Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 003979 24093771 na godz. na dobę w sumie
Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei - ebook/pdf
Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 199
Wydawca: Difin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7930-454-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka otrzymała nagrodę w kategorii: Polityka Gospodarcza na VIII Targach Wydawnictw Ekonomicznych


W książce jest mowa o Think Tankach, które są współczesnymi kuźniami i laboratoriami nowych idei. O tych specyficznych instytucjach w Polsce bardzo rzadko pisano. Tymczasem Think Tanki odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie globalizacji, a zwłaszcza w kształtowaniu gospodarki światowej.

Poznanie roli tych instytucji w określaniu priorytetów politycznych, gospodarczych i społecznych głównych podmiotów, a zwłaszcza państw, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych jest niezbędne dla zrozumienia mechanizmów rządzących światową polityką i gospodarką.

Koncepcje formułowane przez Think Tanki przekładają się na konkretne działania decydentów i mają wpływ na losy milionów ludzi. Poznanie specyfiki działania Think Tanków jest tym ważniejsze, że są to instytucje pozostające poza demokratyczną kontrolą.

W książce Autor scharakteryzował najważniejsze Think Tanki działające w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Polsce. Idee propagowane zwłaszcza przez amerykańskie Think Tanki stały się podstawą globalnej ekspansji gospodarczej i politycznej koncernów międzynarodowych i instytucji finansowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tadeusz T. KaczmareK Kto kieruje globalizacją? Think Tanki – kuźnie nowych idei K t o k i e r u j e g l o b a l i z a c j ą ? cena 45 zł Tadeusz Teofil Kaczmarek – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głów- nej Handlowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie finansów i handlu międzynaro- dowego. Wieloletni menadżer firm krajowych i zagranicznych. Autor wielu książek i poradników z zakresu handlu międzynarodowego, finansów oraz zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem. Zajmuje się również problematyką globalnej gospodarki i ładu gospodarczego. Jest wykładowcą finansów i rozliczeń międzynarodowych oraz zarządzania ryzy- kiem w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie: www.kaczmarek.waw.pl Zrozumieć świat! – To cel książki, którą Szanowny Czytelniku trzymasz w ręku. Tyle dziwnych rzeczy dzieje się we współczesnym świecie: w Egipcie, Libii, Chinach, Ameryce… Kto tym kieruje? Czy są to przypadkowe zdarzenia? Czy może ktoś tymi zdarzeniami w sposób racjonalny kieruje? Książka ta opisuje instytuty oraz kuźnie nowych idei i pomysłów, czyli modnych dziś Think Tanków w Ameryce i w Europie. Jest to pierwsza w Polsce pozycja, która opisuje tę problematykę. Ponieważ trudno sobie wyobrazić obecnie kraj, który nie miałby swoich Think Tanków, zrozu- miałe jest podjęcie przez autora kwestii ich funkcjonowania także w Polsce. Można oczekiwać, że analiza działania Think Tanków oraz ich kompleksowa ocena pozwoli czytelnikowi wyrobić pogląd o roli tych instytucji w procesie kształtowania polityki w naszym kraju. Prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak Difin ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62 fax 22 841 98 91 www.difin.pl ISBN 978-83-7641-420-1 D i f i n Kto kieruje globalizacja.indd 1 Difin 17-03-11 11:34:47 Recenzent prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak Copyright © Difin SA Warszawa 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Redaktor prowadząca Maria Adamska ISBN 978-83-7930-454-7 Printed in Poland Difin SA, Warszawa 2011 00-768 Warszawa, ul. F. Kostrzewskiego 1 tel. (22) 851-45-61, (22) 851-45-62, fax (22) 841-98-91 Skład i łamanie: Poligrafia, tel. 605-105-574 Wydrukowano w Polsce Spis treści Od autora Wstęp Część I: Geneza i metodologia Rozdział 1: Think Tanki – Geneza powstania i cele działania 1. Pojęcie i definicja Think Tanku 2. Narzędzia i sposoby oddziaływania na polityków i decydentów 3. Krytyczna ocena instytucji: Think Tank Rozdział 2: Fenotypy Think Tanków 1. Pierwsza generacja, czyli uniwersytety bez studentów 1.1. Przykłady Think Tanków pierwszej generacji 1.2. Kontekst historyczny 2. Druga generacja: instytuty wykonujące badania na zlecenie 3. Trzecia generacja: praktyczne doradztwo (Advocacy Think Tanks) (Contract Research Tanks) 2.1. Przykłady 2.2. Kontekst historyczny 3.1. Przykłady 3.2. Kontekst historyczny 3.3. Ocena obecnej sytuacji Rozdział 3: Metodologia ustalania rankingów Think Tanków 1. Metodologia ustalania ratingów 2. Jakie kryteria selekcji Think Tanków są stosowane? Rozdział 4: Szkolenie pracowników i ekspertów dla Think Tanków 1. Metody szkolenia doradców politycznych 2. Jak kształcić doradców politycznych? 9 11 15 17 17 19 21 22 22 23 25 26 27 28 29 29 30 32 34 34 35 40 40 41 6 Spis treści 2.1. Doradztwo ukierunkowane na cele polityczne (policy advice) 2.2. Nauki polityczne 2.3. Ekonomia i prawo 2.4. Interdyscyplinarne programy w zakresie policy analysis 3. Kwestia jednolitego nazewnictwa 4. Doradztwo strategiczne dla polityków (political consulting) 5. Doradztwo w zakresie zarządzania publicznego (Public Management Consulting) 6. Administracja publiczna (Public Administration) 7. Public Management 8. Rola „spin doktorów” Podsumowanie Część II: Think Tanki w globalnym świecie Rozdział 5: Rola amerykańskich Think Tanków w kierowaniu procesem globalizacji 1. Brookings Institution, Waszyngton D.C. 2. Council on Foreign Relations (CFR), Nowy Jork 3. Carnegie Endowment for International Peace, Waszyngton D.C. 4. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), Waszyngton D.C. 5. RAND Corporation, Santa Monica, Kalifornia 6. Cato Institute, Waszyngton D.C. 7. The Heritage Foundation, Waszyngton D.C. 8. Center for Strategic and International Studies (CSIS), Waszyngton D.C. 9. Project for the New American Century Rozdział 6: Think Tanki w Wielkiej Brytanii 1. Adam Smith Institute (ASI) 2. Centre for European Reform (CER) 3. Center for Policy Studies (CPS) 4. Chatham House 5. CIVITAS – Institute for the Study of Civil Society 6. Fabian Society 7. International Institute for Strategic Studies (IISS) 8. Institute of Economic Affairs (IEA) 9. Overseas Development Institute (ODI) 10. Social Market Foundation (SMF) Rozdział 7: Think Tanki w Niemczech 41 41 42 42 43 44 45 46 46 46 47 49 51 53 55 60 65 70 73 75 78 79 81 83 84 85 86 86 87 88 88 90 90 91 Spis treści 7 Rozdział 8: Think Tanki w Polsce 1. Think Tanki polityczne w Polsce 1.1. Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) 1.2. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) 1.3. Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) 1.4. DemosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej 1.5. Centrum Europejskie Natolin (CEN) 1.6. Instytut Sobieskiego (IS) 1.7. Instytut Kościuszki (IK) 1.8. Instytut Studiów Strategicznych (ISS) 2. Think Tanki ekonomiczne w Polsce 2.1. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) 2.2. Centrum im. Adama Smitha (CAS) 2.3. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) 2.4. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową (IBnGR) 3. Inne obszary badawcze 3.1. Instytut Spraw Publicznych (ISP) 3.2. Fundacja im. Stefana Batorego 3.3. Fundacja Instytut Globalizacji 3.4. Helsińska Fundacja Praw Człowieka Część III: Globalne trendy Rozdział 9: Globalne trendy globalizacji Rozdział 10: Kto kieruje globalnymi rynkami finansowymi? 1. Rynki finansowe na usługach polityki i realnej gospodarki 2. Umiędzynarodowienie narodowych rynków finansowych 3. Przejście od umiędzynarodowienia do globalizacji rynków finansowych 4. Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych Podsumowanie Rozdział 11: Globalne przemiany. Wpływ kolejnych rewolucji przemysłowych na rozwój cywilizacyjny świata 1. Narodziny globalizacji 2. Trzecia rewolucja przemysłowa 3. Nowa epoka przemian globalnych 4. Czy globalizacja jest drogą do bogactwa? Podsumowanie 96 98 98 98 100 101 102 103 104 105 105 105 107 107 109 111 111 112 113 114 117 119 124 124 127 129 130 132 134 134 136 143 145 148 8 Spis treści Rozdział 12: Plan Marshalla – amerykańska pomoc czy początek rządzenia Europą? 1. Początki globalnego myślenia i rządzenia 2. Pierwsze decyzje 3. Kim był G.C. Marshall? 4. Droga do ogłoszenia planu Marshalla 5. Do jakiego modelu zmierzali Amerykanie? 6. Realizacja planu Marshalla Część IV: Teorie spiskowe Rozdział 13: Czy prawdziwe są tzw. teorie spiskowe? 1. Rys historyczny pojęcia: New World Order 2. Charakterystyka wybranych teorii spiskowych 2.1. Zwolennicy końca świata 2.2. Masoneria 2.3. Iluminaci 2.4. Protokoły Mędrców Syjonu 2.5. Co to jest New Age? 2.6. Istota teorii gradualizmu 2.7. Wszechstronna kontrola obywateli 2.8. HAARP i teorie spiskowe 2.9. Kształtowanie zachowań obywateli 2.10. Domniemane tajemne elity 3. Krytyka teorii spiskowych Rozdział 14: Grupa Bilderberg i jej cele 1. Struktura organizacyjna 2. Uczestnicy spotkań 3. Finansowanie konferencji 4. Tematyka i cele spotkań Rozdział 15: CIA – jako specyficzny mega Think Tank we współczesnym globalnym świecie 1. Central Inteligence Agency – rządowa agencja służby wywiadowczej USA 2. Demontaż komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej Podsumowanie Bibliografia 149 149 153 153 154 156 159 163 165 166 167 167 168 169 170 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 183 185 185 189 195 196 Od autora Książka jest próbą odpowiedzi na intrygujące pytanie: Kto kieruje globalizacją? W książce jest mowa o Think Tankach, które są współczesnymi kuźniami i laboratoriami nowych idei. O tych specyficznych instytucjach w Polsce bardzo rzadko pisano. Tym- czasem Think Tanki odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie globalizacji, a zwłaszcza w kształtowaniu gospodarki światowej. Poznanie roli tych instytucji w określaniu priorytetów politycznych, go- spodarczych i społecznych głównych podmiotów, a zwłaszcza państw, w mię- dzynarodowych stosunkach gospodarczych jest niezbędne dla zrozumienia mechanizmów rządzących światową polityką i gospodarką. Fakt, że Think Tanki działają na ogół w głębokim tle i na zapleczu głów- nego nurtu polityki w poszczególnych krajach – nie umniejsza ich znaczenia w wypracowywaniu ostatecznego kształtu tej polityki. Koncepcje formułowane przez Think Tanki przekładają się na konkretne działania decydentów i mają wpływ na losy milionów ludzi. Poznanie specy- fiki działania Think Tanków jest tym ważniejsze, że są to instytucje pozosta- jące poza demokratyczną kontrolą. W mojej książce scharakteryzowałem najważniejsze Think Tanki działają- ce w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Polsce. Idee propagowane zwłaszcza przez amerykańskie Think Tanki stały się pod- stawą globalnej ekspansji gospodarczej i politycznej koncernów międzynaro- dowych i instytucji finansowych. Globalne oddziaływanie tych podmiotów na polską gospodarkę nie jest jeszcze zbadane i ocenione. Zachęcam Państwa do tej interesującej lektury! Warszawa, w styczniu 2011 roku Autor Wstęp W książce zostało przeanalizowane zagadnienie kierowania niezwykle złożo- nym procesem globalizacji polityki i gospodarki światowej przez Think Tanki. W kolejnych rozdziałach tej pracy przedstawione zostały następujące zagad- nienia. W rozdziale pierwszym zdefiniowane zostało pojęcie Think Tanku oraz przedstawiono podstawowe narzędzia i sposoby oddziaływania na polityków i decydentów. W drugim rozdziale scharakteryzowane zostały fenotypy Think Tanków. Pierwsza generacja TT to uniwersytety bez studentów, a druga generacja TT to instytuty wykonujące badania na zlecenie (np. RAND Corporation). Rela- tywnie nowa grupa TT to tzw. Advocacy Think Tank – ukierunkowane na praktyczne działanie, a nie na badania naukowe. W trzecim rozdziale autor przedstawił metodologię ustalania rankingów Think Tanków i kryteria selekcji istniejących TT. Za Jamesem G. McGannem przedstawił rankingi dla kilku grup TT. W czwartym rozdziale została podjęta próba udzielenia odpowiedzi na praktyczne pytanie, jak należy szkolić ekspertów i doradców dla polityków? Jest to złożona kwestia, ponieważ doradcy muszą znać dość szerokie spek- trum problemów politycznych, prawnych, społecznych, wojskowych i innych. W rozdziale piątym przedstawiona została rola amerykańskich TT w kie- rowaniu globalną polityką i gospodarką. Szczegółowo zostały scharakteryzo- wane najważniejsze Think Tanki, a wśród nich Brookings Institution, Council on Foreign Relations, Carnegie Endowment for International Peace i RAND Corporation. Jest to niezwykle ważny aspekt dywagacji prowadzonych nad tym, które Think Tanki wywierają największy wpływ na proces globalizacji. Rozdział szósty został poświęcony omówieniu działalności brytyjskich Think Tanków. Nie mają one jeszcze takiego znaczenia jak amerykańskie Think Tanki, jednak starają się o zajęcie ważnej pozycji w globalnej strategii 12 Wstęp rozwoju współczesnego świata. Autor charakteryzuje takie Think Tanki, jak Adam Smith Institute, Centre for European Reform, Center for Policy Studies i Chatham House. W siódmym rozdziale zostało przedstawionych 25 akademickich Think Tanków funkcjonujących w Niemczech, a wśród nich Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) – Berlin, z długoletnią tradycją Institut für Wel- twirtschaft w Kilonii oraz IFO Institut z siedzibą w Monachium. Niemieckie instytuty zostały podzielone na trzy grupy: instytuty badające procesy gospo- darcze, politykę pokojową i bezpieczeństwo oraz zajmujące się środowiskiem, społeczeństwem i techniką. Ósmy rozdział autor poświęcił polskim Think Tankom, które nie mają jeszcze długiej historii, ale ambitnie starają się włączyć w wielopłaszczyzno- we procesy globalizacyjne. Podzielił je na instytuty zajmujące się problema- tyką polityczną, ekonomiczną i innymi zagadnieniami. W pierwszej grupie charakteryzuje Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut praw Międzynarodowych, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Demos Europa, Centrum Europejskie Natolin, Instytut Sobieskiego, Instytut Kościuszki, Instytut Studiów Strategicznych. W grupie Think Tanków eko- nomicznych omawia Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W trzeciej zaś grupie przedstawia Instytut Spraw Publicznych, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Instytut Globa- lizacji i Helsińską Fundację Praw Człowieka. W rozdziale dziewiątym autor przedstawił globalne trendy globalizacji. W rozdziale dziesiątym autor postawił ambitne pytanie: Kto kieruje globaliza- cją rynków finansowych? Poszukując odpowiedzi, zwraca uwagę na rolę Sta- nów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Następnie zwraca uwagę na umiędzynarodowienie narodowych rynków finansowych, a następnie przej- ście od umiędzynarodowienia do globalizacji rynków finansowych. Rozdział jedenasty poświęcony jest wpływowi kolejnych rewolucji prze- mysłowych na rozwój cywilizacyjny świata. Chodzi o globalne przemiany. Przede wszystkim omówiona została trzecia rewolucja przemysłowa ostatnich czasów. Myśli przedstawione w tym rozdziale pozwalają zrozumieć gwałtow- ne zmiany dokonujące się w XXI wieku. W rozdziale dwunastym autor postawił kontrowersyjne pytanie, a miano- wicie: plan Marshalla – Amerykańska pomoc czy początek rządzenia Europą? – Szczegółowa analiza procedur związanych z tym planem amerykańskiej pomocy dla Europy prowadzi do wniosku, że był to dalekosiężny plan admi- nistracji amerykańskiej – do rządzenia Europą. Wstęp 13 Rozdział trzynasty nosi niepokojący tytuł: Teorie spiskowe. Jednak autor pragnie tylko zaciekawić Czytelnika. Ostatecznie pisze o New World Order, a następnie krótko charakteryzuje wybrane teorie spiskowe. Wspomina Ilumi- natów, Protokoły Mędrców Syjonu, zastanawia się nad pojęciem: New Age, gradualizmem i HAARP’em. Rozdział czternasty jest próbą obiektywnego i rzeczowego opisania Grupy Bilderberg, wokół której krążą „niestworzone” sensacje. Książkę zamyka autor rozdziałem piętnastym o CIA jako specyficznym mega Think Tanku we współ- czesnym globalnym świecie. Część I Geneza i metodologia Think Tanki – Geneza powstania i cele działania 1 Jaka jest rola think tanków w kierowaniu procesem globalizacji? Jest to pyta- nie, na które trzeba udzielić w miarę jednoznacznej odpowiedzi, chociaż nie jest to łatwe zadanie. Przede wszystkim z tego powodu, że nie ma jednego miejsca, z którego dałoby się kierować globalną gospodarką. Ale z drugiej strony, to globalizacja nie jest procesem spontanicznym, który sam z siebie powstał i „swobodnie” się rozwija. Wychodząc z zasady porządku panującego w świecie, stwierdzamy, że współcześnie jest wiele ośrodków kierowania i rządzenia globalizacją. Pierwszy poziom, to rządy państw o znacznym potencjale gospodarczym, militarnym i politycznym, takie jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wiel- ka Brytania, Rosja. Drugi poziom – to międzynarodowe organizacje, a wśród nich ONZ, MFW, Bank Światowy, OECD, UNCTAD itd. Trzeci poziom to wiodące religie, czyli chrześcijaństwo, judaizm, islam i buddyzm. Nie można też zlekceważyć lóż masońskich różnych rytów. Czwar- ty poziom, to uniwersytety i renomowane uczelnie. Piąty poziom, to instytuty naukowe i rządowe USA i kilku innych państw, a także konferencje międzynarodowe, takie jak Davos czy w Bilderberg. Podstawową rolę w opracowywaniu koncepcji rządzenia światem, w tym globalizacją, pełnią Think Tanki. A zatem, Co to są te Think Tanki? 1. Pojęcie i definicja Think Tanku Think Tank – to laboratorium, w którym rodzą się nowe pomysły i nowe idee. Uważa się, że są to niezależne instytucje badawcze, których celem jest kształ- towanie procesu polityki (Policy). Pojęcie Think Tank było pierwotnie stoso- 18 Geneza i metodologia wane jako nazwa mózgu człowieka i dopiero pod koniec drugiej wojny świa- towej pojęcie to otrzymało nowe znaczenie. Think Tank to był bunkier odpor- ny na atak bombowy, w którym wojskowi mogli prowadzić dyskusje z na- ukowcami i ekspertami na temat dalszych planów i strategii1. Nazwa ta została użyta do określenia prac badawczych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych dopiero na początku lat 50. XX wieku przez RAND Corporation, które zajmowało się zagadnieniami militarnymi i polity- ką bezpieczeństwa. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat zakres tematyczny badań zmieniał się i poza obronnością i bezpieczeństwem badano także kwe- stie stosunków zagranicznych USA z innymi państwami. W latach 70. ubie- głego wieku doszły instytucje (Think Tanki) badające problematykę społeczną, ekonomiczną i ekologiczną. Think Tank w tłumaczeniu na język polski to „fabryka myśli”, kuźnia no- wych idei, laboratorium nowych pomysłów, instytut ds. publicznych, prywat- nych, naukowych i akademickich. Można też powiedzieć, że Think Tanki są to komisje ekspertów, grupy doradcze, instytuty badawcze. Niemcy używają Think Tank w oryginalnym języku albo tłumaczą to jako Denkfabrik – fabry- ka myśli (pomysłów). Amerykanie podkreślają, że Think Tanki mają służyć dobru ogółu. W 1989 roku na spotkaniu American Political Science Association zostało to mocno podkreślone przez Samanthę Durst i Jamesa Thurbera, eksponujących aspekt interdyscyplinarny w badaniach Think Tanków2. Jeszcze inni politologowie, a wśród nich Josef Braml, uważają, że Think Tanki obejmują trzeci sektor, czyli tworzą komunikację pomiędzy cywilną społecznością i jej politycznym systemem. Stanowią one płaszczyznę wymia- ny idei oraz osób pomiędzy sferą publiczną i prywatną i w ten sposób są swe- go rodzaju katalizatorem. Można powiedzieć, że są to organizacje, które: – zachowują swoją autonomię i niezależność od poglądów politycznych decy- dentów w parlamencie, w rządzie, a także są niezależne od istniejących grup interesów, przedsiębiorstw i partii, – nie są zorientowane na osiąganie zysków, – organizacyjnie są samodzielne i ukierunkowane są na działalność długo- okresową, – koncentrują się na niezależnych badaniach naukowych. Formułują poglądy polityczne (Policy Making) i w ten sposób wpływają na kierunki prowa- dzonej polityki przez rządy swoich państw. Wiesbaden 2006, s. 65 i nast. 1 Por. S. Falk Alias, Handbuch Politikberatung, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2 Por. M. Gehlen, Politikberatung In den USA, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2005. Think Tanki – Geneza powstania i cele działania 19 Weawer i McGann podają następującą definicję: Think Tanki są integralną częścią społeczności cywilnej, służącą jako katalizator idei i działań we wschodzących i rozwiniętych demokracjach współczesnego świata (Think Tanks are an integral part of the civil society and serve as an important cata- lyst for ideas and action in emerging and advanced democracies around the world)3. Think Tanki są ukierunkowane na działalność badawczą ważnych zagad- nień politycznych bardziej intensywnie niż uniwersytety. Istnieje niezwykle silne zainteresowanie wykorzystaniem wyników badań i wiedzy ekspertów – przez polityków. Wyraźnie zmierzają do skutecznego wpływania na działal- ność polityków. Starają się oni o pozyskanie jak największej publicznej wia- rygodności. Tego typu instytucje chcą nie tylko wpływać na politykę i polity- ków, ale poprzez swoje publikacje i organizowane imprezy starają się pobu- dzać obywateli do publicznych debat. Można zatem stwierdzić, że Think Tanki są to instytuty badawcze ukierun- kowane na praktykę i finansowane ze środków prywatnych lub publicznych, których celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych. Eks- perci mają także komentować szerokie spektrum politycznie ważnych przed- sięwzięć i zagadnień, a także przygotowywać grunt pod przyszłe działania i podejmowane decyzje. 2. Narzędzia i sposoby oddziaływania na polityków i decydentów W kontekście zagadnień, które w tej pracy badamy należy udzielić odpowie- dzi na ważne pytanie: Jak eksperci mają wpływać na decydentów4, polityków, politykę i praktykę? W tabeli 1 porządkujemy pewne ważne obszary, a wśród nich: jaką wiedzę i umiejętności powinni posiadać badacze? Jaką pracę powinni wykonać bada- cze i – najważniejsze – jak należy wykonać tę pracę? 3 J.G. McGann, R.K. Weaver, Think Tanks and Civil Societies, New Brunshwick London 2000. polskim: decydent. 4 W języku angielskim: Policymakers, w języku niemieckim: Entscheidungsträger, w języku
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: