334)ci pocz(cid:251)tkowej, 105 ustawa o PIT, 64, 199, 204 z dnia 13 pa(cid:364)dziernika 1995, 122 V VAT, 24, 30, 163, 184, 221 W warto(cid:334)ci niematerialne i prawne, 133 warto(cid:334)(cid:253) pocz(cid:251)tkowa samochodu, 83, 86 pocz(cid:251)tkowa (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 104 samochodu, 80 (cid:334)rodków trwa(cid:311)ych, 103 wizja firmy, 295, 298 Kup książkęPoleć książkę 336 Skorowidz w(cid:311)a(cid:334)ciwo(cid:334)(cid:253) wska(cid:364)nik urz(cid:271)du skarbowego, 16 wg ostatniego dnia, 17 mar(cid:366)y brutto, 277, 325 rentowno(cid:334)ci sprzeda(cid:366)y, 325 wybór form opodatkowania, 20 wycena remanentu, 211 wg cen nabycia, 212 wg cen zakupu, 212 wycofanie (cid:334)rodka trwa(cid:311)ego, 174 wyposa(cid:366)enia, 99 darowizna, 100 przekazanie na potrzeby w(cid:311)asne, 99 sprzeda(cid:366), 100 na zakup towarów i materia(cid:311)ów, 116 przed rozpocz(cid:271)ciem dzia(cid:311)alno(cid:334)ci, 115 wydatki, 79, 189 wyliczenie amortyzacji metoda degresywna, 89 metoda liniowa, 88 kosztów uzyskania, 86 limitu, 36 mar(cid:366)y brutto, 276 podatku dochodowego, 208, 223, 228 rzeczywistego zysku, 267 zaliczki, 229 zysku netto, 268 wymiana pami(cid:271)ci fiskalnej, 45 wynagrodzenie, 78 w gotówce i w naturze, 188 z tytu(cid:311)u umowy o dzie(cid:311)o, 252 z tytu(cid:311)u umowy o prac(cid:271), 245 z tytu(cid:311)u umowy-zlecenia, 255 wynik finansowy firmy, 259, 323 wyposa(cid:366)enie, 98, 99, 133 wyrok z dnia 2 kwietnia 2009, 127 12 stycznia 2012, 127 17 czerwca 2013, 73 20 listopada 2013, 60 22 listopada 2013, 128 12 grudnia 2013, 60 wystawiony rachunek a brak sprzeda(cid:366)y, 148 a zmiana ceny, 148 wzór ewidencji pomy(cid:311)ek, 42 zwrotu towarów, 41 wzór sporz(cid:251)dzania bilansu, 269 Z zako(cid:313)czenie pracy kasy, 44 zakup towarów handlowych, 179 zakupy na prze(cid:311)omie roku, 281 zaliczki, 50, 53 metody p(cid:311)acenia, 50 obliczanie, 52 uproszczone, 53 zarobki w(cid:311)asnej firmy, 264 zasada Pareto, 274 zasady ksi(cid:271)gowania, 128 ogólne, 19, 47 opodatkowania dochodów, 47 wyceny spisu z natury, 211 zatrudnienie pracownika, 238 zawiadomienie o fiskalizacji kasy, 44 o prowadzeniu ksi(cid:271)gi, 120 o rozpocz(cid:271)ciu ewidencjonowania, 44 zbiorcze zestawienie wpisów, 224, 226 zespó(cid:311), 311 zestawienie sprzeda(cid:366)y, 163, 164 wpisów, 226 zmiana miejsca u(cid:366)ywania kasy, 44 miejsca zamieszkania, 17 w(cid:311)a(cid:334)ciwo(cid:334)ci naczelnika urz(cid:271)du skarbowego, 44 ZUS, 231, 232 ZUS DRA, 232 zwolnienie z VAT, 28, 31 zysk firmy, 275 rzeczywisty, 267 Ź (cid:364)ród(cid:311)a przychodów, 15 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga przychodów i rozchodów krok po kroku. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: