Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 005280 22581517 na godz. na dobę w sumie
Kwiat paproci i inne baśnie - ebook/pdf
Kwiat paproci i inne baśnie - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 63
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7639-008-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> bajki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór ośmiu baśni mistrzów pióra literatury dziecięcej zawiera utwory: Kwiat paproci, Historia małej Nefry i jej ulubieńca Pepa, grzeczność wynagrodzona, bajka o kurce i koguciku, królewna gęsiarka, jelonek, bajka, dzień sądu ostatecznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                   !∀# ∃ ∀  ∋  ( ∀#  )∗ ∗  +∀ ∗,− (./0112          !∀#∃   ∋()#∗ + #!∀ ∀!     + ∗ !  !∀∀ + ,∗−../0∗ + # ,∗ ( 1+ ,∗2−..304 5, 6  789 4 789 ! :; − ;..  .:=/ −:?:  ! ≅ !+ ∗+ ΑΑ! ! ∀!+Α 6 )3 // ; 3../; ∃∀6,   8∃ ∗ #,∃  00 #∃  Β+Χ  +  #,5   +Χ + #Β ∆5, #∃  ∃  # ++ Ε# # ∗#  5 Ε05! ,#Β  #   ∃#++ ΕΒ Χ # # #Β Χ , 05 #0  ∀Ε! 1#5 ∗ ∗ # ∃#Β , 0  0+ #Β ∃Β ∗+ #0 # + Χ ,+ 0#00Ε !∋Χ +#Β ,+  Ε Χ # 0 5  Φ# 0 # + #  +  +  5 +5 ∗! = Γ0  Ε, +Ε,# Β ,,#   + ∗∃#5Β + , Χ ! + Β+ #Β 5Φ # ∃#+∃ +#, # Β05 #∗! 0#∗Ε0  # 5 !4 Β#Β Β , Ε# 5 !  # ∗Ε0 Φ  ∀#   5  +∗ + ∃∗ +! 0#Β0  + #∗Ε0 ∃Β Χ # Β 5 , + Ε  #      ! 6  + #Β ∆5, ! , 00∗+#∃  50 #+ , #Β+ # # ∗#0  Ε# 5 , 5 ,, !!! Β 5!1+ , # + 505, Ε#0Β#5 0Ε#  Ε# 5 ! ∀5 #Β, + , # 0  #∗ +,5  +Ε# ) ∗#00  # ∃ + 0 #+5+Ε ++ !!! 1 ∗5 ∗#Β Β +# 0 +∃ + ! ) ∗++ +#0, Β#∗Ε+∗ ∗5 0 Ε!ΗΦ! +0 Ι)∗5#∗# , 5Ε! ∋ 5,#0#∗ #+0#Β 0Ε#Φ  +! 5+ , ++  ! ; Β + #  ∃   ∗   # , + Ι0 #+  0Χ ∗ 0∃#, +  5Φ! 0 ΙΗ 05+ ,Φ0+ Χ #+∃5# 5 ++ !) 5Χ , #+∃5 ,# 055∗+#Β,  055!  5+ # 5 # Χ   # !1 5  , ! ) Φ#0Β5 #∃  ,ϑ Β5+, +Ε# Ε# +Ε0Ε5! 5 #  50#+ #++  # +5+ +∃ + # +# , ! Κ #, ∗#   ,Χ , #∃ #0#0 ∗ 0 Β ! Λ 0 ,5,0 +  0Χ + ! ,5+ ,0ΙΧ 0 # ∃,  Β ΜΕ#  + Ε!40 !  05,  Β#+  ! + #Β ∗0 Ε# + + Χ ΜΕϑ 5 ,5#∗ , 0Χ ϑ+ +#!1 #∗Ε# ∃∗ ∃,5∗ + Χ ∗ +  ,#0, Ε∗# 5 Β∃# # #0Ι , , , !8 ∗# + Ι ## ,∃ #+5 ∃# 5∗ !4#Β , Ε∗#+ #Β ∗ Κ∗Ν #05Β+ ∗ Ν  ,5# + 5+ ! ∋ +5#, ∗ 5+ Ε#+ # 5 0 #Β ∃, ,+ +Ε! ∋  #,∃ Φ #Χ +ΦΒ, 0!6 ,##Β,0Χ #+ #+ #Β, Ε0 Β !!!Λ #Β0 Χ ! 5 ,#Β +Χ  +   + Ε#    5  # +∗ # ∗  # 5#+ + 55 Χ ! 6# Β   0! 80 Ε   +∃0! + ∃0 ,#, 5Μ #Β Ε!Η ,5+ Χ #5 5+ 5+5!1+ ∃ # 5 +∃+ #+0#5 ,  5 0!    0# Β 5+  , ,0 ,0 5!!!∋ Β#∗Ε 50 ,# #50#Β,0 + Χ +Ε#∃ 5 # Β0  Χ + Ε#∃  Β! 4 + #+  ,  ++ # 0 #   ,# + # 5#,00 # + + !!!+5Ε  ∃∗#  5#0 Χ , Φ!!!  # 55 , Β ∗Ε#, Ε# !!!Ι, +! #0  Ι, !∆ ∗5Ε#  #5 #Β0 # , + Ε ∃,#0 5, Χ # # ,0+#5 Χ 5! /  Β Ε#5 #Β5 ∗ + # + ∃ #Β ,+#  +∃Β, ! 0 0 + + # Χ ,5 + !4 0!0Χ #Β  #+ ,∆5 #0Χ !!!   #Β05 , Χ  #   ∃!Λ  5 # 5Β0#+ #++  Ι, , # ! 7 # Β   5 +  + Ε   +  #Β  , 05 + !4 50+   , +  + !!! 8  ,    ,,  Ε 0 + 0#  Ε# ∗Ε5 Β0# ∃, Ε#0  ,# , # ∗ + # # ∗ΕΒ ∗ #0 ! 5 ++ ∃Β  # Β## Β !Λ+ ++ 0+#+ +Χ #Β+#+5Ι   #0, + !!!   # 0 ∗∗Ε0# 05+# ∃ ,++# #∃ 5+∗#0 !!! Λ 5#Β # , 5 ,!!! ,!!! ∃5   #! !!!+ #  #+5Ε∃∗#  0 5 !!!  +0,# 55 , #    +   ! Β + #  ! Λ+  50 #+ ,  +Χ 0 5 ! 3 Ι∋ ∗ ΝΙ, ! Β 5Χ 5 #+Β5 5  ∗ ! Κ Β#, 5 Ε+5! # +  ∗+5 # +  5!!! Ι Ο7 ΒΕΙ ∃ ,Ι05 + Ο Ι1 +#5 ΕΙ  Ι  #0555 Ν + Β55 Χ 5#0 + 55+#+  +   !Η50 Χ # 5     # Χ #  Β## 0#  Ε! ∃∗ 5 5 #Β+ΒΕ5 #  ∃ # Β, Β5! #  ∃ # ,#0, Ε#Β0 Ε! ) ∃,    Ε#  0 0 + Ε 5  5 # 5 0 5! 4   50#+ # +  #∗Ε, + # #+0, !5  # 0   ++∗  # 5 Β    !∆Β 0 #Β , +#++ ,  ! Β 0  Β Ε5#,Χ #,+ 5#Β++ !!!   Β ∗, 0Ε# ,  !  0# , +, #  0+∗! Β  ++ ΕΧ  #, Β+ , 0#+5Ε ∃  ∗#     ! 4, 55+∗,!Λ+,, #  #   ! :. ∗ Ε + # Ε # Β ++ Ε#0, +!4Χ , , + ∗5+ 55# !!! 4 ,5 , Ι4  5 #+ 5 # Β # Β#∗#  , 5 Ε 5 !!! 5, Ε #Β  ,Β! ΠΙ Ν1 ΝΙ ∗ Ι0  0 0!!!Θ  #Β ∃+ , #+ ∃ +  !!!Ρ5,0 #05 0#0 00 ,0 ! Λ+ 0 #+ + #+ !∋ , +  + 0 # 5+# Χ 5∗##∃ # 5 # ,+ + #, ΒΕ!ΛΧ ∗ 5 + ∃+ #, # Β0Χ  ,+Φϑ + #, 5  # +  Χ !!! +  0+ Ε5 ∃,!Ρ0  0  + #0  ,∗  +∃ # +  #  5  Φ, ,+∃ ! Β+∃# 0∗ Ε∗ ∗+Χ ∗# Β0, ∗Ι   55 +Χ 5# ΙΝ  +#Β+ ,ϑΒ5# ,  +∃0 , # ∃  Β0 !  , ,# + #   #0#0++  +  ,! :: 7 + Ε# !!! ∗# 0+ +∗ +, 0 Χ ! Ι)Ν 55 ΒΝΙ ∃ +  + ∃+∃Β#0, 0 +  + ! 4 + ∗  ,  0Μ   + 5 0 ϑ, Ι Χ #, + Β!80 5#, 5 Χ Ε∗! ∃0 #,0#Β + # 5 +∃  5 !6+0 Χ ,# #+ Ε++Ε# + #Β Β 0 Ε ! + , ! 1 0  # ∃ ∗∃ 0+  ∃ϑ  5 !Λ  , ∃+ +  # Χ , + ,ϑ + 5 ! ∗Χ # #5# 0 5Χ   # Β ,      , #∃ ,# Ι+ Ε5 ∃,!)5  #Ι# ∗ 5Ε#,5 +! 4, + 0# #+5 # + # ∃!  0Ε  ! ) #,5 0,Ε5 Ε #Β#+ Ε+ Ε Χ #Β+ ∗500ΕΙ Χ #∗ ∗+ ! ) + , Β 0#, Β# 0 #  ∃Β  ++ ,∃ #∃ Β 0Ε# Χ + , #∗Ε0 0 + ∗,, ∃#Β ++ ! :−  0 ΠΙ7 Β#,0 ∃, , Ε 0 ,+Ε  #0 Χ  #Β00++ +0∗ 0ΘΙΧ #Β,5 0#Β 5  Ε  ,#0 0+ +! ΠΙ7∃ ΒΝΙ 0 ∗ Ι 5 , Ε0 + ,Εϑ     Ο )∗ Β 0     # 5 Β#0 0 0Θ! 6Β0 #  , 05!450  +#, ∃+ Χ 0#   # 5 0 # ++ ∃Φ # 5 Χ , # + +  #Β Φ + 5!45++ +∗ Χ +5#+ 0∗∗0+ ∀# 5+ #0, , ! ), 0#Β  0Ε#0 Χ + Ε# , 0 !) Ε5+Χ #   # 5Ε#  0 5#Φ 5 + Χ !!! Ρ+  ,Ι #, Χ + , 5#5 5 , +#Β Β0 !)5, , 505Χ #∗ ∃#Β0∗∗ΕΧ 0Ε# ∗Ε Ε 5#  5     !!! 75∗0 #+ # 5 Χ ! , 0 5 ,5 + + #05 + ∗ Χ ∃!)∗  #∗  + 5#, 5+   0 +Χ ∃ ! 5 + ! : 40#+ +  # + #  + ∗ + ∗#  ∃ ∗ # 5 5 ! Γ∃0 +  #+ # ∃  0#   Φ# ∗ +  ∗ #  0  +  !!! ! Ο Λ∗∗5 #+ , 0 #Χ  #0+, +∃#∃ 5 + ∗ ! ϑ+ +,+∃ 0!!!  #∗ # Β0 , # Χ Β ! ,#+  #  + Ε!  ++  ∗#  + ,  +    + ,# 5 , , Ε!  0  ! Ι7 ΙΙΕ#Ν ) ,   , 5  #      +    ! Χ 5+ ,! Ι Ο4 Β # + Ν , Β Χ  !Η0Β#Ε0+ + 0 ∗ ∃ 5 ,#  ,0     +# , 0 Ε! , ∗ 55 ! ΙΗ ΝΗ ΝΙ !Ι ∃  + ∗0  5 # ∃ 0 5 ∃,+Ε ! Λ 5  #+ !!!  + ΦΙ 55, #Β0, Ε, Χ Ε∀ ∗ # ∗,0   Χ Ε!!! 6  #  + #  #   ∗  ,+,!!! 0 5 Φ#+Χ :? 5,!!!  5#+  ∃+∃# # #+ + #  Χ Ι #Β++ Β  + ΒΧ !!! 8 ∃5  ∃# +   +#0 Χ , !!!+ ∗Ε + ∃  ! 5  #,5 +# Β +∃ +! #Β 5Χ #Β5 Ε Β#0  ∗+ Φ! ∃+ +, Ε#+  ΦΕ#ΕΙ +5 ∗5#  ΕΕ# + ,#+0  !!!  #∗Ε+#,5Χ 0 , 0, # 0 ΦΜ,!!! ) ∃,Φ  Ε#+  +∗ ∗!!!+ ##0 Β∃0#+Χ #∗# 0 #  Β Ι  !4+ , +5  Χ 0 ,#7! Ι  ,ΟΙ++ 0! Ι1∗ ΒΙ ∗! Ι Ο Ι) ,∗!!! 1∗Ε ,+5 ∗# ∗!    5 Β    ∃Β !     !!! ++  Φ#  + !!! 7∃Ε 0# +Ε5 !  5 ! Β5, #0 + Ε 5ΙΦ 5 5# ∗,+ Χ , #Β 5  !), +Χ 5 Ε! := Ι Β5  Β# ! 8  5  , 5Ε  05!!!  +  !!! Β# #+ ! 6 5∗+ # + Ι + 0  5+! Β +  + #∃ Β , ++ # 5+ 0 5 !!! ,   !45+, Ε# Χ Ε#+Ε#0, Ε!1∗ 5# Β ,  Β  ∗Ε#  + Ι   #   !   5+ ∗  Χ  + Β5, ## Μ# # ∗ ∃ ∃Β ∗##+!!!∗ !!!) + ,!!! 4 ∗+ 0  ΣΙ) 5 #Β5  , +Ε ΒΝΣ  + #Β ∗+#Β∃  5  55  !4Φ + 0 Χ 5ΜΕ∗! 7+ #∗Ε0 # 5 Φ+ Ε! Ι)∗5 Β#∗ΝΙ ∃!Ι)∗, 5# Β 0 + ΒΕ ,5! + ∗! 4 0+ Β∃0  #+Χ #∗# 0 Ι+ , ∗Β 0! +0, Ι ++ ϑ + Ι∗0+ !!! 4 Β0 # +#Ε Φ Ι  ,   #   + !!! 1∗ + #  0#, ∗ 0!!! 0    ∃ 5  + , Ι  !!!ΠΙΛ , 5 Ι ∗ Ι ∗Χ :; Β   , 5ΝΘ! Κ  # ,   5  #  Ι  5 ∃++ #∃ ,  Β+ ∃Β Ε+ ! :
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kwiat paproci i inne baśnie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: