Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00458 008395 21041926 na godz. na dobę w sumie
Linux. Programowanie w powłoce. Praktyczny przewodnik. Wydanie III - książka
Linux. Programowanie w powłoce. Praktyczny przewodnik. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 1072
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7569-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój przewodnik po systemie Linux!

Linux to system o setkach twarzy. Różne dystrybucje charakteryzują się specyficznym przeznaczeniem, odmiennymi grupami docelowymi użytkowników i platformami uruchomieniowymi. Jednak od lat łączy je wspólny mianownik - wysoka wydajność, stabilność, niezawodność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb. Ponadto różne dystrybucje współdzielą popularne narzędzia i komendy. Dlatego ta książka sprawdzi się doskonale w rękach użytkowników między innymi Ubuntu, Debiana, Fedory oraz Mac OS X. Ale nie tylko!

Znajdziesz tu omówienie 98 najpopularniejszych narzędzi i komend. Zostały one zaprezentowane w poszczególnych częściach książki poświęconych: edytorom, powłokom, narzędziom programistycznym oraz narzędziom zapewniającym bezpieczeństwo. Na początek jednak zapoznasz się z niezwykłą historią systemu operacyjnego Linux. Potem przejdziesz do konkretów: będziesz poznawać polecenie po poleceniu. Dowiesz się, jak wykorzystać każde z nich, jakie są ich mocne punkty oraz na co należy uważać. A jest na co - chwila nieuwagi, a polecenie rm usunie całą zawartość Twojego dysku! Na końcu każdego rozdziału znajdziesz zestaw ćwiczeń podstawowych oraz zaawansowanych. Pozwolą Ci one utrwalić zdobytą wiedzę. Ta książka jest świetną lekturą dla każdego użytkownika i pasjonata systemu Linux. Warto ją mieć na półce!

Poznaj:

Poruszaj się swobodnie po systemie operacyjnym Linux!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki „Fedora i Red Hat Enterprise Linux. Praktyczny przewodnik. Wydanie VI” w tłumaczeniu Grzegorza Kowalczyka, Grzegorza Kostka, Lecha Lachowskiego i Adama Bąka ISBN: 978-83-246-7569-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: A PRACTICAL GUIDE TO LINUX COMMANDS, EDITORS, AND SHELL PROGRAMMING, Third Edition; ISBN 013308504X; by Mark G. Sobell; published by Pearson Education, Inc; publishing as Prentice Hall. Copyright © 2013 Mark G. Sobell. All rights reserved. No part of this book may be reproduced od transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A., Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/lippp3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści WSTĘP ......................................................................................................................... 29 1. WITAMY W SYSTEMACH LINUX I OS X ............................................................................... 43 Historia systemów UNIX oraz GNU-Linux ................................................................................... 45 UNIX — protoplasta systemu Linux .............................................................................................................45 Zastój do roku 1983 .........................................................................................................................................45 Kolejna odsłona, rok 1991 ..............................................................................................................................46 Kod źródłowy jest powszechnie dostępny ....................................................................................................47 Baw się dobrze! .................................................................................................................................................48 Dlaczego Linux jest tak wspaniały? .................................................................................................. 48 Dlaczego Linux jest tak popularny wśród firm produkujących urządzenia oraz wśród programistów? ..........................................................................................................................51 Linux jest przenośny ........................................................................................................................................52 Język C ...............................................................................................................................................................52 Przegląd systemu Linux ..................................................................................................................... 53 Linux posiada interfejs pozwalający na programowanie jądra systemu ..................................................54 Linux może obsługiwać wielu użytkowników .............................................................................................54 Linux jest systemem wielozadaniowym .......................................................................................................54 Linux udostępnia bezpieczny, hierarchiczny system plików ....................................................................54 Powłoka — interpreter poleceń i język programowania ............................................................................55 Ogromna kolekcja użytecznych narzędzi .....................................................................................................57 Komunikacja międzyprocesowa ....................................................................................................................57 Zarządzanie systemem ....................................................................................................................................58 Dodatkowe mechanizmy systemu Linux ........................................................................................ 58 Graficzne interfejsy użytkownika ..................................................................................................................58 Narzędzia (między)sieciowe ...........................................................................................................................59 Tworzenie oprogramowania ..........................................................................................................................59 Podsumowanie rozdziału .................................................................................................................. 60 Ćwiczenia ............................................................................................................................................. 60 Kup książkęPoleć książkę 12 (cid:181) SPIS TREŚCI I ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMAMI LINUX I OS X ....................61 2. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW LINUX I OS X .................................................................. 63 Konwencje używane w tej książce .................................................................................................... 64 Logowanie się przy użyciu terminala (emulatora) ......................................................................... 66 Praca z poziomu wiersza poleceń powłoki ..................................................................................... 68 Z której powłoki korzystasz? ..........................................................................................................................69 Poprawianie błędów ........................................................................................................................................69 Powtarzanie i edytowanie poleceń powłoki .................................................................................................71 Polecenia su i sudo: ograniczanie Twojej władzy — uprawnienia superużytkownika root .... 72 Gdzie szukać dokumentacji systemu? ............................................................................................. 73 Polecenie man — wyświetlanie tematów pomocy ......................................................................................73 Polecenie apropos — wyszukiwanie słów kluczowych ..............................................................................75 Polecenie info — wyświetlanie informacji o narzędziach ..........................................................................76 Opcja --help ......................................................................................................................................................78 Polecenie help powłoki bash ..........................................................................................................................79 Uzyskiwanie pomocy .......................................................................................................................................79 Więcej informacji o logowaniu się do systemu oraz o hasłach .................................................... 82 Co zrobić, kiedy nie możesz się zalogować ..................................................................................................82 Logowanie zdalne — emulatory terminala, SSH i połączenia typu dial-up ............................................83 Zastosowanie konsoli wirtualnych ................................................................................................................83 Wylogowanie z systemu ..................................................................................................................................83 Zmiana hasła użytkownika .............................................................................................................................84 Podsumowanie rozdziału .................................................................................................................. 86 Ćwiczenia ............................................................................................................................................. 87 Ćwiczenia zaawansowane .................................................................................................................. 87 3. NARZĘDZIA SYSTEMU LINUX ............................................................................................ 89 Znaki specjalne .................................................................................................................................... 90 Podstawowe narzędzia systemowe ................................................................................................... 91 Polecenie ls — wyświetlanie nazw plików ....................................................................................................92 Polecenie cat — wyświetlanie zawartości pliku ...........................................................................................92 Polecenie rm — usuwanie pliku ....................................................................................................................92 Polecenia less i more — wyświetlanie tekstu po jednym ekranie .............................................................93 Polecenie hostname — wyświetlanie nazwy systemu .................................................................................93 Praca z plikami .................................................................................................................................... 93 Polecenie cp — kopiowanie plików ...............................................................................................................93 Polecenie mv — zmiana nazwy pliku ...........................................................................................................94 Polecenie lpr — drukowanie pliku ................................................................................................................95 Polecenie grep — wyszukiwanie łańcuchów tekstu ....................................................................................96 Polecenie head — wyświetlanie początkowych wierszy pliku ...................................................................96 Polecenie tail — wyświetlanie wierszy z końca pliku .................................................................................97 Polecenie sort — wyświetlanie zawartości pliku w określonej kolejności ...............................................97 Polecenie uniq — usuwanie powtarzających się wierszy z pliku ..............................................................98 Polecenie diff — porównywanie zawartości dwóch plików ......................................................................98 Polecenie file — rozpoznawanie zawartości pliku ......................................................................................99 Symbol potoku | — komunikacja między procesami .................................................................... 99 Kolejne cztery narzędzia ..................................................................................................................100 Polecenie echo — wyświetlanie tekstu na ekranie ....................................................................................100 Polecenie date — wyświetlanie bieżącej daty i czasu ................................................................................101 Kup książkęPoleć książkę Spis treści (cid:181) 13 Polecenie script — rejestrowanie sesji powłoki .........................................................................................101 Polecenie unix2dos — konwersja plików Linux i OS X do formatu Windows ....................................102 Kompresowanie i archiwizacja plików ..........................................................................................102 Polecenie bzip2 — kompresowanie plików ...............................................................................................103 Polecenia bzcat oraz bunzip2 — dekompresowanie plików ...................................................................104 Polecenie gzip — kompresowanie plików ..................................................................................................104 Polecenie tar — pakowanie i rozpakowywanie archiwów .......................................................................105 Lokalizowanie poleceń .....................................................................................................................107 Polecenia which i whereis — wyszukiwanie narzędzi ..............................................................................107 Polecenie locate — wyszukiwanie plików ..................................................................................................109 Wyświetlanie informacji o systemie i użytkownikach ................................................................109 Polecenie who — wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników .......................................................109 Polecenie finger — wyświetlanie listy użytkowników danego systemu ................................................110 Polecenie uptime — wyświetlanie informacji o systemie i jego obciążeniu .........................................111 Polecenie w — wyświetlanie listy zalogowanych użytkowników ...........................................................112 Polecenie free — wyświetlanie informacji o wykorzystaniu pamięci ....................................................112 Komunikacja z innymi użytkownikami ........................................................................................113 Polecenie write — wysyłanie wiadomości ..................................................................................................113 Polecenie mesg — blokowanie lub przyjmowanie wiadomości .............................................................114 Poczta elektroniczna ........................................................................................................................114 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................115 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................117 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................118 4. SYSTEM PLIKÓW ...........................................................................................................119 Hierarchiczny system plików ..........................................................................................................120 Pliki katalogów i pliki zwykłe ..........................................................................................................121 Nazwy plików .................................................................................................................................................122 Katalog roboczy ..............................................................................................................................................124 Twój katalog domowy ...................................................................................................................................124 Ścieżki do plików i katalogów .........................................................................................................125 Ścieżki bezwzględne .......................................................................................................................................125 Ścieżki względne .............................................................................................................................................127 Praca z katalogami ............................................................................................................................127 Polecenie mkdir — tworzenie katalogów ...................................................................................................128 Polecenie cd — zmiana katalogu roboczego ..............................................................................................129 Polecenie rmdir — usuwanie katalogów ....................................................................................................131 Korzystanie ze ścieżek ...................................................................................................................................131 Polecenia mv i cp — przenoszenie lub kopiowanie plików .....................................................................132 Polecenie mv — przenoszenie katalogów ...................................................................................................132 Ważne pliki i katalogi domyślne ..................................................................................................................133 Prawa dostępu ...................................................................................................................................135 Polecenie ls -l — wyświetlanie praw dostępu ............................................................................................135 Polecenie chmod — zmiana praw dostępu ................................................................................................136 Argumenty numeryczne polecenia chmod ................................................................................................138 Atrybuty setuid i setgid — specjalne prawa dostępu ................................................................................139 Prawa dostępu do katalogów ........................................................................................................................140 ACL — lista kontroli dostępu .........................................................................................................141 Włączanie obsługi list ACL ..........................................................................................................................142 Praca z regułami dostępu ..............................................................................................................................142 Definiowanie reguł domyślnych dla katalogu ...........................................................................................144 Kup książkęPoleć książkę 14 (cid:181) SPIS TREŚCI Dowiązania ........................................................................................................................................146 Dowiązania symboliczne ..............................................................................................................................149 Polecenie rm — usuwanie dowiązania .......................................................................................................151 Odwołania do dowiązań symbolicznych ....................................................................................................152 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................155 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................156 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................158 5. POWŁOKA SYSTEMU LINUX ............................................................................................159 Wiersz poleceń ..................................................................................................................................160 Proste polecenia ..............................................................................................................................................160 Składnia ...........................................................................................................................................................160 Przetwarzanie wiersza poleceń .....................................................................................................................164 Uruchamianie poleceń ..................................................................................................................................166 Edytowanie wiersza poleceń .........................................................................................................................167 Standardowe wejście i standardowe wyjście danych ...................................................................167 Ekran jako plik ................................................................................................................................................168 Klawiatura i ekran jako standardowe wejście i standardowe wyjście ....................................................168 Przekierowania ...............................................................................................................................................169 Potoki danych .................................................................................................................................................174 Przykłady użycia potoków danych ..............................................................................................................175 Uruchamianie poleceń pracujących w tle .....................................................................................179 Generowanie i rozwijanie nazw plików .........................................................................................180 Znak specjalny — ? ........................................................................................................................................181 Znak specjalny — * ........................................................................................................................................182 Znaki specjalne — [ ] .....................................................................................................................................183 Wbudowane polecenia powłoki .....................................................................................................185 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................185 Polecenia i narzędzia omawiane w tym rozdziale .....................................................................................186 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................186 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................188 II EDYTORY ......................................................................................... 189 6. EDYTOR VIM .................................................................................................................191 Historia ...............................................................................................................................................192 Poradnik: jak użyć edytora vim do utworzenia i edytowania pliku ..........................................193 Uruchamianie edytora vim ...........................................................................................................................193 Tryb komend i tryb wprowadzania .............................................................................................................194 Wprowadzanie tekstu ....................................................................................................................................196 Uzyskiwanie pomocy .....................................................................................................................................196 Zakończenie pracy z edytorem ....................................................................................................................199 Parametr compatible .....................................................................................................................................199 Wprowadzenie do funkcji edytora vim .........................................................................................200 Pomoc w internecie .......................................................................................................................................200 Terminologia ..................................................................................................................................................200 Tryby działania ...............................................................................................................................................200 Ekran ................................................................................................................................................................201 Poprawianie tekstu podczas jego wstawiania ............................................................................................202 Bufor roboczy .................................................................................................................................................202 Kup książkęPoleć książkę Spis treści (cid:181) 15 Długość wiersza i wielkość pliku .................................................................................................................202 Okna .................................................................................................................................................................202 Blokady plików ...............................................................................................................................................203 Nagłe zakończenie sesji edycji ......................................................................................................................203 Odzyskanie tekstu po awarii .........................................................................................................................204 Tryb komend — poruszanie kursorem .........................................................................................205 Przeniesienie kursora o znak ........................................................................................................................206 Przeniesienie kursora do wskazanego znaku .............................................................................................206 Przenoszenie kursora o słowa ......................................................................................................................206 Przenoszenie kursora o wiersze ...................................................................................................................207 Przeniesienie kursora o zdania i akapity ....................................................................................................207 Przeniesienie kursora na ekranie .................................................................................................................207 Wyświetlanie różnych fragmentów bufora roboczego .............................................................................208 Tryb wprowadzania ..........................................................................................................................208 Wstawianie tekstu ..........................................................................................................................................208 Dodawanie tekstu ...........................................................................................................................................209 Tworzenie nowego wiersza dla tekstu .........................................................................................................209 Zastępowanie tekstu ......................................................................................................................................209 Cytowanie znaków specjalnych w trybie wprowadzania .........................................................................209 Tryb komend — usuwanie i zmiana tekstu ..................................................................................210 Cofanie zmian .................................................................................................................................................210 Usuwanie znaków ..........................................................................................................................................210 Usuwanie tekstu .............................................................................................................................................210 Zmiana tekstu .................................................................................................................................................211 Zastępowanie tekstu ......................................................................................................................................212 Zmiana wielkości znaków .............................................................................................................................213 Wyszukiwanie i zastępowanie ........................................................................................................213 Wyszukiwanie znaku .....................................................................................................................................213 Wyszukiwanie ciągu tekstowego .................................................................................................................213 Zastąpienie jednego ciągu tekstowego innym ...........................................................................................216 Różne polecenia ................................................................................................................................218 Złączenie ..........................................................................................................................................................218 Stan ...................................................................................................................................................................218 Kropka .............................................................................................................................................................218 Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tekstu ...............................................................................219 Bufor ogólnego przeznaczenia .....................................................................................................................219 Odczyt i zapis plików .......................................................................................................................221 Odczyt pliku ....................................................................................................................................................221 Zapis pliku .......................................................................................................................................................221 Identyfikacja bieżącego wiersza ...................................................................................................................222 Ustawianie parametrów ...................................................................................................................222 Ustawianie parametrów w edytorze vim ....................................................................................................222 Ustawianie parametrów w pliku startowym ..............................................................................................222 Plik startowy .vimrc .......................................................................................................................................223 Parametry ........................................................................................................................................................223 Zaawansowane techniki edycji .......................................................................................................226 Wykonywanie poleceń powłoki w edytorze vim .......................................................................................228 Jednostki miary .................................................................................................................................230 Znak .................................................................................................................................................................230 Słowo ................................................................................................................................................................230 Słowa ograniczone znakami odstępu ..........................................................................................................230 Wiersz ..............................................................................................................................................................231 Kup książkęPoleć książkę 16 (cid:181) SPIS TREŚCI Zdanie ..............................................................................................................................................................231 Akapit ...............................................................................................................................................................231 Ekran (okno) ...................................................................................................................................................231 Współczynnik powtórzenia ..........................................................................................................................231 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................232 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................236 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................237 7. EDYTOR EMACS ............................................................................................................239 Historia ...............................................................................................................................................240 Ewolucja ..........................................................................................................................................................240 emacs kontra vim ...........................................................................................................................................241 Poradnik — rozpoczęcie pracy z edytorem emacs ......................................................................242 Uruchomienie edytora emacs ......................................................................................................................242 Zakończenie pracy .........................................................................................................................................244 Wstawianie tekstu ..........................................................................................................................................244 Usuwanie znaków ..........................................................................................................................................244 Przenoszenie kursora .....................................................................................................................................245 Edycja w miejscu położenia kursora ...........................................................................................................247 Zapisywanie i pobieranie bufora ..................................................................................................................247 Podstawowe polecenia edycji ..........................................................................................................248 Klawisze — notacja i użycie ..........................................................................................................................248 Polecenia i sekwencje klawiszy .....................................................................................................................249 Meta+x — wykonanie polecenia bez przypisania klawiszy .....................................................................249 Argumenty liczbowe ......................................................................................................................................250 Punkt i kursor .................................................................................................................................................250 Przewijanie zawartości bufora ......................................................................................................................250 Usuwanie tekstu .............................................................................................................................................251 Wyszukiwanie tekstu .....................................................................................................................................251 Używanie paska menu za pomocą klawiatury ...........................................................................................253 Pomoc dostępna w edytorze ...........................................................................................................254 Zaawansowana edycja ......................................................................................................................256 Cofanie wprowadzonych zmian ..................................................................................................................256 Punkt, znacznik i region ...............................................................................................................................257 Wytnij i wklej — wklejanie wyciętego tekstu .............................................................................................258 Wstawianie znaków specjalnych .................................................................................................................260 Globalne polecenia dotyczące bufora .........................................................................................................260 Wizytowanie i zapisywanie plików .............................................................................................................262 Bufory ..............................................................................................................................................................264 Okna .................................................................................................................................................................265 Pierwszoplanowe polecenia powłoki ..........................................................................................................267 Polecenia powłoki działające w tle ..............................................................................................................267 Tryby podstawowe — edycja w zależności od języka ..................................................................268 Wybór trybu podstawowego ........................................................................................................................269 Tryby języków czytelnych dla człowieka ....................................................................................................269 Tryb C ..............................................................................................................................................................272 Dostosowanie wcięć do własnych potrzeb .................................................................................................274 Komentarze .....................................................................................................................................................274 Tryby specjalnego przeznaczenia ................................................................................................................274 Kup książkęPoleć książkę Spis treści (cid:181) 17 Więcej informacji .............................................................................................................................280 Uzyskanie dostępu do emacs ........................................................................................................................280 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................280 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................287 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................288 III POWŁOKI ......................................................................................... 291 8. POWŁOKA BOURNE AGAIN SHELL (BASH) ........................................................................293 Kilka słów o powłoce bash ..............................................................................................................294 Pliki startowe .....................................................................................................................................296 Powłoka logowania ........................................................................................................................................296 Powłoki interaktywne (typu non-login) .....................................................................................................297 Powłoki nieinteraktywne ..............................................................................................................................297 Konfiguracja plików startowych ..................................................................................................................297 Polecenie source lub (.) — uruchamianie plików startowych w bieżącej powłoce ..............................298 Polecenia, które są symbolami ........................................................................................................299 Przekierowywanie standardowego strumienia błędów ...............................................................299 Tworzenie i uruchamianie prostych skryptów powłoki .............................................................302 Polecenie chmod — tworzenie plików wykonywalnych ..........................................................................302 Znaki #! definiują typ powłoki .....................................................................................................................304 Znak # oznacza początek komentarza ........................................................................................................305 Wykonywanie skryptów powłoki ................................................................................................................305 Operatory sterujące — separacja i grupowanie poleceń .............................................................306 Znak średnika i znak nowego wiersza oddzielają polecenia ....................................................................307 Znaki | oraz — odseparuj polecenia i zrób coś jeszcze… ....................................................................307 Operatory i || ...........................................................................................................................................308 Znak \ oznacza kontynuację wiersza polecenia .........................................................................................310 Sterowanie zadaniami ......................................................................................................................311 Polecenie jobs — wyświetlanie listy zadań .................................................................................................311 Polecenie fg — przenoszenie zadania do pracy na pierwszym planie ...................................................311 Zawieszanie realizacji zadania ......................................................................................................................312 Polecenie bg — przenoszenie zadania do pracy w tle ...............................................................................312 Wykorzystanie stosu katalogów .....................................................................................................313 Polecenie dirs — wyświetlanie stosu katalogów ........................................................................................313 Polecenie pushd — umieszczenie nazwy katalogu na stosie ...................................................................314 Polecenie popd — zdejmowanie nazwy katalogu ze stosu ......................................................................315 Parametry i zmienne ........................................................................................................................316 Zmienne tworzone przez użytkownika ......................................................................................................318 Polecenie unset — usuwanie zmiennych ...................................................................................................320 Atrybuty zmiennych ......................................................................................................................................320 Zmienne środowiskowe ................................................................................................................................322 Znaki specjalne ..................................................................................................................................330 Ustawienia językowe ........................................................................................................................331 LC_, czyli zmienne ustawień językowych ..................................................................................................331 Polecenie locale — wyświetlanie informacji o ustawieniach językowych .............................................332 Konfiguracja ustawień językowych .............................................................................................................333 Ustawienia czasu ...............................................................................................................................334 Kup książkęPoleć książkę 18 (cid:181) SPIS TREŚCI Procesy ...............................................................................................................................................337 Struktura procesów ........................................................................................................................................337 Identyfikacja procesów ..................................................................................................................................337 Uruchamianie poleceń ..................................................................................................................................339 Historia poleceń ................................................................................................................................340 Zmienne, które sterują historią poleceń .....................................................................................................340 Ponowne wykonywanie i modyfikacja poleceń .........................................................................................342 Biblioteka Readline ........................................................................................................................................349 Aliasy ..................................................................................................................................................355 Zastosowanie apostrofów i cudzysłowu w aliasach ..................................................................................356 Przykłady aliasów ...........................................................................................................................................356 Funkcje ...............................................................................................................................................358 Sterowanie powłoką bash — opcje .................................................................................................361 Opcje wywołania polecenia bash .................................................................................................................361 Opcje powłoki .................................................................................................................................................361 Przetwarzanie wiersza poleceń .......................................................................................................365 Podstawianie poleceń z historii ....................................................................................................................366 Podstawianie aliasów .....................................................................................................................................366 Przetwarzanie i skanowanie wiersza polecenia .........................................................................................366 Rozwijanie wiersza polecenia .......................................................................................................................366 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................375 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................377 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................378 9. POWŁOKA TC SHELL (TCSH) ..........................................................................................381 Skrypty powłoki ................................................................................................................................382 Uruchamianie i zamykanie powłoki TC Shell ..............................................................................383 Pliki startowe ..................................................................................................................................................384 Funkcje wspólne powłok Bourne Again Shell i TC Shell ............................................................385 Rozwinięcie wiersza poleceń powłoki (zastępowanie) .............................................................................385 Sterowanie zadaniami ....................................................................................................................................389 Zastępowanie nazw plików ...........................................................................................................................389 Operacje na stosie katalogów .......................................................................................................................390 Zastępowanie poleceń ...................................................................................................................................390 Przekierowanie standardowego strumienia błędów ....................................................................390 Praca z wierszem poleceń powłoki .................................................................................................391 Uzupełnianie słów ..........................................................................................................................................391 Edycja wiersza poleceń powłoki ..................................................................................................................393 Poprawianie pisowni .....................................................................................................................................394 Zmienne .............................................................................................................................................395 Zastępowanie zmiennej .................................................................................................................................396 Zmienne w postaci ciągów tekstowych .......................................................................................................396 Tablice zmiennych w postaci ciągów tekstowych .....................................................................................397 Zmienne liczbowe ..........................................................................................................................................397 Specjalne postacie zmiennych ......................................................................................................................400 Zmienne tcsh ..................................................................................................................................................400 Struktury sterujące ............................................................................................................................406 if ........................................................................................................................................................................406 goto ...................................................................................................................................................................408 Obsługa przerwań ..........................................................................................................................................409 if...then...else ....................................................................................................................................................409 Kup książkęPoleć książkę Spis treści (cid:181) 19 foreach .............................................................................................................................................................410 while .................................................................................................................................................................412 break i continue ..............................................................................................................................................412 switch ...............................................................................................................................................................412 Wbudowane polecenia powłoki .....................................................................................................413 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................417 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................418 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................419 IV NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE .................................................. 421 10. PROGRAMOWANIE POWŁOKI BOURNE AGAIN SHELL .........................................................423 Struktury sterujące ............................................................................................................................425 Polecenie if…then ..........................................................................................................................................425 Polecenie if…then…else ...............................................................................................................................428 Polecenie if…then…elif ................................................................................................................................430 Polecenie for…in ............................................................................................................................................436 Polecenie for ...................................................................................................................................................438 Polecenie while ...............................................................................................................................................440 Polecenie until ................................................................................................................................................443 Polecenia break i continue ............................................................................................................................445 Polecenie case .................................................................................................................................................445 Polecenie select ...............................................................................................................................................451 Dokument Here ..............................................................................................................................................453 Deskryptory plików ..........................................................................................................................454 Otwieranie deskryptora pliku ......................................................................................................................455 Tworzenie duplikatów deskryptorów plików ............................................................................................455 Przykłady użycia deskryptora pliku ............................................................................................................455 Ustalenie, czy deskryptor pliku jest powiązany z terminalem ................................................................457 Parametry ...........................................................................................................................................459 Parametry pozycyjne .....................................................................................................................................459 Parametry specjalne .......................................................................................................................................464 Zmienne .............................................................................................................................................467 Zmienne powłoki ...........................................................................................................................................467 Środowisko, zmienne środowiskowe i dziedziczenie ...............................................................................468 Rozwijanie zmiennych o wartości null i zmiennych, które nie są ustawione .......................................472 Zmienne tablicowe .........................................................................................................................................473 Zmienne w funkcjach ....................................................................................................................................474 Wbudowane polecenia powłoki .....................................................................................................475 Polecenie type — wyświetlanie informacji o innych poleceniach ..........................................................476 Polecenie read — pobieranie danych wpisywanych przez użytkownika ...............................................476 Polecenie exec — uruchomienie polecenia lub przekierowanie deskryptora pliku ............................479 Polecenie trap — przechwytywanie i obsługa sygnałów ..........................................................................482 Polecenie kill — przerywanie i zatrzymywanie działania procesu .........................................................485 Polecenie eval — skanowanie, przetwarzanie i wykonywanie polecenia powłoki ...............................485 Polecenie getopts — przetwarzanie opcji wywołania ...............................................................................486 Lista wybranych, wbudowanych poleceń powłoki ...................................................................................488 Wyrażenia ..........................................................................................................................................489 Obliczanie wyrażeń arytmetycznych ...........................................................................................................490 Obliczanie wyrażeń logicznych (wyrażenia warunkowe) ........................................................................491 Kup książkęPoleć książkę 20 (cid:181) SPIS TREŚCI Dopasowywanie wzorców tekstu .................................................................................................................492 Operatory ........................................................................................................................................................492 Domniemana kontynuacja polecenia powłoki .............................................................................495 Programowanie powłoki .................................................................................................................496 Rekurencyjny skrypt powłoki ......................................................................................................................497 Kolejny skrypt powłoki — quiz ...................................................................................................................500 Podsumowanie rozdziału ................................................................................................................506 Ćwiczenia ...........................................................................................................................................507 Ćwiczenia zaawansowane ................................................................................................................509 11. PERL — SKRYPTOWY JĘZYK PROGRAMOWANIA ................................................................511 Wprowadzenie do języka Perl .........................................................................................................512
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Programowanie w powłoce. Praktyczny przewodnik. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: