Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 008735 22999224 na godz. na dobę w sumie
Linux. Biblia. Edycja 2007 - książka
Linux. Biblia. Edycja 2007 - książka
Autor: Liczba stron: 968
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1172-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości systemu operacyjnego,
który zrewolucjonizował rynek oprogramowania

Linux stanowi fenomen na współczesnym rynku oprogramowania. Prosty system operacyjny wzorowany na Uniksie, napisany w ramach zajęć laboratoryjnych przez studenta Linusa Torvaldsa i udostępniony przez autora bezpłatnie w sieci, w krótkim czasie zyskał uznanie setek tysięcy użytkowników, stając się ikoną ruchu open-source i zdobywając ugruntowaną pozycję tam, gdzie wcześniej królowały drogie komercyjne systemy operacyjne. W sieci znajdziemy kilkanaście wersji Linuksa, zwanych dystrybucjami, a oferta oprogramowania dla tego systemu powiększa się z każdym dniem, dzięki czemu na korzystanie z niego decyduje się coraz więcej prestiżowych firm i przedsiębiorstw.

'Linux. Biblia. Edycja 2007' to książka, którą musisz przeczytać, gdy postanowisz rozpocząć przygodę z Linuksem. Znajdziesz w niej omówienie dystrybucji tego systemu, dowiesz się, jak go zainstalować, optymalnie skonfigurować, a przede wszystkim, jak korzystać z niego i dołączonego oprogramowania. Nauczysz się pracować z konsolą tekstową i środowiskiem graficznym, administrować systemem i łączyć się z internetem. Ponadto zobaczysz, jak konfigurować serwer WWW, bazy danych, druku i poczty elektronicznej. Przeczytasz także o narzędziach programistycznych dostępnych dla Linuksa.

Wybierz odpowiednią dla siebie dystrybucję Linuksa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Linux. Biblia. Edycja 2007 Autor: Christopher Negus T‡umaczenie: Robert G(cid:243)rczyæski ISBN: 978-83-246-1172-0 Tytu‡ orygina‡u: Linux Bible 2007 Edition: Boot up Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, SUSE, and 11 Other Distributions (Bible) Format: B5, stron: 968 oprawa twarda Zawiera CD-ROM, DVD Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci systemu operacyjnego, kt(cid:243)ry zrewolucjonizowa‡ rynek oprogramowania (cid:149) Wypr(cid:243)buj i zainstaluj jedn„ z 16 r(cid:243)¿nych dystrybucji Linuksa (cid:149) Wykorzystaj aplikacje do‡„czone do Linuksa (cid:149) Uruchom w oparciu o Linux serwer sieciowy, komputer domowy i stacjŒ robocz„ (cid:149) Naucz siŒ administrowa(cid:230) systemem Linux stanowi fenomen na wsp(cid:243)‡czesnym rynku oprogramowania. Prosty system operacyjny wzorowany na Uniksie, napisany w ramach zajŒ(cid:230) laboratoryjnych przez studenta Linusa Thorvaldsa i udostŒpniony przez autora bezp‡atnie w sieci, w kr(cid:243)tkim czasie zyska‡ uznanie setek tysiŒcy u¿ytkownik(cid:243)w, staj„c siŒ ikon„ ruchu open-source i zdobywaj„c ugruntowan„ pozycjŒ tam, gdzie wcze(cid:156)niej kr(cid:243)lowa‡y drogie komercyjne systemy operacyjne. W sieci znajdziemy kilkana(cid:156)cie wersji Linuksa, zwanych dystrybucjami, a oferta oprogramowania dla tego systemu powiŒksza siŒ z ka¿dym dniem, dziŒki czemu na korzystanie z niego decyduje siŒ coraz wiŒcej presti¿owych firm i przedsiŒbiorstw. (cid:132)Linux. Biblia. Edycja 2007(cid:148) to ksi„¿ka, kt(cid:243)r„ musisz przeczyta(cid:230), gdy postanowisz rozpocz„(cid:230) przygodŒ z Linuksem. Znajdziesz w niej om(cid:243)wienie dystrybucji tego systemu, dowiesz siŒ, jak go zainstalowa(cid:230), optymalnie skonfigurowa(cid:230), a przede wszystkim, jak korzysta(cid:230) z niego i do‡„czonego oprogramowania. Nauczysz siŒ pracowa(cid:230) z konsol„ tekstow„ i (cid:156)rodowiskiem graficznym, administrowa(cid:230) systemem i ‡„czy(cid:230) siŒ z internetem. Ponadto zobaczysz, jak konfigurowa(cid:230) serwer WWW, bazy danych, druku i poczty elektronicznej. Przeczytasz tak¿e o narzŒdziach programistycznych dostŒpnych dla Linuksa. (cid:149) Historia Linuksa (cid:149) Praca z pow‡ok„ tekstow„ (cid:149) Korzystanie z (cid:156)rodowiska graficznego KDE i GNOME (cid:149) Administrowanie systemem i kontami u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Po‡„czenie z sieci„ lokaln„ i internetem (cid:149) Zabezpieczanie Linuksa przed atakami haker(cid:243)w (cid:149) Wyb(cid:243)r i instalacja dystrybucji systemu Linux (cid:149) Praca z pakietem OpenOffice.org (cid:149) Korzystanie z poczty elektronicznej i WWW (cid:149) Konfigurowanie serwera Apache (cid:149) Uruchamianie serwera poczty, bazy danych, druku i plik(cid:243)w Programowanie w systemie Linux Wybierz odpowiedni„ dla siebie dystrybucjŒ Linuksa! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach ....................................................................................................... 21 Wprowadzenie ................................................................................................. 23 Część I Pierwsze kroki w systemie Linux ..................................... 27 Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z systemem Linux ........................................... 29 Pierwsze kroki ................................................................................................................................30 Rozpoczynamy! ....................................................................................................................................32 Zrozumienie systemu Linux .................................................................................................................33 Wyjaśnienie historii Linuksa ................................................................................................................36 Początki systemu Unix w ośrodku Bell Labs ................................................................................36 Skomercjalizowany Unix ...............................................................................................................38 GNU to (nie) Unix .........................................................................................................................41 BSD traci impet ..............................................................................................................................42 Linux tworzy brakujący element ...................................................................................................43 Dlaczego Linux jest tak wyjątkowy? ...................................................................................................44 Funkcje w Linuksie ........................................................................................................................44 Definicja open source OSI .............................................................................................................46 Entuzjastyczna społeczność ...........................................................................................................48 Ważniejsze projekty oprogramowania ...........................................................................................49 Tajemnice, legendy i niejasne informacje dotyczące systemu Linux ..................................................50 Czy można przestać obawiać się wirusów? ...................................................................................50 Czy można zostać oskarżonym za używanie systemu Linux? .......................................................51 Czy Linux faktycznie może działać na każdym sprzęcie, począwszy od komputerów kieszonkowych aż do superkomputerów? ..................................................................................54 Czy Microsoft może złamać Linuksa? ...........................................................................................55 Czy jeśli używasz systemu Linux, to jesteś zdany tylko na siebie? ..............................................56 Czy Linux jest tylko dla magików? ...............................................................................................56 W jaki sposób firmy zarabiają na systemie Linux? .......................................................................57 Jakie są różnice między dystrybucjami systemu Linux? ...............................................................58 Czy maskotką systemu Linux jest faktycznie pingwin? ................................................................59 Rozpoczęcie przygody z systemem Linux ...........................................................................................59 Podsumowanie .....................................................................................................................................61 8 Linux. Biblia. Edycja 2007 Rozdział 2. Uruchamianie poleceń z poziomu powłoki ................................... 63 Uruchamianie powłoki .........................................................................................................................64 Używanie wiersza poleceń powłoki ...............................................................................................64 Używanie okna terminalu ..............................................................................................................65 Używanie terminali wirtualnych ....................................................................................................66 Wybór powłoki .....................................................................................................................................66 Używanie powłoki bash (i wcześniejszej sh) .................................................................................67 Używanie powłoki tcsh (i wcześniejszej csh) ................................................................................68 Używanie powłoki ash ...................................................................................................................68 Używanie powłoki ksh ...................................................................................................................68 Używanie powłoki zsh ...................................................................................................................69 Poznawanie powłoki ............................................................................................................................69 Sprawdzanie sesji logowania .........................................................................................................69 Sprawdzanie katalogów oraz praw dostępu ...................................................................................70 Sprawdzanie aktywności systemu ..................................................................................................71 Zakończenie pracy z powłoką ........................................................................................................73 Używanie powłoki w systemie Linux ..................................................................................................73 Położenie poleceń ..........................................................................................................................74 Ponowne uruchamianie poleceń ....................................................................................................77 Łączenie i dzielenie poleceń ..........................................................................................................82 Tworzenie własnego środowiska powłoki ...........................................................................................85 Konfiguracja powłoki ....................................................................................................................85 Używanie zmiennych środowiskowych powłoki ...........................................................................89 Zarządzanie procesami aktywnymi oraz działającymi w tle .........................................................92 Praca z systemem plików Linuksa .......................................................................................................94 Tworzenie plików i katalogów .......................................................................................................97 Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików .............................................................................103 Używanie edytora tekstowego vi w Linuksie ....................................................................................104 Rozpoczęcie pracy w edytorze vi ................................................................................................104 Poruszanie się po pliku ................................................................................................................108 Wyszukiwanie tekstu ...................................................................................................................108 Używanie liczb w poleceniach .....................................................................................................109 Podsumowanie ...................................................................................................................................110 Rozdział 3. Poznajemy środowisko graficzne ............................................... 111 Zrozumienie środowiska graficznego ................................................................................................111 Uruchamianie środowiska graficznego ........................................................................................112 Korzystanie ze środowiska KDE .......................................................................................................116 Korzystanie z pulpitu KDE ..........................................................................................................117 Zarządzanie plikami za pomocą menedżera plików Konqueror ..................................................119 Opcje konfiguracyjne menedżera Konqueror ..............................................................................126 Zarządzanie oknami .....................................................................................................................128 Konfiguracja pulpitu ....................................................................................................................131 Dodawanie programów oraz typów MIME .................................................................................134 Korzystanie ze środowiska GNOME .................................................................................................135 Korzystanie z menedżera okien Metacity ....................................................................................137 Korzystanie z paneli GNOME .....................................................................................................139 Korzystanie z menedżera plików Nautilus ..................................................................................144 Efekty 3D za pomocą AIGLX .....................................................................................................147 Zmiana ustawień środowiska GNOME .......................................................................................149 Opuszczanie środowiska GNOME ..............................................................................................151 Spis treści 9 Konfiguracja środowiska graficznego ................................................................................................152 Konfiguracja X .............................................................................................................................153 Wybór menedżera okien ..............................................................................................................156 Wybór własnego menedżera okien ..............................................................................................158 Dodatkowe informacje .......................................................................................................................159 Podsumowanie ...................................................................................................................................159 Część II Linux w praktyce ............................................................ 161 Rozdział 4. Podstawowa administracja systemem ....................................... 163 Graficzne narzędzia administracyjne .................................................................................................164 Administracja za pomocą przeglądarki internetowej ...................................................................164 Administracja graficzna w różnych dystrybucjach ......................................................................166 Korzystanie z konta użytkownika root ...............................................................................................170 Uzyskanie uprawnień użytkownika root z poziomu powłoki (polecenie su) ..............................171 Nadanie ograniczonych uprawnień administracyjnych ...............................................................172 Zrozumienie poleceń administracyjnych, plików konfiguracyjnych oraz plików dzienników zdarzeń .....................................................................................................173 Polecenia administracyjne ...........................................................................................................173 Administracyjne pliki konfiguracyjne .........................................................................................174 Pliki administracyjnych dzienników zdarzeń ..............................................................................179 Korzystanie z polecenia sudo oraz innych loginów administracyjnych ............................................179 Administracja systemem Linux ..........................................................................................................182 Tworzenie kont użytkowników ..........................................................................................................183 Dodawanie użytkowników za pomocą polecenia useradd ...........................................................183 Ustalanie ustawień domyślnych użytkownika .............................................................................187 Konfiguracja sprzętu ..........................................................................................................................188 Zarządzanie wymiennym sprzętem komputerowym ...................................................................190 Praca z wczytywanymi modułami ...............................................................................................193 Zarządzanie systemami plików oraz przestrzenią na dysku twardym ...............................................196 Montowanie systemów plików ....................................................................................................199 Korzystanie z polecenia mkfs do utworzenia systemu plików ....................................................206 Dodawanie dysku twardego .........................................................................................................207 Sprawdzanie ilości wolnego miejsca ...........................................................................................210 Monitorowanie wydajności systemu ..................................................................................................212 Podsumowanie ...................................................................................................................................213 Rozdział 5. Internet ........................................................................................ 215 Nawiązywanie połączenia z siecią .....................................................................................................216 Nawiązywanie połączenia komutowanego ..................................................................................216 Dostęp szerokopasmowy dla pojedynczego komputera ..............................................................217 Dostęp szerokopasmowy dla wielu komputerów ........................................................................218 Łączenie serwerów .......................................................................................................................220 Nawiązywanie połączenia za pomocą innego wyposażenia ........................................................221 Nawiązywanie połączenia z internetem za pomocą Ethernetu ..........................................................222 Konfiguracja Ethernetu podczas instalacji systemu ....................................................................223 Konfiguracja Ethernetu w środowisku graficznym .....................................................................223 Używanie interfejsu graficznego narzędzia Konfiguracja sieci w Fedorze .................................224 Identyfikacja innych komputerów (węzły i DNS) .......................................................................226 Używanie interfejsu graficznego narzędzia Network Settings w Ubuntu ...................................227 Zrozumienie połączenia z internetem ..........................................................................................229 10 Linux. Biblia. Edycja 2007 Nawiązywanie połączenia z internetem za pomocą połączenia komutowanego ...............................231 Pobieranie informacji ...................................................................................................................231 Utworzenie połączenia komutowanego PPP ...............................................................................233 Tworzenie połączenia komutowanego za pomocą kreatora połączenia z internetem .................233 Uruchamianie połączenia PPP .....................................................................................................236 Uruchamianie połączenia PPP na żądanie ...................................................................................236 Sprawdzanie połączenia PPP .......................................................................................................237 Nawiązywanie połączenia z internetem za pomocą sieci bezprzewodowej ......................................238 Podsumowanie ...................................................................................................................................240 Rozdział 6. Bezpieczeństwo systemu Linux ................................................... 241 Lista kontrolna bezpieczeństwa Linuksa ............................................................................................242 Wyszukiwanie zasobów dotyczących bezpieczeństwa danej dystrybucji ...................................244 Wyszukiwanie ogólnych zasobów dotyczących bezpieczeństwa ................................................246 Bezpieczne korzystanie z Linuksa .....................................................................................................246 Używanie zabezpieczenia w postaci hasła ...................................................................................246 Wybór dobrego hasła ...................................................................................................................247 Korzystanie z pliku haseł shadow ................................................................................................248 Korzystanie z plików dzienników zdarzeń .........................................................................................250 Rola demona syslogd ...................................................................................................................253 Przekierowanie komunikatów zdarzeń do serwera zdarzeń za pomocą syslogd .........................253 Zrozumienie komunikatów pliku dziennika zdarzeń ...................................................................255 Używanie narzędzi bezpiecznej powłoki ...........................................................................................255 Uruchamianie usługi ssh ..............................................................................................................256 Używanie poleceń ssh, sftp i scp .................................................................................................256 Używanie poleceń ssh, scp i sftp bez haseł ..................................................................................258 Zabezpieczanie serwerów Linux ........................................................................................................259 Nadzór dostępu do usług za pomocą osłon TCP .........................................................................260 Zrozumienie techniki ataków .......................................................................................................262 Ochrona przed atakami typu DOS ...............................................................................................264 Ochrona przed rozproszonymi atakami typu DOS ......................................................................267 Ochrona przed atakami intruzów .................................................................................................271 Zabezpieczanie serwerów za pomocą SELinux ...........................................................................274 Ochrona serwerów sieciowych za pomocą certyfikatów i szyfrowania ......................................275 Używanie narzędzi bezpieczeństwa systemu Linux uruchamianego z nośnika ................................285 Zalety odnośnie bezpieczeństwa dystrybucji działających z nośnika ..........................................285 Korzystanie z narzędzia INSERT do wykrywania kodu typu rootkit ..........................................286 Podsumowanie ...................................................................................................................................287 Część III Wybór i instalacja dystrybucji systemu Linux ............. 289 Rozdział 7. Instalacja systemu Linux .............................................................. 291 Wybór dystrybucji Linuksa ................................................................................................................292 Linux w działaniu ........................................................................................................................292 Inne dystrybucje ...........................................................................................................................293 Pobieranie dystrybucji systemu Linux ...............................................................................................294 Szukanie innej dystrybucji Linuksa .............................................................................................294 Zrozumienie własnych potrzeb ....................................................................................................295 Pobieranie dystrybucji .................................................................................................................296 Wypalanie dystrybucji na płycie CD ...........................................................................................297 Spis treści 11 Zagadnienia dotyczące instalacji ........................................................................................................298 Informacje dotyczące posiadanej konfiguracji sprzętowej ..........................................................298 Uaktualnienie lub instalacja od początku ....................................................................................299 Sam Linux czy razem z Windowsem? .........................................................................................300 Opcje procesu instalacji ...............................................................................................................302 Partycjonowanie dysku twardego ................................................................................................302 Używanie programów uruchamiających LILO i GRUB .............................................................311 Konfiguracja sieci ........................................................................................................................321 Konfiguracja innych funkcji administracyjnych ..........................................................................322 Instalacja Linuksa z płyt CD i DVD dołączonych do książki ............................................................322 Podsumowanie ...................................................................................................................................323 Rozdział 8. Dystrybucje Fedora Core i Red Hat Enterprise Linux ................. 325 Zagłębianie się w funkcje ...................................................................................................................327 Instalator Red Hat (Anaconda) ....................................................................................................327 Oprogramowanie w formacie RPM Package Management .........................................................328 Wykrywanie konfiguracji sprzętowej za pomocą kudzu .............................................................329 Wygląd i działanie środowiska graficznego Red Hat ..................................................................329 Narzędzia do konfiguracji systemu ..............................................................................................330 Poznanie dystrybucji Fedora Core .....................................................................................................330 Wzrastająca społeczność wspierająca Fedorę ..............................................................................330 Fedora Extras ...............................................................................................................................331 Projekt Fedora Legacy .................................................................................................................332 Fora i listy dyskusyjne .................................................................................................................333 Dojście Fedory do pełnoletniości .......................................................................................................333 Cieszyć się Fedorą ..............................................................................................................................335 Instalacja systemu Fedora Core .........................................................................................................335 Wybór sprzętu komputerowego ...................................................................................................335 Wybór metody instalacji ..............................................................................................................337 Wybór między instalacją a uaktualnieniem .................................................................................338 Rozpoczęcie instalacji ..................................................................................................................338 Uruchomienie narzędzia Agent instalacji ....................................................................................347 Podsumowanie ...................................................................................................................................348 Rozdział 9. Dystrybucja Debian GNU/Linux .................................................... 349 Opis systemu Debian GNU/Linux .....................................................................................................350 Pakiety Debiana ...........................................................................................................................350 Narzędzia Debiana do zarządzania pakietami .............................................................................351 Wydania Debiana .........................................................................................................................353 Uzyskanie pomocy w Debianie ..........................................................................................................354 Instalacja systemu Debian GNU/Linux .............................................................................................354 Wymagania sprzętowe oraz planowanie instalacji ......................................................................355 Uruchomienie instalatora .............................................................................................................356 Zarządzanie systemem Debian ...........................................................................................................362 Konfiguracja połączeń sieciowych ..............................................................................................362 Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzia APT ......................................................................365 Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzia dpkg ......................................................................368 Instalacja zestawów pakietów (zadań) za pomocą narzędzia tasksel ..........................................370 Alternatywy, zmiany i unieważnienia ..........................................................................................371 Zarządzanie konfiguracją pakietu za pomocą narzędzia debconf ................................................373 Podsumowanie ...................................................................................................................................373 12 Linux. Biblia. Edycja 2007 Rozdział 10. Dystrybucja SUSE Linux .............................................................. 375 Zrozumienie systemu SUSE ..............................................................................................................377 Zawartość systemu SUSE ..................................................................................................................378 Instalacja i konfiguracja za pomocą narzędzia YaST ..................................................................378 Zarządzanie pakietami RPM ........................................................................................................381 Automatyczne uaktualnienie oprogramowania ............................................................................382 Uzyskanie pomocy dla systemu SUSE ..............................................................................................383 Instalacja systemu openSUSE ............................................................................................................384 Przed rozpoczęciem instalacji ......................................................................................................384 Rozpoczęcie instalacji ..................................................................................................................385 Rozpoczęcie pracy z systemem SUSE ...............................................................................................391 Podsumowanie ...................................................................................................................................392 Rozdział 11. Dystrybucja KNOPPIX .................................................................. 395 Cechy charakterystyczne systemu KNOPPIX ...................................................................................396 Zrozumienie systemu KNOPPIX .......................................................................................................396 KNOPPIX News ..........................................................................................................................396 Wewnątrz systemu KNOPPIX .....................................................................................................397 Dlaczego KNOPPIX jest tak wyjątkowy? ...................................................................................399 Analiza zagadnień związanych z systemem KNOPPIX ..............................................................400 Źródło pochodzenia systemu KNOPPIX .....................................................................................401 Możliwości wykorzystania systemu KNOPPIX ..........................................................................402 Uruchomienie systemu KNOPPIX ....................................................................................................403 Wymagany komputer ...................................................................................................................403 Uruchamianie systemu KNOPPIX ..............................................................................................404 Usuwanie problemów z uruchamianiem systemu KNOPPIX .....................................................405 Korzystanie z systemu KNOPPIX .....................................................................................................410 Korzystanie ze środowiska graficznego KDE w systemie KNOPPIX ........................................410 Konfiguracja sieci ........................................................................................................................412 Instalacja oprogramowania w systemie KNOPPIX .....................................................................413 Zapisywanie plików w systemie KNOPPIX ................................................................................414 Zachowanie własnej konfiguracji systemu KNOPPIX ................................................................417 Ponowne uruchamianie systemu KNOPPIX ...............................................................................418 Podsumowanie ...................................................................................................................................419 Rozdział 12. Dystrybucja Yellow Dog Linux ................................................... 421 Zrozumienie dystrybucji Yellow Dog Linux .....................................................................................422 Przyszłość dystrybucji Yellow Dog ...................................................................................................423 Poznanie dystrybucji Yellow Dog Linux ...........................................................................................424 Instalacja dystrybucji Yellow Dog Linux ..........................................................................................425 Obsługiwany sprzęt komputerowy ..............................................................................................426 Planowanie instalacji ...................................................................................................................428 Rozpoczęcie instalacji ..................................................................................................................431 Ponowne uruchomienie komputera Mac z zainstalowanym systemem Linux ............................438 Aktualizacja systemu Yellow Dog Linux ..........................................................................................438 Uruchamianie aplikacji platformy Mac za pomocą projektu Mac-on-Linux .....................................439 Możliwości uzyskania pomocy ..........................................................................................................440 Podsumowanie ...................................................................................................................................441 Spis treści 13 Rozdział 13. Dystrybucja Gentoo Linux .......................................................... 443 Zrozumienie dystrybucji Gentoo ........................................................................................................444 Charakter open source dystrybucji Gentoo ..................................................................................444 Społeczność Gentoo .....................................................................................................................445 Budowa, dostosowanie i dostrajanie Linuksa ..............................................................................445 Gdzie wykorzystywana jest dystrybucja Gentoo? .......................................................................447 Czym jest Gentoo? .............................................................................................................................448 Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą narzędzia Portage ...................................................448 Wyszukiwanie pakietów oprogramowania ..................................................................................449 Nowe funkcje Gentoo 2007 .........................................................................................................450 Instalacja dystrybucji Gentoo .............................................................................................................450 Pobieranie dystrybucji Gentoo .....................................................................................................450 Rozpoczęcie instalacji Gentoo z płyty live CD ...........................................................................452 Rozpoczęcie instalacji Gentoo z płyty minimal CD ....................................................................455 Pobieranie oprogramowania za pomocą polecenia emerge .........................................................463 Podsumowanie ...................................................................................................................................464 Rozdział 14. Dystrybucja Slackware Linux ..................................................... 465 Poznanie dystrybucji Slackware ........................................................................................................465 Charakterystyka społeczności Slackware ...........................................................................................467 Twórca Slackware ........................................................................................................................467 Użytkownicy Slackware ..............................................................................................................469 Witryny internetowe poświęcone dystrybucji Slackware ............................................................470 Wyzwania związane z korzystaniem z systemu Slackware ...............................................................470 Używanie dystrybucji Slackware jako platformy programistycznej ..................................................471 Instalacja dystrybucji Slackware ........................................................................................................472 Pobieranie Slackware ...................................................................................................................472 Nowe funkcje w Slackware 11.0 .................................................................................................472 Wymagania sprzętowe .................................................................................................................473 Rozpoczęcie instalacji ..................................................................................................................474 Rozpoczęcie pracy z systemem Slackware ........................................................................................479 Podsumowanie ...................................................................................................................................482 Rozdział 15. Dystrybucje Linspire i Freespire ................................................ 483 Ogólny opis Linspire ..........................................................................................................................483 Która wersja jest dla mnie? ................................................................................................................485 Instalacja oprogramowania za pomocą Click-N-Run ..................................................................486 Inne opcje instalacyjne .................................................................................................................489 Pomoc techniczna Linspire i Freespire ..............................................................................................489 Fora oraz informacje ....................................................................................................................490 Asystent audio ..............................................................................................................................490 Instalacja dystrybucji Linspire lub Freespire .....................................................................................490 Wymagania sprzętowe .................................................................................................................491 Instalacja Linspire lub Freespire ..................................................................................................492 Zabezpieczanie systemów Linspire i Freespire ..................................................................................496 Podsumowanie ...................................................................................................................................498 Rozdział 16. Dystrybucja Mandriva ................................................................ 499 Funkcje dystrybucji Mandriva ...........................................................................................................499 Poznanie dystrybucji Mandriva ..........................................................................................................502 Instalator dystrybucji Mandriva (DrakX) ....................................................................................503 Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzia RPMDrake ...........................................................504 Centrum Sterowania Mandriva Linux .........................................................................................505 14 Linux. Biblia. Edycja 2007 Społeczność dystrybucji Mandriva ....................................................................................................506 Repozytorium RPM i Mandrivaclub ............................................................................................507 Fora Mandrivy .............................................................................................................................507 Instalacja dystrybucji Mandriva .........................................................................................................508 Wymagania sprzętowe dystrybucji Mandriva .............................................................................508 Rozpoczęcie instalacji za pomocą narzędzia DrakX ...................................................................509 Podsumowanie ...................................................................................................................................513 Rozdział 17. Dystrybucja Ubuntu ................................................................... 515 Ogólny opis Ubuntu ...........................................................................................................................516 Wydania Ubuntu ..........................................................................................................................516 Instalator Ubuntu .........................................................................................................................517 Ubuntu jako komputer biurkowy .................................................................................................518 Ubuntu jako serwer ......................................................................................................................519 Produkty uboczne Ubuntu ............................................................................................................520 Wyzwania stojące przed Ubuntu .................................................................................................521 Instalacja dystrybucji Ubuntu ............................................................................................................522 Rozpoczęcie pracy z dystrybucją Ubuntu ..........................................................................................527 Wypróbowanie środowiska graficznego ......................................................................................527 Instalacja dodatkowego oprogramowania ....................................................................................529 Więcej informacji na temat Ubuntu ...................................................................................................533 Podsumowanie ...................................................................................................................................534 Rozdział 18. Linux jako zapora sieciowa lub router ...................................... 535 Zrozumienie zapory sieciowej ...........................................................................................................536 Ochrona systemu biurkowego za pomocą zapory sieciowej ..............................................................537 Uruchomienie zapory sieciowej w systemie Fedora ....................................................................537 Konfiguracja zapory sieciowej w systemie Mandriva .................................................................539 Korzystanie z zapory sieciowej za pomocą iptables ..........................................................................540 Rozpoczęcie pracy z iptables .......................................................................................................541 Używanie iptables do SNAT lub maskowania adresu IP ............................................................546 Dodawanie modułów za pomocą iptables ....................................................................................547 Używanie iptables jako przezroczystego proxy ...........................................................................548 Używanie iptables do przekierowania portów .............................................................................548 Utworzenie dyskietki startowej systemu Coyote Linux pracującego jako zapora sieciowa ..............550 Tworzenie systemu Coyote Linux Firewall .................................................................................550 Tworzenie dyskietki Coyote Linux ..............................................................................................551 Uruchamianie dystrybucji Coyote Linux .....................................................................................557 Zarządzanie dystrybucją Coyote Linux .......................................................................................557 Używanie innych dystrybucji zapory sieciowej .................................................................................559 Podsumowanie ...................................................................................................................................560 Rozdział 19. Dystrybucje systemu Linux działające z nośnika ..................... 561 Ogólny opis dystrybucji Linuksa działających z nośnika ..................................................................562 Wybór dystrybucji Linuksa działającej z nośnika ..............................................................................563 Dystrybucje ratunkowe oraz związane z bezpieczeństwem ........................................................564 Dystrybucje demonstracyjne ........................................................................................................569 Dystrybucje multimedialne ..........................................................................................................570 Prostsze środowiska graficzne .....................................................................................................573 Spis treści 15 Dystrybucje startowe do specjalnych celów ......................................................................................576 Dostosowanie do własnych potrzeb dystrybucji działającej z nośnika ..............................................578 Podsumowanie ...................................................................................................................................581 Część IV Uruchamianie aplikacji .................................................. 583 Rozdział 20. Odtwarzanie muzyki i wideo ..................................................... 585 Odtwarzanie cyfrowej treści i przestrzeganie prawa ..........................................................................586 Kwestie związane z ochroną praw autorskich .............................................................................586 Analiza kodeków .........................................................................................................................588 Odtwarzanie muzyki ..........................................................................................................................590 Konfiguracja karty dźwiękowej ...................................................................................................590 Wybór odtwarzacza audio CD .....................................................................................................592 Używanie odtwarzaczy MIDI ......................................................................................................602 Kompresja oraz konwersja plików audio .....................................................................................602 Nagrywanie i kopiowanie muzyki .....................................................................................................605 Tworzenie płyty CD Audio za pomocą polecenia cdrecord ........................................................606 Zgrywanie płyt CD za pomocą narzędzia Grip ............................................................................607 Tworzenie etykiet płyt CD za pomocą polecenia cdlabelgen ......................................................609 Praca z TV, wideo i obrazami cyfrowymi ..........................................................................................609 Oglądanie TV za pomocą tvtime .................................................................................................610 Wideokonferencje z wykorzystaniem programu Ekiga ...............................................................612 Oglądanie filmów oraz wideo ............................................................................................................615 Oglądanie wideo za pomocą xine ................................................................................................615 Korzystanie z Helix Player i Real Player 10 ................................................................................619 Używanie aparatu cyfrowego z programami gtkam i gPhoto2 ..........................................................620 Pobieranie zdjęć z aparatu za pomocą gtkam ..............................................................................622 Używanie aparatu cyfrowego jako urządzenia magazynującego dane ........................................623 Podsumowanie ...................................................................................................................................624 Rozdział 21. Praca z tekstem i obrazami ....................................................... 625 Używanie pakietu OpenOffice.org .....................................................................................................626 Inne procesory tekstu .........................................................................................................................628 Korzystanie z pakietu StarOffice .................................................................................................629 Korzystanie z edytora AbiWord ..................................................................................................630 Korzystanie z pakietu KOffice .....................................................................................................631 Odejście od systemu Windows ....................................................................................................632 Używanie tradycyjnych narzędzi składu Linuksa ..............................................................................634 Tworzenie dokumentów w Groff lub LaTeX .....................................................................................635 Przetwarzanie tekstu za pomocą Groff ........................................................................................635 Przetwarzanie tekstu za pomocą TeX i LaTeX ............................................................................646 Konwersja dokumentów ..............................................................................................................649 Tworzenie dokumentu strukturalnego .........................................................................................649 Drukowanie dokumentów w systemie Linux .....................................................................................655 Drukowanie na drukarce domyślnej ............................................................................................655 Drukowanie z poziomu powłoki ..................................................................................................656 Sprawdzanie stanu kolejki wydruków .........................................................................................656 Usuwanie zadań drukowania .......................................................................................................657 Sprawdzanie stanu drukarki .........................................................................................................657 16 Linux. Biblia. Edycja 2007 Wyświetlanie dokumentów za pomocą programów ghostscript i Acrobat ........................................658 Korzystanie z poleceń ghostscript oraz gv ...................................................................................658 Korzystanie z programu Adobe Acrobat Reader .........................................................................659 Praca z grafiką ....................................................................................................................................659 Operacje na grafice za pomocą programu GIMP ........................................................................660 Przejęcie zrzutu ekranu ................................................................................................................662 Modyfikowanie grafiki za pomocą programu KPaint .................................................................662 Korzystanie ze skanerów za pomocą oprogramowania SANE ..........................................................663 Podsumowanie ...................................................................................................................................664 Rozdział 22. Poczta e-mail i przeglądanie internetu ..................................... 665 Korzystanie z poczty elektronicznej ..................................................................................................665 Wybór klienta poczty elektronicznej ...........................................................................................666 Przeniesienie konta pocztowego z systemu Windows .................................................................668 Rozpoczęcie pracy z pocztą elektroniczną ..................................................................................668 Dostosowanie działania klienta poczty ........................................................................................670 Poczta elektroniczna w programie Thunderbird ..........................................................................670 Zarządzanie pocztą elektroniczną w programie Evolution ..........................................................680 Obsługa poczty elektronicznej za pomocą programu Mozilla Mail ............................................683 Praca z tekstowymi klientami poczty ..........................................................................................684 Wybór przeglądarki internetowej .......................................................................................................686 Poznanie pakietu Mozilla ...................................................................................................................686 Korzystanie z przeglądarki Firefox ....................................................................................................687 Konfiguracja przeglądarki Firefox ...............................................................................................688 Zabezpieczanie przeglądarki Firefox ...........................................................................................692 Wskazówki dotyczące używania przeglądarki Firefox ................................................................695 Używanie kontrolek przeglądarki Firefox ...................................................................................696 Usprawnienie przeglądarki Firefox ..............................................................................................696 Dodatkowe możliwości przeglądarki Firefox ..............................................................................698 Korzystanie z tekstowych przeglądarek internetowych .....................................................................700 Podsumowanie ...................................................................................................................................701 Rozdział 23. Gry w Linuksie ............................................................................. 703 Ogólny opis gier w Linuksie ..............................................................................................................703 Podstawowe informacje dotyczące gier w Linuksie ..........................................................................705 Skąd czerpać informacje o grach w Linuksie? ............................................................................705 Wybór karty graficznej do gier ....................................................................................................707 Gry typu open source w systemie Linux ............................................................................................708 Gry GNOME ................................................................................................................................709 Gry KDE ......................................................................................................................................710 Pobieranie dodatkowych gier .......................................................................................................711 Gry w szachy ...............................................................................................................................713 Freeciv ..........................................................................................................................................715 PlanetPenguin Racer (TuxRacer) .................................................................................................720 Gry komercyjne w Linuksie ...............................................................................................................720 Ogólny opis gier komercyjnych w Linuksie ................................................................................721 Granie w gry komercyjne dla Linuksa .........................................................................................722 Gry id Software ............................................................................................................................723 Granie w gry za pomocą technologii TransGaming i Cedega .....................................................724 Dema gier firmy Loki Software ...................................................................................................726 Podsumowanie ...................................................................................................................................729 Spis treści 17 Część V Serwery w systemie Linux ............................................ 731 Rozdział 24. Serwer LAMP (Linux, Apache, MySQL oraz PHP) ......................... 733 Komponenty serwera LAMP .............................................................................................................734 Apache .........................................................................................................................................734 MySQL ........................................................................................................................................734 PHP ..............................................................................................................................................735 Konfiguracja serwera LAMP .............................................................................................................736 Instalacja Apache .........................................................................................................................736 Instalacja PHP ..............................................................................................................................737 Instalacja MySQL ........................................................................................................................738 Działanie serwera LAMP ...................................................................................................................740 Edycja plików konfiguracyjnych serwera Apache ......................................................................740 Dodawanie serwera wirtualnego do serwera Apache ..................................................................743 Dane użytkownika i ustawienie modułu UserDir ........................................................................744 Instalacja aplikacji sieciowej — Coppermine Photo Gallery ......................................................744 Rozwiązywanie problemów ...........................................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Biblia. Edycja 2007
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: