Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 008866 22996137 na godz. na dobę w sumie
Likwidacja lub zawieszenie działalności gospodarczej - ebook/pdf
Likwidacja lub zawieszenie działalności gospodarczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 34
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-351-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może stanąć przed koniecznością jej czasowego zawieszenia lub nawet zakończenia. Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami, w tym z terminowym sporządzeniem spisu z natury, jego rozliczeniem, a następnie zgłoszeniem naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych w celu wykreślenia z rejestru podatników VAT. Podatnicy wykorzystujący kasy rejestrujące muszą dodatkowo pamiętać o złożeniu wniosków o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy oraz wykreślenie jej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, choć zasadniczo w okresie tego zawieszenia jest zwolniony z licznych podatkowych obowiązków, powinien mieć świadomość tego, że niektóre z nich należy w tym czasie wykonywać. Likwidacja działalności może mieć również miejsce, gdy umrze właściciel prowadzący jednoosobową działalność. Uchwalona 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma pomóc spadkobiercom kontynuować działalność oraz pozwala właścicielowi firmy zabezpieczyć jej funkcjonowanie na wypadek śmierci. Publikacja omawia przedstawione problemy. Pokazuje, jak postąpić w przypadku likwidacji działalności ze względu na formę jej prowadzenia oraz jej zawieszenia czy śmierci właściciela firmy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. LIkwIdaCja jEdnoosobowyCh dZIałaLnoŚCI I sPółEk osobowyCh Likwidacja lub zawieszenie działalności gospodarczej Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może stanąć przed koniecznością jej cza- sowego zawieszenia lub nawet zakończenia. Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami, w tym z terminowym sporządzeniem spisu z natury, jego rozlicze- niem, a następnie zgłoszeniem naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zaprzestania wykony- wania czynności opodatkowanych w celu wykreślenia z rejestru podatników VAT. Podatnicy wykorzystujący kasy rejestrujące muszą dodatkowo pamiętać o złożeniu wniosków o doko- nanie odczytu pamięci fiskalnej kasy oraz wykreślenie jej z ewidencji prowadzonej przez na- czelnika urzędu skarbowego. Z kolei podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, choć zasadniczo w okresie tego zawieszenia jest zwolniony z licznych podatkowych obowiązków, powinien mieć świadomość tego, że niektóre z nich należy w tym czasie wykonywać. Likwida- cja działalności może mieć również miejsce, gdy umrze właściciel prowadzący jednoosobową działalność. Uchwalona 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma pomóc spadkobiercom kontynuować działalność. 1. Likwidacja jednoosobowych działalności i spółek osobowych Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo lub w formie spółek osobo- wych skutkuje m.in. obowiązkiem: ■■ sporządzenia spisu z natury i wykazania w związku z nim podatku należnego, ■■ dołączenia informacji o sporządzonym spisie do ostatniej deklaracji podatkowej, ■■ złożenia zgłoszenia na formularzu VAT-Z (bez obowiązku odrębnego wyrejestrowania jako podatnika VAT UE), ■■ zakończenia pracy kasy rejestrującej w trybie fiskalnym, ■■ zwrotu ulgi na zakup kasy, jeśli była używana krócej niż 3 lata, ■■ korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, jeśli nastąpiła zmiana przeznaczenia towaru. 1.1. Zasady sporządzania spisu z natury na zakończenie działalności gospodarczej Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek osobowych skutkuje obo- wiązkiem sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ustawy o VAT, i wykazania w związku z nim podatku należnego od towarów, co do których przy nabyciu przysługiwa- ło prawo do odliczenia podatku naliczonego, a które pozostały w firmie na dzień likwidacji działalności. 1.1.1. na kim spoczywa obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1–3 ustawy o VAT obowiązek sporządzenia spisu z natury w celu rozlicze- nia podatku należnego dotyczy: ■■ osób fizycznych, ■■ spółek cywilnych, ■■ spółek handlowych niemających osobowości prawnej, tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. i i s e r p e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Likwidacja lub zawieszenie działalności gospodarczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: