Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00439 003238 20878241 na godz. na dobę w sumie
Logika - ebook/pdf
Logika - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 400
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8135-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Logika” obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu:

W podręczniku umieszczono zestaw reguł poprawnego myślenia niezbędnych w pracy przyszłego prawnika. Pierwsze wydanie zostało dostosowane do wymogów wykładu z przedmiotu logika, wzbogacone o nową literaturę oraz uzupełnione i zaktualizowane.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tadeusz Widła Dorota Zienkiewicz Logika SKRYPTY BECKA Logika W sprzedaży: E. Nieznański LOGIKA, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze W. Gromski, M. Błahut, J. Kaczor TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze J. Oniszczuk FILOZOFIA I TEORIA PRAWA, wyd. 2 Studia Prawnicze T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA, wyd. 11 Skrypty Becka LOGIKA W PIGUŁCE Prawo w pigułce prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła dr hab. Dorota Zienkiewicz Logika WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Wioletta Żelazowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Pozkal Sp. z o.o. ISBN 978-83-812-8134-8 ISBN e-book 978-83-812-8135-5 SPIS TREŚCI Przedmowa ................................................................................................................. XI Wykaz skrótów ........................................................................................................... XIII Wykaz ważniejszej literatury ................................................................................... XVII Rozdział I. Pojęcie logiki i jej struktura ................................................................ § 1. Pojęcie .............................................................................................................. § 2. Struktura .......................................................................................................... § 3. Logika a nauki pokrewne ................................................................................ Rozdział II. Znak, kategorie syntaktyczne ............................................................ § 4. Pojęcie znaku ................................................................................................... § 5. Język, stopnie języka, role semiotyczne wypowiedzi .................................... I. Język .......................................................................................................... II. Stopnie języka ............................................................................................ III. Role semiotyczne wypowiedzi .................................................................. § 6. Kategorie syntaktyczne ................................................................................... § 7. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział III. Nazwy .................................................................................................. § 8. Budowa nazwy ................................................................................................ § 9. Denotacja nazwy ............................................................................................. § 10. Konotacja nazwy ............................................................................................. § 11. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział IV. Definiowanie ........................................................................................ Rozdział V. Stosunki między zakresami nazw ...................................................... § 12. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział VI. Zbiory .................................................................................................. § 13. Działania na zbiorach ...................................................................................... I. Iloczyn logiczny zbiorów .......................................................................... II. Suma logiczna zbiorów .............................................................................. III. Różnica logiczna zbiorów .......................................................................... 1 1 2 5 9 9 10 10 12 13 14 18 27 27 29 30 33 37 51 56 67 68 68 69 70 VI Spis treści § 14. Zależności między zbiorami ........................................................................... § 15. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział VII. Podział logiczny ................................................................................ § 16. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział VIII. Sądy i zdania ................................................................................... § 17. Wypowiedź niezupełna ................................................................................... § 18. Zdanie i jego wartość logiczna ........................................................................ § 19. Prawdziwość zdań ........................................................................................... § 20. „Zdania” o niejednoznacznej wartości logicznej ........................................... § 21. Rodzaje zdań ................................................................................................... § 22. Związki logiczne między zdaniami ................................................................ § 23. Funkcja zdaniowa ............................................................................................ § 24. Podsumowanie ................................................................................................. § 25. Błędy w słownym przekazywaniu myśli ........................................................ Rozdział IX. Modalność wypowiedzi ..................................................................... § 26. Zdania modalne ............................................................................................... § 27. Interpretacje wypowiedzi modalnych ............................................................. § 28. Wieloznaczność wypowiedzi modalnych ....................................................... I. Interpretacja jednostronna ......................................................................... II. Interpretacja dwustronna ........................................................................... Rozdział X. Pytania i odpowiedzi ........................................................................... § 29. Pytania ............................................................................................................. § 30. Odpowiedzi ..................................................................................................... Rozdział XI. Relacje ................................................................................................. § 31. Pojęcie relacji ................................................................................................... § 32. Konwers (odwrotność) relacji ......................................................................... § 33. Rodzaje relacji ................................................................................................. I. Relacja symetryczna .................................................................................. II. Relacja asymetryczna (przeciwsymetryczna) ........................................... III. Relacja nonsymetryczna (niesymetryczna) ............................................... IV. Relacja tranzytywna (przechodnia) .......................................................... V. Relacja atranzytywna (przeciwprzechodnia) ............................................ VI. Relacja nontranzytywna (nieprzechodnia) ................................................ VII. Relacja spójna (koherentna) ....................................................................... VIII. Relacja przeciwspójna (akoherentna) ........................................................ IX. Relacja niespójna (inkoherentna) .............................................................. X. Relacja zwrotna ......................................................................................... XI. Relacja przeciwzwrotna (azwrotna) .......................................................... XII. Relacja niezwrotna (nonzwrotna) .............................................................. § 34. Mnożenie relacji .............................................................................................. § 35. Podsumowanie ................................................................................................. 70 72 79 82 91 91 92 93 95 96 99 102 104 106 113 113 114 118 118 119 123 123 130 135 135 137 137 137 138 139 139 140 140 141 141 142 142 142 143 143 144 Spis treści Rozdział XII. Funktory prawdziwościowe ............................................................. § 36. Pojęcie funktora prawdziwościowego ............................................................. § 37. Koniunkcja ...................................................................................................... § 38. Alternatywa ..................................................................................................... I. Alternatywa zwykła (nierozłączna) .......................................................... II. Alternatywa rozłączna (sprzeczność) ........................................................ § 39. Implikacje ........................................................................................................ I. Implikacja zwykła (ekstensywna) ............................................................. II. Implikacja odwrotna (intensywna) ............................................................ III. Implikacja wzajemna (równoważność) ..................................................... § 40. Wynikanie ....................................................................................................... § 41. Dysjunkcja (negacja koniunkcji) ..................................................................... § 42. Binegacja (negacja alternatywy) ..................................................................... § 43. Inne funktory prawdziwościowe ..................................................................... § 44. Funktory nieprawdziwościowe ....................................................................... § 45. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział XIII. Prawa rachunku zdań .................................................................... § 46. Tautologie ........................................................................................................ I. Prawa z jedną zmienną .............................................................................. 1. Zasada tożsamości ................................................................................ 2. Zasada wyłączonego środka ................................................................. 3. Zasada sprzeczności ............................................................................. 4. Zasada podwójnego przeczenia ............................................................ II. Prawa z dwiema zmiennymi zdaniowymi ................................................ 1. I prawo de Morgana – prawo zaprzeczenia koniunkcji ....................... 2. II prawo de Morgana ............................................................................ 3. Prawo negowania implikacji ................................................................ 4. Prawo transpozycji ............................................................................... 5. Modus ponendo ponens – tryb przez stwierdzanie stwierdzający ...... 6. Modus tollendo tollens – tryb przez zaprzeczenie zaprzeczający ....... 7. Modus ponendo tollens ......................................................................... 8. Modus tollendo ponens ......................................................................... 9. Prawo przemienności koniunkcji ......................................................... 10. Prawo przemienności alternatywy nierozłącznej .............................. 11. Prawo przemienności alternatywy rozłącznej .................................... 12. Prawo przemienności równoważności ............................................... 13. Prawo przemienności dysjunkcji ........................................................ 14. Prawo przemienności binegacji .......................................................... III. Prawa z co najmniej trzema zmiennymi ................................................... 1. Prawo sylogizmu hipotetycznego ......................................................... 2. Prawo eksportacji ................................................................................. 3. Prawo importacji .................................................................................. 4. Prawo dylematu konstrukcyjnego ........................................................ 4.1. Dylemat konstrukcyjny prosty ...................................................... 4.2. Dylemat konstrukcyjny złożony ................................................... VII 149 149 151 152 152 152 153 153 154 154 155 158 162 163 164 165 177 178 178 178 178 178 179 180 180 180 180 181 181 181 182 182 182 182 182 182 182 183 183 186 186 186 187 187 187 VIII Spis treści IV. Definiowanie funktorów prawdziwościowych za pomocą funktora binegacji ..................................................................................................... § 47. Kontrtautologia ................................................................................................ § 48. Metody badania funkcji logicznych ................................................................ § 49. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział XIV. Rozumowania na zdaniach kategorycznych ................................. § 50. Zdania kategoryczne ....................................................................................... I. Stosunki między zakresami nazw w zdaniach kategorycznych ............... 1. Zdanie ogólnotwierdzące (SaP) ........................................................... 2. Zdanie ogólnoprzeczące (SeP) ............................................................. 3. Zdanie szczegółowotwierdzące (SiP) ................................................... 4. Zdanie szczegółowoprzeczące (SoP) ................................................... II. Rozłożenie terminów w zdaniach kategorycznych ................................... § 51. Rozumowania bezpośrednie przez dodanie funktorów ................................. § 52. Rozumowania z opozycji (kwadrat logiczny) ................................................. § 53. Zwrot tylko w zdaniach kategorycznych ......................................................... § 54. Przekształcenia zdań kategorycznych ............................................................ I. Kontrapozycje ............................................................................................ II. Inwersje ...................................................................................................... § 55. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział XV. Rozumowania pośrednie. Sylogizm kategoryczny ........................ § 56. Sylogizm prawniczy ........................................................................................ § 57. Sprawdzanie poprawności trybów sylogistycznych za pomocą diagramów Venna ............................................................................................................... § 58. Błędy we wnioskowaniach .............................................................................. Rozdział XVI. Rozumowania .................................................................................. § 59. Rozumowania zawodne ................................................................................... § 60. Wyjaśnianie ..................................................................................................... I. Indukcja zupełna ........................................................................................ II. Indukcja niezupełna ................................................................................... III. Indukcja eliminacyjna ............................................................................... 1. Kanon jedynej zgodności ...................................................................... 2. Kanon jedynej różnicy ......................................................................... 3. Kanon zgodności i różnicy ................................................................... 4. Kanon zmian towarzyszących .............................................................. 5. Kanon reszt ........................................................................................... IV. Indukcja statystyczna ................................................................................ § 61. Rozumowania redukcyjne a rozumowania dedukcyjne ................................. § 62. Sprawdzanie .................................................................................................... I. Sprawdzanie ze skutkiem pozytywnym ................................................... II. Sprawdzanie ze skutkiem negatywnym .................................................... 187 189 190 195 217 217 219 219 220 220 222 223 224 225 228 232 234 235 236 259 273 278 283 311 311 312 313 313 315 315 316 317 317 318 319 320 322 322 323 Spis treści § 63. Eksperyment .................................................................................................... § 64. Rozumowanie z analogii ................................................................................. I. Wnioskowanie per analogiam ................................................................... Rozdział XVII. Logika a wykładnia prawa ........................................................... § 65. Wypełnianie luk prawnych ............................................................................. I. Rozumowanie per analogiam ................................................................... II. Wnioskowanie a contrario ........................................................................ III. Wnioskowanie a fortiori ............................................................................ Rozdział XVIII. Uzasadnienie wyroku .................................................................. § 66. Struktura uzasadnienia orzeczenia sądowego ................................................ § 67. Język orzeczeń sądowych ............................................................................... Rozdział XIX. Sofizmatyka ..................................................................................... § 68. Transdukcje i nadinterpretacje ........................................................................ I. Błąd przypadkowości (fallacia accidentis) .............................................. II. Przejście od znaczenia względnego do znaczenia bezwzględnego (transitus a dicto secundum quid ad dictum simpliciter) .......................... III. Przejście od jednego rodzaju do drugiego rodzaju (transitus de genere ad genus) .................................................................................................... IV. Sofizmat indukcji (sophisma inductionis, secundum quid) ...................... V. Sofizmat kompozycji ................................................................................. VI. Błąd niewłaściwej przyczyny (fallacia non causae ut cause) .................. VII. Inne błędy lub chwyty retoryczne ............................................................. 1. Błąd następnika (non sequitur, fallacia consequentis) ........................ 2. Stracenie wątku (ignorantio elenchi) ................................................... 3. Żądanie zasady, podstawy (petitio principia) ...................................... 4. Sofizmat podwójnego pytania (sophisma duplicis interrogationis ut unius) ................................................................................................ 5. Ustawiczne powtarzanie (sophisma goebelsianis) ............................... 6. Sofizmat asekuracji .............................................................................. 7. Sofizmat autorytetu (argumentum ad verecundiam) ............................ 8. Sofizmatyzm aprioryzmu oraz ignorowanie argumentacji (argumentum ad lapidem) .................................................................... 9. Sofizmat bifurkacji oraz sofizmat pozornego dylematu ...................... 10. Sofizmat elokwencji ............................................................................ 11. Sofizmat erudycji ................................................................................ 12. Argumentum ad publicum .................................................................. 13. Mieszanie prawdy z fałszem ............................................................... 14. Argumentum ad ignorantiam ............................................................. 15. Argumentum ad personam .................................................................. 16. Argumentum ad hominem ................................................................... 17. Argumentum ad populum .................................................................... 18. Argumentum ad antiquitam ................................................................ 19. Argument do kija (argumentum ad baculum) .................................... IX 324 327 327 331 333 333 335 336 339 339 342 343 344 344 344 344 345 345 345 345 345 346 346 346 346 346 347 347 347 347 347 347 347 348 348 348 348 348 349 X Spis treści 20. Argument do mieszka (argumentum ad crumenam) ......................... 21. Argumentum ad vanitatem .................................................................. Rozdział XX. Domniemania .................................................................................... Rozdział XXI. Prawdopodobieństwo ...................................................................... Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 349 349 351 361 369 PRZEDMOWA Niniejszy skrypt przeznaczony jest głównie dla studentów prawa. Obejmuje on elemen- tarne zagadnienia z zakresu semiotyki, logiki formalnej i ogólnej metodologii nauk. W pod- ręczniku omówiono zestaw reguł poprawnego myślenia niezbędnych w pracy przyszłego prawnika. Zgłębianie teoretycznych wiadomości z logiki bez umiejętności praktycznego ich zastosowania nie ma sensu, stąd w celu ułatwienia nauki niektóre kwestie wyjaśniane są za pomocą przykładów. Na końcu niektórych rozdziałów Autorzy zamieszczają objaśnienia do zadań. Zadania pod tymi rozdziałami mają służyć jako probierz sprawdzalności wiedzy studenta. Zachęcamy zatem do samodzielnego rozwiązywania zadań umieszczonych w pod- ręczniku. W ten sposób Czytelnik nie tylko sprawnie przyswoi sobie wiedzę, ale również będzie w stanie stwierdzić czy i na ile opanował zakres danego materiału. W przypadku wątpliwości odsyłamy do objaśnień, które nie tylko pomogą zrozumieć sposób rozwiązania poszczególnych zadań, ale i przyczynią się do wyjaśnienia problemów powstałych w toku ich rozwiązywania oraz sprawdzą poprawność rozumowania. W publikacji umieszczono również przykładowe zadania i pytania egzaminacyjne wraz ze wskazaniem sposobu ich rozwiązania. Przed większością rozdziałów umieszczono wykaz literatury, który jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy. Skrypt może być użyteczny także dla innych osób pragnących poszerzyć swoje wiado- mości z logiki. Celem niniejszej książki jest przedstawienie studentom niezbędnych zasad prawidłowego myślenia. Czytelnikom wdzięczni będziemy za wszelkie uwagi krytyczne, które wykorzystamy w następnych wydaniach. Katowice, październik 2017 r. prof. dr hab. Tadeusz Widła dr hab. Dorota Zienkiewicz WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa KC ................................. Kodeks cywilny KK ................................. Kodeks karny Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KPK .............................. Kodeks postępowania karnego KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ............................... Kodeks spółek handlowych KWU ............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) PrSpółdz ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) z 2017 r. poz. 1560) 2. Organy i instytucje CBOS ............................ Centrum Badań Opinii Społecznej GUS ............................... Główny Urząd Statystyczny IF ................................... Instytut Filozofii IFiS ................................ Instytut Filozofii i Socjologii ISNS UW ...................... Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu War- szawskiego KUL .............................. Katolicki Uniwersytet Lubelski NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny OBOP ............................ Ośrodek Badań Opinii Publicznej PAN ............................... Polska Akademia Nauk PAT ............................... Papieska Akademia Teologiczna PCK ............................... Polski Czerwony Krzyż RM ................................ Rada Ministrów SA ................................. Sąd Apelacyjny SGGW ........................... Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego XIV Wykaz skrótów SN ................................. Sąd Najwyższy UAM ............................. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WSEH ........................... Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna WSP .............................. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZChN ............................ Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy Dor. Podat. .................... Doradztwo Podatkowe EP .................................. Edukacja Prawnicza Gd. SP ........................... Gdańskie Studia Prawnicze KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS ............................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ............................... Monitor Prawniczy NP ................................. Nowe Prawo ONSA ............................ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNwSK ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSNP ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy Pal. ................................ Palestra PiM ................................ Prawo i Medycyna PiP ................................. Państwo i Prawo PP .................................. Problemy Praworządności PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Pracy ........................ Prawo Pracy Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo Prz. Podat. ..................... Przegląd Podatkowy Prz. Sejm. ...................... Przegląd Sejmowy PS .................................. Przegląd Sądowy Rej. ................................ Rejent RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP .................................. Studia Prawnicze SPE ................................ Studia Prawno-Ekonomiczne ST .................................. Samorząd Terytorialny WPP .............................. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4. Inne skróty art. ................................. artykuł (-y) BHP ............................... bezpieczeństwo i higiena pracy lit. .................................. litera (-y) niepubl. ......................... niepublikowany (-a, -e) Nr .................................. numer post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja przyp. ............................ przypomnienie rozp. .............................. rozporządzenie Wykaz skrótów XV tekst jedn. ...................... tekst jednolity uchw. ............................. uchwała (-y) uchw. (7) ........................ uchwała w składzie 7 sędziów wyr. ............................... wyrok WYKAZ WAŻNIEJSZEJ LITERATURY A. Achmanow, Logika Arystotelesa, Warszawa 1965 K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1960 K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975 K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, Warszawa 1985 J. Bartmiński, R. Tokarski, O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993 T. Batóg, Podstawy logiki, Poznań 2003 W. Biegański, Zasady logiki ogólnej, Warszawa 1903 I.M. Bocheński, Z historii logiki zdań modalnych, Lwów 1938 J. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992 J. Bocheński, Logika i filozofia, Warszawa 1993 O. Bogucki, Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, RPEiS 2000, z. 2, s. 55 L. Bolc, Wnioskowanie w logikach nieklasycznych. Podstawy teoretyczne, Lublin 1995 L. Borkowski, Logika formalna, Warszawa 1970 L. Borkowski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1980 L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991 P. Borowik, Sekwencyjna postać logik skończenie wielowartościowych. Automatyzacja do- wodzenia twierdzeń, Częstochowa 2001 A. Boruta, Logiczne i semiotyczne spojrzenie na język, Zielona Góra 1993 J.W. Brehmer, Elementy logiki, Kraków 2002 G. Bryll, Z. Kostrzyca, Badania formalne nad logiką stoicką, Warszawa 1998 H. Cabak, Wybrane elementy logiki, Warszawa 1993 O. Cetwiński, Teoria narracji politologicznej, Warszawa 2002 R. Chmielewski, Ćwiczenia z logiki, Szczytno 1993 T. Chodkowski, E. Nieznański, K. Świętorzecka, A. Wojtowicz, Elementy logiki prawniczej. Definicje, podziały i typy argumentacji, Warszawa–Poznań 2000 P. Czerski, A. Hanusz, Zasada prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym a domnie- mania i fikcje prawne, PS 2002, Nr 1, s. 90 T. Czeżowski, Arystotelesa teoria zdań modalnych, Przegląd Filozoficzny 1936, Nr 39, T. Czeżowski, Logika, Warszawa 1949 J. Dąbrowa, Znaczenie domniemań prawnych w procesie cywilnym, Warszawa–Wrocław s. 232–241 1962 M. Dobrosielski, Logika a retoryka, Warszawa 1957 XVIII Wykaz ważniejszej literatury K. Dyrda, Logika ogólna, wybrane zagadnienia, Kielce 2001 P. Garbacz, Logika zdań: jedna czy wiele, Lublin 2000 T. Gizbert-Studnicki, Znaczenie prawne terminu „domniemanie prawne” w języku praw- nym i prawniczym, RPEiS 1974, z. 36, s. 112 A. Grabowski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa, Kraków 2000 P. Graff, O procesie wartościowania i wartościach estetycznych, Warszawa 1970 J. Gregorowicz, Zarys logiki dla prawników, Łódź 1995 J. Gregorowicz, Definicje w prawie i nauce prawa, Łódź 1962 H. Greniewski, Próba odmłodzenia kwadratu logicznego, Studia Logica 1953, Nr 1 H. Greniewski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1955 E. Grodziński, Paradoksy semantyczne, Wrocław 1983 B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 10.10.2000 r. (42095/98 w sprawie Daktaras przeciwko Litwie, dot. problemu obiek- tywizmu i bezstronności sędziów oraz zasady domniemania niewinności), Prok. i Pr. 2001, Nr 3, poz. 163 A. Grzegorczyk, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 1961 A. Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej, Warszawa 1975 P. Guiraud, Semantyka, Warszawa 1975 L. Gumański, Wprowadzenie w logikę współczesną, Warszawa 1990 M. Hempoliński (red.), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szko- le lwowsko-warszawskiej, Wrocław 1987 T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2006 Z. Huzar, Elementy logiki dla informatyków, Wrocław 2002 A. Indrzejczak, Elementy logiki, Kraków 2004 J. Jabłońska-Bonca, O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin 1999 J.J. Jadacki, Spór o granice istnienia, Warszawa 1998 J.J. Jadacki, Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, Warsza- wa 2001 S. Janeczek, Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożyt- nej koncepcji logiki, Lublin 2003 J. Jarco, Wybrane problemy filozofii i logiki, Wrocław 1994 W.S. Jevons, Logika, Warszawa 1922 A. Jonkisz, Logika ogólna, Bielsko-Biała 2003 S. Kaczorowski, Logika tradycyjna. Zarys dziejów, Łódź 1946 S. Kiczuk, Związek przyczynowy a logika przyczynowości, Lublin 1995 K. Kijania-Placek, Prawda i konsensus. Logiczne podstawy konsensualnego kryterium prawdy, Kraków 2000 J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauki, Warszawa 1977 A. Korcik, Teoria konwersji zdań asertorycznych u Arystotelesa, Wilno 1937 A. Korcik, Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej, Lublin 1948 M. Kordela, Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Kon- stytucyjnego, Bydgoszcz–Kraków 2001 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990 M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001 T. Kotarbiński, Kurs logiki, Warszawa 1951 T. Kotarbiński, Logika dla prawników, Warszawa 1953 Wykaz ważniejszej literatury XIX T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, Łódź 1957 T. Kotarbiński, Szkice z historii filozofii i logiki, Warszawa 1979 T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, Warszawa 1985 T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Wrocław 1986 1993 P. Koziński, Błędy logiczne w wypowiedziach, Warszawa 1983 W.M. Kozłowski, Podstawy logiki, czyli zasady nauk, Warszawa 1916 Z. Kraszewski, Logika – nauką rozumowania, Warszawa 1984 Z. Kraszewski, Główne zagadnienia logiki, Warszawa 1970 P. Kruszyński, Zasada domniemania niewinności w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Gd. SP 2003, Nr 11, s. 119 M. Krynicki, Elementy Logiki, Skierniewice 2002 T. Kubiński, Wstęp do logicznej teorii pytań, Warszawa 1970 A. Kunicki, Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969 W. Kustrzeba (red.), Logiczne podstawy rozumowań, Gdańsk 1995 T. Kwiatkowski, Szkice z historii logiki ogólnej, Lublin 1993 T. Kwiatkowski, Logika ogólna, Lublin 1995 T. Kwiatkowski, Wykłady i szkice z logiki ogólnej, Lublin 2002 P. Leśniewski, Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań, Poznań 1997 S. Lewandowski, H. Machińska, Logika dla prawników, Warszawa 2002 M. Lichniak, Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych, Lublin 1999 M. Lipczyńska, Zdanie pytajne w praktyce procesu karnego, Wrocław 1967 M. Lipczyńska, Zbiór zadań z logiki, Warszawa–Wrocław 1975 M. Lipczyńska, Z. Czeszejko-Sochacki, Technika i taktyka zadawania pytań w procesie a rola adwokata, Warszawa 1980 M. Lubański, Logika, Warszawa 1997 W. Lutosławski, Logika ogólna, czyli teoria poznania i logika formalna, Kraków 1906 J. Ładosz, Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki, Warszawa 1961 J. Łukaszewicz, Z historii logiki zdań, Przegląd Filozoficzny 1934, Nr 37, s. 417–437 J. Łukaszewicz, O sylogistyce Arystotelesa, Kraków 1939 J. Łukaszewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa 1987 J. Macnamara, Logika i psychologia, Warszawa 1993 A. Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000 A. Malewski, ABC porządnego myślenia, Warszawa 1957 A. Malinowski, Logika dla prawników, Warszawa 2002 A. Malinowski (red.), Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2004 W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977 W. Marciszewski (red.), Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1987 W. Marciszewski, Logika z retorycznego punktu widzenia, Warszawa 1991 W. Marciszewski, Sztuka dyskutowania, Warszawa 1996 W. Marciszewski, Sztuczna inteligencja, Kraków 1998 W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Warszawa 1972 A. Menes, Domniemania wynikające z wpisów do ksiąg wieczystych, Rej. 1994, Nr 5, s. 53 K. Misiura, Pojęcie prawdy w języku naturalnym, Warszawa 2003
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: