Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 004093 21517182 na godz. na dobę w sumie
Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji działających w chmurze - książka
Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji działających w chmurze - książka
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6405-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Mimo że w 2018 roku Kubernetes zyskał reputację standardowego narzędzia do zarządzania kontenerami, wciąż należy traktować tę technologię jako znajdującą się w dość wczesnej fazie rozwoju. Możliwości tej platformy z czasem rosną i stają się coraz ciekawsze. Standardowym działaniem jest uruchamianie klastrów w Kubernetesie, jednak o wiele bardziej interesujące wydaje się samodzielne rozszerzanie tej platformy o własne kontrolery i rozbudowa API Kubernetesa w celu dostosowania do swoich wymagań. W przypadku niektórych złożonych projektów programowanie potrzebnych komponentów jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem.

To książka przeznaczona dla programistów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać możliwości Kubernetesa, również poprzez pisanie własnych zasobów. W praktyczny sposób pokazuje, jak rozwijać natywne, działające w chmurze aplikacje dla Kubernetesa. Wyjaśnia, w jaki sposób działa biblioteka API client-go i jak należy budować zasoby niestandardowe. Znalazło się tu obszerne i szczegółowe omówienie interfejsu programowania i działania platformy Kubernetes, a także pisania stabilnego oprogramowania w języku Go. Nie zabrakło szeregu wskazówek dotyczących samego pisania kodu oraz przeprowadzania testów. Dużo uwagi poświęcono niestandardowym zasobom, kontrolerom, webhookom i niestandardowym serwerom API oraz wzorcom rozszerzania Kubernetesa.

W tej książce między innymi:

Kubernetes: wykorzystaj w pełni jego potencjał!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Programming Kubernetes: Developing Cloud-Native Applications Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-283-6405-9 © 2020 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Programming Kubernetes ISBN 9781492047100 © 2019 Michael Hausenblas and Stefan Schimanski This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/kubert Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. 11 Czym jest programowanie dla Kubernetesa? Przykład wprowadzający Wzorce rozszerzania Kontrolery i operatory 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 15 15 17 18 19 19 20 22 24 27 29 30 Pętla sterowania Zdarzenia Wyzwalacze sterowane zmianami i sterowane poziomem Modyfikowanie świata zewnętrznego lub obiektów w klastrze Współbieżność optymistyczna Operatory Podsumowanie Serwer API Interfejs HTTP serwera API Terminologia związana z API Wersjonowanie API w Kubernetesie Deklaratywne zarządzanie stanem 2. Podstawy API Kubernetesa ........................................................................................ 33 33 34 35 38 39 39 43 46 Używanie API w wierszu poleceń W jaki sposób serwer API przetwarza żądania? Podsumowanie Repozytoria 3. Podstawy klienta client-go ........................................................................................ 47 47 47 49 50 Biblioteka klienta Typy w API Kubernetesa Repozytorium API Machinery 5 Poleć książkęKup książkę Tworzenie i używanie klientów Wersjonowanie i kompatybilność Wersje API i gwarancje kompatybilności Obiekty Kubernetesa w Go TypeMeta ObjectMeta Sekcje spec i status Zbiory klientów Podzasoby status — UpdateStatus Wyświetlanie i usuwanie obiektów Czujki Rozszerzanie klientów Opcje klientów Informatory i buforowanie Kolejka zadań Repozytorium API Machinery — szczegóły Rodzaje Zasoby Odwzorowania REST Schemat Vendoring glide dep Moduły języka Go Podsumowanie 50 52 55 56 57 60 60 61 63 63 63 64 65 66 70 72 72 72 73 74 75 76 76 77 78 Wykrywanie informacji Definicje typów Zaawansowane mechanizmy niestandardowych zasobów Sprawdzanie poprawności niestandardowych zasobów Kategorie i krótkie nazwy Wyświetlane kolumny Podzasoby 4. Używanie niestandardowych zasobów ....................................................................... 79 81 82 84 84 86 88 89 93 93 95 99 101 Podsumowanie Niestandardowe zasoby z perspektywy programisty Klient dynamiczny Klienty typizowane Klient controller-runtime z narzędzi Operator SDK i Kubebuilder 6  Spis treści Poleć książkęKup książkę Po co stosować generatory kodu? Wywoływanie generatorów Kontrolowanie generatorów za pomocą znaczników 5. Automatyzowanie generowania kodu ......................................................................103 103 103 105 106 107 108 108 109 111 111 Znaczniki globalne Znaczniki lokalne Znaczniki dla generatora deepcopy-gen runtime.Object i DeepCopyObject Znaczniki dla generatora client-gen Generatory informer-gen i lister-gen Podsumowanie Przygotowania Logika biznesowa Czynności wstępne Wzorowanie się na projekcie sample-controller 6. Narzędzia służące do tworzenia operatorów .............................................................113 113 114 114 115 121 122 126 130 131 132 135 136 136 Inne podejścia Wnioski i przyszłe kierunki rozwoju Podsumowanie Przygotowania Logika biznesowa Kubebuilder Operator SDK Przygotowania Logika biznesowa Zarządzanie cyklem życia i pakowanie Pakowanie — trudności Helm Kustomize Inne techniki pakowania kodu Najlepsze praktyki z obszaru pakowania kodu Zarządzanie cyklem życia 7. Udostępnianie kontrolerów i operatorów .................................................................137 137 137 138 140 142 143 143 144 144 147 148 151 Odpowiednie uprawnienia Zautomatyzowany proces budowania i testowania Niestandardowe kontrolery i obserwowalność Instalacje gotowe do użytku w środowisku produkcyjnym Podsumowanie Spis treści  7 Poleć książkęKup książkę Scenariusze stosowania niestandardowych serwerów API Przykład — pizzeria Architektura — agregowanie 8. Niestandardowe serwery API ................................................................................... 153 153 155 156 157 160 161 162 164 Usługi API Wewnętrzna struktura niestandardowego serwera API Delegowane uwierzytelnianie i obsługa zaufania Delegowana autoryzacja Pisanie niestandardowych serwerów API Wzorzec opcji i konfiguracji oraz szablonowy kod potrzebny do uruchomienia serwera Pierwsze uruchomienie Typy wewnętrzne i konwersja Pisanie typów API Konwersje Ustawianie wartości domyślnych Testowanie konwersji powrotnych Sprawdzanie poprawności Rejestr i strategia Instalowanie API Kontrola dostępu Instalowanie niestandardowych serwerów API Manifesty instalacji Konfigurowanie systemu RBAC Uruchamianie niestandardowego serwera API bez zabezpieczeń Certyfikaty i zaufanie Współdzielenie systemu etcd Podsumowanie 165 171 172 175 176 179 181 183 185 189 192 201 202 204 205 207 209 211 Wersjonowanie niestandardowych zasobów Poprawianie kodu do obsługi pizzerii Architektura webhooków konwersji Implementacja webhooka konwersji Przygotowywanie serwera HTTPS Instalowanie webhooka konwersji Konwersja w praktyce 9. Zaawansowane zasoby niestandardowe .................................................................. 213 213 214 216 220 220 226 227 229 230 231 233 Wymogi związane z kontrolą dostępu w przykładzie Architektura webhooków kontroli dostępu Rejestrowanie webhooków kontroli dostępu Webhooki kontroli dostępu 8  Spis treści Poleć książkęKup książkę Implementowanie webhooka kontroli dostępu Webhook kontroli dostępu w praktyce Schematy strukturalne i przyszłość definicji CRD Schematy strukturalne Okrajanie a zachowywanie nieznanych pól Sterowanie okrajaniem IntOrString i RawExtension Wartości domyślne Podsumowanie 234 239 240 240 242 243 244 244 246 A Materiały .................................................................................................................247 Spis treści  9 Poleć książkęKup książkę 10  Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie Programowanie w Kubernetesie może oznaczać dla różnych osób co innego. W tym rozdziale naj- pierw określimy zakres i tematykę tej książki. Ponadto przedstawimy założenia dotyczące używa- nego środowiska i wyjaśnimy, czego będziesz potrzebować, aby optymalnie wykorzystać tę książkę. Zdefiniujemy, co rozumiemy przez programowanie dla Kubernetesa, czym są natywne aplikacje dla Kubernetesa, a także — posługując się konkretnym przykładem — jakie są ich cechy. Omówimy podstawy kontrolerów i operatorów oraz wyjaśnimy, jak działa sterowana zdarzeniami warstwa kontroli w Kubernetesie. Gotowy? Zaczynajmy. Czym jest programowanie dla Kubernetesa? Zakładamy, że masz dostęp do działającego klastra z Kubernetesem, np. do usługi Amazon EKS, Microsoft AKS, Google GKE lub jednego z rozwiązań z rodziny OpenShift. Sporo czasu przeznaczysz na programowanie w środowisku lokalnym — na swoim laptopie lub komputerze stacjonarnym. W takim modelu klaster Kubernetesa działa lokalnie, a nie w chmurze lub w centrum danych. Gdy programujesz lokalnie, możesz korzystać z różnych narzędzi. W zależności od używanego systemu operacyjnego i innych preferencji możesz zdecydować się na jedno (lub na kilka) z wymienionych narzędzi, aby uruchamiać Kubernetesa lokalnie: kind (https://kind.sigs.k8s.io), k3d (http://bit.ly/2Ja1LaH) lub Docker Desktop (https://dockr.ly/2PTJVLL)1. Ponadto zakładamy, że programujesz w języku Go i masz doświadczenie w pracy z nim lub przy- najmniej podstawową wiedzę na jego temat. Jeśli nie spełniasz któregoś z wymienionych warunków, teraz jest dobry czas na to, aby się doszkolić. Jeśli chodzi o język Go, polecamy książki The Go Programming Language (https://www.gopl.io) autorstwa Alana A.A. Donovana i Briana W. Kernighana (Addison-Wesley) oraz Concurrency in Go (http://bit.ly/2tdCt5j) autorstwa Katherine Cox-Buday (O’Reilly). Aby zapoznać się z Kubernetesem, sprawdź jedną lub kilka z następujących pozycji: 1 Więcej na ten temat dowiesz się z tekstu Megan O Keefe: „A Kubernetes Developer Workflow for MacOS” (http://bit.ly/2WXfzu1), Medium, 24 stycznia 2019, a także z artykułu z bloga Aleksa Ellisa: „Be KinD to yourself” (http://bit.ly/2XkK9C1), 14 grudnia 2018. 15 Poleć książkęKup książkę  Kubernetes in Action, Marko Lukša (Manning);  Kubernetes: Up and Running, wydanie drugie (https://oreil.ly/2SaANU4) Kelsey Hightower i inni (O’Reilly);  Cloud Native DevOps with Kubernetes (https://oreil.ly/2BaE1iq), John Arundel i Justin Domingus (O’Reilly);  Managing Kubernetes (https://oreil.ly/2wtHcAm), Brendan Burns i Craig Tracey (O’Reilly);  Kubernetes Cookbook (http://bit.ly/2FTgJzk), Sébastien Goasguen i Michael Hausenblas (O’Reilly). Dlaczego skupiamy się na programowaniu dla Kubernetesa w języku Go? Przydatna może być tu analogia: Unix został napisany w języku C, a jeśli ktoś chciał pisać aplikacje lub narzędzia dla Uniksa, domyślnie używał właśnie C. Ponadto gdy ktoś chciał rozszerzać i dostosowywać Uniksa do własnych potrzeb, to nawet jeśli korzystał z języka innego niż C, musiał przynajmniej umieć czytać kod w C. Kubernetes i wiele powiązanych technologii natywnych działających w chmurze (od środowisk uruchomieniowych dla kontenerów po narzędzia do monitorowania takie jak Prometheus) jest napisanych w Go. Uważamy, że większość aplikacji natyw- nych będzie oparta na języku Go, dlatego skupiamy się na nim w tej książce. Jeśli wolisz korzystać z innych języków, obserwuj repozytorium kubernetes-client w serwisie GitHub (http://bit.ly/2xfSrfT). W przyszłości może się tam znaleźć klient napisany w Twoim ulubionym języku programowania. W tej książce „programowanie dla Kubernetesa” oznacza pisanie natywnych aplikacji dla platformy Kubernetes, które bezpośrednio komunikują się z serwerem API, kierując zapytania o stan zasobów i/lub aktualizując go. Nie mamy tu na myśli uruchamiania gotowych aplikacji takich jak WordPress, Rocket Chat lub Twój ulubiony system CRM dla przedsiębiorstw (takie narzędzia czasem są nazywane aplikacjami COTS — ang. commercially available off-the-shelf). Ponadto w rozdziale 7. skupiamy się nie na kwestiach operacyjnych, ale głównie na etapie pisania i testowania kodu. Tak więc w skrócie można stwierdzić, że ta książka dotyczy pisania natywnych aplikacji działających w chmurze. Rysunek 1.1 może pomóc Ci lepiej to zrozumieć. Rysunek 1.1. Różne rodzaje aplikacji działających w Kubernetesie 16  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Widać tu, że dostępne są różne rodzaje rozwiązań: 1. Możesz użyć aplikacji COTS, np. Rocket Chat, i uruchomić ją w Kubernetesie. Sama aplikacja nie wie, że działa w Kubernetesie, i zwykle nie musi tego wiedzieć. To Kubernetes kontroluje cykl życia aplikacji — znajduje węzeł, gdzie aplikacja jest uruchamiana, pobiera obraz, uruchamia kontenery, sprawdza stan, montuje woluminy itd. 2. Możesz uruchomić w Kubernetesie niestandardową aplikację, którą napisałeś od podstaw. Rozwijając ją, mogłeś myśleć o uruchamianiu jej w Kubernetesie, ale nie jest to konieczne. Sytuacja wygląda tu podobnie jak dla aplikacji COTS. 3. W tej książce skupiamy się na natywnych aplikacjach dla chmury lub Kubernetesa, które są w pełni świadome tego, że działają w Kubernetesie, a także wykorzystują w jakimś stopniu API oraz zasoby Kubernetesa. Warto ponieść koszty programowania z użyciem API Kubernetesa. Po pierwsze zyskujesz przeno- śność, ponieważ aplikacja może działać w dowolnym środowisku (od lokalnych instalacji po chmury oferowane przez publicznych dostawców). Po drugie możesz korzystać z przejrzystych deklaratyw- nych mechanizmów dostępnych w Kubernetesie. Przejdźmy teraz do konkretnego przykładu. Przykład wprowadzający Aby zademonstrować możliwości natywnych aplikacji dla Kubernetesa, załóżmy, że chcesz zaim- plementować narzędzie at, pozwalające zaplanować wykonanie polecenia w określonym czasie (http://bit.ly/2L4VqzU). Nowe narzędzie nazwiemy cnat (http://bit.ly/2RpHhON) (od ang. cloud-native at). Będzie ono działać w następujący sposób: załóżmy, że chcesz wykonać polecenie echo Natywne aplikacje dla Kuber- netesa są super! o 2:00 w nocy 3 lipca 2020 r. W narzędziu cnat można to będzie zrobić tak: $ cat cnat-rocks-example.yaml apiVersion: cnat.programming-kubernetes.info/v1alpha1 kind: At metadata: name: cnrex spec: schedule: 2019-07-03T02:00:00Z containers: - name: shell image: centos:7 command: - bin/bash - -c - echo Natywne aplikacje dla Kubernetesa są super! $ kubectl apply -f cnat-rocks-example.yaml cnat.programming-kubernetes.info/cnrex created Przykład wprowadzający  17 Poleć książkęKup książkę Na zapleczu używane są tu następujące komponenty:  Niestandardowy zasób at.programming-kubernetes.info/cnrex reprezentujący harmonogram.  Kontroler wykonujący zaplanowane polecenie w odpowiednim czasie. Ponadto przydatna byłaby wtyczka kubectl zapewniająca interfejs CLI i umożliwiająca prostą obsługę poleceń takich jak kubectl at 02:00 Jul 3 echo Natywne aplikacje dla Kubernetesa są super! . Nie napiszemy jej w tej książce, jednak potrzebne instrukcje znajdziesz w dokumentacji Kuber- netesa (http://bit.ly/2J1dPuN). W książce będziemy używać tego przykładu do omawiania aspektów Kubernetesa, jego wewnętrznych mechanizmów i rozszerzania go. W bardziej zaawansowanych przykładach z rozdziałów 8. i 9. będziemy symulować działanie piz- zerii z reprezentującymi pizzę i dodatki obiektami w klastrze. Szczegółowe informacje znajdziesz w podrozdziale „Przykład — pizzeria”. Wzorce rozszerzania Kubernetes to dający duże możliwości i z natury rozszerzalny system. Istnieje wiele sposobów na modyfikowanie i/lub rozszerzanie Kubernetesa, na przykład używanie plików konfiguracyjnych i opcji (http://bit.ly/2KteqbA) dla komponentów kontrolnych takich jak kubelet lub serwer API Kubernetesa, a także stosowanie wielu zdefiniowanych punktów rozszerzeń, którymi są:  Tak zwani dostawcy chmury (http://bit.ly/2FpHInw), w przeszłości będący wewnętrznym ele- mentem menedżera kontrolera. W wersji 1.11 Kubernetes umożliwia rozwój zewnętrznych dostawców, udostępniając niestandardowy proces cloud-controller-manager do integracji rozwiązań z chmurą (http://bit.ly/2WWlcxk). Dostawca chmury umożliwia używanie narzędzi specyficznych dla danego dostawcy, np. równoważników obciążenia lub maszyn wirtualnych.  Binarne wtyczki dla narzędzia kubelet do obsługi: sieci (http://bit.ly/2L1tPzm), urządzeń takich jak karty graficzne (http://bit.ly/2XthLgM), pamięci (http://bit.ly/2x7Unaa) i środowisk uru- chomieniowych dla kontenerów (http://bit.ly/2Zzh1Eq).  Binarne wtyczki dla narzędzia kubectl (http://bit.ly/2FmH7mu).  Rozszerzenia do obsługi dostępu w serwerze API, np. dynamiczna kontrola dostępu z użyciem webhooków (http://bit.ly/2DwR2Y3; zob. rozdział 9.).  Niestandardowe zasoby (zob. rozdział 4.) i niestandardowe kontrolery; zob. następny podrozdział.  Niestandardowe serwery API (zob. rozdział 8.).  Rozszerzenia programu szeregującego, np. używanie webhooków (http://bit.ly/2xcg4FL) do im- plementowania własnych mechanizmów szeregowania.  Uwierzytelnianie (http://bit.ly/2Oh6DPS) z użyciem webhooków. W tej książce koncentrujemy się na niestandardowych zasobach, kontrolerach, webhookach i niestan- dardowych serwerach API, a także na wzorcach rozszerzania Kubernetesa (http://bit.ly/2L2SJ1C). Jeśli interesują Cię inne punkty rozszerzeń, np. wtyczki związane z pamięcią lub siecią, zapoznaj się z oficjalną dokumentacją (http://bit.ly/2Y0L1J9). 18  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Po zapoznaniu się z podstawami wzorców rozszerzeń Kubernetesa i zakresem tej książki pora przejść do istoty mechanizmów kontroli Kubernetesa i ich rozszerzania. Kontrolery i operatory W tym podrozdziale poznasz kontrolery i operatory Kubernetesa oraz dowiesz się, jak działają. Zgodnie ze słowniczkiem pojęć związanych z Kubernetesem (http://bit.ly/2IWGlxz) kontroler zawiera pętlę sterowania. Obserwuje współdzielony stan klastra za pomocą serwera API i wprowadza zmiany, próbując przejść od bieżącego stanu do stanu docelowego. Przed przejściem do mechanizmów kontrolerów warto zdefiniować terminologię:  Kontrolery mogą operować podstawowymi zasobami, takimi jak instalacje lub usługi, które zwy- kle są częścią menedżera kontrolera Kubernetesa (http://bit.ly/2WUAEVy) w warstwie kontroli. Mogą też obserwować niestandardowe zasoby zdefiniowane przez użytkownika i operować nimi.  Operatory to kontrolery obejmujące wiedzę operacyjną, np. z zakresu zarządzania cyklem życia aplikacji, a także niestandardowe zasoby (zdefiniowane w rozdziale 4.). Naturalne jest to, że ponieważ drugie z tych pojęć jest oparte na pierwszym, najpierw omówimy kontrolery, a następnie opiszemy bardziej wyspecjalizowane operatory. Pętla sterowania Pętla sterowania na ogólnym poziomie wygląda tak: 1. Wczytywanie stanu zasobów, najlepiej w modelu sterowanym zdarzeniami (z użyciem czujek — ang. watches — co opisujemy w rozdziale 3.). Szczegółowe informacje znajdziesz w punktach „Zdarzenia” i „Wyzwalacze sterowane zmianami i sterowane poziomem”. 2. Zmiana stanu obiektów w klastrze lub poza klastrem (np. uruchomienie poda, utworzenie sie- ciowego punktu końcowego lub skierowanie zapytania do API chmury). Zobacz punkt „Modyfi- kowanie świata zewnętrznego lub obiektów w klastrze”. 3. Aktualizowanie za pomocą serwera API statusu zasobu z kroku 1. w systemie etcd. Zobacz punkt „Współbieżność optymistyczna”. 4. Powtórzenie cyklu (powrót do kroku 1.). Niezależnie od tego, jak skomplikowany lub prosty jest kontroler, trzy wymienione tu kroki (wczyty- wanie stanu zasobów modyfikowanie świata aktualizowanie stanu zasobów) pozostają takie same. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak te kroki są realizowane w kontrolerze w Kubernetesie. Pętla sterowania jest pokazana na rysunku 1.2, gdzie widoczne są typowe komponenty. Pośrodku znajduje się główna pętla kontrolera. Ta główna pętla działa nieustannie w procesie kontrolera. Z kolei proces działa zwykle w podzie w klastrze. Kontrolery i operatory  19 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.2. Pętla sterowania w Kubernetesie Jeśli chodzi o architekturę, kontroler zwykle używa następujących struktur danych (opisanych szcze- gółowo w rozdziale 3.). Informatory Informatory obserwują oczekiwany stan zasobów w skalowalny i stabilny sposób. Obsługują też mechanizm ponownej synchronizacji (zob. punkt „Informatory i buforowanie”), który wymu- sza okresowe uzgadnianie stanu. Są często używane do upewniania się, że stan klastra i zakładany stan zapisany w buforze nie różnią się między sobą (np. z powodu błędów lub problemów z siecią). Kolejki zadań Kolejka zadań to komponent, który może być używany przez mechanizm obsługi zdarzeń do obsługi kolejkowania zmian stanu i do ponawiania prób. W narzędziu client-go ten mechanizm jest dostępny w pakiecie workqueue (http://bit.ly/2x7zyeK; zob. punkt „Kolejka zadań”). Zasoby można ponownie umieszczać w kolejce po wystąpieniu błędów w trakcie aktualizowania świata zewnętrznego lub zapisywania stanu (kroki 2. i 3. w pętli) lub gdy z innych powodów trzeba ponownie przetworzyć zasób po upływie jakiegoś czasu. Bardziej formalne omówienie Kubernetes jako deklaratywnego silnika i narzędzia do zmieniania stanu znajdziesz w tekście „The Mechanics of Kubernetes” (http://bit.ly/2IV2lcb) autorstwa Andrew Chena i Dominika Tornowa. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej pętli sterowania. Zaczniemy od sterowanej zdarzeniami architektury Kubernetesa. Zdarzenia Warstwa kontroli w Kubernetesie jest w dużym stopniu oparta na zdarzeniach i zasadzie luźnego powiązania komponentów. W innych systemach rozproszonych do uruchamiania operacji są używane wywołania RPC. W Kubernetesie jest inaczej. Kontrolery Kubernetesa obserwują zmiany w obiektach Kubernetesa na serwerze API: operacje dodawania, aktualizowania i usuwania. Gdy wystąpi takie zdarzenie, kontroler wykonuje logikę biznesową. 20  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Na przykład aby uruchomić pod w instalacji, potrzebne jest współdziałanie wielu kontrolerów i innych komponentów z warstwy kontroli: 1. Kontroler instalacji (w menedżerze kube-controller-manager) zauważa (za pomocą informatora instalacji), że użytkownik tworzy instalację. Kontroler tworzy wtedy za pomocą logiki biznesowej zbiór replik. 2. Kontroler zbioru replik (także w menedżerze kube-controller-manager) zauważa (za pomocą informatora zbioru replik) nowy zbiór replik i uruchamia swoją logikę biznesową, która tworzy obiekt poda. 3. Program szeregujący (w programie binarnym kube-scheduler), który sam też jest kontrolerem, zauważa pod (za pomocą informatora poda) z pustym polem spec.nodeName. Logika biznesowa programu szeregującego umieszcza pod w kolejce. 4. W tym czasie kubelet (kolejny kontroler) zauważa nowy pod (za pomocą informatora poda). Jednak pole spec.nodeName nowego poda jest puste, dlatego nie pasuje do nazwy węzła z kon- trolera kubelet. Kontroler ignoruje więc pod i wraca do trybu uśpienia (do czasu wystąpienia następnego zdarzenia). 5. Program szeregujący pobiera pod z kolejki zadań i szereguje go do wykonania w węźle, który ma wystarczającą ilość wolnych zasobów. W tym celu aktualizuje pole spec.nodeName w podzie i zapisuje pod na serwerze API. 6. Kontroler kubelet znów jest wybudzany w wyniku zdarzenia aktualizacji poda. Ponownie porów- nuje wtedy pole spec.nodeName z własną nazwą. Jeśli nazwy pasują, kontroler kubelet uruchamia kontenery poda i informuje serwer API o włączeniu tych kontenerów, zapisując to w stanie poda. 7. Kontroler zestawu replik wykrywa zmodyfikowany pod, ale nie musi nic z tym robić. 8. Ostatecznie pod kończy działanie. Kontroler kubelet to wykrywa, pobiera obiekt poda z serwera API, ustawia warunek „zakończono” w stanie poda i zapisuje pod z powrotem na serwerze API. 9. Kontroler zbioru replik wykrywa pod, który zakończył działanie, i uznaje, że dany pod musi zo- stać zastąpiony. 10. I tak dalej. Widać tu, że liczne niezależne pętle sterowania komunikują się wyłącznie dzięki modyfikacjom obiektów na serwerze API i zdarzeń wywoływanych przez te zmiany za pomocą informatorów. Zdarzenia są wysyłane z serwera API do informatorów w kontrolerach przy użyciu czujek (zob. punkt „Czujki”), a dokładnie zdarzeń czujek przesyłanych połączeniami strumieniowymi. Większość tych operacji jest niewidoczna dla użytkowników. Nawet mechanizm audytu serwera API nie uwi- dacznia takich zdarzeń. Widoczne są tylko aktualizacje obiektów. Jednak kontrolery często korzystają z danych z dziennika, gdy mają reagować na zdarzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdarzeń, zapoznaj się z artykułem „Events, the DNA of Kubernetes” (http://bit.ly/2MZwbl6) z bloga Michaela Gascha. Znajdziesz tam więcej informacji i przykładów. Kontrolery i operatory  21 Poleć książkęKup książkę Zdarzenia czujek a obiekty zdarzeń Zdarzenia czujek i obiekty typu Event z najwyższego poziomu są w Kubernetesie dwoma różnymi rzeczami:  Zdarzenia czujek są przesyłane strumieniowymi połączeniami HTTP między serwerem API a kontrolerami na potrzeby informatorów.  Obiekty typu Event z najwyższego poziomu to zasoby takie jak pody, instalacje lub usługi mające specjalną właściwość — ich czas życia to godzina, a następnie są automatycznie usuwane z sys- temu etcd. Obiekty typu Event to widoczny dla użytkowników mechanizm rejestrowania zdarzeń. Liczne kontrolery tworzą takie zdarzenia, aby informować użytkowników o różnych aspektach logiki biznesowej. Na przykład kubelet informuje o zdarzeniach dotyczących cyklu życia podów (np. o uruchomieniu, ponow- nym uruchomieniu i zamknięciu kontenera). Za pomocą narzędzia kubectl można wyświetlić drugą kategorię zdarzeń zachodzących w klastrze. Poniższe polecenie pozwala zobaczyć, co dzieje się w przestrzeni nazw kube-system: $ kubectl -n kube-system get events LAST SEEN FIRST SEEN COUNT NAME KIND 3m 3m 1 kube-controller-manager-master.15932b6faba8e5ad Pod 3m 3m 1 kube-apiserver-master.15932b6fa3f3fbbc Pod 3m 3m 1 etcd-master.15932b6fa8a9a776 Pod … 2m 3m 2 weave-net-7nvnf.15932b73e61f5bc6 Pod 2m 3m 2 weave-net-7nvnf.15932b73efeec0b3 Pod 2m 3m 2 weave-net-7nvnf.15932b73e8f7d318 Pod Wyzwalacze sterowane zmianami i sterowane poziomem Przyjrzyjmy się teraz na bardziej abstrakcyjnym poziomie temu, jak można ustrukturyzować logikę biznesową implementowaną w kontrolerach i dlaczego w Kubernetesie zdecydowano się stosować zdarzenia (np. zmiany stanu) do sterowania logiką. Istnieją dwa podstawowe sposoby wykrywania zmian stanu (czyli samych zdarzeń): Wyzwalacze sterowane zmianami Mechanizm obsługi jest wyzwalany w momencie, gdy zachodzi zmiana stanu — np. z nieuru- chomionego poda na uruchomiony pod. Wyzwalacze sterowane poziomem Stan jest sprawdzany w regularnych odstępach czasu i jeśli spełnione są określone warunki (np. pod działa), wyzwalany jest mechanizm obsługi. Drugie z tych podejść jest formą odpytywania. Technika ta nie skaluje się dobrze wraz ze wzrostem liczby obiektów, a opóźnienie w kontrolerach wykrywających zmiany zależy od odstępów między operacjami odpytywania i szybkości odpowiadania przez serwer API. Gdy używanych jest wiele asynchronicznych kontrolerów, co opisano w punkcie „Zdarzenia”, powstaje system, który z dużym opóźnieniem reaguje na żądania użytkowników. 22  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Gdy używanych jest wiele obiektów, znacznie wydajniejsza jest pierwsza z tych technik. Opóźnienie zależy wtedy głównie od liczby wątków roboczych w kontrolerach przetwarzających zdarzenia. Dlatego Kubernetes jest oparty na zdarzeniach (czyli używane są wyzwalacze sterowane zmianami). W warstwie kontroli w Kubernetesie liczne komponenty modyfikują obiekty na serwerze API, a każda zmiana prowadzi do zdarzenia (czyli zmiany). Takie komponenty są nazywane źródłami zdarzeń lub generatorami zdarzeń. W kontrolerach istotne jest konsumowanie tych zdarzeń, czyli to, kiedy i jak reagować na zdarzenia (z użyciem informatorów). W systemach rozproszonych równolegle działa wiele jednostek, a zdarzenia nadchodzą asynchronicz- nie w dowolnej kolejności. Gdy logika kontrolera zawiera błędy, gdy używana jest nieprawidłowa maszyna stanowa lub gdy nastąpi awaria zewnętrznej usługi, łatwo jest utracić zdarzenia (w tym sensie, że nie zostają one w pełni przetworzone). Dlatego trzeba dobrze przyjrzeć się sposobom radzenia sobie z błędami. Na rysunku 1.3 pokazane są trzy różne strategie: 1. Przykład logiki sterowanej tylko zmianami, gdzie utracona może zostać druga zmiana stanu. 2. Przykład logiki wyzwalanej zmianami, gdzie jednak przy przetwarzaniu zdarzenia zawsze pobie- rany jest najnowszy stan (czyli poziom). Oznacza to, że logika jest wyzwalana zmianami, ale sterowana poziomem. 3. Przykład logiki wyzwalanej zmianami i sterowanej poziomem z dodatkową resynchronizacją. Rysunek 1.3. Opcje wyzwalania (sterowane zmianami i sterowane poziomem) Kontrolery i operatory  23 Poleć książkęKup książkę Strategia nr 1 nie radzi sobie dobrze z pominiętymi zdarzeniami. Zdarzenia mogą zostać pominięte z powodu utraty zdarzeń w uszkodzonej sieci, błędów w samym kontrolerze lub przestoju API w zewnętrznej chmurze. Wyobraź sobie, że kontroler zbioru replik zastępuje pody tylko po zakoń- czeniu przez nie pracy. Pominięcie zdarzeń może oznaczać, że w zbiorze replik zawsze będzie urucha- miana mniejsza liczba podów, ponieważ nigdy nie jest uzgadniany pełny stan. Strategia nr 2 pozwala po takich problemach przywrócić stan, gdy odebrane zostanie następne zdarzenie. Wynika to z tego, że logika jest oparta na najnowszym stanie klastra. Kontroler zbioru replik zawsze porównuje wtedy określoną liczbę replik z liczbą podów uruchomionych w klastrze. Po utracie zdarzenia wszystkie brakujące pody zostaną zastąpione po otrzymaniu następnej aktu- alizacji podów. W strategii nr 3 dodana została ciągła resynchronizacja (np. co pięć minut). Jeśli nie zostaną zgłoszone nowe zdarzenia dotyczące podów, system uzgodni stan przynajmniej co pięć minut, nawet jeśli aplikacja działa bardzo stabilnie i nie generuje wielu zdarzeń dotyczących podów. Z powodu problemów związanych z wyzwalaczami sterowanymi tylko zmianami w kontrolerach Kubernetesa zwykle stosowana jest strategia nr 3. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat źródeł wyzwalaczy oraz powodów zastosowania w Kubernetesie wyzwalaczy opartych na poziomach i uzgadniania stanu, zapoznaj się z artykułem „Level Triggering and Reconciliation in Kubernetes” (http://bit.ly/2FmLLAW) Jamesa Bowesa. To kończy omawianie różnych abstrakcyjnych sposobów wykrywania zewnętrznych zmian i reago- wania na nie. Następny krok w pętli sterowania z rysunku 1.2 dotyczy modyfikowania obiektów w klastrze lub zmieniania świata zewnętrznego zgodnie ze specyfikacją. Zajmijmy się tym teraz. Modyfikowanie świata zewnętrznego lub obiektów w klastrze W tej fazie kontroler zmienia stan nadzorowanych obiektów. Na przykład kontroler ReplicaSet w menedżerze kontrolera (http://bit.ly/2WUAEVy) nadzoruje pody. Po każdym zdarzeniu (wyzwala- nie zmianami) kontroler wykrywa bieżący stan nadzorowanych podów i porównuje go z oczekiwa- nym stanem (sterowanie poziomem). Ponieważ proces zmiany stanu zasobów może być specyficzny dla domeny lub dla zadania, trudno jest coś doradzać w tym obszarze. Zamiast tego należy przyjrzeć się wprowadzonemu wcześniej kontrolerowi ReplicaSet. Takie kontrolery są używane w instalacjach, a podstawowe zadanie takiego kontrolera to utrzymywanie zdefiniowanej przez użytkownika liczby identycznych replik podów. Oznacza to, że gdy liczba podów jest mniejsza od podanej (np. z powodu awarii poda lub zwiększe- nia liczby replik), kontroler uruchamia nowe pody. Jeśli jednak podów jest zbyt wiele, kontroler zamyka niektóre z nich. Cała logika biznesowa kontrolera jest dostępna w pakiecie replica_set.go (http://bit.ly/2L4eKxa), a poniższy fragment kodu w Go dotyczy zmian stanu (kod został zmodyfiko- wany pod kątem przejrzystości): // Funkcja manageReplicas sprawdza i aktualizuje repliki z danego zbioru ReplicaSet. // Funkcja NIE modyfikuje kolekcji filteredPods . // Błąd w trakcie tworzenia lub usuwania podów skutkuje ponownym zakolejkowaniem danego zbioru replik. func (rsc *ReplicaSetController) manageReplicas( filteredPods []*v1.Pod, rs *apps.ReplicaSet, 24  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę ) error { diff := len(filteredPods) - int(*(rs.Spec.Replicas)) rsKey, err := controller.KeyFunc(rs) if err != nil { utilruntime.HandleError( fmt.Errorf( Nie można pobrać klucza dla v #v: v , rsc.Kind, rs, err), ) return nil } if diff 0 { diff *= -1 if diff rsc.burstReplicas { diff = rsc.burstReplicas } rsc.expectations.ExpectCreations(rsKey, diff) klog.V(2).Infof( Za mało replik dla v s/ s, potrzebnych d, tworzenie d , rsc.Kind, rs.Namespace, rs.Name, *(rs.Spec.Replicas), diff, ) successfulCreations, err := slowStartBatch( diff, controller.SlowStartInitialBatchSize, func() error { ref := metav1.NewControllerRef(rs, rsc.GroupVersionKind) err := rsc.podControl.CreatePodsWithControllerRef( rs.Namespace, rs.Spec.Template, rs, ref, ) if err != nil errors.IsTimeout(err) { return nil } return err }, ) if skippedPods := diff - successfulCreations; skippedPods 0 { klog.V(2).Infof( Niepowodzenie przy powolnym rozruchu. Pominięto + tworzenie d podów, zmniejszanie oczekiwań dla v v/ v , skippedPods, rsc.Kind, rs.Namespace, rs.Name, ) for i := 0; i skippedPods; i++ { rsc.expectations.CreationObserved(rsKey) } } return err } else if diff 0 { if diff rsc.burstReplicas { diff = rsc.burstReplicas } klog.V(2).Infof( Zbyt wiele replik dla v s/ s, potrzebnych d, usuwanie d , rsc.Kind, rs.Namespace, rs.Name, *(rs.Spec.Replicas), diff, ) podsToDelete := getPodsToDelete(filteredPods, diff) rsc.expectations.ExpectDeletions(rsKey, getPodKeys(podsToDelete)) errCh := make(chan error, diff) var wg sync.WaitGroup wg.Add(diff) for _, pod := range podsToDelete { go func(targetPod *v1.Pod) { defer wg.Done() Kontrolery i operatory  25 Poleć książkęKup książkę if err := rsc.podControl.DeletePod( rs.Namespace, targetPod.Name, rs, ); err != nil { podKey := controller.PodKey(targetPod) klog.V(2).Infof( Nieudane usuwanie v, zmniejszanie + oczekiwań dla v s/ s , podKey, rsc.Kind, rs.Namespace, rs.Name, ) rsc.expectations.DeletionObserved(rsKey, podKey) errCh - err } }(pod) } wg.Wait() select { case err := -errCh: if err != nil { return err } default: } } return nil } Widać tu, że w wierszu diff := len(filteredPods) - int(*(rs.Spec.Replicas)) kontroler oblicza różnicę między specyfikacją a bieżącym stanem, a następnie na podstawie wyniku realizuje dwa scenariusze:  diff 0: replik jest za mało, trzeba utworzyć dodatkowe pody.  diff 0: replik jest za dużo, trzeba usunąć pody. W funkcji getPodsToDelete zaimplementowana jest strategia wyboru podów, których usunięcie będzie najmniej szkodliwe. Jednak zmiana stanu zasobu nie musi oznaczać, że dany zasób jest częścią klastra Kubernetesa. Kon- troler może więc modyfikować stan zasobów zlokalizowanych poza Kubernetesem, np. w usłudze prze- chowywania danych w chmurze. Na przykład narzędzie AWS Service Operator (http://bit.ly/2ItJcif) pozwala zarządzać zasobami w usłudze AWS. Między innymi możliwe jest zarządzanie komorami S3. Oznacza to, że kontroler S3 nadzoruje zasób (komorę S3), która istnieje poza Kubernetesem, a zmiany stanu odzwierciedlają konkretne etapy cyklu życia: komora S3 jest tworzona i w określonym momencie usuwana. To powinno Cię przekonać, że niestandardowy kontroler pozwala zarządzać nie tylko podstawowymi zasobami (takimi jak pody) i niestandardowymi zasobami (takimi jak przykładowe narzędzie cnat), ale nawet przeprowadzać obliczenia lub przechowywać zasoby poza Kubernetesem. Dzięki temu kon- trolery są bardzo elastycznymi i oferującymi duże możliwości mechanizmami integracji rozwią- zań oraz zapewniają jednolity sposób używania zasobów w różnych platformach i środowiskach. 26  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Współbieżność optymistyczna W punkcie „Pętla sterowania” opisano w kroku 3., że kontroler (po zaktualizowaniu zgodnie ze specy- fikacją obiektów klastra i/lub świata zewnętrznego) zapisuje wyniki w stanie zasobu, który wyzwolił uruchomienie kontrolera w kroku 1. Ten i niemal dowolny inny zapis (także w kroku 2.) może zakończyć się niepowodzeniem. W systemie rozproszonym kontroler jest zwykle tylko jedną z wielu jednostek aktualizujących zasoby. Współbieżne zapisy mogą się nie powieść z powodu konfliktów zapisu. Aby lepiej zrozumieć, co się nie powiodło, warto przyjrzeć się rysunkowi 1.42. Rysunek 1.4. Architektury szeregowania w systemach rozproszonych W źródłowym tekście architektura równoległego programu szeregującego z systemu Omega została zdefiniowana tak: Nasze rozwiązanie to nowa architektura równoległego programu szeregującego oparta na współdzielo- nym stanie i wykorzystująca optymistyczną kontrolę współbieżności bez blokad, aby uzyskać zarówno rozszerzalność implementacji, jak i skalowalność wydajności. Ta architektura jest używana w Omedze — systemie zarządzania klastrami nowej generacji opracowanym w firmie Google. Choć w Kubernetesie wykorzystano wiele cech i lekcji z systemu Borg (http://bit.ly/2XNSv5p), ten konkretny transakcyjny mechanizm z warstwy kontroli pochodzi z Omegi. W celu wykonywania współbieżnych operacji bez blokad serwer API Kubernetesa używa współbieżności optymistycznej. W skrócie oznacza to, że jeśli (i kiedy) serwer API wykryje próbę współbieżnego zapisu, odrzuca późniejszą z dwóch operacji zapisu. Następnie to klient (kontroler, program szeregujący, narzędzie kubectl itd.) musi obsłużyć konflikt i ewentualnie ponowić próbę operacji zapisu. 2 Źródło: „Omega: Flexible, Scalable Schedulers for Large Compute Clusters” (http://bit.ly/2PjYZ59), Malte Schwarzkopf i inni, Google AI, 2013. Kontrolery i operatory  27 Poleć książkęKup książkę Poniżej zilustrowano działanie optymistycznej współbieżności w Kubernetesie: var err error for retries := 0; retries 10; retries++ { foo, err = client.Get( foo , metav1.GetOptions{}) if err != nil { break } aktualizowanie-świata-i-inne _, err = client.Update(foo) if err != nil errors.IsConflict(err) { continue } else if err != nil { break } } W tym kodzie pokazana jest pętla z ponawianiem prób, która w każdej iteracji pobiera najnowszy obiekt foo, a następnie próbuje zaktualizować świat zewnętrzny i stan obiektu foo zgodnie ze specyfi- kacją tego obiektu. Zmiany przed wywołaniem Update są wprowadzane w trybie optymistycznym. Obiekt foo zwracany przez wywołanie client.Get zawiera wersję zasobu (część zagnieżdżonej struktury ObjectMeta; szczegóły znajdziesz w punkcie „ObjectMeta”), informującą system etcd związany z operacją zapisu z wywołania client.Update, że inna jednostka w klastrze w międzyczasie zapisała obiekt foo. Jeśli taki inny zapis miał miejsce, w pętli z ponawianiem prób występuje błąd konfliktu wersji zasobu. To oznacza, że logika optymistycznej współbieżności zawiodła. Wywołanie client.Update jest więc optymistyczne. Wersja zasobu to para klucz-wartość z systemu etcd. Wersją zasobu dla każdego obiektu jest łańcuch znaków z Kubernetesa zawierający liczbę całkowitą. Ta liczba całkowita pochodzi bezpośrednio z systemu etcd. Ten system zawiera licznik zwięk- szany za każdym razem, gdy modyfikowana jest powiązana z kluczem wartość (przechowująca zserializowany obiekt). W kodzie API wersja zasobu jest (dość konsekwentnie) obsługiwana jak zwykły, ale uporządkowany w określony sposób łańcuch znaków. To, że ten łańcuch znaków zawiera liczby całkowite, jest jedynie szczegółem implementacji obecnie używanego backendu systemu etcd. Przyjrzyj się konkretnemu przykładowi. Wyobraź sobie, że Twój klient nie jest jedyną jednostką w klastrze modyfikującą pod. Istnieje też inna jednostka, kubelet, która nieustannie modyfikuje jakieś pola, ponieważ kontener stale ulega awarii. Twój kontroler wczytuje najnowszy stan poda: kind: Pod metadata: name: foo resourceVersion: 57 spec: ... status: ... 28  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Teraz załóżmy, że kontroler potrzebuje kilku sekund na wprowadzenie zmian w świecie zewnętrznym. Po siedmiu sekundach kontroler próbuje zaktualizować wczytany pod — np. zapisuje w nim adno- tacje. W tym czasie kubelet wykrywa restart innego kontenera i aktualizuje stan poda, aby to odzwier- ciedlić. Oznacza to, że wartość pola resourceVersion rośnie do 58. Obiekt przesłany przez kontroler w żądaniu aktualizacji ma pole resourceVersion: 57. Serwer API próbuje ustawić w systemie etcd klucz dla poda o tej wartości. System etcd wykrywa niedopasowanie wersji zasobu i zgłasza konflikt wersji 57 i 58. Aktualizacja kończy się niepowodzeniem. Podsumowanie tego przykładu jest takie, że programista kontrolera odpowiada za implementacją strategii ponawiania prób i uwzględniania niepowodzenia optymistycznych operacji. Nigdy nie wia- domo, jakie jeszcze jednostki modyfikują stan. Mogą to być inne kontrolery lub kontrolery podstawowe, np. kontroler instalacji. Oto istota tego fragmentu: błędy spowodowane konfliktami są w kontrolerach czymś zupełnie normalnym. Zawsze powinieneś się ich spodziewać i obsługiwać je w kontrolowany sposób. Należy zwrócić uwagę na to, że współbieżność optymistyczna doskonale współdziała z logiką opartą na poziomach, ponieważ dzięki temu można bez dodatkowych zabiegów ponownie uruchomić pętlę sterowania (zob. punkt „Wyzwalacze sterowane zmianami i sterowane poziomem”). W następ- nym przebiegu pętla automatycznie wycofa optymistyczne zmiany wprowadzone w nieudanej optymistycznej próbie i spróbuje wprowadzić najnowszy stan w systemie. Przejdźmy teraz do konkretnego rodzaju niestandardowych kontrolerów (powiązanego z niestandar- dowymi zasobami) — do operatorów. Operatory Operatory to mechanizm Kubernetesa wprowadzony przez firmę CoreOS w 2016 r. W swoim prze- łomowym wpisie na blogu „Introducing Operators: Putting Operational Knowledge into Software” (http://bit.ly/2ZC4Rui) Brandon Philips, dyrektor techniczny firmy CoreOS, zdefiniował operatory tak: Inżynier SRE to osoba, która operuje aplikacją, pisząc oprogramowanie. Jest to inżynier (programista), który wie, jak pisać oprogramowanie w dziedzinie powiązanej z konkretną aplikacją. W wynikowym oprogramowaniu wbudowana jest wiedza z dziedziny działania aplikacji. […] Tę nową kategorię oprogramowania nazywamy operatorami. Operator to specyficzny dla aplikacji kontroler, który rozszerza API Kubernetesa, aby tworzyć, konfigurować i obsługiwać instancje złożonych aplikacji stanowych na rzecz użytkownika Kubernetesa. Operator jest oparty na podstawo- wych mechanizmach Kubernetesa, zasobach i kontrolerach, ale uwzględnia dziedzinę lub wiedzę specyficzną dla aplikacji, aby automatyzować powtarzalne zadania. W tej książce używamy operatorów zgodnie z opisem Philipsa. W bardziej formalnym ujęciu ope- ratory muszą spełniać trzy warunki (zob. też rysunek 1.5): Kontrolery i operatory  29 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.5. Mechanizm operatora  Istnieje specyficzna dla dziedziny wiedza operacyjna, którą chcesz zautomatyzować.  Najlepsze praktyki związane z tą wiedzą operacyjną są znane i można je opisać. Na przykład w operatorze Cassandra ta wiedza dotyczy tego, kiedy i jak równoważyć węzły, a w operatorze systemu service mesh — jak tworzyć trasy.  Jednostki udostępniane razem z operatorem to:  Zestaw definicji CRD reprezentujących schemat specyficzny dla dziedziny, a także niestandar- dowych zasobów zgodnych z definicjami CRD, które na poziomie instancji reprezentują daną dziedzinę.  Niestandardowy kontroler nadzorujący niestandardowe zasoby, a czasem także zasoby pod- stawowe. Niestandardowy kontroler może np. uruchamiać pody. Operatory przeszły długą drogę (http://bit.ly/2x5TSNw) od koncepcji i prototypów w 2016 r. do uru- chomienia na początku 2019 r. serwisu OperatorHub.io (https://operatorhub.io) przez firmę Red Hat (która w 2018 r. przejęła CoreOS i rozwija omawiany mechanizm). Na rysunku 1.6 pokazany jest zrzut tego serwisu z połowy 2019 r. Dostępnych jest na nim 17 operatorów gotowych do użycia. Podsumowanie W pierwszym rozdziale zdefiniowaliśmy zakres książki i to, czego od Ciebie oczekujemy. Wyjaśnili- śmy, co oznacza tu programowanie dla Kubernetesa. Zdefiniowaliśmy też, czym są natywne aplikacje dla Kubernetesa. W ramach przygotowań do dalszych przykładów przedstawiliśmy też ogólne wprowadzenie do kontrolerów i operatorów. Teraz gdy wiesz już, czego możesz oczekiwać od tej książki i jakie korzyści może przynieść Ci jej lektura, pora przejść do szczegółów. W następnym rozdziale przyjrzymy się API Kubernetesa, wewnętrznym mechanizmom serwera API, a także interakcjom z tym API z użyciem narzędzi wiersza poleceń takich jak curl. 30  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.6. Zrzut serwisu OperatorHub.io Podsumowanie  31 Poleć książkęKup książkę 32  Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji działających w chmurze
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: