Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 006541 22981088 na godz. na dobę w sumie
Księga związków, podrywu i seksu dla kobiet - książka
Księga związków, podrywu i seksu dla kobiet - książka
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3638-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> seksualność
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy prawdziwa miłość istnieje?

Czy wierzysz, że spotkasz wymarzonego rycerza, który zawładnie Twoim sercem i pozwoli Ci poczuć się najpiękniejszą księżniczką? Czy pragniesz namiętności, a jednocześnie poczucia bezpieczeństwa? Ileż to razy próbowałaś osiągnąć ten cel - nawiązać kontakt, zafascynować... i w końcu uwieść! Jednak im bardziej się starałaś, tym częściej spotykałaś się z obojętnością lub odmową, a mężczyzna Twoich marzeń wiązał się z głupią lalką. Czas wreszcie dowiedzieć się, co robisz źle i jak najszybciej to zmienić.

Jeśli myślisz, że nigdy nie uda Ci się odnaleźć właściwej drogi do serca odpowiedniego faceta i już na zawsze zostaniesz w lesie straconych szans - dobrze trafiłaś! Ta książka pozwoli Ci spojrzeć na mężczyzn z zupełnie nowej perspektywy. Jak myślą i działają? Jakie mają oczekiwania w relacjach z kobietami? Jakie kobiety ich pociągają? Dlaczego tak ważne są dla nich wizualne oraz fizyczne aspekty związku? Dlaczego nie chcą Cię słuchać? I co należy zrobić, by stać się gwiazdą, która przyciągnie tego jedynego?

Dlaczego niektóre kobiety potrafią odnaleźć i rozkochać w sobie wspaniałego faceta, a inne nie?

Tu znajdziesz 100% odpowiedzi na to pytanie. Dzięki temu niezwykłemu przewodnikowi możesz szybko stać się pewną siebie, seksowną, kochającą swoje ciało, pasjonującą kobietą. Trzymasz właśnie w rękach największe na świecie kompendium wiedzy na temat relacji damsko-męskich. Czy odważysz się powiedzieć 'TAK!' i już w ciągu kilku tygodni stać się kobietą, którą zawsze chciałaś być?

Znajdź rycerza... zanim ktoś sprzątnie Ci go sprzed nosa!


Patroni medialni:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Pomysł okładki: Jan Gajos Projekt okładki: Anna Mitka Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?sexkob Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3638-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp ......................................................................................11 Rozdziaï 2. Model Perfect Dating ............................................................19 2.1. Puïapki ............................................................................. 22 2.2. Otwarcie znajomoĂci ...................................................... 23 2.2.1. Jak zwabiÊ go w swoje sidïa? ................................26 2.2.2. Miejsca, w których poznasz interesujÈcych mÚĝczyzn .......................31 2.2.3. Zaawansowany trening otwartoĂci ......................32 2.3. Gra ................................................................................... 39 2.3.1. Jak rozpoznaÊ faceta? ...........................................41 2.3.2. Budowanie wartoĂci ..............................................42 2.3.3. Komplementy .......................................................42 2.4. Pocaïunek ........................................................................ 44 2.5. Spotkanie ......................................................................... 46 2.5.1. Umówienie spotkania ...........................................47 2.5.2. Pierwsze spotkanie ...............................................48 2.5.3. Kolejne spotkania .................................................49 2.6. Jak mówiÊ do mÚĝczyzny? ............................................. 52 2.7. Seks .................................................................................. 54 Rozdziaï 3. Psychologia mÚĝczyzn ..........................................................57 3.1. Co jest atrakcyjne dla mÚĝczyzn? .................................. 59 3.1.1. Twój wyglÈd ..........................................................60 3.1.2. UĂmiech ................................................................67 3.1.3. Docenienie ............................................................68 3.1.4. Szacunek ................................................................68 3.1.5. PoĝÈdanie ..............................................................68 3.1.6. LojalnoĂÊ ...............................................................69 3.1.7. OtwartoĂÊ .............................................................69 3.1.8. Rozmowa ..............................................................70 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet 3.1.9. Prezenty ................................................................72 3.1.10. Savoir-vivre ..........................................................72 3.1.11. SzczeroĂÊ .............................................................72 3.1.12. SeksualnoĂÊ .........................................................73 3.1.13. Nogi .....................................................................74 3.1.14. Ksztaït twojego ciaïa ...........................................75 3.1.15. Piersi ....................................................................77 3.1.16. Szyja .....................................................................78 3.1.17. Twarz ...................................................................78 3.1.18. Wïosy ...................................................................80 3.2. Co nie jest atrakcyjne dla mÚĝczyzn? ............................ 81 3.2.1. To, ĝe jesteĂ mÚska ...............................................81 3.2.2. Tworzenie negatywnych skojarzeñ z twojÈ osobÈ ........................................................82 3.2.3. Krytykowanie ........................................................83 3.3. Jego podejĂcie do seksu i pocaïunków .......................... 83 3.4. MÚskie ego ...................................................................... 85 3.5. Zakupy ............................................................................. 89 3.6. Dlaczego mÚĝczyěni lubiÈ sproĂne dowcipy? ............... 91 3.7. Dlaczego mÚĝczyěni chodzÈ samotnie do toalety? ...... 95 3.8. Jak facet rozïadowuje stres? ........................................... 97 3.9. Dlaczego mÚĝczyěni sÈ zafascynowani sportem? ....... 100 3.10. Dlaczego faceci nie sprzÈtajÈ po sobie? ..................... 101 Rozdziaï 4. Twoja psychologia ...............................................................105 4.1. Co jest atrakcyjne dla ciebie? ....................................... 105 4.2. Twoje podejĂcie do seksu i pocaïunków ..................... 111 4.3. Dlaczego kobiety czÚsto pïaczÈ? ................................. 115 Rozdziaï 5. Czym siÚ róĝnimy? ..............................................................117 5.1. Nasze mózgi ................................................................. 119 5.2. Nasze oczy .................................................................... 124 5.3. Nasze umiejÚtnoĂci przestrzenne ................................ 126 5.4. Nasze zmysïy ................................................................ 127 5.5. Nasza skóra ................................................................... 129 5.6. Nasza mowa .................................................................. 130 5.7. Nasze emocje oraz podejĂcie do ĝycia ......................... 131 5.8. Róĝnice pomiÚdzy pïciami a homoseksualizm ........... 133 8 Spis treĂci Rozdziaï 6. FizycznoĂÊ ...........................................................................137 6.1. Seks oralny .................................................................... 137 6.2. Seks ................................................................................ 139 6.3. Wytrysk kobiecy ........................................................... 141 6.4. Budowa mÚĝczyzny ...................................................... 146 6.5. Czego bojÈ siÚ mÚĝczyěni podczas seksu? .................. 150 6.6. Seks a miïoĂÊ ................................................................. 150 6.7. Rozmowy o seksie ........................................................ 153 Rozdziaï 7. Mowa ciaïa ............................................................................159 7.1. Mowa ciaïa w uwodzeniu ............................................. 159 7.2. Chodzenie ..................................................................... 160 7.3. NiezbÚdne zagrywki ..................................................... 161 Rozdziaï 8. PewnoĂÊ siebie .....................................................................163 8.1. GïÚboka pewnoĂÊ siebie ............................................... 164 8.2. ¿yjemy w dwóch Ăwiatach ........................................... 168 8.3. Budowanie ramy ........................................................... 171 8.4. Obiektywna ocena Ăwiata ............................................. 180 8.5. Twoje decyzje ............................................................... 182 Rozdziaï 9. ZwiÈzki .................................................................................195 9.1. Rodzaje zwiÈzków ........................................................ 198 9.2. WspóïzaleĝnoĂÊ ............................................................ 204 9.3. ZazdroĂÊ ........................................................................ 208 9.4. RozwiÈzywanie problemów ......................................... 211 9.5. Problemy zwiÈzane z seksem ....................................... 220 9.6. Brak czasu ..................................................................... 221 9.7. On ciÚ zdradziï ............................................................. 222 9.8. Ty go zdradziïaĂ ............................................................ 223 9.9. Miïe chwile .................................................................... 224 9.10. Jak zerwaÊ z facetem? ................................................. 225 Rozdziaï 10. Twoje ĝycie ..........................................................................229 10.1. Plan na caïe ĝycie ........................................................ 231 10.2. Modelowanie wzorów ................................................ 237 10.3. Negatywne myĂli ........................................................ 240 10.4. Pozytywne myĂlenie ................................................... 247 9 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet 10.5. Motywacja do dziaïania .............................................. 255 10.6. Radzenie sobie z problemami .................................... 261 10.7. Zmiana przyzwyczajeñ ............................................... 262 Rozdziaï 11. Poznawanie mÚĝczyzn przez internet ................................267 11.1. Portale i zasady ich dziaïania ...................................... 267 11.2. Twój opis ..................................................................... 268 11.3. Twoje zdjÚcia .............................................................. 273 11.4. Jego profil .................................................................... 274 11.5. Pisanie wiadomoĂci ..................................................... 276 Autorzy ................................................................................280 10 Rozdziaï 3. Psychologia mÚĝczyzn Dlaczego w ïazience mÚĝczyzny podïoga dookoïa muszli zawsze siÚ klei? Jak wiesz, zaïatwiamy siÚ na stojÈco. Czasem jednak nasz sprzÚt (zwïasz- cza po udanym seksie) odmawia posïuszeñstwa i dziwnym trafem za- czynamy sikaÊ na ĂcianÚ, podïogÚ lub sufit. Musisz wiedzieÊ, ĝe nie jeste- Ămy dumni z tego faktu i czÚsto jest on dla nas równie irytujÈcy jak dla kobiet. Dlaczego Ăpimy w brudnej poĂcieli? Ogólnie rzecz biorÈc, mÚĝczyěni majÈ gorszy wÚch niĝ panie, a nasza skóra nie jest tak wraĝliwa. Z tego powodu nie zawsze dostrzegamy, ĝe w ïóĝku zaczyna siÚ juĝ rozwijaÊ nowe spoïeczeñstwo eksperymentalnych gatunków… Psychika facetów jest duĝo sïabsza niĝ kobiet — popeïniamy piÚÊ razy wiÚcej samobójstw, 90 wiÚěniów to mÚĝczyěni, 90 pozwów o roz- wód skïadajÈ panie, czÚĂciej popadamy w naïogi… Tak naprawdÚ pod powïokÈ testosteronu zawsze kryje siÚ chïopiec, który potrzebuje ciÚ, by móc funkcjonowaÊ. Poniewaĝ jesteĂmy popularnie zwani „wzrokowcami”, dziaïajÈ na nas obrazy. Te, które widzieliĂmy lub które sobie wyobraĝamy — to one pozostajÈ w pamiÚci i decydujÈ o tym, czy chcemy byÊ z danÈ kobietÈ, czy nie. Dotyczy to obrazów dotyczÈcych zarówno mÚĝczyzny, jak i kobiety. Dla nas liczy siÚ nie to, jaka rzeczywistoĂÊ jest naprawdÚ, lecz jak jÈ postrzegamy przez pryzmat naszych wyobraĝeñ. DÈsamy siÚ krótko. Nasza psychika nie wytrzymuje dïugiego obraĝania siÚ, dlatego doĂÊ szybko pragniemy zgody. Równieĝ duĝo szybciej za- pominamy o przykrych chwilach — umysï faceta po prostu nie radzi sobie z dïuĝszym przeĝywaniem negatywnych emocji. KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet Chcemy byÊ potrzebni kobietom. Dlatego lubimy doradzaÊ, pomagaÊ, rozwiÈzywaÊ problemy. JeĂli panie nas potrzebujÈ, czujemy siÚ szczÚ- Ăliwsi. Kiedy stajecie siÚ niezaleĝne, samodzielne, pozbawiacie nas po- czucia mÚskoĂci. Warto prosiÊ faceta o przysïugÚ (nie ĝÈdaÊ jej) oraz okazywaÊ mu wdziÚcznoĂÊ, gdy zrobi coĂ dla kobiety. Gdy mówisz mÚĝ- czyěnie: „Ty zawsze mi pomagasz, znasz siÚ na tylu rzeczach, jesteĂ wspaniaïy”, podbudowujesz jego ego, a dziÚki temu sprawiasz, ĝe lepiej czuje siÚ w twoim towarzystwie. Mamy silnÈ potrzebÚ akceptacji. JeĂli bÚdziesz wciÈĝ krytykowaÊ faceta, miïoĂÊ moĝe zejĂÊ na dalszy plan, a on przestanie odczuwaÊ potrzebÚ przebywania z tobÈ. Istotna jest takĝe akceptacja mÚĝczyzny przez twojÈ rodzinÚ, znajomych, przyjacióïki. PamiÚtam, jak pod koniec jedne- go z moich zwiÈzków dziewczyna powiedziaïa, ĝe jej rodzice mnie nie lubiÈ. Pewnie o tym nie wiedziaïa, ale wówczas przestaïem powaĝnie myĂleÊ nad tamtÈ relacjÈ. Wiedziaïem przecieĝ, ĝe rodzina tej kobiety mnie nie akceptuje. Poczuïem siÚ odrzucony i automatycznie zaczÈïem negatywnie postrzegaÊ tÚ znajomoĂÊ. Niestety, tak juĝ mamy. JeĂli zatem twoi rodzice nie lubiÈ faceta, z którym siÚ spotykasz, nie musisz mu o tym mówiÊ. SzczeroĂÊ — owszem, ale pewne sprawy lepiej prze- milczeÊ. Przecieĝ ty teĝ nie chcesz, ĝeby facet codziennie powtarzaï ci, ĝe masz cellulit, a na twoim nosie pojawiï siÚ kolejny pryszcz. MÚĝczyzna jest szalenie wyczulony na kobiecy pïacz. Taki widok budzi w nim instynkt opiekuñczy. Gdy facet ujrzy pïaczÈcÈ kobietÚ, od razu wypadajÈ mu wszystkie asy z rÈk, przynajmniej dopóki jest on gïowÈ rodziny. JeĂli zaczniesz przejmowaÊ mÚskÈ rolÚ w zwiÈzku, nie licz na to, ĝe twoje ïzy bÚdÈ wywoïywaÊ jakiĂ efekt. PamiÚtaj jednak, ĝeby nie ïÈczyÊ pïaczu bezpoĂrednio z kïótniÈ. Mogïoby to spowodowaÊ, ĝe mÚĝczy- zna zaczÈïby kojarzyÊ ïzy z odrzuceniem. To z kolei wywoïaïoby agresjÚ. Ostatecznie facet, zamiast okazaÊ ci czuïoĂÊ, gdy pïaczesz, zaczÈïby siÚ irytowaÊ. Nie pamiÚtamy dat — rocznic, urodzin, imienin itp. Po prostu tak jest. Wielu mÚĝczyzn ma teĝ problem z zapamiÚtywaniem imion. Dla nas te rzeczy nie niosÈ po prostu ĝadnej wartoĂci praktycznej, wiÚc umysï czÚsto ma problem z notowaniem takich detali. Zrozum to zatem i za- 58 Psychologia mÚĝczyzn miast siÚ oburzaÊ, podaruj swojemu facetowi fajny kalendarz. Niech wpi- sze do niego wszystkie waĝne daty, o jakich powinien pamiÚtaÊ. Moĝe to teĝ byÊ po prostu karteczka, którÈ bÚdzie mógï wïoĝyÊ do portfela. Facet doceni fakt, ĝe go rozumiesz. BÚdzie teĝ pamiÚtaï o wszystkich waĝnych dla was terminach. 3.1. Co jest atrakcyjne dla mÚĝczyzn? Nie wiem, czy jeszcze pamiÚtasz, ale na poczÈtku XXI wieku w telewizji moĝna byïo obejrzeÊ bardzo popularny program Kawaler do wziÚcia. Jak siÚ domyĂlasz, zabawa polegaïa na tym, ĝe tytuïowy kawaler w finale show miaï przestaÊ byÊ wolnym strzelcem. Co ciekawe, kiedy zbadano widowniÚ programu, okazaïo siÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ oglÈdajÈcych go osób to kobiety w wieku od osiemnastu do trzydziestu czterech lat, czyli praw- dopodobnie gïównie potencjalne kandydatki na ĝony (moĝe ty teĝ na- leĝaïaĂ do tej grupy?). Gïówny bohater show akceptowaï bÈdě odrzu- caï kolejne adoratorki. Jak myĂlisz, co stanowiïo o sile tego programu? Wiele kobiet oglÈdajÈcych Kawalera do wziÚcia z pewnoĂciÈ zastanawiaïo siÚ, czym kierowaï siÚ tamten mÚĝczyzna przy wyborze partnerek. Co sprawiïo, ĝe ostatecznie zdecydowaï siÚ oĂwiadczyÊ konkretnej dziew- czynie? WyglÈd, charakter, zainteresowania, zachowanie — a moĝe wszystkiego po trochu? Dobrze wiem, ĝe nie tylko mÚĝczyěni starajÈ siÚ odkryÊ, co siedzi w gïowie przedstawicielek pïci przeciwnej. Nie przejmuj siÚ, za chwilÚ poznasz odpowiedě na pytanie: „Jak zwróciÊ na siebie uwagÚ faceta i sprawiÊ, by mnie pokochaï?”. Nie jest to wcale takie trudne, jak ci siÚ wydaje! W pozostawianiu wszystkiego czystemu przypadkowi kryje siÚ trochÚ szaleñstwa, nie uwaĝasz? OczywiĂcie zdarza siÚ, ĝe dwie osoby spoty- kajÈ siÚ w bardzo mïodym wieku i postanawiajÈ spÚdziÊ razem resztÚ ĝycia, ale to naprawdÚ rzadkie przypadki. Zazwyczaj jest tak, ĝe kaĝdy kolejny zwiÈzek uczy nas nowych rzeczy i pozwala nam zrozumieÊ, czego oczekujemy od ĝycia. Niektórzy potrzebujÈ mniej, a inni wiÚcej czasu na to, ĝeby w peïni zdaÊ sobie sprawÚ z tego, co ceniÈ u partnera. Niewaĝne, ile czasu ci to zajmie i z iloma facetami bÚdziesz musiaïa siÚ 59 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet spotykaÊ, zanim w koñcu pojmiesz, czego dokïadnie szukasz. Istotne jest to, ĝe nie siedzisz bezczynnie i nie czekasz na gwiazdkÚ z nieba, tylko walczysz o swojÈ przyszïoĂÊ. Oprah Winfrey (gwiazda amerykañ- skich programów typu talk-show) powiedziaïa kiedyĂ: „SzczÚĂcie to kwestia dobrego przygotowania poïÈczonego z wykorzystaniem nada- rzajÈcej siÚ okazji”. Wiem, ĝe marzysz o prawdziwie romantycznej miïoĂci od pierwszego wejrzenia, trwajÈcej do grobowej deski. W takim razie czas przygoto- waÊ siÚ na niÈ i trochÚ pomóc szczÚĂciu. Istnieje na to naprawdÚ wiele sposobów. Pozwól, ĝe przedstawiÚ kilka z nich. 3.1.1. Twój wyglÈd Naukowcy z Massachusetts General Hospital, zajmujÈcy siÚ badaniami mózgu, pokazali heteroseksualnym mÚĝczyznom fotografie „piÚknych” kobiet i stwierdzili, ĝe takie zdjÚcia uaktywniajÈ te same obrazy w mó- zgu, co kokaina lub pieniÈdze. Praktycznie wszystkie analizy, jakich dokonywano na przestrzeni ostat- niego wieku, a które dotyczyïy aspektów atrakcyjnoĂci pañ w oczach facetów, prowadziïy do tych samych wniosków. Fascynacja damskÈ urodÈ jest zresztÈ widoczna w dzieïach kulturowych powstaïych na przestrze- ni ostatnich tysiÈcleci. WyglÈd i ciaïo kobiety oraz to, co moĝe z nimi zrobiÊ, sÈ znacznie atrakcyjniejsze dla mÚĝczyzn niĝ jej inteligencja i za- lety, nawet w politycznie poprawnym XXI wieku. Wspóïczesny facet w poczÈtkowych etapach znajomoĂci szuka u potencjalnej partnerki do- kïadnie tych samych cech, jakie byïy waĝne dla jego przodków, jednak- ĝe w doborze osoby, z którÈ planuje spÚdziÊ resztÚ ĝycia, kieruje siÚ juĝ zupeïnie innymi kryteriami. Dbaj o swój wyglÈd. MÚĝczyěni sÈ wzrokowcami i naprawdÚ zwracajÈ uwagÚ na to, jak wyglÈdasz. MogÈ mówiÊ, ĝe jest inaczej, ale natury nie oszukajÈ. Nie znaczy to wcale, ĝe musisz byÊ „wytapetowana” i urzÈ- dzaÊ póïgodzinne drzemki na solarium. Jednak nadmiar tïuszczyku tu i ówdzie, widoczny cellulit, niezdrowo wyglÈdajÈce wïosy, zaniedbane paznokcie czy ěle dobrany strój sÈ sprawami, którymi powinnaĂ zajÈÊ 60 Psychologia mÚĝczyzn siÚ w pierwszej kolejnoĂci. Nie wymaga to wiele pracy (no, moĝe poza zrzucaniem na siïowni nadmiernej iloĂci tkanki tïuszczowej, ale uwierz mi, to sama przyjemnoĂÊ), a juĝ na samym poczÈtku podniesie twoje szanse u panów. I to bardzo. Facet, nawet jeĂli ma juĝ partnerkÚ, kiedy widzi ïadnÈ kobietÚ, auto- matycznie siÚ za niÈ oglÈda — tak juĝ go natura stworzyïa. Dziewczyna moĝe byÊ najfajniejsza, najinteligentniejsza, mieÊ te same zaintereso- wania, co mÚĝczyzna, Ăwietnie siÚ z nim dogadywaÊ, ale jeĂli nie bÚdzie dla niego atrakcyjna pod wzglÚdem fizycznym, nigdy nie stworzy z nim szczÚĂliwego zwiÈzku. Moĝesz wiÚc albo narzekaÊ do koñca ĝycia, jacy to faceci sÈ pïytcy, albo… wykorzystaÊ tÚ wiedzÚ na swojÈ korzyĂÊ. JeĂli wybierasz opcjÚ nr 2, to znaczy, ĝe mogÚ ci pomóc, a jeĂli nie, zasta- nów siÚ jeszcze raz i wybierz opcjÚ nr 2 (tak, wybór jest pozorny). Pa- miÚtaj, ĝe atrakcyjna kobieta ma bardzo duĝÈ przewagÚ nad rywalkami. Przede wszystkim skup siÚ na swoim wizerunku. JeĂli byïaĂ najïadniejsza dziewczynÈ w klasie, a do tego przewodniczÈcÈ samorzÈdu uczniowskie- go, to super. Gorzej, jeĂli tamte czasy dawno minÚïy, a ty dalej nie zmie- niïaĂ wizerunku. ByïaĂ miss Ziemi Podlaskiej w 2000 roku. OK, ale to byïo lata temu. Staraj siÚ byÊ na czasie w kwestii wizerunku. Jestem pe- wien, ĝe od wyborów miss czy czasów szkolnych w twoim ĝyciu wyda- rzyïo siÚ mnóstwo ciekawych rzeczy. Wykorzystaj to. Prawdziwa kobieta ma odpowiedni styl i jest peïna gracji. Skoro czytasz tÚ ksiÈĝkÚ, zakïadam, ĝe nie jesteĂ osiedlowÈ dresiarÈ, której tipsy majÈ dïugoĂÊ Ăredniego palca, cera odcieñ skórki kurczaka upieczonego na roĝnie, wïosy byïy tyle razy tlenione, ĝe mogïabyĂ oddychaÊ pod wodÈ, a twoje zainteresowania ograniczajÈ siÚ do wiedzy, kto ma najwiÚkszy biceps na dzielni. Bardzo dobrze. Popracuj wiÚc nad swojÈ gracjÈ i opa- nowaniem. MÚĝczyěni, istoty bardzo czÚsto popychane do niekoniecz- nie logicznego dziaïania przez nadmierny poziom testosteronu, doceniÈ takÈ kobietÚ u swego boku. W sytuacjach kryzysowych podobne umie- jÚtnoĂci zapewniÈ ci zdecydowanÈ przewagÚ nad rywalkami. 61 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet Twój wyglÈd zewnÚtrzny musi byÊ jak najlepszy i kropka. Kosmetyczka, odpowiednio dobrany ubiór, delikatna biĝuteria, makijaĝ podkreĂlajÈcy urodÚ — to podstawy, o których nie moĝesz zapomnieÊ. Niezmiernie istotne jest równieĝ to, jak chodzisz i w jaki sposób mówisz. Kobieta, która zabójczo siÚ porusza, ma uwodzicielski gïos, piÚknie wyglÈda, a do tego jest peïna energii, nie tylko przykuwa wzrok kaĝdego mÚĝczyzny, ale potrafi skupiÊ na sobie caïÈ jego uwagÚ. CaïÈ. Zanim w latach szeĂÊdziesiÈtych XX wieku zaczÈï dziaïaÊ Ruch Wyzwo- lenia Kobiet, panie ubieraïy siÚ tak, aby podobaÊ siÚ facetom i wyglÈdaÊ lepiej niĝ ich koleĝanki. Feministki natomiast wmówiïy im (i sobie), ĝe nie naleĝy stroiÊ siÚ dla mÚĝczyzn, poniewaĝ tak naprawdÚ liczy siÚ tylko wewnÚtrzne piÚkno. Idea ta spodobaïa siÚ milionom kobiet na ca- ïym Ăwiecie — uwierzyïy, ĝe wreszcie uwolniÈ siÚ od uciÈĝliwego i pra- cochïonnego obowiÈzku ïadnego wyglÈdania dla facetów. Wyrazem buntu przeciw ubieraniu siÚ „pod mÚĝczyzn” byïy takie style, jak punk i grunge, które jednoczeĂnie miaïy stanowiÊ Ăwiadectwo, ĝe obie pïcie mogÈ byÊ równe takĝe pod wzglÚdem wizerunku. Styl bÚdÈcy antytezÈ kobiecej atrakcyjnoĂci osiÈgnÈï apogeum w latach dziewiÚÊ- dziesiÈtych, kiedy to na wybiegach pojawiïy siÚ wychudzone, pozbawione ponÚtnych ksztaïtów modelki z ustami pomalowanymi czarnÈ szminkÈ, a nawet z ciemnymi krÚgami pod oczami, upodabniajÈcymi je do narko- manek. Taki wyglÈd nie wzbudzaï wiÚkszego zainteresowania mÚĝczyzn. Prawie ĝaden heteroseksualny facet nie oglÈdaï pokazów mody. Wolaï wybory Miss Universe — z przyjemnoĂciÈ patrzyï na kobiety prezentu- jÈce sygnaïy, które pobudzajÈ w mÚskim mózgu pierwotne reakcje. Pornografia to branĝa interesujÈca gïównie facetów. To wïaĂnie dla nich tworzone jest 99 witryn internetowych, a wiÚkszoĂÊ zdjÚÊ nagich mÚĝ- czyzn publikuje siÚ dla homoseksualistów. PowinnaĂ zrozumieÊ, ĝe face- ci surfujÈ po internecie w poszukiwaniu ksztaïtów i krÈgïoĂci, które po- budzajÈ ich mózgi na poziomie biologicznym. Kiedy mÚĝczyzna oglÈda pornograficzny wizerunek kobiety, nie zastanawia siÚ, czy ta dziewczy- na umie gotowaÊ i graÊ na fortepianie ani czy walczy o pokój na Ăwiecie. PodobajÈ mu siÚ ksztaïty i krÈgïoĂci, wiÚc wyobraĝa sobie, ĝe taka ko- bieta mogïaby przekazaÊ jego geny nastÚpnym pokoleniom. Nawet nie przyjdzie mu do gïowy, by zastanawiaÊ siÚ, czy ma ona miïÈ osobowoĂÊ. 62 Psychologia mÚĝczyzn Dawne pokolenia mÚĝczyzn równieĝ lubiïy oglÈdaÊ erotyczne wize- runki kobiet, z tym ĝe wówczas takÈ moĝliwoĂÊ dawaïy jedynie obrazy i rysunki. ArtyĂci malujÈcy, rzeěbiÈcy lub rysujÈcy nagie kobiety byli niemal wyïÈcznie facetami. Wszystkie informacje dotyczÈce atrakcyjnoĂci pañ w oczach mÚĝczyzn, zamieszczone na wczeĂniejszych stronach tej ksiÈĝki, sÈ skrupulatnie wykorzystywane przy tworzeniu komiksów Hentai, wywodzÈcych siÚ z Japonii, które cieszÈ siÚ ogromnÈ popularnoĂciÈ. Te rysunki o bardzo mocnym zabarwieniu pornograficznym, prezentujÈce wszystkie wcze- Ăniej wymienione sygnaïy kobiece, sÈ wydawane sÈ w formie komiksów gazetowych lub ksiÈĝek. Przedstawiane w nich dziewczyny zawsze majÈ mocno powiÚkszone oczy (dwu-, a nawet trzykrotnie wiÚksze od ust), maïy nos, krótkÈ dolnÈ czÚĂÊ twarzy oraz dïugie wïosy (bardzo czÚsto zwiÈzane w koñski ogon i ozdobione wstÈĝkÈ). Ponadto bohaterki tych komiksów sÈ prezentowane jako w peïni dojrzaïe ciaïa kobiece z twa- rzami kilkunastolatek. Szacuje siÚ (i sÈ to bezpieczne szacunki), ĝe tego typu wydawnictwa oglÈda ponad 30 mln mÚĝczyzn na Ăwiecie. Korygowanie wyglÈdu nie jest tak naprawdÚ niczym nowym. Setki lat przed wynalezieniem implantów piersi i metody odsysania tïuszczu ist- niaïy poñczochy z poduszeczkami dla mÚĝczyzn, którzy mieli zbyt chu- de ïydki, gorsety przeznaczone dla nie doĂÊ szczupïych pañ, a takĝe tiur- niury powiÚkszajÈce biodra i pupÚ. Nawet król Henryk VIII nosiï saczek (osïonÚ genitaliów), aby poprawiÊ wyglÈd swojej niewielkiej i przeĝartej syfilisem mÚskoĂci. Rywalizowaï tym samym z francuskimi królami. OczywiĂcie jego saczki byïy wysadzane diamentami i ozdabiane herbami. W ciÈgu tygodnia czïowiek widzi przeciÚtnie ponad piÚÊset wizerun- ków „idealnych” ludzi w gazetach, kolorowych magazynach, na billbo- ardach i w telewizji. WiÚkszoĂÊ takich osób zawdziÚcza swÈ doskonaïoĂÊ sztuczkom technicznym, takim jak zastosowanie aerografu, specjalny makijaĝ, obróbka komputerowa zdjÚÊ i specjalne oĂwietlenie. Idealna kobieta z kolorowego pisma bardzo rzadko jest taka w rzeczywistoĂci. JeĂli masz blizny po trÈdziku, znamiona lub cechy, których naprawdÚ u siebie nie znosisz, moĝesz siÚ zastanowiÊ nad zabiegiem plastycznym. 63 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet WiÚkszoĂÊ osób decydujÈcych siÚ na takie operacje jest zadowolona z osiÈgniÚtych efektów. W Japonii najpopularniejsza operacja plastyczna to korekcja oczu w taki sposób, ĝeby wyglÈdaïy jak u przedstawicieli biaïej rasy. Mieszkañcy tego kraju majÈ trzy powieki — usuniÚcie trzeciej powoduje poszerzenie oka. Przede wszystkim jednak powinnaĂ sobie uĂwiadomiÊ, ĝe operacja nie uczyni z ciebie automatycznie lepszej czy bardziej kochanej osoby ani nie spowoduje, ĝe twoje problemy ĝyciowe zniknÈ. WyglÈd jest jednym z czynników, które decydujÈ o tym, jak inni na ciebie reagujÈ i w jaki sposób jesteĂ przez nich traktowana. Co jednak o wiele waĝniejsze, ma on równieĝ wpïyw na to, jak postrzegasz siebie i w jaki sposób siÚ zachowujesz. ByÊ moĝe gdy byïaĂ dzieckiem, mama mówiïa ci, ĝe nie szata zdobi czïowieka, ale tak naprawdÚ bardzo wielu ludzi ocenia innych po pozorach. Twój wyglÈd zaleĝy od ciebie (w mniej- szym lub wiÚkszym stopniu). Obecnie wiedza na temat utrzymywania higieny jest powszechna, a na wielu kursach (m.in. na naszym) dowiesz siÚ, jak naleĝy siÚ zachowywaÊ w bardzo wielu sytuacjach (jak jeĂÊ, siadaÊ, ubieraÊ siÚ, dobieraÊ makijaĝ do okazji i wyglÈdu itp.). Póïki w ksiÚgarniach wrÚcz uginajÈ siÚ od pozycji poĂwiÚconych tej tematyce. Nie warto równieĝ oszczÚdzaÊ na fryzjerze. Najlepiej poszu- kaj takiego, który dobierze dla ciebie najkorzystniejszÈ fryzurÚ. PamiÚ- taj jednak — dïugie wïosy to podstawa, o czym przeczytasz w kolejnych podrozdziaïach. U dentysty moĝesz skorygowaÊ wszystkie wady zgry- zu, jak równieĝ nadaÊ zÚbom biaïy kolor. Masz bardzo duĝy wpïyw na to, ile waĝysz, a wiÚc równieĝ na swojÈ sylwetkÚ. Wybierz siÚ do dietetyka, który sprawdzi, w jaki sposób siÚ odĝywiasz, a w razie potrzeby rozpisze specjalny jadïospis, dopasowany do ciebie, który pozwoli ci uzyskaÊ najlepsze rezultaty. Moĝesz teĝ za- pisaÊ siÚ na siïowniÚ lub zajÚcia fitness, dziÚki czemu osiÈgniesz wyma- rzonÈ sylwetkÚ. Operacje plastyczne traktuj jako ostatecznoĂÊ — ist- nieje wiele innych sposobów na uzyskanie wymarzonej sylwetki. Prawda jest taka, ĝe w dzisiejszych czasach moĝesz wyglÈdaÊ tak, jak sobie zamarzysz. Zapomnij o wymówkach. 64 Psychologia mÚĝczyzn Zastanów siÚ, jakie piosenki znajdujÈ siÚ w czoïówkach Ăwiatowych list przebojów. Okazuje siÚ, ĝe najpopularniejszych pïyt nie nagrywajÈ Ăwiatowej sïawy muzycy, lecz ludzie, którzy zbadali, czego pragnÈ klien- ci, napisali tekst oraz melodiÚ wedïug sprawdzonych zasad. W tym czasie potencjalnie najlepsi artyĂci grajÈ w garaĝach i czekajÈ, aĝ ktoĂ wreszcie ich odkryje i doceni talent. Bardzo podobnie jest w przypadku zdobywania opinii osoby atrakcyjnej i popularnej. Moĝe na poczÈtku mÚĝczyěni tracÈ gïowÚ dla duĝych i jÚdrnych piersi oraz ksztaïtnych poĂladków, a kobiety nie mogÈ przejĂÊ obojÚtnie obok umiÚĂnionego faceta, ale liczne badania pokazujÈ, ĝe tak naprawdÚ przy dïuĝszych znajomoĂciach o wiele wiÚksze znaczenie majÈ charakter i po- dejĂcie do ĝycia danej osoby oraz ĂwiadomoĂÊ seksualnoĂci. Najistot- niejsza jest pewnoĂÊ siebie. WiÈĝe siÚ ona z ciekawym ĝyciem, jakie pro- wadzisz. Zorganizuj sobie czas, ciesz siÚ kaĝdym dniem, a mÚĝczyěni nawet nie bÚdÈ dostrzegali twoich wad fizycznych. Wszyscy badacze, którzy zgïÚbiajÈ tajniki relacji damsko-mÚskich, sÈ zgodni, ĝe w przypadku facetów kobieca uroda ma znaczenie na kaĝdym etapie zwiÈzku. Ta nasza cecha doprowadza bardzo wiele pañ do szaïu. Przedstawicielkom pïci piÚknej niesprawiedliwy wydaje siÚ fakt, ĝe kiedy mÚĝczyzna ma zmarszczki i siwe wïosy, postrzega siÚ go jako dystyn- gowanego i peïnego mÈdroĂci ĝyciowej, podczas gdy kobieta w analo- gicznej sytuacji jest uwaĝana jedynie za starÈ. Nic jednak nie da siÚ z tym zrobiÊ, poniewaĝ wïaĂnie w taki, a nie inny sposób skonstruowano nasz Ăwiat. Moĝna na to popatrzeÊ w ten sposób — podobnie nie jesteĂmy w stanie zaprzeczyÊ, ĝe po nocy nastÚpuje dzieñ, a przecieĝ nikt nie ma o to pretensji i nie uwaĝa tego za niesprawiedliwe. Doba to doba — niewaĝne, co o niej myĂlisz. Kiedy siÚ z tym pogodzisz, moĝesz od- powiednio siÚ przygotowaÊ — bez planowania opalania siÚ w nocy czy snu w sïoneczny dzieñ przy odsïoniÚtych oknach. DziÚki temu masz szansÚ prowadziÊ szczÚĂliwe ĝycie. Wystarczy odpowiednio zagospo- darowaÊ wolny czas. Po co siedzieÊ w mieszkaniu i narzekaÊ na coĂ, na co tak naprawdÚ nie ma siÚ ĝadnego wpïywu? Podobnie jest z mÚskim sposobem myĂlenia. Nie próbuj z nim walczyÊ, tylko naucz siÚ go za- akceptowaÊ i przede wszystkim przystosuj siÚ do niego. 65 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet JeĂli wiÚc nie odpowiada ci jakiĂ szczegóï twojego wyglÈdu, po prostu go zmieñ. Nie daj siÚ wpÚdziÊ w puïapkÚ mody. Na naszej stronie www.perfect- -dating.pl regularnie prezentujemy stroje, które sÈ modne, jednak u fa- cetów wywoïujÈ tylko uĂmiech politowania, a czasem wrÚcz obrzydze- nie. Wedïug prowadzonych przez nas ankiet popularne w ostatnich la- tach: baletki, mukluki, oficerki, bluzki ciÈĝowe, panterki czy spodnie alladynki sÈ skutecznymi antyafrodyzjakami i odpÚdzÈ od ciebie nawet najbardziej zakochanego faceta. Nie strzelaj sobie w kolano, nie bÈdě maïpkÈ, która Ălepo naĂladuje to, co widaÊ w reklamie czy na wystawie w markecie. Nie przesadzaj z kolorami. Trzy barwy na tobie to maksimum. WiÚcej kolorów powoduje, ĝe facet, patrzÈc na ciebie, zaczyna siÚ mÚczyÊ. Mózg nie odbiera pozytywnie zbytniej róĝnorodnoĂci, zwïaszcza mózg mÚĝ- czyzny. Ogólnie rzecz biorÈc, im mniej kolorów, tym lepiej. MówiÈc o róĝnych barwach, mam teĝ na myĂli odcienie. JeĂli chcesz siÚ dowiedzieÊ, jak naleĝy ïÈczyÊ kolory, poszukaj w internecie zdjÚÊ modelek w rozmaitych kreacjach. Przekonasz siÚ, ĝe ïatwo moĝesz naĂladowaÊ komponowanie zestawów barw. Staraj siÚ wkïadaÊ jaĂniejszÈ odzieĝ na górnÈ czÚĂÊ ciaïa, a ciemniejsze na dolnÈ. JeĂli zdecydujesz siÚ na ciemnÈ bluzkÚ, dobierz ciemne buty, aby „zamknÈÊ” swój obraz w danym kolorze. Miej przy sobie jakiĂ przedmiot, którego warto dotknÈÊ. Moĝe to byÊ kokieteryjne futerko, ciekawa bransoletka lub coĂ innego, co przyciÈga wzrok i sprawia, ĝe facet ma ochotÚ to pogïaskaÊ. Bardzo dobrym rozwiÈzaniem jest równieĝ dobranie nakrycia gïowy. Noszenie np. kapelusza zawsze Ăwiadczy o wysokim statusie spoïecz- nym, ponadto to Ăwietna metoda na zwrócenie na siebie uwagi. Stewar- desy, policjantki, modelki — o nich fantazjujÈ faceci i… wszystkie one majÈ nakrycia gïowy. 66 Psychologia mÚĝczyzn Zmieniaj swój styl — niech mÚĝczyzna zobaczy, ĝe czasem jesteĂ ele- gancka, chwilami aĝ dziwkarsko seksowna, ale teĝ potrafisz ubraÊ siÚ na luzie… Poñczochy, pas do poñczoch, wysokie obcasy na pewno go zaskoczÈ. Niech facet nigdy nie spodziewa siÚ, jak bÚdziesz wyglÈdaÊ. Masz byÊ seksowna i uwodzicielska. MÚĝczyzna powinien dostrzec w tobie setki innych kobiet. DziÚki zmianie stylu moĝesz równieĝ od- ĂwieĝyÊ obecny zwiÈzek. Wepnij kwiat we wïosy — ten widok zawsze wywoïuje uĂmiech na ustach mÚĝczyzny. Niewiele jest rzeczy, które mogïyby równie mocno podkreĂliÊ twojÈ kobiecoĂÊ. PamiÚtaj, ĝe lubimy wszystko, czego sami nie nosimy. A wiÚc to, co kobiece. Kwiaty, delikatne kolory, sukienki, spódniczki, kolczyki, na- szyjniki, bransoletki, ïañcuszki na kostce, pierĂcionki, dïugie wïosy — te wszystkie elementy sprawiajÈ, ĝe facet poleci na ciebie szybciej, niĝ siÚ tego spodziewasz. 3.1.2. UĂmiech UĂmiechaj siÚ do mÚĝczyzn — uwielbiamy to! Rób to tak czÚsto, jak tylko siÚ da. Niektórzy powiadajÈ, ĝe na Ăwiecie niewiele jest rzeczy piÚkniejszych od szczerego uĂmiechu kobiety. MajÈ duĝo racji. Sam niejednokrotnie ïapaïem siÚ na tym, ĝe byïem gïÚboko zafascynowany tym, jak dziew- czyna siÚ do mnie uĂmiechaïa. Okazywanie pozytywnych emocji spra- wia, ĝe ludzie od razu sÈ do ciebie inaczej nastawieni. Mam koleĝankÚ, która, obiektywnie rzecz ujmujÈc, nie jest zbyt atrakcyjna fizycznie (po- nadto nie ma wyczucia w kwestii garderoby i makijaĝu), ale dziÚki nie- zwykle pozytywnemu stosunkowi do ĝycia zawsze otacza jÈ wianuszek mÚĝczyzn. Faceci lubiÈ byÊ obdarzani przez kobiety takimi emocjami, jak ciepïo, wspóïczucie, wdziÚcznoĂÊ czy zrozumienie i wraĝliwoĂÊ. Praw- dziwÈ sztukÈ uwodzenia mÚĝczyzn jest umiejÚtnoĂÊ operowania na ich emocjach, a nie intelekcie. 67 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet 3.1.3. Docenienie Kiedy facet zrobi coĂ dla ciebie, od razu go pochwal. Tego typu po- zytywne wzmocnienie sprawi, ĝe mÚĝczyzna bÚdzie nie tylko coraz czÚĂciej tak postÚpowaï, lecz równieĝ dobrze poczuje siÚ w twoim to- warzystwie. Kaĝdy facet uwielbia byÊ doceniany. OczywiĂcie na samym poczÈtku waszej znajomoĂci nie wypada, ĝebyĂ rozwodziïa siÚ nad jego cudow- noĂciÈ, wzdychaïa, rzucaïa „ochy” i „achy”. Moĝesz za to doceniÊ jego wiedzÚ i przyjemne tematy, jakie porusza podczas rozmowy z tobÈ. Zarówno mÚĝczyěni, jak i kobiety ceniÈ u pïci przeciwnej poczucie humoru. JeĂli twój rozmówca takowe posiada, natychmiast to doceñ. NaprawdÚ niewielu facetów ma interesujÈce poczucie humoru. Polegaj na mÚĝczyěnie — uwielbiamy pomagaÊ, wiÚc czÚsto proĂ nas o to. Facet lubi czuÊ siÚ potrzebny! Chwal mÚĝczyznÚ i mów mu miïe rzeczy. JesteĂmy niedomyĂlni. Nie otrzymaliĂmy daru intuicji, wiÚc pewne kwestie nie sÈ dla nas oczywiste. Bardzo mocno zapunktujesz u faceta, jeĂli bÚdziesz go chwaliÊ, szcze- gólnie w obecnoĂci innych ludzi. 3.1.4. Szacunek Facet w zwiÈzku musi czuÊ siÚ szanowany. O wyĂmiewaniu go w to- warzystwie innych ludzi czy krytyce od razu powinnaĂ zapomnieÊ. Kiedy jesteĂ ze swoimi czy jego przyjacióïmi, mów o nim dobrze. MÚĝ- czyěni majÈ Ăwira na punkcie swojego ego. JeĂli chwalisz faceta przy innych ludziach, czuje siÚ przy tobie komfortowo — dostajesz duĝego plusa. 3.1.5. PoĝÈdanie O ile kobiety czÚsto majÈ okazjÚ przekonaÊ siÚ o swojej atrakcyjnoĂci, o tyle facet rzadko czuje siÚ przystojny, seksowny i poĝÈdany przez ko- bietÚ. Mów czÚsto mÚĝczyěnie, ĝe go pragniesz. Okazuj to. 68 Psychologia mÚĝczyzn 3.1.6. LojalnoĂÊ Stawaj po stronie faceta. ¿aden mÚĝczyzna nie chce, by kobieta byïa w obozie wroga. JeĂli wspierasz partnera, gdy jest w konflikcie z innymi luděmi, znów dostaniesz od niego duĝego plusa. 3.1.7. OtwartoĂÊ Zachowaj otwarty umysï w kwestii zwiÈzków i miïoĂci. Twoje dotych- czasowe relacje mogïy byÊ nieudane. Moĝe nawet zostaïaĂ zdradzona albo trafiïaĂ na damskiego boksera. Nie przekreĂlaj jednak wszystkich mÚĝczyzn, nie zakïadaj z góry, ĝe wszyscy sÈ tacy sami. PomyĂl: jeĂli dwie czy trzy marki perfum kompletnie ci nie odpowiadajÈ, wrÚcz Ămier- dzÈ, czy to znaczy, ĝe juĝ nigdy wiÚcej nie bÚdziesz uĝywaïa jakiegokol- wiek zapachu? Uwierz mi, tam za rogiem, naprawdÚ niedaleko, czeka na ciebie twój wymarzony mÚĝczyzna. BÈdě otwarta na nowÈ wiedzÚ. Skoro kupiïaĂ tÚ ksiÈĝkÚ, widzÚ, ĝe ten warunek udaïo ci siÚ speïniÊ juĝ na samym poczÈtku. Najgorsze, co moĝesz zrobiÊ, to zadrzeÊ gïowÚ do góry tak mocno, ĝe bez problemu bÚdziesz w stanie liczyÊ mijane lampy, i ĝyÊ w przekonaniu, ĝe jesteĂ specjalistkÈ w kaĝdej dziedzinie, wiÚc nikt nie zdoïa nauczyÊ ciÚ niczego nowego. JeĂli wïaĂnie zakoñczyïaĂ zwiÈzek i nadal czujesz, ĝe nigdy nie uda ci siÚ na powrót zakochaÊ w ĝadnym mÚĝczyěnie, zapamiÚtaj sïowa Benja- mina Disraela, angielskiego pisarza i polityka: „Magia pierwszej miïo- Ăci polega na naiwnej wierze, ĝe nigdy siÚ nie skoñczy”. PomyĂl: ile razy w ĝyciu zdarzyïo ci siÚ zakochaÊ i myĂleÊ, ĝe ten partner bÚdzie jednym jedynym? ByÊ moĝe w tej chwili nie potrafisz myĂleÊ o kolejnym zwiÈzku i spo- glÈdaÊ z uĂmiechem w przyszïoĂÊ, ale przy odrobinie wysiïku i chÚci wszystko da siÚ zrobiÊ. Spróbuj wyobraziÊ sobie wszystkie budujÈce doĂwiadczenia, które moĝesz wynieĂÊ z zakoñczonego zwiÈzku. Prze- szïoĂci nie zdoïasz zmieniÊ. Moĝesz natomiast wyciÈgnÈÊ z niej moraï, który wykorzystasz w przyszïoĂci, i iĂÊ dalej. 69 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet JeĂli bÚdziesz caïy czas spoglÈdaÊ w przeszïoĂÊ, stracisz teraěniejszoĂÊ. Warto skupiÊ siÚ na chwili obecnej i przyszïoĂci. JeĂli masz jakieĂ pa- miÈtki (listy, zdjÚcia, figurki itp.) przypominajÈce ci o byïym, spakuj je w wielkie pudïo, oklej ciemnÈ taĂmÈ i schowaj w miejsce, do którego w zasadzie nie zaglÈdasz. PomyĂl lepiej o fantastycznej miïoĂci, jaka czeka ciÚ w bardzo niedalekiej przyszïoĂci, i zastanów siÚ, w jaki sposób mogïabyĂ siÚ do niej przygotowaÊ. Nie myĂl o tym jednym mÚĝczyěnie, z którym spÚdziïaĂ kawaïek ĝycia. Zastanów siÚ lepiej, ilu fantastycz- nych facetów tylko czeka na to, ĝeby móc poznaÊ tak wartoĂciowÈ kobietÚ jak ty! 3.1.8. Rozmowa Naucz siÚ lepiej komunikowaÊ z luděmi. Moĝesz byÊ najïadniejsza ko- bietÈ, jaka stÈpaïa po tej ziemi, ale jeĂli nie bÚdziesz umiaïa rozmawiaÊ z drugim czïowiekiem, nigdy zdoïasz stworzyÊ prawdziwie szczÚĂliwego zwiÈzku. MÚĝczyzna to wzrokowiec, ale oprócz tego naprawdÚ lubi czasami pogadaÊ na ciekawe tematy ze swojÈ partnerkÈ. Samym wyglÈ- dem nie zdobÚdziesz wartoĂciowego faceta. W jaki sposób moĝesz na- uczyÊ siÚ lepiej komunikowaÊ? Przede wszystkim nie zamykaj siÚ w czte- rech Ăcianach! Jak najczÚĂciej wychodě do ludzi. Korzystaj ze wszystkich moĝliwych okazji. Obserwuj koleĝanki, które sÈ uznawane za towarzy- skie osoby, i staraj siÚ dostrzec, co sprawia, ĝe sÈ tak lubiane. BÈdě pewna siebie. MÚĝczyěni lubiÈ o was dbaÊ, ale nie znoszÈ ksiÚĝ- niczek, którymi wiecznie trzeba siÚ opiekowaÊ. Pewna siebie kobieta to prawdziwy afrodyzjak dla wartoĂciowego faceta. W jaki sposób poprawiÊ komunikacjÚ z innymi luděmi? LubiÚ twier- dziÊ (tak, nie ma ĝadnego naukowego potwierdzenia tej tezy), ĝe kaĝdy z nas ma w sobie „miÚsieñ rozmowy”, a ten, jak kaĝdy miÚsieñ, ĝeby mógï siÚ rozwijaÊ, powinien byÊ Êwiczony. Dobra konwersacja moĝe sprawiÊ ogromnÈ przyjemnoĂÊ wszystkim jej uczestnikom. Jak stwier- dziï angielski pisarz i leksykograf Samuel Johnson: „NajszczÚĂliwsza rozmowa to ta, z której niewiele siÚ pamiÚta poza przyjemnym wraĝe- niem, jakie pozostawiïa”. 70 Psychologia mÚĝczyzn Wyksztaïcenie prawdziwie sprawnego „miÚĂnia rozmowy” wymaga tro- chÚ pracy, ale uwierz mi, rezultaty sÈ tego warte. JeĂli chcesz wciÈgnÈÊ mÚĝczyznÚ w dyskusjÚ, mów przede wszystkim zwiÚěle. Faceci nie zno- szÈ, gdy kobiety wygïaszajÈ przydïugie monologi i oczekujÈ od roz- mówcy peïnego skupienia i wytÚĝonej uwagi. JeĂli bÚdziesz glÚdziÊ, mÚĝczyzna straci po czÚĂci zainteresowanie tobÈ, natomiast konwersa- cjÚ uzna za zwyczajnie nudnÈ. Dobry mówca zawsze zdaje sobie sprawÚ z tego, jak reagujÈ jego sïu- chacze. PowinnaĂ zatem caïy czas pilnowaÊ, by towarzysze aktywnie uczestniczyli w konwersacji. Zacznij zwracaÊ równieĝ uwagÚ na to, czy odpowiedzi na twoje pytanie sÈ czysto grzecznoĂciowe, czy teĝ na- prawdÚ to, o czym mówisz, zafascynowaïo sïuchaczy. Kiedy zaczynajÈ niespokojnie siÚ wierciÊ, przestÚpowaÊ z nogi na nogÚ i nerwowo roz- glÈdaÊ siÚ po pokoju, to bardzo wyraěny sygnaï dla ciebie — najwyĝszy czas pozwoliÊ im dojĂÊ do gïosu. PamiÚtaj, ĝe o jakoĂci komunikacji miÚdzyludzkiej w 21 decyduje ton gïosu. Podczas kaĝdej rozmowy zwracaj uwagÚ na gïoĂnoĂÊ, prÚd- koĂÊ i tonacjÚ swojej wypowiedzi. Nie jest chyba dla ciebie ĝadnÈ tajemni- cÈ, ĝe przyjemny dla ucha gïos znacznie zwiÚksza atrakcyjnoĂÊ kobiety. Najwaĝniejsze jest jednak to, ĝebyĂ wiedziaïa, o czym mówiÊ. Gadanie dla gadania to jeszcze trochÚ za maïo, by zainteresowaÊ sobÈ sïuchaczy, a przede wszystkim mÚskÈ czÚĂÊ audytorium. BÈdě na bieĝÈco, interesuj siÚ otaczajÈcÈ ciÚ rzeczywistoĂciÈ, rozmawiaj duĝo z kolegami, a z pew- noĂciÈ nie zabraknie ci ciekawych tematów do dyskusji. PamiÚtaj jednak — jak powiedziaïa Dorothy Neville (autorka Under Five Reigns): „Praw- dziwÈ sztukÈ rozmowy jest nie tylko mówienie wïaĂciwych rzeczy we wïaĂciwym miejscu, ale — co o wiele trudniejsze — powstrzymanie siÚ przed powiedzeniem czegoĂ niewïaĂciwego, gdy nadarza siÚ okazja”. W pewnym momencie warto okazaÊ mÚĝczyěnie zainteresowanie i za- czÈÊ flirtowaÊ trochÚ intensywniej. OczywiĂcie powiedzenie po prostu: „W sumie to mi siÚ podobasz, nie spie***l tego” jest (pomimo krÈĝÈcych legend miejskich na ten temat) nie najlepszym sposobem na kontynu- owanie znajomoĂci. 71 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet MÚĝczyzna lubi wiedzieÊ, ĝe jest sïuchany (jak zresztÈ kaĝdy). Okaĝ to — zadawaj mu pytania skïaniajÈce do myĂlenia. Niech wie, ĝe jesteĂ szczerze zainteresowana tym, co pragnie ci powiedzieÊ, i chciaïabyĂ usïyszeÊ wiÚcej. Aby podkreĂliÊ zaangaĝowanie w dyskusjÚ, moĝesz za- wahaÊ siÚ kilkukrotnie, zanim coĂ powiesz, tak jakbyĂ rozwaĝaïa, czy pytanie, które zamierzasz zadaÊ, nie jest zbyt trywialne. On naprawdÚ to doceni. 3.1.9. Prezenty Co kupiÊ facetowi jako upominek? Polecam dwa typy prezentów: prak- tyczny przedmiot albo coĂ, co mÚĝczyěnie bÚdzie siÚ kojarzyÊ z tobÈ. A wiÚc moĝe to byÊ rzecz zwiÈzana z jego pasjÈ (ja np. uwielbiam do- stawiaÊ pïyty z muzykÈ i gadĝety elektroniczne) bÈdě np. ramka LCD z twoimi zdjÚciami lub album z waszymi wspomnieniami, komplet bie- lizny czy obraz namalowany na podstawie waszej wspólnej fotografii. 3.1.10. Savoir-vivre Moja ĂwiÚtej pamiÚci babcia zawsze bardzo zwracaïa uwagÚ na odpo- wiedni wizerunek i umiejÚtnoĂÊ wïaĂciwego zachowywania siÚ w towa- rzystwie. Kiedy byïem dzieckiem, bardzo mnie irytowaïo, ĝe powinie- nem siedzieÊ w okreĂlony sposób, elegancko trzymaÊ widelec czy ïadnie siÚ wysïawiaÊ, ale dziĂ jestem jej wdziÚczny za te nauki, poniewaĝ widzÚ (zwïaszcza w tych coraz bardziej pozbawionych kultury czasach), jak sÈ pomocne w kontaktach z luděmi na poziomie. Moĝesz nawet onieĂmie- liÊ i pozytywnie zaskoczyÊ partnera znajomoĂciÈ zasad savoir-vivre’u. OczywiĂcie pamiÚtaj, ĝeby nie przesadzaÊ, zwïaszcza na poczÈtku zna- jomoĂci. Chyba nie chcesz, by mÚĝczyzna uznaï ciÚ za nadÚtÈ ksiÚĝ- niczkÚ, prawda? 3.1.11. SzczeroĂÊ Czasami odrobina uĝytej w odpowiednim momencie szczeroĂci potrafi trafiÊ wprost do serca mÚĝczyzny i zapewniÊ ci jego uwagÚ. W dzisiej- szych czasach duĝo kobiet stosuje róĝne wymyĂlne gierki i sztuczki, ĝeby manipulowaÊ facetami i testowaÊ ich. MÚĝczyěni zaĂ nie zawsze 72 Psychologia mÚĝczyzn sÈ odpowiednio przygotowani (np. w mojej szkole), wiÚc wpadajÈ w te zmyĂlnie ustawione sidïa. Dlatego teĝ czÚsto podczas rozmowy z ko- bietÈ bardzo uwaĝajÈ, ĝeby nie zrobiÊ czegoĂ gïupiego. StarajÈ jak naj- lepiej wypaĂÊ. JeĂli pokaĝesz facetowi, ĝe jesteĂ osobÈ, która potrafi byÊ szczera, moĝesz naprawdÚ bardzo u niego zapunktowaÊ. MÚĝczyěni naprawdÚ ceniÈ u kobiet tÚ cechÚ. SzczeroĂÊ moĝna róĝnie definiowaÊ. Chciaïbym jednak skupiÊ siÚ na kilku bardzo waĝnych jej elementach. Przede wszystkim to, ĝe jesteĂ szczera, oznacza, ĝe nie knujesz i nie wymyĂlasz przedziwnych historyjek tylko po to, ĝeby sprawdziÊ, co facet do ciebie czuje. MÚĝczyzna moĝe daÊ siÚ nabraÊ, ale tak naprawdÚ nie zmieni swojego zachowania. Maïo tego — faceci nie znoszÈ takich gierek. CzÚsto to one powodujÈ koniec dobrze zapowiadajÈcego siÚ zwiÈzku. Sam padïem ofiarÈ intrygi. Na jednej z domówek zorganizowanych przez moich znajomych poznaïem bardzo sympatycznÈ dziewczynÚ. Miïo siÚ nam rozmawiaïo i po jakimĂ czasie zaczÚliĂmy siÚ spotykaÊ. Nie mi- nÚïo duĝo czasu, kiedy dziewczyna zaczÚïa mnie sprawdzaÊ na przeróĝne sposoby. Wysïaïa mi SMS, ale nie odpisaïem, bo byïem tego dnia bardzo zajÚty. Kiedy wieczorem zadzwoniïem do niej, usïyszaïem, ĝe nie zaleĝy mi na tym zwiÈzku. Innym razem byliĂmy w klubie. ZaczÚïa mnie wy- pytywaÊ, którÈ z dziewczyn oprócz niej uwaĝam za ïadnÈ. OczywiĂcie kaĝda odpowiedě byïa zïa i prowadziïa do kolejnej nieprzyjemnej sytu- acji. OczywiĂcie mógïbym jeszcze dïugo o tym opowiadaÊ. Mimo ĝe na poczÈtku dziewczyna wydawaïa mi siÚ naprawdÚ sympatyczna, jej póě- niejsze zachowanie sprawiïo, ĝe nie miaïem ochoty kontynuowaÊ tej znajomoĂci. 3.1.12. SeksualnoĂÊ PowinnaĂ zrozumieÊ jednÈ bardzo waĝnÈ rzecz — mÚĝczyznÚ od ideal- nego ciaïa bardziej podnieca ĂwiadomoĂÊ, ĝe kobieta jest bardzo otwarta na seks. Nie musisz w nieskoñczonoĂÊ pracowaÊ nad sylwetkÈ, ĝeby przybliĝyÊ siÚ do ideaïów prezentowanych w mediach. Zamiast tego skup siÚ na poprawie swojego nastawienia do seksu. 73 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet 3.1.13. Nogi Kiedy mÚĝczyzna widzi kobietÚ o dïugich nogach (takich, które zdajÈ siÚ siÚgaÊ do samej szyi), potrafiÈ one na bardzo dïugo utkwiÊ w jego umy- Ăle. WyjaĂnienie tego zjawiska jest bardzo proste. Im dïuĝsze kobieta ma nogi i im wiÚcej facet moĝe ich zobaczyÊ, tym bardziej ich posiadaczka wydaje mu siÚ zmysïowa, bo oczywiĂcie mÚska uwaga kieruje siÚ do miejsca, gdzie te nogi siÚ spotykajÈ. Zaïóĝmy, ĝe miaïabyĂ organy roz- rodcze zlokalizowane pod pachÈ. Wówczas ĝaden z nas prawdopodobnie nie zwracaïby uwagi na twoje nogi (choÊby byïy cudowne) — zamiast tego fascynowaïby siÚ bicepsami i tricepsami. Poniewaĝ jednak natura skonstruowaïa ciÚ inaczej, mÚĝczyzna nie rozwodzi siÚ nad tym, jakie masz dïugie i cudowne rÚce. Dzieci rodzÈ siÚ z nogami krótkimi w sto- sunki do reszty ciaïa. Przez kilka lat proporcje zmieniajÈ siÚ bardzo nieznacznie. Kiedy jednak dziewczynka wejdzie w wiek dojrzewania, pod wpïywem hormonów jej nogi zaczynajÈ siÚ wydïuĝaÊ, a podlotek prze- ksztaïca siÚ w kobietÚ. WyjÈtkowo dïugie nogi stanowiÈ bardzo wyraěny niewerbalny sygnaï dla mÚĝczyzny, ĝe dziewczyna dojrzaïa seksualnie, a co za tym idzie — moĝe wydaÊ na Ăwiat jego potomstwo. To wszyst- ko sprawia, ĝe omawiany element kobiecego ciaïa od zarania dziejów jest kojarzony z silnÈ seksualnoĂciÈ. JeĂli przyjrzysz siÚ finalistkom Miss ¥wiata, z pewnoĂciÈ dostrzeĝesz, ĝe wszystkie one majÈ nogi dïuĝsze niĝ przeciÚtna przedstawicielka pïci piÚknej. Proporcje lalki Barbie sÈ sztuczne — krótki tuïów w porów- naniu z resztÈ ciaïa. Z kolei producenci poñczoch i rajstop zwiÚkszajÈ sprzedaĝ dziÚki prezentowaniu swoich wyrobów na specjalnie sprepa- rowanych fotografiach lub manekinach z nogami o dïugoĂci niespoty- kanej w naturze. Kobiety bardzo czÚsto narzekajÈ, ĝe ich nastoletnie córki noszÈ zbyt krótkie spódniczki. Jest to jednak zïudzenie optyczne, spowodowane faktem, ĝe dziewczÚta majÈ nieproporcjonalnie dïugie no- gi. Do ok. dwudziestego roku ĝycia dïugoĂÊ tuïowia takĝe siÚ zwiÚksza. Nogi dorosïej kobiety wydajÈ siÚ do 10 krótsze, niĝ byïy w wieku dojrzewania. WiÚkszoĂÊ pañ doskonale zdaje sobie sprawÚ, jakie korzyĂci zapewnia posiadanie dïugich nóg, wiÚc stara siÚ jak najlepiej je wykorzystaÊ. Juĝ nastolatki dostrzegajÈ, co mogÈ zyskaÊ dziÚki eksponowaniu nóg, dlatego 74 Psychologia mÚĝczyzn od najmïodszych lat uczÈ siÚ chodziÊ w butach na wysokim obcasie, mimo ĝe nie jest to najwygodniejsze, a takĝe noszÈ krótkie spódniczki, choÊ w spodniach byïoby im cieplej. OczywiĂcie takie zachowanie jest ryzykowne. Chodzenie w butach na wysokim obcasie moĝe po latach spowodowaÊ choroby krÚgosïupa, z kolei paradowanie w krótkiej spód- niczce nierzadko koñczy siÚ zapaleniem pïuc. A wszystko po to, by przyciÈgaÊ wzrok mÚĝczyzn. Nie jest tajemnicÈ, ĝe facetom podobajÈ siÚ kobiety w szpilkach. Takie buty sprawiajÈ, ĝe damskie nogi wyglÈ- dajÈ tak jak w okresie dojrzewania, kiedy proporcje ciaïa byïy inne. Wy- sokie obcasy podnoszÈ atrakcyjnoĂÊ seksualnÈ kobiety w oczach mÚĝczy- zny, poniewaĝ powodujÈ wygiÚcie palców i silniejsze wypiÚcie poĂladków, wizualne skrócenie stóp i wypchniÚcie miednicy do przodu. 3.1.14. Ksztaït twojego ciaïa Przez wiele setek lat kobiety cierpiaïy katusze, noszÈc róĝnego rodzaju gorsety i inne „wynalazki” ĂciskajÈce taliÚ, a wszystko po to, ĝeby osiÈ- gnÈÊ figurÚ jak najbardziej zbliĝonÈ do klepsydry. Niejednokrotnie pro- wadziïo to do deformacji klatki piersiowej, zaburzeñ oddychania, nad- miernego ĂciĂniÚcia narzÈdów wewnÚtrznych, a takĝe poronieñ. Bywaïo teĝ, ĝe panie chirurgicznie usuwaïy niektóre ĝebra, aby osiÈgnÈÊ idealny (oczywiĂcie w ich mniemaniu) wyglÈd. W XIX wieku kobiety nosiïy tiurniury wyolbrzymiajÈce biodra i poĂladki, by zasygnalizowaÊ zdolnoĂÊ do pomyĂlnego wydania dziecka na Ăwiat. Noszenie gorsetu podkreĂlaïo równieĝ liniÚ bioder, a jednoczeĂnie spïaszczaïo brzuch. W ten sposób kobieta pokazywaïa, ĝe nie jest w ciÈĝy, a tym samym nie ma partnera, wiÚc moĝna uderzaÊ do niej w konkury. W XIX wieku za idealny ob- wód talii u dziewczynki uwaĝano taki, który, wyraĝony w calach, od- powiadaï jej wiekowi. U kobiety o doskonaïym zdrowiu i najwiÚkszej zdolnoĂci do pomyĂl- nego wydawania dzieci na Ăwiat stosunek obwodu talii do obwodu bioder wynosi 70 (czyli talia stanowi 70 bioder). WïaĂnie taka pro- porcja od wieków byïa najwiÚkszym wabikiem na mÚĝczyzn. WiÚkszoĂÊ przedstawicieli pïci brzydkiej zaczyna traciÊ zainteresowanie kobietÈ, kiedy ten stosunek przekroczy 80 . Im bardziej wymiary odbiegajÈ od idealnej proporcji — w górÚ lub w dóï — tym mniej dana pani wydaje 75 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet siÚ atrakcyjna. Kobiety, u których proporcja przekracza 100 , nie wzbudzajÈ mÚskiego zainteresowania, poniewaĝ taki stosunek Ăwiadczy o odkïadaniu siÚ tïuszczu wokóï macicy i jajników, a co za tym idzie — niĝszej pïodnoĂci. Natura umieszcza go z dala od najwaĝniejszych or- ganów, dlatego nie gromadzi siÚ on wokóï serca, mózgu czy jÈder. U ko- biet po histerektomii tïuszcz czÚsto odkïada siÚ na brzuchu, podobnie jak u mÚĝczyzn, poniewaĝ nie majÈ juĝ narzÈdów rozrodczych. Profesor Devendera Singh, psycholog ewolucyjny z University of Texas, badaï atrakcyjnoĂÊ fizycznÈ uczestniczek konkursu Miss America oraz kobiet prezentowanych na rozkïadówkach „Playboya” w ciÈgu ostatnich piÚÊdziesiÚciu lat. Stwierdziï, ĝe waga idealnego symbolu seksu obniĝyïa siÚ w tym czasie o Ărednio 7,5 kg, ale uznawany za idealny 70 stosunek obwodu talii do bioder nie zmieniï siÚ. Profesor Singh ustaliï, ĝe dla mÚĝczyzn najatrakcyjniejsze sÈ kobiety, u których ta proporcja wynosi 67-80 . Ten sam naukowiec przeprowadziï badanie z zastosowaniem zdjÚÊ ko- biet z niedowagÈ, nadwagÈ oraz ĂredniÈ wagÈ. Pokazaï fotografie grupie mÚĝczyzn i poprosiï ich o ocenÚ pañ pod wzglÚdem atrakcyjnoĂci. Ko- biety o Ăredniej wadze i proporcji talii do bioder wynoszÈcej ok. 70 zostaïy uznane za najbardziej pociÈgajÈce. W grupie z nadwagÈ i niedo- wagÈ najwiÚcej gïosów zdobyïy panie z najszczuplejszÈ taliÈ. Co cie- kawe, mÚĝczyěni dawali najwyĝszÈ ocenÚ nawet doĂÊ tÚgim kobietom, jeĂli proporcja talii do bioder wynosiïa 70 . WyjaĂnia to ponadczasowÈ popularnoĂÊ figury w ksztaïcie klepsydry oraz daje odpowiedě, dlaczego koncern Coca-Cola wybraï akurat ten ksztaït dla swoich butelek, aby w czasie wojny dotrzeÊ do amerykañskich ĝoïnierzy. MÚĝczyěni najbardziej lubiÈ kobiece poĂladki, które sÈ zaokrÈglone w ksztaït przypominajÈcy brzoskwiniÚ. W damskiej pupie znajduje siÚ bardzo duĝo tïuszczu do wykorzystania podczas karmienia piersiÈ. Jest to równieĝ zapas poĝywienia na chudsze czasy, podobnie jak woda w garbie wielbïÈda. Na rzeěbach i rysunkach z epoki kamiennej bardzo czÚsto przewija siÚ motyw kobiet o duĝych, nienaturalnie wypukïych tyïkach. Jest to zaburzenie o nazwie steatopygia, czyli nadmierne odkïa- danie siÚ tïuszczu w poĂladkach, do dziĂ spotykane u niektórych plemion 76 Psychologia mÚĝczyzn poïudniowej Afryki. WystajÈce poĂladki sÈ odwiecznym symbolem ko- biecej seksualnoĂci. Staroĝytni Grecy tak bardzo go cenili, ĝe zbudowali nawet ĂwiÈtyniÚ Afrodycie Kallipygos, czyli PiÚknotyïej. W XIX wieku kobiety pojawiajÈce siÚ w publicznych miejscach mu- siaïy szczelnie zakrywaÊ caïe ciaïo. Aby przyciÈgnÈÊ mÚskÈ uwagÚ, uĝy- waïy tiurniur, dziÚki którym wydawaïo siÚ, ĝe majÈ duĝe poĂladki. Pod koniec XX wieku nadmiar tïuszczu staï siÚ niemodny, poniewaĝ koja- rzono go z niedbaniem o siebie i sïabym zdrowiem, wiÚc mïode kobiety zaczÚïy nosiÊ bieliznÈ ĂciÈgajÈcÈ oraz poddawaÊ siÚ zabiegom odchudza- jÈcym. A wszystko to, by zmniejszyÊ rozmiar poĂladków. Na popular- noĂci zyskaïy równieĝ obcisïe jeansy. Takie spodnie sprawiajÈ, ĝe poĂlad- ki sÈ uwydatnione, a jednoczeĂnie wydajÈ siÚ jÚdrne i zaokrÈglone. Buty na wysokich obcasach powodujÈ, ĝe kobieta podczas chodzenia musi wygiÈÊ plecy, wypchnÈÊ poĂladki i koïysaÊ biodrami, co zdecydowanie przykuwa uwagÚ mÚskiej czÚĂci populacji. Wedïug jednej z plotek Marilyn Monroe miaïa w zwyczaju odcinaÊ ok. 2 cm dïugoĂci lewego obcasa. DziÚki temu jeszcze mocniej koïysaïa biodrami podczas chodzenia. 3.1.15. Piersi Sukienki z duĝym dekoltem oraz staniki typu push-up bardzo podniecajÈ mÚĝczyzn, poniewaĝ ukazujÈ rowek pomiÚdzy piersiami. Wiesz, dlacze- go tak jest? Poniewaĝ taki dekolt wyglÈda caïkiem podobnie jak kobieca pupa od tyïu. Niektóre kobiety sÈ przeraĝone po odkryciu znaczenia rowka (mam nadziejÚ, ĝe ty nie), podczas gdy pozostaïe starajÈ siÚ go wykorzystaÊ. Wokóï brodawki piersiowej znajduje siÚ róĝowa lub brÈzowa otoczka. Zawiera ona maïe gruczoïy, które podczas czynnoĂci seksualnych wy- dzielajÈ zapach pobudzajÈcy mÚski mózg. ByÊ moĝe dlatego faceci tak uwielbiajÈ chowaÊ gïowÚ pomiÚdzy kobiece piersi. Z przeprowadzonych przez naukowców badañ wynika, ĝe panowie lubiÈ tÚ czÚĂÊ damskiego ciaïa, bez wzglÚdu na jej rozmiar czy ksztaït. Dla nich tak naprawdÚ nie ma znaczenia, czy twój biust jest wielkoĂci cytryny, czy arbuza — i tak ich interesuje. Ponadto faceci zachwycajÈ siÚ znaj- dujÈcymi siÚ pomiÚdzy nimi rowkiem. 77 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet 3.1.16. Szyja W wyniku procesu ewolucji mÚska szyja staïa siÚ krótsza, grubsza i sil- niejsza od kobiecej. Miaïo to utrudniÊ przeciwnikowi chwycenie za tÚ czÚĂÊ ciaïa podczas walki lub polowania. Dïuĝsza i szczuplejsza kobieca szyja staïa siÚ bardzo wyraěnym sygnaïem ĂwiadczÈcym o róĝnicy pïci. MÚĝczyěni lubiÈ obsypywaÊ tÚ czÚĂÊ damskiego ciaïa pocaïunkami, pa- trzeÊ na noszonÈ na niej biĝuteriÚ. KarykaturzyĂci wydïuĝajÈ szyjÚ ry- sowanej postaci, aby podkreĂliÊ jej kobiecoĂÊ. Jest to równieĝ czÚĂÊ ciaïa chÚtnie pieszczona przez kochanków. W kilku plemionach poïudniowej i wschodniej Afryki, takich jak Nde- bele, Zulu, Xhosa czy Masajowie, dziewczÚta noszÈ na szyjach srebrne obrÚcze, stopniowo dodawane. W ten sposób wydïuĝa siÚ tÚ czÚĂÊ ciaïa, w wymienionych kulturach bÚdÈcÈ oznakÈ wielkiej piÚknoĂci. Noszenie obrÚczy powoduje jednak przechylenie gïowy i deformacjÚ obojczyków. W efekcie dziewczyna moĝe pochyliÊ twarz w dóï maksymalnie do kÈta czterdziestu piÚciu stopni. Gdyby usunÈÊ obrÚcze, przesadnie wydïu- ĝona szyja nie utrzymaïaby gïowy i po prostu by siÚ zïamaïa. 3.1.17. Twarz Ludzie sÈ jedynymi przedstawicielami naczelnych, u których wargi znaj- dujÈ siÚ na zewnÈtrz, a nie wewnÈtrz ust. Zoolodzy twierdzÈ, ĝe wargi kobiety ewoluowaïy jako odzwierciedlenie jej warg sromowych, ponie- waĝ sÈ tej samej wielkoĂci i gruboĂci, a w stanie pobudzenia seksualnego jedne i drugie powiÚkszajÈ siÚ w wyniku napïywu dodatkowej krwi. Taka reakcja nosi nazwÚ „echa genitalnego”. Stanowi ona dla mÚĝczyzny silny sygnaï seksualny, a rozwinÚïa siÚ, gdy zaczÚliĂmy chodziÊ w pozycji wyprostowanej. Juĝ 6 tys. lat temu w egipskich salonach piÚknoĂci wy- naleziono szminkÚ do ust (wyïÈcznie w czerwonym kolorze), która umoĝliwiaïa ciÈgïe wysyïanie takich boděców. MÚĝczyěni lubiÈ, kiedy ich partnerki uĝywajÈ szminki do ust i malujÈ rzÚsy, gdyĝ majÈ wówczas wraĝenie, ĝe panie dajÈ im sygnaïy ĂwiadczÈce o zainteresowaniu i pod- nieceniu seksualnym. Jasnoczerwona szminka jest jednym z najbardziej erotycznych akcesoriów, jakimi dysponujÈ kobiety. To atrybut pañ, które starajÈ siÚ byÊ symbolami seksu. 78 Psychologia mÚĝczyzn Podniecenie lub uwagi o charakterze erotycznym powodujÈ u kobiet napïyw krwi do naczyñ wïosowatych policzków, a wiÚc wywoïujÈ ru- mieniec. Podobny efekt moĝna osiÈgnÈÊ dziÚki zastosowaniu róĝu do policzków. Z kolei puder nadaje twarzy gïadki, nieskazitelny wyglÈd, oznaczajÈcy mïodoĂÊ, zdrowie i dobre geny. Przez tysiÈce lat dïugoĂÊ pïatków usznych kobiety traktowano jako wskaěnik jej zmysïowoĂci. PoglÈd ten przetrwaï w niektórych czÚĂciach Afryki i na Borneo w plemionach Kelabit Kenyah. WspóïczeĂnie panie przedïuĝajÈ uszy za pomocÈ dïugich, koïyszÈcych siÚ kolczyków. Prze- prowadziliĂmy badanie z uĝyciem komputerowych wizerunków kobiet. Okazaïo siÚ, ĝe im dïuĝsze kolczyki, tym wyĝej panowie oceniali zmy- sïowoĂÊ poszczególnych pañ. Feministki zapewne stwierdzÈ, ĝe to doskonaïe powody, by nigdy nie nosiÊ kolczyków ani nie robiÊ makijaĝu, ale mimo wszystko kobieta po- winna wiedzieÊ, jaki wpïyw te sygnaïy wywierajÈ na mÚĝczyzn i wyko- rzystywaÊ je podczas romantycznych spotkañ. Z tego samego powodu dziewczyna, która chce byÊ traktowana powaĝnie na gruncie zawodowym, musi malowaÊ siÚ delikatniej i uĝywaÊ stonowanych kolorów. W prze- ciwnym wypadku moĝe zainteresowaÊ kontrahenta mÚĝczyznÚ w zu- peïnie inny sposób, niĝ zamierzaïa, a w kobietach wzbudziÊ chÚÊ ry- walizacji. Praktycznie we wszystkich krajach duĝe oczy sÈ oznakÈ urody. Stoso- wanie makijaĝu pomaga powiÚkszyÊ optycznie tÚ czÚĂÊ twarzy i odtwo- rzyÊ jego dzieciÚcy wyglÈd. Oczy, które wydajÈ siÚ duĝe w stosunku do dolnej czÚĂci twarzy, u wiÚkszoĂci mÚĝczyzn budzÈ silne uczucia opie- kuñcze. Kiedy facet spodoba siÚ kobiecie, jej ěrenice powiÚkszajÈ siÚ. Trwaïe wraĝenie zainteresowania moĝna uzyskaÊ za pomocÈ odpowied- nio uĝytej kredki i tuszu do rzÚs oraz cienia do powiek. Natomiast dziÚki szkïom kontaktowym oczy bïyszczÈ, a ěrenice wydajÈ siÚ powiÚkszone. ¥wiatowy przemysï kosmetyczny odnotowuje zysk w wysokoĂci 50 mld dolarów rocznie. Dotyczy to tylko produktów dla kobiet. Tymczasem rolÈ kosmetyków jest tworzenie iluzji ciÈgïego wysyïania przez twarz sy- gnaïów o podïoĝu seksualnym. 79 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla kobiet ZdjÚcia sïawnych nieumalowanych kobiet, wykonywane z ukrycia, od razu trafiajÈ do róĝnego rodzaju gazet i czasopism, aby poprawiÊ samo- poczucie milionom czytelniczek na caïym Ăwiecie. Ludzie bardzo przy- zwyczaili siÚ do makijaĝu pañ. Jeĝeli wiÚc zobaczÈ nieumalowanÈ kobie- tÚ, wydaje im siÚ, ĝe jest nieatrakcyjna, wrÚcz brzydka. Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe panie stosujÈ makijaĝ jako swego rodzaju maskÚ pozwa- lajÈcÈ siÚ ukryÊ, a nie jako metodÚ nadawania twarzy jeszcze bardziej pociÈgajÈcego i tajemniczego wyglÈdu. MÚĝczyěni zdecydowanie wolÈ kobiety, których makijaĝ wydaje siÚ „naturalny”, od tych „wytapeto- wanych”. 3.1.18. Wïosy GdybyĂ postanowiïa, ĝe od dzisiaj nie obcinasz wïosów, osiÈgnÚïyby one dïugoĂÊ maksymalnie 110 cm, poniewaĝ pojedynczy wïos obumiera dopiero po upïywie szeĂciu lat. Kaĝdego dnia tracimy od osiemdziesiÚ- ciu do stu wïosów. W przeciwieñstwie do innych zwierzÈt nie liniejemy. Blondyni majÈ 140 tys. wïosów, bruneci 110 tys., a osoby rude — 90 tys. Ponadto u jasnowïosych pañ wystÚpuje wyĝszy poziom estrogenu, co mÚĝczyěni najwyraěniej wyczuwajÈ. PodĂwiadomie traktujÈ blondynki jako bardziej pïodne, a wiÚc atrakcyjniejsze. W ten sam sposób moĝna by tïumaczyÊ genezÚ zwrotu „gïupia blondynka”. Wedïug ĝartów jasno- wïose panie sÈ niezwykle pïodne i… niezbyt mÈdre. Badania wykazujÈ, ĝe dziewczyny, których matki podczas ciÈĝy zaĝywaïy mÚskie hormony, lepiej radzÈ sobie z naukÈ niĝ ich rówieĂniczki i majÈ wiÚksze szanse do- staÊ siÚ na wymarzonÈ uczelniÚ. Jednak takie panie sÈ uznawane za mniej kobiece z natury. MajÈ takĝe bardziej owïosione ciaïo. Gdy blondynka urodzi pierwsze dziecko, jej wïosy ciemniejÈ, poniewaĝ obniĝa siÚ poziom estrogenu w organizmie. Po drugim porodzie stajÈ siÚ jeszcze ciemniejsze. Obniĝanie siÚ poziomu estrogenu u matek tïu- maczy, dlaczego wĂród pañ po trzydziestym roku ĝycia jest tak maïo blondynek. Od tysiÚcy lat dïugie wïosy sÈ symbolem kobiecoĂci. Wprawdzie dam- skie i mÚskie wïosy nie róĝniÈ siÚ pod wzglÚdem anatomicznym, jednak obie pïcie noszÈ zdecydowanie róĝne fryzury. Juĝ Ăw. Paweï w LiĂcie 80 Psychologia mÚĝczyzn do Koryntian pouczaï, ĝe panowie powinni mieÊ krótkie wïosy na chw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga związków, podrywu i seksu dla kobiet
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: